You are on page 1of 3

Nikola Tesla Általános Iskola

Újvidék
Podaci o nazivu i sedištu škole :
Az iskola székhelye és elnevezése:

Az iskola teljes
Puni naziv škole
neve
Nikola Tesla Általános Iskola

Adresa Cím Futaki út 25/a


Poštanski broj Irányítószám 21000
Mesto Település Újvidék
Opština Község Újvidék
Ako škola ima isturena odeljenja, molimo upišite mesto
Ha az iskolának van kihelyezett tagozata, kérjük írja be a település nevét

Ako u školi ima specijalnih, eksperimentalnih ili kombinovanih odeljenja, molimo upišite kakvih ima.
Ha az iskolában vannak kisegítő, kisérleti vagy összevont osztályok , kérjük írja be milyenek vannak.

Rukovodilac i stručna služba:


Vezetőség és szakszolgálat:
Direktor Igazgató Perko Ilić
Pomoćnik direktora Igazgatóhelyettes Baranyi Béla
Pedagog Pedagógus Jelisaveta Zlatović
Psiholog Pszichológus Olivera Mazalica

Kontakti:
Az iskola elérhetőségei:

Tel.:
021 / 479 - 0364
021 / 479 - 0365
Fax: 021 / 479 - 0364
Imamo internet pristup: stalno povremeno nemamo
Internet hozzáférésünk: állandó esetenkénti nincs

Imamo kompjutera: od toga koristi se u nastavi:


br:20 br:14
Ennyi számítógépünk van: ezekből a tanításban :

e-mail osnikolate@yahoo.com
web www. -

Odeljenja, učenici i nastavnici škole po nastavnom jeziku:


Tagozatok, diákjaink és tanáraink tannyelv szerint:

2007/2008 odeljenja - tagozatok učenici - diákok nastavnici - tanárok

ukupno
összesen
39 867 74
od toga na mađarskom jeziku
ebből magyar tannyelven 7 48 -

Učenici koji pohađaju nastavu na mađarskom nastavnom jeziku:


A magyar tannyelven tanuló diákok:
2007/2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

broj odeljenja na mađarskom


nastavnom jeziku - 1 1 1 1 1 1 1
magyar tannyelvű osztályok száma
broj učenika na mađarskom nastavnom
jeziku - 7 3 7 7 6 7 11
magyar tannyelven tanuló diákok száma
Ako zbog nedostatka kadrova, ili zbog drugih razloga učenici neke predmete ne
slušaju na mađarskom jeziku molimo upišite koje:
Ha tanárhiány, vagy egyéb okok miatt valamely tárgyat a tanulók nem hallgathatják
anyanyelvükön, kérjük írja be melyek azok:
predmet razredi
tantárgy osztályok

testnevelés 3,4,5,6,7,8
angol nyelv 3,4,5,6,7,8
szerb nyelv 5,6,7,8

Stručna sprema nastavnika škole:


Az iskola tanárainak végzettsége:

od toga
neodgovarajuća
školska sprema mr. i dr. srednja
fakultet apsolvent viša škola ukupno sprema
nastavnika škola
egyetemi abszolvens főiskolai összesen ebből nem
Tanárok végzettsége mr. és dr. középiskolai
megfelelő
végzettséggel

Ukupno:
Összesen:
3 65 - 6 - 74
Na mađarskom
nastavnom jeziku: 1 16 - 1 - 18
Magyar tannyelven :

Opremljenost škole:
Az iskola felszereltsége:

kabinet za radionica
Specijane kabinet kabinet za kabinet za kabinet za
strane fiskulturna tehničkog
učionice: informatike biologiju hemiju fiziku biblioteka
jezike sala vasp.
Szaktan- informatika biológia kémia fizika könyvtár
nyelvi tornaterem technika
termeink: szaktanterem szaktanterem szaktanterem szaktanterem
szaktanterem műhely
ima/
nema:
van /
van van van van nincs van van van
nincs: