You are on page 1of 348

Bi-smi Allh

Mutlak Varlkn mnlar ile oluan, hareket edenim!


L ilhe ill Allh
Beyin veritabanmn oluturduu Sanal Kimliim yoktur,
sadece Mutlak Varlk!
Subhn Allh
Mutlak Varlk, varlk vererek hata ettiim sanal kimliimden
beridir!

SONSUZLUK
KULES
Sonsuzlua Uzanan Yolculuk

Berkay ZCAN (AHHA)

Her tanmlama Snrszla getirilmi bir snrlamadr!

Hakknda
Aralk 84, Trabzon doumluyum. niversite
hayatma kadar da Trabzon ehrinde
bydm.
2008
ylnda
niversiteden Molekler
Biyoloji
ve
Genetik blmn tamamlayarak mezun
oldum.
Ardndan Biyonanoteknoloji alannda
Master
almalarm bitirdim. 2012 yl itibariyle
akademik almalarma gene ayn alanda
Doktora yaparak devam ediyor ve 2009
ylndan beri de niversitede Aratrma
Grevlisi olarak alyorum.
Bilimin birok alanna olan ilgim ve ailem
vesilesiyle edindiim Mslmanlk bilgisi
niversite hayatmn ilk yllarnda dine,
hayata tasavvufi
bak
asyla birleti.
Sonrasndaki ie dn sreciyle edindiim
fikir ve hissedilerimi paylama maceram ise,
2008 ylnda, Tasavvuf & Bilim ierikli yaynlar
yapan Yorumsuz Blog adl web sitesinde,
kimi yazlara yorumlar yapmakta iken sitenin
deerli
sahibinin
teklifi,
vesilesi
ile
balad. Site kapandktan sonra da 2012
ylndan bu yana paylamlarm vaktim
olduka Sonsuzluk Kulesi isimli blogda
devam ettirmekteyim.
Berkay
zcan
(AH-HA) mahlasn
kullanarak, Her ne ararsan Kendinde
ara anahtar dsturuyla da deil, ie
ynelmeye
alp
yola
kmaya
niyetlenerek, ok dnp az konumak
ilkesini hayatma katmaya alan bir beyin
olarak hi bir siyasi, ideolojik, dini gr ve
cemaatle,
kurumsallam,
kat-ekilcimateryalist-otoriter
din-mezhep
anlaylaryla bam bulunmamaktadr.
Amatrce hazrlanm bu e-kitap, blogda
paylam
olduum
yazlarn
derlenmesinden ibaret olup her yeni yaz ile
beraber gncellenecektir.
Faydal olmas dilei ile..

Sonsuzluk Kulesi

indekiler
Gizli Hazine - lemin Belirii ..................................................................................5
RUH ve Zihin.............................................................................................................15
nsann Evrimi ..........................................................................................................32
Evrim Teorisi Hakknda ...........................................................................................54
Beyin ve Zikir ...........................................................................................................86
Hissettiren Zikir ........................................................................................................99
Allah'n Velisi olduklar .........................................................................................105
Mrid ve Tarikat yesi fark..................................................................................110
Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas ................................................113
dem hikyesinden dem ur Metaforuna ...................................................123
Neden Evrimsel Yaratl ......................................................................................141
Her Ne Ararsan Kendinde Ara ............................................................................146
Hakikat: Kavramlarn yokluu ............................................................................151
Toplu Bilinalt ve Kader ......................................................................................154
Evrensel ur ve Kader ........................................................................................158
Bilin - ur ayrm ................................................................................................165
Rab & Rabb-l lemn ..........................................................................................168
Yol Gster Bilmeceme! ........................................................................................171
Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi ..........................................................................174
slam Medeniyetinde Evrim Dncesi ...........................................................183
Korkmadan Sorgulamak .....................................................................................186
Bende Sakl.. .........................................................................................................188
Kuran'n ifresi .......................................................................................................190
TEKim. TEK!.. ..........................................................................................................196
Cinler: Bilinalt sakl kiilikler..........................................................................198
Holografik Yansma ..............................................................................................208
Baz Gerekler Niin Saklanr ..............................................................................212
Gizil Aray.............................................................................................................217
Sleyman'n Cinleri ...............................................................................................223
NOKTAdaki Nkte!...............................................................................................230
Bir AK hikyesi.. ..................................................................................................236

Sonsuzluk Kulesi

Gne Cehennem mi? .........................................................................................240


Dinde Dilsel Takntlar ...........................................................................................247
Beyindeki dedi kodu ..........................................................................................255
Fikre Taklanlar ......................................................................................................261
Fikre Denler .......................................................................................................271
Kuranda ok elilik ve Cariye kavram .....................................................292
Yanl Ynde Mistik Sramalar ...........................................................................299
Evrenin sembol diliyle Habil ve Kabil .................................................................307
SubhanAllah..........................................................................................................309
Tefekkr .................................................................................................................313
Afaki Tefekkr .......................................................................................................317
Notlar .....................................................................................................................324

Sonsuzluk Kulesi

Gizli Hazine | lemin Belirii


29 Nisan 2008
Gizli bir HAZNE (idi). di mi, yoksa u anda da yle
mi, ZTen? Bilinmek iin lem, bilmek iin dem
meydana gel(di). Gemi bir zamanda m meydana
geldi, gemite mi bir HAZNE idi? Hayr! Boyutsal
nceliimizde, en derin (?) boyutumuzda, zmzde, o ElEvvel. yle bir Z ki, bize ah damarmzdan bile daha
yakn. te-tede deil, mekansz ve hatta alglayabilirsek
boyutsuz derinliimizde! Tpk, vcudumuzu meydana
getiren hcrelerimizin, atomlarmzn bizden sfr meknboyut
uzakta
olmas
gibi. Bizler
ayn
zamanda
hcrelerimiz, atomlarmzn kendisiyiz. Bizden ayr-gayr
deiller.
*/ (?) eklemeleri boyutumuzdan yaplm mecbur temsili
betimlerdir
Kendini bil(e)medii (?) boyut(suzluk) ile, dem-lem ile
kendini bildii (?) boyut ayn ANda var. Kendini bilmek
(dem) ve bilinmek (lem) iin AYNA gerekti,
(kendinden ayr olmayan) AYNAya dem(ler) olarak
bakt (?), demlik boyutunu yaratt; AYNAdaki kendini
alglad, lemleri yaratt, lemler olarak grnd, Kendi!.
AYNAnn karsnda KENDN (?) BLdi.
Kendini, Kendiyle, Kendinde bildi-biliyor-bilmekte. Kendi,
Kendisiyle, Kendinde bilindi-biliniyor-bilinmekte, ANda!
lemler, demlerin (!) bedenleri. Algladmz her ey (yaz
yazdnz klavye, bilgisayarnz, odanz, masanz, einiz,
iiniz, anz vs.) dem olann bedeni! Be duyunun dem

Gizli Hazine | lemin Belirii

olmayana verdii yanltmacadan dolay, bedenim ve


ondan ayr bir evren yanlgsna dyor, insan.
Evren gerekte sizsiniz,
siz
u
an
algladnz
evrensiniz. Evren, benliimizin ta kendisidir. Her benlik
dier benliklerle etkileim iinde olan ayr bir paralel
evrendir. Ve bu yzden Evren ii evrenlerde yaamaktayz.
Sadece
ve
sadece
kendimizi,
kendimizdekini
alglyoruz. Evren, bize bizi gsteren bir AYNA. lem, dem
ile var olabiliyor ancak! dem, alglamasn kestiinde
dem=lemi de kaybolur.
Baktmz, lem; grdmz ise biziz.
***
Zt, Bilmeklii-bilinmekliinin sonucu olarak Sonsuz
boyutlar,
aa
boyutlar
olarak
yansd-yansyoryansmakta, ANda! Bu ne demektir? Bir yaklam olarak,
da ( boyut) var, da (-1 boyut) var,
>>>>..>>>>, Kpte (3 boyut) Kareler var, Karede (2
boyut) izgiler, izgide (1 boyut) noktalar (0 boyut) var,
ANda! TEK bir VARLIK var!
dem, ANda aalarn en aasnda, zaman-mekn
yanlsamasnda ete kemie brnp maden, bitki,
hayvan, cin, insan olarak grnd = lemi grd; lemin
demliinin ierii, yanss, aynas olduundan bihaber
olarak. Zt vatanndan habersiz olarak
Zt?
Sonsuz ss sonsuzu
alglayabilmek ?!

ieren

Mutlak

Sonsuz

ZT

Gizli Hazine | lemin Belirii

Kk
benliklerimizle
evrenimizi,
Dnyamzn
bykln, Dnyann Gnein yanndaki lsn,
Gneimizin dier byk yldzlar indinde yerini dnmeye
niyetlendiimizde dhi hayretler ierisinde kalyoruz.
Bu dnsel yolculukta evrenimizin havsalamza smayan
akl almaz bykln de idrak etmeye altmzda ise
birden
srtmzn
rpermesiyle
irkiliyor
ve
evrendeki yerimizin farkna varyoruz.
yle bir byklk ki, evrenimizin en yksek hzna sahip k
(300 milyon metre/saniye) bile gzlem ufkumuzun
snrndaki gksel cisimlerden 14 milyar ylda [1] ulaabiliyor
dnyamza. Gzlem ufkumuzun snrnn olmas, oradan
tedeki n bize ulaamamasndan kaynaklanyor.
Evrenimiz o blgede ktan daha hzl bir ekilde
genilemekte [2] ve n bize iletememekte!
[1]
Kaba
bir
hesapla
(100.000.000.000.000.000.000.000)
tekabl etmektedir.

bu
deer
10^23
kmlik bir mesafeye

[2]Yaklak 15 milyar yl nce meydana gelen Byk


Patlama ile Evrenimiz (uzay-zaman) olumu olup
patlamann
etkisiyle
hala
da
byk
bir
hzla
genilemektedir.
Patlama
ile
kastedilen
gnlk
kullanmndaki
gibi
bir
patlama
olmayp Soyut
Potansiyellerin bulunduu ok boyutlu Hilbert Uzayndaki
alandan bu tarafa byk bir enerji dalgasnn ka olarak
ifade edilebilir. Bu enerji evrenimizin tm madde-enerji
ieriini oluturmaktadr.
10^80 atom, bunun milyarlarca kat da foton ieren
Evrenimiz afak bakla gzlemlendiinde bu kadar byk

Gizli Hazine | lemin Belirii

iken bir yandan da ie doru da bir o kadar klyor ve


dnen insan hayrette brakyor.
Dokularmz, hcrelerimiz, protein molekllerimiz, kk
molekller
derken,
artk
en
gl
elektron
mikroskoplarmzn dahi gremedii atomlarn etkiletii
nanometrenin (10^-9 m) ondalklat bir seviyeye iniyoruz.
Tefekkr
mikroskobuyla varl
bytmeye devam ettike Kuantum
leinde rengrenk evrenimizin birden
kaybolduuna,
maddenin
madde
olmaktan ktna, zamann bile akacak
zaman bulamayp, teet getiine ahit
oluyoruz!
Newton yasalarnn iledii makrolekli
evrenimizin nedensellii, belirlenimcilii (determinizm),
dzenlilii, sa duyuya uygunluu birden ortadan kalkp
yerini evrenimizin en alt dzeyinde belirsizlik ilkesi
gerei neden-sonucun, gemi-gelecein, ileri-gerinin,
uzak-yaknn birbirine karp kaosa dnt, Kuantlarn
(yeni fizikte Stringlerin-Sicimlerin) yer ald, Saf enerji
alanna, Kuantum kpne (Planck lei=10^-35 m,
10^-43 sn), evrenimizin kumana brakyor.
Kuantum
mekaniinin
boyutsuz,
noktasal
olarak
dnd kuantlardan daha da derine inildiinde,
maddi
bir
yaplanma
olarak
alglanan
evrenimiz, soyutlap maddenin ortadan kalkmasyla
yerini Soyut Potansiyellerin, Saf Bilginin var olduu yepyeni
boyutlaryla (ie doru kvrl) [3] bir uzay alanna brakyor
(Soyut Hilbert Vektr Uzay).

Gizli Hazine | lemin Belirii

[3] Kuantum fizii var olan her eyin temel yaptalarnn


artk ikiye blnemeyecek kadar ok kk kuant
denilen noktasal enerji paketikleri olduunu syler.
Evrenimizi meydana getiren kuvvet alanlar (zaman
akmaz) ve
bu
alanlarn
younlat
yerde
beliren paracklarn
(zamanlar
ileri
akar) hepsi
kuantlardan meydana gelmektedir.
Noktasal olduklarn kabul etme evreni her eyi ile
aklayacak tek bir teori oluturmak iin alan fizikilerin
denklemlerinde aykrlklar, zlemeyen sonsuzluklar
beraberinde getirdii iin modern fizik ek boyutlara
gereksinimi dourmutur. Artk 10 boyutlu Sicim, 11 boyutlu
M teoremleriyle birlikte yeni boyutlar eklenerek, yani yeni
bak asyla nokta (n0), kalem
(n1) gibi bir uzunlua, kalem, kitap
(n2) gibi bir alana, kitap da krsye
(n3),>>>> (n7) dnmektedir.
Noktasal gzken kuantlar bu sakl
boyutlardan gelen enerji girdisinin
lsne gre titreerek fotonlar,
kuarklar,
elektronlar,
atomalt
paracklar meydana getirirler.
Hilbert Uzay, evrenimizden, uzay-zamanmzdan nce ve
sonra, yni ANda, Evrenlerin tohumlarnn atld,
ierisinde filizlenip geniledii, kimi katmanlarnda zamann
olmad, kimisinde zamann ters akt, ktan hzl
titreen Sfatsz, Yakn=Uzak, Yal=Gen, Olum=lm n
BR olduu dev evren. Burada her ey AYNI YERDE, AYNI
ZAMANDAdr. Sizin, odanzda uan bir sinein, grdnz
her eyin hologramik kalb burada ezamanl olarak
vardr. Benler yok, BZ vardr.

Gizli Hazine | lemin Belirii

4 boyutlu gzken Evrenimiz bu (sakl 7 boyutla beraber)


11 boyutlu [4] evren ile her zerresi dier bir zerresiyle, u an
tm zamanlarla da dhil olmak zere birbirine BALIDIR.
Bu ballk tm evrene bir farkndalk, Tmel Bilin
vermektedir. Buras Evrenlerin, her eyin RUHudur.
Buras RUHtur [5].
Derin Tefekkr ile Zikirle, Meditasyonla, Astral seyahatle ve
kimi zaman ryalarmzda girdiimiz lemdir buras. Buras,
kiisel, toplumsal, evrensel toplu bilinaltnn olduu yerdir.
Dnce [6] denilen abasz sre bu uzay sayesinde
gerekleir. Yaratc ilhamlarmz her eyin var olduu bu
sonsuz uzaydan alrz.
[4] Algladmz evren en-boy-ykseklik denilen 3 uzaysal
boyuttan
ve
hissedilen
4.
zaman
boyutundan
olumaktadr. Zaman, 4 boyutlu bir meknda dizilmi 3
boyutlu uzaylarn akndan kaynaklanr. Yaadmz her
(10^-43 snlik) an bu 4 boyutlu hiper meknda dizilmi 3
boyutlu kpler. Bunu alglayabilmek iin 3 boyutlu bir
krenin 2 boyutlu saydam bir yzeyden geerken 2
boyutta kard kesitleri dnebiliriz. Yaammzn her an
da 4 boyutlu tmel varlmzn 3 boyuttaki kesitleridir.

4 boyut balangcndan sonuna kadar evrenimizin tarihini


ierir. 4 boyutta yaadmzdan 3 uzay boyutunda ileri
geri gidebiliyoruz. Bir st 5. boyut ise evrenimizin
balangcndan sonuna kadar yaayabilecei alternatif
yaamlarn, paralel gerekliklerini de ierir. Dalga
fonksiyonun kyle 5. boyuttaki olas gerekliklerden
birisi 4 boyutlu evren olarak varlk kazanr. 5. boyutta eer

Gizli Hazine | lemin Belirii

kendimizi bulsaydk 4 boyutta yaammzn istediimiz


zamanna (gemi-gelecek) srayabilirdik. 6. boyutta ise
alternatif zamanlara da srayabiliriz. rnein, u anki
yaammzda zengin deil isek, zengin olduumuz bir
alternatif yaam tarihine srama yapabiliriz. Tm bunlar 7.
boyutta bir noktadr. 8. boyut sonsuz alternatif yaamlar
olan evrenimiz gibi sonsuz evrenleri kapsar. Bu evrenler
arasnda srama ise 9. boyuttan gerekleebilir. Btn
bunlarn hepsi 10. boyutta tek bir noktadr.
[5] RUH, ktan milyarlarca kez daha hzl titreen
UZAYdr. Bilim
literatrnde,
ktan
hzl
titreen btnsel varlk
alan Takyonlar ismiyle
yer
almtr. Takyonlar, kuantlar gibi kesikli yaplar olmayp
btnseldir. Kuantlarn oluturduu ise okluk lemidir.
Maddenin k hzn geemeyii gibi Takyonlar da k hznn
altnda bir hzla hareket edemezler. Ik hznn altna inip
enerjiye
dnmelerini-maddelemelerini
bizler
zaten kuantum olarak alglamaktayz.
RUHun sahip olduu nurani, esiri kuvvet alannda
zamanszlk
var
iken,
takyonlarn
younlaarak
oluturduu hologramik-btnsel geometrik kalplarn
zamanlar -k hzndan trilyonlarca kez hzl olduklarndan
dolay- gelecekten gemie doru akar, yani nedensellik
ilkesi, termodinamik yasalar tersinmitir. Sonu, nedenden
nce gelir. nce takyonik cam krlr, sonra takyonik ta
atlr. Lorentz denklemlerine k hzn geen bir madde
yerletirildiinde sonular bize sanal bir ktle, en-boy
deerleriverir. rnein, takyonik NURdan bir insan -70 kg
arlnda, -1.70 metre boyunda soyut bir fizikomatematik ve geometriye sahip olur.

Gizli Hazine | lemin Belirii

Din verilerindeki nur yapl melekler k hz tesine ait


takyonik kuvvet alan ve varlklardr. Ik hz tesinde
olmalar nedeniyle de k hz ile snrl olan bizler tarafndan
direkt olarak gzlemlenemezler.
[6] Dncenin kendisi de takyonik bir kalptr ve ktan
milyonlarca kez hzldr. Bu yzden rnein krmz bir gl
dndmzde annda aklmza gelir. u an farkndalk
dzeyimizde olmayan -Bilind denilen uzayda sakl olandncelerimiz ktan milyarlarca kez hzldr ve belirsizlik
konumundadr. Sakl dncelerimizden bir tanesine
younlaarak, yani ona soyut enerji vererek onu k hzna
yakn bir dzeye ekip Takyon uzaynda belirgin
hologramik bir kalp haline dntrebiliriz. Bu lemde
termodinamik yasalar tersinir olduu iin soyut bir
maddeye enerji verdiinizde hz artacana aksine hzn
yavalatrsnz. Eer younlatmz dnceye soyut enerji
vermeye devam edersek (aktif imgeleme ile) artk o soyut
dnce k hznn altna da derek (dalga fonksiyonun
k) madde-zaman leminde gereimiz olur. Dua
veya ekim yasasnn mekanizmas da budur. Dualarda
devam art da bu yzden aranr.
Daha nce hi dnmediimiz bir eyi imgelediimizde
(rnein uan siyah bir kurbaa) belirsiz-zamansz takyonik
kuvvet alanna biim veririz. Biim alan bu takyonik
dncenin zaman tersine akaca iin biz daha onu
dnmeden onu gemiimizde var klm oluruz. Bu
sayede dndmz anda hazr dnce paketi olarak
bu uzaydan imgelediimiz eyi kendimize ekeriz.
Evrenimizde
kuantum
(kesiklik),
kuantumlamamaddeleme varken burada Tmellik vardr, hibir ey
dier bir eyden ayrlamaz, kopamaz. Buraya en kk
kuanttan boyutsal giri yaparak ayak bastmz

Gizli Hazine | lemin Belirii

anda kendimizi, kendi evrenimizi tm evreleriyle tmel


olarak izler bir halde bulabiliriz. Buras Zerreden Klle
ktmz uzay araldr (Holografik kayt).
Sonsuz sayda evrenler bu tarlada Byk Patlama
tekillikleri ile meydana gelir ve ANda da yok olur (Byk
kme, Byk Dalma). ANda olur ve O ANda da yok
olur o evren, ZAMANSIZ UZAYDA. Ama oluan Evrenin
sakinleri, kendi alg boyutlarnda milyarlarca yl
yaar (Zamann grecelii). Gerekte ise ANda var OLup,
Lmtr. OL=L olmutur. nk ZAMAN yoktur!
HER EY BALANGITA SON BULMUTUR!
Evet, bizim evrenler gibi saysz evrenlerin, dndmzdnemediimiz-dnemeyeceimiz
her
ihtimalin sperpozisyon
halinde st
ste
bindirilip
potansiyel olarak bulunduu, duruma gre var olua
geirildii, yaratld yer. Sonsuz kere atlan sonsuz yzl
bir zar MSAL
Bir tefekkr daha
Sonsuz kez atlan, sonsuz yzl, sonsuz tane zar Sonsuz
olaslkl evrenleri iinde barndran bu sonsuz uzay gibi
uzaylar da iinde barndran bir HPER UZAY
Ve bunlarn zerindeki sonsuz boyutlu dier -bize Gay()plemler
Bir nokta olan DEV evrenimiz gibi sonsuz noktalardan
(evrenlerden) oluan sonsuz uzunluklu bir izgi(sonsuz,
n1)

Gizli Hazine | lemin Belirii

Snrsz uzunluktaki izgi gibi sonsuz izginin oluturduu


sonsuz bir kare alan(sonsuz*sonsuz, n2)
Snrsz bir kare alan gibi sonsuz kare alann oluturduu
sonsuz bir kp hacim(sonsuz*sonsuz*sonsuz, n3)
Kenarlar sonsuz hacimli kplerden oluan hiper
hacim(sonsuz*sonsuz*sonsuz*sonsuz, n4)
..

(Sonsuz^sonsuz, n)
Gayb oluyoruz

kp

Sonsuzluk Kulesi

RUH ve Zihin
13 Mays 2008
lk
blmde,
algladmz
okluk
leminin
tm
bileenlerinin
bulunduu
btn
olas kuantum
durumlarnn, RUH
denilen
Uzayda potansiyel
halde (=aa kmam ham data), tmel, eriyik bir yap
olarak bulunduunu anlamtk. Dnsel yolculuumuzun
bu blmnde u soruya cevap arayacaz:
Tek ve Tmel olan RUHtaki BENlik, oklua, benliklere
nasl dnmektedir? Tek olan BENlik kendini benlikler
olarak nasl alglamaktadr?
Kuantum Teoremi bize bu sorunun cevabnn RUHun
lokalize Alglamas yoluyla olduunu iaret etmektedir.
Paracklar alglanmadklarnda olaslk dalgalar olarak
RUH adl -matematikte karmak [1] (imajiner) saylar olarak
anlatlan- Soyut Hilbert uzaynn en yksek eksponansiyel
(ssel) durumunda yaylm halde (sperpozisyon), k
hznn
milyarlarca
kat
hzlarda belirsiz
bir ekilsizlik biiminde bulunurlar.
Yni
algladmz
evrenimizin her an her yerinde gzkebilme potansiyeli
halindedirler. Alglandklar takdirde, k hzna yakn bir
hza derek hologramik-dnsel bir kalba, k hznn
alt
blgeye
indiklerinde
ise
maddeye/kuantik
yaplanmaya dnrler.
[1] rnein, (-4) byle bir karmak/imajiner/soyut bir
saydr. Bu saynn evrenimizde karl yoktur. (4)=2
iken (-4)=2 i olarak
gsterilir.
Gnlk
yaamda
kullandmz pozitif ve negatif saylar say dorusunda 0n
sa veya solunda gsterilmelerine karn karmak saylar

RUH ve Zihin

bu say dorusuna dik bir dorultuda gsterilirler (farkl bir


boyuta aitmiesine).
Konuya varlklarmzn ne ve naslln
birtakm gerekli
bilgileri ayrntlayarak
devam edelim.
Kuantum
mekanii
bizlere
evrenimizde gzlemlediimiz
her
eyin parack ve dalga dualitesine
sahip olduunu belirtir. Fakat bu ikilik ayn
anda gzlemlenemez. Biri olmadan da
dieri
asla
olamaz,
dnlemez.
Dahas, bu iki zellik birbirinden ayr iki
ey, iki ayr yap deildir. Dalga yap, paracn belirsiz
hli-yn, parack yn de dalgann gzlenmesiyle
belirlenmi yzdr.
Dalga zellii ile kastedilen gerekte olaslk dalgalardr.
Olaslk dalgalar (= de Broglie madde dalgalar),
elektromanyetik dalgalar (Radyo, kzltesi, mortesi, X
nlar, gama nlar gibi) veya fizikteki dier mekanik
dalgalar (ses vs.) gibi uzay boluunda veya havada
yaylan dalgalar olmayp tamamen soyut dalgalardr.
Yayldklar alan ise soyut Hilbert uzaydr [2]. Tpk su
dalgalarnn birbirlerini sndrp yok ettikleri veya
glendirdikleri gibi olaslk dalgalar da birbirlerini
etkileyerek (toplanp kartlabilir) etki deerlerini, yani
Hilbert uzaynda yayl olaslk deerlerinin hem yaylm
uzunluunu hem
de belirli
blgedeki
olasln
deerini deitirebilirler (ekil1).
[2] Bu uzay adn David Hilbert adl matematikiye atfen
almtr. Evrendeki her zerrecik (kuant) mini karadelikakdelik tnelleriyle (10^-33 cm) birbirine buradan baldr.

RUH ve Zihin

Bu tnel ii alan Hilbert uzaydr. Her zerrenin isel boyutta


mini karadelik-akdelik tneli vardr. Bizim boyutumuzda
parack olarak alglanan ey tnel ii boyuttaki dalga
fonksiyonunun alglanan yzdr.
rnein, ekil-1deki 5 tip olaslk dalgasnn veya/yni
kendi evrenimizde karl olan 5 farkl kuantum
durumundaki paracn etkileip dalga desenlerinin
birbirine karmasyla ortaya kan son durum bize yaylmn
azaldn
ve
de merkezi
blgede ortaya
kma
ihtimalinin arttn gstermektedir. Yani, olaslk dalgalar
soyut
da
olsalar birbirlerini
bizim
asla
gremeyeceimiz bir alandan etkilemektedirler.
Olaslk dalgasnn yaylmn ne anlama geldiini biraz daha
aabilmek
maksadyla
rnein, ekil-1deki
dalga
desenlerine sahip paracklarn durumuna bakalm. Bu
paracklardan birini gzlemlediinizde rnein a
koordinatnda grnr olacaktr.
Fakat koullar deitirmeden ayn paraca dnp
tekrar ve tekrar baktnzda ise ayn parack b, c,
d, gibi birok noktalar da grnecektir. Fakat
ekildeki
son
dalga
desenine
sahip
sistem
gzlemlendiinde gzkecei yerlerin-noktalarn says
daha az olacaktr.
Gzlem saysn artrdmzda elde edeceimiz sonular
bizlere o parack hakknda istatistik bir bilgi verecektir.
rnein, % 20 ihtimalle a da, % 30 ihtimalle b de, % 25
ihtimalle c de gzkebilir diyebileceiz (Gzlem
yapmadan
nce,
olas
tm
durumlar
ieren
(sperpozisyon hali) denkleme Schrdingerin dalga
fonksiyonu denilir). Fakat
bu
istatistik
bilgi
gnlk
yaammzdaki gibi, bir parack 100 birim zamann 20

RUH ve Zihin

biriminde a da, 30unda b de, 25inde de c de


bulunmaktadr anlamna gelmemektedir. Gerekte, sistem
hakkndaki bilgi eksikliimiz nedeniyle bu olaslk
durumlar
var
deil,
sistemin
kendisi
olaslk
durumundadr. O parack bir btn olarak ayn anda (st
ste)
tm
bu
blgelerdedir. Fakat bu
st
ste
bindirili (sperpozisyon hli) kendi 4 boyutlu uzaymzda
mmkn olmayp ok boyutlu Hilbert uzayndadr.
statistik verilerin olmas bu olaslklardan kimisinin
gerekleme
olaslnn
dierlerinden daha
byk olduunu anlamndadr. Daha somut olmas iin bu
ksm da biraz daha aalm.
Bilindii
gibi
enerjice
dinamik,
kararsz radyoaktif
ekirdekler -rnein- bir alfa parac yayarak daha
kararl hale gelir ve ekirdeklerini daha sakin bir duruma
sokarlar. Fakat Newton yasalaryla bu olaya bakldnda
olmamas gereken bir ey olmaktadr. ki protondan
oluan alfa
parac enerjisi asla yetmedii
halde
ekirdein etrafndaki enerji bariyerini aar (!) ve bize
radyoaktif ma olarak kendini gsterir. Bu durum kaln bir
duvara doru frlattnz kk bir tan duvara
demeden te tarafa geii gibidir. Alfa parac negatif
(!) bir enerjiye sahipmiesine bu bariyeri aar. Klasik
yasalarmza aykr bu olaya kuantum tnelleme ad verilir.
Parack sanki bariyerde grnmez (!) bir tnel ap
tesine gemektedir.
Gerekte ise alfa paracnn dalga bedeni bariyerin iki
tarafnda gzkecek ekilde yaylm durumdadr. Bu
dalga bedeninin ounlukla algland yer ekirdek taraf
iken daha az ihtimalle de bariyerin teki taraf, yani
ekirdek ddr. Sonu olarak daha az ihtimalle de olsa
alfa parac dalga zellii ile bariyerin te tarafnda da

RUH ve Zihin

gzkebilmektedir. Bu sayede de radyoaktif maddelerin


varlndan haberdar olabiliyoruz. Cmlemizi bu olay iin
de tekrarlayalm. Koullar deimemesine ramen ilk
baknzda alfa tanecii ekirdekte iken ikinci baknzda
radyasyon eklinde ekirdek dnda olabilecektir.
Peki, ama koullar deimedii halde defalarca dnp
baksak
da monitrmz,
evimiz ayn
yerinde
durmaktadr. Kuantum yasalar ayn evrende olduu hlde
neden
bu
dzeyde
farkl
alyormu
gibi
gzkmektedir? Cevab, tekil kuantum sistemlerinden,
trilyonlarca sayda paracn-atomun etkileimlerinden
ortaya kan makro dzeye geldike belirsizlik (her an her
yerde olma olasl) ve indeterminizm, yerini belirliliedeterminizme,
nceden kesin
bir
ekilde
tahmin
edilebilen, Newton yasalarnn geerli olduu bir evrene
brakmaktadr.
Bunun nedeni etkileen atomlarn dalga desenlerinin
Hilbert uzaynda birbirine karmas, dalga yaylmnn (yani
her an her yerde olma durumu) daralmas ve merkezi
blgedeki
olasln
ok
ok
ok
.. ykselmesindendir (ekil-1de 5 tane parack iin
gerekleen ve daralan dalga desenini trilyonlarca sayda
atom iin tek bir yerde artk tepe/pik yapar). Yni soyut
uzayda datann ieriindeki etkileim arttka belirsiz
takyonik
kalplar belirgin
hale gelmektedir. Gzlem
yaptmzda ok ok ok .. byk bir ihtimalle
monitrmz ayn yerde grmemizin nedeni de ite tek
bir blgede tepe yapma durumudur. u an algladmz
beden ve evrenimizdeki tek tip realiteyi yaamamzn
nedeni budur. Ama buna ramen ok ok ok .. kk de
olsa monitrnz veya evimizi braktmz yerde
bulamama olasl da vardr. Benzer ekilde kaln bir

RUH ve Zihin

duvara doru attnz bir ta sonsuza yakn kklkteki bir


olaslkla da olsa duvardan geebilir.
Evimiz ayn anda birka yerde bulunamaz iken bir
elektron/foton ayn anda her yerde olabilir. rnein, klasik
fizik bak asyla bizlere retildii gibi elektronlar atomun
evresindeki yrngede belirli bir zamanda belirli bir
pozisyonda deil, kre biimli yrngenin her an her
yerinde belirsiz
bir
hldedir (Elektron
yrngeleri
elektronlarn gzkme olaslklarnn en yksek olduu
yerlerdir).
Hilbert uzaynda tm olas pozisyonlaryla yaylan bir foton
dalgas, elektronun belirsiz kabuunun dalga ynyle
etkileip alglama boyutumuzda parack olarak arpm
gzkr. Gene alg dzeyimizde elektron da, annda sahip
olduu sperpozisyon [3] belirsizliinden belirlilie, yani
parack davranna ker-dner ve fotonun enerjisini
kendine katarak bir st kre biimli bulutumsu yrngeye
kuantum sramas yapar (=tam manasyla nlanr, yeni
pozisyonundaki bulunma olasln artrr) ve dalga
yapsyla her an her yerde olmaya devam eder. Hem
foton
hem
de
elektron
etkiletikleri
iin eye dnmlerdir.
[3] Dalga
zelliinin
geerli
olduu sperpozisyon durumunu
ok hzl dnen ve kanatlarnn
nerede
olduunu
belirleyemediimiz
bir
pervaneye
benzetebiliriz.
Herhangi bir cismi pervaneye
dedirdiinizde
pervane
duracak ve tek bir pozisyona
indirgenecektir.

RUH ve Zihin

Atomalt paracklarn (rnein elektronlarn) bu dalga


zellii
mehur ift
Yark
deneyi
ile
tespit
edilmitir. (Videoyu izleyebilirsiniz.)
Bu deney dzeneinde elektron kayna bir aygtn tek
tek rettii paracklar ift yarkl bir levhadan geerek
arka tarafta fosforlu bir ekrana arpp iz brakmaktadr. Tek
tek gnderilen -rnein bin tane- elektron ekrandaResim1deki gibi bir giriim deseni oluturmaktadr (Bu desende
giriimin iddetli olduu yerlerde daha ok iz
brakacaktr).Fakat bir parack olan elektron, ekranda 2
ayr aydnlk blge oluturmas gerekirken (Resim2deki
gibi)
nasl
olur
da giriim
deseni
meydana
getirebilmektedir?
Cevabn elektronun dalga zelliinde bulmaktayz. Tek
tek yollanan elektronlar dalga zellikleri sayesinde iki
yarktan
da ayn
anda
geerek kendisiyle
giriim
yapmakta ve olaslk deerlerini deitirmekte, bu ekilde
ekrana parack
olarak
arpmaktadr.
Elektron
retecinden bin elektron yollanmasna ramen giriim
deseni nedeniyle ekranda binden daha az sayda iz
kacaktr (Resim-3teki su dalgalarnn giriimi fikir verme
asndan iyi bir benzetmedir).
Paracn
hangi
yarktan
getiini merak eden bilim
insanlar aygttan gnderilen
elektronu
gzlemlemek
amacyla yarklardan birine
detektr
koyduklarnda
ise Resim-2deki deseni elde
ederek
armlardr.
Yani
dalga
deseni
kalkm,

RUH ve Zihin

gnderilen elektronlar tek bir pozisyona indirgenerek


hareket etmitir.
Detektrn tespit etmek iin yollam olduu fotonlar
yarktan geen elektronun dalga ynyle etkileerek
elektronun sperpozisyonu kertmi [4] ve ekranda
parack
zelliini
yanstmtr. Yani
bu
kez bin
elektron yollanmsa ekranda bin tane iz kmtr.
[4] Gerekte bu
etkileimden
dolay
bir
k
gereklememektedir. Etkileim datadaki potansiyellerin
olaslklarn artryor, fakat bu yksek olasln dalga
bileenini kerten gzlemcidir!

Elektronlar gzlemlendiklerinde tanecik yapsyla tek bir


yarktan geerken, gzlemlenmediklerinde ise ayn anda
iki
yarktan
da
geerek bu
zelliklerini
ekrana
yanstmaktadrlar.
Bu ilgin zellii tespit ettikten sonra akllara u soru
gelmektedir. Deneyin tmnde kullanlan ara-gereler,
elektronu parack zelliine dnmesini foton yollayarak
tespit eden detektrn kendisi, hatta deneyi yapan bilim
insanlarnn
bedenleri de gzlemlenmediinde dalga

RUH ve Zihin

yapda deiller mi? Peki, bu durumda,


olurken ilk-asl gzlemci kim oluyor?

tm

bunlar

Alfa
taneciinin
ekirdek
dnda
veya
iinde
gzlemlenmesine kim karar veriyor? Paracmzn her
seferinde a, b, c.. blgelerinde grnnn msebbibi
kim veya nedir?
Biz bakmadmzda deney malzemeleri, duymadmzda
ortamdaki
tm
sesler,
dokunmadmzda
tm
yzeyler, ksacas
alglamadmzda her
ey olaslk
dalgas
halinde
bulunmakta!
Bu
durumda ilk-asl
gzlemci, paracklar tespit eden alglayan, kendi de
paracklardan oluan beyin olabilir mi acaba?
Beyin isimli gerekte ok boyutlu varlk gzlerini dnyaya
ben bedenim zannyla amtr. Peki, algland takdirde
maddi olarak gzken atomlar/cisimler gibi, atomlardan
oluan ve ilk-asl gzlemci olabileceini dndmz
beynimiz maddi olmayan kuantum olaslk dalgalarn
nasl kertebilir?
Beynimiz de maddesel bir yanlsama deil midir?
Beynimiz de kat, ii dolu mini minnack atomik
krelerden [5] yapl iken onu da alglayan kimdir/nedir o
halde?
Bu ksr dngden k yeni bir boyuttan olaylara bakarak,
yani yeni bir bak asyla mmkn olacaktr.
[5] Atomun kre gibi dnlmesini salayan etrafnda
dnen elektron bulutlar! Elektronlar noktasal, maddi
yaplanmalar deil, ekirdek etrafnda belirli olaslklar
ierisinde dnen enerjik yaplardr (kre-zarf). Ayamzn,

RUH ve Zihin

elimizin, derimizin altndaki-zerindeki atomlarn negatif


ykl elektronlar yeryznn veya dokunduumuz cismin
atomlarnn elektronlar tarafndan itildiinden beynimiz
(?) bir katlk, doluluk var hissi olarak alglyor.
Elektron ile ekirdek aras ise kocaman bir boluk, maddi
bir yaplanmaya sahip deil! Eer ekirdek 1 futbol topu
byklnde olsa idi evresinde dnen elektron 30 km
tede olacakt, arada kalan alan ise tamamen bo. Katsv-gaz olarak alglanan bedenlerimiz, evrenimiz ok
byk oranda bo olan bu atomlardan oluuyor.
Yaznn banda Kuantum Teoremi bize bu sorunun
cevabnn RUHun
lokalize
Alglamas yoluyla
olduunu iaret etmektedir demitik. Kuantum fizii bize
alglayc
olmadan
lm
yaplamayacan
sylemektedir. Evet, alglayan bizdeki RUH boyutu,
uzayndan baka bir ey deildir.
Algladmz
gereklik
Bilin=RUH tarafndan madde
yaratlmaktadr [6].

bizdeki Evrensel
veya zihin olarak

[6] Burada RUH ile kastedilen birimsel zihinler birimsel


ruhlar deildir. Cansz olarak kabul edilenden yksek zihin
kapasiteli canllara kadar her varln, bakt lemde ayn
fiziko-kimya kanunlarna tabi oluu, yani bilimsel
tanmyla ken dalga fonksiyonunun ayn sonular
vermesi herkesin
znde,
ayn
TEK
RUHun
oluundandr. Evrenlerimizi=birimsel
zihinlerimizin
ieriini(duygular, igdler, dardaym gibi alglanan
rnein krmz bir gln rengi, ekli, kokusu vs.) an be an
yaratan derindeki ayn RUH boyutudur.

RUH ve Zihin

Evrensel kanunlarn gereklik kazanmasn/kmesini


salayan
ego/birimsel
zihin/birimsel
ruhlar olsa
idi, herkesin alglad fizik kanunlar da ok farkl olurdu.
Fakat canllarn (insan, hayvan, bitki) birimsel zihinlerinin,
RUHun
bir
nevi yerel, geici uzantlar
olmalar
nedeniyle de kendi birimselliklerine has grnt, ses, hisler
zihinlerinin ierii olarak RUH tarafndan birim perdesine
taklarak ktrlmektedir. ki insann birimsel zihinleri
birbirine ok benzediinden (%99,9) evrenleri de ok
benzer olur/ker, alglanr.
Ama rnein bir kpein zihni insannkinden farkllklar
gsterdiinden
evreni siyah-beyaz olarak
kertecektir. Kpek zihninin insannkinden farkll da
madde
boyutuna renk
alglayc
pigmentlerin
farkll olarak yansyacaktr.
lk-asl alglayc-gzlemci, dalga yapy kerten RUHtur
fikri tm bilim insanlarnn ortak fikri deildir. Bu
yzden iaret etmektedir olarak belirtmek durumundayz.
Kimi bilimci, lm ilemi sonucu tek bir pozisyona
kmenin tamamen
rastgele
(Kopenhag
yorumu) olduunu, kimisi ise gerekte sperpozisyon
durumunun olmayp btn olas pozisyonlarn sonsuz
paralel
evrenlerin
her
birinde
ayr
ayr
olarak yaandn (Hugh Everett yorumu) dnmektedir.
Bu
iki
yorumda
daha
derin
boyuttaki Evrensel
Biline=RUHa yer yoktur. Bu ayr grn ne demek
istediini bir rnekleme zerinden daha da netletirelim.
Radyoaktif bir atom ekirdeinin bir protonunu ntrona
dntrp radyasyon yayarak daha kararl hale geldii
olaylar ele alalm.

RUH ve Zihin

Kuantum
teoremi
hangi
protonun
ntrona
dneceini bilemez, belirleyemez. Btn protonlar
birbirleri ile zde olmalarna ramen rnein neden 37.
proton deil de 64. proton ntrona dnmektedir in
cevab yoktur (gerekte protonlara numara da
veremeyiz, numara vermemiz bile iki protonun zdeliini
bozacaktr).
Kopenhag yorumu (Niels Bohr ekibi) bu dnme ileminin
tamamen indeterminist
bir
ekilde ve rasgele
olduunu syler ve Einstein, Tanr zar atmaz diyerek bu
fikre kar kar. Bu tip sonularndan dolay Einstein lene
dek kuantum teoreminin tamamlanmam, eksik bir teori
olduunu
ve
evreni
daha
alt
dzeyde Gizli
Deikenler [7] olarak
adlandrd
mekanizma
sonucu determinist olduunu savunmutur.
[7] Gizli deikenler mekanizmasn RUHun
takyonik varlklar (melekleri) olarak grebiliriz.

kendisi,

Paralel evrenler yorumu ise gerekte her evrende farkl


numaral
bir
protonun
ntrona
dntn
syleyerek rasgelelii ve st
ste
binme
durumunu ortadan kaldrr.
Son
gr
ise
hangi
protonun
dneceini seenin Evrensel Biline = RUH olduunu
syler.
Biz ise mistik-tasavvuf bilgileri gz nnde bulundurarak,
RUHun belirli numaradaki protonlar belirli bir hikmetleamala ZGRCE seip [8] eitli paralel evrenlerde
sonularn
yaatt,
kimisini
de
hikmetle
dahi
kaytlanmaz bilgisi dorultusunda tamamen hikmetsiz-

RUH ve Zihin

amasz-rastgele
kanaatindeyiz.

(?) bir

biimde

setii-yaratt

[8] RUHun
seimi kendiliinden meydana
gelen
tetiklenme mekanizmas anlamndadr ve kendinden
tedeki bir eyi semek anlamnda deildir. RUHun,
blnmez, paralara ayrlmaz Holografik bir btnlk
olmas sonucu oluan KENDN-KENDNDEKN BLME,
FARKINDALIK hali ile beraber seim gerekleir.
rnein, makbul bir dua sahip olduu soyut enerjiyle RUH
farkndalnda, o boyuttan, takyonik kalplarla dier
benlikleri hatta tm evreni zden etkileyip duadaki
ama dorultusunda balantl atomalt paracklarn
davranlarn etkileyerek belirli olaylar silsilesini balatabilir
(nk dnce denilen ktan hzl takyonik yaplanmalar
parack olarak algladklarmzn zdr, zndedir). Bu
tetikleme veya etkileme ilemi seimdir.
Not: Evrensel
Bilin=RUH,
"ben"lerimiz
gibi
bir kiilie/kimlie sahip olmadndan "seme" ve
"zgrce"
ifdeleri
gerei
yanstmamaktadr.
Maddeleme
RUH'taki
mekanizmalar
sonucu
"Kendiliinden" gereklemektedir. Bu konuda Roger
Penrose'un"Objektif
ndirgenme
(OR)" modeli
aratrlabilir. 7 Austos 2009
Kuantum teoreminin bulgularyla zmzdekini anlamaya,
zmzdekine bakmaya alp fikir edindikten sonra imdi
de sisteme zden-boyutumuza doru olacak ekilde
ksaca bakalm.
Hilbert uzay ok boyutlu (x, y, z, t, ) uzaydr
demitik. Zihnimizin, isel
yaamlarmzn
mekn,
kuant=stringlerin titretii ie kvrl olduklar uzaydr.

RUH ve Zihin

Ryalarla bu i boyutumuza giriyorduk. Tm yaadklarmz,


yaayacaklarmz, sayl nefeslerimiz, meknda yer
tutmayan
hafzamz,
korkularmz
bu
uzaydaki
bireysel/kuantum tnellerimizde, yni dalga bedenimizde
saklanmaktadr.
Tm
bu
anlama
brnm
bilgilerin ilenmemi haldeki data faznn olaslk dalgasn
kerten ise Bilin ve rade sahibi Tmel RUHtur. Kendinde
potansiyel haldeki ok boyutlu DATAy hikmetli/hikmetsiz
seyretmeyi dilemesi (?) sonucu ANda alglama gerekleir
ve sperpozisyon halinde, belirsiz olan olaslk dalgas tek
bir
pozisyona
indirgenerek-kerek ey [9] olur.
Alglanmayan ey, RUHda her yerde, belirsiz(k hzndan
milyarlarca kat daha hzl) olarak bulunur.
[9] Ya k hz alt blgeye inerek, kuantlaarak madde
dediimiz eyleri ve bedenleri ya da k hznn stnde
ama ona yakn bir hza inip bedene sahip canllarn
dnsel eylerini oluturur. Ayrca, 1. blm 5. ve 6.
dipnotlara bakabilirsiniz.
Bu
belirsizlik
soyut
uzayn esiri kuvvet
alandr.
Bizim zamanmzn mekn olduu bu alan dmdzdr. Bu
dmdz uzay, da-bizim boyutumuza doru erilerek, =
melek/kuvvet alann belirginletirerek ilk nce takyonikhologramik kalplarn, sonra da maddenin-evrenimizin
olumasna neden olur (Bu tpk madde evrenimizdeki ktle
sahibi her varln dmdz olan uzay-zaman bir i boyuta,
evrenin nc dzlemine doru eriltmesi gibidir) [10].
[10] Baka bir dille RUHun, belirsiz formsuzluktaki verileri,
ok boyutlu kuantum dalga fonksiyonunun alt boyutlar
olarak kmesiyle (Ik hz tesi Soyut Nurun, Ik
hznda Nara ve k hz alt Maddeye dnm) bizim
tarafmza belirli formlar olarak alp algladmz uzay,

RUH ve Zihin

maddi cisimleri,
getirmektedir.

bilinli/bilinsiz

canllar

meydana

RUHun bu ekilde kendi zamanszlk boyutuna gre -bir


anlna- katman katman alglayp younlatrd (lokalize
olduu)
yerlerde
maden-bitki-hayvan-ins-cin-NSAN
boyutlar o yerin kendisi olarak tecelli eder (dalga
fonksiyonunun
kmesi).
ken
her
eyin
malzemesi (esma/mana bileeni) RUHtandr. Maddesel
olarak ken ey, her ne ise alglad da kendi zihin
ierii olur. rnein, evren bizlerin parack olarak
alglanan tarafdr. Bedenimiz Evrenin kendisi olmaktadr.
RUH, kendini en yksek boyutta (Halife olan) Hz. NSAN
olarak alglyor bulur. Bu boyut RUHun tm zelliklerini
kendinde aa karr [11] (klli esmann talimi/Onu RUH
ile destekledik ayeti). NSANn da boyutsal katmanlar
melek, cin, ns, hayvan, bitki, maden olarak alglanr ve
bu boyutlarn kendi olarak evreni alglar veya alglamaz
(maden-cansz ise). Her alt boyut bir st boyutta ierik
olarak bulunur (maden bitkiye, bitki hayvana. melek
NSANa secde eder ve yapsnda bulunur).
[11] Fakat bu RUHun kendisi-tamam olur anlamnda
deildir.
Yani, kimliksiz/kiiliksiz TMEL BEN, srasyla Uzay-zaman
balonunu iirir, 4 boyutlu uzay-zamanda evrimsel srete
fizik kanunlarn, bu kurallara itaat eden cansz maddeyi,
etki-tepki prensibine gre yaayan basit canllar oluturur.
Daha sonra biyolojik eitliliin evrilmesiyle beraber ackorku hissini oluturacak basit sinir sistemleri, daha gelimi
duygular retecek karmak organizmalar ve tm
duygularnn farknda olarak karar verebilen, isel
deneyimlere [12] sahip, etki-tepki (igd) mekanizmasyla

RUH ve Zihin

zgr radesi [13] arasnda gidip gelen ns-cin olan


benlikleri aa kar [14].
[12] sel deneyimlerinin aa k, kopup geldiimiz asli
vatanmz, i boyutlar ile temas balatmtr.
[13] Maden-bitki-hayvan-ns-cin tecellileri programlarna
tabi iken NSAN program YAZAN varln addr. Dnce
gcyle Levh-i Mahfuzu (soyut uzaydaki hologram
yaplar=yansmas
olarak
genetiini)
deitirme
gcne sahip zgr rade, Akl sahibi Bilin varlktr. KaderiKaderimizi yazmamzn lt (=uzay-zaman dilediimiz
gibi
deitirebilmemiz)
kendimizi daha
derin
boyutlardaki benliklerde, isel yaamlarda bulmamzla
orantl olacaktr.
[14] BENin
benler
olarak
k
uzay-zaman
yanlsamasnda belirli kanunlar erevesinde belirli bir sre
alarak gerekleir
Dalga
fonksiyonunun birimsel
zihinler olarak
knn yansmas sinir sistemlerinin evrimi anlamna
gelmektedir. Zamanla ok sayda balantlara sahip
karmak nron alarnn ortaya kyla birlikte ilk hisler
de aa kmtr. Bu hislerin yazld kara tahtay, zemini
ve srekliliini, yani zihni[15] ortaya kartan mekanizma
ise sinir hcrelerinin isel manyetizmalarnn dzenli bir
yapya kavumas, e-uyumlu[16] hareket etmesidir. Bu euyumluluu salayan da beynin rettii manyetik
alandaki
fotonlarn[17] dolank halde
bulunup
birbirlerinin durumlarna gre hareket etmesi olabilir.
[15] Zihin
ile
Bilin
sahibi olan blmdr.

farkldr. Bilin,

Zihnin farkndalk

RUH ve Zihin

[16] E-uyumluluun gzel bir rnei lazerdir. Gn ,


fotonlarn tm olas hareketlerde yaylmasndan dolay
uyumsuz
bir
ekilde
hareket
ederek
bizler
tarafndan dank olarak
alglanr.
Lazerde
ise ayn
kuantum
durumuna=ayn
olaslk
deerine uyarlan
fotonlar e-uyumlu hareket ederek fotonlarn tek
tip/dalmadan iletilmesi salanr.
[17] Btn bu milyarlarca fotonun kayna ayn tek beden
olduundan dolay tek bir fotonmu gibi hareket ederler.
Yaplan deneyler ayn kaynaktan km fotonlarn evrenin
en uzak iki ucuna gitmi olsalar dahi birbirleriyle annda
(=k
hznn
kat
be
kat
hzl
bir
ekilde)
haberletiklerini veya st boyutta ayn tek foton haline
geldiklerini kesin olarak gstermitir. Bu paracklarn
dolank olarak adlandrlmas dalga desenlerinin birbirine
dolanp ayn ey olmas nedeniyledir.
Zihnin ortaya kndan sonra milyonlarca yllk srete
meydana gelen mutasyonlar sonucunda kendi zihin
ieriinin farknda (=z bilinli) olan trlerin ortaya
kmasyla yeryznde halife ve muhalif varlklarn dnemi
balamtr.
nsann Evrimi blmnde bu yeni dneme doru olan
geliimin kimyasal-biyolojik ynn irdeleyeceiz.

Sonsuzluk Kulesi

nsann Evrimi
04 Eyll 2008
Sonsuz-snrsz, Balangsz-Bitisiz, sonsuz
boyutlu Kinatn ANda, en alt dzeyde,
o boyutun kendisi olarak patlamas ile
Tmel, blnmez Tekil NUR kudreti, en
alt
boyutta
kuantum
(=kesikli)
NaR=eNeRji salnmlarna dnerek
aa kmtr. Bylece gkten (!)
gelen KN=Ol (meKN sahibi ol)[1]
emrinin Oluverme
alm da sanal
gereklikte balam oldu[2]
[1] Bu ifade yoktan yaratma anlamnda deil, Tek Varln
Bilgisindeki potansiyellerin
aa
kma,
alglamadeneyimleme dzeyine karlmas, fizik tabir ile dalga
fonksiyonunun
ktrlmesi anlamnadr.
Termodinamiin Enerjinin ve Bilginin korunumu yasas
gerei Mutlak
yokluktan
varlklar
meydana
gelemez. nk mutlak yokluk yoktur. Var olu vardr.
[2] Mutlak Bilin ve Gcn dilei (?) en alt boyutta belirli
bir sistemin, nedensellik ilkesi erevesinde kurallarn
kendisi olarak ve bu kurallar istikametinde aa
kar. Dolaysyla 4 boyutlu evrenimize asla tanrsalilhi olarak
adlandrlabilecek
direkt-ani mdahaleler
yoktur. rnein, belirli bir ykseklikten braklan bir nesnenin
braklma
anndan
yere arpma anna
kadarki
srete ekim kuvveti ilhi kudret ve iradenin bu
boyuttaki temsilcisi olarak ilevini srdrr. Tanrnn sihirli
sopasna yer yoktur.

nsann Evrimi

Patlama ile beraber, algladmz boyutun kendisi olarak


bu
tarafa
gelen
cehennemi
scaklklardaki
enerji kudreti evrenimizin
ieriini
oluturmu
ve
patlamann etkisiyle evrenin hzla genilemesine neden
olmutur [3]. Bu genileme 15 milyar yldan beri hzl bir
ekilde devam etmekte ve her geen sre ierisinde
evrenimizin daha da soumasna neden olmaktadr.
[3] G kudretimizle kurduk
genileticiyiz (Zariyat47).

ve

biz

(onu)

elbette

Yaratln ilk trilyonda bir saniyelik kesirlerinin cehennemi


scaklklarnda plazma durumundaki evreni meydana
getiren 4 temel kuvvet (ekim, Elektromanyetizma, Gl
ve Zayf ekirdek kuvvetleri) TEK bir kuvvet halindeydi.
Genilemenin ve scakln azalmasyla bugn bildiimiz
evrensel kuvvetler, kuvvet alanlar, paracklar ayn tek
alandan olumaya-ayrlmaya balad (veya o alann farkl
grnmleri
olutu).
ekirdek
kuvvetlerinin
ayrlmasyla kuark
paracklar bir
araya
gelerek
ekirdekleri, Elektromanyetik kuvvetin ayrlmasyla da
elektronlar ekirdeklere balanp ilk basit Hidrojen
atomlarn
meydana
getirdiler.
Bylece
evren, paracklar ve
paracklarn
yzd kuvvet
alanlar olarak ikiye ayrld[4].
[4] Gkler (kuvvet alanlar) ve yer (paracklar)
FATK=Kaynak, plazma halinde iken RATK=ayrk hale
gelmitir (Enbiya30)
Evrenimiz
ilk
dnemlerinde
sadece
Hidrojen
molekllerinden meydana gelen bir homojen gaz
bulutu halindeydi. Eer evrenimiz o haliyle kalsayd ne
galaksiler ne de hayat ortaya kacakt. Fakat daha sonra
patlamann
enerjisiyle
oluan
200
milyar

nsann Evrimi

kadar karadelik (uzay-zaman dokusunu delen yksek


ekim alanlar) bu tek homojen bulutu ekim etkisiyle
bekletirip milyarlarca paraya ayrd. Bu ekim
odaklarnda kmeleen ve skan gaz bulutlar, galaksileri,
yldzlar, gezegenleri; yldzlarda skan bol miktarlardaki
hidrojen elementi ise nkleer fzyonla (=ekirdek
birlemesi) dier elementlerin atomlarnn ortaya kmasna
neden olmutur. te bu farkl elementlerin ortaya kp
uzay boluuna dalmasyla birlikte Dnya benzeri
gezegenler zerinde canlln tohumlar da atlm oldu.
imdi, bu blmmzle biyolojik canlln oluumundan
bilin sahibi varlklarn ve insann evrimine, oradan da
dem kod adl varln beliriine kadar yolculuumuza
devam edelim[5]
[5] Holografik evren gerekliinde st boyutlarn bilgisi bir
alt boyuta kodlanr. Bu nedenledir ki, bir alt boyut st
boyutun
misal
lemidir,
misallendirilmesidir,
glgesidir. Anlatmaya alacamz btn sreler (Byk
Patlama,
mutasyonlar,
kimyasal-biyolojik
yaamn
balangc, evrim, su, toprak vs. gibi her ayrnt) maneviyat
ehlinin
isel
yolculuunun
aamalarnn yeryz
aynasndaki birer yansmasdr.
Yaamn Balangc
Yaamn
en
temel
motivasyonu kendisinden kopyalar
kartarak kendini
gelecee
tamaktr. Bu tama ilemi tm
zelliklerinin kodland kaydedildii
genetik
materyalinin sreklilii ile
salanr. Yaamn dier bir zellii
de
evrimleebiliyor
oluudur.
Kristal rgler, oalan kil yaplar

nsann Evrimi

da kendilerini kopyalayabilirler, fakat bu sistemler


evrimleemez, yeni koullara gre adaptasyon salayacak
genetik deiimlerden geemezler.
Yaamn oluabilmesinin ilk art, farkl atomlarn bir araya
gelerek moleklleri ve bu molekllerin de eitli karmak
moleklleri
ortaya
karabilmesidir. Molekler
eitliliin yolu birok salam kimyasal ba yapma
kapasitesine sahip elementlerden geer. Doada bunu
salayan elementler, 4 ba kurma yeteneine
sahip Karbon ve Silisyum atomlardr. Silikon ve karbon
elementleri biyolojik bilgiyi tayacak molekllerin bel
kemiini oluturabilecek yapdadrlar. Fakat canlln
silisyum deil de Karbon temelli olmasnn bir nedeni
Karbon
elementinin
oluturduu
molekllerin (rn.
CO2) suda znebilir[6] olmas iken silisyumun oluturduu
molekllerin (rn. SiO2) suda znemez olmasdr.
Silisyumdan
oluan
molekller
bu
eksikliklerinden
dolay kimyasal reaksiyonlara yeterince giremez (Silisyum
yapl canl yoktur). Hayatn su zerine kurulu olmas suyun
birok reaksiyonun gereklemesine ortam hazrlayan
kimyasal zellii nedeniyledir. Ayrca karbon, silikonun
aksine birok
farkl
atomla
ba
kurarak
makromolekl eitliliini
salayabilecek niteliktedir.
Aksine silikonun oluturduu byk molekller monotondur.
Karbon bugn canllarn yaplarnda en ok bulunan Azot,
Hidrojen, Oksijen, Kkrt elementleri (Topran z?) ile
kurduu balarla canlln oluabilmesi iin gerekli organik
molekllerin oluumunu salamtr (Topraktan yarattk?).
[6] Her eyi sudan/su ile canl kldk (Enbiya30)
Bilim insanlar yapm olduklar deneylerde ad geen
elementlerin
oluturduu
bileiklerden
olan- metan,
amonyak, karbondioksit, su buhar gibi molekllerin

nsann Evrimi

canll
meydana
getiren
yaptalarna (aminoasitler, ekirdek
asitleri vs.) ultraviyole nlar, yldrm
ve s gibi enerji kaynaklaryla
dnebileceklerini gstermilerdir.
Ayrca uzaydan her yl yeryzne
den toz iinde ve uzaydan gelen
meteoritlerde
de Ltipi [7] aminoasitler ve organik maddeler bulunmutur.
Yni, yaamn hibir doast mdahaleye gerek
kalmadan, kendiliinden (!) balayabilmesi iin gerekli
olan btn organik madde yeryznde bulunmaktayd.
[7] Aminoasitler polarize saa/sola krma zelliklerine
gre L ve D formlarnda bulunurlar, fakat canllarda
kullanlan sadece L ( sola kran) formudur.
Molekler evrimin en zor aamas bu basit organik
yaptalarnn/birimlerin nasl
bir
araya
gelecekleri konusudur. ki organik birim (aminoasit gibi) bir
araya gelip birletiklerinde bir molekl su aa karrlar.
Fakat suyun aa kt bu reaksiyonlarn kimya kanunlar
gerei su ortamnda gerekleebilme ihtimalleri ok
dktr. Su, gerekli yaptalarn bnyesinde barndrabilir
belki, fakat hayatn balayabilmesi iin daha youn
ortamlar gereklidir.
Son
yllarda
yaplan
almalar
okyanus
diplerindeki [8] kil=amur
yzeylerinin
(yaratmaya ilkin amurdan
baladk?) organik
yaptalarnn
bir
araya
gelip
younlamasnda katalizr [9] rolde
olabileceklerini
gstermitir. Kil moleklleri milyonlarca sayda organik
yaptann (aminoasitler, ya asitleri, nkleotidler)

nsann Evrimi

balanp,
tutunmalarn (Yapkan amurdan
yarattk?) salayacak yzeyi olutururlar. Bylece amur
yzeyi sayesinde organik yaptalarnn yksek enerji
dzeylerinde rastgele arpmalarna gerek kalmadan
daha dk enerji dzeylerinde reaksiyonlar (Pimi
amurdan yarattk?) gerekleebilir. te bu tip ortamlar
canll meydana getirecek olan temel byk molekllerin
(proteinler, DNA, RNA, yalar) retim ortamlardr [10].
[8] Canllk okyanus diplerinde balamtr. Dnyann ilkel
dnemlerinde
atmosferin
olmayndan
dolay
yeryzne youn bir enerji bombardman vard. Bu enerji
girii karmak moleklleri paralar ve hayatn oluumuna
izin vermez. Su, bu radyasyonu tamponlayarak canlln
geliebilmesi iin koruyucu bir ortam olmutur.
Okyanus yzeyine arpan gne nlar suyu paralayarak
oksijenin ayrmasna neden olmu, oksijen de daha yksek
katmanlarda ozon gaznn olumasn salayarak koruyucu
atmosfer tabakasnn milyonlarca ylda oluumunu
gerekletirmitir. Canl eitlilii bu koruyucu katman
sayesinde daha sonra karaya doru gei yapacaktr.
Oksijenin daha sonraki hzl art ise sudan oksijen
ayrtrma reaksiyonunu
hcre
zar
yzeyinde
gerekletirebilen protein molekllerine sahip bakterilerin
evrimiyle gereklemitir.
[9] Bir kimyasal reaksiyonun gereklemesi iin yksek
scaklklar gerekir. Yksek scaklklar (=yksek enerji dzeyi)
molekllerin daha
hzl
hareket
etmesini salayarak
birbirlerine arpma olaslklarn artrr. Bu arpmayla eski
balar krlr/dnr, yeni balar ve yeni byk molekller
oluur. Canllarda gerekleen biyokimyasal reaksiyonlar
ise yksek scaklklarda gerekleemez. Yksek enerji
seviyesini drp reaksiyonlarn olumasn salayan ve

nsann Evrimi

kendileri
deimeden
katalizrler enzimlerdir.

kalan

protein

yapl biyo-

[10] Btn bu reaksiyonlar, yaptalar (Atomlar moleklleri,


molekller
daha
byk
yaplar)
karmak
moleklleri tesadfler sonucu deil, tamamen biyokimya
kanunlarna bal olarak meydana getirirler ve bu
kanunlar
erevesinde
canllk
ilerler.
Molekler
evrim karmak
molekllerin tesadfen
olutuunu
sylemez.
Eer bir yerde, yksek miktarda hidrojen atomu ve karbon
atomu varsa, mutlaka ortamda metan gaz (CH4); nitrojen
varsa, amonyak (NH3) oluacaktr. Karbonun metann,
oksijenin olduu yerde de mutlaka karbon dioksit
bulunacaktr; karbon dioksitin, suyun olduu yerde ise
eker (glikoz, C6 H12 O6) tesadfen deil, kimya kanunlar
sonucu sentezlenir. Ayn ekilde, ayn kanunlarn kanlmaz
sonucu olarak oluan bu yaptalarnn birlemesiyle eit
eit,
daha
karmak
polimer
(ok
sayda
birimlerden=monomer oluan molekler zincirler) yapda
molekller ortaya kar.
Genetik materyal
Yaam kendini kopyalayan
molekller zerine kuruludur
eklinde
ifade
etmitik.
Yeryznde
yaayan
tm
canllar
milyonlarca
yldr
kendilerinin
benzerlerini
retebilmek amacyla genetik
bilgi arac olarak ift zincirli,
heliks
ekilli DNAy
kullanmaktadrlar.

nsann Evrimi

Kendilerinin benzerlerini-yavrularn meydana getirebilmek


iin tek hcreli veya ok hcreli btn organizmalarn
yaplarna en ok kattklar makromolekller proteinlerdir.
Hcrelerde birok grevlerde (enzim, reseptr, sinyal
molekl vb.) rol alan Protein molekllerinin 3 boyutlu
yaplarna kavuabilmeleri, kvrlabilmeleri iin gerekli
olan aminoasit srasnn ifreleri DNAnn diliyle gen ad
verilen blgelerle saklanr ve gelecek nesillere aktarlr.
DNA zerinde bulunan genlerden bir kopya ilgili protein
yapl
enzimler sayesinde
RNA
molekl
eklinde kartlarak (Transkripsiyon) daha sonra hzl bir
ekilde Ribozom ad verilen hcresel aygtta Protein
moleklleri olarak tercme edilir (Translasyon).
DNA>>>RNA>>>Protein eklinde akan bu mekanizma yz
milyonlarca yl nce aamal olarak daha basit
srelerden evrilmitir. DNAnn kendini kopyalayabilmesi
iin protein yapl enzimlere ihtiya vardr. Enzimlerin
meydana gelmesi iin de DNAya ihtiya vardr. Yni biri
olmadan
dieri
meydana
gelmemektedir.
Bu
mekanizmann ilkel dnyada kerte kerte nasl evrilebildii
dncesi hliyle akllara ilk olarak tavuk mu yumurtadan,
yumurta m tavuktan kt benzeri bir ikilem meydana
getirmektedir.
Bu paradoksun zm iin birok aratrmac ilk kaltm
materyalinin RNA olduunu dnmektedir. RNAnn
modern hcrelerde ayn zamanda bir enzim olarak
(Ribozimler) [11] da
i
grebildiinin
bulunmas
RNAnn hem
ilk
oluan
genetik
materyal hem
de katalitik aktiviteye sahip, bir enzim roln stlendiini
savlayan RNA Dnyas hipotezini gncelleyerek ikileme
bir zm yolu nermitir.

nsann Evrimi

[11] Btn enzimler Protein yapldr anlay da terk


edilmi oldu.
Abiyotik (hibir canl organizmann bulunmamas) artlarn
oluturulduu laboratuvar deneyleri ksa RNA zincirlerinin
ortamda kendiliinden oluabildiini, oluan bu ksa RNA
dizilerinin monomerlerini ieren bir zeltide 510 nkleotid
uzunluunda kopyalarn yapabildiini gstermitir. Bu
zincirlerin katalizr olarak inko metali eklendiinde
kendilerini 40 birim uzunlua kadar % 1in altnda bir hata
ile kopyalayabildikleri de tespit edilmitir.

Bu tip reaksiyonlar elbette yeryznn ilk dnemlerinde de


gereklemi
olabilirler.
Zamanla
ortaya
kan mutasyonlarla (kopyalama hatalaryla) doa daha
kararl/dayankl, daha hzl ve daha az hatayla
kopyalanan RNA dizilerini seecektir.
RNA, tek tip bir biime sahip ve ift zincirli olan DNAnn
aksine tek zincirli yapda olduundan sahip olduu
nkleotid (A, U[12], G, C) dizisine gre eitli 3 boyutlu
ekillere kvrlabilir.
[12] RNAnn
kullanlr.

yapsnda

DNAdaki T yerine U nkleotidi

nsann Evrimi

Belirli aminoasitler zayf balarla (H ba gibi) RNA


molekllerine
tutunabilir.
RNA
kalp
grevi stlenerek aminoasitlerin
birbirine
balanmasnda, yni basit proteinlerin ortaya knda rol
alm olabilir ki modern ribozomlarn yapsnda yapsal
olarak bulunan ve tam da bu ii yapan bir RNA eidi
vardr (=rRNA).
Zamanla retilen ilkel, protein yapl
enzimler -RNAnn kopyalanmas ii de
dhil
olmak
zerehcrelerdeki
basknlklarn/etkinliklerini
artrarak
hemen hemen btn reaksiyonlar
katalizleyebilir
hle
gelmi,
kaltsal
materyal olarak ortaya kan RNA
molekl de doa koullarnn basksyla
yerini
daha
salam
bir
molekl
olan DNAya brakmtr.
Geriye, hi bahsetmediimiz, tm bu reaksiyonlarn,
molekllerin, genetik materyalin paketlenmesi ilemi
kalyor.
Yaplan
deneylerde
ayrca
amur=kil
yzeylerinin ya asitlerinin sv dolu kesecikler (vesikl)
oluturmasn salad, bu sre iinde mineraller ve
bunlara balanm olabilecek proteinler, DNA, RNA
molekllerin de keseciklere hapsolduu gzlemlenmitir.
Bu sayede d evreden farkl bir isel, kimyasal ortamn
oluturulmas salanarak ilkel bir hcre zar ortaya km
olabilir. Bu ya kesecikleri daha sonra ilerine yeni ya
asitlerini ekerek byyebiliyor ve amur yzeyindeki
mikroskobik
deliklerden
gemeye
zorlandklarnda ieriklerini yitirmeden blnebiliyorlar. Bu
en ilkel dzeyde genetik materyal sahibi bir hcrenin
oluumu anlamna gelmektedir.

nsann Evrimi

Zaman ierisinde daha organize bir hcre zarna


sahip, kendi
kendine
yetebilen,
belirli
bir bykle eritiinde blnebilen daha karmak
hcreler kimyasal olarak evrildi ve bu srete dier olas
yaam formlar ortam koullarna adapte olamayp doa
tarafndan elendiler.
Beyin ncesi davran
Gerek anlamda ilk hcreler yaklak olarak 3,8 milyar yl
nce ortaya kmtr. Bu tek hcreli canllar hcre
duvarnda-zarlarnda gml olarak
bulunan reseptr
(alc) proteinleri ile evrelerini (bir maddenin besin/toksin
olup olmadn tespiti gibi) alglayabilirler. Canl, gelen
bilgiyi kimyasal olarak kendi bnyesinde iledikten
sonra tmleik bir cevap verir. Besin
veya toksin olup olmamasna gre
kuyruuna ka/yaknla bilgisi kimyasal
olarak iletilir.
2.7 milyar yl kadar nce ekirdekli ve
zarl organcklara (mitokondri, kloroplast
organelleri gibi) sahip tek hcreli
canllar
iki
ekirdeksiz
hcrenin
(prokaryot)
birlemesiyle
(endosimbiyoz) ilk ekirdekli (karyotik [13]) hcreleri
ortaya kard. sel yapnn karmaklamas doal olarak
davranlar da kompleksletirmitir. Fakat bu periyotta yine
de birok kaynaktan gelen sinyale ya hep ya hi
yasasyla, hareket et/etme eklinde analog (0/1) cevaplar
verilmektedir.
[13] DNAs hcrede bir zar (ekirdek) ierisinde evrilikorunmu olan canllar.

nsann Evrimi

Gnmzn byk canl gruplarnn


ortaya kt dnem ncesinde
milyonlarca yllk srelerde meydana
gelen mutasyonlarn ortaya kard
genetik eitlilik ve bu eitliliin
urad doal seilimle [14] tek hcreli
canllarda bir takm temel talar ortaya
kmtr. Yeni alglayc proteinler, alglayan ilkel
gzler[15] (Hcre
zarnda
alglayan
protein
pigmentleri canlnn gne na ynelmesini salyor,
hareketlerini ynlendiriyor ki tm canllarn sahip olduklar
modern gzlerdeki alglayan proteinlerin atas
niteliindedir), Voltaj kapl iyon kanallar (gnmz sinir
hcrelerinin sahip olduu elektriksel potansiyelin kkenleri).
[14] Doal seleksiyon mekanizmasna gre herhangi bir
zellik=gen bulunduu canllarda poplasyon ierisindeki
dier bireylere gre hayatta kalabilme asndan
avantaj salyorsa bu genin skl (frekans) zamanla
artacak ve poplasyonda baskn hale gelecektir.
[15] Elbette bu gzlerin alaca optik etkiler sadece hcre
ierisinde bir takm biyokimyasal sreleri tetikleyerek
otomatik-mekanik davranlarn verilmesini salayacaktr.
Yoksa herhangi bir bakteri bir zihne sahip olmadndan
grnt algs da olmayacaktr.
ok hcrelilie gei-lkel sinir sistemi
Tek hcreli yaam formlarnn hcre zarlarnda genetik
mutasyonlar
sonucu
yapkan
zellikli
proteinlerin belirmesi hcrelerin bir araya gelip-tutunup
daha koordineli yaplar oluturmalarna, daha karmak
davranlar-tepkiler gstermesine olanak salamtr. ok
hcreliliin
getirisi belirli
grevlerde
uzmanlam-

nsann Evrimi

farkllam hcreler olmutur. Evrimsel sreteki en


nemli basamaklardan birisi de ok hcreli organizmalarn
yaplarndaki kimi hcrelerin nron benzeri zellemi
hcreleri ortaya karmasdr (600 MY).

Sinir hcrelerinin ve sinaps benzeri boluklarn ortaya k,


daha
kompleks
ve hzl
tepkiler verebilen
sinir
sistemlerinin seilmesine neden olacaktr. Sinir hcreleri
zerinde akan akson potansiyelinin sadece belirli bir
alana iletilmesiyle daha spesifik motor cevaplar ve
gelimi davranlar yaratld.
Sinir alarnn oluumu ileride daha karmak canllarn
ortaya kna zemin hazrlamtr (Yass solucan gibi
organizmalardaki sinir dmleri (gangliyon) sinirler ve
beyin arasndaki evrimsel halkay olutururlar). nk ok
hcreli canllarn hcreler aras dzen nronlarla daha iyi
salanr.
Sinir sistemlerinin ortaya kt ok hcrelilerle birlikte
beynin yer ald kafa, gz ve az gibi yaplar da
hayvann hareket etmekte olduu yn dorultusunda ona
avantaj salayacak biimde evrimleecektir.

nsann Evrimi

Kambriyen patlamas
545 MY, 10 milyon yl gibi yeryz tarihine gre- ksa bir
sre ierisinde bugn yaayan tm ana canl gruplarn
(balklarn, amfibiyenlerin, srngenlerin, kular memelilerin)
atalar ortaya kt. Denizlerdeki oksijen orannn artnn,
manyetik
kutuplarn
yer
deitirmesinin,
iklim
deiikliklerinin oluturduu evresel basklarn trlemeyi
hzlandran en nemli faktrler olduklar dnlyor.
Ayrca, gen blgelerinin kopyalarnn genom boyunca
dalmalar (duplikasyonlar) ve zamanla eitlenmeleri
beyin ve gz evrimini (zellikle renk yelpazesinin farkl
ksmlarnn alglanmas) hzlandrmtr.
Omurgallar
470 MY okyanuslarda ilk enesiz ve omurga yerine
omurgann atas olan bir srt ipliine sahip yzgesiz
balklar belirmeye balad. Tm sistemler evre koullarna
gre
evrildiinden gelien
beynin enerji
ihtiyac
canllar yksek
enerji
ieren
besin
kaynaklarnn
tketimine ynlendirmitir. Kanda oksijen tayc molekl
olan
Hemoglobin de tek
zincir
olarak bu dnemde ortaya kmtr.
425 MY ise ilk eneli balklar
gryoruz. Gen duplikasyonlaryla
gnmzn drt zincirli hemoglobin
moleklleri
evrilerek oksijen
tutma
oran artm ve bylece beyine daha
fazla
oksijen
salanmtr.
Bunun
yannda
sinir
hcrelerinde miyelin klf gelierek akson potansiyelinin ak

nsann Evrimi

hz byk lde artm, bylece canlnn enerji gideri de


dmtr [16].
[16] Yeryznde byk beyinlere ve gelimi alglama
sistemlerine sahip iki byk grup vardr. Omurgallar ve
ahtapot, mrekkep bal gibi canllarn oluturduu
sefalopod grubu. Fakat hemoglobin ve miyelin
klfn sadece eneli balklarn torunlarna has olmas
bugn bu torunlarn Aya gidebilecek teknolojiyi
kurmalarnn temellerini atmtr.
Sinir alarnn, sinir dmlerinin ve basit bir beynin bu
dnemde ortaya ktn dnrsek bu canllarn basit de
olsa bir Zihine sahip olduklarn (?) dnebiliriz. kinci
blmmzde de ksmen deindiimiz gibi sinir
hcrelerinin isel manyetizmalarnn e-uyumluluu beyne
sahip
canlda isel
bir
boyutun
(5.>>
boyut)
almasna veya isel
boyutlarn
maddeyle
temasna neden olur. Zihin sahibi canllar artk bir makine
gibi deil, ac gibi duygular hissedebilen, sesleri
duyabilen, grebilen varlk konumuna ykselirler.
Fakat Bilin olmadndan bu duygulara, grntlere kar
bir farkndalk yoktur.
Grnt/His
algland
anda
bilinsizce otomatik tepki verilir.
Amfibiyenler- Srngenler-Memeliler
Hem karada hem denizde yaayabilen
canllarn kndan nce denizlerde bu
evrenin koullarna gre evrilmi beyinleri ve
grme sistemine tercih edilen koklama
sistemini grmekteyiz. 375 MY yzgeleriyle karay
yoklamaya balayan baz balk trleri milyonlarca yllk
srelerdeki deiimlerle hem karada hem de suda
yaayabilir hle gelerek gnmzn drt ayakl canllarn

nsann Evrimi

atalarna evrimlemitir. Beyin ve oksijen destek sistemleri


de zamanla havaya adapte olmu ve yeryznde
soukkanl srngenlerin baskn hale gelmesine neden
olmutur.
Bu periyotta kara yaamndaki gece-gndz aras s
farklar
ilk
scakkanl
memelilerin
evrimini
zorlayacaktr. Beynin geliebilmesi memelilerde daha fazla
zaman ald iin [17] sinirsel geliimin byk bir
ksm doumdan
sonrasna
sarkar.
Bu
da
yavrularn annelerine korunma ve yiyecek iin daha
fazla baml
olmas
durumunu
ortaya
kararak
memelilerde st bezleri ve yetitirme davranlarnn
geliimini (neslin korunmasnda artan sorumluluk vb.) tevik
etmitir.
[17] Memeli beyni Srngenlerinkine gre 30 milyon yl
ierisinde 45 kat artmtr. Daha sonraki srete
maymunlarnki dier memelilerin 23 kat, nsannki ise 6
kat bir bykle ulaacaktr.
Limbik Sistemin (duygusal
yaamda eitlilik; efkat,
merhamet, znt, korku
gibi duygular ve bunlarn
kaytlar), Neokorteksin
(duygularn
farkndal),
nbeynin kademe
kademe evrimiyle
de
memeliler evrenin yapsyla, ekliye alakal bilgileri
ilemleyebilir, kaydedebilir bir yapya sahip oldular.[18]
[18] Resimdeki Beyin nsan trne aittir. Dier memeli
gruplarn neokorteksleri ve bununla paralel olarak

nsann Evrimi

duygular
zerindeki
Farkndalklar
olduundan ok uzaktr.

nsann

sahip

65 MY dnyaya arpan byk bir meteorun yeryznde


oluturduu olumsuz etkiler karanlkta yaamaya alkn
scakkanl memelilerin iine yarad. Atmosferde oluan
byk toz kmesi yeryzne ulaan keserek 25 kg zeri
canllarn ve bu arada byk srngenlerin de soylarnn
tkenmesine neden oldu. Dinozorlarn ortadan kalkmasyla
memeliler byk avclarn korkusu olmadan ok hzl bir
ekilde evrilerek yeryznn baskn gruplarndan biri hline
geldiler.
Primatlar [19]

[19] nsanlarn, tm maymunlarn, lemurlarn, tersiyerlerin


yaayan ve ortadan kalkm tm gruplarn ieren,
memeliler snfnn bir takm.
[20] Bu aa morfoloji, molekler biyoloji ve genetik
bilgilerine dayanarak hazrlanmtr. Hayvanlar leminin
evrimsel adan en gelimi takm olarak kabul edilen
Primatlarn akrabalk aac bu ekildedir. Yol ayrmlarnda

nsann Evrimi

verilen tarihler, dallanmalarn ucunda grlen trlerin ortak


atalarndan ne zaman ayrlp kendi evrimsel srelerine
devam ettiini gstermektedir. nsann evrimi herhangi bir
maymun trnden olmamtr, fakat maymunlarla ortak
atalardan gelmitir.
50 MY insanlarn, maymunlarn, lemurlar, tersiyer gibi tm
trlerin oluturduu primat ailesinin ortak atas ortaya kt.
Byyen beynin sonucu olarak bu primatlar doutan
gelen alkanlklarn da tesinde bilisel mekanizmalarla
deneyimlerini renebilmektedirler. Ayrca, canlnn,
iinde bulunduu grubun dier yelerinin davranlarn
tahmin etme yeteneinin [21] (sosyal zek) de bu
dnemde ortaya kt dnlyor. Bu dnemde, dallar
sk tutabilen ellerin; meyve, sebze, bcek gibi yiyeceklerin
daha iyi tanmlanmasnda kullanlan 3 boyutlu derinlik
algsnn da (gzlerin zamanla n tarafa kaymas
sonucu) ortaya kt dnlmektedir.

[21] Maymunlarla yaplan deneylerde hayvan tarafndan


gerekletirilen herhangi bir davran sonucu kortekste
meydana gelen elektriksel aktivitenin, ayn davrann
maymun tarafndan baka bir kiide izlenmesinin de ayn
blgede bir aktiviteye neden olduu gzlemlenmitir.
Bu ayna nronlarn gzlemlenen hareketin beyinde soyut

nsann Evrimi

temsilini oluturduu bulunmutur. nsan bilincine giden


yoldaki zbilincin ve belki de benlik hissinin ilkel
formlar
Hominidler [22] ve Homo sapiens
Yeryznn doal tarihinin son 56 milyon yllk
dnemindeki evresel deiimler, dier trlerle olan
rekabetler -gemite yaam ve soylar tkenmi- insann
atalarn dier primatlardan ayrmtr. Modern insann
beyninin evriminde bipedalizmin (iki ayak zerinde
yrme elleri serbest brakm, tama, alet kavrama,
karmak ara yapm ve kullanmn salad) ortaya
kmas, atein bulunmas (yiyeceklerin piirilmesinde
kullanlarak dilerin klmesine neden olmu ve ineme
kaslarnn azalmas beyine giden enerjide arta neden
oldu) pozitif etkileri olmutur [23].
[22] Yaayan insan ve empanzelerden ayrlm fosil
atalarn (Australopithecus ve Ardipithecus gibi) ieren
primat ailesi.
[23] nsana giden yol yaklak olarak 6 milyon yl nce
empanze ile olan ortak ata trden ayrlmtr. Ayrlmadan
sonra Homo sapiense kadar birok ara tr yaam ve
soylar tkenmitir. Fosil bilimciler tarafndan bu yolda ok
sayda ara
formlar
bulunmutur.Australopithecus
anamensis, Ardipithecus, Australopithecus afarensis, Homo
neanderthalensis, Homo erectus.. gibi ara trler
arkeologlar tarafndan kazlar srasnda bulunup, karlm
ve tayin edilmi gei fosilleridir.
nsann Evrimi
lk hominidlerden gnmz insanna kadar gelen bu sreci
ksaca zetleyecek olursak:

nsann Evrimi

1) 6 MY: empanze ve insan nesli ortak bir atadan ayrld.


2) 4 MY: Arka ayaklar zerinde
sahip Australopithecus anamensis

yrme

yetisine

3) >3 MY: Australopithecus afarensis (Lucy) ara tr


4) 2.5 MY: Baz hominidlerin talar kullanarak keskin
kenarl aletler yapmas
5) 2 MY: Daha byk beyinleriyle Homo ailesinin ilk
yeleri
(kabiliyetli
insan
anlamnda Homo
habilis)
belirmeye balad.

nsann evrimi
6) 1.5 MY: Baltann icad ve kullanm. Hominidlerin
Afrikann dna (ounlukla Asya ve Avrupa) yaylmas. Bu
hominidler Avrupada yaayan Neanderthallerin (Homo
neanderthalensis) ve Asyada yaayan Homo erectusun
(dik yryen insan) atalarn iermektedir.

nsann Evrimi

7) 100 bin Y: nsan beyninin daha da bymesi (u anki


hacmine
yakn).
lk Homo
sapienslerin
Afrikada
belirmesi. Homo neanderthalensis ve Homo erectus ayn
zamanda Eski dnyann dier taraflarnda yaamlarn
srdrmekte.
8) 50 bin Y: Kltrn ortaya kmas. Maara resimleri, ss
eyalar, ihtimam gsterilerek yaplan mezarlar Modern
insann Afrikann tesine almas.
9) 25 bin Y: Dier Homo cinslerinin soylarnn tkenmesi
ve geride sadece Modern insann, Homo sapiensin
kalmas, Eski Dnyada yaylmas.
Her biri ortalama 1000 sinapsa sahip 100 milyon nron ve
bunun 10 kat daha fazla destek hcrelerinden oluan
Modern nsan beyninin getirisi dil, kltr, dnme,
konuma gibi stn yetenekler olmutur [24]. nsan Bilinci
sadece ok byk bir beynin sonucu deil, ayn zamanda
beyindeki byk dzenin, karmakln, yeni koullara
gsterilen esnekliin (plastisite)
sonucudur. nsan
beyni bilgisini ve kltrn de gelecek nesillere
aktarabilecek dzeye ulaarak yeryznde yksek zeks
ile istedii gibi hkmeden tr hline gelmitir.
[24] Elbette bu pozitif sonularn yannda benlik hissinin
ortaya kyla kskanlk, haset, gurur, utan duyma gibi
duygular da Zihne yerlemitir.
Tm canllarn isel ve dsal kurulular gezegenin doal
tarihinde yaadklar evrenin izlerini tarlar. nsan beyni de
4 milyar yldr kendini kusurlu bir ekilde kopyalayan o
genetik materyalin torunlarnn yaadklarnn tarihidir [25].
O ilk genetik materyalin bu torununun hem kendi kkenini

nsann Evrimi

(ilk genetik materyali) hem de yaamn


aratrmas gerekten hayranlk vericidir.

kkenini

[25] Anne karnnda geirmi olduumuz evreler


trmzn tarihinin kaba ve stnkr bir tekrardr.

de

Doa, tek hcreli bakterilerin sonsuz imdiyi yaayan


birka
saniyelik kimyasal
hafzalarndan
4
milyar
yllk [26] sreteki olaanst artyla insan beyninde bir
mrn sahip olduu deneyimleri, dnceleri, duygular
saklayan holografik
hafzada kendini
deneyimlerken bulmutur.
[26] nsan beyni ne kadar gelimi olsa da 4 milyar yllk bir
zaman dilimini alglayabilecek/tasavvur edebilecek bir
kapasitede deildir. Yeryznn tarihini 1 gne indirgersek
doann kendisini ilkel hayat biimleri olarak bulmas
sabah 5te, ekirdekli hcrelerde 17de, ok hcreli hayat
olarak 20de, ilk amfibilerde 22de, ilk memelilerde
23:12de, ilk primatlarda 23:30da, ilk hominidlerde
23:58de, Homo sapienste 5 sn kala, dem lakapl bilinte
ise 30 salise nce olacaktr.
nsan tr bir gz krpma sresince yeryzndedir
Yeryznde artk byk bir beynin getirisi olarak Yksek
farkndalk potansiyeli ile doan; ama 4 milyar yllk tarihin
rn bedeninin
drtleri arasnda
kalan Homo
sapiens vardr.
Kiinin demi ile eytanNn mcadelesi
balamtr

Sonsuzluk Kulesi

Evrim Teorisi Hakknda


20 Eyll 2008
Evreni dndan gzlemlemekte olan ve arada bir ona
mdahalelerde bulunarak yaratmlarda bulunan bir tetanrnn olmad yavata olsa yenia insanlarnn
uurlarna yerlemektedir. Hangi isimle adlandrlsa
adlandrlsn (tanr, Allah, evren, ruh vs.) alglanan varln
paralara
ayrlamaz
bir
btnlk
olduu dnebilen insanlarca
idrak
edilecektir.
Bu blnemez btnlkte (Sameddir) bir tarafta yaratan
dier tarafta da onun yarattklar anlay da geersizdir
(Ahaddr) [1].
[1] Teklik urunun aa kt ve yaanld bilinlerin en
alt boyutta, en alt bilin seviyelerini de gz nnde
bulundurarak yaratan-yaratlan ayrm gibi etiketlemeler
yapmas herkesin alglad bu boyut iin bir mecburiyettir.
Anlatmdaki bu mecburiyet sonucunda kuts bilginin aa
kt bilinlerin paylamlar da insanlar tarafndan tede
bir tanr varm gibi alglanr.
Varlk TEKtir, her ey ve olan her ey bu TEK varlkta
meydana gelmektedir. Bu TEK varln kendinde (Ceberut
lemi, sabit asllarn bulunduu Hiper Uzay) barndrd
sonsuz saydaki salt bilgisel (Data) potansiyellerin bir alt
boyutta sonsuz manalar olarak aa k (Melekt
lemi, Sper Uzay) ve bu manalarn bir araya gelii,
birbirleriyle
etkilemesi
sonucunda
da
alglama, alglayclar
ve
alglanan
birimler
yni yaratl (knowledge) meydana gelmektedir.

Evrim Teorisi Hakknda

Kozmik Enerjideki (Kudret) Evrensel Farkndalk (lim)


kendisinde meydana gelen bu etkileimler sonucunda
belirli mekanizmalar, her boyutun kendi kanunlarn
oluturmaktadr. Sper Uzayn kanunlar k hz tesi
(takyonik) btnsel
yapl
melek(e)ler araclyla,
alglanan 4 boyutlu madde-enerji evrenimizin kanunlar ise
k hz seviyesinde ve alt (luksonik-tardyonik) kuantum
(kesikli enerji) melek(e)ler ile yrmektedir.
Fark edilecei zere kozmik idare meleklerle meydana
gelmektedir. Kozmik Sistemin bizim evrenimizdeki alm,
yni yaratlmz ise Evrimsel srele kendi kendine (!)
olmaktadr. Evrim, yaratln kendisidir!
nceki paylamlarda ska vurguladmz evrimsel sreci
ve Evrim Teorisi ile ilgili ska sorulan sorulara, itiraz edilen
noktalara
deinmeye
alarak
bu ileyi
mekanizmann ayrntlar hakknda bilgi edinerek Evrim
konusunun daha iyi anlalmasn umuyorum.
Evrim ve Evrim teorisi nedir?
Evrim,
bir
poplasyonun gen
havuzundaki
(poplasyondaki tm canllarn genlerinin toplam) gen
frekansnn ortam artlarnn deimesiyle birlikte zamanla
deiime uramasdr.
Somut ve basit bir rnek vermek gerekirse, bir poplasyon
bireylerinin zengin bir gz rengi eitliliine sahip olduklarn
dnelim. Gz renklerini (en andan en koyusuna
kadar) oluturan pigmentleri kodlayan genlerin
poplasyon iinde yaklak olarak ayn sklklarda
bulunduklarn farz edelim (10 gz rengi var ise her biri % 10
orannda olacaktr).

Evrim Teorisi Hakknda

rnein, bu poplasyonun yaad blgeye ulaan gne


nlarnn miktarnda art olsun. Byle bir deiimle birlikte
yzlerce yl ierisinde bu poplasyonda parlak gne
nlarndan etkilenmeyen koyu renkli gzlere sahip bireyler
avantajl duruma geeceklerinden seilime urayacaktr.
Bu bireylerin poplasyondaki says, molekler dzeyden
bakarsak koyu renkleri oluturan genlerin skl artacaktr.
Poplasyonun gen frekans deitii iin de poplasyon
evrimlemi olacaktr. Evrim, birey baznda deil,
poplasyon apnda olur.
Tm canllar hayatta kalmaya alma gdsyle hareket
ederler. Bu mcadelede ortama en iyi uyum salayp
reyenler seilecektir. Bu durum poplasyon genetiinin
deiimine neden olacaktr. Evrim teorisi de doadaki
bu deiim-dnm gereinden yola karak tm
canllarn ortak
bir
atadan
treyerek
geldiini
sylemektedir.

-Evrim mi, Evrim Teorisi mi? Bilim camiasnda kabul gren


hangisidir?
Bilim camias Evrimi bir GEREK olarak kabul etmektedir.
Teori olan ise Evrimin mekanizmalardr. Teori olmas da, bu
mekanizmalarn bir gn rtlebilecei anlamna
gelmemektedir. zfiyet ya da Kuantum teoremleri ne
kadar doru ise Evrimin teori olan mekanizmalar (doal
seleksiyon, mutasyon, genetik srklenme vs.) da o kadar

Evrim Teorisi Hakknda

dorudur. Doruluklarndan phe yoktur. Teorinin


bilimsel tanm, gzlemlerle kendisini srekli olarak
dorulatabilen, desteklenebilen aklamalardr.
Evrim sadece bir Teori midir, yni kantlanm bir
gerek deil midir?
Bilim literatrnde, Teori kavram gzlemlerle, yeni
bulgularla srekli desteklenen bilimsel aklamalara
denilir. Teori, varsaym demek deildir. Evrim Teorisine
teori denilmesi de bu kabildendir. zafiyet veya yerekimi
teorilerine neden teori deniliyorsa, Evrim Teorisine de bu
sebeple teori denilmektedir.
Teori, gzlemlerle srekli test edilebilen aklamalar
btndr. Ve evrim bu testlerden her seferinde baar ile
gemekte ve kantlar her zaman toplanmaktadr. Tpk
izfiyet ve kuantum teoremlerinde olduu gibi.
Teori kavramnn yanl kullanlmasndan kaynaklanan
yanl dnceden dolay evrimin kantlanmam, her an
rtlebilir bir olgu olarak dnlmesi yanltr.
Genetik eitlilii (deiik gz renkleri gibi) meydana
getiren mekanizma nedir?
Canllardaki
bu
zengin
eitliliin
en
temel
nedeni mutasyonlardr!
Mutasyon, bir
sonraki
nesle aktarlan genetik deiimlerdir. Herhangi bir
hcrede, her hangi bir zamanda herhangi bir genetik
deiim meydana gelebilir. Ama bizleri ilgilendiren reme
hcrelerinde meydana gelen deiimlerdir. nk reme
hcrelerinde meydana gelmekte olan genetik deiimler
(zararl,
iyi
ya
da
ntr)
gelecek
jenerasyona
aktarldndan mutasyon olarak kabul edilir ve adlandrlr.

Evrim Teorisi Hakknda

Mutasyonlar canl hcrelerinde her zaman meydana


gelmekte ve eitlilii artrmaktadr. Yararl mutasyonlar ile
canlnn genetiinde bilgi art meydana gelir. eit eit
gz veya deri renginin olmasnn nedeni, o zellii
kodlayan
genin
mutasyonlar
sonucunda
eitli
varyasyonlarnn ortaya kmasndan kaynaklanmaktadr.
Herhangi bir gz rengini kodlayan gende meydana
gelebilecek bir(ka) bazlk (DNA moleklnn harfleri A, T,
C, G) deiim genin rn olan
protein moleklnn 3 boyutlu
yapsnda kk deiimlere
neden
olacaktr.
Bu yapsal
deiiklik ile
proteinden
yansyacak olan n rengi farkl
olursa ortaya yeni bir gz rengi
km demektir.
Mutasyona sebep olan etkenler nelerdir?
Genetik deiimlerin bykl tek bir harfin deiiminden
kromozomal aptaki byk para deiimlerine kadar
uzanr. Bu deiikliklerin en byk nedeni hcrenin
blnme (DNAnn kendini kopyalamas, kromozom
ayrlmamas
vs.)
srecinde
yapt
hatalardan
kaynaklanmaktadr. DNA tamir mekanizmas her zaman
hatalar dzeltemeyebiliyor. Dier nemli sebep de d
kaynakl yksek
enerjili
nlar (radyasyon)
ve
baz kimyasal maddelerdir.
Mutasyonlarn her zaman tahrip edici olduu ve
genetik bilgiyi azaltt syleniyor.
Tahrip
edici
mutasyonlar, hayati
neme
sahip
proteinlerin genetik
kodlarnda
deiiklik
meydana
geldiinde
veya kromozomlarn
yapsndaki
byk
deiimler(say art-azalmas, para eklenmesi, kopmas)

Evrim Teorisi Hakknda

sonucunda gzlenir. Hayati neme sahip proteinlerin gen


dizisindeki deiimler milyarlarca yl gese bile ok az
olacaktr.

rnein, DNA molekln saran Histon adl proteinler


DNAy korumak gibi hayati derecede bir neme sahip
olduklarndan milyarlarca yldr ok az deiime
uramtr. nek ve bezelye gibi ok farkl iki trde bile
Histon proteinini kodlayan genetik ifrenin sadece iki
karakteri farkldr.
Ama daha az bir neme sahip, kann phtlamasnda rol
oynayan fibrinojen adl proteinler ya da kan
proteinlerinden hemoglobinin farkl trleri geelim, ayn
tr iinde dhi birok varyant vardr. Bu durum
molekllerin genetik kodunda meydana gelmi birka
deiikliin pek de nemli olmadn gsteriyor. Bu kk
deiikliklerin birikmesi milyonlarca ylda farkl farkl
hemoglobin (vb.) molekllerinin ortaya kmasna neden
olmutur.
Genetik deiiklik biyomolekle zarar verecek lde
deilse, proteinin yapsnda meydana gelen kk
deiim o proteinin ilev gren farkl bir varyantn
oluturacaktr. Varyasyonlar birer genetik eitliliktir. Tr

Evrim Teorisi Hakknda

ierisinde
bu
tarz
mutasyonlarn
gereklemesi
poplasyonun gen havuzundaki eitlilii artracaktr. Bu
da mutasyonlarn her zaman genetik bilgiyi azaltmad
anlamna gelir.
Zararl
ve
yararl
mutasyonlar
u
rnee
benzetebiliriz: Okuduunuz cmledeki harflerin yerlerinin
kaymas tmcesinde okuduunuz kelimesindeki n har
fi mye
dntnde
cmle yeni
bir
anlam kazanmaktadr. Bu yararl bir mutasyondur, nk
yeni
cmlemiz
de
anlamldr.
Ama
cmlemizden harflerin kelimesini karttmzda cmle
anlamnda tahribat meydana gelecektir. Bu da zararl bir
mutasyondur.
Meydana gelen deiimlerin kimi de hi bir olumlu ya da
olumsuz etkiye neden olmayabilir. Bunu da bir
kelimesinin bi ye dnm olarak temsil edebiliriz.
Cmledeki yapsal deiiklie ramen anlam bakmndan
hibir deiiklik yoktur. Bu tip mutasyonlara ntr=etkisiz
mutasyonlar denilir (Protein yapsnda olumsuz ya da
olumlu etki yapmayan mutasyonlar). Zararl ve faydal
mutasyonlarn grlme skl ok az iken etkisiz
mutasyonlarn skl fazladr.
Tahrip edici zararl mutasyonlarn
daha
ok
gerekleiyor
zannedilmesinin nedenlerinden birisi
de zararl mutasyonun etkisini yeni
doan
canlnn
fizyolojisinde
(fenotip) direkt
olarak
gstermesindendir. Canl ya yaayamayacaktr ya da
sakat bir ekle brnecektir. Yararl veya etkisiz
mutasyonlarn ise tannmalar zordur, nk etkilerini
canlnn anatomisinde direkt olarak gstermeyebilirler.

Evrim Teorisi Hakknda

Faydal mutasyon oran ok az iken yeni zelliklerin


olumas
dolaysyla
yeni
trlerin
evrimi
nasl
gereklemektedir?
lk
nce Darwinin
gelitirdii
doal
seilim
mekanizmasnn ne olduunu kavramamz gerekecek.
Doal seleksiyon mekanizmasna gre herhangi bir
zellik=gen bulunduu canllarda poplasyon ierisindeki
dier bireylere gre hayatta kalabilme asndan
avantaj salyorsa bu genin skl (frekans) zamanla
artacak ve poplasyonda baskn hale gelecektir.
rnein; bir ceylan poplasyonunda, italardan hzl
koabilmesi sayesinde kurtulabilen ceylanlarn oran
(=dolaysyla hzl komalarn salayan genler) poplasyon
ierisinde kendiliinden artacaktr.
imdi asl konuya dnersek Doal seilime urayan
bireylerin evreye uyumunu salayan mutasyonlar byk
olaslkla evre koullar deimeden nce meydana
gelmitir. Ortam koullar deimeden nce canlya ne
yarar salayan, ne de zarar veren bu Etkisiz=Ntr
mutasyonlar ortam koullarnn deimesiyle kendilerini belli
ederler; yni ortam koullar deitiinde, bulunduklar
canllarn yaama ansn artrabilirler. Ndir grlen faydal
mutasyonlarn
aksine
ntr
mutasyonlar
canlln
evriminde lokomotif grevi grrler. Bu mutasyonlar
deien ortam koullarna gre canlya yarar da zarar da
verebilir.
Dier bir rnek vermek gerekirse Laboratuvar ortamnda
bir bakteri kltrnn zerine onlar ldrecek antibiyotikler
verildiinde hepsinin lmesi beklenirken az da olsa birka
bakterinin oalmaya devam ettii grlecektir. Hayatta

Evrim Teorisi Hakknda

kalan bu bireylerde de ntr mutasyonlar etkisini


gstermitir. Bu bireylerde antibiyotie direnli olma zellii
onlara antibiyotik verilmeden nce olumutu; ancak
antibiyotik verilmeden nce bu zelliin hibir olumlu ya
da olumsuz katks yoktu. Yalnzca ortam koullar
deitiinde kendini gsterebildi ve kimisine hayatta
kalma ans verdi. Eer verilen antibiyotie dayankllk
salayan bu mutasyon (gen) bulunmasayd ortamdaki
tm bakteriler yok olacakt.
Doal seilimin hangi ynde ortaya
kaca bilinmedii iin, bir canl trnde
etkisiz mutasyon eidinin fazla olmas trn
deien
koullara
uyum
yeteneini
artracaktr.
Trlerin deiime uradklarnn kant(lar)
var mdr?
evre artlar deiiyor ise trler de deiime
urayacaktr (binlerce, hatta milyonlarca yl
srecek bir sre). Bundan 3040 yl
ncesine
kadar
deiimin
izlerini
belirlemenin tek yolu sadece bulunan fosil
bulgular zerinde yaplan tetkikler iken, artk
gelien molekler biyoloji teknikleriyle tr ii
eitlenmeler ve trler aras farkllklar
molekler dzeyde takip edilebilmektedir.
Hatta molekler izlerden yola karak
trlerin birbirlerinden ne kadar zaman nce
ayrldklar
da belirlenebilmektedir. Bu
konuyla ilgili olarak iki rnek verelim:
lk rneimiz ok hzl evrimleebilen virslerden Bilindii
gibi AIDS hastalna neden olan HIV1 virs, girdii
canlnn
savunma
sistemi
hcrelerinde kendisini

Evrim Teorisi Hakknda

oaltarak hcreleri
igl
eder.
Bu
ilemini
gerekletirebilmesi iin kendisi iin ok nemli bir enzim
kullanmaktadr. AIDS hastal insanlk iin ciddi bir
tehlikeye dnmeye balaynca, bilim insanlar virsn
ilemini icra edebilmesi iin kulland bu enzimi hedef alan
ila gelitirdiler. Fakat zamanla virsn bu ilaca kar diren
kazand gzlendi. Bu gelime zerine virs zerinde
yaplan genetik almalar virs tarafndan kullanlan
enzimde tek bir aminoasidin deiimine neden olan bir
mutasyonun
gerekletii
bulunmutur.
Bu
nokta
mutasyonu sonucu enzimin yapsnda/fonksiyonunda
meydana gelen kk deiiklik ilacn hedeflenen enzime
etki edememesine neden olmutur.
Dier rneimiz bir akbaba tr zerine imdiye kadar
kaydedilmi en yksek ku uuu 11.300 metre (bu
ykseklikte oksijen basnc deniz seviyesindekinin %25 i
kadardr) ykseklikteyken bir jet uana arpan Ruppeli
akbabasna ait. Bu ykseklik, Everest Tepesinin
yksekliinden 2000 metre daha yksektir. Ykseklik
arttka oksijen younluunun hzla azalmasna bal
olarak yksekte uan kular oksijen bakmndan, alakta
uan akrabalarndan btnyle farkl bir ortamda yaarlar.
Ruppeli akbabasnn daha alaklarda yaayan bir
akrabas olan beyaz bal akbabann kanda oksijen
tayan hemoglobin moleklleri karlatrldnda Ruppeli
akbabasndaki
molekln
dierine
nazaran

aminoasidinin farkl olduu belirlenmi. Hemoglobin


molekllerindeki bu kk farkllk Ruppeli cinsindeki
molekln oksijen balama kapasitesini artrmaktadr.
Yni canlnn genetik materyalinde meydana gelmi kk
bir deiiklik bir akbaba trnn ok olaan d bir yaam
kouluna uyumunda yeterli olabilmitir.

Evrim Teorisi Hakknda

Bu konuda dikkat etmemiz gereken ok nemli bir nokta


da udur: artlar deitii iin canlnn molekllerinin yaps,
anatomik dzeyde morfolojisi deimiyor ya da yeni bir
ilev kazanmyorlar. Canllarn da bilinli bir davranlar
yok! Kendileri yeni yeni belirli zellikler kazanmaya
zorlamyorlar. Ruppeli akbabas daha yksek blgelerde
umaya balad iin genetiinde deiim meydana
gelmiyor, genetiinde deiiklik meydana geldii iin
ykseklerde uabilmeye balyor.
Molekler
dizi
analizi karlatrmalar
yaparak bu iki cins akbaba
trnn ortak
bir
ata
akbabadan ne
zaman
ayrldklar
da
rahatlkla
belirlenebilir.
Deiimin dier bir kant da bilim insanlarnn
laboratuvarlarda yapm olduklar ynlendirilmi evrim
almalardr. Bu almalar ile tek hcreli canllara belirli
snrlar dhilinde istenilen zellikler kazandrlmaktadr. Yni
doada gerekleen srecin hzlandrlm taklidi, yapay
evrim!
Bu almalarda zerinde her trl mikroorganizma ve
virslerin etkisinden arndrlm besi yerlerinde tek bir tane
bakteriden milyonlarca klon (kopya) elde edilir. Bu tek
bakteri (her yirmi dk. da bir blnrler) binlerce
kuak geecek bir ekilde blnmeye ve oalmaya
braklr. Bakteriler ok hzl blndkleri ve hzl
blnmelerinin
sonucunda
DNAlarnda
blnme
esnasnda meydana gelen hatalar (mutasyon oran)
yksek oranlara ulatndan bu geen zaman ierisinde
genetik eitlilik meydana gelir. Bu srelerde bakteri iin

Evrim Teorisi Hakknda

hayati neme sahip DNA blgelerinde deiim meydana


gelirse bu bakteriler lecek; etkisiz=ntr mutasyonlar ise
sakl, sessiz, etkisiz kalacaktr.
Elde edilen bu bakteri kltrlerine hangi zellik
kazandrlmak isteniyorsa (inko, kurun gibi ar metallere,
yksek tuz, alkol konsantrasyonuna direnlilik gibi) belirli
aralklarla ilgili maddeler (alkol, tuz, ar metaller vs.) besi
yerlerine braklarak bakteri kltrlerinde meydana gelen
deiimler gzlenir.
Sonu olarak milyarlarca bakteri kendilerine zarar veren
madde yznden lrken, bakterilerin kimisinde de
genetik deiimlerinden dolay hibir etkiye maruz
kalmayacaktr. Artk bilim insanlarnn elinde inkoya,
kuruna, yksek tuz, alkol konsantrasyonlarna direnli
kltrleri olacaktr.
Bu yaplan almalar doada uzun srelerle meydana
gelen deiimlerin insan eliyle hzlandrlm versiyonlardr.
Fosil bulgular canllarn milyonlarca yl gemi olsa da
evrime uramadn sylyor?
Evrim teorisi btn organizmalarn ille de evrimlemek
zorunda
olduunu
sylemez.
Ortam
koullarnn
deimedii durumlarda, doal seleksiyon mekanizmas
gerei
canllarn
morfolojisi
korunur.
Yeryznde
milyonlarca yl gemi olsa da byk lde deiimler
geirmemi ortamlar da vardr.
Bunun yan sra trler fosillerden anlalamayacak bir
ekilde de evrimlemi olabilirler. Milyonlarca ylda
morfolojik olarak deimedii halde rnein baklk
sisteminde bir evrim meydana gelmi olabilir ki bu tip
sistemler fosil izler brakmazlar.

Evrim Teorisi Hakknda

Ve son olarak, bir takm fosilleri gstererek canllarn


milyonlarca yldr deimediini iddia eden gruplarn
konunun uzman kiiler olmadn da bilmek gerekir.
zerinde hibir inceleme yapmadan ki bu fosil bilimcilerin
iidir- fosillerin d grnlerine bakarak yanltc yorumlar
yapmak bilim ddr ve etik deildir.
Kompleks molekller, organlar, sistemler nasl ortaya
kyor? Btn bunlar doal seilimle aklanabilir mi?
Bu sorunun cevab birikimli seilimdir.
Bir deniz kysnda yrrseniz akl talarnn sahil boyunca
geliigzel durmadklarn fark edersiniz. Kk ve byk
akl talar ayr ayr kuaklar halinde sralanm,
dzenlenmi ve seilmitir. Bu oluuma neden olan fiziksel
kuvvetlerdir. Dalgalar akllar sahile vurur, akllar da
byklklerine gre farkl tepki vererek kumsalda farkl
yerlere dizilirler ve ok basit bir dzen olutururlar. Byle
geliigzel olmayan bir ekilde dzen oluturan sistem
rnekleri oktur. Bu tek basamakl seilime rnektir.
Canllarn rgtlenmesi ise birikimli seilimin rndr. Tek
basamakl seilimdeki tek bir seferlik dzenlenme yerine,
birikimli seilimde her dzenlenme ileminden sonra ayrca
bir eleme ileminden de geilir. Birinci elemeyi geen
(hayatta kalabilen canl veya avantaj salayan herhangi
bir zellik) ikinci, nc elemeye geer. Varlklar birok
nesil boyunca dzenlenerek seilirler. Doal seleksiyonun,
birikimli seilimin karmak yaplar meydana getirebilmesi
bu ekilde olur.
Tek basamakl seilim (her yeni denemenin dierinden
bamsz olduu seilim) ile herhangi bir proteinin oluma
olasl sfrdr, ama doada gerekleen birikimli seilim ile

Evrim Teorisi Hakknda

bu oluum makul bir olasla indirgenir. Her ilerleme (ne


denli kk olursa olsun) sonraki yaplandrma iin temel
alnr. Evrimde rastlant kk bir bileendir; ama temeli bu
birikimli seilimdir.
Rastgele meydana gelen mutasyonlar yeni canl
trlerini nasl ortaya kartyor? Olaslk hesaplar bu tr
yeni oluumlarn kendiliinden olumalarna izin veriyor
mu?
Bir tr ierisinde mutasyonlar sonucu genetik
eitliliin olabileceini (farkl gz renkleri, kan
gruplar vs.) biliyoruz. Bu durumun bin adm
daha tesini dnmemek iin hi bir neden
yoktur. Birka yz ya da bin ylda ayn tr
ierisinde
meydana
gelen
bu
tip
varyasyonlarn milyonlarca yllk zaman
dilimlerinde birikmesiyle, yni farkllamann
daha da fazlalamasyla alt trler ve nihayet
yeni trler oluabilmektedir.
zellikle
bir
poplasyonun corafik
izolasyonlarla-engellerle (bir kara parasnn
kmesi, ktalarn birbirinden ayrlmas, yksek
dalar) farkl
paralara
ayrlmas
ve
poplasyon
paralar
arasndaki gen
alveriinin
(iftleme)
engellenmesi ile
zamanla iki blge canllarnn kendilerine has
gen havuzlar ortaya kar. Binlerce ylda
biriken deiimler yeni nesilleri ata trden iyice
uzaklatrr, hatta o kadar ki ata trn
bireyleriyle yaplan iftlemeler verimsiz rnler
vermeye balar. Bu artk yeni bir trn
olutuunu gsterir. Unutulmamas gereken nokta bu tip
srelerin insan aklnn alamayaca kadar uzun binlerce,
milyonlarca ylda gerekletiidir.

Evrim Teorisi Hakknda

Etrafmzda grdmz ve hatta birbirlerine benzemeyen


eitli kpek trleri (fino, buldok vb.) sadece birka bin yl
ierisinde kurtlardan evrilmitir. Oranlama yapabilmek iin
bu farkllama iin geen sreyi 1 adm olarak kabul
edersek; dik yrmeye balayan insanlarn yaad
dnem bizden tam 3200 m uzaklkta olacaktr. Dnyada
canlln balad dnem ise Londradan Badata kadar
bir uzaklk
Evrim teorisine gre rnein bir kurbaa evrimleip bir
srngene dnebilir mi?
nsanlar tarafndan yanl bilinen hususlardan birisi de evrim
teorisinin bu tarz, byk apta ve ksa srede meydana
gelen deiimleri ngrd dncesidir. Bu tarz
dnmler asla mmkn deildir. Bir Kurbaa ile bir
srngen arasnda yeterli byklkte genetik farkllk vardr.
Bir kurbaay tek bir/bir ka seferde bir srngene
dntrecek mutasyonlarn olma olasl sfrdr. Evrim
teorisi trler arasnda yava yava gerekleen deiimlerin
olduunu belirtir.
Evrim teorisine gre btn bu karmak yaplar, canl
yaamlar salt rastlantlar sonucu mu olutu?
Evrim, baz gruplarn yanl olarak telkin ettii gibi bir
tesdfler teorisi, rastlantlarla ilerleyen bir olgu deil,
biyokimyasal
kanunlarn
etkinliiyle zorunlu olarak
KENDLNDEN ilerleyen bir gereklilikler GEREdir.
Rastgele
meydana
gelen
sadece mutasyonlardr. Rastgele olarak adlandrlmas da
genetik deiikliin nerede ve ne zaman ortaya
kacann nceden
bilinememesinden
kaynaklanmaktadr.

Evrim Teorisi Hakknda

Evrimin ilerletici mekanizmas olan doal seilimde


ise rastlant
yoktur.
nk
doal
seilim bir
poplasyondaki canllardan, dier canllara gre ortam
artlarna uyum salayamayan, gelecek nesillere
genetiini iyi bir ekilde aktaramayan canllarn zamanla
poplasyon ierisinden elenmesidir. Uyum salayan
bireyler-poplasyonlar ise otomatik olarak seilir. Seim
ilemi rastgele deildir!
500 aminoasitlik bir proteinin rastgele oluabilme
olasl tm artlar gz nnde bulundurularak
hesaplandnda 10950 de 1, yni sfr ihtimal kyor[2]. Bu
hesaplama da kendi kendine oluumun imknszln
gstermektedir?
[2]Bu yanltc hesaplamalarda 1- Protein zincirindeki btn
aminoasitlerin doru eitte ve dizilimde olmalar, 2Zincirdeki btn bu aminoasitlerin hepsinin sol-elli olmalar,
3- Bu aminoasitlerin birbirleri arasnda yalnzca peptid
ba denilen zel bir kimyasal bala balanmalar artlar
gz nnde bulunduruluyor.
1- Protein zincirindeki btn aminoasitlerin doru eitte
ve dizilimde olmalar gerekir???
Bu
tarz bol
sfrl olaslk
hesaplarnda
yaplan hata proteinlerin tek basamakta, tek bir admda
rastgele oluacaklarnn dnlmesidir. Elbette ortalama
olarak bu byklkte bir proteinin tek basamakta ortaya
kma ihtimali tereddtsz sfrdr. Ama evrimin mant
belirttiimiz zere birikimli seilimdir. Birikimli sreci hesaba
katarsak
proteinlerin
oluumunda
da avantaj
salayan birok ara basaman varln gz nnde
bulundurmamz gerekecektir.

Evrim Teorisi Hakknda

Yaplan hesaplamalardaki en byk hata hesaplamalarn


yeryznn son dnemlerinde nihi hlini alm proteinler
zerinden yaplyor olmasdr. Fakat ilkel dnyada ilk
meydana gelen proteinler [3]-[4] ok basit yaplydlar ve
kademe kademe gelierek gnmzdeki son hallerine
gelmilerdir.
[3] Proteinlerin ilkel dnyada kendiliinden nasl meydana
gelebileceklerini anlatan model zerinde nsann Evrimi
blmnde durmutuk.
[4] Bu ilkin yaplar protein olmaktan
uzunluklardaki aminoasit zincirleri idiler.

ok

eitli

Meydana gelen bu basit yapl proteinlerin (=aminoasit


zincirlerinin) % 0dan % 100e kadar bir etkinlikte-verimlilikte
belirli bir aktivitesi, yni ilevi olacaktr. Elbette hi biri % 100
etkinlikle almak zorunda deil.
Gnmzde dhi mutasyonlar sonucu tamamen yepyeni,
daha nce grlmemi proteinler ortaya kmaktadr (bir

Evrim Teorisi Hakknda

rnek olarak Nylonase enzimi). Bu enzim % 2lik bir


verimle alsa da hcre iin ilev grmekte ve tarihimizde
ok
da
fazla
gemii
olmayan naylon
yaplar ykabilmekte ve bu sayede bakteri naylon
yiyebilmektedir. Bu enzim kelimenin tam anlamyla
sfrdan retilmitir. nk enzimi kodlayan DNA dizisine
benzer bir dizi daha yoktur. Genetik biliminde ereve
kaymas ad verilen bir mutasyon eidiyle ortaya
kmtr.

Bu hayatn balangc iin de benzer ekildedir. Yeterli


uzunlukta
retilen
(2025
aminoasitlik) rastgele
dizilimler oluturan aminoasitler belirli elektriksel yklere,
kuvvetlere
sahip
olduklarndan hayatn
balangcnda kstl saydaki birka temel biyokimyasal
reaksiyonda dk verimlilikte de olsa (%1 olsa bile) rol
oynayacaktr. Verimliliin art ise zaten milyonlarca ylda
gerekleecektir.
Bugn biliyoruz ki, birok proteininin sabit, rijid ve deimez
bir yaplar yoktur. Proteinlerin yle blgeleri vardr ki, bu
blgelerdeki hemen hemen btn aminoasitler baka
aminoasitlerle deise/deitirilse bile protein yapsnda
bozukluk meydana gelmemekte, protein kararl 3D yapsn
koruyabilmektedir.
Deiimler
bir
enzimin aktif
blgesinde olursa hcreye byk zararlar verebilir. Aktif
blgeyi oluturan aminoasitleri deitirmeden dier

Evrim Teorisi Hakknda

blgelerde deiiklik yaplsa, hatta birka tane aminoasit


kartlsa dhi enzimin verimliliinde d olmayabilir! Bu
durum belirli bir esneklii[5] gstermektedir.
[5] Bu esneklik proteinlerin tek bir aminoasidi mutasyon
sonucu deise protein ilevsiz hle gelecektir iddialarn
da rtmektedir.
Enzimlerin aktif blgelerinde en ok rol oynayan
aminoasitler bellidir. Bu belirli aminoasitlerin younlukta
olduu ilkel
zincirler hayatn
balangcnda dk
verimliliklerde olsa da etkinlik gstermi olabilirler. Bunu
kimya
yasalarndan
dolay
rahatlkla
syleyebiliyoruz. Hcre genetii tarafndan kodlanarak
kaydedilen bu ilkin dizilere baka aminoasitlerin de
eklenmesiyle fonksiyonlarn daha iyi icra edebilecek daha
komplike proteinler ortaya kacaktr. Aradan milyarlarca
yl getikten sonra (gnmzden) kademe kademe
olumu bir proteinin imdiki dizilimine bakarak olaslk
hesaplamalar yapmak bu yzden yanltcdr.
2- Zincirdeki btn bu aminoasitlerin hepsinin sol-elli
olmalar gerekir?
Canl bnyelerinde sol elli aminoasit olmasnn nedeni de
seilimdir, tesadfler deil. nk doa tasarruf etmekten
yanadr ve genelde en az enerji formunu tercih
etmektedir. Sol elli aminoasitlerin reaksiyonlara girerken
veya suda znm bulunurken molekler ba yapma
yetenekleri ve belli bir 3D yapda sa elli formlarna gre
daha az enerji ile durmas onlarn doa tarafndan
seilmelerini salamaktadr.
Ayrca belirtmek gerekirse, 1993te John R. ronin uzaydan
gelen meteoritlerde ve donmu tozda sol elli aminoasitlere
daha fazla rastlandn ispatlamtr. Bu ek durum da,

Evrim Teorisi Hakknda

aminoasitlerle reaksiyona giren molekllerin zamanla sol


elli formlar tercih etmesini salam olabilir.
3- Bu aminoasitlerin birbirleri arasnda yalnzca peptid
ba denilen zel bir kimyasal bala balanmalar
gerekir???
Eer aminoasitler sulu bir ortama koyulursa suyla H ba
yapma eilimi daha fazla olaca iin elbette kendi
aralarnda peptid bann kurulmas ok dk olacaktr.
Fakat youn bir ortamda, reaksiyonu hzlandracak ve
aminoasitleri bir araya getirecek ilgili bir katalizr
bulunduu takdirde reaksiyonun gereklememesi, yni
peptid balarnn kendiliinden kurulmamas iin hi bir
sebep
yoktur. Okyanus
diplerindeki
kil=amur
yzeyleri bu aminoasitlerin bir araya gelerek peptid ba
kurmalarnda younlatrc ortamlardr. Bunun dnda
gne veya volkanik faaliyetler sonucu kk su
havuzlarndaki suyun buharlamas ile byle ortamlar da
meydana gelmi olabilir.
Atalarmz maymun mu?
Evrim denilince insanlarn aklna ilk gelen sorulardan, daha
dorusu bilinen yanllardan birisi de insan trnn
maymunlardan dntnn zannedilmesidir. Hlbuki
maymundan insana gei diye bir durum sz konusu
deildir. Maymungiller ile nsann ortak atas olan canl
trnden empanzeler, Goriller, Gibbonlar, Orangutanlar
ve insan trleri farkl doa koullarna uyum salayp
evrilerek ayrlmtr.

Evrim Teorisi Hakknda

Evrim
teorisinin
ngrd
gei
formlarnn
bulunamad syleniyor, doru mu?
Evrim teorisi bir gereklilik olarak gei formlarnn var olmas
gerektiini syler. Bu ara formlar yoksa evrim denen bir
olgudan bahsetmemiz de doru olmayacaktr.
Gei formlar birbiri ard sra gelen trler arasnda zellikler
gsteren (bir trle dier bir tr arasnda bir deiimi
gsteren) canllardr diyebiliriz. Gei formu fosilleri
boluklarla beraber ok sayda bulunmutur. Gerek trler
arasnda gerek cinsler arasnda ve de daha yksek
derecedeki taksonomik snflar arasnda da (Balklarla
tetrapodlar
(drt
bacakl
hayvanlar)
arasnda,
srngenlerle kular arasnda, amfibiyenlerle srngenler
arasnda, balklarla amfibiyenler arasnda, srngenlerle
memeliler arasnda) gei fosilleri bulunmutur.
Fosil bilimciler tarafndan ok sayda bulunan gei
formlarna insan tr ile ilgili buluntulardan rnek verilebilir.
Bu rnekler empanzelerle ortak atadan ayrlan, insana
giden daldaki gei trleridir. Australopithecus anamensis,
Ardipithecus,
Australopithecus
afarensis,
Homo
neanderthalensis, Homo erectus Bunlar Homo sapiense

Evrim Teorisi Hakknda

(modern insan) giden yolda arkeologlar tarafndan kazlar


srasnda bulunup, karlm ve tayin edilmi gei
fosilleridir.

Evrim Teorisi Hakknda

Evrim srekli olduundan dolay u an modern insan olarak


adlandrlan bizler (Homo sapiens sapiens) dhi
milyonlarca yl sonraki nesillerimize gre birer gei formu
niteliinde olacaz. Yni, gerekte her tr aslnda bir ara
formdur.

Evrim ayet milyonlarca yldr sryorsa ve bir ka


milyon canl tr birikimli aamalarla meydana
gelmise, trler aras ara formlarn saysnn da milyarlar
bulmas
gerekmektedir,
fakat
buluntular
aksini
gstermektedir?
Bu konuda dnlmesi gereken konu fosillemenin ok
zor gerekleen bir doa olay olduudur. Fosilleme
kolayca meydana gelmekte olan bir sre olmadndan
ok az sayda fosil bulunabilmektedir. Eer fosilleme ok
kolay gerekleen bir olgu olsayd, yeryznn incelenen
her yerinden ok sayda fosilin bulunmas gerekirdi; ama
byle bir eye rastlanmyor.
rnein, 200 yl kadar nce nesli tkenerek yok olan; ama
bir zamanlar milyarlarca nfusuyla Kuzey Amerikay
kaplayan bir gvercin trnn (Ectopistes migratoriu)
neredeyse yok denecek kadar az fosili bulunmutur.
Yaplan kazlarda milyonlarcasnn bulunmas lazmken
birka tanesi bile ok zor bulunmutur. Benzer ekilde
zamannda milyarlarca saylar ve dev csseleriyle
yeryznde yaylm olan dinozorlarn da parmakla

Evrim Teorisi Hakknda

saylabilir kadar fosilleri bulunabilmitir. Bir tre zg fosillerin


bulunmas bile ok zor iken, gei formlarnn bulunmasnn
zorluu da ortadadr.
Akll Tasarm (AT) Teorisi?
AT bilimsel bir teorem deil, bir gr, bir yorumdur. nk
ortaya konmu somut bir delil, bir gzlem yoktur. ATye
gre canllar olduka karmaktr, hatta her biri mkemmel
yapdadr ve bu karmakla tesadf srelerle ilerleyen
evrim ile ulalamaz, bundan dolay tm canllar
tasarlanm olmak mecburiyetindedirler.
Canl yaplar mkemmel deildirler. Canl yaplar
mkemmel olsayd rnein basit nedenlerden hasta
olmazdk. En basitinden iskelet sistemimiz mkemmel
olmadndan ayakta fazla durduumuzda belimizin
ardn fark ederiz. Bir canl hcresine, bir organizmann
ie yaramayan fazlalklarna (erkelerdeki meme yaplar,
yirmilik
diler,
ensemizde-srtmzdaki
kl
kalntlar,
balinalardaki arka ayak kemikleri, genetik dzeyde
ilevsiz yalanc gen dizileri) baklarak hcrenin-canlnn
aklszca tasarland da yorumlanabilir. Doa fiziksel
adan hem mkemmeldir, hem de deildir, bu
etiketleme izfidir ve tasarmda ilevsiz ya da fazlalk
yaplarn
neden
bulunduunun
akll
tasarmclar
tarafndan verilebilecek tatmin edici bir cevab yoktur.
rnek olarak karyotik (ekirdekli) canl hcrelerin genetik
enformasyonunda bulunan Hurda DNA diye adlandrlan
blgelere bakabiliriz. Hurda DNA ad verilen bu blgelerde
ok byk oranda ilevsiz blgeler vardr. rnein yalanc
genler.. Bu diziler mutasyona urayarak ilevsiz hle
gelmi bozuk gen yaplardr ve bizlere atalarmzdan miras
olarak kalmlardr.

Evrim Teorisi Hakknda

Yalanc genlere (pseudogenes) C vitamini sentezleyen


geni rnek olarak verebiliriz. Bu genin sentezinin birok
hayvanda gereklemesine ramen (kedi, kpek, domuz
vs.) insanda ve dier primat takmnda (nsanlar, tm
maymunlar, lemurlar snf) ilevsiz olarak iz halinde, fazlalk
olarak bulunur. Uzak gemiteki atalarmzn [6]tersine, artk
C vitamini sentezine eskisi kadar ihtiyacmz olmadndan
bu gen zamanla kullanlmaz hale gelmitir. C vitaminini
sentezleyen bu gen bizlerde ilevsiz olmasayd elbette bu
vitaminin
eksikliinden
kaynaklanan
skorbit
hastalna yakalanmayacaktk.
[6] ki organizmann en son ortak atas birbirinden ne kadar
uzaksa bu iki organizma arasndaki ilevsiz genlerin ortakl
da o lde az olacaktr. empanze ile insann ilevsiz
genleri
karlatrldnda
farkllk
ok
azdr.
Bir
kemirgeninkiyle karlatrldnda daha fazla, bir tahl ile
karlatrldnda ise ok daha fazladr.
Anatomik dzeyde canllarda iz halinde kalm, fonksiyonu
zamanla deimi ya da gdklemi yaplara rnek
olarak; baz ylan trlerindeki ilevsiz ayak ve kala
kemiklerini, kr maara balndaki gz kalntlarn (gz
ukurlar vardr; ama gzler yoktur), atlardaki ek ayak
parmak kemiklerini, suda yaayan balina fosillerinde
bulunmu olan ve gnmz balinalarnda da hala
gzlenebilen olan arka ayak kemikleri (ki bir zamanlar
karadan suya geiin izleri), uamayan kularda ve
bceklerdeki
indirgenmi, gdk
kanatlar,
vampir
yarasalarn azlarndaki azdilerini, insandaki indirgenmi
kuyruk sokumu, baz insanlarda kmayan yirmilik dileri,
erkeklerdeki ilevsiz memeler ve meme dokusunu, kimi
insanlarda
grnen ense
ve
srt
kllarn,
tavuk
embriyonunun geliimi srasnda bir ka haftalna oluan
ama daha sonra kaybolan ek parmaklar verebiliriz.

Evrim Teorisi Hakknda

Bir bilgisayar, televizyonu vs. gren kii tarafndan bu


eyann kendi kendine oluamayaca, bir tasarmcnn
elinden kt dnlr. Benzer mantkla, doada daha
kompleks tasarmlarda bulunan canllar, sistemler salt
fizikokimya-biyoloji kanunlar erevesinde nasl kendi
kendine meydana gelebilir ki?
Bu benzetmedeki hata bilgisayarlar ya da televizyon gibi
insan yapm dolaysyla tasarmcs olan- letlerin canllar
gibi
reyip
oalma
zelliklerinin
olmadnn
dnlmemesidir. Tasarlanm btn bu eyalar canl
olmadklarndan genetik materyallerini gelecek kuaklara
aktaramazlar! Doal olarak tm zelliklerinin kaydedildii
genetik yapda meydana gelecek deiiklikler =
mutasyonlar de
aktarlamayacaktr.
Canllardaki
mutasyonlarn
gelecek
nesillere aktarlarak
birikmesi ise yeni zelliklerin ortaya kn salayacaktr.
Televizyonlar veya bilgisayarlarn atalar olmadndan,
reyemediklerinden ve deiimlerini aktaramadklarndan
(bir canlnn sahip olduu zellikler bulunmadndan)
mutlak surette tasarmlanmak zorundadrlar.
ndirgenemez karmaklktaki [7] yaplarn kademeli
olarak ortaya k mmkn deildir. nk yarm gz,
yarm kanat, yarm akcier vs. canlya bir yarar
salamayacaktr! Bu yzden bu tip yaplarn bir anda
yaratlm olmalar gerekir.
[7] ndirgenemez Komplekslik (K) sav canllarda mevcut
birok karmak yapnn kendisini oluturan temel
bileenlere indirgenemeyeceini iddia eder. Bir parann
bile eksik olmas, hasar grmesi ilgili yapy tamamen
ilevsiz klacaktr. Bu yzden K savunucular bu yaplarn
kademeli olarak evrimleemeyeceklerini savlarlar.

Evrim Teorisi Hakknda

ok basit rneklemelerle cevap bulmaya alalm.


Gnmzde gzlerindeki katarakttan dolay ameliyatla
gz merceini aldran birok insan vardr. Bu kiiler tam
fonksiyonla alan gzleri olan birileri kadar iyi
gremeseler de hi gremiyor deillerdir. Fark edilecei
zere bu durum hi grememekten daha iyi bir aamadr.
Gz merceine sahip olmasa da bir
canl avnn bulank eklini ve ne ynden
geldiini saptayabilecektir. En ilkelinden
en kompleksine (hemen hemen tm
temel aamalar) kadar btn gz
eitleri
doadaki
hayvanlarda
bulunmaktadr.
Yarm kanad olan bir canl bu kanatlarn ille de umak
iin kullanmak zorunda deildir. Gdk kanatlar olan
tavuklarn, devekularnn kular gibi uamadklar
ortadadr. Fakat bu kk kanatlar canlnn -uup
kaamasa da- ksa bir sre iin havalanmasn salayarak
avclara kar bir avantaj salayacaktr. Yksek bir yerden
dt zaman zarar grmesini engelleyecektir. Yarm
kanatllk veya kanadn sadece birka parasna sahip
olmak bile hi kanat olmamasndan her zaman daha
iyidir.
Bugn ameliyat olup da normal bir akcierin te biri ile
yaayan insanlar vardr. Bu kiiler hzl yryemiyorlar (bu
ilev yok); ama yryebiliyorlar! Bir kiide akcier yzey
alannn kerte kerte azalmasnn yaam srdrebilme
noktasnda ya hep ya hi trnden bir etkisi yoktur.
Paralelinde, kiinin yrme mesafesi ve hz adm adm
etkilenecektir. Yni, lm belirli bir yzey alannn altna
dtnde anszn gelmez.

Evrim Teorisi Hakknda

Akcier gelitiren ilk atalarmzn suda yaadklar hemen


hemen kesindir. Gnmzde yaayan balk trlerine
bakarak bu atalarn nasl soluklandklarna ilikin modeller
retebiliriz.
Gnmz balklarnn ou suda solungalaryla nefes
alrlar, fakat amurlu, bataklk sularda yaayan birok balk
tr solungalarna destek olmak iin ek olarak yzeydeki
havay yutar. Bu balklar azn i boluunu bir eit nakcier olarak kullanr. Bazlarnda ise bu boluk, kan
damarlarnca zengin bir soluk
alma cebi halinde genilemitir.
Bu
tek
bir
cebi
imdinin
akcierlerinde
olduu
gibi,
dallanm
milyonlarca
cebe
balayan aamal
gelien bir
dizinin olmas birikimli seilimle
gerekleecektir.
Temelde suda yaayan ve soluklanan, fakat arada bir
karaya kan bir balk (belki de kurak bir dnemde bir
amur birikintisinden dierine atlayarak hayatta kalma
sava veriyordur) bir akcierin sadece yars deil, yzde
birine bile sahip olsa iine yarayacaktr. lkel akcierin ne
kadar kk/gdk olduu hi nemli deil, sonuta bu
akcierle su dnda kalnabilecek bir sre vardr. Birikimli
seilim sonucu meydana gelen ufak deiiklikler
milyonlarca yl sonra karmak bir akcier haline gelecektir.
Evrim Teorisi sava, atmacl, rk stnln,
jeniyi meru gstererek Faizm gibi kanl ideolojilere yol
gstermektedir!
Sava, atmay, jeniyi, faizmi meru gsteren belli
ideolojilerin kendi rklarnn stn ve dnyaya hkim
olmalar gerektii zerine kurduklar kavramlar Evrim

Evrim Teorisi Hakknda

teorisiyle ilikilendirilemez, nk bu tr rk dnceler eski


tarihlerden beri vardr. Sava rtkanlklar, faist, kanl
diktalarn, dnce yaplar tarih boyunca hep olmutur. Bu
tr
olgular
savunan
ideolojiler
Evrim
kaynakl
deildir. Faist, materyalist dnya grl ynetimlerin
fikirleri, kartlan savalar biyolojiyi, evrimi ilgilendirmez,
nk Evrim Teorisi bilimsel bir teoridir, bu ideolojiler
evrimi temel alsa bile (ki ancak yanl anlalmasyla
mmkn) evrim teorisini balamayacaktr.
Evrim, sava, atmay biyolojik bir gereklilik olarak grr
fikri byk bir yanltmacadr. nk Evrim doada
gzlemlenen bir olguya, canllar arasnda hayat
mcadelesini olduuna ve en iyi uyum salayann
ayakta kaldna iaret eder. Yni sadece doann byle
olduunu syler; sosyal topluluklar oluturmu insan
trnn hayat mcadelesine, savamaya, atmaya
girmek zorunda olduunu sylemez.
Irk, faizan ideolojiler toplumlarn nasl olmalar gerektii
konusunda fikir ne srerler; evrim ise canllarn nasl
olduklarn, nasl davrandklar zerine
Dini verileri yanl yorumlayp referans alarak cihat ettiini
zanneden, ahlaki deerlerden yoksun, bilinleri sarho
olmu birtakm terristlere bakarak dinlerin terrizme zemin
hazrladn dnmek ne kadar gerek d ise, bilimsel bir
teorinin bir takm ideolojilerle bir tutulmas da dnlemez.
Irk, soykrmc; ama dindar, spanyol Yeni Dnya
fatihlerinin
katliamlar,
zencileri
aalayan
baz
Hristiyanlarn durumu, (yanl yorumlanan) Tevrat kaynakl
Yahudi
rkl ya
da
Antisemitizm
(Yahudi-Arap
kartlnn) dndrcdr. Tm bunlarn nedeni evrim
teorisi midir? Yoksa?

Evrim Teorisi Hakknda

Evrim teorisine byk bir katk yapan Darwin eserlerinde bir


takm gruplarn iddia ettikleri gibi canllarn atma ve
sava halinde olduklarn deil, hayat mcadelesinde
olduklarndan bahsetmitir.
Ama Darwin insann hayvan snfna girdiini sylemitir!
Darwinden nce, bir yaratl olan Carl Linnenin ve
gnmzn sistematiinde insann yaam aacnda
konulduu yer primat ailesidir. Bu yerleim insann
hayvan gibi davranmas gerektiini gstermez, sadece
insann biyolojik adan hayvan yaplara sahip olduunu
gsterir. Darwin primat ailesi ierisinde snflandrlm olan
insann hayvan
gibi
davranmas
gerektiini
sylememitir, evrim teorisi de byle bir eyi ileri
srmez. Aksine, evrim teorisinin ngrlerinden birisi de
canllarn gelimilikleri orannda sosyalleecekleridir. nsan,
evresel artlar gerei sosyal bir varlk olma ynnde
evrimlemitir.
Darwin rk ve Trk dmanyd, Trklere barbar
demitir.
Barbar diye kastl evrilen beaten the Turkish
hollow kalb ngilizcede bir deyimdir. beat someone
hollow, birisini fena halde yenmek demektir. Belgenin
orjinalinde barbar ifadesi gememektedir.
beat someone hollow: Brit & NZ informal to defeat
someone thoroughly
Darwin bu cmlelerinde aalama yapmyor, sadece
Avrupallarn daha medeni olduklarn sylyor.
Hitler, rk ideolojisini evrim teorisine dayandrdn
sylemektedir.

Evrim Teorisi Hakknda

Evrim Teorisi ile Nazi ideolojisi arasnda bir iliki kurmaya


alanlar nedense Hitlerin kendi kitabnda, kendi
beyanatlarnda, (yni birinci kaynaktan) faist, rk
ideolojisini temellendirdii ilahi kurallar nedense gz
ard ediyorlar. Bu tarz iddialara itibar edilmemelidir.
Hitlerin amac, aalk, alt insan olarak kabul
ettikleri Yahudi, Romen, Asyal, Afrikal milletleri elimine
ederek ri (asil, soylu) rkn saflatrlmasyd. Ama bu evrim
teorisi tabanl deil, Hitlerin kendi rkn stn gr ve
Germen tarihiyle ilgilidir. Hitlerin Kavgam (Mein
Kampf)na baktmzda iddia edilenin aksine farkl bir
hikye ile kar karya kalmaktayz.
Hitlerin Kavgam kitab incelendiinde u ifdelere
rastlanacaktr.
Beyaz, ri rk Tanrnn zel kullar, Rabbin en yksek
suretidir (highest image of the Lord) ve dier aa
rklar ri rk ynetmelidir. Bu cmlede, Siyonist Yahudilerin
Tevrattan esinlenerek kendilerini Tanrnn en stn rk,
dier kalan btn milletleri de goyim/kle olarak
grmelerine benzer bir yaklam grmekteyiz.
Bu ktadaki insanln kltr ve medeniyeti ri rkn
varlna baldr. Eer ri rk yok olursa kltrn olmad
karanlk bir an rts dnyaya inecektir. Her kim Rabbin
en yksek suretine el kaldrmaya cesaret ederse o ok
merhametli Yaratcnn kutsallna, mucizesine hrmetsizlik
etmi olur ve cennetten kovulur.
Hitlere gre ri rka yaplacak bir yanl Tanrya yaplm
olan bir gnahtr.

Evrim Teorisi Hakknda

Hitlerin bu rk grlerini evrim teorisinden esinlenerek


deil, Beyaz ri rkn Tanrnn seilmi, asil kullar olarak
grdnden savunmaktadr.
Bundan dolay ben her eye gc yeten Yaratcnn
isteklerine gre hareket ettiime inanyorum, eer kendimi
Yahudilere kar savunmam gerekirse, ben Rab iin
savamaktaym, en stn insanlk seviyesini koruma ve
gelitirme grevinin her eye gc yeten tarafndan bu
yere verilmesi gerekten stn bir misyon olarak
grnyor.
Sonu olarak grlecei zere Hitlerin -kendi deyimiyleaa rklar yeryznden silme arzusu, biyoloji ya da
evrim ile alakal bir konu olmayp, Tanr tarafndan
kendisine verilmi stn, ilahi bir misyon, Rabbin istei
olarak grmesinden kaynaklanmaktadr.

Sonsuzluk Kulesi

Beyin ve Zikir
30 Ekim 2008

Zikir kelimesi szlkte anmak, hatrlamak anlamlarna


gelir. Anmak, hatrlamak (= Zikir) yzeysel bir tanmlama ile
bir nesneyi veya zneyi akla getirmek, dnmektir.
Zikretmek bu anlam dolaysyla, yeryznde sadece
dnme
melekesine
sahip nsn trne
it
bir
meziyettir.
Allh Zikretmek (ZikrUllh) ise kiinin varlnn Allh ile
kim (ayakta
durmakta) ve
dim (devam
etmekte) olduunu, Onun azmetini, birimsel varlnn
Onun indindeki yerini ilk etapta dnmesi, sonra tefekkr
edip hissetmesi ve nihyetinde de yaamas olaydr!
Allh zikretmek kanaatimce Onun ismini duygusuzca,
mekanik
bir
ekilde
tekrarlamak,
telffuz
etmek deildir. Harflerden oluan simler, yatay, 4 boyutlu
mekanik kanunlarn geerli olduu dnyamza it
iletiim aralardr
ve
bir rha(mnya)
sahip
deillerdir. Onlara
rhmn
veren-verecek
olan
maddeyle dikey temasta bulunan isel yaammz
reten uzay alan, yni ur boyutudur.
Fe Zkur ullhe ve zkru h ke ma heda km
Allh Zikredin Onun size gsterdii gibi.. (2/198)
Bizlere ANda yaamann uruna eriip Bilincimizi Cennet
bahesine
dntrebilmemiz
iin her
detay
reten Kurn yetlerinde ve RaslUllh szlerinde bizlere
teklif edilmekte olan yaygn kanatin aksine- Allhn
isimlerinin
telffuzunu
belirli
saylarda
tekrar

Beyin ve Zikir

edin deildir. Onu hangi ekilde zikretmemiz gerektii


Kurnda u ekilde belirtilmitir.
fe zkrullhe ke zikri km abe km ev eedde zikra
Atalarnz zikrettiiniz gibi, hatta daha iddetli olarak
Allh zikredin (2/200)
Onu nasl anmamz gerektii aktr. Rabbimizi en asgar
dzeyde atalarmz
dndmz,
haklarnda
konutuumuz,
onlara
sayg
duyduumuz,
onlar
sevdiimiz kadar ki hissiyatla anmamz tavsiye ediliyor. Hi
kimsenin yetteki zikir kelimesinin yapt arm gerei
babasnn/dedesinin ismini eline
tespih/zikirmatik
alarak belirli saylarda, hzlca, mekanik bir ekilde
tekrarlamad aktr.
stenen, isimlerin telffuzunun dildeki tekrarlar deil,
herhangi
bir
dildeki
bir
isimle
etiketlenmi mnnn urda tekrar tekrar, belirli/belirsiz
saylarda hissedilmesidir. Allh iin olan ise eedde/daha
gl bir biimde olmaldr. Kelimelerin telffuzlarnn deil,
oluturulan mnnn daha gls/iddetlisi olur.
Ve zkr rabbe ke fi nefsi ke tedardruan ve hiyfeten
Rabbini, bilincinde yalvararak/rpererek Zikret (7/55)
Duygusuzca, anlam bilinmeden yaplan tekrarlar elbette
kalplerde rperti, hu ve Mutlak Varln huzurunda
alakgnlllk hissi oluturmayacak, yni Tek-Tmel
RUHun
birimsel
zihne
flenmesi
(zihne
ykleme) gereklemeyecektir. Ykleme yaplp=mn
oluturulursa bilinalt bunu iselletirir. Derin benliimiz
bilinli olarak kabul ettiimiz eylere tepki verecektir.

Sonsuzluk Kulesi

Ellezine yezkrun ellhe kiyamen ve kuuden ve ala


cnubihim veyetefekkerune fi halkis semavati vel ard
Onlar ki, kyamda, otururken, yanlar zerinde iken Allh
Zikrederler, Gklerin ve yerin yaratl hakknda Tefekkr
ederler (3/191)
Zikir ve Beynin Programlanmas
Kelimeleri tekrar ederken, kelimelerin iaret ettii mnlar
kiinin
bilincinde
olumadan,
beyinde
o mny
kodlayacak olan yeniden
ekillenmi
sinir
alar da
oluamayacaktr. Zihinde anlam
oluturabilen kelimeler,
cmleler, anlar, yaamlar, dnceler, hisler vs. beyni
yeniden kodlayabilir.
Yeniden programlanm sinir hcrelerinin oluumu birimsel
zihinde/dalga bedende oluturulan, dnlen, hissedilen,
yaanlan soyut
mnnn algladmz
madde-zaman
boyutundaki yansmasdr. Yni, yeni nron alarn
kurulmasnn art, mny dnmek, tefekkr etmek ve
nihayetinde yaamaktr (bilinaltnn doal bir paras
hline gelmesi). Anlam bilinmeden, hissedilmeden yaplan
tekrarlarn zihne yklenmesi olay Snnetullaha terstir.
Kii amellerinin faydal olup olmadn(dalga bedene
yklenip yklenmediini), bilincinde o esnada/o anda
hissettiklerinden kontrol edebilir. O esnada anlam
yaatmayan lnce de yaatmayacaktr.
Mny dnmek, kalplarn iaret ettii mn kalplarn
aa karacak konular, dnceleri, davranlar
hayatmza sokmak anlamnadr. Kelimelerin zerinde
dnerek veya dnmeyerek yaplacak tekrar deil
bizden istenen. Matematik bilgimizi artrmak; matematik,
matematik, matematik eklinde tekrarlar yapmak veya

Beyin ve Zikir

matematik
kelimesi
zerinde
dnmek
deil,
matematiimizi gelitirecek konular zihne/hayatmza
getirmek ve almaktr.
Kiide TEFEKKR olmadan (Varlk zerinde derinlemesine
dnp birtakm hissiyatlar uurunda yaamadan)
yaplan kelime tekrarlar -bu kelimeler, kalplar Kurndan
da olsa (Allh, Rahman vs. veya Arapa dualar, yetler)bir ANLAMa sahip olmadklarndan (yni bu kelimeleri
tekrar eden bilin tarafndan bunlara bir anlam
yklenmediinden) MANTRA
olarak
kalacaktr.
Hatta Mantra gibi fayda verebilmesi iin -anlam bilinmese
de- yaplan kelime tekrarlarnda zihnin farkl, gndelik
dncelere srklenmemesi gerekir.
Zihnin tek bir kelimeye odaklanmasyla, d dnyadan
beyne giren veri ak asgariye indirgenerek zihnin daha
sakin bir seviyeye kartlmas mmkndr (meditasyon ve
trevlerinin genel mant budur). Zihin, d dnyann
grltsnden uzaklatka beynimizde sakl belli belirsiz
duygular, dnceler hzl bir ekilde zihinden gelip
gemeye balar, zihne kar ve su yzeyine kan
baloncuklar gibi patlar gider. Mantralarn faydas budur.
Bu teknie devam edildike, her ne kadar kii daha sakin
bir zihinle yaamn srdryor ve daha derin zihin
seviyelerine ulayor olsa da Mutlak Varln indindeki
hiliin
itirafn
beyan
eden
korunma
duas yaplmadan/yaanmadan- egonun ruhsal adan
kendini beenerek imesi gibi cinn bir duygunun zihne
yerleme tehlikesi her zaman vardr.
simlerin, (La ilahe illallah, elhamdlillah gibi) kalplarn
iaret
ettii
anlamlarn,
tefekkr
beraberliinde
yinelenmesiyle, beyinde o ismin, kalbn iaret ettii mn
istikmetinde kodlanmas-programlanmas-melein aa

Sonsuzluk Kulesi

karlmasndan
sonra,
o
kalbn
zerinde
ok
fazla anlamaya-dnmeye gerek kalmadan yaplan
tekrar da zihne ykleme yapacak ve tesirini gsterecektir.
nk artk o kalbn ierii doldurulmu, kelimenin
cesedine can verilmi, kelimeler 4 boyut hapishanesinden
kartlmtr. Yani, kelimeler ama olmaktan karlp ara
haline getirildii takdirde bilinsizce tekrar edilebilir bir
hle gelirler. Hissedilerek
yaplmas
Tefekkr
sahibi
kiiye katmerli enerji verecektir. Kelimenin yklendii enerji
daha
da
artacak
ve
kiiyi
daha
fazla derinden etkileyebilecektir.
Beynin bu konuda nasl altn idrak edebilmek iin
yle
bir
misal
verilebilir:
Trke
bilmeyen
bir
kiinin Limon kelimesini belirli sayda tekrar etmesini
istediimizde, yabanc arkadamzn beyninde Limon ile
ilgili bir mn oluamayaca aktr. Elbette Trke
limon kelimesinin bu yabanc kii tarafndan uzun bir sre
zikredildii takdirde limon kelimesinin ihtiva ettii birtakm
belirsiz frekanslar (?) gerei zikreden kiide zamanla
limon ile ilgili bir hissiyat oluturacan dnmek de
yanl olacaktr. zetle bu kiinin beyninin ilgili
blgesinde ksa sreli, sradan bir elektrokimyasal ak
meydana
gelecek;
fakat
dier
nronlara
ak
ynlenmediinden/arm yapmadndan snecek ve
hem
bilinli
hem
de
bilinalt
zihninde hibir
etki olmayacaktr.
Limon kelimesini Trke bilen (=anlayan) bizler belirli
sayda tekrar ettiimizde ise bilinli zihnimiz limon
kelimesini tanyacaktr.
Bilin
bu
kelimeyi
tandndan/arm yaptndan nron ak beynin
daha
alt
sistemlerine
de
ulaacaktr.
Bilinalt
zihnimiz kendisine de ulaan bu akla, limon zikri esnasnda
biz farknda olmadan, rtk olarak limon ile ilgili tm

Beyin ve Zikir

zetleri (Limon kelimesine yklenmi tm anlamlar,


yaanm anlar, alglanm tatlar) hatrlayacak ve limonu o
srada
tatmamamza
ramen,
vcudumuz sadece
limonun adn duyarak tepki verecektir.
Limon
kelimesinin anlam
oluturabilmesi iin onu
hatrlamamza neden olacak btn beyin blgelerinin
aktive olmas gerekir. Beynin limonu hatrlamas da ancak
limon ile ilgili tm dnlenlerin, hissedilenlerin,
yaananlarn
zihne
kodlanmasyla
gerekleebilecektir. Trk toplumu bu meyve/sebzeye
limon etiketini verdii iin limon kelimesinde tm bu
anlamlar kodlanmtr.
Ayn varla her millet farkl bir etiket verir. simler birer
aratr. Aracn (limon kelimesi) deer kazanmas aracaarata takl kalanda/aratan baka bir eyi olmayanda
(misaldeki yabanc arkada) deil, aracn kendisi iin bir
anlam olanda (Trkte) etkisini gsterir ve amaca ulalr
(=zihin tepki verir).
Allh isminin zikredilmesinde, yaplan dualarda da ayn
mekanizma geerlidir. Yukardaki satrlarda Limon
kelimesi yerine rnein La ilahe illa Allh zikrini koyup
dndmzde
bu
zikrin
bizleri amaca ulatrp
ulatrmadn
anlayabiliriz. La
ilahe
illa
Allh zikrinin anlam oluturabilmesi iin onu hatrlamamza
neden olacak btn beyin blgelerinin aktive olmas
gerekir. Bu da kuru kelime tekrar ile deil, Tefekkr ile
oluturulabilecek bir ruhtur.
nnemel mminun ellezine iza zkir Allh vecilet kulub
hm
Mminler ancak o kimselerdir ki, Allh anldnda
kalpleri rperir (8/2)

Sonsuzluk Kulesi

Yeterli tefekkrler, hissediler sonucu belirli bir bilin


seviyesine gelmi kiilerde anlam dnlmeden Allhn
isminin duyulmas dhi urlarnda derin bir rperti
oluturacaktr. nk derin tefekkrler sonucu Allh isminin
alm tm hcrelere sinmitir. Artk meleklerin kanatlar (!)
kiinin dalga bedenine (zihnine) demektedir. [[[Zihnin
genileyerek RUHun muhatap ald uzaya girmesiyle,
zihinde aa kan melekler o zihnin ahiret ortamn ve
nur bedeni retmeye balarlar. Melekler ahiret ortamnn
dokusudur]]] Sonucu cezbe hlidir, Zikir yaanmaktadr.
Yatay alandaki bedene/beyne dikey boyuttan girerek
etkileen/temas
eden nura, nar
(enerji)
yapl zihin
dayanamadndan beden-zihin sarslr, kendinden geer
(kabnn kk olmas akacak suyun tamasna neden olur.
Kab/zihni geni olan Erenlerde cezbe olmaz).
Tefekkrn
en
byk
getirisi,
kazanlan
alm
orannda alglanan varlklarn da birer birer Allh ismi,
Onu hatrlatan birer mn hline dnmesidir. Kii artk
belirli
isimlerle
kaytlanmaz, amaca
ulalm, ara otomatik olarak terk edilmitir artk. Ara
(Arapa/Trke dua ve zikir, bedensel ibadetler vs.)
formaliteSidir, sembol, mecazIdr! Grlen, duyulan,
tadlan,
dokunulan her
ey kiiye
Allh
andrr,
hatrlatr, Cennet nmeti olur.
Fe zkru ni ezkr km..
yleyse Beni ann ki, Ben de sizi anaym (2/152)
Allh, elbette kendisinin ismini yineleyen bir varln adn
benzer ekilde defalarca tekrarlamyordur. yet, insn ile
Allh
arasndaki
mnasebetlerden
birisine
dikkat

Beyin ve Zikir

ekmektedir. Allh, -anlatmaya altmz anlamdazikredildii takdirde, kii muhatap alanna girmektedir.
Kelimelerin iret ettii MNlar zerinde -zikrin en alt
dzeyi olan- dnmek olmad takdirde, kelimeler
telffuz olarak, yni hava molekllerini titretirmekten
ibret olaca iin dnyaya sadece s olarak yaylacaktr.
Yni, yaplan aba Yatay dzeyde kalacaktr.
Hissedilen ve Yaam olan Zikir ise Bilinte yaanr (karl
Dikey dzeyde oluacaktr). Bilin ise madd dnyann
aksine
Evrenin
isel
boyutlarnda, bir
nevi
Allhn muhatap ald, mdahale ettii alan-uzaydr.
4 boyutlu evrene mdahale yoktur. nk SnnetUllh bu
alglama dzeyinde nedensellik ilkesi erevesinde fizikokimya kurallarnn kendisi olarak yansmtr. Allhn
murad bu evrende zaman-mekn cesedine brnerek
iler.
Her
birim
nedensel
ileyen bu
kanunlarn
(oluturduu psikolojik srelerin) ynlendirdii lde
(kadere tbi) muhatap alnan boyutlara (ie kvrl, geri
kalan 7 boyut)ulaabilir.
e la bi zikrillhi tatmeinl kulub
Kalpler ancak Allhn zikri ile huzur bulur (13/85)
Allh
zikredip
de
yaammzda
huzurun
salanamamasnn
nedeni,
Allh
Zikrin
gerek
anlamda uygulanmamas ile ilgilidir. Allh zikreden uurun
huzura gark olmamas imknszdr.
Anlatmaya altmz gibi gerek anlamyla zikir Zihinde
belirli mnlarn tefekkryle, yni Zihin diliyle olur, tek bir
dnya dilinde (Arapa), bu dilin en gzel ekilde telaffuzu
(Tecvit) ve tilvet edilmesiyle deil. Bilmediimiz bir lisann,

Sonsuzluk Kulesi

anlamn bilmediimiz
oluturmayacaktr.

bir

kelimesi

beyinde

mana

Anlam bilinmese de kelimelerin telaffuzlarnn belirli


frekanslara (?) denk gelerek rha ykleme yaptn
dnenlerin, bir dil olarak Arapada fonetik adan
yzyllar
boyunca
meydana
gelmi
olan
olas
deiimleri, dier rklarn bireylerinin orijinal sesleri karma
noktasnda yetenekleri olup olmadklarn, tilavetteki
telaffuz hatalarn da dnerek (telaffuzun deimesi
doal olarak frekans deiterecektir)zikirlerin ille de
Arapa
olmas
gerektii
konusunda
srar
etmemeleri gerekir.
Kii dilerse dakikalarca Ne varla sevinirim, ne yoklua
yerinirim diye Yunusun dizelerini, Sadece sen, Sen, SEN,
gibi bir cmleyi de zikredebilir. Hatta Ahadiyet bilgisini
aklndan karmadan Tanrm da diyebilir, Onu anabilir.
Raslullh,
teblii
ile
beraber orijinal
bir
kelime
retip (Allh) insanlar ismini ilk defa duyduklar bir
varla iman
etmeye
davet
etmemitir.
Fakat
Onun orijinal zelliklerini insanlara hatrlatm, dnemin
insanlarna ina
olduklar
kelimelerledavette
bulunmutur.
Araplarn
binlerce
yldr
kullanageldikleri Allh kelimesi deil, Raslun Allh
ismine/isim aracna ykledii nosyon, fledii ruh
kutsaldr!
Allh ismine artlanmamzn/programlanmamzn nedeni
de yklenen bu anlamdr. Kurn 1400 yl nce bir
Trkn bilincinde aa ksa idi acaba TEK olan VARLIK
nasl
isimlendirilirdi? Kk
Tengri/Tanr (Yce
Kudret
anlamnda) diye, deil mi? Kabaca 99 tane kabul edilen
zelliklerinin
Trkede
karlklar
ne
olurdu,

Beyin ve Zikir

dnlmeli! Kelimelere deerini veren bizlerin onlara


ykledii anlamlardr.
Allh diye arn/dua edin, Rahman diye arn/dua
edin Hangisi ile arrsanz/dua ederseniz, Esma-l
Hsna Onundur (sra-110) ile Raslun dnyaya geldii
halkn dili dolaysyla Holografik (her bir st boyutun bir alt
boyutta tmel olarak kodland) katmanlarn en alt
boyutunda,
DNYA
AYNAsnda
ara
olarak
kulland Allh ismi ile etiketledii ANLAM YAAYIN,
ama edinin denilmek isteniyor kanaatimizce; o Arapa
ismi telaffuz edin; sadece bu kelimeye has bir anlam var,
bundan yola karak yorumlar yapn deil.
27.09.2013te eklendi ***.
*** Ayrca Kuranda u ekilde bir ayrm da vardr:
Rabbinin ismini ve Allah ann ayetleri uyarnca, Allah
isminin kendisi ve iaret ettii mana zikredilir; yani yaz
ierisinde de belirttiim zere Zikir, kiinin varlnn Allh ile
ayakta durmakta ve devam etmekte olduunu, Onun
azmetini, birimsel varlnn Onun indindeki yerini
dnmesi, tefekkr edip hissetmesi ve nihyetinde de
yaamas olaydr!
Kuran odakl din anlayna gre, Zikir belirli bir takm
saylarla ekilen Budist mantralar gibi deildir. Konsantre
olunmu biimde yaplan Mantralarn yarar vardr; ama
bizden istenen bu deildir. Bunlar kiideki (znden perdeli
bedensizlii yaayan) cin boyutunu aa kartr.
Zikir, kelimenin tam anlamyla hatrlamak, akla getirmek
demektir. Bunun birok Kurani delilinden birisinde, Musa,
Hzr arama yolculuunda yanndaki delikanlya, Yuaya

Sonsuzluk Kulesi

azmz zikretmemi/hatrlamam bana eytan unutturdu


demektedir. Burada geen kelime Zikirdir ve o an aklda
olmayan bir bilginin akla getirilmesi, aklda tutulmas
olaydr.
Allah ismi tek bana veya (Subhanallah, Elhamdlillah,
Lailahe illallah vs.) iinde getii baka bir zikir=z
hatrlatc olarak, ii dolu bir ekilde yava yava, gnl
manaya vererek, kalbinin rperiini hissederek tekrar
edilebilir.
Bu anlamda Zikir, Allaha kul/Abdullah olabilmek adna
vardr. Ve tm dier ibadetlerden de maksat Allah zikire,
hatrlamaya ulamaktr.
Allahn isimlerine/zelliklerine/manalarna kul olunmaz
(Potansiyeli ifade eden Rahman ismi hari). El Alimin kulu
(Abdul-alim) olmaz; El Alim olan Allahn kulu olunur.
Mekke mrikleri de bu hatay yapmlar ve Allahn
manalarn ilah edinip/heykellerle temsilleyip kulluk
etmilerdir.
En gzel simler denilen mnlar ise birer dua aracdrlar,
Rabbin ismi=Allah gibi zikredilmezler. Kuran dua edin
kelimesiyle ayrm yapar nk.
Allh diye arn/dua edin, Rahman diye arn/dua
edin Hangisi ile arrsanz/dua ederseniz, Esma-l
Hsna Onundur (sra-110)
Yani, en basit anlamyla; Mutlak bilgi sahibi, El Alim olan
Allahm bana lim ver,
Kalpleri ferahlatan El Fettah Allahm, zihnimi sakinletir,
ilerimi kolaylatr der gibi..
Veya,

Beyin ve Zikir

bizden aa kan limle marmamak iin.. El Alim olan


sensin
bizden aa kan Gnl ferahln kendimizden
bilmemek iin.. El Fettah olan sensin der gibi..
Bunlar iin dildeki yndr..
lim renmek, kalbin ferah bulmas iin bulunulan ameller
de iin fiili ve daha keskin, gereki, faziletli olan yndr.
Allah isimleri ile yaplan fiili dualardr, bu dualar ile bizlerden
aa kartlan Allah manalardr.
rnein, El Halim isminin dengeli aa kmas/duas,
kzgn olduumuz bir insan affetmektir, ho grmektir.
Halim ismini defalarca ekmek deil.
Tefekkr nasl olur? Veya Halimi yaamak ne demektir?
rnein, dikkatinizi dalmayaca sessiz bir keye
ekilmek ve tm ho grmediiniz insanlar teker teker
dnp kendimizi onlarn yerine koymaya (duygudalkempati) younlamak, onlarn neler yaadn, hangi
deterministik yasalardan, srelerden (genetik, evre
artlanmalar) getiini ve ellerinde ok fazla bir ey
olmadn (nk, Beynine hkmedemeyen Kadere
tabidir! ) dnmek, belki alamak ve affetmektir. te
byle bir konsantrasyonla yaplan Tefekkr/Dua (dikkat
edersen Halim ismini bu srete hi anmyoruz) kiiyi eski
kii yapmayacaktr, nk az da olsa Beyin YENLEND ve
rnein aladndan dolay cehennem ateinin bir ksm
da snd (kii hafiflediini hisseder).***
TEFEKKR ile anlam yklenen her kelime, her nesne Allh
esmas hline gelecektir. nk Evrene anlamn biz
vermekteyiz. Mrik, Kfir, Hanif, btn Araplarn 1400 yl
nce inand ve Allh ismini verdikleri varln Trklerdeki

Sonsuzluk Kulesi

karl olan Tanr kelimesine de Allh ismi ile iret


edilen
mny
bilincimizde
ykleyerek
onu
anlamlandrabilir
ve
kullanabiliriz.
Yklenecek
bu
anlam VeCilet KuLuBu hum (Kalpleri rpertecektir Enfal2)
Dua ve Zikir kitaplarnn bir de bu ynden dnlmesi
dileiyle
Not: Taklidi
ve
nakil
bilgiyle
yaamakta srar
eden beyinlerin elenmesi; srekli sorgulayp akl melekesini
gelitirerek kendi yolunu izenlerin de seilebilmesi iin
Hakikati bilen kimilerinin eserlerinde yaad an
kelimeleriyle
yaplan sembolik
anlatmlar, etiketler,
hatta birbiriyle ve/veya bilimle eliebilen fikirler de
serpitirilir. Dnmekten yorulan kiiler hakikat sanarak
okuduklar bu cmlelerin Virs olduunun farkna
varamayacaktr.
Virs
olduklar
Sistemsiz
dn
dnyalarna ulaan detayl sorularla kendini gsterecek ve
atlaklar ortaya kacaktr. Elbette atlaklar hayali
yamalarla kapatlabilir, gereklerden bihaber olarak.
Unutulmamas gereken nokta, kesin bilgi eer direkt
olarak verilse idi, Sistemli dnmeye gerek kalmaz, beyin
gelimez
ve beyin
gelimediinden
de
cennete
girilemezdi. Usta/statlarn oyunlarna gelmemek iin
srekli SORGULAMAKtan baka ansmz yok! Kendileri
birer usta hacker olduklar iin Sistemleri kt PClere ok
gl Virsler yollayabilmektedirler. Aman Dikkat!..

Sonsuzluk Kulesi

Hissettiren Zikir
03 Kasm 2008

Beyin ve Zikir isimli paylammzda, bir kiinin hangi dilde


(Arapa, Trke, ngilizce vs.) AHAD (Kendinden gayr
olmayan TEK Varl) olan anarsa ansn, o isimlerin iaret
ettii mnlarn zerinde dnmesi, belirli almlar
yapmas ve anlamlar yaamas gerektii dncesini
aktarmtk.
Anlam
bilinmeden,
zerinde
daha
nce
hi
dnlmeden yaplmakta olan mekanik zikirler, anlam
bilinmeyen Arapa dualar (!), klnan namazlar
esnasnda kelimeler
zihinde
arm
yapmadndan beyinde
ksa
sreli
ve sradan bir
elektrokimyasal ak meydana gelecek, dier nronlara
ak ynlenmediinden/arm yapmadndan bu ak
snecek ve hem bilinli hem de bilinalt zihninde hibir
etki olmayacaktr.
Plasebo Zikir
Anlamn bilmeden zikir ektiklerini ve de fayda
grdklerini syleyenler Dua ve Zikir kitaplarndaki bu
duay u kadar ekerseniz sizde u zellikler aa kar
ifadelerine artlandrlmaktadr (plasebo etkisi).
artlandrc
cmleler saniyede
2000
bitlik
(birim
diyelim) ilem
yapan Bilincin
farkndal ile
okunurken, Bilinalt saniyede 4 milyar bitlik bir
bilgiyi ilemeye devam ediyor. Bu korkun yksek bir
deerdir! Dnyaya dren konularn konuulduu
ortamlarda bulunulmamas gerektii eklindeki uyar da
Bilinaltnn
bu
devasa
fonksiyonundan
kaynaklanmaktadr. Bilin dzeyinde her ne kadar benim

Hissettiren Zikir

bu konularla iim olmaz denilse de Bilinalt ortamn


atmosferini snger gibi eker, dk dzeylerde de
olsa yeniden programlanr ve gelecekte yapacamz
davranlar belirli oranda etkiler. Etkilenmemek iin
bilinaltn kontrol edebilen, onu koruyabilen gl bir
Bilin dzeyi (mertebesi) gerekir ki, bu da her kiinin harc
deil.
Kii yineledii kelimelerin Tefekkrn yapmasa da, en
azndan defalarca tekrarlad kelimelerin/kalplarn ne
olduunu merak etmekte, ufak apta aratrmalar
yapmakta, bunlar zerine dnp-tanmakta, ikna
olduu noktalarda kendini duann/Zikrin getirecei yarara
daha
da
ok
artlandrmakta
ve
yararlarn
grmektedir (rn. sigara braklr). Yoksa, yolda geen
herhangi birine ne olduunu sylemeden, kiiyi
artlandrmadan herhangi bir dua veya zikri belirli
adetlerde tekrarlamasn istediimizde o kiide de ayn
almlarn olacan beklemek mantkl deildir.
Deneme maksadyla rnein, Rabb zidniy ilma (Rabbim
lmimi Artr!) duas seilen bir kiiden gnde 1000
defa, anlamn ona hi mi hi sylemeden ve o da anlam
zerinde hi bir aratrma yapmadan 5-6 ay tekrar etmesi
istenilebilir. Deney sonunda kiide LM bir art oluyorsa
anlatmaya altmz konuda yanldmz ortaya
kacaktr.
Mrifet/kermet, ara olan kelimelerde deil, insann
inancndadr.
Zikir kalplarna veya namazda okunan yetlere anlam
yklenmediinden/yaamlar
olmadndan, beyin
o
esnada doal olarak farkl dncelere kayacaktr. Kii
namaz kldn zannederken gerekte rnein borsadaki

Hissettiren Zikir

deiimleri, akama yapaca yemei, okul masraflarn vs.


dnyordur.
Beyindeki
biyoelektrik
ak
namaz
esnasnda gndelik bilin hlindeki (GBH) ak takip
edeceinden, klnan namaz mecaz olarak kalacaktr.
Fakat iKMe-i Salt (Dirilten Namaz) ve ardndan dua ve
zikirler ile bizlerden yaamamz istenen, GBHlere belirli
periyotlarla (3 veya 5 vakit) aralar vererek en azndan
birka defa da olsa st Bilin hllerine (BH) gei
yapabilmektir. Bylece beynin GBH esnasnda -gnlk
kouturmaca ierisinde- yayaca beta dalgalarnn biyolojik evrimsel srecin insanda ulat en st seviye olan
neokortekse (beynin, varlktan
ayr ben
duygusunu oluturan btn sinirsel aktiviteleri reten
blm) yapaca bask da azalacaktr. Basknn nedeni bu
blgedeki aktivasyonun (bilisel farkndaln retimi
nedeniyle) yksek oranda enerji harcayan bir sre
oluudur (Hatta enerjinin asgariye indirgenebilmesi iin
uyku denilen bilin durumu evrimlemitir).
Salt ile periyodik
olarak beynin
bu
blgesinden
kaldrlacak olan bask stres, tatminsizlik (bir eyler eksik
duygusu), fke, kayg, korku vs. gibi rasyonel akln
retecei ayrlk hisleri bertaraf edecektir.
Hayvanlarn
birounda
neokorteks
ok
kk
olduundan (=bilisel farkndalk ok dk olduundan)
hi bir hayvan psikolojik olarak rahatszlanmaz. Ve bu
yzden tam teslimiyet hlinde (ben duygusu olumadan)
cenneti yaarlar.
Salt srasnda Raslun rettii yetlerin anlamlarnn
hissedilmeye/yaanmaya
allmasyla beynin
egosal
kimliini devreden kartan alt blmleri devreye
girerek huzur-hu-teslimiyet-tevzu-hayranlk-birlik-

Hissettiren Zikir

tamamlanmlk gibi
saf gnln
kiiyi benliinden
geiren hllerini
ortaya
kartan alfa yaym
gerekleecektir (O muminler felha erdiler. Onlar
saltlarnda hu ierisindedirler! yeti).
Bu tarzda bir yaam ile, Saltn hakk verilerek karl
alnm ve Salt makbul olmutur. Kiide o anda birtakm
hissediler olup Zihin Levhasna kayt yaplyorsa(kayttan
ziyade
hissediler
birimsel
Hologramdan
aa
kartlyor) Ruha
ykleme
mecaz ile
anlatlmaya
allan ey gerekleiyor demektir. Karlk annda alnyor/
alnmaldr. Ben anlamadan/ hissetmeden de olsa
namazm klaym, zikirlerimi yapaym, lnce dalga beden
yaammda bunlarn karln greceim inanc
hayallere dalp kendini avutmaktr.
Kii Saltlarnda huda olanlar felha erdiler yeti
gerei o Salt esnasnda dnyada/ben kimliinde
lp ruhunda/dalga bedeninde (~kabrinde) dirilebildii
lde (felha kavumak) karln annda alm
oluyor [len (=dnyaya ait olduundan gnlden
tadamayan,
gnl
alglayamayan) egodur, lm
(egonun eriyiini) tadan ise birimsel zihnin entegre olduu
Nefs-i Kll ile olandr]. Beden topraa kartndaki lmle
karl alnacak deil.
Dalga bedene ykleme yapan birey dnyaya ini
yaptnda benlii artk eskisi gibi olamaz. Ontolojik
anlamda kiiyi birka basamak ykselten saltn getirisi
olan bilin hli kiinin tm gndelik davranlarna otomatik
olarak yansr.
Sevgili Ahmed
Hulusinin Tanrnn
Gkten
nen
Kadiri yazsnda bir ifadesi vard. Geleneimizde sadece
ismi kalm Kadir gecesi anlayn eletirirken Ka kiiye o

Hissettiren Zikir

gece Kadir verilir, bilinmez!. Kadir verilenlerde ne


deiir, bu da bilinmez! diyor ve Kadirin kiide aa
kmakta olan/Hissedilen bir gerek olduundan
bahsediyordu.
imdi, sadece ismi kalm, yllardr (!) kldmz
namazlarmzda, ektiimiz zikirlerde, anlamn bilinmeden
yaptmz/dinlediimiz hatimlerden sonra bizlerde ne gibi
deiiklikler oluyor, kimseler biliyor mu? Bilmiyoruz; ama
farknda olmadmz hlde ruhumuza/dalga bedenimize
ykleniyor diyerek duygularmz tatmin ediyoruz!
Yllarca spor yapar gibi namaz klyoruz, birok kez hzlca,
tecvitli hatimler indiriyoruz, cemaatle namazdan sonra
yllarca anlamlarn bilmediimiz ayn Arapa dualara
min (=emin oldum) diyoruz. Ama biz ayn biziz, deien
bir ey olmuyor!
Arapa kalplar 1400 yl ncesinin mn atmosferi (?)
nedeniyle belirli mnlara brnm olsa idi, ayrt
etmeksizin hepimizde deiimler meydana getirecekti,
zmzle kontakt kurulabilecekti (Bu kalplar Trke olarak
tekrar edilse idi, kesinlikle deiim yapard da diyemeyiz.
nk nemli
olan
zihnin-bedenin
alm
yapp
hissetmesidir! Kalplar
Trke
olsa
da duygusuzca
yaplmas gene etkisini gstermeyecektir).
Eer kutsal saylan zikir kalplarnn anlamlar olsa idi, bugn
bir mr namaz klan, tespih eken milyonlarca insan
gemite
anlam
yklenmi
bu
kalplar
tekrar
ettiinden otomatik hakkat ehli olurdu.
Elbette
zikirler,
namazlar
Trke
yaplsn
da
demiyoruz. Trke kelimelerle de, bu kelimelere anlam

Hissettiren Zikir

ykleyerek yaplabilir, nk hepsinden (dilden) daha


nemlisi zihinde anlam olumasdr.
Zikir
ve
Beyin konusunda vurgumuz zikrin
gerekletirildii dilden ok TEFEKKR sonucunda HSSED
gerekliliidir.
Tefekkrsz-Hissiz Zikir olmasn.
Onsuz olmasn.
O olmadktan sonra saltlarmz (namaz, dua, zikir) hep
mecaz; ama Onunla her mecazmz Salt!

Sonsuzluk Kulesi

Allah'n Velisi olduklar


21 Kasm 2008
lemlerdeki tm mnlar paralara blnmesi mmkn
olmayan ve TEK olan VARLIKtadr; ama baz zellikler
vardr ki, sadece ismi Allh olan Varla aittir. El-Vel, ElRaid gibi..Allhtan baka Vel yoktur diye ince bir
ayrm yapar Kuran; ama saylar yz binleri gemi olan
Velleri ve bu Vellerin kendilerinin (!?) ortaya koyduu
kerametlerini anlatr dururuz.. Oysa, gerekte Allhn
Velleri yoktur; Allhn Velsi olduklar vardr!
Sizi irat etmeye gcm yoktur (Cin-21) der Rasl; ama
biz, bizleri deitirebilecek gleri olduuna inandmz
Mritlere teslim ederiz iradelerimizi (mrit oluruz) !..
Hlbuki Allhtan ayr olmadmzdan, z yapmz
gerei varlmzda kuvve olarak El-Vel, El-Raid
mnlar sakl olarak bulunur. Bu mnlarn bizde aa
kabilmesi, elbette dnya=zihin aynamzdan bizlere
yansyan Hakikatin Bilgisi ile olacaktr.
Aynadaki grntde canl/cansz kitaplar vardr. imizdeki
Mridin/Velnin aa kmasna vesile olanlar Vesile
(e, dost, akraba, bilim, din, internet, eyh vs.)bizdekinin
aa kabilmesi iin hayli bir yansmadr sadece!
rnein, bir retmen rencisine gerekte yeni bir ey
retmemektedir. rencinin zihinsel dnyasnda grnen
retmen grnts ile kendinde ezelde kodlanm
program/tohumu aa kmaktadr.
Sorunumuz ise vesile olan, ben dediim varlktan veya
BEN
olan Mutlak
Varlktan
ayr
grmekten

Allah'n Velisi olduklar

kaynaklanyor. Halkmzn byk ounluu da Vel veya


Mrit
olarak
adlandrlan
kiileri Allhtan
ayr
grme (Onlarn ayr birimler olarak kendilerine yardm
edeceklerini dnmeleri) yanlna dtkleri iin de, yet
gerei onlar Rab edinmi veya dini anlaylarna
ruhbanl sokmu oluyorlar! Ne yazk ki, ayn hata
yzyllardr olduu gibi Hristiyanlkta ve Mslmanlkta da insann doas gerei- devam etmekte.
Allh yaratt her mahlukun iine kendi mridini de
koymutur.. Sizler
sakn
kimseye
mrid
olmaya
kalkmayn.. Yapabiliyorsanz her insann iinde mevcut
mridine ulatracak bilgi yi ona sadece teklif
edin (Hac Ahmed Kayhan Dede)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Evliya Kavram
10/YNUS-62: E l inne evly allhi l havfun aleyhim ve
l hum yahzenn(yahzenne).
Muhakkak ki Allhn evliyasna (dostlarna), korku yoktur.
Onlar, mahzun da olmazlar
Peki, bu yette anlan Veller kimlerdir?
Yzyllar boyunca Evliya/Vel kelimelerine mlum anlam
yklendiinden, 1400 yl ncesinin orijinal kelimelerine de
bu artlanma dorultusunda bakyoruz.
Arapada Vel >> Yakn
olanlar anlamna gelir.

olan, Evliy

>>

Yakn

evliy ullh sadece bir isim tamlamasdr ve yetteki


evliy
kelimesinin
kafamzda
zel
anlamyla
ekillendirdiimiz evliyalarmzla da -genel inann aksineilgisi yoktur.

Allah'n Velisi olduklar

Mslimler, Kfirler birbirlerinin Evliyasdr. Hatta Kuranda


evliy u-eytan da vardr! Evliya zel bir kelime olsa
idi, evly u-eytan olarak kullanlmazd.
Evliy>>Yakn olanlar ve evliy ullh da Allha yakn
olanlardr.
Kalbn artlanmasz, asl
sorumuzu tekrar soralm:

anlamndan

yola

karak

Peki, bu yette Allha yakn olanlar diye anlanlar


kimlerdir?
Hemen bir sonraki yette tartmaya mahal vermeden
kimler olduklarn da renmekteyiz.
O Allha yakn olanlar, man edenler ve Takva
sahipleridir.
El-Vel kelimesi zel anlam olarak yalnz Allha
hastr. Ynus-62 yetindeki Evliya kelimesine -kendilerini
Allha yaklatrdklarn dndkleri eyhlerini meru
klmak iin- dikkat edenlerin u yetleri ve uyarlar da
ayrca dnmeleri gerekir:
Allhn
dnunden
edinmeyin

(altndan/berisinden)

Veller

Yni Allhtan ayr varlklar varm gibi (dnunden) o


birimlere Vel demeyin, o birimleri Vel olarak grmeyin!
Allhn dnunden (altndan/berisinden)
edindiler ? Allh, Odur El-Vel !!!

Veller

mi

Allah'n Velisi olduklar

Vel olduu sylenen kullarn kendilerini Allha


ulatrdn/yaklatrdn iddia edenlerin durumu:
Onun
altnda/berisindekileri
VEL
olarak
edinenler, Onlar bizi ALLHa daha fazla yaklatrsn diye
biz onlara kulluk ediyoruz (derler).
Ondan baka kendilerine dahi bir fayda ve zarar
veremeyenleri VELler mi edindiniz?
Kula deil, kuldan aa kan Er-Ridin ilmine tbi/teslim
olmak gerekir. Beyinlerimizin zorlanmas nedeniyle ilme tbi
olmayp da, kuru zikirlerle, Bykler (!?) tarafndan
kkler iin hazrlanm evliya menkbeleriyle, eyhinin
dleri ile (rabta ???), sohbet meclislerinde eyhlerini ven
dedikodularla (mehdimiz, stadmz, hoca efendimiz,
efendimiz vs.) zihinlerimizi tatmin etmeye almayalm.
Kulu deil, Kuldakini grelim/konualm..
vgy, kr -Allhtan ayr dnerek- bu birimlere
yaparak hataya dmekteyiz. te bu durum gnmzn
eyhlerini, hoca efendilerini, cemaatlerini/tarikatlarn
yartran, salt efendisinin (!) bilgisine takl kalan, eyhinitarikatn verek gizil olarak kendini de bu arada ycelten,
kraldan daha kralc fanatikleri ortaya karmaktadr.
nsan Rabbine teslim olmadndan, Onunla mnasebet
kurmadndan, doas gerei iindeki boluu/eksiklii
spor-mzik-din-tarikat vs. kulplerine aitlik duygusuyla
doldurmaya/tatmin etmeye alr.
Dnceme gre, kii sorgulayc kiilii ile hazr olup
bir kvama
geldiinde kendini
Mrid
denilen
bir
insann LMne teslim etmelidir. Elbette insann aklnn
alamayaca
noktalar
olacaktr.
nk Gnl

Allah'n Velisi olduklar

lemine giri yaplmak istenmektedir. Bunun dnda,


teslimiyeti sadece rabtadan,
belirli
zikir
derslerini
vakitlerinde yapmak ve efendiSinin kitaplarndan
okumak olarak grmek, hl dili ile beni bir eylerle
avutun, beni gdn demektir. Bu teslimiyet deildir. Ama
gnmzde bu duruma dmtr.
Oysa Derghmz Dnya, Teslim olduumuz Mrit de
bu vesilelerin her birinden aa kan ve bize ulaacak
olan LM olmaldr.
amzda Orijin Tarikat anlay uygulanyor olsa idi; bu
gelenee ak kap brakmak isterdim; ama ne yazk ki
onlarn dnemi bitti, o anlayta eitimlerin de soyu
tkendi. nsanln
toplu
Bilin/Bilgi
seviyesi
de
ykseldi (Bugn bir Lise rencisi bn-i Sinadan daha ok
ey bilebilmektedir). Bu yzden kanatimce bizlere den
de Modern bilimlerin bulgularn ve Kiisel-Ruhsal GeliimTasavvuf
(e-)kitaplarnn
oluturduu Sentezi
Mrid
olarak semek olacaktr.

Sonsuzluk Kulesi

Mrid ve Tarikat yesi fark


27 Kasm 2008
Hac Bekta, Taptuk Emre, Yesevi, Geylni, Tebriz gibi
sevgideerli
insanlar
birer ruhban olmayp ElRaid mnsnn pik/tepe yapt kullar idiler. Bu
Sevgililerden
gnmzde
yok
mudur? Kendi (ben
Mehdiyim, mridim vs. gibi) beyanlarndan deil, verdii
eserlerden kendini belli edenler elbette var!.. Ama iin
ilginci YEN
Ada Mridlik
yapacak
birilerinin
olmadn, o
dnemin
bittiini
syleyen de gene
KENDleri!
Belki de kimisi formalite icab devam ettiriyor bu gelenei
hl! Dnmekten yorulan, hazr bilgiye alm
insanlarn bir ekilde psikolojik ihtiyalarnn giderilmesi
iin. Byle dnmek zorunda kalyorum, nk kimi
eyhlerin on binlerce el alm mridi var dnyann drt
bir yannda!
Hac Bektan da yle imi!..
Btn bu insanlar gerekten mrid (lime zgr radesi
ile Teslim olmu kii) mi, yoksa iyi ahlak dernekleri olan
tarikat yeleri mi? simlerinin sonunda efendi hazretleri,
(k.s)ler olan btn bu eyhler neden bu yeliklere izin
veriyorlar? Kendileri bu iin farknda (!) deiller mi?
Sorgulayan ve
sonucunda dnen
NSAN,
amzda Modern bilimlerin bulgular ile Kiisel-Ruhsal
Geliim-Tasavvuf (e-) kitaplarnda iyice Zahir olan
Tmelin LMine teslim olmaldr, demitik.

Mrid ve Tarikat yesi fark

Sorgulamayan insan batan kaybetmitir ve Mrid deil,


tarikat yesi olabilmitir ancak. Yaam, Mrit adn
verdii kuldaki LME teslimiyet deil, o birime duyduu
aitlik hissi ile zihnini tatmin etme olgusudur. Sonucu da hl
dili ile beni gt-avuttur. Bu ye bana anlat, sorgusuz
sualsiz kabul edeyim der ve mecaz ukurunda boulur
gider.
Teslimiyet tek bir kula ve o kulun eserlerine takl kalma
deildir.
Sorgulayan ve birey olacak nsan ise neyin ne olduun
farkna vararak iman edip (!), teslim olduu LMe (bu bir
yazar da olabilir, cansz kitap da) beni gt
demez, bana aklmn artk (!) eriemedii yerlerde yol
gster,
rehberlik
et der.
Bylece
sorgulamann
sonucunda duygularnn
deil, aklnn-kalbinin
tatmin
olmasn salar.
Not: Mrid (rade eden) olmak, birey olmak evliya
hikyelerini tekrar etmek, somut/pratikte karl olmayan
hayal balonlar izmek deildir. Birey olmann balangc
her eyden nce re-aktif zihinden kurtulmaya alp
[Reaktivite, igd ve i drtlerden kaynaklanan
tepkisellik. urlu davran yok denecek kadar azdr] Proaktif [Proaktivite, darda sulu aramayp, kiinin
sorumluluu kendi zerine almas durumu] olmaktr.
Bundan sonra ZHN SAKNLEMEYE, mlhime diye anlatlan
bedensizlii-zamanszl hissettiren TEKLK halinin ilhamlarn
alr hale gelir. Durmadan konuan bir zihin ve azda bu
sakinlik olmaz.
Ehlinin AK diye anlatt da bu ZHNSEL SAKNLKTEN sonra
NEDENSZ yere, btnleyici, herkesi kapsayc ekilde
KENDLNDEN kan boyuttur. Yoksa AK, anneden-

Mrid ve Tarikat yesi fark

babadan, sevgiliden bulunulmayan ve NEDENL yere,


baka yerden doyamadmz iin bir alk sonucu kan
hormonal/bedensel tepki deildir.

Sonsuzluk Kulesi

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas


5 Aralk 2008
nsanca bir tanr anlay o kadar sinmi ki genlerimize,
Muhammed Raslun hissedip tantt Allh her
konuda snrsz zelliklere sahip, zmzde; ama tede
bir merkezde kurulu Tanr olarak dnyoruz.
Zl-rd
(rde
fonksiyonu) denmi,
bunu -bizde
yanlsama olarak bulunan- isteme zelliimizin snrsz
versiyonu olarak dnmz. O da -bize benzer ekildebir merkezden (!) ANda hikmetle yaratmay (!) diliyor !?..
Dnyamzdan bir kelime kullanlarak El-Kadir olduu
anlatlm, Allhda G olduuna iaret edilmi; ama bu
ifadenin sadelii tanrmzda eksiklik oluturduundan, ona
yaktramadmzdan yetmemi,
bunu Snrsz
gce
sahip, Her eye gc yeten olarak deitirmiiz.
Dnen Sevgi deerli Ateist de sormu hliyle; madem
her konuda snrsz, her eye gc yetiyor Onun, kendi
varln/bilgisini/gcn ortadan kaldrsn (!), bir ka tane
tanr yaratsn (!), kaldramayaca bir ta yaratsn, vs.
diye Tanr inancna sahip bir bilin de bu sorulara ya
cevap veremeyecektir ya da sama deyip geecektir.
Tanrdan vazgeememi bizler Her konuda (!) snrsz
zellikler atfetmemizin getirisi olarak tkanp kalmz veya
tatmin etmeyen cevaplarla geitirmiiz sorular!.
rnein, dikkat ekici bir rnek olarak, Kurnda Allhn
E KBeR olduu dhi gememektedir (!). Allh isimli Tek
olan Varlk, KENDni en iyi BLe bil dii/BULa bil dii Rasl

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

boyutundan Ekber
(daha
anlamlarnda) olarak deil,
tantlmtr.

byk,
El-Kebr

en
byk
(Byk) olarak

Kurnda
dhi
verilmeyen/olmayan
bir
vasf,
acaba tanrlarn en byk yapmak isteyen tanr
kullar tarafndan -rvileriyle sahih ad altnda hdisler
treterek- iyi/kt niyetle mi kartlm 1300 ksur yl kadar
nce?
Allh bilir!
Geri, hkmranln yitirmeme hrsyla Mekkenin fethine
kadar Rasle sava aan, fetihle beraber zorunlu olarak
Mslman olan, oullar Hz. liye dman olup, torunlar
Ehli Beyti katleden ve stne stlk 4 Halifeden sonra
hortlattklar eski kabile dini anlaylarn Hak (!) Snni
mezhep, Ehli Snnet vel Cemat (!), kartlarn i iln
eden, ounluk tarafndan Hz., r.a diye anlanlarn
Saltanat dnemlerinde yaptklarn tarihten okuyunca kul
da bilir diyebiliyor ve gelenekten aldmz kalplar bir
kenara
brakp
dikkatleri Kurnn
zgn-orjin
ifadelerine ekmek istiyoruz.
Allh isimli alglanan Tek Varlk gerekte bizlere
it snrszlk-sonsuzluk kelimeleriyle dhi vasflandrlamaz.
O varlkta (yn- sbite/ asla bozulamayacak,
silinemeyecek, deitirilemeyecek, sabit/statik,) vasfsz
BLG
(DATA
olarak)
vardr
(sonlu-sonsuz
olarak
vasflandramayacamz), GC ile KEND-liinden aa
kar. Bu aa k RADE etti olarak etiketlenir.
DATAdaki sretsiz sabit asllarn birbirleriyle etkilemesi, alt
boyutlarn eitli dzeylerdeki ALGILAMAs (Semi, Basr),
SEYR olur (ilenmi data=knowledge misli). Alglama

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

olduundan Sretler (in oluturduu programlar/kaderler)


ve Levh-i
Mahfuz oluur, Sonsuzluk vasflar Seyir
ile
balar.
DATAdakilerin
aksine
Sretler
bozulabilir,
deitirilebilir dinamik oluumlardr. DUA, Levh-i Mahfuza
NAZAR ederek programn/kaderini deitirebilir.
YAPIs gerei DEHRde BLG alglanmak/seyredilmek
ZORUNDAdr! DEHRde zaman ve zamanszlk yoktur. Bu
kavramlar ise DEHRdendir.
Zamanszlk/ANda gerekleen alglama da, Seri-ul
Hisb (Birimde aa kanlarn sonularnn gene birimin
karsna kmas ilevi) zelii de lokalize olmu
etkileimlerin ( birimin Rabbi), Holografik Levhann
btnlne katlrsa o noktada nedensellie bal bir
evren/zihin oluur. Olaylarn Neden-Sonu erevesinde
ilerledii bu tip evrenlerde gzlemlenen nesneler (mikro
dzeyde atomlar) bir an iin YOK olur (Mutlak YOKluk
anlamnda deil, sretsizleir >>> DATAda kalr), sonraki
anda VAR olurlar. Seri-ul Hisb zellii bizleri, srekli ayn,
sabit atomu izliyormuuz yanlsamasna drr. O tek bir
atom gibi, Tm Evren de an be an YENDEN ve YENDEN
yaratlmaktadr, Gerekte!
Seri-ul Hisbn da katld Holografik Olu, Tm Zerrede
kodladndan herhangi iki andaki atomun birbirlerine
balanmasn salar. HAFIZAy, kayt, hatta sn.lere
paralanmam bir ben duygusunu ortaya kartr. Bu
nedenle birimin lokalize olmu Holografik Levhas
sretsizlie, DATAya kamadan (daha dorusu DATAda
oluan o birimle ilgili etkileimler Sonsuz devinen
mekanizma sonucu
kesilmeden)benlik
duygusu
paralanmaz,
blnmez,
yok
olmaz.
Fakat evrende boyutsal
ncesizlikten boyutsal
sonraszla sonsuz
devinim
ire
devinen/dnen

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

mekanizmalar (aralksz devrilen, dallanan domino talar


misli) gerei, birimsel ALGILAMAnn OTOMATK balamas
gibi bitii de DATAya sretsiz dnle gerekleir.
Sonsuz devinen mekanizma (aralksz devrilen domino
talar
misli)
RADE
ettiini
YAPAR
ile
kastedilendir. Yoksa
bizlerin
ben
merkezimizden
istememiz/irade ediimiz gibi bir RADEsi var inanc, Onu
da -zde olduunu sylesek de- merkeziletirecektir.
Kinattaki mekanizma birim olan bizlerde de benzer
ekilde
gereklemektedir.
nk Holo (TM)
birimde graf(Kaytl)iktir. TEK olan VARLIKn boyutlar
Holografik Yaratl gerei beyin (derinliklerin)de kaytldr.
Ryasz uykumuzda DATA kalr (Gizli bir hazine). Devinen
mekanizma 18 saat kesintisiz alglamay gerekletiren
bizleri mecburen uyutacaktr. DATAya gei, daha
dorusu DATAnn kalmas iin. Uyumaz isek de ayn
mekanizma bizi uykusuzluktan ldrmek zorunda kalarak
DATAya, KAYNAKa dndrr.
Ryasz uykuda [m boyut(suzlu)u, Lhut], DATAsnda
[Cebert lemi] hibir vasf yoktur. Orada ORASI var.
Daha dorusu O var!. Snrllk-snrszlk kavramlarndan da
beri Gayb
.
ORASI
alglanmayan, potansiyel hlindeki sretsiz
VERTABANIdr. Potansiyeli (Esma-Sfat lemi) ile olan
Zttr. Her ey Tmleiktir. Veritabannzda sretsiz olarak
kaytl-rnein- bir gl resmi ile bir kpein sesi
burada, ayn MEKANSIZLIKta Bir ve Tektir. Bu kaytlar
birbirinden ayramaz, koparamazsnz.

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

Devinen mekanizma ryal uykuya geii tetiklediinde


(RADE ettiinde), o birimdeki veri tabannn aa
kmasn zorlar (Gizli bir hazine olann bilinmeyi dilemesi
anlatm), o birime alglatr (Dikkat, irade eden bir merkez
yok!
Devinen
mekanizmann
sonular
var. Bu
sonular bilinmeyi
diledi olarak insan
vasflara
benzetilerek anlatlm). Ztmzn sretsiz bilgisini boyutlar
oluturup srete sokarak alglamas [Melekt lemi,
kuantsal olmayan, Btnsel (!) kesret lemi].
Kimi zaman Seriul Hisb zelliini devreye sokmadan
(anlamsz, blk prk olduu iin hatrlanamayan
ryalar) kimi zaman da sokarak (birbirini anlam
oluturacak ekilde takip eden kareler olduu iin
hatrlanan ryalar) veritabann abasz bir ekilde her an
alglatr/alglar. DATAmzdaki veritabanmzn her an aa
kma zorunluluu sonucu abasz rya grrz, abasz
ve her an dnrz. Dnmediimiz bir an yoktur.
Devinim, potansiyelimizdeki etkileimleri iyice younlatrp
da uyanmaya baladmzn ilk anlar Melektten
initir. Zaman ve madde hissi tam ayrmadndan bu
anda kendimizi evrenle btnleik hissederiz. Tam uyanklk
hli ile ise madde lemi oluur [Mlk lemi,
kuantsal, niceliklerden oluan kesret lemi].
Btn bunlar biz mi istiyor ve yapyoruz? (Allh, neden
cennet, cehennemi planlyor; imtihan ediyor, neden
evreni yaratt sorularna benziyor). Yoksa, Kendiliinden
mi?
Acaba btn bunlar RADEsi ile bir NEDENle yapan birisi
(ben) mi var, yoksa Sonsuz devinen mekanizmann hi
bir yarg/yorum iermeyen salt/saf OLUlarndaki kimi snrl
saydaki mnlarn etkileimlerinin sonucu, alt boyutlarda

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

aa kt lokalize birimlerin, bu OLULARI snrl


yaplarndan/bileimlerinden dolay cennet, cehennem
olarak etiketleyii; kendisinin yaptklarn da yanlsamal
olarak zgr iradesi olarak addedii mi var?
rnein, Su imek iin kalkmaya zgrce (!)niyetlendiimiz andan 0.35 sn. nce bu niyetin hazrlk
potansiyeli ad verilen aktivasyonu gereklemektedir.
Devinen mekanizma evreden veya i dnyamzdan
gelen sinyaller dorultusunda Su imek iin kalkma
aktivasyonunu beyinde oluturduktan 0.35 sn sonra
farkndalk dzeyine kartarak bizde/zihnimizde Su iin
kalkmaya niyet/his olumaktadr!
Bu bilimsel gerekten sonra artk hangi birimi katil, tacizci
vs. olarak etiketleyip sulayabiliriz? Allh neden
adaletsizlie, ktle izin veriyor gibi sorular decektir.
Btn bu olaslklar bizler tarafndan iyi-kt olarak
nitelendirilseler de ve Allh iin NEDEN bunu yapyor
sorulsa da, neden-niin sorularnn tesinde var olann
sadece Yorumsuz, Saf Yaratm/Olu olduu grlecektir.
Seriul Hisb zelliimiz gerei veri tabanmzda ne var
ise bunun
sonularn
yaayarak veri
tabanmzdan (dndklerimizden/yaptklarmzdan)
sorumlu oluruz(Ktle meylettiren bilin dzeyinde isek
bilinaltmzda
kk
salm
ekirdek
inanlarmzn,
artlanmalarmzn;
daha
st
dzey
bir
bilinte
isek dndklerimizin sonularn yaarz).
Btn bunlar yapan kim? (O mu diliyor, ben mi gibi)
Ben miyim, O mu? Ben dedim mi, Ondan kendimi
ayrm olurum; O dedim mi, Onu Benden ayrm
olurum.

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

Anlatabilmek iin yapan, eden, dileyen hep


Odur denilmi. Ama bu ekilde anlatmaya almak
bile Hyu TElemektedir, merkeziletirmektedir.
Yapan, eden, dileyen birisi yok; Varlkta YAPMAKETMEK-DLEMEK fiilleri var!
Cahilde de, limde de Varlktan ayr birimsellikleri
olmadan Sonsuz ire Sonsuz devinimin bu birimlerden
aa kard BLMEKlik/BLmeMEKlik var.
Bizler snrl dileme, snrl kas/beyin gc ile snrl
saydaki isteklerimizi snrl bir ekilde yaratabilmekteyiz.
Btn bu snrla(mala)r MERKEZSZ olan Varlkta ben
olarak etiketlenmi Varsaymsal merkezleri retmektedir.
Bizler bir
merkezden
da
doru
bu
sreci
gerekletirdiimizden (daha
dorusu
yle
artlandmzdan), inandmz Allh da en derin (!)
boyuttaki bir merkezden (!) da doru, bizimki gibi; ama
bize gre (!) daha (!) stn, snrsz versiyonumuz
eklinde, sahip (!?) olduu snrsz gle istediini (!)
yaratabilen gelitirilmi bir Tanr olarak dnme yanlna
dyoruz.
Allhn El-Kdir zellii Evren ad altnda alglanan
boyutlarndaki -snrsz ve sonsuz olan- g, yni
ENERJdir. Evet, Allhta El-Kdir zellii gerei merkezsiz
olarak snrsz enerji vardr; ama Allh buna sahip (!)
deildir. Allhta insan gibi sahip olma vasf yoktur. Sahip
dedik mi insanlatrma hatas olasl kyor. Evrende
snrsz enerji vardr; ama bu snrsz enerjiye sahip olacak bir
merkez, bir boyut yoktur cmlesindeki anlam gibi
dnrsek bu hataya dmemi oluruz.

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

El-Kdir ismiyle iret edilen bu Enerjinin=gcn nicelik (!)


asndan snr yoktur elbette. nk Evren snrszdr!
Bilimin tbiriyle de Evrenin Enerjisi Yoktan Var, Vardan da
Yok edilemez, O Enerji HEP VARdr. Allh ismi ile iret
ettiimiz VARLIK tm boyutlaryla nasl ezel(=/)ebed
NNSZ (niin/neden var sorusunu soramayacamz
anlamda) var ise, El-Kdir zellii de ezel(=/)ebed
vardr. Niin Mutlak Yokluk yok da, Varlk Var ?sorusunun
cevab yoktur. Buna Tanrya, Allha inanmayan bir ateist
de cevap veremez. Ayn soru Tanrsz, -h- Allhsz bir
Evren iin de geerlidir.
imdi iki cmledeki ayrma dikkat edelim:
(1) Allh adyla iaret edilen, snrsz g ve yetenee (!)
sahip (!) olsa idi -ki sahiplik gerei Allhtan deil, bir
Tanrdan sz ediyor oluruz- kendi varln/bilgisini/gcn
ortadan kaldrsn (!), bir ka tane tanr yaratsn (!),
kaldramayaca bir ta yaratsn gibi sorularn muhatab
olurdu.
Ama (2) Allh ile kim Evrende Snrsz Enerji ve gene- bir
merkezi olmayan FARKINDALIK (El-Alm) gerei Sistemli bir
ekilde,
boyut
boyut
YARATIM
gerekleir.Bu
Sistem dzenin
ve
bilincin yan
sra dzensizlii,
sistemsizlii ve rasgelelii, bilinsizlii de bulunduklar
boyut gerei barndrr. Sistem gerei eitli evrenlerin
eitli Fizik kanunlar oluur ve o evrenler de bilinli varlklar,
hatta Rasller ya oluur ya da olumaz.
imdi Snrsz gce sahip, Her eye gc yeten Tanrmzn
muhatap olduu yukardaki sorular Raslulllhn Allh
ismini verdii VARLIK hakknda sormaya alalm. Bunun
iin kafamzdaki Tanrnn zelliklerini Allha yklememek

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

iin imdilik anlam yakalayabilmek iin Allh deil


de, Evren kelimesini kullanalm.
Biliyoruz ki;
Evrenin derin boyutlarnda snrsz bir g=enerji var.
Evrenin derin boyutlarnda snrsz bir de Bilgi var.
Evrenin kendisi snrsz Evrende ileyen snrsz saydaki
srelerin (Yldzlarn, galaksilerin, dnyalarn, canlln
oluumu-yok oluu vs.) ba da yok, sonu da
imdi, soralm:
Evren kendi snrsz bilgisini, enerjisini, varln ortadan
kaldrabilir, kendinden bir(ka) tane daha meydana
getirebilir mi? Dikkat edersek, Evren bu sorularn
muhatab deildir. Bu sorularn muhatab olacak bir kiilii
yok nk.
Evren kendi varlnda meydana gelmekte olan
herhangi bir yldz oluumunu snrsz enerjisi olduu
iin her
eye
gc
yeten
bir
varlk
olarak
dilememektedir. Evrenin kendisindeki snrsz enerjinin
devindirdii sreler yldz oluumunu salyor, biz de
bunu Evrenin dilei olarak etiketleyebiliriz.
Evren NN bir yldz oluumunu dilemektedir? Bu
soruda
NN
sorusunun
bir
anlam
kalyor
mu? Kalmadndan
bu
sre
iin KENDliinden
ifdesini kullanmak zorunda kalyoruz.
NN dediimiz anda BALANGI NOKTASI oluturmu
oluruz ki, Evreni (Allh) snrlandrm oluruz.

Ezel Sistemdeki Kendiliinden mekanizmas

Niin Ay diledi? B iin dedik mi, otomatikman peki


neden B sorusu kacaktr ve bunun sonu (C, D, E, )
gelmeyecektir!
Etki-Tepki-Etki-Tepki-Etki-Tepki-Etki-Tepki-Etki-Tepki
snrsz devinen sre olsun diyelim. Bu sreci..

Bu

MUTLAK
Etken-Tepki-Etki-Tepki-Etki-Tepki-Etki-Tepki-EtkiTepki eklinde dnrsek merkeziletirme-snrlama
olacandan Tanr inanc devreye girer.
te bu sonu gel(e)mezlikten dolay NN sorular sonsuz
devinimde KAYBOLMAKta, ANLAMSIZlamaktadr. Sre
ncesizlikten sonraszla olduu iin KENDliinden
ifadesini kullanmak zorunda kalyoruz.
bni Arab kendiliindeni; Zta -nefesin ciere yapt
etki gibi- basn (!?) yapan bilginin ZORUNLULUKtan
nefesin cierden otomatik brakl- gibi aa kar
eklinde
aklamtr.
Bundan
dolay
da ilmini
seyretmeyi dileme dncesi
ve
NN
Seyrediyor benzeri sorular da decektir.
H, kii
olmadndandr ki,
AMA
edinerek
DLESN! Ama/Amaszlk
NDinde
YOKtur.
Nefesini
brakmay dileyen, amalayan bir mahal olmad gibi.
Varlk KENDliinden OLutadr.
Kaldrabilecek hazmyla..

Sonsuzluk Kulesi

dem hikyesinden dem ur Metaforuna


02 Ocak 2009
Doa tek hcreli canllarn sonsuz imdiyi yaayan birka
saniyelik kimyasal hafzasndan 4 milyar yllk sreteki
olaanst artyla insan beyninde bir mrn sahip olduu
deneyimleri, dnceleri, duygular saklayan holografik
hafzada kendini deneyimlerken bulmutur.
Byk
bir
n-beynin
getirisi,
nsanda Yksek
farkndalk potansiyelini oluturmu; fakat bunun yannda
yz milyonlarca yllk evrimsel dnmn rn olan
igdsel drtler, modern insan olan Homo sapienslerin
bilinlerinde z-hissediin ilk
seviyesi olan dem ile en
byk cinn kiilii olan eytanInn mcadelesini de
balatmtr.
Bilin,
evrimsel
sre
sonucu evreni,
hakikati
sorgulayabilecek
seviyenin
tesinde,
demliine
ulatnda Rislet dnemi ( kiinin znden gelen hakikat
yaam) de balamtr.
Ne hayvansal drtlerimiz, ne de bizleri hakikate tayacak
olan akl
melekelerimiz
Tanrnn
gemi
bir
zamanda amurdan yaratt deme gkten bir anda
dmemitir. Canlln ve dolaysyla nsann kendiliinden
nasl
olutuu ile
ilgili
olarak belirli
bir
sistem
dhilinde, bilimsel bulgularn dairesinde dnebilmekten
yorulduumuz anda olay bir takm stn, ilah ya da
uzaysal glerin anlk mdahalelerine (sihirli sopalarna)
balamak kolaya
kamak,
kolay
yolu
semek
olacaktr. dem bilincin, dnsel dnyasnda geirdii
mutasyonlarla aa kt insan beyni-bedeni de dier
125

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

canl trleri gibi yz milyonlarca yllk evrim ile son hlini


almtr (nsan bedeni ayrcalkl deildir). Biyolojik
evrimden sonra nsan tr ile beraber kltrel ve zihinselruhsal evrim de yeryz sahnesinde rol almtr.
Gemite, ancak eski Yunan, Roma tanrlar misali
telerdeki olaanst
gler
tarafndan
meydana
getirilebilecei dnlen birok olguya bugn bilimin
pozitivist diyebileceimiz
bak
as
erevesinde
aklayc cevaplar verilebilmektedir. Bilimin u an iin
cevaplayamad
btn
sorular
da
er-ge
cevaplanacaktr. telerdeki (!) ilahi bir gcn anlk
mdahaleleri ile
doldurulacana
inanlan boluklar konusunda bilim elbette i bandadr.
Mistiklerin yzyllardr anlatt ve ada bilimsel
disiplinlerin de iaret ettii Paralardan olumayan,
Sonsuz-Snrsz, Tek, Mutlak Bilin ve Gcn, Varln
dilei, kendi varlnn algladmz 4 boyutlu Evren
boyutunda nedensellik ilkesi erevesinde, evrensel
fiziko-kimya kurallarnn kendisi olarak ve bu kurallar
istikametinde aa kmaktadr. Bu yzden 4 boyutlu
evrenimize
asla tanrsal-ilhi olarak
adlandrlabilecek direkt-ani mdahaleler;
baka
bir
deyimle sistemde Tanrnn sihirli sopasna yer yoktur. ok
boyutlu Evrenin her birime hitap eden gerekliinde
yrrlkte olan mekanizma materyalist felsefeye uygun
gzkr. Elbette bu, gerein herkes tarafndan objektif
olarak alglanan
yn
olup
meta-fizie
yer
vermemektedir. Metafizik lemin varl ancak sbjektif
olarak hissedilebilmektedir.
Evrensel Sisteme bakarken de ilk olarak materyalist (salt
maddeyi gerek sayan Bilimin rehberlii) ve dnce
dnyamzda derinletike de idealist (Salt Mn Evreninde

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

yaadmz iaret eden Gnln Rehberlii) dn


modellerini temel alarak Dini metinlerin (konumuz gerei
insann yaratlnn) yorumlanmas faydal olacaktr.
Gnln meta-fizik alanna tm hayallerden (mecazlardan,
sembollerden) arnarak salam admlarla girebilmek iin
Bilim ve Bilimin bulgular rehberimiz olmaldr. Aksi
takdirde, bilimle asla uyumayan dem ve Havvadan
insanln treme anlatmlar ve bunun gibi ann
zorunlu mecaz anlatmlarn gerein kendisi sanp,
kendimizi iirdiimiz balon dnyamzn iinde -kozamzda
dardaki Evrensel Sistemin gereklerinden bihaber olarakyaamaya hapsetmi oluruz.
Bilim, doa olaylarn doast, ilhi bir takm kuvvetlerle
aklamak yerine, fiziko-biyokimyasal kanunlarla, teorilerle,
somut, direkt ya da dolayl bilimsel veriler dorultusunda
doann ve evrenin yapsn aklamaya alr. Bilim,
doada
bulunan
canl
trlerinin aniden,
yoktan
yaratlp yeryzne braklmasn kabul edemeyecei
iin ki en bata enerjinin yoktan var edilemeyeceini
syleyen termodinamik kanununa aykrdr- bu canllarn
birbirlerinden trediini, yni Evrimin bir GEREK olduunu
savlar.
Yaz
dizimiz
boyunca
unu
ifade
etmeye
altk: Allhn Kendindeki
Sonsuz
lmini
ANda
seyredii; balangc
ve
sonu olmayan
Yaratm,
Deneyimleyii meydana getirmektedir. Potansiyel (Kuvve)
hlindeki Tmel lim (DATAdaki eyler/Eya) Allhn
KuDReti
ile
RaDe
olunduunda,
EY
tohumuna/programna
gre
boyutunda
aa
kar/yaratlr/alglanr/deneyimlenir, OLdurulur (Kn Fe
yeKn).

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

DEHRde EY iken Varlk kokusu almam olan Evrenimiz de


Allhn lim-rade-Kudret sfatlar gerei OLarak Varlk
kazanmtr. Bu yaratln misali her an bizlerde de
gereklemektedir. rnein, Krmz bir elmay dnmek
istediimizde belleimizde sretsiz, potansiyel olarak (EY)
bulunan salt bilgi (DATA, lim) bizdeki enerjinin kullanmyla
(Kadir) aa karlarak (rde) srete brnverir
(OLuverir).
Evrenimiz srete brnmek, alglanabilmek iin Byk
Patlama ile alm, kuantlama /maddeleme balam ve
canllk meydana gelmitir. Cansz maddenin kozmolojik
Evrimi
gibi,
canllk
da Biyolojik Evrimsel
sre ile
tremektedir.
Evrim, boyutumuzdaki Yaratln
kendisidir. Yaratl bu boyutta vastalarla, sebeplerle
olmaktadr. DEHRin Potansiyel ilminin bir cz (!?) bu
boyutun birimlerinin kendilerinden (=birimlerin kendileri
olarak)
seyredilmekte,
deneyimlenmekte,
ifde
olmaktadr.
st boyutlara gre Olmu-Bitmi olan Evrenimizin Seyri biz
birimsel zihinlere gre devam etmektedir. Evrenimizin
idmesini salayan btn kanunlar HEP o en
yukardaki (!?) Ol buyruunun iindedir.
AHADn DATAs akla gelebilecek/gel(e)meyecek Tm
Sonsuzluu barndrdndan OL emri Mutlak Yokluktan
yeni
yeni
Varlklar
aa
karmak
anlamna
gelmemektedir.
Benzer
ekilde Khalak fiili
de yoktan
var
etmek anlamna
gelmemektedir.
Kurnda
Khalake>>>yaratmak
eylemi yoktan,
hilikten
meydana getirme anlamnda deil de, bir deiimi,
dnm,
evreleri,
merhaleleri anlatmak
iin

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

kullanlmaktadr. Kelimenin
orijinal
anlam
bilinmek
isteniyorsa, kelimenin mnsnn apak bir ekilde
anlald yetler gz ard edilmemelidir.
rnein, Muminn sresi 12, 13, 14. yetlerini inceleyelim:
thumme [sonra] khalak na [biz khalk ettik] el nutfete
[zigotu] alekaten [embriyo] fe halak na [biz khalk ettik] el
alekate [embriyoyu] mudaten [etlemeden nceki bir
aama], fe halak na [biz khalk ettik] el mudate
izamen
Sonra o nutfeyi bir alak/embriyo olarak yarattk, sonra o
embriyoyu bir et paras olarak yarattk, daha sonra o et
parasn kemik olarak yarattk
Anne karnnda yaratln her evresi iin ayr ayr olarak
Yaratmak=Khalak kelimesi kullanlyor. Grlecei
zere her evre (nutfe, embriyo, et, kemikler) ayr ayr
olarak
yoktan,
bir
anda
deil, bir
dnm
sonucu meydana getiriliyor.
Sizi, canllar yarattk/Khalk ettik benzerindeki yetlerde
de her zaman kelimenin bu orijin anlamn (Yaratmn
kademeli-dnml olduunu)
gz
nnde
bulundurmamz gerekecektir.
Kurnda yaratl yetleri incelendii takdirde hibir
varln yaratmnn vastasz meydana getirilmedii de fark
edilir (amurdan,
sudan,
balktan,
alaktan
yaratmlardan bahsedilir).
Kurn, elbette insann ilk(s)el (maymun, balk, srngen
benzeri vs.) atalarndan ve ara evrelerinden (gei
trlerinden) bahsetmemitir. nsann biyolojik/hayvansal
bedeninin evrimsel srecini bir filmin (saysz) kareleri olarak

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

dnrsek Kurnda btn karelerin tek tek saylmasn


beklemek de mantkl olmayacaktr. Bunun yerine
Kurn, z(et)
olarak nsann
biyolojik
bedeninin Salsaldan
(norganik
+
Organik
kimyadan) dntrlerek safhalar
halinde meydana
getirildiini sylemi ve ayrntsn da bizlere, AKIL
sahiplerine brakmtr. Kurn, Sistem hakknda iaretler
vermesine ramen elbette bir Bilim kitab deildir.
DEM
Dini metinlerde anlatlan yaratl kssalarnn ilk insan
dem Havva ve ikisinden reyerek oalma
eklinde yorumlanmasnn Bilimsel anlaya (Evrim srecine)
ters olduunun anlalmas gerekir. Evrim bir sretir,
srekliliktir ve bu yzden Bilim asndan ilk insan diye bir
kavram yoktur. lk kavram sreklilikte/srete kaybolur.
dem in yaratlan (biyolojik olarak) ilk insan olduu
dncesi genelde Bakara30.ve benzeri anlatmlar
ieren yetlere dayandrlr. Biz bu yetlerin mecaz
anlatm olmadn varsayarak yorumlasak bile biyolojik
anlamda ilk insan kavram ile eliecektir. nk yette
demin Halife olarak vasflandrlmas (cele) esnasnda
yeryznde
zten
fesat
karmakta (yfsid), kan
dkmekte
olan
varlklardan
(yesfikd
dima)
bahsedilmektedir. Bilinsiz ve dolaysyla susuz olan
hayvanlar fesat kartamaz, kan dkemez. Fesatlk ve
kan dkclk bilinsiz hayvanlarn deil, bilinli varlklara,
dolays ile nsan trne has bir zelliktir.
Baz dini ierikli kaynaklara dayanarak varsaymsal
ata demin yaad dnemi en fazla 1520 bin yl
ncesine
kadar
gtrebiliriz.
Fakat
fosil
bilimciler milyonlarca
yl
ncesine
ait
insan
fosilleri bulmaktadrlar. Bu da dem diye zel bir varln

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

yaad alarda insan isimli trn zaten yeryznde


yaamakta olduunu gsterir. Bu sebeple gemite
bir dem yaam olsa bile bu kiinin modern bir insan
(Homo sapiens) olduunu bile rahatlkla syleyebiliriz.
Biyolojik adan ilk insan kavram bilimin konusudur ve
bundan dolay bu konuda asla kantlayamayacamz
inanlarmzla deil, bilimin bulgularyla-verileriyle hareket
etmemiz
gerekir.
Bu
da
bizi Evrimsel
Srece gtrmektedir.
Kurnda demin bizlerin biyolojik atas olduunu aka
gsteren bir beyn yoktur (neden byle bir atadan
bahsetme gerei duysun ki sorusu da sorulabilir
tabi).Ayrca gemite yaayp yaamadna dair ortada
objektif (tarihsel vs.) kantlar yok iken de ilk insan
tartmasn yapmak abesle itigal olacaktr. Kutsal
kitapta gemiin hikyelerinin ayrntlaryla (rnein,
Meryem doum sancsndan kurtulmak iin hurma yiyor.
bret alalm (!?) diye anlatlan bu tarz kssalarda neden bu
tip
ayrntlar
var? Dnlmeli) anlatldn
dnmek kanaatimizce Kurnn ruhuna aykrdr.
Kurn, Raslullhta aa ktna (O kendinde Kurn
hakikatlerini bulduuna) gre kssalar da gene Kurnn
ifadesiyle evvelkilerin
tarihsel
verileri (estrul
evvelin) deil, Hakikatin aa kt Beynin getii ur
(isel
farkndalk)
Evrelerinin sembolik
anlatmlar olmaldr.
Kuran, NSANn ur ieriinin anlatmdr! NSANn (=Tm
OKUnan
Kuran
ayetleri)BOYUTSAL
GEMnin
anlatmdr. Geilen
evrelerin
o
Beyin
tarafndan
OKUnmaya balamasyla da o mertebeler kssalara
brnerek dilde ifade bulmutur.

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

rnein, Raslullah kendinde yle bir kelimenin tam


anlamyla- boyutsal
srama(Meryemden
~sann
doumu) sreci yaam ki, bu srecin sancsn (o sanc
her ne ise?) giderecek olan eyin (o ey her ne
ise?) Holografik yansmada, dilimizde tam olarak ifade
bulduu, en uygun kelime hurma olmutur. Yoksa, ne
gemite fizik-biyoloji-genetik yasalarna, dolaysyla
manta aykr- mucizev bir ekilde babasz doan bir
erkek ocuk var, ne de hurma yiyen bir bakire! Daha
nce
geilen
bilin
seviyelerinin
aksine Beer
dokunmadan (her ne demek ise!) yaplan bir boyutsal
srama ve bunun gemite Muhammed Raslde (ve her
devirde)yaam var.
Kurndan okuduumuz eytann ayan kaydrd
dem, madde dnyasnda yanmayan brahim Hakikat
Bilgisi ile L Bilinleri DRltebilen ~sa, Muhammed
Raslullahn kendisidir. Raslullahn Evvelleridir, evvelki
mertebeleridir. Bu yzden Ve iz kale Rabbu KE lil meliketi
(Hani bir zamanlar Rabbi N meleklere..), Ve ZKuR fil Kitbi
Meryeme (kendinde aa kardn Evrensel Bilgi
kaynandan HATIRLA) diye gemektedir.
Evrenin Holografik oluu (Zerrede Tmelin boyut boyut
SAKLI
oluu)
gerei,
Raslullah kendinde
bulduu boyutlarn dier insanlarda da potansiyel hlde
olduunu bildiinden ZGR=KUL olmak isteyen Beyinlere
kendinde bulduu DNi teklif etmi ve bu yolda yaanan
aamalar
da
BLENLER
iin hakikatindeki
KENDS
tarafndan sembolletirilmitir.
Raslullhn ve Onun varislerinin zlerini hissetikleribildikleri ilk aama kutsal kitaplarda dem ismi ile
kodlanmtr. dem eski dillerde verimli toprak anlamna
gelir. rn verme potansiyelini tar. Verebilecei rnler

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

(sonraki bilin dzeyleri) Nh, Hd, Salih, brahim, Msa,


~sa vs. olarak adlandrlmtr.
[[[*** Bundan sonraki cmlelerimizde kullandmz dem
ismi ile kastedilen gemi bir zamanda dem bilince nail
olmu tek bir kii deil, her ada NSANln bu ilk
basamana ulama krne kavumu beyinlerdir. ***]]]
Bilmekliin
ilk
basama demdir. Bir
kere Bilmeyi
Hisseden zihin de dem evld olur. dem evltlar
ifadesi gemite yaam bir demin biyolojik olarak
ocuklar deil, dem gibi ve daha da tesinde yaayan
anlamnadr. Dnyada yaamakta olan tm insanlk,
dem evld ve Halife deildir. Belirli hissiyatlara erip
Evrensel Bilinten ilham alan, -ebedi olmasa da- cennet(i)
yaayan NSAN=Halife dem, dem (seviyesinin) tesinde
srekli YENLENEN bilinler de dem evltlardr.
Kiinin bilincinde dem boyutu kmadan nce zihin kh
ins (gndelik zihin farkndal) kh cin (zel artlarda
aa kan sakl kiiliklerin) etkisinde veritabanna ykl
yazlmlarn ktsn yaar. ATA
DN
(genetikten
ve
evreden gelen drtler, igdler, artlanmalar, deer
yarglar,
davran
kalplar)
iletim
sisteminin
ve
yazlmlarnn bireyin veritabann programlamas sonucu
bu
zihinsel
hller
bireye cehennemi (=Allhtan
uzaklk) yaatr.
Cehennem iin birok NS ve CN hazrladk. Kalpleri
vardr, FIKIH edemezler; gzleri vardr, BASR edemezler;
kulaklar vardr, SEM edemezler. Onlar SR (Enm)
GBdirler, belki daha sapm, daha gafil.
Bu yaay hayvan yaamn daha kompleks olandr ve st
boyut ALGISI, NSAN meziyetler (Tefekkr, Sezgi, lhm,

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

Ak, Hu, Birlik vs.) bu yaam biiminde yoktur.


Dolaysyla kii HAKKATe Cahil=Ldr, UYKUdadr. st
bilin seviyelerine gre bu yaamlar dnyada DR DR
MEZARda yaamaktadr.
Kiinin mezarndandirilebilmesi, hissedebilmesi potansiyelin
deki Melek(e)leri kendinde bulabildii ldedir. Melek
(elk=arac, balayc ve/veya melk = g kklerinden
gelen
anlamlar
itibariyle)
zihnin
birimselliinden
kaynaklanan yaay yan sra kiiyi TEKe balayacak,
Varln gerekte TEK olduunu hissettirecek gleridir. Bu
glerin aa kmasnn yolu (art) da insan dier
canllardan
ayran SORGULAMA ve DERNLKL
DNME yetilerinden gemektedir. Sradan bir yaam ve
sradan dnceler yatay boyuta (cansz evrene) it iken,
TEFEKKR dikeye kanat amann, (tohum atma, spermin
yumurtay dllemesi, kvamsz da olsa (su+toprak) amur
olma mecazlar) ilk artdr. Tefekkr yeteneine sahip
birey iin DnyaS Anne Rahmi gibi olur.
Sizin birinizin anababa maddeleri 40 gn anasnn
karnnda toplanr
Rabbin meleklere Ben kupkuru bir amurdan, SalSaldan
insan yaratacam dedi.
Hakikat bilgisini alan yolcu kendini, lemi SORGULAMAya,
DNMEye
balar. l
olduu Mezar,
Sorgu
melekelerinin
altrld
nispette
Kabr
lemine
dnr(gnmzn mecazyla ifde etmek gerekirse;
isel dnyaya, zihne dnk yaam olduu iin dalga
beden lemine geer).
lkel atalarmzn hayatta kalabilme mcadelesi sonucu
genlerine
ilenen igdleri milyonlarca
yllk bir
amazla/kesinlie sahiptir. Belirli bir etkiye kar bir

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

hayvann
verecei tepki canllarn gereksinimi
sonucu evrimleerek
bnyelerine
katlan
amaz
mekanizma dolaysyla-bellidir/belirlidir. Milyonlarca yllk
tarihi olan bu mekanizmalar bizlere genetik yolla
aktarlarak duygusal belleimizi (limbik sistemimizi) ve bu
atasal bellein bireydeki duygu ve davranlarn(rekabet,
kskanlk, hrs, saldrganlk, fke, endie, korku vs.) doal
olarak, yni kiinin elinde/iradesinde olmadan amaz bir
ekilde olutururlar. Nefis terbiyesi bu nedenle milyonlarca
yllk tarihe meydan okumadr ve kolay bir mcadele
olmad ortadadr! Bu derece duygu younluklu gemiin
izlerini silmenin yolu benzer younlukta bir etkiyle mmkn
olabilir. Bu da ancak konuyla ilgili Tefekkrle salanabilir.
Her gn yaplacak 1 saatlik derin Tefekkr 1 milyon yln
etkilerini azaltabilir. Milyonlarca yl sren diye iaret
edilen Dalga/Kabr lemi hayat anlatmnn youn
(sktrlm zaman) geen Tefekkr ANlarna edeer
olduu dnlebilir.
Kabir
leminde,
kii
bal
olduu
yol
gsterici Mritten (Hakikati anlatan ilmi eserlerden,
kiilerden, bilimsel gelimelerden vs.) beslenmeye balar.
Artk Rahim duvarna balanp embriyo (alak) haline
gelerek ilk besin maddelerini almaya balamtr. Bebein
sal, dk olmamas (=nefsi emmareye dmemesi)
iin Tefekkrnn yaam ile zengin ierikli besin almna
devam edilmesi gerekir.
Sonra o maddeler
bir alak hlini alr.

kadar

zaman

iinde

kat

Beslenmeye devam eden embriyo artk CANlanmaya


balar ve ET-KEMK haline gelir.

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

Sonra yine o kadar zaman ierisinde bir inem ete


tahavvl eder.
Andolsun sizi yarattk, sonra size ekil verdik..
SabrSebatla ilerlenen
yolda
youn
Tefekkrler
sonucu Beynin-Bilincin
hassaslamasyla kii dikey
boyuttan ilham alr hle gelerek Evrensel Bilinten
nemalanmaya balar (kendi yolunu nedensel ileyen
beyin
biyokimyas
yannda
Evrensel
bilinten
ald nedensel olmayan ie domalar, yaratclk, AKIL ile
de izer). Kiinin bilinalt Evrensel duygularla yeniden
programlanr. Artk gnlk yaamnda hem cinlerinin hem
de meleklerinin kontrolnde davranlar sergiler.
Meleklerin bireyin beyninin derinliinde yerellemesi
kiinin Byk Meleklerin, BURlar diye iret edilen BYK
BEYNLERin ASTROLOJK tasarrufuna, ekim alanna (KEHF
Uzay) girmesine
neden
olur (Yldzlarla
yollarn
bulurlar). Dnyann, zihnin DZ AYNAs olmas, yani
bilinte yaanlanlarn d alemde karlk bulmas bu
evrede
balar. Kii
nceden
sadece bilinaltnn
sonularn yaarken
Kabrde
(ierisinde
geliecei
kozasnda,
Tefekkr
hayatnda) elleriyle=bilinci
ile
yaptklarnn sonularn da yaar.
Bilinte aa kmaya balayan Melek(e)lerle hakikat
bilgisinin HSSEDLMES (=Ruh flenmesi mecaz) gerekleir.
Ona bir melek gnderilir de bu melek ona ruhu nefh
eder
Onu tamamlayp, iine ruhumdan frdm zaman
RUHtan para (!?) almak/olmak hiret ortam,
Bedenin retimidir. benden geip Bizde eriyitir.

Nur

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

Anlatm sadedinde retim demi olsak da, gerekte ayn


zihin dnme-arnma uramaktadr. Madde-DalgaNr beden hep ayn, tek zihindir. Ve hatta Dnya-Kabrhiret ortam
Madde-Dalga-Nr bedenin/zihnin
ta
kendisidir.
RUHundan flemesi NSANlnn balangcdr. Bu
dzeyde zihinde dem bilinci belirir. Hakikat bilgisinin
Tefekkr sonucu yaattklar bilinaltnn btnlne
entegre
olur ve
yer
yer
farkndalk
dzeyinde etkileri hissedilir (Tefekkrn
rnhuzur-huteslimiyet-tevzu-hayranlk-ak-birlik-tamamlanmlk gibi
dem hlinden nce zor yaanabilecek cennet nimetleri).
-Tasavvuf terminolojisi ile- mlhime pencerelerinden zihne
ulaan hakikat klaryla, beyin anlk (sabit olmayan,
geici) mnev zevkleri (nefsi mlhime cenneti)
yaar (maddi bedeni hissettirmeyen Birlik yaam).
te bu hller kiinin bedeninde/zihninde/alglad
leminde (Arzda) HaLiFe olmaya balad zamanlardr.
Rabbin meleklere Ben Arzda bir halife vasflandranm
dediinde
Kiinin zndeki (okluk leminden mnezzeh) SuBHan
ve (saf, temiz) KuTS evrensel gler (Bizler Seni Hamd ile
SuBHan ve Senin iin KuTS olur iken) bir zamanlar
gnh ileyen (Arzda fesat karan, orada kan dken
birini) alt boyuta(=HaLeFine), zihne yansr.
dem
her
ne
kadar
gemiinde cinlerinin
tasarrufundaki ins hliyle gnh iinde yaam ise
de, bir madde bedene sahip olduundan, Sonsuzluu
yaattracak
potansiyel n
beyninde gizlenmektedir. Tefekkr dnyas ile beyninizihnini hassaslatrarak, yni derinindeki isel boyutlarna

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

temas ederek melek mnlar (Esme klle h) kendi


zihnine=Arzna indirebilir. Bu LMin inii demi oluturur.
deme belirli mnlarn hepsini LM etti.
Esme klle h, dilbilgisi asndan var olan tm
mnlar yan sra belirli mnlarn hepsi anlamn da
vermekte olup daha uygun durmaktadr dncemize
gre. var olan tm ilhi mnlarn ve dengeli aa
k, en gzel kvamda (Ahseni Takvm) Kmil nsanda
(~sa),
belirli
isimlerin
hepsini
aa
kartabilecek potansiyeldeki (verimli toprak) beyin ise
Zihin=Arzdaki Halife demdir.
Melek(e)ler soyut evrenin mn-talardr. Hangi anlam
iin yaratlmlarsa (hangi bilgi kodlanmsa) -tam teslimiyet
hlinde- o grevi icr ederler (ekim kuvvetinin srekli
ekmesi gibi). Gelierek-deierek kendilerinde farkl
mnlar alamaz (Melekler, Seni SuBHan ederiz, senin
bizde LM olarak aa karttklarndan baka ilmimiz
yoktur, dediler). Ancak bir madde beden aracl ile
alglanr ve anlam kazanrlar. Madde bedene sahip
insann
ise
kendinde
birok
meleke
aa
karabilerek (Ey dem! Onlar mnlar ile ar, dedi),
yni geliebilme, Sonsuzlua alabilme potansiyeline
sahip olduunun bilgisi kendilerinde yoktur(onlara Sizin
bilmediklerinizi ben bilirim dedi.).
Zihin, sadece TEK var yaamna erdii zamanlarda kendi
derinliindeki melekleri bulup onlar kontrol altna
alarak (biz
meleklere
dem(i
oluturmak) iin (li
deme) secde
edin
dediimizde) demliini
yaar. Melekler
dem
(evld)
ortamnn
dokusudur. Melekler, kendilerinden ayr bir dem var da,
Ona
secde
ediyor
deiller! Meleklerin
otomatik

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

olarak (melekler
derhal/hemen
secde
ettiler) secdesi ile zihinde dem yaps oluuyor.
Bu
z-bilin
ortam iradesi/farkndal
ile tasarruf
edebildii madde
bedeni
(zevcesi
=
Havva) ile Cenneti mesken edinir, mnev zevklerle har
neir olur (Ey dem! Sen ve Zevcin cennete yerlein;
ondan istediiniz yerde bol bol yiyin), varlk TEK olarak
alglanr (u aaca (okluk lemine) yaklamayn),
aaca yaklalmaz. Aaca yaklatracak olan LM
eksikliinden kaynaklanan zulumt=karanlktr (sonra
ZaLiMlerden olursunuz)
Kiideki blisin fonksiyonu gerei, blis dem ortamnn
dokusu olamaz (zne secde edemez, o kfir idi).
nk iblis
kiinin
kontrol
edemedii
(secde
ettiremedii) sradan/gndelik ((blis) elbette
onlara
nlerinden,
arkalarndan,
salarndan,
sollarndan
sokulacam) DNCE
mekanizmasdr. Dalga
yapldr(beni ateten yarattn) ve kiiye, iradesiz
kndan dolay gnah ileterek (eytan kelimesinin
mns dolaysyla Haktan uzaklatrp) kiinin kendisini
znden habersiz, salt madde beden olarak grmesini
salar (onu amurdan yarattn).
blis ve eytan kelimelerinin yetlerde ayn konu ierisinde
farkl yerlerde, farkl amala kullanldna dikkat edelim.
nsan, varl TEKin fiilleri olarak seyredip blis fonksiyonu
devre d kald anda demlie geer. Zihin iradesiz
olarak gndelik
dnce
mekanizmasnn
iletildii
(sadece beyin biyo-elektrokimyasnn hkim olduu)
duruma dndnde de (TEKten ayr birimlerin ve
bunlarn fiillerinin var sanlmas ile) bu cennet yaam sona
erer (eytan o ikisini oradan kaydrd ve iinde

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

bulunduklar
yerden
onlar
kard),
demlik
biter. demsiz zihin ve o zihnin cesedi olarak (o ikisini
oradan
kaydrd) kalr (ilgin
bir
ekilde Bakara
31,33,34 ve 35 yetlerinde dem ve zevcesi- olarak hitp
edilen varlk birden o ikisi olarak adlandrlr. demin
deil, demsiz Zihnin okluk lemini tatmas,
annda Zevceyi ceset (SEVAt) yapar ve ikisi olarak
dnyaya der)
ayp/irkin yerler/edep blgeleri olarak meallendirilen
SEVAt kelimesi gerekte canll olmayan/ruhsuz beden
anlamna gelir. Ayn kelime Kbilin Hbili ldrp
cesedini gmme konusunda gemektedir (Mideh-31).
Bu
balamda
demsiz
/
cennetsiz
zihnin diri
olmadnn, kiiye salt
madde
olarak grndnn
iret edilmesi mnidardr.
Kiinin demi
(zndeki
ilhi
mnlar
(esm)
arabilecek potansiyeldeki mlhime bilin bedeni);
kendisinde hl var olmakta olan vehminin (eytanI)
biyokimyaya tbi zihnini Kesret/okluk lemi (aa) ile
kandrmas (okluk alemi bilinci ile fiilleri grmesi) Sonsuz
olduuna inand aatan tatmasna neden olacaktr.
Tatt anda da cesedi (=demi bilincinin kontrolnde
olmayan,
blisinin
kontrolndeki madde
bedeni,
bedensellii) kendisine gzkecektir (Aacn meyvesini
tattklarnda SEVAt kendilerine grnd) (O urun
kontrol ettii ceset ve zihin kendisinin zevcesi idi).
irke dmenin getirdii pimanlk kiiyi tvbeye yneltir
(demsiz zihin ve ceset dediler ki: Ey Rabbimiz! Biz
kendimize zulmettik. Eer bizi balamaz ve bize
acmazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz). dem
olarak yaad hissiyat tekrar yaayp bedensellie
dten
kurtulmak
ister (Cennet
yapraklaryla

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

rtnmeye altlar); ama kendini zihin, ceset ve


eytan olarak bulur ( Hepiniz inin oradan).
eytan ile mcadele eytann da kontrol edilebildii,
kiinin TEK ile Dirili-KYM ediine (kymet) kadar devam
edecektir (Bana dirili anna kadar mhlet ver, dedi.
Mhlet verilenlerdensin, dedi ). Bu dirili iin dem
bilincinin de tesine gemek gerekir. nk sadece
dem ile cennet ebedi olarak yaanamaz (O unuttu.
Onda azim de bulmadk). Bilinalt havuzundaki kirler
demlii sk sk dnyaya drr.
DEM SONRASI
Kii
deme
yerletikten
sonra kendindeki
Raslleri de arabilirse (sizden,
size
Rabbinin
yetlerini okuyan ve sizi uyaran Rasller) boyutsalsrasyla Nh,
brahim
ve
li
mran bilinlerine
ykseliverecektir. Bir beynin rnein brahim veya ~sa
bilincinde olabilmesi iin en azndan NSANln=Halifeliin
en alt seviyesi, balangc (!) olan dem dzeyine ermesi
gerekmektedir.
Allh demi, Nhu, brahim ve mran ailesini lemler
zerine semitir
dem ile beraber bilinalt ksmen temizlenip kii bir nebze
de olsa zden gelen Raslun Diriltildii (ayaa-kyama
kaldrld)
iin
yet
okuduu
ve
uyard zihin
ierii KYaMda
olanlar anlamnda KaViM etiketini
alr. dem ile zihin Saltn ilk ksm olan KYaMa kalkar;
Secdeye varmak ise -kiide alrsa- Raslun uyarlar ile
daha ileriki dzeylerinde gerekleir. dem bilincinin rn
Kavimler ayn istikmette yrdke Milletleerek Hanif
brahim bilincine ular. Bizden (Mutlak) BENe gei

dem hikyesinden dem ur Metaforuna

ise Hayy ve Selam olarak Dirilen ~sa boyutunda


gerekleir.
deme
kadar, kesret
lemi
ile
perdelenen insan
demden sonra da manevi hllerin yaatt gzellikler
ile oyalanp kendini
sabitleyerek Hdan
perdelenme
yanlna debilir. Dolaysyla her boyut bir perdedir ve her
bilin mertebesinin de kendine has bir azb, cehennemi
ve cenneti vardr. NSANn KENDsini/KENDyi bilmesinin
sonu da yoktur.

Sonsuzluk Kulesi

Neden Evrimsel Yaratl?


12 Ocak 2009
Fizik kurallarna aykr mucizev/ani yaratl ile Evrimsel
Yaratl arasndaki farkn, Allh ile, Tanr ve yaratt zel
insan
inanc
arasndaki
farka tekabl
ettiini
dndmden bu konuya olduundan fazla nem
vermekteyim. Tanr her eyi bir hikmetle ve maksatl
ekilde yaratr; ama Allh ismi verilmi Tmel Varln kendi
kendini organize ve refere edebilmekte olan algladmz
boyutu ise deneme - yanlmay, tesadfleri /
rastgelelii *de* kendinde
barndran
bir
sistemdir
(Dikkat, *de*).
Doa kanunlar rnein bir bakteride tamamen denemeyanlma yoluyla/rastgele bir ekilde, o bakteri trnn
iine yarayacak bilgiyi genomunda mutasyonla
retir. Deneme-yanlma yapan bir bilinli kimlik/zek
yoktur elbette, Evrenimizin oluumuyla beraber varlk
kazanm kanunlar
sayesinde
kendiliinden
gerekleir. Bakteriler
rutin
olarak
mutasyona
uradndan, mutasyonlardan bir tanesi illaki ortam
artlarna uyum salama noktasnda hedef tahtasn iyi
veya kt bir ekilde vuracaktr; ama vuracaktr! Tm
canllarn sahip olduu biyolojik ve zihinsel zellikler, hatta
insandaki yksek farkndalk melekeleri hep doann
deneme-yanlma mantyla ve o trn yaad ortamn
artlarnn zorunlu sonucu olarak var olmulardr. Seici
olan ortam koullardr. Rastgelelilik eitlilii retirken,
ortam artlar filtresi bu eitlilikten kendisine (filtrenin
deliklerine) en uygun olanlar seer, yaatr (deliklerden
geirir).

Neden Evrimsel Yaratl?

rnein, souk hava artlar, kendinde rastgele


mutasyonla (kabaca) kl reten doku aa km
bireylerin zamanla seilmesini salamtr. nk rastgele
(deneme-yanlmayla) aa kan bu zellik poplasyona
yarar salayacaktr. Dolaysyla birok kara hayvan da zellikle souk blgelerde yaayanlar- klldr (Ayrntl
bilgiler iin bknz.)
nsan trnn atalar da ayrcalkl olmamalar (evren
kendisi iin yaratlmayp, kendisi evren iinde meydana
gelmitir) nedeniyle sk kll idiler. nsann yerel hayata
geiiyle beraber avlad hayvan derilerinden kendisine
giyecek yapp souktan korunma-snma ihtiyacn
gidermesiyle birlikte vcudun retimi olan kllara olan
ihtiyac da doal olarak azalm; ama iz olarak da
kalmtr. Benzer ekilde, C vitamini geninin retimine olan
ihtiyacmz da azaldndan genin mutant-ilevsiz hli
genomumuzda iz olarak kalmtr. Bunlar gemiin,
evrimimizin izleridir! (Tanrnn vitamin satan, kl gideren
firmalarn rzkn dnerek byle fazlalk yaratmlarda
bulunmayacan dnyorum. Bu bak as sanrm
bizlerin insan-merkezli duygusal
artlanmamzdan
kaynaklanyor.)
nsan sistem iinde meydana gelmitir. nsanla (zel
olarak) ilgilenen bir Tanr yoktur! Ayn kalntlar/fazlalklar
dier trlerde de vardr. Baz ylan trlerinde ilevsiz ayak ve
kala kemikleri, kr maara balnda gz kalntlar (gz
ukurlar var; ama gzler yok), atlardaki ek ayak parmak
kemikleri, suda yaayan balina fosillerinde bulunmu olan
ve gnmz balinalarnda da hala gzlenebilen arka
ayak kemikleri! Btn bu kalntlar doann denemeyanlma ile en yararlsn bul mant ile bir zamanlar tre
ilev verdii; ama gereksinimin azalmasyla iz olarak
brakt tarihtir.

Neden Evrimsel Yaratl?

Doal koullarnda yaayan dier hayvan trlerinde


psikolojik hastalklar gzkmez iken, insan kayg, hrs,
depresyon, bamllk ile mcadele eder durur. Bunun
nedeni, hayvan atalarndan doal olarak ald
duygularn kendine has bilisel zihni ile atmasdr. Nefs
mcadelesi duygusal belleimizdeki bu hayvani kalntlarla
n-beynin bilisel zeksnn cihaddr. ahsmza yaplan
kck bir meydan okumada kendimizi bilisel zekmzla
kontrol
edemememizin
nedeni,
duygusal-hayvani
belleimizin-kalntlarmzn
ok
gl
olmasdr. Ezici
ounlukla atalarmzdan aldmz miraslar galip gelir ve
karya szl-bedensel saldrda bulunuruz. Bu reaksiyonu
harekete geiren limbik sistemimiz aynen hayvanlarda da
bulunur. Grevi ise, korku-saldr durumlarnda mantkl
analiz
yapmaya
frsat
vermeden,
dnmeden annda harekete gemektir. Bu sayede canl
kendisini de korumu olur. Hayvanlarn yaam mcadelesi
iin ok mhim olan bu sistem, insanda mantksal zeknn
evrimlemesiyle insann bana byk bir bela/imtihan
olmutur
zetle; gklerden/telerden
nlanan
ne
ruh/zek/bilin/kalp vardr, ne de eytan duygular
Inlayacak olan tanrsal bir gtr; kanunlarla oluum ise
Allhtadr.
Bu anlatm mantna baknca, salt fizik kanunlarnn
ileyerek rasgele retim yapt anlamsz bir evren modeli
karmza kyor. Rastgelelilik, retimin yntemlerinden
sadece birisidir. Byk Patlama ile alan evrende bu
yntemin milyarlarca ylsonunda zorunlu sonucu Bilinci
Hakkate AYNA olan varlklarn bedenlerine hazrlam
olduu ortamdr.

Neden Evrimsel Yaratl?

RUH
kendini anlatma
sadedinde- deneyimlemek
isteyince,
kendini
alglayacak aracbir
madde
bedene ihtiya duymakta ve yeni bir Evrenin oluumuna
neden olmaktadr. Madd evrenin ilk aamalarnda bilinsiz
olarak,
deneme-yanlmayla,
evreni/kendini
-asgari
dzeyde de olsa- (hayvanlarda) alglayacak bir zihne
(madde bedeni alglayan bir st boyuta) temas ettirir.
nsandaki beyine/bilince ulatnda ise artk denemeyanlmann tesinde, kendini bilinli olarak daha
derinlerindeki boyutlarn alglayabilme potansiyelini
ortaya karr.
RUH, kendini tam olarak ise Kamil nsan ile seyreder!
Deneme-yanlmayla oluan btn bu canl zenginlii (Hi
bir zaman tanamadmz, kimsenin ilgisini ekmeyen,
varlndan haberi olmayan nesli yok olmu canl trleri vs.
dhi) RUHun madde beden ynnden Hz. NSANa
ulaabilmesi/RUHun
kendini
nsan
Kamil
olarak
seyredebilmesi iin retilmitir. nsan tr olarak Evren
iindedir belki; ama Evren de Hz. NSAN iin(de)dir.
Bu yorumlar yapabilmek iin Bilimin phe olmayan
teoremlerinden
yararlanmaktayz. Bilim,
her
eyi
aklayamaz elbette; ama artk bilim insanlarnn phe
etmedii bulgularn her eye olan bak amzda ok
iyi bir el feneri olarak kullanma hakkmz vardr. Bu bak
as olmadan din
mecazlar/hayaller
yn
olarak
kalacaktr. Hayallere dalmamak iin gerekli bak asn
oluturmada, Mehdiyet amzn Biliminin bulgular kstllk
oluturmaz (Kalbimizde aklmz rahatlatacak, besleyecek
Sevgiyi;
gcmz
yetiyorsa
Ak
sakladmz
mddete).
Bilim bu gzel seviyeye kolay gelmemitir. Maneviyat
ehlinin arnmas iin Ak ateine atlmas gibi, bilim insanlar

Neden Evrimsel Yaratl?

da, bilimi dogmalardan arndrabilme uruna atelere


atlmtr. Her seferinde de her ey insan iin
vardr saplantsna darbe
vurmu, hi
sorgulanmam
inanlarn
gereklerle
uyumsuzluunu, mucizevi
mdahalelere gerek kalmadan, sistemin tkr tkr ilediini
savlad teoremleriyle gstermitir.
phe edilmeyen bu teoremler bir gn aklanamayan bir
ak yakalandnda daha iyisi ile deitirilmeyecektir, ak
kalan ksmlar iin yeni teoremler gelitirilecektir. Nasl ki
Einstein, Newton kanunlarnn aklarn yakalayp bak
amz geniletti ise; ama Newton kanunlar geerliliini
yitirmedi ve hl gnlk yaammzda Newton kanunlarna
aykr olaylar gereklemiyorsa, benzer durumlar Bilimin
gelecek tarihinde de yer alacaktr.

Sonsuzluk Kulesi

Her Ne Ararsan Kendinde Ara


24 ubat 2009
Varlk (Whole/Holo) her birimde kaytl (grafik)
olduundan, bu varln eitli boyutlarnn (brahim ve
Msa bilin dzeylerinde) Suhuflar veya (Davd, ~sa,
Ahmed seviyelerinde) Kitaplar olarak OKUnmas gemite
(gerek isimlerini belki bil(e)meyeceimiz kiiler tarafndan)
olduu gibi gnmzde ve gelecekte de mmkndr
dncesindeyim.
Rasllk ve Neblik, Holografik Evren gerei gerei
her birimin znde sakl ise, her birim derinliklerindeki bu
boyutlar kendinden aa karAbilir, dier bir
deyile zndeki AYNAdan yanstAbilir (Rasl olabilir).
nk Allh, ARI, ARZ olan nsana VAHY etmektedir.
Gemite yaam bir insan bunu gerekletirebilmi ise,
Muhammed Raslden sonra da ayn geliim neden
mmkn olmasn diye de elbette sorulabilir. Hakkati
okuyan ilk kii Rasl (veya dier ilevi gerei Neb) olarak
adlandrlabilirken, ayn hakikati daha sonra okuyana
neden Rasl demeyelim ki? (Elbette isimlendirme nemli
deil; ama ayn tanmlamalar yapld hlde
Muhammed Rasl sonras dnem iin Rasl kelimesinin
kullanlmasnda bir ekince var geleneimizde.)
ncelik veya sonralk bu boyutta, zamana tbi bizlere
gredir. ki bin yl nce yaam ve imdi yaayan bir
brahim
ur,
Hakkati
gerekte
ayn ANda
OKUmaktadr. Daha
dorusu, ANdaki
ayn
hakikat
noktas (rnein, brahim ur), bir alt boyutta farkl
zamanlarda yaayan, farkl zihin/bedenler aracl ile

Her Ne Ararsan Kendinde Ara

KENDN OKUyor, ALGILIyor olarak bulur); ayn Rasl ur


boyutu farkl
bilinlerde
aa
kp nce-sonra
kavramlarndan
beri olarak
ayn
ANda
yaanmaktadr. Dnya boyutunda daha sonra gelen
usulen kendini etiketlememektedir, belki de!..
Birim Yunus ismini alarak -bize ve kendine gre- zaman
ierisinde doar, byr, hayatn yaar. Manevi eitime
girer, geliimlerden geer, arnr. Sonunda ANdan zaman
ierisinde Ete kemie brnp Yunus diye grndnn
farkna varr.
Bu arada Muhammed Rasln son Nebi ve Rasl
oluuna engel
olan
mekanizma
nedir
diye
de
dnlmelidir. Tanr olsa idi, O Mbarek insan zaman
ierisinde gelen son Nebi/Rasl olurdu. Tanr dilediini
yapar nk. Ama Hologram Mekanizmas ezelde VAR
ise, her dnem yaayan her birim Hologramnda
potansiyel olarak var olan aa kartma kapasitesine
sahiptir.
Hz. Muhammed Tanrnn elisi deil ki aamalardan
gemeden, kendisine HAZIR PAKET LM indirilerek bir
anda Rasl olsun! Buna Snnetullah gerei hi bir beyin
dayanAmaz, ki beyni-bilinci o kadar gelimi olmasna
ramen Muhammed Rasl bile VAHY esnasnda
zorlanmtr. Bilincin Geliim perdesi olmadan herhangi
bir kiiye VAHY gelse kii parampara olur. SULTAN bir
G olmadan Gklerin ve Arzn aplarndan dar
klamaz. Erenler belirli geliim srelerinden (SULTAN bir
G) geerek kendi Rasl boyutunda Fen olmu iken,
bir Hak Ereni olarak Hz. Muhammed de znde bulduu
Rasl boyutunda manevi evrimler sonucu fena olmutur.

Her Ne Ararsan Kendinde Ara

HAZIR PAKET LM indirilmesi birok kyamet aamasndan


geipEvrensel Dourganla, Rasl Meryem uruna
ulaan kii iin gerekleir. Dier ur boyutlar (brahim,
smail,
Yakub,
Zekeriyya
vs.)
bir
nev kendi
abalar (BEERiyetin
dokunmas) ile
yeni
ur
seviyelerini lemin
Nislar olarak
DOURURlar
(aadan yukarya ykseli var) iken, lemin Nislarna
stn olan Meryemden, BEER dokunmadan (aann
yukarya ekilii) ~sa kendisinden aa kartlr.
Sistem, gemiimizde ilk defa en kmil ekilde, en yksek
boyuttan Hz. Muhammed ile OKUnmu ve dolaysyla DN
tam olarak tebli edilmitir.
Kainat Holografik olduu iin, yani btn zerrede kaytl
olduu iin ve bizlerin de bu btnsellii aa kartma
potansiyeli bulunduundan DN ad altndaki almalar
bizlere teklif edilmitir. Bu en yksek boyuttan Varln
OKUNMAs Nebliin Mhrlenmesi, HATEMidir. Bundan
tede yeni bir Neblik boyutu yoktur anlamna
gelmektedir;ama zaman ierisinde bu Neblik NOKTAsna
baka bir bilin ulaamaz anlamna gelmemektedir diye
dnyorum. Neblerin Sonuncusu diye evrilen ifde
zamansal deil, boyutsaldr. Raslln ise HATEMi
yoktur, nk Varlk Sonsuzdur, kendini bilmenin sonu
yoktur.
Kurnda Velyet kavram da ilenmez (her dnemde
gelen
Velilerden
bahsetmez,
Allhn
TEK ElVeliyy oluundan bahseder) ve gemez iken, neden
Raslluk (Rasllerin bas edilmesi de dardan
deil, birimin kendi ur boyutlarndan olur ve Kurn
zden iRSaL olan RaSLlerden bahseder) ile bizlerin
Kurnda olmayan bir kelime olarak ayrca rettiimiz

Her Ne Ararsan Kendinde Ara

Velyeti ve hatta Vahiy ile kuvvetli ilham (?) birbirinden


ayralm ki?
Kurn- Mubn Velilerden bahsetmediinden, bu anlam
karlayan Kurn kelimesi Rasllktr. Rasl, zerrede
(Biyolojik nsanda deil, ilham alabilen dem urunda)
bas olup (yeni bir boyutun hissedilmesi, geilmesi),
Bilinte Azrail melekesini retip Zerreyi veft ettiren
(lmeden
nce
ldrp
Ge
ykselten) arac
kuvvedir.Rsul bas edilmedike azabn ulamamasnn
nedeni de, yeni boyutu hisseden bilincin (RaslNn
bilinciNe uyars), bunu idme ettirememesinden (Rasl
inkar/rtme ve hatta ldrme) kaynaklanan mnevi
skntsdr
(dnya
deil,
ahiret
azab/cehennemi
ekmesidir). aresi helk olmaktr.
Gemite inmi Kurn, gemite ismi Muhammed
olarak gelmi olan deil;CANl Kurn, gemite olduu
gibi, imdi ve gelecekte de bizleri -kendilerini Rasl olarak
adlandrp adlandrmamamza ihtiyac olmayan ve RaslMehdi enflasyonu olumasn diye insanlarn bir daha
peygamber
gelmeyecek
artlanmasn
bozmayan, kendilerini Rasl olarak etiketlemeyen; ama
Rasl olan dem soyu ile- telere (dardan bizlere efaat
edecek mehdi resulleri, gkten (!?) inecek olan salar
beklememizi) deil, -Kendileri(nde) nasl buldular ise- bizleri
de Kendimizdekini bulmaya davet etmektedirler.
Darda, gelecekte beklenen mehdiler hem zaman
kaybdr;
hem
de
bilinte
tede
kavram
oluturduundan
kiiyi
tanrsalla
drmektedir.
Muhammed Rasl bile gemite yaam Sevgili
Peygamberimiz olarak deil, ben dediimizde aranp
bulunmaldr. Onun yaadklarndan nemalanan/Onunla
hemhl olmu olan/Ondan olan/O olanda da,

Her Ne Ararsan Kendinde Ara

Onun=Kendinin Yceliine=Hiliine Basr olacak ve


Ona=Kendine olan Hayranlk-Muhabbet aa kacaktr.
Muhabbet ise Eriyitir.
Maddeden
Baktr.

soyunup Aynadaki

Yalana Holografik

Baktn GKte Kendini=Onu BULacaksn.


Her Ne Ararsan Kendinde Ara
Hararet nardadr sacda deildir
Keramet batadr tacda deildir
Her ne arar isen kendinde ara
Kudste Mekkede Hacda deil
Hac Bektai Veli

Sonsuzluk Kulesi

Hakikat | Kavramlarn yokluu


17 Mart 2009
Dnyaya gelen/dnyasn oluturan her bilincin doal/ftr
sorunu; zihninin srekli olarak uyarma maruz kalmas
sonucu
entelektellemesi
ve
bununla
beraber kavramlatrmaya giderek rettii, Varl
blerek
oluturduu nesneleri
gerek/gerei
zannetmesidir.
Birbirlerinden ayr olarak kabul edilen birimler nesne
olarak adlandrlr. Kavramlatrma (ve isimlendirilmesi)
olmazsa doal olarak nesneler de olmayacaktr.
Bir bebek bedensel/zihinsel olarak gelitike, Zihni ilk nce
Anne ve ben, daha sonra da evrenin artlandrmalar
sonucunda ben ve dierleri kavramlarn
(ve
isimlendirilmelerini) oluturduka Hakikati (Dnullhtan)
blk prk eder ve Ondan iyice uzaklar (Cennetten
iner).
Hakikat bnyesinde/hakknda/iinde kavram oluturup
Onda nesneler yaratma Hakikati bler. Varlk -varlkta
kavram
oluturan varsaymsal/geici
benlik
tarafndan varsaymsal
olarak (?Dnullhtan)blnr. Varlk indinde ise blnme yanlsamadan
ibarettir.
Bir benzetme yapmak gerekirse Bir ehrin elektrik
ebekesinde akan elektrik gerekte TEKtir. Ama biz bu
TEKi Ann, Bnin, , Ynin, Znin evindeki elektrik
diye sanal
olarak kavramlatrp/isim
verip, sanki ayr
varlklar varm gibi her evin elektriini ayr ayr

Hakikat | Kavramlarn yokluu

nesnelletiriyor ve
TEK
blyoruz, oaltyoruz.

elektrii

yanlsamal

olarak

Gerekte
hi
birinin ayr
bir
varl
yoktur. Her
biri yanlsamal olarak ayr kabul edilen varln o TEK
elektrikten alr, her biri TEK elektriktedir, TEK elektriktir. Ve
Elektrik TEKtir.
Hakikat/Varlk
gerekte
kavram/isim/ayrlk
kabul
etmez. Her kavram ztt ile var olduundan (ve Varl
sanal olarak bleceklerinden) gereklikleri de yoktur.
Hakikat/Varlk,
gereklii
olmayanlarla
da tanma
gel(e)mez. Gereklii olmayan kavramlar/isimler zihin iin
ancak Hakikate ynlendiren birer iaret, ara olabilir.
Hakikat kelimesinin
iaret
ettii Hakikatin
kendisi ise
kavram olmayp ayrlklarn yokluudur. Kavramlarn
ve
nesnelerin
kayboluudur. Nesneler,
oluturulan
kavramlarn
ayr
birer
gereklik
sanlmas
olduundan Farkndalkta/Hakikatte yer kaplamaz, Varl
blemezler.
Hakikati bilmek (kavramlarn deil) ayr ayr nesnelerin
olmadn yaamaktr. Ben, Sen, O, , H birer
kavramdr, gerek deildir.
rnein Evrensel Farkndalk vardr; ama Farkndaln
ben(ler), sen(ler), H olarak kiiletirilmesi/Hviyet
verilmesi illzyondur. Her bir isim/kavram blk prk
sanal
dnyamzdan
Hakikat
hakknda
yaplm
iaretlerdir. Varlk hakknda yaplan aretlerin (H yapar,
eder gibi
isimlerin/kavramlarn)
gerekmi
gibi
zannedilmesi, Hnun iaret ettii Hakikatin zamanla zihin
tarafndan nesnelletirilmesi = ayrlatrlmasna neden
olabilecektir.
Bu
durum kavramlarla
alglamaya

Hakikat | Kavramlarn yokluu

programlanm zihinlerimizin doal sonucudur.


edilen Hakikat uur/Kalp tarafndan hissedilecektir.

aret

Yapan, yaptran Hdur denilir. Bu cmlenin gerek


olarak addedilmesi Varl yapan-yaplan, yaptranyaptrlan olarak blmektedir ve bu yzden Hakikat
deildir, iarettir sadece.
H, bizim boyutumuzdan (? Dnullhtan) zihin iin
yaplm bir isimlendirmedir. uurda sezilmesi gereken ise
Ben, sen, O, , H ayr-gayrl olmadndan
gerekte Mutlak
Fil
ve
zfi
Filler olarak
tanmlanabilecek hibir
Filin
olmad
gereidir. Fiillerin
sonsuz
devinimi
vardr. Her
fiil Kendiliindeneyleme gelir.
Hakikatin kendisi ayrlklarn yokluudur. Ben, sen, O,
, Hnun kayboluudur.
zgrlk de, Mutlak Fil veya zaf Fillerin, Fil olacak
varlmzn
olmadn
Hissedip Eylemlerin Aknda
Kaybolmaktr.
Hakikati sezmek, Filiymiiz gibi baladmz eylemlerin
Fili
zannndan
vazgeip
Sadece
eylemin
gerekletiinin Farkndalnn kalmasdr, Fark eden ben/H- olmadan!..
Aradaki Fark fark etmek zere

Sonsuzluk Kulesi

Toplu Bilinalt ve Kader


31 Mart 2009
Kader (program ltleri, potansiyel) konusunda Sistemle
ilgili bir ka ana kural unutmamamz gerekiyor.
Her eyin nceden bilinebilir olduu, Deterministbir
lemde yayoruz (Kuantum belirsizlii k hzna/planck
sabitine kadar geerli olup, belirsizlik k hz tesi, planck
sabiti altnda bilim literatrnde Gizli Deikenler denilen
takyonik - meleki uzayda yerini Deterministik, Holografik
tmellie brakr). yette Gklerde ve yerdeki her ey fiile
kmadan nce apak bir Kitaptadr. eklinde bu
gereklik ifade edilmitir.
Evrensel Fiziko-biyokimya ve bunlarn insan beynindeki
rn
olan
psikoloji
kanunlar,
gerek yatay
dzeyden (=genetiimiz ve evre etkileimleri) gerekse de
isel dzenden (=bilinaltmz, toplu bilinalt) gelen
etkileriyle zihinlerimizi srekli olarak bombardman etmekte,
dolaysyla da bireylerin beyinlerinde akan mekanizmalar
ynlendirmektedir. Mahlkat bu nedenle iradesiz olarak
kaderine
tbidir. Bu kaderin program olmas,
darda/zde; ama tede stn bir varln zamansal
olarak nceden belirledii bir yazg olmayp, Snnetullah
olarak
adlandrlm
Evrensel
kanunlarn -boyutsal
ncelikten sonularnn bilin(ebil)mesidir. Yni, Farkndalk
=ur boyutlarmzda
(Gklerde)
ve
zihinlerimizdeki
(Arzda) her
ey,
evrenin
herhangi
bir
noktasndan (Kitap) bilinebilir (Apak) ve her noktasnda
kaytldr (yazlmtr).
Yetmili yllarda Beynin karar verme mekanizmas zerine
yaplan deneylerde de, Karar verdiimizi hissettiimiz

Toplu Bilinalt ve Kader

andan 350 milisaniye kadar nce Beynin Prefrontal


korteksinde (Karar veren, gelecee dnk plan yapan
beyin
blgesi)bir Hazrlk
Potansiyelinin olutuu
gzlemlenmitir. Bu durum, gerekte karar verdiimizi
hissettiimiz,
daha
dorusu karar
verdiimizi
zannettiimiz andan
350
ms.
nce, kararn bilinalt
sreleri tarafndan belirlendii ve verildii anlamna
gelmektedir. 350 ms. sonrasnda ise ilgili nron aktivasyonu
Prefrontal
Kortekste
Farkndalk tarafndan
alglanacak/pasif olarak seyredilecek (!) bir eik deerine
ulamaktadr. Yni, Bilinalt ilgili etkenler dorultusunda
kararn veriyor ve bilinte karar ben verdim hissini
oluturuyor.
Gnmzde daha gelimi yntemlerle yaplm bir
deneyde (2008) ise aratrmaclar, denein verdii karar,
denein kendisinin bu kararn kendinde hissediinden 7 sn.
nceden
bilebilmiler.
(Deneyin
makalesi
iin
bkz: Unconscious determinants of free decisions in the
human brain)
Zihinlerimizin derinliklerinde ileyen belirleyici faktrler,
milyonlarca yllk tarihi olan (hayvan zelliklerimizi
kodlayan) genlerimiz,
bu
genlerin
beyinlerimizdezihinlerimizde aa kard davran-dnce kalplar,
bu
kalplar
dorultusunda
zihnin
evresinden
setii/meylettii artlanmalar, bilgiler,
benzer
artlanmalardan olumu dier zihinlerin yatay boyuttan
etkileri ve tm bireylerin toplu bilinaltndaki toplu
belirleyici faktrlerin etkileridir. Toplu bilinalt da
gezegende
yaayan
insanln
bilinaltndan
etkilenmektedir. nsanln veya yakn evremizin toplu
bilinalt bizlerin zihinlerini etkilemekte; bizlerin zihinlerinden
aa kan eylemler de toplu bilinaltn geri-besleyerek
ksr bir dng oluturmaktadr.

Toplu Bilinalt ve Kader

nsanln genetiinde sakl ve genetiinin rn toplu


belleimizdeki hayvansal igdlerimiz ve drtlerimiz
(rekabeti/atmac
doamz)
sonucunda,
toplu
bilinaltmz toplumlar kendi ierii dorultusunda ayrt
etmeksizin etkilemekte, yni dier bir evrensel yasay
dourmaktadr.
Kurunun yannda ya da yanar!
Duygusal davranamayz! Sistemin
bellidir ve ayrt etmemektedir!

ileyi

mekanizmas

Sistemde duygusalla yer yoktur.


Ne yapt da bunu hak etti diye masum olduklarn
dndmz
bireyler
iin
yapmamz
gereken
aksiyon dvnp
durmak,
barp
armak deil; insanla, insanln toplu belleine
olumlu ynde bir katre brakarak bu tip olaylarn orann
zerre arlnca da olsa azalmaktr.
Herkes akan mekanizmaya tbidir ve dolaysyla sulu
deildir. Gzlemlediimiz
olaylarn
msebbibi
tm
tarihiyle, tm belirleyici faktrleriyle beraber doadr.
Doann doamzda, veri tabanlarmzda (gemiimizden
getirdiklerimiz) aa karttklar bellidir ve birimin
kendindekine
benzer
durumlar dalga
ynnden
titretirerek bana isabet ettirmektedir.
Toplu Bilinalt & Din
te tam bu noktada, baboluun ortasnda DN ad
altnda yaplan teklifler devreye girmektedir. Kendini,
beynini, zihnini her eyin fizik kanunlar erevesinde kendi
bana, mekanik olarak gelitii bu 4 boyutlu (+ 5. Zihin
boyutuna) evrene hapsetmeyi tercih eden canllar
(bitkiler, hayvanlar, insanlar) ur boyutlarnn(Gklerin
Krall) farknda deildirler. Dolaysyla da Allhn bir

Toplu Bilinalt ve Kader

nevi muhatap alannn (?) dndadrlar. Tebih yapmak


gerekirse tkr tkr, program istikametinde kendi kendine
ileyen bir
sisteme/beyne/zihne
kimse
mdahale
etmemektedir.
Bu
mdahalenin
eksikliini
insanlarn rastgele sre giden yaamlarnda depresyon,
sknt, fke, huzursuzluk vs. olarak grmekteyiz. Bu tatmin
olamama, bir eyler eksik hissini yaatan/yaratan
durum i
boyutlara/ze/kendimize
ynel(e)meyi,
muhatap alanna giremeyiimizdir. nsan bu tm
boyutlaryla tamdr ve Mutmain olabilir ancak.
Dinin
tekliflerinin
veri
tabanna
eklenmesi
ve
uygulanmasyla, nedensel ileyen toplu bilinaltnn ksr
dngsne son verilerek, nedensel olmayan isel
boyutlara temas
salanr.
Bilinaltnn
yeniden
programlanmas, evrene
farkl
frekansta
yayn
yapacandan bir
bakma
da
toplu
bilinaltna
kar korunma
duasdr,
muhatap
alnlmann
gstergesidir.
Korunma
duasyla
beraber
kiide lim ve
ilmin Gc aa kar. Bu g ile kii artk toplu
bilinaltnn takdirine (mahlkatn ortak/benzer kaderine)
deil, kendi
yazaca
zgn
programna
tbi
olacaktr. Elleriyle=Gcyle yaptklarnn
sonularn
yaayacaktr. Kurann ifadesiyle artk muhatap alnan
nsan iin ancak gayret ettii vardr!
Mutlak Kaderde (!) takdir edilmi olup da kii ur
tarafndan muhatap alnrsa, o zaman 5 boyuta ait
olmayan isel boyutlarn o gzel esintileri, huzuru, skneti,
sevgi-li seyri kiinin aln yazs olacaktr.

Sonsuzluk Kulesi

Evrensel ur ve Kader
02 Nisan 2009
Alglamakta olduumuz drt boyutlu uzay-zamanda
(yatay boyut diyelim), bilinlerimiz yakn evremizle olan
etkileimlerimizle, dikey boyuttan ise kendi bilinalt
ieriimizle byk lde ynlendirilmekte. Azalan
oranlarda dakabaca- ierisinde yaadmz ehir halk,
lke halk, dnya halk [tabi, teknolojinin hayatmzla
kaynatrd TV'si, interneti ile artk bu sralamann ok
nemi kalmyor]; dikey boyuttan ise bilinaltmzdan
sonra toplu
bilinalt ve insanln
bilinalt bizleri
etkiler. Peki Evrensel ur bu oyunda hangi rolde yer
almaktadr?
Evrensel ur bu faktrlerin her birinin ortamdr. Evrensel
ur etkileyen deil; etkileme, etkilenen ve etkileyenin
bulunduu uzaydr. Benim zihnim, toplu bilinalt ve
insanln bilinalt hep Evrensel urdur, Evrensel
urdadr. Ayrmlar sanaldr. zde-tede, bizden ayr, ne
olduu belirsiz etkilerde bulunan bir Evrensel ur deil;
evremin benim zerimdeki etkileri, benim evre zerinde
olan btn etkilerim, insanln bilinalt etkileimleri zten
Evrensel urda gereklemektedir veya Evrensel
uru oluturmaktadr.
Evrensel ur Fiziksel grnen Evrenin temeli olup Fiziksel
Evrenin ardnda/tesinde deil, bizzat kendisidir. Madde
olarak gzlemlediimiz varln gzlemlenmediindeki
durumuna dalga yn denilir. Bu durumda, ayn (!)
evrensel varln gzlemlendiindeki durumu Fiziksel
Evren(ler);
gzlemlenmediindeki dalga
durumu
Evrensel urdur.

Evrensel ur ve Kader

Bu dalga terimi, elektromanyetik, mekanik dalgalardan


tamamen farkldr. Elektromanyetik, mekanik dalgalar
lm aletlerimizle direkt olarak gzlemlenebilirken,
yni fiziksel dnyamza it iken,
konu ierisinde
kullandmz dalga kavram tamamen soyut olaslk
dalgas olup dolayl yollarla anlalabilmektedir. Bknz. ift
Yark Deneyi.
Evrensel urun ne olduunu idrak edebilmek iin konuyu
biraz daha ayrntlayalm.
Yaplan
deneyler ayn
kaynaktan km
fotonlarn
veya izole
bir
ortamda
etkiletirilmi iki
foton/elektron/atomun, evrenin en uzak iki ucuna gitmi
olsalar
dhi
birbirleriyle
annda
haberletiklerini gstermitir. Bu yerel olmayan (=k hznn
kat be kat hzl bir ekilde veya annda) etkileimin sebebi,
o iki foton/elektron/atomun dalga ynlerinin etkileim
annda birbirine dolanp (=daha dorusu tek=ayn dalga
deseni
olup) uyumlu hareket
etmeleridir.
ki
foton/elektron/atom zerrecikliklerini brakarak ayn dalga
Btnlne it oluyorlar, btnn/dalgann paralar
olmadan. Bu tip paracklara Dolank Paracklar ad
verilmektedir.
Daha sonralar bu dolank paracklarn mekndan
olduu gibi zamandan da bamsz olarak uyumlu
hareket ettikleri anlalmtr. Deneyin ilk versiyonlarnda iki
foton/elektron/atom zerindeki lm ayn anda yaplyor
ve uyumlu davran gzlemleniyordu. Ama dier
foton/elektron/atom zerinde yaplacak olan lm
geciktirilse bile uyumlu davran gstermilerdir.
Bu deneyin sonularnn ok nemli bir yorumu var.
Gzlemlediimiz her ey(10^120 paracn hepsi) bir

Evrensel ur ve Kader

zamanlar (Byk Patlama annda) tek bir AK NOKTA,tek


bir parack, tek bir dalga deseni hlinde idi. Her parack
Tek bir AK KAYNAKn ufalanmas ile olumutur. Her
paracn ayn, tek kaynaktan kmas(=ayn, tek dalga
deseni
olmas) nedeniyle
her
parack
o ilk
dnemlerde tam bir -ETKLEM durumunda idiler.
Herhangi bir parackta meydana gelen bir deiim, ne
kadar
uzakta
olursa
olsun
dierini
de RTBAT nedeniyle, annda
ve
ok
byk
oranda etkiliyordu. Evrenimizin bu dolank, tek tip,
ayrmam dalga deseni Evrenimizin Farkndaln da
kendisidir.
Bu
evrensel
dolanklk/farkndalk Evrenin
kendisini
ORGANZE etmitir. yle bir organik organizasyon ki, bu
olaslk dalgas, kendi olas geleceklerini de referans
alarak Evrenin imdisini ve gemiini tasarlam ve yok
olmasn
engelleyecek ince
ayarl Evrensel
sabitlerini oluturarak Evreni/kendini
dengeye
oturtmutur. Ayn anda tm olas sonular/gelecekler
dalga ynnden olumu ve evreni kertecek/yok
edecek olaslklar elenmitir.
Evren geniledike, parack says artm (=tek tip dalga
deseni
alt
boyutlara
ayrm),
alt
etkileimler
baladndan dolanklk
azalm,
Evrenin
Tmel
Farkndal boyut boyut azalarak yaylmtr. Gnmz
evreninde dolankln azalmasndan (uyumlu davrann
azal) dolay Evrensel Farkndal artk direkt olarak
tespit edemiyoruz. Yukarda da belirttiimiz gibi, ancak
zel artlarda (izole ortamlarda) foton/atom uyumlu
hareketleri salanabilmekte, yni Evrensel Farkndalk saf
olarak fark edilebilmektedir.

Evrensel ur ve Kader

Yatay dzeyde (mikrodan makroya) Farkndaln evrenin


balangcnda (=gnmze kyaslama yaparsak; en derin
(?) boyuttaki evrensel dalga ilevi)belirledii Evrensel
Sabitler ve Fizik kanunlar yrrlktedir. Artk cansz
maddelerin
ynetimi
bu
kurallar
vesilesi
ile kendiliinden ilemektedir. Ayrca bir mdahaleye
gerek yoktur.
Yeryznde zihin sahibi varlklar belirdike de derinlerdeki
(?) Evrensel Farkndala trman da balam oldu. Zihnin
yaps evrenin o ilk dnemlerinde dolank davran
gsteren
paracklarn
durumuna
benzer
bir
yapdadr. Beyindeki zel baz yaplar (modellerin teknik
ayrntsna
baka
bir
yazda
gireceiz) beyni
oluturan atomlarn
dalga
desenlerinin ayn
btn
olarak/uyumlu
davrann
salamaktadr. Zihnin,
benliimizin kesik kesik olmamasnn nedeni, beyindeki o
zel
yaplar
oluturan
paracklarnn
dalga
ynlerinin holografik
ve
esri olarak
birbirine balanmas/dokunmasdr.
Bu anlatm tarz ve aklamas objektif olarak var kabul
ettiimiz d gerekliimizden, yatay dzeyden yaplmtr.
Gerekte
zihin
d/objektif
gerekliin
ierisinde
meydana gelmez. 14 milyar yldr evrilen dalga fonksiyonu,
imajiner/soyut/sanal zaman ierisinde kendini alglayacak
dzeye evrildiinde (RUHa temas ettiinde), kendini,
temas ettii RUH ile alglayacak olan zihin ve o
zihnin sbjektif,
dsal/maddesel
gereklii
olarak
ker/indirgenir.
Zihinde ken/indirgenen, 14 milyar yllk srecin
tamamdr. Her ey zihinde boyut boyut mevcut/sakl hle
gelir (Holografik kayt).Her ey zihinde varlk kazanr. Zihnin
ilk
boyutu,
evresi
olarak
grdkleri
ve

Evrensel ur ve Kader

bilinaltdr. Gerekte, herkes kendi zihni ierisinde


dolap, kendi zihnini kefeder. Yatay dzey/dnya/d
gereklik olarak dnp ilk defa karlatmz eyler,
gerekte bizdeki sakl boyutlarn aa kmasdr. Herkes
kendi evreninde tektir. rnein, anne-baba olarak
grd zihin sahibi insanlar, gerekte kendi zihninin
meydana gelmesini salayan en yakn soyut bileke dalga
desenlerin kendi dnyasndaki izdmleridir. Ana-baba
dalga desenlerinin benzerliinin nesnel olarak kabul edilen
dnyadaki
izdm genlerin
benzerlii olarak
alglanmaktadr.
Bu dnceyi ilerletirsek unun farkna varrz. Biz,
gemiinde bir takm olaylarn yaand maddesel bir
dnyann zaman ierisinde meydana gelmedik. Zihnimiz,
maddesel bir gereklii olmayan, devaml evrilmekte
olan soyut dalga fonksiyonunun, RUH ile farknda olmaya
balad anda, ANLAM kazanp dnyamz, tarihimiz olarak
indirgenmesiyle
oluur. D
gereklik
olmamasna
ramen her
zihnin
ayn
tarihten
bahsedebiliyor
olmas, dalga
deseninin
aktarlmasndan
kaynaklanmaktadr.
Bu yoruma gre Byk Patlama fiziksel bir evrenin
balangc deil, NUR evreninden NAR=Enerji olarak tap
dalgalanarak
gelen
soyut
dalgann
evrilmeye
balamasdr. Bu dalgann madde olarak ilk defa
alglanmas zihnin evrilmesi ile olmutur.
Farkndaln evrenin balangcnda belirledii ve yrrle
koyduu Evrensel Sabitler ve Fizik kanunlar ayn ekilde
zihinlerimizde
ileyen psikoloji
kanunlarn
da
oluturmaktadr. Dolaysyla yine, te bir mdahaleye
gerek kalmamaktadr.

Evrensel ur ve Kader

Bir zihni isel ynden en ok etkileyen en zde bulunan bir


takm Yce Meclisler deil; ona en yakn, yni kendi zihin
ieriidir. Daha sonra en ok etkileyecek olan dalga
deseninin en ok kart/doland zihin/kiilerdir. Bu
kiiler ounlukla kiinin atomlarnn kayna olan anne ve
babas
veya en
ok
SEVD
(dolaysyla
etkiletii) NSANdr
(sevgili,
e,
dost).
Annebabaya ff bile
denilmemeli,
sevdiklerimize
iyi
davranmal ki, bize i boyuttan geri-beslemesi de pozitif
olsun. nk dalga desenlerimiz birbirine dolank
olduundan onlarn zihin deiiklikleri balantl olduu
bizleri direkt olarak belirli oranlarda etkileyecektir.
Etkileim oranmzn azald birimlerin veya toplumlarn
bizim zihnimiz zerindeki etkisi de azalacaktr. nk dalga
ynnden dolanklk azalmaktadr. Evrensel urun ilk
durumu (?) artk bizim ok uzamzdadr (?), nk Tek
Dalga Deseni alt dallara ayrmtr ve o ilk durum bir nev
evrensel
sabitleri
koyarak
oyunun
oynanaca
muamba
dekoru
kurmu
ve
yatay
dzeydeki
kendiliinden oynanan filme karmamtr.
Kader, en derindeki (?) Evrensel bir urun birim
zerinde her an ynlendirme yapmas deil, NUR
boyutundan her eyin bilinebilir olmasdr, nk Sistem
Deterministtir. NUR boyutu, Byk Patlama Esnasnda
ayrmam, Saf, Tekil Olaslk Dalgasnn sonularn
bilmektedir. 70 yllk bir mrn kaderini en ok etkileyenler
evresi ve zihinlerin oluturduu toplu bilinaltdr. Bu
etkilerin hepsi de NUR boyutundan bellidir, bilinebilir.
Dinin tekliflerini uygulayarak arnmaya balayan bir zihin
dier zihinlerden, toplumsal bilinaltndan daha az
etkilenir. Kendinde aa kan ur kendi bilinaltn ve en
ok etkiletii/sevdii zihinleri (ve bilinaltlarn) de etkiler.

Evrensel ur ve Kader

ur (sel Farkndalmz), bizlerin ok uzanda (?)


kalm Evrensel
Farkndala
daha
yakn
olduu
iin kendinden aa kacak olan DUA (=yarat srr) ile
dilei, yatay boyutun kanunlarna brnerek karln
bizim niyazlarmza gre daha kolay bulur. nk ur, her
paracn dolank olarak bulunduu o derin boyutlara
daha yakn (?) olduundan DUAs da etkili olacaktr. Bu
yzden DUAya KULun yarat srr denilmitir.
urlu olmann, yni Evrensel Farkndala daha yakn
olmann srr da artk aikrdr. Dalga bedenimizin, Varlkla
olan dolankln artrmak (!). Dolankl artrmann yolu
(tm
varlkla
etkileemeyeceimiz
iin), etkileime
getiimiz her eyi ok SEVMEK olacaktr. SEVG en hzl
yoldur
(Bu
arada Korunma
Duamz da
yapyor
olacamz iin Toplu bilinaltndan gelecek olan cinn
duygular da bizlerin kontrol altnda olacaktr).

Sonsuzluk Kulesi

Bilin - ur ayrm
21 Nisan 2009
Kelimelerin genel anlamlar dnda z(n)el kullanmlar, fikir
alverilerinde anlam atmasna neden olabilir. Kelimeler
birer ara olduundan, yazarlar, airler bu aralar
diledikleri gibi ssleyip farkl/geni anlamlar verebilme
zgrlne sahiptir. Haliyle ayn kelimelere (kelime
kalplarna) ayn ierikler/kavramlar yerletirilmeyebilir. Tabi
bu noktada yanl anlamalar nlemek iin de o yazarn
kulland
kelimelerin
kendisine
yorumlatlmas gerekmektedir.
Ben demitir, egodur, cehenneme iaret etmektedir;
Ben vardr hiliini hissetmi ve gl bahesi olmutur.
iek olan gl var, hissedi olan Gl var!
Bilin & uur
Tasavvuf
ierikli
yazlarda
ska
kullanlan
iki
kelimedir ur ve Bilin szckleri. Kimi yerde ayn
anlamda kullanlmalarna ramen, farkl konseptlere iaret
edecek ekilde de anlam verilebiliyor. Bu durum bilincin
ortak bir tanmnn olmamasndan ve bilincin farkl
hallerini karlayacak spesifik kelimelerin eksikliinden veya
bilinmemesinden kaynaklanyor olabilir.
Arapa kkenli ve yzlerce yldr Trklerde de
kullanlagelen ur kelimesine
Cumhuriyetle
birlikte
karlk olarak retilen anlamda kelime Bilintir.
Dolaysyla ayr anlamlarda kullanlmas da semantik
adan yanl olacaktr. Herhangi bir insana ur
kelimesinin anlamn sormu olsak bizlere verecei cevap
byk
oranda
Bilin
olacaktr.
Fakat Tasavvuf

Bilin - ur ayrm

dnyasnda Arapa kelimeleri kullanmak daha makbul (!)


ve moda olduundan Trke karlklarnn kullanlmas
okuyucuda
-hakl
olarak- anlam
karlamama
hissini uyandrmakta
ve
Arapa
kkenli
bu
kelimelerin Trkede
karlklarnn
olAmayaca
artlanmasn dourmakta.
Muhammed Rasl Trk, Kurn Trke olsa idi, Arapa
Allh kelimesinin Tengri yerine kullanlamayaca
artlanmas ortaya kacakt. Ne Rasl, ne Allh/Rahman,
ne de ur Trkede karl olmayan kelimeler
deildir. Nasl ki Arapa asndan Rasl, Allh, Rahman
ve ur tek anlaml/tek boyutlu kelimeler ise; ama bu
kelimeler kendinde birok boyut bulan kii tarafndan
mecburen/iaret amac ile kullanlm ve kullanlmas
nedeniyle ok boyutlu anlamlar ierir hle gelmilerse,
benzer durumlar Trke veya dier diller iin de
gerekleebilirdi. Yni Rasl Trk olsa ve tasavvuf
terminolojisi Trke olarak geleneklese idi, belki de bugn
Tengri yerine Allh, Barsak yerine Rahman, Eli
yerine Rasl kelimeleri asla kullanlamaz diye tartyor
olacaktk. Dolaysyla kelimelerin birer ara olduu asla
unutulmamal ve zerlerinde
tartma
yaratacak
ekilde saplanp kalnmamaldr.
Bu minvalde, gnlk konuma dili dzeyinde ayn anlam
karlayan ur veBilin kelimelerine tarihsel-dinsel arka
plannda geirmi olduklar dnmleri de hesaba
katarak
bir
anlam
ayrmna
gitmek
gerekirse;
Bilin gndelik, da dnk farkndalk iken, ur ise
daha isel, ze dnk bir farkndalk anlamna haizdir
eklinde ksaca tanmlayabiliriz.
Bilin yani isel bir farkndalk iermeyen, gndelik
farkndalmz ve bilind derinliklerimiz Kurnda 7 kat

Bilin - ur ayrm

Arz olarak ifadelendirilmi. Bilincin ie dndrlm hli


ur (kendini bilme) basamaklar da 7 (bu say dier
Kurn saylar olan Yz, Bin, Elli bin gibi temsilidir
kanatimce) kat Gk olarak sembolletirilmitir. 7 kat Gk
ve
Arz
Nefsi/Nefsin
varsaymsal
katmanlarn
oluturmaktadr.

Sonsuzluk Kulesi

Rab-Rabb-l lemn
07 Mays 2009
Kurnda Allhm, Allhn, Allh, Allhlar gibi ifdeler
gememektedir. Allh kelimesi neye (!?) iaret ediyor
ise iyelik eki ve oul eki al(a)mamaktadr!
Fakat Kurnda Rabbim, Rabbin, Rabbi, Rabler gibi
ifadeler gemektedir. Rab kelimesi neye iaret ediyor ise,
iyelik eklerinin her birini ve de oul ekini alabilmektedir.
En genel anlamyla Rab; Sznden dar klamayan,
yetitirici, gzetici anlamna gelmektedir. Kelimenin
anlam gerei, her birimin zerinde sz sahibi olan Rabbi
de farkl olabilecektir.
Yusufun zindan (!?) arkada Rabbine arap skmaktadr.
Birbirinden farkl zellii olan Rabler mi hayrldr, yoksa
Vahid ve Kahhr olan Allh m?
Her birimin mn kompozisyonu veya daha gncel, somut
(!)
olarak
tanmlamak
gerekirse veritaban,
zihin
ierii farkl olduundan, Rabbi de farkldr. Kiinin Rabbi,
zihin ieriinin otomatik sonucu ve ilevidir.
Egonun ayr bir varl olmadndan ego Rab olamaz;
fakat egonun olumasn salayan Rabbidir.
Zihinde rnein El-Halm mns, zellii vardr, El-~Alm vs.
vardr ayr ayr zellikler olarak; ama Zihin ieriinin (ElHalm + El-Alm + vs.) otomatik sonucu (kiinin
davranlar bu El-Halm + El-Alm + vs. zellikler
dorultusunda
iler)
olduundan/ayr
bir
zellik
olmadndan Rabb kelimesi El taksn almaz, Er-Rab

Rab-Rabb-l lemn

denilmez. Abd er-Rab olamaz. Rab, ayr bir mna


olmayp tmel bir ilevdir.
Zihin ierii ise genetikten gelen ve evreden edinilen
bilgidir. sel Farkndalk sahibi olmayan hibir varlk Zihin
ieriinin otomatik sonucunun Rabbinin dnda
eylemler, dnceler aa karamaz.
Rabbine tbi olan dolaysyla zgr=bid, Rabbl Alemin
olan Allha Kuldeildir. Abd ur-Rabb olmaz.
Rabbl
Alemin,
Rabden
farkldr. Benzerlik
ilevindedir. Elbette Rabbl Alemin ve Rab eklinde iki ayr
yap yoktur, fakat ayn varln bulunulan bilin dzeyine
gre zihin tarafndan farkl alglanmas sz konusudur.
Kelimeler kullanld yere, kiiye, bilin mertebesine gre
ilikili; ama farkl anlamlarla boyanabilir. ~sann Rabbi
Allha, bamszlna; zindandaki arapnn Rabbi
bamllna iaret eder. Ahaden farkldr; Allhu AHAD
farkldr.
Allh,
Rabbl
Alemindir. lemn (=alemler),
Rabbine/mn bileimine/zihin ieriine tbi birimler
deil,
lmin/sel
Farkndaln
aa
kt
birimlerdir. Allh sel Farkndalk sahibi birimlerin Rabbidir.
lemn, Allhn Kullardr. artlanmaszdr (Subhan Allh
derler), doutan getirdii bileim dorultusunda deil,
Evrensel
Dnebilen
ahlka
sahiptirler.
Evrensel
dnebilmek, Allh Rabb olarak kabul etmek, etrafn
deil, Onun ahlkna boyanmaktr. Etraf deil, Evrensel
olann istikmetinde eylemleri ortaya dkmektir.
Rabbine rif olmak, zihin ierii ve ktlarnn, ben
dediinin sahte, geici bir bileim olduunun isel

Rab-Rabb-l lemn

farkndalna ulap, bu illzyonu sonlandrmak ve etrafngenetiin oluturduu sahte/mecaz kimliimizi deil,


ilhamlarla
oluturulan
Gerek
Benlii
ortaya
karmaktr. lem (=lmin aa kt mahal) olmaktr!

Sonsuzluk Kulesi

Yol Gster Bilmeceme!


26 Mays 2009
ekim yasas, Yakar gibi zihin gc veya DUA gibi i
farkndaln kudreti
sonucunda
dilediklerimizin
gerekleiyor olmas -bu eylemleri ve sonularn nceden
(!) hazrlam veya hazrlamakla sorumlu -onay merkezinde
kurulubir
tanr
olmadna
grebizlere
alnyazlarmzn batan yazl bir senaryo olmadn, Tmel
radenin hemen imdi bizlerden, bizlerin zgr iradeleri
olarak
ktn ve
evrenin ortak
kaderini
ekillendirdiini hissettirmekte sanki?
Ama te yandan da aclarmdan, skntlarmdan kendimi
kurtaramamam, kendimi deitiremeyip ksr dngmden
kamamam da alnyazmn belirli olduunu, zgr
irademin olmadn da gstermekte?
Bu durumda hangi durumlarda ve ne kadar zgrz?
Bir olgunun nceden bilinebilir/hesaplanabilir olmas
(Gne tutulmasnn vakti gibi) her eyin determine (belirli)
olduunu
gsterir;
ama
belirleyen
bir
zn/
mertebenin/merkezin/kimliin olduunu gstermez.
Hesaplanabilir/belirlenebilir davranlarmzda (igd,
drt vs.) zgr ve irade sahibi deiliz. Bu nebathayvan ynmzdr. Ama lham ile yaarken, DUA ile
dilerken, hesaplanamaz/nceden belirlenemez hller
sergilerken TEKte olarak, TEKten varlmz aldmzn
farkndal ile, yni zgrce (Ben-O) Yaratabilmekte
ve (Ben-O) Dileyebilmekteyiz.

Yol Gster Bilmeceme!

rademizin olmadna inananlar, Allh isimli varln


btnlnde (?-h-)~Alm
zellii
olduundan,
zerresinde (? -h-) de lim aa kar diyor, inanyor
ve itiraz etmiyor iken, rade sahibi oluu gerei, zerrede
de radenin aa kn neden kabul etmiyorlar
acaba? radenin aa k rade sahibi olmak
demektir.
Allh, yzden bir eksik (yni sonsuz) zelliklere sahip bir
merkez/ kiilik/ kimlik deildir. Varlktaki bu zellikler/isimler
ancak farz misal birimlerde/ merkezlerde/ kiilerde/
kimliklerde sanal bir sahiplik olarak aa kar.
Bana radeyi, lmi teden/zden/esma boyutundan bir
kii/varlk/yer mi veriyor, yoksa irade, ilim vs. ben de Varlk
blnemez TEK olduundan kendiliinden mi var?
Ne olduklarn belki de hibir zaman bilemeyeceimiz;
gerekte hayalimizdeki gibi asla olmayan, ama defalarca
yinelemekten
ekinmediimiz
zdeki
(?)zt/esma/cebert vs. boyutlar kendiliinden irade vs.
sahibi olabiliyor iken, neden ben dediimiz de, ayn
TEKte oluu nedeniyle kendiliinden irade sahibi
olmuyor?
Neden ta attran O deyip Varl blyoruz? Ta atan
ben, ta bana attran O veya Ta atan O hayli
ayrmlar m, yoksa sadece Tan atlmas gerei
mi, kendiliinden?
Varlk TEK ise, alnyazmz bizden ayr, batan-nceden
yazm bir merkez/kimse/yer(ler) var olabilir mi? TEK neyi,
kim ve ne iin yazyor? Kim, nereden ve nasl program
koyuyor? Bu sorulara cevap verirken TEKi OKlatryoruz
aslnda!

Yol Gster Bilmeceme!

Gerekte ba-son, nce-sonrann olmad


nceden yazl ifadesinin anlam kalabilir mi?

Varlkta

Ben ile O diye iki ayr varlk yok ise, gerekte O


kaderimizi yazmtr ifadesi doru mudur? Ben de TEKin
kendisinde olarak, TEKin varlndan varlm alarak
kaderimi yazabilirim, doru deil midir?
nsan gibi olamayacak olan Zn yazaca bir senaryo
olabilir mi? z diye diye acaba tanrmz m
gncelliyoruz? Nasl bir ey bu z ki, her eyi ona
atfederek kendimizden uzaklatryoruz?
Z hemen, imdi benimle aa kmyor mu? rade, lim
benimle aa kmyor mu? (Tebihen) Sanal olarak
ayrp O dediimiz aa kabilmesi iin sanal bene
muhta deil mi?
Sorular, sorular, sorular
Anlayana kadar tekrar tekrar sil batan.
Belki
de
sonunda
gaybolmak var.

anlayamayacamz

anlayp

Sonsuza dek bulamamak Anlama Doyamamak


O diye sanal olarak blp iaret ettiimiz varla/varlkta
hayranlmz sonsuza dek itiraf etmek.
Y H, Nasl bir eysin SEN?
Yol gster bilmeceme!

Sonsuzluk Kulesi

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi


08 Haziran 2009

Einsteinn uzay-zaman hakknda bilinenlerde kkl bir


deiiklik yapna kadar bilim insanlar Newtondan
aldklar mirasla zaman uzaydan ve gzlemciden
bamsz ve deimeyen
mutlak bir
sre
olarak
dnmlerdir. Einstein devrimi ile birlikte ise uzay ve
zamann
gerekte birbirine
bal
olup uzay-zaman
btnln oluturduunu ve saduyumuza ters gelse
de alglaycnn durumuna gre deiken bir yap
kazandn renmi olduk.
Grelilik teoremleri olarak adlandrlan bu yeni bak
as, k hzn sabit kabul edip gzlemcinin sahip olduu
hza veya maruz kald ekim alanna gre uzay ve
zaman algsnn da deitiini sylemektedir. Her birim,
uzay
(3 somut boyut)
ve
(1 soyut boyut)
zaman
btnlnde sabit olarak k hz ile yol almaktadr. Ik
hz uzay&zamann akma hzdr.
Uzayda u an (pratik olarak) sabit (yni sfr hzda)
olduumuzdan zaman boyutunda da k hz ile yol
almaktayz. Uzaydaki hzmz k hzna doru yaklatrdka
bilimkurgu
filmlerindeki
sahneler
ortaya
kmaya
balar. Zamandaki hzmz yavalar, genleir. rnein, k
hznn % 99u bir hzla uzayda yol alan bizlere dardan
bakan hareketsiz bir gzlemci saatimizin 10 kat daha
yava ilerlediini, kalbimizin on kat daha yava arptn,
700 yla kadar yaadmz grecektir.
Peki, uzayda k hzna ok yakn hzda giden bize
gre durum nasldr? Varlmz oluturan tm atomlar,
protein ve DNA&RNA moleklleri, sinir hcrelerinin ileyii vs.

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

de k hznda hareket ediyor olacandan rlativite


yasalar onlar iin de geerli olacak, hepsi de ayn zaman
genlemesine
maruz
kalacak ve
dolaysyla
zihnimizde, kendi
bedenimiz ve
ierisinde
yolculuk
ettiimiz uzay
gemimizde bize
gre hibir deiiklik
olmayacaktr. Ama uzay gemimizin penceresinden dar
baktmzda ise ldrdmz zannedebiliriz. Her ey
zamann abuka tketmekte, saatler fldr fldr dnmekte
(on kat daha hzl), salar hzlca aarmakta, geride
braktmz anne-babamz sadece 7 yllk bir mre sahip
olabilmektedir. O srete gk bir baka renge brnr!
yle ki yolculuumuzu bitirip dnyaya dndmzde
evladmz kendimizden daha yal bulmu olacaz!
Ik hzna en yakn noktada uzay gemisindeki biz iin tm
evrenin mr tkenir. Uzayda tam tamna k hznda yol
aldmzda ise artk zamandaki hzmz sfrlanr. Zaman
sonsuz genleecei, biz de evrenin sonuna ulaacamz
(evren ortadan kalkaca) iin algmz da ortadan
kalkacaktr. Uzay gemimizi dnyadan izlemi olan sabit
gzlemciye gre ise bizim saatimiz durmu, Kehf
ehli gibi capcanl bir heykel olmuuzdur.
Ashab- Kehf bulunduklar Kehf (Oyuk, isel uzay) ierisinde
kendilerine gre bir uyku (!) saati ( sekiz saat) geirirler
iken dnyada (!) 300 + 9 yl gemitir. ehre (!) indiklerinde
yanlarnda kalan paralar (!) hazine olarak nitelendirilmitir.
Maara diye meal edilen; Kehf ile iaret edilen kavram,
Tefekkrle yola kan bireyin dnyay, bedenini, gnlk
dncelerini brakarak tatt Yekpre, Geni, genlemi
AN hlidir. Ashab Kehf de ANn derinliini tadan zihin

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

Uyku; kelbimizi (!) girite brakp ANa, Gnl Maarasna


girmek; dnyaya uyuyup, Gnlde Uyumak. Uyku baldan
TATLIdr derler.
Uyku Saati ise, ANdaki derinlik. Derinliine gre 300, bin
veya 50 bin yl olarak sembolletirebiliriz.
Dnya; Rya grlen yer. Gerek deil.
ehir; gndelik farkndala sahip zihnimiz.
Para; Bilinalt programlarmz. ANdan Dnyadaki
ehrimize indiimizde bilinaltmz limle yeniden
programlanr, nceki durumumuza gre hazine
deerinde olur.
Bizde aa kan lim (Uyku Saati) bizi dnyadakilere
gre zaman tesine geirir (300 + 9 yl). nen ilim Kehf Ehlini
de
baka
bir
dnyaya
gtrr/dnyay
farkl
alglattrr. Zaman tesine gemek ise zaman algs youn
olan Nefsi Emmarenin, Nefsi Levvamenin skntlaryla
uramamak demek.
Ik hzna ulaan bir varlk 4 boyutlu evrendeki
hacimsel/maddesel yapsndan kurtularak evrenle tmleik
hle gelir, boyutsuz bir kuant noktacna dnr. Bu
hzda gemi-imdi-gelecek kavramlar ortadan kalkar.
Zerrecik zamandan mnezzeh olur!..
Zaman olmadan alglama olmaz. En kk zaman aral
(bilimdeki an kavram) 10 zeri -43 saniyelik bir dilimdir.

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

Bu en kk, artk ikiye blnemeyen zaman aral n


en kk uzay araln (10 zeri -36 metre) kat ettii
sredir. Bu an 3 boyutlu bir Hologramdr.
Zaman, en-boy-ykseklikten oluan 3 boyutlu meknsal
dilimlerin (kolaylk asndan 3 boyutlu kp eklinde
dnelim) bir st -soyut- boyutta; en, boy ve ykseklikten
bamsz bir dorultuda (4 boyutlu bir kpte) dizilmesi ile
oluur. Zaman algsnn oluabilmesi iin de bu dizilimin bir
st
boyut
ile
(5

boyut
=
Zihin
katmanlar) etkileimi gerekmektedir. Cansz maddeler 4
boyutludur ve dalga ynleri uyumsuz olduundan i
dnyalar ve dolaysyla zaman alglar da yoktur. 4 boyutlu
madde belirli bir karmakla ve dzene ulatnda (sinir
sistemlerimiz veya gelecekteki yapay zek) maddenin
dalga fonksiyonu uyumlu hle gelerek i dnya ve
ilerisinde zamann farkndal oluur.
Bir st boyutun anlalabilmesi iin bir alt boyuttan
rneklendirme yaparak devam edelim ve zamann ne
olduunu anlamaya alalm:
Bir dzlem 2 boyutludur. Bu dzlemlerin yan yana dizilmesi
ile bir kp/prizma elde edilir, yani 2 boyutlu dzlemlerin
yan yana dizilmesi yeni, bamsz bir dorultuyu, 3. bir
boyutu ortaya kartr.
Eer 2 (mekn) + 1 (zaman) boyutlu bir
dnyada yayor olsa idik, algladmz
evrenimiz bir gazete sayfas gibi ve
kendimiz de bu sayfadaki resim insanlar
gibi olacaktk. Zaman ise 3. boyut, yani
bir kp/prizma olacakt.
imdi bu rnei bir st boyuta tayarak

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

gerek dnyamz anlamaya zorlayalm. Bu kplerin


de yeni, bamsz bir dorultuda (dikkat 3. boyutta deil,
4. boyutta) dizilmelerinin sonucu nedir? Bu 3 boyutlu
kplerin st boyutta dizilimlerini, 3 boyuta hapsolmu ve
uyum salam beyinler olarak 3 boyutlu meknsal
koordinatlarmzn dna karak canlandramayz; ama bir
alt boyuttan vermi olduumuz rnekle sezebiliriz.
imdi iinden gemekte olduumuz an 4 boyutlu kpn
3 boyutlu kenardr!
3 boyutlu meknlarn 4 boyutlu bir kpte dizilimi yukardaki
temsili resimdeki gibi gsterilebilir. Temsilidir nk izim 2
boyutlu bir yzeyde yaplyor. Bizlerin yaayp getiimiz,
alg alanmzdan kan anlar artk olumakta olan o 4
boyutlu kpn bir dizisi; ama bizlerin mazisi olarak yer
almaktadr.
RUH denilen okyanustaki dalgalanmalar belirli bir eik
deerinde her an kendiliinden kerek, k hz alt
blgede uzay&zaman btnln ve kmenin
gerekletii
yerdeki
zihinde gemi-imdi-gelecek
algsn ortaya karmaktadr.
RUH bensiz ve zamanszdr. Her nano alt srelerde
gerekleen kendiliinden kmeler ve bu kmelerin
birleimi/btnl ise kmenin olduu yerde sanal bir
ben duygusunu, zaman akyor hissini, RUHun ben ile
olan
farkndaln/benin
i
dnyasn
ortaya
karmaktadr.
Not: Buradaki ben ifadesi
dnyay
seyreden
geici kimlik/kiilik olarak dnlmelidir. Dier yandan, bu
ben olarak algladmz kiiliklerimizden tm alglamay
yapan BEN hissi ise Tek olan RUHtur.

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

Her an kendiliinden k hz alt blgeye ken ve bizim


gemiimiz olmu veya geleceimiz olarak addettiimiz
uzay&zaman
dilimleri
k
hznda
veya
derinliine/boyutlarna gre k hz tesi takyonik hzlarla
titreen ok boyutlu RUH uzaynda ses-grnt,
yaptklarmz/ettiklerimiz olarak deil suretsiz-ekilsiz olaslk
dalgalar olarak kaytldr. Hibir uzay katnda (rn. Levh-i
Mahfuzda) Ahmet u ii, Mehmet bu yapacak diye bir
kayt yoktur. Kaytl olan kuantlarn titreim ekli, yn veya
iddetidir (Ve hatta kuantlar dhi olmayp bu enerji
taneciklerinin de daha derinliklerindeki melek glerdir).
Bizlerin amelleri bu kuantlarn hareketlerinin ok sonraki
rnleridir.

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

Varlmz RUHtan aldmz iin RUHun geici olmayan,


saf zelliklerine yaklatka, yni beni saflatrdka,
olaslk dalgalarn da DUA dediimiz yaratmzla
ynlendirebilir, kaderimizi etkileyebiliriz.
Saflamak, zihni k hz alt madde&zaman hissinden
arndrp k hzna ve tesine kartmak ve egosuz
farkndala ulatrmaktr. Zihin burada ne domu olur ne
de lecek olur. nk zaman yoktur, AN vardr.
Ik hz alt blgede gemi-imdi-gelecek vardr. Bu
Rabbin indinde zaman, anlarn zamlanmasdr. Ik
hznda zaman yoktur, AN vardr (AN an) ve o da Rabbin
katdr.
AN ve an ayn eyler deildirler. anlar zaman oluturur;
ama zaman ANdadr. AN, zamana yukardan (!) bakar.
AN,
gemi-imdi-geleceklerin
toplam
deildir.
Yaamak bir sreci ifde ettiinden AN iin geerli bir
kelime deildir. AN, Gelecek ile Gemi arasndaki ve
gemii-gelecei hatrlatan bir imdiden ziyde, gemi

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

ve gelecei olmayan GEN, genlemi, yekpare bir MD


hli olarak tarif edebiliriz.
ANdan tatm olan kii ne kendini ve kendini bir
ey olarak grr, ne de bir bakasn ve bir ey olarak
grr. nk varlk bu hlde blnmemitir. Blnmedii
iin Saf Farkndalk olarak HUZUR tadlr.
ANdan tatm olan kii, dnyaya indiinde, gemi ve
gelecei olan; ama bunlara taklmadan an, imdiyi
ve bunlarn gzelliklerinde yaama orann artrandr.
AN, Tohumdur; kkn, gvdenin, fidann, aacn ve
meyvenin, yni geliim anlarnn kayddr, yazgsdr.
Tohum SU ile etkileti mi alr, kendini/kendindekini
seyreder.
Zihin ANa k hz altnda bakarsa Zam-an olur; Zamana
Ik hznda bakarsa AN olur.

21.09.2011 Yanl/Eksik alglanmamas iin yazya kk


bir not:

Uzay-Zaman ve Zihin Bilmecesi

Bilimin verileri bizlere k hznda AN kavramnn kaldn


sylemektedir. Ik hz AN (Kurndaki bin yllk yol
ifdesi), tasavvuftaki DEHR deildir! DEHR, k hznn sonsuz
kat (Kurndaki elli bin yllk yol ifdesi), RUHun en derin
(?) katmanndaki (?) durumudur.

Sonsuzluk Kulesi

slam Medeniyetinde Evrim Dncesi


31 Temmuz 2009
zellikle son yllarda Evrimsel srecin bir Yaratcy
reddetme
anlamna
geldii ynnde
youn
bir
propaganda ile kar karyayz. Belirli baz odaklarn
kartm olduu yaynlar, inanl insanlar Evrim ile Yaratc
arasnda bir seim yapmaya zorlamakta ve Evrimin
bilimsel bir teori olduunu kabul edenleri Kutsal metinleri
reddetmekle etiketlemekte.
Hlbuki slam Medeniyetinde, Abbasilere kadar olan
dnemde, Tanrnn yoktan var ettiinin deil, Ahmed bin
Muhammad
Ali
Miskeveyh
(11.
yy),
bnulHeysem, Nasiraddin Tusi (13. yy), Al Biruni (10. yy), Al
Cahiz (8. yy) ve Al Nazzam, hvanuSSaffa, ibni Nefis (13.
yy), bn Tufeyl (12. yy), Cabir bin Hayyan (9.
yy) Muhammed Zekerriyy el-Kazvn, bn Haldun,
Knalzde Ali Efendi gibi mslman bilim insanlarnn
eserlerinde evrim dncesinin izlerini gryoruz. Bu
dnemin sonuna kadar yaratl inanc evrim dncesi
ile tamamen paralel gitmesine ve doal karlanmasna
ramen bundan sonraki dnemlerde bu inantan
ayrlmalar ba gsteriyor. Dn adan Abbasilere kadar
olan dnemde yaratl ile evrim paralel dnce
sistemleri olarak giderken, ortaada bilimin Katolik Kilisesi
ile ters dmesi (Evrenin merkezine insan koymas, ~sann
Tanrnn olu olmas hasebiyle insanlarn da maymun
benzeri varlklardan gelemeyecei dncesi) sonrasnda
slam dnyasnn da bundan nasiplenmi olmas, evrimci
dnce sisteminin de poplerliini yitirmeye balamasna
neden olmutur. Fakat gene de slam medeniyetinde bn-i
Sinann eserlerinde ve 12. yzylda bn-i Tufeylde hayatn

slam Medeniyetinde Evrim Dncesi

baz madde ve gazlarn kimyasal bileimi ile olutuunu


belirtmesi, evrim dncesinin gene de varln devam
ettirdiinin bir gstergesidir.
Miskeveyh,
El-Fevzl-Asgar
eserinde
evrimlemeyi,
Darwinden tam 850 yl nce incelemi ve yle
yazmtr: yksek alemden inen nefs (ruh) eitli dnya
varlklarnda kendini gstere gstere tekaml etmi,
nihayet insanlk mertebesine gelmitir.
Bununla birlikte dn adan yorumlara bakacak olursak
Osmanl bilgini Erzurumlu brahim Hakknn (18. yy)
Marifetnamesinde geen Bu erefli vcudun ykseli
balangc madenler olmutur ki, onlarn balangc
kaygan amurdur. Sonra ondan talar mertebesine
ykselmitir. Ta i ve srette insana benzeyen nesnas
(byk bir maymun tr) ve maymun mertebesini
bulmutur. O mertebeden dahi ykselip insan suretine
gelmitir (Cilt I, s.71) satrlar da son dnemlerde bile
hayatn
kkenlerinin
evrim
temelli
olarak
aklanabileceini net bir ekilde gsteriyor.
Mevlanann
eserlerinden
edebileceini dndmz
noktalandralm.

de

bu
konuya iret
alntlarla
yazy

Fihi Mafih (Ne Varsa indedir) adl eserinden:


Mesela nce toprak ve cemaddn (canszdn), seni bitki
lemine getirdi; bitki leminden alaka (kan) ve muda
(et) lemine sefer ettin. te keramet budur Bunu inkr
etme ve sana bundan haber verirlerse kabul et.
Divan adl eserinden:

slam Medeniyetinde Evrim Dncesi

lkin, maden idin, sonra bitki, Bilahare hayvan oldun: Bu


gzlerinden nasl gizli kalacaktr? Bundan sonra, bilgi, akl
ve imanla donatlm insan oldun.
nl Mesnevisinde de birka yerde benzer szler yer
alyor:
Ben de cansz varlktan oldum, biten, boy atp gelien
nebat (bitki) oldum; artk lp azalmaktan, noksana
dmekten ne diye korkacakmm?
Hibir eyden haberi olmayan canszlardan, geliip boy
atan bitkiye, bitkiden yaay, dertlere uray varlna.
Sonra gzelim akl-fikir, ayrt edi varlna geldin; ondan
sonra da be duyguyla alt ynn dna varacaksn.
nsanolu nce cematlarda (canszlarda) zuhur etti,
sonra cematlardan nebatlara geti. Yllarca o fidanlardan
bir fidan gibi yaad, ok farkl olan cemat halinden
habersiz. Nebati halden hayvani hale geince, nebat
halinden hi bir ey hatrlamad, nebatlar lemine
duyduu meyilden baka. Bilhassa ilkbahar ve iekler
at zamanda. Yine biliyorsunuz ki Ulu Yaratc
insanolunu hayvan durumundan insan haline kard.
Bylece insan iklimden iklime geti, imdiki gibi akl irfan
ve kudret sahibi oluncaya kadar. Evvelki akllarndan hi
bir hatras yoktur, u anki akl durumu da deiecektir.
Sanrm isimlerini zikrettiim mslman bilim adamlar ve
dnrlerinin ifadeleri Evrimsel sreci kabul etmenin
Yaratcy reddetmek anlamna gelmedii, hatta gerein
bu olduu; ama sonradan saptrld noktasnda bir
aklama olabilir.

Sonsuzluk Kulesi

Korkmadan Sorgulamak
11 Austos 2009
Nedense ezberlediklerimizi,
atalarmzdan taklitle alp
aktardklarmz dnmek olarak addediyoruz! Bir gzel
sz dinlemitim: Ezberlerin bittii yerde Dnme
balar diye.. Peki, Dsel/Dnsel bir lem olan Cennete
dnmeden girilebilir mi? Yni ezberlediklerimizle,
taklitle Huzura erebilir miyiz?
Yanl dhi olsa farkl dnebilme zgrl, insanda
ilhamlarla
yaama orijinalliini ortaya
kartr.
nk lham yaratmdr, Cennet esintisidir.
Bu Varlkta korkulacak vasflara ship bir stn/ilhi kudret
yok!. Sorguladmz, -hakkatte yanl bile olsa- farkl
dndmz iin bize ceza verecek bir yer/
mekanizma/ kii yok!. Korktuumuzu zannettiimiz varlk
hakkat deil, kafamzda yarattmz snrllktr.
Hakikat ehli olarak kabul ettiimiz zevttan rendiimiz
pasajlar
dhi,
o
konunun
mutlak
olarak
cevaplandrld, artk tartmaya devam etmemek
gerektii anlamnda alnmamaldr. Bu durum tek tip
anlaylarn, tek
bir
dnrn
eserlerinin
okutulduu cemaat-tarikat ortamlarna benzemektedir. Bu
bizleri
taklide
almaktan dnce
uyuukluuna gtrebilecektir. Grnte birbirlerinden
ayr grlerde olan Sevgili Ustalarn her birinin
anlattklar zerinde sorgulamalar yaparak tek tip fikirleri
okuyup-ezberleyerek srlememiz de engellenmi olur.
Allh Bilebilmek iin Onu dhi sorgulamamz gereken
bizler,
acmadan/korkmadan
her
kulun
dnce
sistematiini de sorgulamalyz.

Korkmadan Sorgulamak

Korkmayalm!..
Bizler, ismi Allh olan bu Varlk indinde, annebabalarna masumane, artlanmasz bir ekilde sorular
soran minik
ocuklar gibiyiz.
lle
de
korkacaksak,
acmaszca
sorgulamadmz/dnmediimiz
iin
korkalm. Minicik ocuklarmz bizlere farkl/zor sorular
sorduklarnda onlara kzyor muyuz, yoksa tebessm m
ediyoruz? te yukarlardan (!) da bizlere byle tebessm
ediyorlar.
Hakikat diye anlatlanlara inanmak
Bilmek/yaamak
adna
kurcalayanlara Selm olur!

deil de,
anlatlanlar

Sorgulamaktan korkmayalm. Kendini Ateiste madde


doa-evren, Teiste tedeki tanr, Erenlere Sevginin
Kendisi olarak alglatan O diye iaret edilenin yaratt
farkllklar, farkl dnenleri zenginlik olarak grp, bu
zenginlikteki Sonsuz yansmay Seyredelim.

Sonsuzluk Kulesi

Bende Sakl..
13 Austos 2009
Ben ile
iaret
edilen
varlmdaki
lim
eksiklii (eDN)benin DNYas, Allhtan uzak olma
durumu da Cehennemidir. Bendeki lim eksiklii
buray, Cehennem mekn olarak alglatr.
Cehennemdir meknda grdm annem, babam,
sevdiim, etrafm! (Zamansal, boyutsal) tede deil,
hemen imdi, burada, Ben dediimde.
Ben, burada toprak/ate yaratll ins/cin, eytan, blis
olur.
Cehennem, dnyal/ins ve uzayl/cin ( teye/uzaya
ynelen) iin sknt verir. Madde dnyaya doan
herkes Cehenneme uramtr nk!
Kabir ehli iin ise Aktr Cehennem. Onu artr, pak
eder, kabirden diriltir, Muamba Dekoru skp atverir.
Bendeki lim
younluu Bende Gizli
(Cenne)
Hazineyi ortaya
kartr,
madde
bedenimi/meknm (Basretimde,
Beynimin
Tefekkrnde) ortadan
kaldrr,
Holograma
sokar, boyutsal Cennetimi oluturur. Ben, Nr dokulu;
Su tabiatl Hri, Nr Bedenli Melek olur.
tede deil, hemen imdi, burada, Ben dediimde.
Cennettir, ryada
(!)grdm
annem,
babam,
sevdiim, etrafm!

Bende Sakl..

***
7 kat Sem, 7 kat Arz! ie dnyalar
Hepsi Apak, gzmn nmde!
ok ak olduu iin ok Sakl, belki de!
Sakly amak,
limi artrmak ile,
Cehenneme ARITICI olma fonksiyonunu yklemek..
Anahtar, karlksz VERMEK!
Sevgiyi, Bilgiyi, Tebessm, efkati, Beraberlii

Sonsuzluk Kulesi

Kuran'n ifresi
24 Austos 2009
Dnem dnem ekranlarmz sslemekte olan bir konudur,
Kurann ifresi olup olmad meselesi. Basit aritmetik
ilemlerin yapld, byk-kk Ebced hesaplarnn
kullanld, yet veya sre numaralarnn birbirleriyle
toplanp kartld ve bunlarn dnda daha farkl
yollarla zoraki ilikilendirilmeye
allan
tarih
olaylar/doaya ait fenomenler ve Kuran teksti!
Her eyden nce Kuran ve dier kutsal metinlerin
birer ifreler kitab deil, insanlara kendi hakikatlerini,
manevi olgunlamalarn salayacak bilgileri ieren Allh
retileri
olduklarn
biliyoruz. Peki, ifreler
kitab
olmamalarna ramen baz ifreler ieriyor olabilirler mi?
Kuranda ifreler olduu zerine piyasada bulunan,
internette dolaan (Kurann ifresi, Kuranda Gizlenen
Tarihler, 19 Mcizesi vs. gibi) ifreci iddialar kanaatimce
kullanlan sistemsiz ve tutarsz teknikler dolaysyla Kuran
ok basite indirgemekte ve hatta ileri gidildiinde -19
efsanesi rneinde de grld gibi- kendi kurgularna
uymad iin kiileri ayetleri inkr noktasna kadar
gtrebilmektedir. Tevbe sresinin son 2 ayetini 19
sistemine uymad iin reddedenler, basit bir rnek
olarak, minel
cinneti
vennas ayetinin
Kurandan
olduunu nasl bilmektedirler?
Kuranda ifreli olarak yer ald belirtilen iddialara Msrn
bamszlk tarihi, Edisonun ismi, srailin kurulu tarihi,
I. Dnya Savann yl, X lkesinin meridyen numaras,
Aya k senesi, protonun ktle numaras, eitli
elementlerin isimleri vs. gibi rnekleri verebiliriz. ifreli
olarak sakland sylenen bu bilgiler ise bir takm

Kuran'n ifresi

kartma, blme ilemleriyle, yet numaras ekleme


gibi basit aritmetik hesaplarla deifre (!) edilebiliyor.
Sistemlerindeki tutarszlklar gz ard edip, gerekten
de bu basit tekniklerle zlmesi beklenen ifrelerin
olduunu kabul ettiimizi varsayalm. Bu durumda
kriptologlarn
zdkleri kat
be
kat
daha
girift
ifreler Kurann ifrelenmi
ynnden
ve
ifreleme
tekniinden daha stn olmazlar m? Zaten daha stnse
iddia edilenler mucize olarak adlandrlabilir mi? Bunun
dnda,
malum
olan srailin
bamszlk
tarihinin insanla,
kiisel
geliimimize
katks
nedir acaba?
Duygularn
okanmas,
heyecandan,
oyalanmadan ve zaman kaybndan baka?
Kurann ifresi olduunu iddia eden kiilerin sistemleri
daha batan yanl materyal zerine kurulmutur.
Her eyden nce yet/sre/harf numaralar, sralar gibi
malzemelerin kullanlarak bu sonulara ulalmas hataldr.
nk, Kurann yet says belli deildir (6666 says kulaa
ho gelsin diye sylenegelmitir). yet numaralarnn,
saylarnn ilhilii yoktur. Kimi ekol mushaftaki bir tek yeti
2, 3 yet olarak kabul edebiliyor iken, kimisinin 3 ayr yet
saydn da tek bir yet olarak saymaktadr.
Bundan baka, Kurann u anki resmi sralamas da ilhi
olmayp (ini srasna gre deildir) Raslun veft
ardndan beer eliyle dizilmitir (Kuran okurken anlk konu
deiimlerinden de bunu anlayabiliyoruz) ve hatta baz
yerlerde ayetler i ie yedirilmitir.
rnein, son inen sure z ce nasrullhi vel feth diye
okuduumuz; Allahn yardm ve zafer gn gelip,
insanlarn Allahn dinine akn akn girdiklerini grnce,

Kuran'n ifresi

Rabbini verek tesbih et; Ondan balama dile, nk


O, tevbeleri daima kabul edendir. eklindeki Nasr
suresidir.
Bu sureden sonra inen ve Nasr suresi ile anlam
btnl oluturan son ayet, Kfre batm olanlar bugn
dininizden mitlerini kestiler. Artk onlardan korkmayn,
benden korkun! Bugn sizin iin dininizi kemale erdirdim,
zerinizdeki nimetimi tamamladm ve sizin iin din olarak
slam/Allaha teslim olmay setim yenilmesi haram
klnan maddelerin sraland ve ok nceleri indirilen
Maide-3. ayetin iine yedirilmi ve ayet ii bariz bir konu
sapmasna neden olmutur.
Maide-3: unlar size haram klnmtr: Boazlanmayarak
lm hayvann eti, kan, domuz eti, zerine Allahtan
bakasnn ad anlm, boulmu, vurulmu, yuvarlanm,
sslm, can zerineyken yetiip kestikleriniz mstesna
olmak zere canavar tarafndan yrtlm ve dikili adak
talar zerinde boazlanm hayvanlar ve bir de fal
oklaryla ksmet paylamanz Btn bunlar birer
saptr. Kfre batm olanlar bugn dininizden mitlerini
kestiler. Artk onlardan korkmayn, benden korkun! Bugn
sizin iin dininizi kemale erdirdim, zerinizdeki nimetimi
tamamladm ve sizin iin din olarak slam/Allaha teslim
olmay setim. u da var ki, her kim ciddi bir alkla yz
yze gelir de gnaha kamak maksad olmakszn
onlardan yemek zorunda kalrsa, elbette Allah Gafr ve
Rahmdir.
Maide-3 iine yerletirilen ayetin Nasr suresinin sonuna
yerletirildiinde nasl bir anlam btnl oluturduuna
dikkati ekmek isterim.

Kuran'n ifresi

Bundan baka Emevi valilerinden Haccc bin Yusfun,


Mushafa bin taneElif harfi koydurttuu da bilindikten
sonra (Gnmz mushaflar ile Halife Osman mushafnda
bu
fark
grlmektedir) bir
takm Ebced
hesaplar yapmann veya 19u tutturmaya almann
anlam kalmakta mdr acaba?
Yeterince detayl incelenirse her metin ifrelidir diye bir
sz vardr (Gdel Escher Bach).
rnein, Atatrkn Genlie
Hitabesinin dhi
uydurabilecek
bir
sistemle
ve
yaplacak
baz
hesaplamalarla ifre ierir hle geldiini, bir takm element
isimlerinin (ama her elementin deil (!)), meridyen
numaralarnn, kurulu tarihlerinin vs. tutuyor olduunu
greceksiniz. Meridyen tutmazsa paralel tutabilir, element
ismi tutmazsa ktle numaras tutabilir. Tutan bir say
bulmak ve algda seicilik yaptrmak ok kolay!
Tutarszlklar konusunda basit ve tek bir rnei Kurann
ifresi adl
kitabn
ieriine
sahip Websitesinden yararlanarak verelim.
Sayn yazar diyor ki:
Kuran- Kerimde yer alan element isimli Hadid (Demir)
suresinde, Radon, Potasyum, Zirkonyum ve Titanyum gibi
dier elementlere de atom numaralaryla ve arlklaryla
birlikte iaret edilmektedir. Hlbuki o yllarda elementler ve
atom numaralar henz kefedilmemiti. te bu yzden
Kuran ok byk bir mucize daha sergilemektedir.
Peki, dier elementlere neden yer verilmemi diye
sormamz gerekmez mi? Kuran bu element isimlerine iaret
mi
etmekte,
yoksa kurgulanan
sisteme monte

Kuran'n ifresi

edilebilen sadece Radon,


Titanyum elementleri mi?

Potasyum,

Zirkonyum

ve

Sayfada yle devam ediliyor:


F (Fluorine) Element isimli surede (Hadid: Demir) F
harfi ilk defa burada geiyor. Ayetin bandan buraya
kadar 9 harf gemektedir. Ayn ekilde F elementinin
atom numaras da 9dur.
Rn (Radon) Element isimli surede (Hadid: Demir) R ve N
harfleri ilk defa burada yan yana geliyor. Ayetin
balangcndan buraya kadar 86 harf gemektedir. Ayn
ekilde Rn elementinin atom numaras da 86dr.
Zr (Zirconium) Element isimli surede (Hadid: Demir) Z ve
R harfleri ilk defa burada yan yana geliyor. Ayetin
bandan buraya kadar 40 harf gemektedir. Ayn ekilde
Zr elementinin atom numaras da 40dr.
Algda seicilik olduu aikr! 114 Elementten -nedensesadece 4 tanesi bu sisteme uyuyor. Eer tutarl bir
sistematii olsa idi, ayn mantkla Hadd sresinin ilk
harfinden itibaren H (Hidrojen), He (Helyum), Li (Lityum)
vs. eklinde element isimlerinin srayla gitmesi gerekirdi.
Fakat byle bir sra bulmak elbette imknszdr. Eer bu
imknsz durum gereklemi olsa idi, bu duruma mucize
denilebilirdi.
ifreci arkadalarn
dier
tr sistemsiz/tutarsz ve basit
bilgilerden olumaktadr.

birok
iddias
da
bu
mantkla
oluturulmu

Dolaysyla mushafta bu tip bilgiler aramaya almak boa


krek ekmektir (Kuranda 19 mucizesi iddiasna ayrntl

Kuran'n ifresi

eletiri ve yanllar iin Mahmut Toptan Kuran- Kerim Ve


19 Efsanesi kitabna baklabilir).
Kurann
ruhu asndan
da
nemli
olan
yet
saylaryla/kabukla
uramak
deil,
bilgisiyle
yol
alabilmektir. Kurann ifresi, Kurann yazsnda deil, Onu
OKUyabilen kiilerde alan sel mndadr.

Sonsuzluk Kulesi

TEKim. TEK!..
02 Eyll 2009
Bizler Makroskobik lekte snrl gzlere ship (?) olunca,
zihnimizde
de
Varlkta birbirlerinden
ayr boyutlarkatmanlar
var
zann
douyor.
Hlbuki Snrsz
Gnln gznde hepsi MD ve BURADA, ayn TEK! imdi
dnelim:
Ego, Salt enerji, String veya Atomik boyutum
nerede? Mikroskobik boyutum nerede? Makroskobik
boyutum nerede?
ben, bedenimden ayr ve tesinde deilim. ben,
hcrelerimden de ayr ve tede deilim. ben,
atomlarmdan
da
ayr,
tede
deilim.
ben, BENden de ayr, tede deilim.
Hep AYNI TEKteyim. TEKim. TEK!..
Samanyolu, Gne, Ay, Dnya, nmdeki PC, nmdeki
Web sitesinin grnts, kulama gelen sesler,
dokunduum klavye Bunlar alglayan (gren, duyan,
dokunan..) KM? Grdklerim, duyduklarm, dokunduklarm
benden, bilincimden ayrlar m, tedeler mi?
Darda ayr bir dnya m var? Dars m var? Yoksa Her
ey Bilincimizin ierii mi?
Her eyin alglanmas ben olarak etiketlenende deil mi?
Alglayan TEKtir, evet.
Peki, nedir bu TEK?

TEKim. TEK!..

zmzde; ama hl temizdeki H, Allh m?


Bu bilgi hissedi midir, yoksa ezber mi?
Bir zde olan bir de benler dedirtip VARLIK parampara
eden Tasavvuf ezberi, artlandrmasdr.
Varlkta Alglama meydana geldi mi, ben var olurum.
ben de alglar/alglanr olur Her EY.
Tm algladklarm bende.. Her ey bende Tmel ve
Bir. stersen etiketleyelim, diyelim BEN!
ster tek ben varm diyelim, istersek tek mutlak BEN var
diyelim; ama blmeyelim!
Ve TElemeyelim, sadece TEK O var diye, Kendimizden
balayalm Tefekkre!Zamirsiz TEK kalsn geriye..
Tek O diye zamirlersek teleriz; Tek beni birimselmerkeziletirirsek de Firavunu diriltirmi oluruz.
Buna dikkat ettikten sonra arkmz armaya devam
edelim.
Hep AYNI TEKteyim.
TEKim.
TEK!..

Sonsuzluk Kulesi

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler


15 Ekim 2009
Bilimsel dn metodunda bir kural vardr. Bir olguyu
aklayabilmek iin n tane unsur yetiyorsa o fenomenin
nden fazla elemanla aklanmaya allmas gereksiz
olacak
ve
bu
unsurlar
zme
eklenmeyecektir (Tutumluluk
Yasas, Occamn
Usturas [parsimony
principle]). Mevcut
aklamalar
sorunu/konuyu zemedii takdirde ek aklamalar, yeni
kavramlar, boyutlar vs. iin iine sokulacaktr, dhil
edilmelidir.
Bu balamda, insanlarn yzlerce yldr yaayageldii
doast, olaanstym (!) gibi gzken birtakm
fenomenlerin cin ad
verilen, insandan
ayr grnmez
varlklar tarafndan meydana getirildiine inanlm,
yaanlan yklerle insanlar korkmu, bu rivayetler birok
milletin inanna, rfne girmi, tedeki kt varlklarn
karlmalar iin kuvvetli nefeslerle flenegelmitir. Asl
korkulmas
ve
korunulmas
gerekenin
kiinin
kendisini Allahtan ayr dren sakl alt kiilikleri olduu
ise sembolik anlatmlarn mota mot anlalmasyla fark
edilmemitir.
Gelenekten alnan artlanmalarla kutsal metinlere
yaplan tek ynl ve dar/gemiin bak asyla, anlatlan
mecazlar elbette
olduu
gibi, zerinde
dnlmeden kabul edilecek ve kelimelere taklp
kalndndan iin
ruhu,
neye
iaret
edilmek
istendii karlacaktr. 1400 yl ncesinin bilin dzeyleri
iin
normal
karlanabilecek
bu
durum,
iinde
bulunduumuz Bilgi ann insanlar iin artk geerli
olmamaldr.

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

Bizlere 1400
yl
ncesinin
kelimeleriyle (ho
gelen/korkutan) hikyeler/masallar okuyalm, dinleyelim
diye
deil,
zerinde Derinlikli
Dnerek
akl
edelim(balantlar
kuralm/sistemde
yerine
koyalm/paray btne yerletirelim) diye bu semboller,
metaforlar verilmitir. Mecaz ynlarndan oluturulmu bir
inan Ortak
Akln (Bilim)
feneriyle eliecektir. Bilim
elbette her eyi aklayamamtr; ama bilim insanlarnn
artk phe etmedii bulgularn her eye olan bak
amzda ok iyi bir el feneri olarak kullanma hakkmz
vardr. Bu bak as olmadan din mecazlar/hayaller yn
olarak kalacaktr.
Cin ve cinn vakalar
birikimi ile ie/ze/insana
gerekirse

konusunu Ortak Akln bilgi


dnk olarak yorumlamak

Bu gn modern psikiyatri, psikoloji ve nroloji bilimlerinin


sunduu veriler, insan beyninin ve dolaysyla zihninin
(karanlk
bilinalt ve ltl
st
bilind boyutlaryla
beraber) derinliklerini zme yolunda byk admlar
atmtr. Bir zamanlar olaanstym gibi gzken
psikolojik hastalklarn, sorunlarmzn arelerini bulmasnn
yan sra, gndelik veya farkl bilin hllerinin (meditasyon,
vecd gibi derin boyutlarmza ait hller de dhil),
bilinaltmzn karanlk mahzenlerinde sakl, bastrlm
duygularmzn, ekirdek inanlarmzn, alt kiiliklerimizin,
atalarmzn ilkel dnemlerinden miras drtlerimizin,
glgelerimizin tahlillerini de beynin nrobiyolojisine dayal
olarak doyurucu bir ekilde yapm ve yapmaktadr da.
Damardan verilecek herhangi bir uyuturucu ila,
kanmzdaki hormon seviyesinin deimesi veya sinir
alarnda oluan herhangi bir hasar ile anormal zihinsel
durumlarn, kiilik blnmelerinin/deimelerinin meydana

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

gelebileceini bilmekteyiz. Peki, hissedilen, yaanlan her


eyin
beyindeki sinir
alarnn
yaplanma
eklinden kaynakland
bulunmu
iken
insandan/beyninden
ayr ek bir kavram
oluturmaya,
aklama yapmaya gerek var mdr?
Beyin kmsenemeyecek, gz ard edilemeyecek
derecede olaanst bir hafzaya sahiptir. Benliimizin alt
katmanlarnda da olaanst miktarda, kiiye sakl (= cin
), farknda ol(a)madmz, depolanm ynla veri
vardr. nsann kendi beyninden ayr, bir takm -tedeki
cinlerin yaptna inanlan btn gerek olaylar (izofreni,
blnm kiilikler, sanrlar vs.) insan beyni zaten
retebilmektedir.
Kurn, cin kavram ile ek ve gereksiz bir aklama
getirmemi, insann bilindndaki kendisinin bile farkna
varamayabilecei sakl
alt
kiiliklerinden
bahsetmitir dnceme gre tede, ayrca cinler
varm gibi anlatlmas ise slup gereidir. Kurn
kssalarndaki
anlatmlarn varlktaki
hl/psikolojik/i
dnyaya ait dilinin (Mantkut Tayr=ku dili) bizim dilimize
evirisi
olduu anahtarn
unutmamak
gerekir. Zihin/ego/dnya hayat diline bu tarz alegorik,
metaforik, ykleyici anlatm biimleriyle tercme
edilmitir.
Kutsal
olarak
etiketlenen metinler vasfsz
olan
Gerein/Hakkatin 4 boyutlu uzay-zamana mahkum
zihinlerimiz iin Hakkat Yaam ve Bilgisinin aa
kt bireyden bizlere
yaplm mecburi sembolik
anlatmlardr ki anahtar da gene ayn Kutsal olarak
etiketlenen Bilgi kaynanda verilmitir. Bu anahtar
kullanlmadan yetlere
yaplan
yorumlar
tamamen tedeki
bir
Tanr anlayna
dayal

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

olacandan yzeysel ve bilimsel verilere aykr olacaktr.


Grnrdeki Din ve Bilim atmasnn nedeni de budur!
Benzer ekilde eytan kelimesi ile kavramlatrlan ve
kiiletirilen varlk da insan beyninden/zihninden ayr bir
varlk olmayp, bizleri TEK olan VARLIKtan ayryz
programna uyduran en byk cin kiiliimiz, varsaymsal
benliimizdir. Kendimizi
TEK
olan
VARLIKtan,
BTNden ayr hissettiren Egomuz, cinlerimizin (sakl alt
kiiliklerimiz) birleimidir.
Bu bak asna gre, Kurn ins ve cin terimlerini ayn
varln (zihnimizin) iki ayr yn olduu iin ou kez
beraber kullanmtr. nsann herkes tarafndan alglanan,
gndelik bilin hline ve bu haldeki kiilere ins denilir,
Kuranda. Cin olarak Kurann anlatt ise insan zihninin,
bilinaltndaki sakl alt kiilikleri ve sakl alt kiiliklerin
hkmnde yaayan insandr.
Atalarmzdan miras yoluyla genetiimize giren bilgilerle ve
doduktan sonra da evre artlanmasyla (zellikle ilk 6
ya dneminde) oluturduumuz sakl alt kiilikler,
drtler,
kalplam
inanlar yeryzndeki
ezici
ounluktaki
kiilerin ins
ynn,
yani gndelik
bilinlerini hkm altna alan (Ey cin topluluu, ins-lerin
ounu hkmnz altna aldnz yeti) ynlerine ise,
kelime anlam gizli, sakl olan ve dalgasal (enerji/nar)
yapdaki cin terimi ile iaret edilir.
Bilincimizde aa kan dnceler, aklmza gelen fikirler,
davranlarmzn
ou
bu
bilinalt
programlar
dorultusunda aa kar. Hatta insanda yle sakl
kimlikler vardr ki, rnein gndelik yaamnda sakin, elinediline hkim olduunu sanan bir insan, bir futbol ma
izlencesinde farknda
olmadan farkl
bir
kiilie

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

brnerek takmnn
malubiyeti
ile
beklenmedik
fke/argo patlamalar yapabilmektedir. Bu tipte bir
olayda, kii fanatii olduu takmn kendi ahsyla/gcyle
zdeletirme, gcnn sembol yapma cinine sahip
olup ortam
artlar
hazrland
iin alglamains
dzeyine kmaktadr.
Din, ite bu cin ynlerimizin ehilletirilmesini/kontrol
edilmesini tavsiye etmektedir. Yni, bilinalt sakinlerinin (
cin ) farkndalk dzeyindeki kimliimize (ins) kartlp,
tanmlanp tehis konulduktan sonra temizlenmesi (Sultan
bir g ( Tefekkr) ile Ge kartp HaB ile
yakmak ayeti) farz ( arnmak iin art). Genetiimiz ve
evreden gelen programlarn oluturduu karanlk
bulutlarn
kaplad
bilinalt
(
ata
dni)
aydnlanarak Gklerin ( Iltl, isel Farkndalk boyutlar/st
bilind)
Krallndan
her
an
gelen
zenginlik Tadlamamakta ve Cennet olan varlk Dnya
veya Cehennem derekesinde alglanmaktadr.
Cin alt-kiiliklerini kontrol edebilen sel Farkndalk
Huzur/Selamet
insan
anlamnda Sleyman olarak
etiketlenmi ve anlatlmtr. Zihnin en derinlerinde sakl
kalm cinler dhi Sleymanca kontrol edilebilmekte
ve karncann sesini
duyabilme
olarak
sembollemektedir.
Kurn bir kavrama iman edilmesini istemi ise, o
konuya inanld ve bilindii takdirde Beyin iin maddi,
manevi yararlar var demektir.
rnein, Meleklere iman nedir, nasl olmaldr ve niye
inanmalyz?

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

Gkten yere kanatlaryla inip kan bir takm tasavvurlara


melek diye inanmann faydas nedir?
Bizler telere attmz melekler hayalleriyle mi avunmalyz,
yoksa kk bir beden sandmz bedenimizin gerekte
byk bir lem olduunu ve kendimizdeki lemin
derinliklerini
gene kendimizdeki
meleklerle kefedebileceimiz gereine mi inanmal ve
bunun iin gayret etmeliyiz?
Melek kavram bizde somutlamal ki, ona olan inancmz
manev geliim iin kullanabilelim. nsanda ve yaamnda
karl olmayan telerdeki melekler varsa eer- ise
ulalamaz olduklar iin yararsz ve kullanszdr.
Melek ile
ayn
kkten
bugn
Latincede moles,
branicede Molek, bugn dilimizdeki molekl hep
ayn kkten gelmektedir ve en temel anlam
ile g/kuvvet demektir.
Kurnda g/kuvvet anlamna gelen melek kelimesi
de kkeninden ald anlama dayal olarak iki trl
anlamda kullanlr:
- Doadaki kuvvetler
- Zihinsel/Soyut kuvvetler (dilimize de meleke olarak
girmitir.)
rnein, Cebra-il=Allahn gc diye anlatlan melek,
yani soyut g de belirli ruhsal arnmalara uram kiilerin
zihinlerinde yeni bir boyut olarak aa kan Evrensel
Akla balayan temiz akln/gcn temsil anlatmdr.
Benzer durum cin kavram iin de geerlidir. tedeki bir
cin kavramna varsa eer- inansam ne kazanrm,

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

inanmasam ne kaybederim kendimizdeki somut cinleri ve


etkilerini biliyor iken?
Elbette deneyimlenmemi bir takm inanlar ve korkular
retip gene kolay bir ekilde hayli bir takm korunma
yollar (flenen dualar, muskalar vs.) oluturulabilir ve
nlem alnmad takdirde zarara urayacamza
inanlabilir.
Yzlerce yldr milletlerin kendi kafalarnda oluturduu,
efsaneletirdii ve dini kavramlara giydirdii tedeki
cin kavram
yerine bilimin,
rasyonel
dncenin
rehberliinde ve ie/ze/insana ynelik yorumlanarak
hissedilen cin kavramn paylamaya altm.
Hakkati Tek olan Varlktadr.
an tesinde dnebilmemiz dileiyle
Sorular
Resulullahn bir cini yakalayp sonradan serbest brakmas
ve eytann bir insan suretinde yanna gelip sorulan
sorulara cevap vermesi hadislerini yaznz nda nasl
deerlendirirsiniz?
Allh
Resulnn
cini
yakalayp
sonra
salvermesi, kendindeki Cinleri (bilinalt etkileri) kontrol
edebilen Sleyman ur boyutunun bir gstergesidir
anlayma gre.
Kamil insanlar da, bilinleri arnm olsalar da, atalarndan
aldklar genler dorultusunda bedene-zihne-dnya
yaamna ynelik davran kalplar, igd, drt vs.
oluturacak bir bilinaltna sahiptirler. Bizlerden farklar ise

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

bilinaltlarnn kontrolnde olmayp, kendileri bilinaltlarnn


gizli isteklerinin dhi farknda olup urlar ile davranlarn,
igdlerini, drtlerini kontrol edebilmeleri, kendilerine
hkim olabilmeleridir.
Uzak mesafelerden cin denilen varlklar araclyla bilgiler
verenleri bu adan baknca insan bilincinin sahip olduu
kuvve ve potansiyeller olarak m dnmeliyiz?
Bizlerin 5 duyusu var ve bu 5 duyu bize ok normal geliyor.
Gryoruz, duyuyoruz vs. Bir ekstra duyumuz daha olsayd
evreni farkl alglayacaktk, haliyle. Doutan grme
zrllerin yaad bir dnyada m olan bir insann
grme yetisine sahip olduunu ve dierlerine gre
dnyaSnda nasl bir deiiklik olduunu ve yaadklarn/
grdklerini
dierleri
ile
paylatnda
nasl
alglayacaklarn dnelim.
te bu misalle, baz insanlarn kimi beyin blgelerinin
hassasiyeti farkl olduundan, ekstra duyusu ile karsna
geen insann beyin veritabann (anne, baba vs. adn,
yakn geleceini hissedebiliyor ve ok normal geliyor
ona), gzyle grr gibi okuyabiliyorlar. Hatta kimi
durumlarda mesela beynindeki grme merkezi o kadar
yksek enerjili oluyor ki, kendisinin tasavvur ettii eyi
karsndakinin grme korteksine aksettirerek benzerini ona
gsterebiliyor.
Beyin, younlam, indirgenmi uyumlu/koherent kuantum
olaslk dalgasdr (eskiler ruh demi). Kendisi, rnein yeil
bir cin hayal etse gl bir ekilde (yani karsndakinin
beyninin olaslk dalga alan ile etkileebilecek derecede),
karsndaki kii de grmeye balyor ayn sreti. Bunu
yaayanlar da diyor ki, bunu cinler yapyor; aslnda bunlar
yapan ayr varlklar olan cinler deil, kiinin bilinalt cini!

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

By, havas yapanlar da mesela ayn yksek beyin enerjisi


ile bir para kda istedikleri enerjiyi kaydedebiliyorlar.
Evren holografik olarak birbiriyle balantl. Ayn kaynaktan
kan fotonlarn/elektronlarn aralarnda ok uzak
mesafeler de olsa birbirlerine balantl hareket etmeleri
yani. Burada da, kiiden bir para alnyor by yapmak
iin, rnein sana o kt dalga paketini yklyor. O
sa da kiiyle balantl olduu iin otomatik olarak
etkiliyor by yaplan (vudu etkisi).
Ortadou kltrnde buna cinlerin kullanlmas deniliyor,
harite bir varlk var kabul edilip. Hlbuki o yollad
enerjinin ad cin! Kuranda slup gerei hep darda bir
takm varlklar gibi anlatlm cinler; ama insann bilinalt
ve bu bilinalt ile hareket eden insan kastedilmi cin
kelimesi ile. Tpk Allahtan baka varlk olmad halde;
gayr varlklar anlatm gibi. tede bir tanr varm gibi bir
anlatm vardr.
Peki, bu anlaya gre Ahir zamanda cinlerin aikre
grnecei hadisi ile ne kastedilmektedir?
Bir bilin kendini bilmeye balad m (ahiretine, sonraki-st
boyutuna uyan) veya ilham alacak dzeye geldiinde,
bilinaltnn en derin kelerine gizlenmi tortular (rnein,
ocukken annesi ile yaad kavgalar gibi) bile yava
yava gerek ryalarda gerek gndelik bilincinde aa
kar. nsan hayret eder, bu dncelerin bende ne ii var
diye, ama temizlik operasyonu yaplyordur. Aa karak
o sorun tanmlanr ve zmlenir ki bu sayede kiinin bilin
havuzunun dibi de temizlenmi olur. Bunun sonu kiinin
nasibinde varsa mutmainliktir. Yni gnahlarn izi bile
kalmaz Bu srece hadiste ahir zamanda cinlerin

Cinler | Bilinalt sakl kiilikler

ns/gndelik bilin tarafndan grnmesi diye iaret


edilmi anladm kadaryla

Sonsuzluk Kulesi

Holografik Yansma
25 Kasm 2009
Kurnn hkm bildiren (muhkem) ayetleri insanlara kendi
hakikatlerini
tantacak,
manevi
olgunlamalarn
salayacak ve toplumsal ilikilerini dzenleyecek bilgileri
ierir iken; gemiin hikyeleri, tarihsel verileri (estirul
evveln) olarak zannedilen kssalar da tm boyutlaryla
nsann zetini(Holografik Yansma) vermektedir. Yani bu
ayetler nsann derin boyutlarnn hl dilinin birer
tercmesidir, denkliidir.
yetlerin
ve
yetlerdeki
sembollerin karlklarnn nsanda bulunmas gerektii ve
nsanda olana iaret ettikleri dncesi kanaatimizce Her
ne ararsan Kendinde ara anahtar sonucudur. Bu
anahtar karnca ile konuma, tatan deve kartma, denizi
ikiye blme, babasz doum gibi Bilgi Kaynandaki
anlatmlarn sembolik
olarak
alglanp, olduu
gibi
alnmamasn gerektirir.
Elbette Kurn tmyle sembolik/ifreli bir Bilgi Kayna
deildir. Kurn kendisinde muhkem (belirli bir hkm
bildiren)
ve mtebih (tebihli,
benzetimli)
yetler
olduunu bildirmektedir.
Kurn misalleri/meselleri/rneklemeleri Tefekkr sahipleri
iin hissedilebilir, muhkem yetler ise herkes iin apaktr;
t almak isteyenler iin kolaylatrlmtr! (Kamer-17).
Kurn tm derinliiyle/boyutlaryla en temiz ekliyle aa
kt ur (Rasl) tarafndan bilinmektedir. nk kendisi
Kurndr. Bu derinlik her bilin seviyesi tarafndan farkl
alglanr. Kurn en iyi okuyan/bilen/hisseden/zne
inenler, Kurn
misallerini
akledebilen (Ankebut-43)

Holografik Yansma

limler (bilgin anlamnda deil), Allhn Velisi olduu


kullar (Yunus-62) ve Tefekkr sahipleridir.
Bizler arnabilmek iin gerekli bilgileri ihtiva eden muhkem
yetleri yaammza
dkmekle
sorumluyuz. Tebihli
anlatmlar, kssalar ise bu arnmann sonucunda ku
(~bilincin
hal)
dilini bilen/hisseden
Selamet=Huzur
insanna=Sleymanlara apak olacaktr. Belirli isel,
manevi hlleri yaayan urlar, o kssalara baktnda,
yaadklarnn o kssalarda/denk gelen anlatmlarda
iaretlendiini fark edebilir. Yni, bizler arndka, o
kssalardaki benzetimli (mtebih) anlatmlar kendimizde
bulmu olacaz.
Kssalar
yaayabilmemizin nedeni
ise
Holo/Hlya/Whole/Holy olan lemlerin bizlerde yansm
olmasdr (Holo-grafik). Kinat Holografik olmasa idi, Rasl
kendinde bulduunu bizlere teklif edemez ve Din de
olamazd. nk
kendinde
bulduu
bizlerde
de
potansiyel/tohum olarak, boyut boyut kaytldr, sakldr.
NSAN, lemdir. Kurn ise bu lemin zeti. NSANn Arz,
Semsnn yansmasdr.
Holografik Yaratl st boyutun bir alt
boyutuna
o
alt
boyutun
diliyle
kaydedilmesidir.
Gerekte NSAN anlatan yetlerin kimi
yorumcularca -hakl olarak- bilimsel
iaretler varm gibi alglanmasnn
nedeni ite bu iz dmdr.
NSAN, atmosferin 7 tabakadan olutuunu bilmez (Al
Sresi 7-8). Ama kendinde bulduu iin kendinden

Holografik Yansma

dillendirilen
7
kat
Semann glgesidir, yansmasdr,
semboldr atmosfer
tabakalar.
Bilimsel
iaretler
olduunun
doal
olarak
dnlmesinin
nedenidir Holografik Olu.
Dnya,
Evren (ksaca
alt
boyut) NSAN
ur
boyutlarnn (ksaca
st
boyutlar) bir
izdmdr. NSANda 7 Kat ur boyutu (Sem/Gk)
olduu iin, dnya atmosferinde de 7 kat tabaka vardr;
Evrenimizde de 7 tabaka vardr.
Holografik Kodlanmaya/Holografik Yansmaya kk bir
rnek vermek daha gerekirse;
Hakkat Srrn yaayan bu srrn gsteri arac olarak
kullan(a)maz. Bu sr sadece kendindeki Evrensel Akl ile
yaanr, Ondan sakl kalamaz. Alglayabildiimiz kadaryla
bu st boyut gereinin Kurn kelimelerine yansmas
Ziynet sahibi kadnn ziynetini sadece Erkeine gstermesi,
mahreminden
bakasna tehir
etmemesi ifadeleriyle
olmutur.
Ziynet, Srrn yansmasdr.
Kadn, Hakkate Ereni, Gnl sahibi..
Erkek, bizdeki Evrensel Akl, Cebril g.
Gnmzde, dnya genelinde ve dzeyinde kadn
nfusunun erkeinden bakasna amamas gereken
ziynetlerini youn olarak tehir etmeye balamasn
da, manevi
srlarn
aa
kmasna,
herkes/halk
tarafndan da bilinmeye (yaanmaya deil) balanmasnn
yansmas olarak OKUyabiliriz.
Mnda ne oluyorsa maddeye de yansmaktadr.
nk st boyut alta da o alt boyutun dili ile kaytldr.

Holografik Yansma

Atomlardaki cazibe, molekllerin birleme eilimi,


canllardaki
iftleme,
nsann
birleme
istei
hep NSANn TEKe olan hasretinin boyut boyut
yansmalardr.
Kurnn nzil olduu Rasl ne 7 kat atmosfer tabakasn
bilir, ne de evrendeki 7 kat aamay. Fakat kendindeki 7
kat ur boyutunu bulduu iin bu 7 kat sema olarak
sembollemitir.
te Holografik Yansma gerei de bu sembolizm ayn
zamanda 7 kat atmosfer tabakasna ve evrendeki 7 kat
aamaya da iret etmi olmaktadr.

Sonsuzluk Kulesi

Baz Gerekler Niin Saklanr?


15 Aralk 2009
nsan beyni milyonlarca yllk bir srecin, tarihin
sakland Holografik bir Levhadr (Levh-i Mahfz). yle ki,
yeryznn bizlere dayatt tm o koullarn ve yaatt
mcadelelerin, bizlerde ortaya kartt savunma
stratejilerinin,
davran
kalplarnn
hepsinin zetini, benliimizin
karanlk
kuytularnda
iselletirmi ve ou zaman farknda olamayacamz bir
ekilde yayoruz. lkel drtler veya igd olarak alan
bu mekanizmalar bizlere avantaj salayabilmeleri iin
evrimlemitir.
rnein, limbik
sistem adn
verdiimiz
beyin
blgesindeki amigdala adl sinir dm sert ve etin
doa mcadelelerine kar canl bnyesinde tehlike
anlarnda ka/saldr
tepkilerini oluturmak
ve bunlar
kaydedebilmek iin gelimitir.
nsan
beyni
bir
yandan ego
duvar inceldiinde
kendisinde ltl ve derin bir huzur denizini kartacak
potansiyele sahip iken dier yandan da birka miligramlk
hormonal deiim veya ok kk bir dsal uyaran ile
dnyaya bak as tamamen farkllaacak kadar da
deikendir, zayftr. Rahatlk alanmzdan ktmzda veya
bu alanmza dokunulduunda amigdalamz da hemen
uyarldndan korkularmz
harekete
geecektir. Amigdalann beynimizin en derin blmnde
yerlemi olmas, en ilkelinden en kompleksine kadar tm
omurgallarda bulunmas, bu blgenin daha hayat
fonksiyonlar icra
ettiinin
gstergesi. Korkularmz
tetiklendiinde veya tehlike hissettiimizde ok daha

Baz Gerekler Niin Saklanr

sonralar
evrimleen,
akl
ileten
gelimi
beyin
blgesinin (neo-korteks) rtlmesi, pasifize olmas da bu
nedenle. Limbik
sistemle
birlikte duygusallkta
takl
kalmamzn nedenlerinden birisidir, amigdala.
nsanolunun hayvanlikten ayrlp bilgisini artrmaya
balad gnden beri birbiriyle mcadele etmeye, hatta
savamaya
devam
etmesinin
nedenlerine Bilgi
Farkll da
eklenmitir.
Rahatsz
olmasn
veya
savamasn
engelleyebilecek,
entelektel
bilgiyi
ileyen gelimi n beynine ramen, toplumsal amigdala
baskn kmakta ve farkl kiiler, gruplar, toplumlar farkl
inan bilgisine sahip olduklar ve paylatklar iin, ilkel
gdlerinin dorultusunda kaderi izilen insanlar bu
durumu rahatlk alanlarna mdahale olarak alglar ve
rahatsz olurlar. nk orijinal bilgi, elde edilmesi rahat
olan taklit bilginin blgesini taciz etmektedir.
Toplumsal Amigdalann verecei tepkiyi bilen, kaderini
drtleriyle deil de, n beyinleriyle egolarn kontrol
ederek izen Hissiyat sahipleri de toplumlarn ezberlerine
ya hi dokunmam veya yumuak dokunular yapm,
aydnlanmann/gerein
bilgisini
binlerce
yldr gizli
meknlarda hak edenlere(igdlerine kar mcahede
eden Sabr sahiplerine) ve dneminin mecazlaryla da
halka vermitir.
Bu mecazlar halkn inand hikyeleri, batl inanlar da
ierebilmektedir.
En ufak bir kart-uyaranda dnyas deien egoya
kaldramayaca yk Sistem yklemez. Kii hazr
olduunda/yandktan sonra ise kendisine otomatik olarak
yklenmeye balar. Bir civcivin ierisinde bulunduu,
korunduu, beslendii yumurtann kabuunu, o civcivin

Baz Gerekler Niin Saklanr

kendisi, kendi abasyla krp d dnyaya kmadan nce,


dardan mdahale ile krarsanz, o civciv hazrlksz
yakaland yeni (!) yaama adapte olamad iin bu
ortamn artlarn kaldramaz ve ksa srede lr. Yni yeni
ortam kaldramaz!
Varlk
lemindeki Rahman (Kimliksiz
Onun
Bilinemezliini) ve Rahmi (Kimliksiz
Onun
Bilinebilirlii) esirgeyen, acyan,
balayan,
efkatli
(!) gibi insan duygularla yorumlayan; ldrdmz
hayvanlar afiyetle ve byk bir keyifle yerken zlmeyip
de,
len-ldrlen-ldren
bizlere
de, Sistemde
duygusalln geerli olmadn bilmeden farkndalksz
/otomatik/tepkisel
olarak zlen-sevinen-kzan;
ama
ntr=yorumsuz olamayan biyokimyasal fabrikalarmza
(beynimize) baz gerekler elbette aka anlatlmaz. Din,
tasavvuf,
bilim
vs.
artlandrmalaryla/
ezberleriyle, kendimizde aa karmadmz, orijinal
olmayan taklit bilgiyle de Geree ve onun yaamna
hazr olamayz.
Elbette burada duygusalla veya taklit bilgiye kar bir
tavr sergilemiyoruz. Sadece, birok eylemi beyninin
biyokimyasndan kaynaklanan ve duygusallkla mr
geirenlerin,
duygusallkta
takl
kalanlarn, taklit
ettiklerinden baka sermayesi olmayanlarn gereklerle
yzleemeyeceini
veya
ok
zorlanacaklarn,
dinsel/toplumsal/sosyal kalplarn kaplam olduu sinirsel
iletim sistemlerinin kebileceine iaret etmeye
alyoruz.
Anlatldnda
gerekleri
kaldramayacak veya
anlamayacak olanlara bunlarn anlatlmamas veya adm
adm anlatlmas, nasibinde varsa yenidnyaya kacak
olan beyinler iin birer rahmettir, onlarn korunmas

Baz Gerekler Niin Saklanr

iindir. Burada gerei saklayan, aklayan birileri, belirli bir


grup deil, birilerinden otomatik olarak aa kartan
Sistemin kendisidir.
Evren/Dnya Kitabnda hibir ey eksik braklmam, her
eyden rnek verilmi olduundan Grnr Dnyamzda
bu konuyla ilgili misali de okuyabiliriz:
ocuklar akllar kesene kadar oyalanmalar iin bir
takm Ali Baba ve Krk Haramiler masallar ile bytlr.
Akllar
gelimeye
baladka,
bydke
iinde
bulunduklar ortamn gerekleriyle zorlanmadan yzleirler
ve ona adm adm uyum salarlar. Ali Babann,
Haramlerin iaret ettikleri, Gerekler yava yava fsldanr.
Bu yansma rnekte olduu gibi, Mslmanlk, Hristiyanlk
bilgileri, tedeki (!?) cinler-periler-eytanlar-melekler-ahret
mecazlar, Kutuplar, Gavslar, ler-yediler, Baba-OulKutsal
Ruh
vs.
kavramlar
yklenen
beyinlere
de duygusallklarndan
ve
taklitten
sakndklar
lde isel veya dsal rehberi tarafndan bu kavramlarn
iaret ettii gerekler fsldanmaya balanr.
Fslt orijinal bilgidir, ilhamdr; NSANln gstergesi olup
demde
aa
kar.
Fsltnn
art Akl
Yan
bytmektir. Bytmenin anahtar ise duygularmzn bizi
kontrol etmesinden ziyade bizlerin o duygular kontrol
edebilmesidir. Akln byttkten sonra isteyen istedii
duyguya ve duygusalla brnebilir!
Duygusal olmakla olmamak bizlerde bir olduunda,
zgrce kzabilir, zgrce kahkaha atabiliriz! nk fkeyi,
yni salt Celli dengeleyen Halm mns da bizde
aa kmtr. te denge varsa farknda olur insan!..
Kontrol edebilir, diledii gibi oynayabilir duygularyla!

Baz Gerekler Niin Saklanr

Gerekler duygularmz deil; duygusallmz, duygu


selimizi brakarak hissedilebilir ancak.
Sistem o kadar hayret verici ki, aslnda her ey apak
anlatlm; ama duygusalln/artlanmalarn brm
olduu egomuz
nedeniyle
gzmzn
nndeki
hakkatten her an perdelenerek, yni blisimizi zmze
secde ettiremeyip her an Cennetten kovulmaktayz.
Bizlere mecaz olan gerein dili farkndalksz/kontrolsz
duygusal olmayan akl sahipleri iin apaktr. Onlar
iinYaratc Zn Bilinemezliinden baka, Sr diye bir
ey yoktur.

Sonsuzluk Kulesi

Gizil Aray
06 Ocak 2010
Topraktan olma cansz insan, Sistem tarafndan sanal bir
koordinata yklenen veri tabanyla oluturulmu mecazi bir
ben yazlm ile hayat yolculuuna balayarak ezel
dngye dhil edilir. Ama o insan, Bel (Araf172) diyerek zamanszlk boyutunda an be an ahitlik
etmekte olan z kimliinden, her an yaan Yaln
Gerekliinden,
kendine
kimlik
perdesi brdkleri, ben dedirttikleri iin uzak kalr. ben
sanal program aatan tadp, zamana bal bilinalt-n
kabulleri ile yaad iin Varl farkl alglamaktadr.
Hikmet yitik, asl Vatan ise unutturulmutur ona, KENDliinden ileyen Hayy iinde!..
Tek olan Varlk lkesi, Huvel-Bk
Gz krpma sresince Semdan tecell
Anlk, fn bir snrlama u, Zihin ehri
lemlere gebe; lakin Srryla teselli
Veritaban
dorultusunda
st/derin
boyutlarnn
varlndan
habersiz, bilincini
Varla l olarak
aan hcresel beden/dalga yapl zihin, incelmi de olsa
mestur kordonu ile Ruh Anaya bal olduundan,
iseleyen ilahi esintilerin -beninin bile farknda olamadzlemini, sembolik yaamndaki sonu gelmez tatmin
aray ile doldurmaya alr. rtl kalm Birlik, Teklik
sevdas adna yanl
boyutta
aranan ben
merkezli bencil yaam tarznn zihne verdii geici mutluluk
seanslar, bedensel, duygusal, entelektel hazlar ile yatay
boyutta
sabitlenen;
ama dikeye
ykselme
potansiyelindeki Gizil (Potansiyel) nsan,
n-beyin

Gizil Aray

nronlarnn kouturmacas ierisinde yorulur ve mezara


gmlr.
Gizil olarak tanr sende, E L lemn taks
zde derler ya, O! EL-NSN buudun
kar pabularn! Atein ardnda Evvelin ars
Koyma bilincine, artk seni yakacak odun
Mezardaki
skklk -hayvan
trlerinin
aksine- Ara
gebe olmasna ramen, benin, vaktini bu muhteem
sarayn bodrum katnda geiriyor oluunun yaratt
igdsel ikilemden kaynaklanmaktadr. ben bunun
farknda olmadndan, Ruhsal doyumsuzluunu gerek
sosyalleme abas ierisine
girdii
ideolojik, sportif, din, mistik, politik
kulpler,
rgtler,
dernekler,
cemaatlere olan fanatizmi (aitlik hissinin
doyurulmas) ile
gerekse
de
duygusal/bedensel haz
merkezlerinin
tatmini ile (ar yeme, ime, tketim
hrs,
ehvet,
alveri,
sahiplenme
vs.) gidermeye
alr.
Basn-yayn
araclyla da alt kiiliklerimizin dzenli/srekli olarak tahrik
edilmesi, tekno-metal-arabesk mziklerle bilinlerimizin
gerilmesi, isyana tevik edilmesi ve bylece benliklerimizin
karanlk alt mahzenlerine doru srklenmeye zorlanmas
da dibe iniin cabasdr.
Snrl ve geici olduklar iin dozajlar arttrlsa da bir
eyleri hep eksik brakan bu uyuturucularn/ uyutucularn,
egonun kendisini atramamas, en alt boyutta
dndrp
durdurmasndan
kaynaklanan ruhsal
boluun doldurulamamas, genetiinden/ evresinden
getirdii igd ve drtlerin de tetiklenmesiyle kiinin
yaamnda fke, gurur, kibir, hrs, kskanlk, nefret, cimrilik,

Gizil Aray

kayg gibi duygularn ortaya kmasna neden olur ve


sonuta
bilinte ben
madde
bedenim inanc
desteklenir. Bilinalt kiiliklerinin etkisi altnda, kendinin,
insanlarn ve eyann hakikatini gremeyip Andaki ihtiam
yaamaktan tard edilerek, varln hakikatinden bir kat
daha perdelenir.
El-Bknin gzel, gizil sevdasna
Bek iin yer, ier, birleir herkes
Yanar durur, BRliin silik ansna
Kesrette kaim, gs daralan serke!
Sadece kendisine fayda veren bencil,
ben
merkezli
araylar
ile pasif
alc
konumunda; yaamn ounlukla mal-mlk,
itibar, an-hret, g-iktidar, cinsel doyum
elde edebilmek iin idme ettiren insan, hl
diliyle st katlara inanmadn ifade ettii
iin ayn ortamda sabitlenmenin can skntsn ekecektir.
ronik olan, bu yaam tarzn igdsel olarak tercih eden
kimi bireylerin, bir yandan Kutsal Bilginin aa kt
urlarn, egodan geirtip sistematik bir ekilde Bilind
Okyanusuyla temas ettirmek, bilinci Bilind alanlar ile
btnletirecek ekilde geniletmek iin tavsiye ettii
almalar yadsrken, dier yandan da latif duygularn
peinde koup durmasdr. Derviliin gizil kalmas ltl
boyutlarn
bilinmemesinden
kaynaklanan
belirsizliin (inanszlk) verdii boluk/ korku/ kayg
nedeniyledir. Bu inanszlk insann alkanlklarn, huylarn
deitirmekte veya terk etmekte zorlanmasna neden
olmaktadr. Ktl emreden bilinalt bu belirsizlie
adm atmak yerine, kendisi iin daha somut olan tatmin
aralarn
kullanmaya, yetmedii
durumlarda
da
sarholua,
uyuturucu
kullanmna
vs.
ynelerek
egonun iten ie bktrtan sonularn bir anlk da olsa def

Gizil Aray

edip sel
Okyanusa
ama teet gemektedir.

temas

etmeye almakta;

Benliinin derdinden bu zm sekri


st katlar aramann gizil dillenii
Tatmak iin lazm Yalnz Sen zikri
Fark et, kendindeki o Sakl Dervii
Gklerin Krallna yanl yerde ve yanl bir
ekilde zm sekri veya mezkr uyuturucu
anestezileri ile takl kald bodrum katn
ssleyerek ulaabileceini
zanneden yatay
boyutun ii-skk depresif sakininin, tatmin
edemedii istek ve arzularnn derman
Farkndalk Geliimindedir. Geliimin olmad, ayn bilin
seviyesinde (tasavvuf tabirle doutan getirilen ayn ilhi
manalarda)
takl
kalmak,
donmak lm
demektir. Kiinin kendisine isabet eden tm musibetler
aslnda kendisini amas iin yaplmakta olan birer ar,
uykudan
zne
uyandrmaya,
diriltmeye
alan
okunas sinyallerdir.
Ezan iitip arya kulak verir, bilin dzeyinde de talep
eden olursa, kendindeki Gizil Aray aikre olur.
Kendisine mecazdan Hakkate git denilir.
nk benin sembolik yaamndan BEN gereinedir
yolculuk, Tlipte!..
Vah
tabiata
sahip
insan toplumsal
deerleri
nedeniyle her zaman dar yanstamad drtlerini iine
ynelttiinden -doal olarak- zihninde kt olarak
etiketleneni barndrr. Talip, iindeki bu drtlere
dardan
bakabilerek
zeletiri
yapabilmeli
ve oluturaca yeni deer yarglar ile drtsel bilincinin

Gizil Aray

tesinde Farkndalkl bir kimlik oluturmaldr. zeletiri


yapamayan, vicdan devreye sokmayan insan dier
boyutlara alan kapy batan kapatm olur.
Derinliksiz, tek ayla baklan ve buna takl kalnan da
dnk yaamdan ie ynelen insan, ego-yanstmal
bakt (iin kendi naslsa, her tarafn kendisindeki gibi
grd) varlklarn Gereini, kendindeki ilhi mnlar
gncellediinden, kendinde almaya balayan zengin
bak asyla mahede eder. Pasif alc konumundan
aktif vericilie (infak) geen, bakalarn kendinden daha
ok
dnen
insann
bilinaltndaki
krdmler
zlmeye, patlamaya balar. Sekne artar, Miraa adm
atlr.
Miran arabas Salttan ve Tefekkr benzininden
bahsetme gerei duymuyoruz. Arabasz ve de benzinsiz,
olduumuz yerde sabitlenmemiz, iyiliklerimizin savrulmasna
neden olur! (Daha sonra ayrntlanacaktr)
benin bilgi ynl farkndal ile yapaca en byk
eletiri, kendisinin bamsz bir varlk olarak hibir zaman
var olmad gereidir. BEN, bende, benin mecaz
olduunu fark edecek, benlik rtsn kaldracaktr.
ben
deil;
BEN
bulacaktr sadece
BEN
vardr diye iret
edilen Z,
KENDni (yoksa ben
yoktur ki, benin z olsun!..).
Ey Sn! Semdakine yanklanan nakarat
Kanlmaz boyut, Muhteem Saray
Derine zlemdendi bunca mskirt
ktn artk Gnl; belirdin Gkte Ay
Zihin, bamsz bir varlnn olmadn sezdiinde, ald
ilhamlardan,
gnlnde
bulduu
manev
zevkten

Gizil Aray

tr gurura kaplmamal, kendine gelen iyilikleri BENden;


aldanlar
ise kimliini
var
sanndan bilmelidir (kr). Mecazi
yaamn
hayal
avuntularn
terk
etmek greceli
olarak kolay
iken, Gerein hissediliinin pusuda bekleyen eytana
verecei -Kibriya diye yutturulabilecek- kibrini terk
etmek ise zor olacaktr.
O yzden zorlu nefs! Gel, Bilmekten,
Alglamaktan Varln Mlikine sn!..

Hissetmekten,

Bil ki, maneviyatla tatmin de, sonu gelmeyen


Arayn sahnedeki perdelerinden birisidir.

Gizil

Sonsuzluk Kulesi

Sleyman'n Cinleri
22 ubat 2010
Sistemi
OKUmak olarak
anlatlagelen
olgu,
Resul
tarafndan ur boyutundaki idraklarn/kavramlarn,
toplumun konutuu dildeki en yakn, ann en moda
kelimeleri ile mecaza dntrlmesi, bizler iin ise ortaya
kan soyut
verilerin;
sanal-benliin
gayretleriyle
kendisinde hissedilip tekrardansomutlatrlmas olaydr. Sist
em
zldke,
yni
kii
kendini
bilmeye baladka, kendindeki yeni boyutlarn farkna
varacak ve genetiinin-etrafn oluturmu olduu sanal
benliini ldrp gerek benliine kabir leminden
(~kozasndan, tefekkr hayatndan) diriliverecektir.
Mushaf olarak dnyaMzda gzken kttan sayfalardaki
iaretler/kelimeler/tavsiyeler, lemin kendi olan; ama
henz aa kartamadmz Derin-KendimiziKurn
OKUyabilmemiz
iindir. Rasller, gemi
zaman(lar)da
gelmi olanlar deil, sanal-ben aracl ile eksik olarak
alglanan lemindeki, alg dzeldike ortaya kan ur
boyutlardr, kaldrlabilir ve fark edilebilirse!.. Mushaf yeti
bu konuda size nefislerinizden gelen Rasl eklinde tyo
vermektedir.
TEKlii
hissetmek, Tanr
ve
Onun
elisi
iselletirilmi bilinalt ( farknda olmadmz)- inann
silmek
isteyen Talip, GEM-GELECEK
KAVRAMIn
bilincinden silmeye gayret etmeli ve Holografik Evren
gerekliinin iyice belirginletii, 21. yy olarak gzken bu
boyutsal almda TELEMEnin her trl versiyonunu artk
brakmaldr.

Sleyman'n Cinleri

Mn tekrar=Zikir hissedii kuvvetlendirir, beyinde yeni


devreler aar. O yzden bu satrlar okuyan -varsa eer-
DNYAlar, yoksa da tek emin olduum kendi
DNYAMa sesleniyorum!.. TEKin kendinde sanal snr
oluturup mecazi aracl ile alglama yapt sanal
ben, Hisset Ltfen!..
TEKlii sanal benlikte tefekkr hatasna dmemek iin
nce
Bi-smi Allh Mutlak Varlkn mnlar ile oluan, hareket
edenim!
L ilhe ill Allh Veritabanmn oluturduu Sanal
Kimliim yoktur, sadece Mutlak Varlk!
Subhn Allah Mutlak Varlk, varlk vererek hata ettiim
sanal kimliimden beridir!
Gemi zaman hissi, DNYA sahibi TEKin geici
olarak seyir gerekletirdii sanal benliin uykusundaki
inanc, kabul, sanaldr; dnyaSndaki mecazdr.
Kurn ismi ile, dnyaNdaki Mushafta TEK olan SANA iaret
edilenler, Evvelkilerin
Tarihi (Esatrul
Evveln) deildir. nk gemi yoktur!
Kurn ismi ile, dnyaNdaki Mushafta iret edilenler 1400
yl nce inmemitir, nk gemi yoktur! dem-Nhbrhim-~s-Muhammed ismi ile dnyaNdaki Mushafta
iret edilenler tendeki gemilerde deildir.
TEK olan SEN (sanal sen deil), 1900 ksur yllarnda, bir
zaman iinde domadn! Zihnini atn sanal lemi
zamanla kodladlar Gkten Yere inmeye baladnda

Sleyman'n Cinleri

ve perdelediler seni SENden!.. Hakkatinin ANdaki


seslenii, Muhammed ismi
ile
iaret
edileni ve Kurn da 1400 yl nce diye artlandn.
Kendi evreninde, kendi zihninin iinde seyir hlindesin, her
an!..
Baroldesin, her ey SENin iin, SENa ulaabilmen iin
iret!..
Kurn kssalar (= masal veya tarih deil; denk gelen
anlatmlar) SENin
ve
SENde
dizilmi hl
dilinin
sembolletirilerek dnyaNda anlatlmas ve SENliine
iret vermesidir. Fakat u noktay da karma ki, Kssa
derekesinde anlatlan
olaylar
bir
btn
olarak semboliktir. Yarsn sembolik, dier yarsn da
olduu gibi alma.
Sual: Bir yaznzda Hz Sleyman kssasna deinmitiniz.
Fakat orada gelecein ALLAH katnda olduunu,
gelecekten haberdar olduuna inanlan cinlerin bile Hz
Sleyman n ldn ancak bir kurdun asasn kemirerek,
asas krlnca anladn ve gelecekle ilgili haberlerin
cinlerin bilgisi dnda olduunu ve bu bilgilerin ALLAH
katnda olduuna dair bir konu var Kuranda. Aklmda
olduu kadaryla yazmaya altm. Yani bu anlatlan
kssada nasl cinlerin bir topluluk deil de, insann sakl alt
kiilikleri olduunu syleyebiliyorsunuz?
Sleyman (?), Onun lm (?), (yere) ykl (?), denek
(?), aa kurdu diye evrilen Dabbetul Arz (?), cinler,
cinlerin gayb (?) bilmemesi (gelecei deil) mkemmel
olarak tasvir edilmi sembolik anlatmlardr. (?) olarak
iaretlenen her kelimenin zihin/ruh/hl dilinde bir karl
vardr. Aktarm sembolik olmak zorundadr, nk Mn,

Sleyman'n Cinleri

maddeNin/dnyaNn diline tercme edilmektedir. Bizlerin


kimisinin
hakknda
en
ufak
bir
fikrimizin
dhi
olamayaca hllerin
(Mantkut
Tayr),
manevi
mertebelerin, isel farkndalklarn, ksacas Holografik limtabanmzn ve
Gndelik Bilgi-tabanmzn
ileyiinin gemiin hikyeleri olarak alglanmas da
elbette normaldir.
Holografik
ilim
tabanmzdaki
ur
boyutlarnn
detaylarnn Gndelik Bilgi tabanmzdaki denkliklerine
kssa demektedir, Kuran. Rasullerin, nebilerin Kssalar,
eSaTR/hiSToRy, Evvelkilerin tarihsel verileri, hikyeleri
deildir (Nahl-24). Gemiin hikyeleri olarak alglan irk
yaam (~ego ve zamana yapm ego) nedeni iledir.
Gelelim tendeki bir gemite olmayan Sleymandan
hissedebildiklerime
Sleymann zerine lm kaza ettiimizde, lm zere
olduunu
onlara sezdiren
olmad, asasn yiyen Arz
debeleneninden baka Yklnca, cinlere apak oldu.
Eer
gayb
biliyor
olsalard, azap
iinde
kalmazlard. (yet)
Sleyman (Silm-men/Selmet Adam) kelimesi ile iaret
edilen, L
ilhe mnsn
defalarca
hissederek iselletirmen,
doutan
ve
etraftan
getirdiin sahte-sanal
kiilikte
arnp, Varlktaki
Birlii (Tevhid) yaam gereine dntrerek kendinde
aa kardn sabitlenmi Huzur, erdiin Selmet sonucu
olumakta olan Gnl boyutudur.
Sleymann cinleri ile birlikte anlatlmas cinlerin, yni
bilinalt
veritabannn kontrolnn bu
ur
(sel
Farkndalk) boyutunda aa kmas nedeniyledir. dem,

Sleyman'n Cinleri

Nh gibi Sleyman
gereklemeyecektir.

ncesi

Rasullerde

bu kontrol

Sleymann
lmesi ise
Varlktaki
Birlie
ahit
olan arnm
bende, ahit
olan
benin, Youn
ZikirMn Tekrar/Tefekkr Gc ile Mutlak Varlktan ayr
birimsellik/bamszlk
hissinin kalkmas, zaman
ve
meknsz Holografik
Tmelliin
(Vahdet) bensiz, BEN ile yaanmasdr. Bu da Tefekkr
Gcnn, drkn
yeniden
programlad
sinir
alarnn Zihinde aa kard limin, Basretin 5 duyu
girdisinin oluturduu ben maddesel veya ruhsal bir
bedenim" alglayn bastrmasyla oluabilir ancak.

Sleyman, BENin
snrszln bilinaltnn
gdmndeki gndelik bilincin hkim olduu maddesel,
ruhsal bedenin hissedildii sanal ben ile yaayamaz. BENin
snrszlnn bensiz yaand ANn derinliinde de
bilinaltnn
deer
yarglarna
yer
yoktur(lmn onlara sezdiren olmad).
Gndelik
bilince
yer
olmasa
da,
ANda KENDLNDEN akan ill
H Mn
tekrarnn
gerekletii mahl hcresel bedeni ile yeryzne
dayanmaktadr
da(ss). NSAN nr-toprak-nr veya
yenilenmi
tbirle Dalga-Hcre-lim bedenleri
ile
vardr. Bilinalt ve gtt Gndelik Bilin/cinler ve hkm

Sleyman'n Cinleri

altndaki ins denilen Fni dalga bedeni; bu dalga bedenin


madde
dnyasnda
temsillenmesinden
ibaret
Fni hcresel
beden ve bu
ikisinden
urunda
arndka, RUH flendike ortaya kan Bki hiret (Sonra
gelen)/lim bedeni. lim/Holografik Bedene sahip NSANn
dnya ile etkileimini/ban salayan Hcresel Bedeni, 5
duyusu Sleyman n ssdr.
Teklik urunun aa kt Zihne 5 duyudan gelen veriler
azalacandan madde bedende belirli sonular olacaktr.
nk madde beden ve zaman boyutu, 5 duyu ad
altndaki araclarla giren milyonlarca veri ile alglanr
olmaktadr. Zihne (Arza)gelen bu verileri Zikir ile Bilinli bir
ekilde -Bilinsiz kesilmesi uyku, lm, koma gibi durumlar
dourur- kesen nsan (Arz debeleneni) bedensizlii ve
zamanszl yaar(ssn yiyen).
Bu
verilerin
kesilmesiyle
Zihinde Holografik ur
boyutu alr.
Bu
ur
boyutundaki
hle gndelik
bilinlerin vkf olmas mmkn deildir (lm zere
olduunu sezdiren olmad); ama sanal benlikte lp TEK
olarak dirilmekte olann madde bedensizlii yaamas
bilinaltna yansyacaktr (ssn yiyen Arz debeleneni
cinlere lmn sezdirdi).
Bu hlin gndelik bilinci Sleyman dzeyinde olanda sona
erip madde beden hissedilmeye ve dnya alglanmaya
baland m (Yklnca), kiinin bilinalt ben bamsz bir
birim
deilim anlamnda
yeniden
programlanm,
ontolojik
olarak
ykselmi,
arnm (cinlere alaltc azap); gndelik
bilinci de birimselliin
verdii
arlk
asndan rahatlam olur (cinlere apak
oldu).
Bilinaltndaki ben snrl bir bedenim kalb, Sleyman
Gnlnn Gaybndaki lmin o zihinde aa kmam

Sleyman'n Cinleri

olmas
sonucu,
onu snrszln
yaama
ynnde ekillendirmemi olmas nedeniyledir (Eer Gayb
lim
ediyor
olsalard).
Bu
lmin
bilinaltn
etkilemesiyle(cinlere apak
oldu) de eski
yarglar gerileyecektir (alaltc azap).
Eski
deerlerin
yenileriyle deitirilmesi eski bilinalt-kiilik iin azap
niteliindedir.
Evet, Her ne Ararsan Kendinde Ara anahtar sayesinde
hissedebildiim kadaryla anlatabilmeye altm (Biznihi). Hakkati Tek olan Varlktadr. Hissettirdiyse ne
mutlu!..

