You are on page 1of 3

Nikola Tesla Általános Iskola

Topolya
Podaci o nazivu i sedištu škole :
Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole
neve
Nikola Tesla Általános Iskola

Adresa Cím Fruška Gora u. 1


Poštanski broj Irányítószám 24300
Mesto Település Topolya
Opština Község Topolya
Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

2 kisegítő tagozat (egyik összevont 1-3. oszt., és egy 2. osztály)

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Igazgató Vlade Grbić
Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes Dulka József
Pedagog Pedagógus Ana Karabasil
Psiholog Pszichológus Kovács Ágnes

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

024 / 715 - 411.


Tel.:
0../...-...
Fax: 024 / 715 - 411
Imamo internet pristup:
Internet hozzáférésünk: ÁLLANDÓ

Imamo kompjutera: od toga koristi se u nastavi:


br:19 br:16
Ennyi számítógépünk van: ezekből a tanításban :

e-mail ntesla@stcable.co.yu
web www.
Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:
Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2007/2008 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen
32 657 52
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven
13 253 22

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2007/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku 1 1 1 2 2 1 2 1
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku 27 27 23 38 38 27 33 28
magyar tannyelven tanuló diákok száma

Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen:
32 1 17 2 52 4
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 12 1 8 1 22 3
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van / van van van van van van van van
nincs: