You are on page 1of 3

Móra Károly Általános Iskola

Szaján
Podaci o nazivu i sedištu škole :
Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole
neve
Móra Károly Általános Iskola

Adresa Cím Nagy utca 71.


Poštanski broj Irányítószám 23324
Mesto Település Szaján
Opština Község Kikinda
Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Igazgató Dékány Ferenc

Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes

Pedagog Pedagógus Kanalas Hermina

Psiholog Pszichológus

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

Tel.:
0230 / 66 � 004
0../...-...
Fax: 0230 / 66 � 004
Imamo internet pristup: stalno povremeno nemamo
Internet hozzáférésünk: állandó esetenkénti nincs

Imamo kompjutera: od toga koristi se u nastavi:


br:8+2 br:8
Ennyi számítógépünk van: ezekből a tanításban :

e-mail osmorakarolj@gmail.com
web www.

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2007/2008 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen
8 92
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 8 92

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2007/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku 1 1 1 1 1 1 1 1
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 9 5 12 10 13 10 19 13
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen:
8 9 2 19 4
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 8 9 2 19 4
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van /
van van van van nincs van van van
nincs: