You are on page 1of 3

Moša Pijade Általános Iskola Torontálvásárhely (Debelyacsa

)

Podaci o nazivu i sedištu škole : Az iskola székhelye és elnevezése:
Puni naziv škole Adresa Poštanski broj Mesto Opština Az iskola teljes neve Cím Irányítószám Település Község

MOŠA PIJADE ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVÓ MIHÁLY 32. 26214 TORONTÁLVÁSÁRHELY ANTALFALVA

Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

NINCS
Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima. Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

NINCS
Rukovodilac i stručna služba: Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Pomoćnik direktora Pedagog Psiholog Igazgató Igazgatóhelyettes Pedagógus Pszichológus

STOJANOV ŽIVA BALOGI ANDRÁS TOMAŠIK VJERKA

Kontakti: Az iskola elérhetőségei:

Tel.: Fax: Imamo internet pristup: Internet hozzáférésünk: Imamo kompjutera: Ennyi számítógépünk van: e-mail web

013 / 665 - 448 013 / 665 - 060 013 / 665 - 447
stalno

állandó
br:

povremeno esetenkénti od toga koristi se u nastavi: ezekből a tanításban :

nemamo nincs

23

br:

18

osdeb@panet.co.yu www.

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku: Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint: 2007/2008
ukupno összesen od toga na mađarskom jeziku ebből magyar tannyelven odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

24 8

460 164

39 19

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku: A magyar tannyelven tanuló diákok: 2007/2008
broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

odeljenja na mađarskom
nastavnom jeziku

magyar tannyelvű broj

osztályok száma

1 18

1 22

1 27

1 15

1 22

1 27

1 15

1 18

učenika na mađarskom nastavnom
jeziku

magyar tannyelven tanuló

diákok száma

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje: Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet tantárgy razredi osztályok

az informatika alapjai képzőművészet polgári nevelés

VII - VIII V - VIII V - VII

Stručna sprema nastavnika škole: Az iskola tanárainak végzettsége:
od toga neodgovarajuća sprema ebből nem megfelelő végzettséggel

školska sprema nastavnika Tanárok végzettsége

mr. i dr. mr. és dr.

fakultet egyetemi

apsolvent abszolvens

srednja viša škola škola főiskolai középiskolai

ukupno összesen

Ukupno: Összesen: Na mađarskom nastavnom jeziku: Magyar tannyelven :

-

18 9

-

17 5

4 3

39 17

3 2

Opremljenost škole: Az iskola felszereltsége:
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za učionice: informatike biologiju hemiju fiziku Szaktaninformatika biológia kémia fizika termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem ima/ nema: van / nincs: kabinet za radionica strane fiskulturna tehničkog biblioteka jezike sala vasp. könyvtár nyelvi tornaterem technika szaktanterem műhely

van

van

van

van

van

van

van

van