Sonsuzluk Kulesi

NOKTAdaki Nkte!..
30 Haziran 2010
<<Nuuu ve El Kalemi ve ma yesturn. (Kalem-1)>>
Nuuun ve- Kalem ve- satr satr dizdikleri.
Nokta {0} Alglayc {1} Nkte {}
{Yokluk + Varlk} boyutsal (?) gei- Varlk boyutsal geiHologram
Data Dntrc Sretlenen Sonsuz Bilgi
Matematik biliminde yokluun, hiliin sembol olan 0
rakam, Fizikte de dengenin, kararlln, deimezliin
iaretidir.
Deer
olarak
grnmeyen
yokluk
grnml bu vasfsz deer, rtl
olarak tm zt
sonsuzluklar kendinde barndran Potansiyeldir aslnda.
Gizli Hazine olan 0 deeri ayn anda +1 ve -1in, +2 ve
-2nin,

+
(Sonsuz)
ve
-un
toplam, bileimi olarak kabul
edildiinde,
sonsuz
saydaki varsaymsal ifadeler de ileme gelir ve bylece
tm vasflar ve renkler oluur. Denge veya kararllk geici
olarak, geici bir AN iinde bozulur.

Kabul
sonucu
oluan alglama
aracna
(=boyutuna/ekline) gre grnr olan bu deerler 0
iinde bir yer kaplamazlar. 0 bu deerlerin birleiminden,
toplamndan varln alyor da deildir, nk bu
deerler geici olarak oluan alglayc birim tarafndan
varsaylmadan/kabul
edilmeden/grnr
klnmadan
da, 0 KENDLNDEN vardr. Ama aksine tm bu
deerler
varlklarn
0a
dayanarak
yaplan kabulden almaktadr.

NOKTAdaki Nkte!..

Bizler gndelik hayatmzda Kozmik dengenin-kararllndeimezliin varsaymsal olarak bozulmasyla 0dan


ikar klnan + ve - deerlerin + (pozitif)
tarafndakilere meyilli olduumuzdan bu deerlerin
varsaymsal varlklarn unutup, onlarn bamsz, gerek
varlklarnn olduu (hakkel yakn) gereimsi yargs ile
yaamakta ve her eyin, tek gerein 0 olduunu
bilmeden, hatta 0 nemsemeden hayatlarmz idme
ettirmekteyiz.
Bu
sonsuz/snrsz
deerler Gizli
Hazine (0)den hibir
aba/enerji
harcanmadan KENDLNDEN
varlklanmaktadr. Bu varlklanma zamansal veya
boyutsal bir sonralkta gerekleiyor deildir.
Resimde,
birbirine
bakan
iki
yz ve
bir vazonun ayn
anda,
enerji
gerektirmeden/abaszca/kendiliinden alglan gibi, 0
da hem hibir sfat olmayan hibir eydir, tenzih
edilmitir, BOYUTSUZ NOKTAdr, hem de ayn AN
(DEHR)da kendinde ikin, abaszca, varsaymsal
olarak varlklanan
alglayc
boyutlarn birbirlerine
gre olan tm sonsuz alglama biimlerini/dnyalarn da
nasl meydana geldikleri sorusuna gerek kalmayacak
ekilde
kapsayc
OK
BOYUTLU,
Her
ve
TEK
eydir, NKTElidir.
0n Mutlak
Varl ve varsaymsal olarak
varlklanan,
varln 0dan alan sonsuzluklar ayn anda var olduklar
iin, 0 niin/ne iin ve nasl bu sonsuzluklar aa
kartmaktadr sorularnn anlam kalmayacaktr. birbirine
bakan
iki
yz
alglamann doal
sonucu alg

NOKTAdaki Nkte!..

yanlgs/zenginlii olarak vazoyu da e zamanl olarak


grmek veya vazoyu
alglamann otomatik
sonucu da birbirine
bakan
iki
yz ayn
imdide alglamak olacaktr, neden ve ne iinsiz. Ama
anlatm
kolayl
asndan
bu
durum Bilinmeyi
diledi eklinde bilinme istei, istek gibi insani
kavramlarla etiketlenebilir, alglayc boyutun dzeyinde.
0dan baka DEER olmad iin 0 dnda, 0a
ramen ayr bir deer yoktur. 0dan varsaymsal olarak
aikr olan tek deer, 0n tek tecellisi de, TEK olan1dir
gerekte. Elbette bu tecelli de 0 iindedir. Dier
tecelliler ise hayal iinde hayal irelerdir, 1den
tremektedir. Tm dier ikincil, ncl, sonsuzcul
derecelerdeki sanal deerlerin her biri varln 1in
tekrarndan almaktadr (-1 bile 1in 1 kere tekrardr).
<< Ma ete Bi ni~meti Rabbi ke Bi Mecnn. (Kalem-2)>>
SEN, Rabbinin nimeti sayesinde Mecnun olmadn.
DEHRde indirgenerek (?) oluan boyutun KEND
olarak (ete) Varlkta Alglayc
Merkez ve
TEK
olan
Beliri, 1, Program (Rabbi), Ontolojik konumu gerei (Bi
ni~meti) seyrinde
olduu
Holo-grafik
Sonsuzluun iinde kendini
Hlya-grama
kaptrm (Bi
Mecnn) sanal bir birim deil; Graf (kaytl/kaydedilmi)
olan (ma yesturn) kapsayc ve onun kaynadr. Tek
Gerektir, Programcsnn SEN boyutudur!..
<< Ve inne le ke le ecren ayre memnn. (Kalem-3)>>
Gerekten, SENin iin kesintisiz bir cret/ecir vardr.
Varlktaki,
TEK
olan
Alglayc
BEN
boyutu (El
Kalem), NOKTAsndan Holografik olarak (Tmel, sanal
birimlerde kodlanacak/kaytl olacak ekilde) ve ba-son

NOKTAdaki Nkte!..

olmadan (ayre
memnn) aa
olduklar (ma
yesturn) ile
her
an
alglamada/deneyimlemededir (ecren).

karmakta
yeni
bir

<< Ve inne ke le ~al hulukin ~aziym. (Kalem-4)>>


Gerekten, SEN byk bir yaratl zerindesin.
0 Eliftir, her trl sonsuzluun balama, gerekleme,
bitme NOKTAsdr.
Her ey o NOKTAda ikindir. 1 ise B(e)dir, dier
harflerle Elif arasndaki GE (Berzah)tir. Okunup SESe
gelebilmesi iin Elife muhtatr (B + E). Dier -sanal- her
ey de 1e
Benin Srr, tm varsaymsal deerlere kendilerinden bile
yakn oluudur. 0 ve 1den uzak kalarak perdeli olan
her sanal deerde saklasalar/farknda olmasalar bile- 0
ve 1in ispat kokmaktadr.
1in her bir sonsuz (~aziym) sanal deerde, kendini o
birimin
alglama
snrlar
iinde
birim
olarak
deneyimlemesi, var kabul Kendi Datasnn, Holografik
Levhadan -yukarda ifde etmeye altmz anlamdabir varsaymsallk aniinde yansyp (1) bir an sonra Data
olarak kalmas {0} ve DEHR iinde kendisinin anlr olmad
NOKTAdan (nsn-1. yet) yeniden varsaymsal olarak
yansmas sonucu Kozmik Realitedeki ok boyutlu
GRNT/RYET Can bulmaktadr. -0-1-0-1-0-deki
1 varln ALGILAMA-ALGILANMA SEBEBdir (~al hulukin
~aziym).
<< Fe
setubsir
ve
yubsirn (Kalem-5)>>
SEN Basr edeceksin, onlar da Basr edecek.

NOKTAdaki Nkte!..

1 in tm dier sanal deerlerde sakl/grafik olmas


Varln
Holo-grafik (=Tmelin
(setubsir) Birimde (yubsirn) sakl) oluunu salamaktadr.
Bu olu, 1 olarak iaret ettiimiz SEN boyutunda ikin ve
ONLAR etiketleri altnda SEN boyutunun kstl alglaycs
olduu tm
sanal
deerlerin,
Sonsuzluk
iinde, nihayetinde, bir su dalgasnn deniz zerinde bir an
var olup bir mddet sonra tekrar denize dnmesi
durumunda olduu gibi, kendilerinin aslnda TEKin kendi
olduklarn gene SEN
boyutunun
kendi
olarak
TADIP (yubsirn), sanal bir snrlama olan birimselliklerinin
lmn seyredip Holografik Gerekliin Azametini,
Muhteemliini birim
perdesine
takl
kalmadan
DENEYMLEME durumunu ortaya kartmaktadr.
<<Bi
eyyi
km
el
Hanginizin snanyor olduunu!

meftn (Kalem-6)

>>

SEN hitabnn muhatab, TEK olan; ama u anda birimsellik


snr ile NOKTAdaki NKTEye, okluk algsna dalarak
Mecnn olan sen, BEYN ismi ve grnts altnda iret
olunan ok boyutlu 1 varlnn rettii, anne-babaakraba-evre vs. kavramlar ile gerek klnm, 20. veya 21.
yy olarak dekore edilmi Hologram DnyaNda unuttuun
Gerekliine UYANMAK iin snanmaktasn/snanyor
olacaksn.
O yzden Sevgi-deer ben!
21. yy olarak gzken alglar dnyanda aa kartlan
bilgileri iyi deerlendir, LUTFen.
Seni,
Sana
anlatyorlar,
LUTFen..
Senin
SANA
kavuabilmen iin her yolu, her bilgiyi deniyor SENliin!.
Grdn her ey senin uzvun!..

NOKTAdaki Nkte!..

Hologramda yaadn idrak et(eceksin), hisset(eceksin)!


drk ve hiss etmen iin var bu lem.
NOKTA, NKTE olarak tenezzl etti, NKTEde Seyir oldu.
Seyrin mbrek ola!..

Sonsuzluk Kulesi

Bir AK hikyesi..
14 ubat 2011
Bki olan, Rabbin Sretidir/Yzdr (Rahman-27).
Sretten kopup gelen, fni (Rahman-26) adn alan birim
de, hep Bki olmak ister, Sreti gerei!.
Bu Yzdendir hiret inanc Topraa karp gitmek
yerine, alglamak ister ebeden, lemi.
O Srettendir Gizil/Gizli Aray Dalp gitse de msiv
ruyaya, almak da ister ndiren, Gnl kapsn.
Hayatn/neslini sonsuza dek idme ettirme igds vardr
hep, Bek adna
Zten o yzden deil mi, meyledii Fni olana?
nk bakmak ister tenselliin/cinselliin tadna!..
Verilmise istidat, var ise duygusall, verir ise Mantn, ite
o zaman Gerek Vatann tatl bir esintisi, numunesi
fsldanr kendisine.
AK!..
lhisi, mecz olan, fnisi, Bki olan hep bir; tad, rengi,
kokusu hep ayn..
Younluu, derinlii, meyi farkl sadece..
Ama ki
Sen birimsin, kimliksin!

Bir AK hikyesi..

Birimliinle
varamazsn.

TEK

olana

IK

olamaz,

Bki

lezzete

Niyet etsen de lhi olanna, nce bir tatman, tanman,


hazr olman lazm bir kaynakla/kaynakta.
Kaynak,
balang/k
noktas
birimdir,
olandr (Birim = Kar cins veya Mrid).

snrl

birime duyduun, ilkin kirli, pasakldr.


Kimi zaman karlk beklersin, tutkulu olursun, kskanrsn, bin
bir sfl duyguyla dolar, dolanr durursun. Btn bunlar Fni
aklarn bazen ac, kimi zaman tatl zehridir.
Ama bil ki, Fni Akn zehrini tatmam bir kalp, BK
AKn lezzetini alamayacaktr.
Zehirlenirsin, zehirleneceksin ki..
Bunun saf, daha derin, ausuz olan da var diyebilesin.
Ve hu olanna UYANABLESN!
nk uyanamazsan emin ol, batar gidersin!..
Uyanmak?
O birimde younlatracaksn, derinletireceksin sevgini..
Zehri
aktarak..
Sahiplenmeyerek
Birimsellikten
kaynaklanan zaaflara takl kalmayarak..
O kadar younlaacak.. Beyin kimyan o kadar deiecek
ki AKsz reaksiyon vermeyecek, AKtan baka
tepkimeye girmeyecek.

Bir AK hikyesi..

Sinir alclarn AK hormonu ile yle kavrulacak ki, nron


biyoelektrii AKsz tetiklenmeyecek. Gzn, grn,
grnmn hep AK bryecek, Gnln metafizik
tarlasnda AK aac yetiecek.
te bu AK ile leme trmanmaktr.
te bu.. Birimden,
TAMASI

tm

birimlere

= lem(in)e

AKn

Dolup taan AK tank, birimler aras snrlar kaldrr, birimleri


alp gtrr hilie, seni de birimsiz lem(in)le YENLER.
Geriye kalan.. Sendeki AK ve AK yansttn lem..
Bir dnya dn ki, sadece Sen ve Sevdiin.
Bir ark ki, ill Sen ve Sevdicein arasnda mrldanan..
Bestesi de, szleri de mahrem olan.
Gnln mahrem dili tasvire girdi mi kirlenir, tefsir edildi mi
eksik kalr. O yzden Ak, tefsire gelmez!.. Mahremini if
etme ltfen!
Tefsir edilmemeli ise de, elbet bir Tevli=EVveL mns,
kaynama noktas, korblgesi vardr Onun!..
ur kab kktr, Aktan bir katre iirilmi acemi n.
Yaayamaz, kaldramaz tevilini..
Dt yerde tutamaz teini. Rengini koyulatrmak
yerine, amak, almak, yaymak-yaylmak ister..
Kendisine dedirilen ak, verdii heyecanla, aceleciliiyle
bakalarna tarma, tefsir etme riykrln gsterir,
igdsel program gerei.

Bir AK hikyesi..

Sonu.. Nefsin devrede olmas ve akn gsterie dmesi,


deerinden kaybetmesidir.
Akn kemli (40), akn dnyaya rlmas, ayaa-dile
drlmesi ile deil, beslenmesi, derinletirilmesi iledir.
Hakk
ile/hakkyla
yanmayann
anlatmaya,
zektn (1) vermeye hakk olmayacaktr.
Akta Usta, Akta Kmil Sigarann iten ie;
sessizce, kor kor yan; ama darya kendiliinden tt
gibi, gz bebeiyle/cismiyle/hliyle Kalbinde terennm
eden dilin tercmesini yanstr, szdrr, edebi erkn
ile. Edep, hakkatiNe rif olan kn susmasn; ama
pimesini, hakkatin muallimi limin ise snmesini; ama
anlatmasn gerektirir.
Yana-yakla, de kalka sevimli Ak kylerini ap kl
ehirlerine de inen yorgun yolcu nasibinde varsa,
nihayetinde
ucu-buca
olmayan
yeni, acayip, yabanc bir lkeye ular.
Kiiyi (?) kapsnda zangr zangr sallayan (Zilzal1,3) bensiz ve aksz girilen bu topraklarn ad Hayet
lkesidir.
Akla beslenen nazl ocuk artk bym ve kapdan
girdii anda bir AK hikyesi daha ayn talihli kaderle sona
ermitir.

Sonsuzluk Kulesi

Gne Cehennem mi?


10 Haziran 2011
Kymet gn Gne halka yaklatrlr da nihyet
insanlara yaknl bir mil kadar olur Gne onlar deta
eritecek ve amellerinin miktarna gre ter iinde
kalacaklardr. Onlardan kimi topuklarna kadar, kimi
dizkapaklarna kadar, kimi beline kadar, kimi de
gemlenene kadar tere batacaktr! (Hadis)
Bilimsel bulgularn nda yaplan hesaplamalara
dayanarak orta byklkte bir yldz olan Gneimizin u
an iin kendisine daha 5 milyar yl yetecek yaktnn
(Hidrojen) olduu dnlmektedir. Byk ktleli yldzlar
sahip olduklar devasa kitleleri sonucunda oluan yksek
isel basn ve scaklk sonucu bir ka milyon yl gibi,
Evrenin yana oranla ok ksa saylacak bir mr ierisinde
yaktlarn tketerek son nefeslerini verirler. Fakat Gneimiz
gibi orta byklkteki ve kk ktlelerdeki yldzlar ise
milyarlarca yllk bir mre sahiptir. Yaktlarn bitirip
mrlerinin sonlarna geldiklerinde ise dev ktlelerinden
kaynaklanan
ekim
kuvvetini
dengeleyecek
termonkleer reaksiyonlar azaldndan, bilimin
Krmz
Dev
adn
verdii
bir
srece
girerek genilemeye balarlar.
Gneimiz u anda genilememektedir ve bir 5
milyar yl daha genilemeyecektir. Vakti geldiinde
ise srasyla Merkr, Vens, Dnya-Ay ikilisi ve Mars da iine
alacak ekilde yzbinlerce yllk bir srete genileyecek
ve hzl hareket eden bu i gezegenleri tmyle yok
edecek, gl bir ltya elik eden byk bir patlamayla
d yzeyindeki gaz kabuunu salvererek gl ekim
gcnn etkisiyle hzla kmeye/bzlmeye/skmaya

Gne Cehennem mi

balayp Beyaz Cce ad verilen dnya boyutlarnda, l


l ldayan ok youn, parlak bir cisme dnecektir. Beyaz
cceye dntkten sonra deien ekim kuvvetinin
etkisiyle, genilemeyle birlikte herhangi bir etkiye maruz
kalmayan Mars tesi byk ve ar gezegenler (Jpiter,
Satrn, Neptn, Urans, Plton ve dierleri) Gneimizin
Beyaz
Cce
versiyonunun
etrafnda yeni
yrngelerinde dnmeye devam edecektir. Fakat beyaz
ccemiz de milyarlarca yl sonra enerjisinin tkenmesiyle
birlikte bu parlak masn da sona erdirerek Kara
Cce ad verilen bir mezarla dnerek uzayda l
madde kategorisine girecektir.
nsanolu herhangi bir kresel veya kozmik felaket ile yok
olmaz veya kendini, kendi gcyle yok etmez ise, belki de
200 yl gibi bir ksa sre ierisinde, dier gezegenlere/gne
sistemlerine/galaksilere gidecek, bunun da tesinde belki
de dier somut-soyut-anti-paralel-antiparalel-k hz tesi
Takyonik evren tiplerine bedensel-zihinsel yolculuklar
yapabilecek ve hatta gnesiz sistemlerde yaayabilecek
duruma gelebilecektir. Dolaysyla mevzubahis hadiste
geen Gne ve Kyamet ilikili, o dnemin kelimeleriyle ve
algs geni belirli bilin seviyelerine zel olarak yaplm
aklamay birebir kabul edip de Gnein cehennem
olduunu
dnmek doru
bir
yaklam
olmayacaktr. nk Gnein dnyay yutmasna 5 milyar
yl daha vardr. Kald ki, Gnein bir mil yaklamas deil,
genileme srecinde Merkr yutmaya balad
durumda bile (Dnyaya olan uzakl o srada yaklak 100
milyon km olacaktr) bu yaknlamann verecei s ve k
Dnyadaki yaam oktan sona erdirmi olacaktr.
DnyaNz, iindekilerle beraber cehenneme atld
zaman,
bir
su
damlas
gibi
buharlap
yok
olacaktr!(Hadis)

Gne Cehennem mi

Bu hadis, yaklammzn ne ekilde olmas gerektiinin


kilidini vermektedir bizlere. Bu rivayette herkesin ortak
olarak
alglamakta
olduu maddesel
Dnyadan deil, her
bireyin
(kimliksel/egosal)
dnyaSnn arnma srecindeki cehenneme giriinden
bahsedilmektedir!
Bilimin gncel bilgilerini gz nnde bulundurarak ve din
verilerdeki isel-dsal-kozmik-ursal olay ve olgularn
aktarlndaki
mecburi
sembolizmi
de
dikkate
aldmzda, Gnein halka yaklatrlmas eklinde ifade
edilen rivayetin, cehennemde bulunan Zakkum
Aac, amel
miktarna
gre
ter
iinde
kalma
benzerindeki
iaretlerle
birletirilip
dnlmesi
gerekmektedir. Yoksa somut Gnein iinde yetien somut
bir Zakkum Aac ve kyamet gnnde yeryznde belirli
oranlarda terleyen insanlar dnmek zorunda kalabiliriz.
Kymet ile iaret edilen zaten Hologram olan d
dnyada m, yoksa dnyaM/dar lem hologramMn
aa kt nsann Zihin ieriinde gerekleecek olan
bir sre midir? Holografik hiyerari * kavramnn idrak
edilip,
urda
(
isel
farkndalk
alan)
yaanacak/yaanm/yaanmakta olan btn bu isel
alg
seviyelerinin/durumlarnn Holografik
Yansma gerei, en alt boyut olan ortak alglar
dnyasnda nesneler olarak belirdii ve kttan sayfalar
olarak
belirmi/yansm Mushaftan da sembol
ve
mecazlarla, algs
snrl gndelik
alan
zihin
dnyalarmzn tand
kelimelerle anlatldnn
fark
edilmesi gerekmektedir. Holografi ve Hologram kavramlar
iyice
hazmedilmediinde,
beynin
idrakine
sdrlmadnda, din en temelinden yanl anlalacak ve
belki de bir mr dta/zamansal tede veya (yeni moda
olan) ite ama gene tede bir takm araylar peinde

Gne Cehennem mi

koulacaktr. Holografi ve Hologram kavramlarna


odaklanmak zihne, atomik yndeki kurgulanmann,
bedenin ve afaki uzaklklarn kendisinden/zihninden sfr
mesafe
uzaklkta olduunu
fark
ettirip boyutsal
ayrmazl/btnl,
zamanda
hareket
etmek
yerine, ANn
derinliklerindeki
seyrin
ne
olduunu
sezdirecektir.
Holografik hiyerari st boyutlarn bilgisinin/dokusunun
alt boyutlar(n)a, o alt boyutun diliyle/kanunlaryla/yap
talaryla kaydedildii, ilmeklendii ve kayt edilen
ortamdan/mahlden/zihinden
Tmel/Btncl
Simlasyon=Hologram, yani Sanal gereklik eklinde
yanstld boyutsal yaplanma.
imdi Holografik
Yansma konseptini
yaznn
balamnda rneklendirmeye alalm.

konusu

D dnya olarak algladmz bu lemde, nkleer enerjiyle


parldayan nr/ate/plazma yapl Gneimiz, Dnyaya
olan uygun mesafedeki uzaklyla yeryz/Arzdaki
canlln devamlln her an nasl salyorsa ve olas bir
astronomik yaklamnda Dnyadaki
yaam
yok
olabilecekse; bunun isel yansmas olarak da, RH isimli
TEKL/TMEL
uzamsz
UZAYda,
tm
egolarn/zihin
ieriklerinin ( Arzn) algsal devamllklarn salayan, her
birinin hologram dnyasn yaratan/reten, k hz tesi
(=Takyonik) sonsuz kat hzda titreen sonu gelmez nrani
enerjili KAYNAK, Kozmik Gnetir. Birok eski milletin
Gne sembol ile resmetmeye/anlatmaya alt ve
hatta tapt; birok efsane/mitte anlan; bilinalt deil
de, daha derindeki alt beyin kaynakl ryalarmzda da
Gne olarak sret kazanp grnen bu Zdr.

Gne Cehennem mi

Tepkisel yaayan bilinsiz bir zihinde (nefsi emmare = reaktif zihin [Reaktivite,
igd
ve
i
drtlerden
kaynaklanan tepkiselliktir. urlu davran yok denecek
kadar azdr.] ), urun kontrol ele alma (nefsi
levvame = pro-aktif zihin [Proaktivite,
darda
sulu
aramayp, kiinin sorumluluu kendi zerine almas
durumudur] )sreciyle birlikte, 5 duyu snrlar iinde
yaayan
madde
beden
olmadn
somut/yaknen hissettiren dopdolu
zihinsel
boluk
alan (nefsi mlhime = aktif zihin [Aktivite, igd ve
drtleri ur ile etkin bir ekilde kontrol edebilme
yetenei.
urlu
yaam.] ) ortaya
kp idrak
geniledike( flenmekte olan RH >Alt boyut/maddesel
okluk lemindeki yansmas >> Gnein dnya benzeri
kat,
youn, i gezegenleri
yutacak
ekilde
genilemesi), bilinalt kiilikler ( Gnein yaklatrld
halk) bu
dorultuda
yeniden
programlanacak/ekillenecek (amellerinin
miktarna
gre ter iinde kalmak sembol) ve o zihinde derin ve
dingin sel Farkndalk alannn(dnce ve dnyasal
duygulardan boaltlm Tmel Bilin=Nefsi Kll, seyreden
TEK BEN) egoSunun hibir zaman var olmad gereini
tatma (nefsi
mardiye
=
akn
zihin) sreciyle
birlikte (>> Gnein
Dnyay
da
kuatp
buharlatrmas) RHun hakkati o zihnin semasnda
parlayacaktr (>> Gnein SperNova patlamasyla Beyaz
Cce olarak dnm ve eski hlinden daha iddetli
biimde ldamas). Burada fark edilmesi gereken bir
nokta da Gnein, meydanda Dnya var iken, RH ile
algsn devam ettiren; ama gelen isel yaynn kimlik
filtresine
taklmasyla
yaratlan
ego
illzyonunu/cehennemini de hakikatindeki RH gerei ayn
anda sembolize etmesidir (Kii dnyaSnda yaad
mddete, yni Kyamet gerekleene dek, BENi
benlii olarak alglamaya devam eder) (Herkes ego

Gne Cehennem mi

cehenneminden=gneten
gemektedir. RHun
flenmedii, kendini madde beden olarak hisseden
birimler, bu hissiyatn verdii arlkla mrlerinin sonuna
dek ego=cehennem ierisinde kalacaktr).
Holografik
hiyerari* balamnda
rneimizi
yerine
koyarsak; st boyutsal bir varlk alan olan RH isimli
KAYNAK, alt boyuta yani, zihinsel alana ego olarak
yansmakta/kodlanmakta ve egonun sanal dnyasndan
da bir alt gereklikteki madde dnyasnda Gne olarak
belirmektedir. RH>>Ego>>Gne.
nsan kendini RHta bulmaya baladka, idrak=melek
hissedi geniledike
dnya
benzeri
i
gezegenler (madde bedene dnk bilinalt kalplar,
fikirler, davranlar vb.) bir bir genileyen idrak gneinin
iinde yok olacak ve sonunda ortada Dnya da
kalmadnda, Gne SperNova patlamasyla inci gibi
parlayan bir Beyaz Cceye dnm olacaktr. Ve o
mahlde (zihinsel alanda), egosunun hibir zaman var
olmadn sert bir ekilde fark etmi, geirdii Kymetle
(=ayaa kalkmak, dirilmek) RH ile dirilmi/hakkaten var
olmu zihin (>> Dnya yok olmu, gaz yapl, dnyaya
benzemeyen d gezegenlerin yenilenmi yrngeleriyle
Beyaz Cce etrafnda dnmeye balamas) kendisindeki
ahiret ortamn dokuyarak okluk lemindeki roln
kontrolndeki (!) egoyu kullanarak (>> d gezegenlerin
yok olmayp; yeni yrngeleriyle varlklarn devam
ettirmeleri) srdrr.
Elbette hikye burada bitmemektedir.
Gneimizin geirecei sreler Evrendeki
kk-orta boyutlarda ve lmesi zor olan,
uzun
mrl (!) sradan
bir
yldzn hikyesidir.
Bunun
tesinde,

Gne Cehennem mi

milyonlarca
Gne
ktlesinde, ok
ksa
mrleriyle erkenden patlayarak dnme urayan
yldzlarn Karadelik gibi sonlar da vardr ki, isel
yansmasnn/yorumunun daha da derinlere gittiinin
gstergesidir. Bu noktalar ise ann mecaz ynlarn
detay detay ezberleyip bunlar zerinde dnmek yerine,
NSANda iaret ettii SOMUT gerekleri TEFEKKR etmek
isteyen BEYNlere brakyoruz.
Ezberlerin atrdamas dilei ile..

Sonsuzluk Kulesi

Dinde Dilsel Takntlar


04 Mart 2012
Arada bir toplumun ve zihnimizin gndemini megul eden
bir konudur, Allh kelimesi yerine Trke kkenli Tanr
szcnn kullanlp kullanlamayaca. Lzumsuz bir
mnazara olduunu dnp mevzuya esnek yaklaanlar
olduu gibi, en gzel isimler (diye meallendirilen Esml
Hsn) arasnda yer almadndan kullanmnn hatal,
hatta sakncal olabileceini dnenler de var. Bu
kanaatte olanlarn temel sav ise, kelimenin Trkede
karlnn
olmad ve istenen
anlam
karlamayaca eklinde.
Aslnda tartmann zemini daha da geni, kavramlarn
diller aras tercmesi ile ilgili, fakat daha bir nem arz ettii
ve(ya) gndemi daha fazla megul ettii iin Allh m,
Tanr m meselesi zerinden konuyu amak istiyorum.
Her ne kadar bugn bu
konu tartlyor olsa da,
tarihe ve kaynaklara gz
attmzda Trk milletinin
Mslmanlamasyla
beraber, Allh [1] kelimesinin bilinen en eski Trke
szcklerden biri olan Tanr/Teri [2] kelimesi ile bir
dnem e anlaml olarak kullanld gerei var! Kk-Teri
inancna
sahip
Trklerin Tanr
kelimesini
terk
etmeyip kullanmaya devam etmeleri [3] tek Yaratc
kudret/Kk-Teri anlaylarnn kendilerine
anlatlan Allh
anlay ile ok farkl olmamasndan kaynaklanyor.
1-Allh kelimesinin ilk getii Trke yazl eser, Kutadgu
Bilig, Yusuf Has Hacip 1070 yl.

Dinde Dilsel Takntlar

2- Teri kelimesi ise yaklak 2500 yldr yazl kaynaklarda


geiyor. genizden gelen n sesidir.
3- Bir dilde normal koullarda kendi iinde tretilmi e
anlaml kelimeler bulunmaz. nk bir toplum anlamlar
birbirine
ne
kadar
yakn
olursa
olsun iki
ayr
kelimeyi tretme ihtiyac
duymusa,
bu
szcklerin
olumasn hazrlayan farkl motivasyonlar olduu iindir. E
anlaml kelimeler, ya ana dile yabanc dillerden giren
szckler ile veya hlihazrda dile yerlemi yabanc
kaynakl kelimeler iin tretilen yeni yerli kelimeler ile
doarlar. rnein, bir Trk iin kas [Tr. <1935] ve adale
[Ar. <1680] szcklerinin anlamlar ayndr ve aralarndaki
fark sadece kkenlerini aldklar dillerden ibarettir.
Bir szck yabanc bir dilden ana dile, eer o dilde
karl/tanm olmazsa yerleme ans bulabilir (elbette bu,
ilgili kelimenin evirisinin daha sonra tretilecek bir kelime
ile yaplamayaca anlamna gelmez). Bir zamanlar
kompter kelimesi ile dilimize yerleen cihazlar rnek
olarak verilebilir (Kompter kelimesi ile tanmlanan cihaz
Trk halk tarafndan da kullanlmaya balaynca
bilgisayar kelimesi tretilerek anadilde bir karlk bulmu
ve gndelik kullanmdan da dmtr). Dier bir
yandan, eer d kaynakl bir kelimenin (r: Franszca;
absrt) tanmn ana dilde karlayan bir szck (Trke;
sama) olmasna ramen bu yabanc szck dile
yerleme ans buluyorsa, orada kastl bir sre, bir hesap
iletiliyor demektir (bilgilik, sekinlik, stnlk taslama;
aalk duygusunu giderme, hayranlk, kutsiyet verme vs.
gibi).
Tabi burada akllara itiraz mahiyetinde u soru gelebilir: Eski
Trkler Gkteki bir Tanrya tapmyorlar myd?

Dinde Dilsel Takntlar

Kk-Teri deyii byle bir izlenim verse de,


bilinenin
aksine,Kk-Gk
szc
gkyz
anlamnn
yan
sra, Teri
kelimesinin yannda Yce-Ulu-Kutsal yan
anlamyla da kullanlm (eski) Trklerce.
Tanry bir mekndan ok, Allh ara istiva
etti (Ta-ha-5) veya Odur ki Gkte de yerde de ilh olan
(Zuhruf-84) yetlerindeki ifade biiminde olduu gibi
ycelii, ulalmazl ve eriilmezlii gkle birlikte tasavvur
etmiler.
Gnmzde
Tanr
kelimesine
souk baklyorsa da, kelimenin izleri
gerek
Trk
tasavvuf
tarihinin
ncs Ahmed Yesevinin Divan-
Hikmetinde [4]gerek
Anadolu
tasavvufunun en nemli isimlerinden
Yunus
Emre ve Niyazi
Msrinin
iirlerinde de grlmekte. Demek ki,
Tanr kelimesinin Allh kelimesini
karladn
tasavvuf
ehli
de
dnp bu tartmalara hi girme
gerei bile duymadan- uygun
grm ki szc ekinmeden
kullanmlar[5].
4- Divan- Hikmetten iki satr rnek;
Rahmn Terim gnahmdn ter mukin?(Hikmet-37)
Teri Tel szin Resulullh snnetin (Hikmet-66)
5- Bir dilde e anlaml olan kelimelerde zamanla anlam
kaymalarnn meydana gelmesi ok doal. 11. asrda
dilimize girerek Tanr szc ile gnlk konuma dili
dzeyinde ve szlkte e anlaml hle gelen Allh

Dinde Dilsel Takntlar

kelimesi
de son
bin
yllk
srete birbirinden
ayrarak farkllamtr. Bu ayrmann nedeni bu srete
kimi kavmiyeti Araplarn uydurulmu hadis rivayetleri ile
kendi rklarn ve dillerini stn saydrtp Arapay Cennet
dilidir diyecek kadar kutsallatrmalar ve doal olarak
kutsal olmayan (!) bir dilden gelme Tanr szcnn
Araplk yapan kesimlerce kerih gsterilmesidir.
lk dnemlerde gerek yaznda gerek (Karahanllar
dnemi) Kurnn ilk Trke tercmesinde [6] Tanr
kelimesi Allh anlamyla rahatlkla kullanlmken, grlen
o ki sonraki yzyllarda Arapann kutsal olduunun
empoze edilmesi ve dolaysyla (secde, Rahman, Rahim,
rk, salt, zekt vd. gibi) Kurn terimlerinin tercme
edilemeyecei inancnn yerlemesi ile daha dar bir
anlam
barndran ilh
kelimesine
karlk olarak
indirgenmi. Fakat atlanlan bir nokta var!Tanr kelimesi
zel bir addr ve bu nedenle oul formuyla (Teri-ler
biimiyle) hi bir zaman kullanlmamtr. Bu nedenle
gramatik adan Arapada oul formu olabilen ilah(lar) kelimesinin yerine kullanlamaz ve ilah szcnn
karl deildir.
6-Kurn kelimelerinin hepsine dorudan karlk gelen
Trke kelimeler verilmitir.
Bu uzun srete Arapa dini terminolojinin Trke veya
baka bir dilde karlnn olmamas inanc, bizlere Arap
zihniyet tarafndan ezberletilmi adeta. Arapann kutsal
ve makbul olduu aldatmacas bilindmza o derece
yerlemi ki, en sradan dualarmz, zikirlerimizi anlamlarn
bilmeden ve bilme ihtiyac bile duymadan Arapa yapar
hale gelmiiz [7]. Bu da yetmemi, Kurnda gemedii
halde Arapa kelimeleri kullanmak bile kutsal ve stnlk
gstergesi
addedilerek
yzlerce
Arapa
kkenli

Dinde Dilsel Takntlar

szck kelime tretme zenginlii,


Trkeye sokulmutur [8].

gc

yksek

olan

7- Gnmzde de aynen devam eden bu mantalite


bir sivilce duasnn bile Arapa yaplmasn tavsiye
edebilmekte
(Allhumme
musaggiral
kebri
ve
mukebbiras sagir. Saggir m b.).
8- Elbette burada vurgu yaptm nokta tarihte bir ekilde
yerini
alm
dilsel
meselelerin, dinsel
sorunlar,
takntlar haline getirilmemesine. Yoksa z Trkeci bir
anlay taknp bu kelime zenginliini (yani tarihsel miras)
reddetmek de anlaml ve pratik olmayacaktr.
Oysa kelimeler dini bir alt yapyla geliyor olsalar da kutsal
deildir. rnein Allh, ekber, secde, rk gibi kelimeler
Rasulullahtan nceki mrik Araplarca da kullanlmakta
olan
szcklerdi! Rasulullah
daha
nce
toplumu
tarafndan hi duyulmam, bilinmeyen, orijinal kelimeler
reterek
insanlar isimlerini
ilk
defa
duyduklar kelimelere iman etmeye veya uygulamaya
davet etmemitir. Fakat dnemin irk algs ierisindeki
insanlarna, aina olduklar kelimelerle o kelimelerin orijinal
zelliklerini hatrlatarak teblide bulunmutur. Araplarn
binlerce yldr kullanageldikleri bu kelimeler deil, Raslun
bu kelime aralar ile alglattrmak istedii idrak,
fledii ruh kutsaldr!
Daha iyi anlatabilmek adna basit bir misal vermek
gerekirse, rnein Allhu Ekberdeki, ekber kelimesinin
yce,
ulu
eklinde
evrilmesine,
ekberin
anlatt anlam daraltt gerekesi ile kar kld
biliniyor.
Hlbuki ekber
sadece yaratcya
has
olarak kullanlan bir kelime olmayp motamot evrildiinde
byk ve daha byk eklinde tanmlanr. Bir Arap

Dinde Dilsel Takntlar

ekber szcn duyduunda zihninde canlanacak


olan anlam da byk ve daha byktr, sanld
gibi geni
anlaml bir
takm
ontolojik
kavramlar
dnmez. Araplar bu szc yzlerce yldr, rnein 5,
3ten ekberdir (daha byktr) veya 3, 5, 7 saylar iinde
7 ekberdir (en byktr) eklinde kullanyorlar.
Dnlenin de aksine E KBeR kelimesi niceliksel/saysal
bir konsepti de tad iin niteliksel ierie sahip yce,
ulu kelimelerine gre daha dar, pek de kutsal olmayan
bir manay artrmyor mu?
Tanr ycedir tercmesi bizlere alk olmadmz
iin gnmzde
pek
scak
gelmese de,
Trklerin
Mslmanlnn ilk dnemlerinde bir Trkn zihninde
yaratt arm bir Arapn orijinal Allhu Ekber kalbn
duyduunda anlad ile ayn idi. Dolaysyla nemli olan
tercme edilip edilmeme meselesi deil, kullanlan
kelimelerin birer ara olduunun fark edilmesi ve bu
kelime aralarna kiinin kendisine ulaan hakikat bilgisine
getirdii idrake gre zihninde ykledii kavramdr.Allhu
Ekber veya Tanr ycedir eklinde kullanlmas hakikate
daha ok yaklatrc veya uzaklatrc deildir. Bu
kelimelere,
ibarelere
yklenen
kavramlar(tanmlar,
dnce kurgular) kiinin irk kavramn idrak edip
etmemesi ile ilgilidir, orijinalini veya tercmesini kullanp
kullanmamas ile deil. Her iki durumda da Kurn
btnlnde bu kalplarn ifade etmek istedii gerekler
iin aklama yapma zarureti vardr. Nasl ki niceliksel bir
tanm barndran ekber-en byk, Allh kelimesi
yanna geldiinde nitelik asndan yorumlanmak zorunda
kalyorsa,
yce
szc
de
bu
ekilde
dnlmelidir. Kurnda geiyor olsa da, sonuta
kelimeler snrl zihin
dnyamza ait snrl
iletiim
aralar olduundan ekber szc dahi her bir dier

Dinde Dilsel Takntlar

kelime
gibi, Gnl
dilinin
sezebilecei, tanma
gelmeyen bu Mutlak Sonsuz Kudreti anlatmada aciz kalr.
Vahyin dili sesi sedas olmayan Gnl dilidir. Bu dnya
hayatnda, yani kfr ve irk boyutunda ise ses olarak
alglan, kendisinde Risaleti fark etmi zihnin konuma
dilinde olacaktr doal olarak.
imdi
dnelim, Rislet,
Trke
konuan biri tarafndan ayrntlansa
idi, acaba Allhu Ekberin karl
hangi kelimelerle olacakt? O Trk
Rasl, Tanr ve Yce szcklerini
es geip acaba halkn bilmedii
yeni Trke kelimelerle mi ortaya
kard? Yoksa Trkede karl
yoktur diye Trk milletinin anlayamayaca Arapa
ibareleri mi kullanrd gene? Dnlmeli..
Ayn mevz Arapa Nebi/Rsul ve Farsa kkenli,
Trkelemi Peygamber kelimeleri iin de geerli.
Nebiyy (haber getiren) kelimesi, nebe yani haber
kelimesinden tretilmi olup Farsa tam karl PeyamBerdir (Peyam=Haber; -Ber=Getiren). 1400 yl nceki
veya gnmzdeki bir Araba Nebiyy dediinizde
zihninde arm yapacak olan anlam genel tanmyla
haber getiren, dini kapsamda da Allhtan haber
getiren olacaktr. Benzer ekilde Rasl kelimesi, ReSeLe
yani gndermek, salmak, aktarmak fiilinden tretilmi
olup tam Trke karl ELdir, zel anlamyla da Allh
Elisi. Ksacas, Saltn yerine Namaz, Vud yerine
Abdest, Nebi/Rsul yerine Peygamber, Gybet
yerine Dedikodu kullanp kullanmamak, birbirlerini
karlyorlar m karlamyorlar m mlahazalar dinsel

Dinde Dilsel Takntlar

deil, dilsel bir mevzudur. Maneviyat bu tarz detaycekilci konular deildir [9].
9- Maneviyat, yani manaclk insann bedensel, psikolojik,
sosyal ve ruhsal tm boyutlarna dair gerektii kadar detay
ve ekil ierir; ama bu detay ve ekil, iin z, ruhu
iselletirilerek
temellendirilmezse
Kurnda
yerilen
detayc-ekilci Yahudi zihnigibi (Bakara/67-71) materyalist
bir din anlay ortaya kar.
Szn z, Allh kelimesini kendine bamsz varlk
veren, manada yahudi/hristiyan/mrik olan bizler de
bilmekte ve kullanmaktayz. Mesele, Allh ve dier Kurn
kelimelerini kullanp kullanmamak deil; bu kelimelerle neyi
hissettiimizdir. mr boyu Allh diye zikrettiimiz halde
kendimize ayr bir varlk vererek tede bir yaratcya
inanyor olabiliriz. Tam tersine Tanr dediimiz hlde Tanr
Elisi Muhammedin Allh ile kastettiini de hissediyor
olabiliriz.
Allh bilmedikten sonra, Allh diyelim, Tanr diyelim, ne
fark eder?
Allh bildikten sonra, Allh diyelim, Tanr diyelim, ne fark
eder?
Evrensel anlay, iz dm yapt dile takl kalmak yerine,
bize, aslna katl durmamz teklif etmektedir.

Sonsuzluk Kulesi

Beyindeki dedi kodu


15 Nisan 2012
Muminn sresinin hemen banda, kiisel geliimin ve
ruhsal arnmann en nemli admlarndan birisi olduunu
dndm
bir
ibare var.
Mminlerin,
yani kendindeki ilahi ze inanp gvenenlerin meziyetleri
saylrken, ilahi
ynmzn
beslenmesi/desteklenmesi
anlamna gelen salt konusunda hunun gereklilii ile
birlikte, malayaniden yz evirmek de vurgulanyor.
Fakat huzur reetesindeki bu temel hkm ounlukla gz
ard ediliyor. Dnya kouturmacasna dengenin tesinde
kendini kaptran, kaybeden bireyler bir yana, bilhassa,
ruhsal arnma yoluna niyetlenmi kii ve evrelerin bo sz
ve yarar olmayan alanlara ynlendirilen merak
duygusundan (dedikodu)kendilerini alamamalar ne hazin!
Hele ki, dedikodu batanda, bakalar kavramnn
renksiz yelpazesinde mr tketilirken, dindeki ritellere sk
skya ballkla [1] cennete girilebileceinin veya dinlerin
zn
anlatanlar taklit etmekle [2] erilebileceinin
zannedilmesi!?.. [3].
[1] Dindeki riteller tevhidin ruhu idrak edildikten
sonra mecaz olmaktan kar ve anlam kazanmaya balar.
[2] ekil-emailin, tarzn taklidi deil, ilmin, yani, bilginin
yaamnn/pratiinin
modellenmesi
(sve-i
Hasene)
makbul olandr.
[3] Bu iki durum da dedikodunun gizli kalm farkl
ynleridir.
Hlbuki hemen bir nceki yette dikkatlerimizin huya
ekilmesi, lakrddan
yz
evirme
ile
salttaki
hunun birbirlerini besleyen eylem ve duygular olduklarn

Beyindeki dedi kodu

hissettiriyor. Yani, teki kavram dhilindeki yararsz egohazlar beynin ilgi alanndan silindike salttaki hu artar,
hu arttka da, dk bilin seviyesinin beslenme
malzemesi olan malayaninin ekicilii de zayflar, kesilir.
Peki, saltlarmz kupkurutan dedikodu neden
kadar gl bir alkanlk, huy veya karakterdir?
nsann doasnda var
asndan
oka
gereimizin evrimsel
aklamas var aslnda!

bu

olan ve ruhsal olgunlama


puan
kaybettiren
bu
psikoloji perspektifinden
bir

Bceinden empanzesine kadar birok canlda basit sinir


dmleri veya beyin katmanlar aras koordineli
aktivitelere paralel olarak ortaya kan temel duygulardan
birisidir, merak.
Balklarda/amfibilerde/srngenlerde bilinli
ierik
olmadan salt dikkat kesilme biiminde bulunan merakn
en basit formu, en eski beyin yaps
olmas
nedeniyle srngen
beyin olarak da adlandrlan Beyin
sap tarafndan salanr. nsanda ise,
canllarda
en
son
evrimlemi,
kompleks beyin blgesi olan Prefrontal
korteksin, genlerinde dier beyin katmanlaryla daha girift
balantlar kuracak ekilde kodlanmas yksek bilinci
ve meta-merak diyebileceimiz, merakn
kendisi
hakknda merak kavramn dourmutur.
Evrim aacndaki uzak akrabalarmzda dahi merakn belirli
oranlarda
olmas
aslnda
bu ortak duygunun
ne
kadar gl ve hayati olduunu gsteriyor. Bu gayet
normal [4],
nk
vahi
doada her
eye

Beyindeki dedi kodu

kar olduka merakl/pheli olacak ekilde zellemitir


beyin.

[4] Bir trn doada rnein yeni bir besin kayna bularak
veya av olmaktan korunarak hayatn devam ettirebilmesi
iin evrimleen beyin organizasyonlarna kout olarak i
dnyasna merak duygusu yerlemitir.
Fakat insans trlerin (hominid) genomlarnda (=total DNA
dizilimi) meydana gelen mutasyonlar evrimsel kaderini 6-7
milyon
yllk
bir
srete bilincinin
bilincinde
olacak [5]derecede radikal
bir
deiiklikle
sonulandrmtr. Bilinli olma avantaj ile birlikte, insan
tr zor doa artlarndan kurtulmu ve nceden tahmin
edilebilir, daha gvenli ve daha sakin yerleik hayata
gemitir. etin yaam artlar iin, adapte olarak beyne
kodlanm, milyonlarca yllk fiziksel ve gdsel derinlie
sahip gl merak
duygusunun dozaj
artk
fazla
geldiinden, bu duygunun farkl
alanlara
yneltilerek doyurulma zorunluluu kmtr doal olarak.
Bu zorunlu tatmin aray insanlk
tarihinde bilinli olarak ynlendirildiinde
zetle bilim, sanat, din ve kltr
dediimiz yaratc ve anlaml alanlar olarak

Beyindeki dedi kodu

tezahr ederken, bilinsizce gereklemesi ise malayaniyi


dourmutur.
[5]
Kendinin/bilincin
farkndalna
giden
sreteki
nemli
basamaklar
yle
sralayabiliriz: Dik yrmeye
balamasyla ellerinin serbest
kalmas ve enenin klp
kafatasnn
bymesi.
Gzlerin n tarafa kayarak
boyutlu gre yani
daha bilgilendirici datann
beyine
sunulmas.
Dili
konuma (Broca) ve anlama
(Wernicke) ile ilgili beyin
blgelerinin gelimesi. Ayna
nronlar ile soyut dnme,
modelleme ve hayal kurma
yetisinin
geliimi.
nsan
nroanatomisinin
embriyonik geliimi, dil ve kompleks dnme ile ilgili ve en
yakn akrabalarmz empanzelerden bile ok fazla farkllk
gsterenHARs (Human Accelerated Regions/nsanda ivme
kazanm 49 gen blgesi) DNA blgeleri.
Peki, insanolunun ounluu
merak duygusunu neden arlkl
olarak yaratc alanlara evirmek
yerine basit olana karmaktadr?
Bilgi
a insan
olarak
vndmz 21. yzylda, bir kii
mesela neden bakalarna yarar

Beyindeki dedi kodu

olmayan gn ii faaliyetlerini sosyal iletiim alarnda


paylama istei duyar veya ayn/daha fazla lde
bakalarnn kendisine yaramayacak paylamlarn takip
ederek zaman israf yapar? Neden magazin programlar,
bakalarnn hayatlarn anlatan diziler bu derece popler?
rneklerin says uzatlabilir
Kii bu mantkszln farknda olsa dahi doas gerei daha
gl olan drtler genel olarak mantksal dnmenin
nne geer ve rahatlamak iin bu eylemlere devam
edilir.
Merakn ounlukla/kolayca malayaniye bilinsizce
ynlendirilmesinin nrolojik adan karl; beyinde az
enerji gerektiren sradan, komprime balantlar kurmas,
yani psikolojik olarak kolay ve hzl bir tatmin arac
olmas! Bu nedenle de insan kendini dedikodudan, ayn
mantkla televizyon banda saatlerce dizi izlemekten bir
trl alamamakta!
Gelitirici olmayan, kalb yoran ve de kalbi ldren bu
aksiyonlarn tekerrrnde ise ilgili sinirsel balantlar
glenmekle kalmaz, bu balantlarn zamanla beynin
derinliklerine doru sinmesiyle kalplamasna da neden
olur. Demek istediim, bu fiillerin kii tarafndan
iselletirilecei!
Bu adaptasyon (rnein dedikodu yapmann normal bir
durum olarak addedilmesi) sonucu, o beyinde girift
dnce patika ve yollarnn kurulmas da haliyle glkle
gerekleen bir srece dnr. Bunun hayatmzdaki
gstergesi tefekkre niyetlendiimizde beynin tembellik
gstermesi ve
hemencecik
dnmekten
yorulmamz deil midir?

Beyindeki dedi kodu

Kiisel bilindmzn bu hali reddederek yorgun dmesi


normal,
nk fikirdeki
younluk beraberinde yksek
enerji gerektirir. Yani dnme srecine daha fazla sinir
hcresi katlr. Beyin srelerinin, yani kiiliin alk olmad
bu durumu srdrmesi de zor olacandan, insan
hlihazrda daha
az
maliyetli
olan ve egosal
tatmin yaratan malayaniye yneltecektir.
Kendindeki ilahi ze inanm bir zihnin, sahte ve/yani snrl
egonun sanal-ardndaki znn snrszlna olan gvenini,
teslimiyetini
tesis
edebilmesinin olmazsa
olmaz
gerekliliklerinden biri malayaniden kanmak. Bylece
uzun vadede, zihne snr koyan, akl bulandran, gnl
buulandran gereksiz dnceler bilince daha az
kacandan insann psikolojisi de hafifleyecektir. Kii
rahatladka, paralelinde aprak/derinlikli dnmenin
zgrlemesine zemin hazrlanr.
Beyinde ata
dininden
(~genetik
program
ve
evre
artlanmalar)
kalma, kilitleyici
dedi
kodu hack
edildiinde/haklandnda/hakkndan
gelindiinde, yet (Muminn-3) melek
(~ilahi g) olarak tecelli edecektir. Artk
tefekkr
yetlerinin
kraatine
(~okumasna) rahatlkla geilerek yeni,
dntrc kod yazma vakti geldi
demektir!
Yeni tefekkrlerde bulumak zere..

Sonsuzluk Kulesi

Fikre Taklanlar
06 Mays 2012
Sonsuzluk Kulesini takip eden baz okurlardan epostama eitli konularda (Mucizeler, Duygusalln yeri,
Sabr-Dua-Zikir-Rza kavramlar, Kyamet sreci, lm
tesi, Cinler, man) gndermi olduklar suallere vermi
olduum ksa cevaplardan oluturulmu bir derleme
paylam.. Faydal olmas dilei ile
Mucizeler gerekten var mdr? Yani, rnein Hz. emsin
tavana doru namaz klmas vs. yoksa bunlar da mecaz
yollu anlatmlar m? Sonuta Allah sistem ve dzeni var
diye dnyorum, hangi mermer zerine den cam
bardaa acr, her olgu da kendini hissettirmez mi?
m UC i Z e
insan
hakikatine
gtren,
ilimde AC i Z brakan anlamnadr. Raslullahn
tek mucizesi de Kurandr, kendisidir, ilmidir,
ilimdir.
Dneminde,
halkn
oka
merakl
olduu olaanst halleri gstermedii iin, bu nasl bir
peygamberdir diye eletirilmitir de!.. Vefatndan sonra ise,
peygamberlii
olaanst
haller
gstermekle
zdeletiren spermenci zihniyet tarafndan kendisi ile ilgili
ok sayda mucize uydurulmutur.
ahsen belirli
snrlar
dhilinde u
anki
bilim/bilgi
seviyemize gre normalst gzken durumlar kiilerden
hsl olabilir; fakat tavana doru namaz klmak, ay ikiye
blmek tarzndaki anlatmlarn sembolik anlatmlar veya
uydurma olduklarn dnyorum ve beni hakikatimle

Fikre Taklanlar

alakal olarak motive edemedikleri iin de ilgilenmiyorum


akas.
Sistemde hep deniyor ya duygusalla yer yoktur. Nedir bu
tam anlam ile? Mesela benim ruh halim ok feci bir
duygusallk ieriyor. Eski anlar yardma muhta birilerini
grnce kendimden geercesine zlyorum. Bu da
rasyonel karar almam engelliyor belki de ama sonuta
bunu sorgulamyorum. Gerekten nedir bu duygusallk.
Duygu elbette olacak ama.
Sistemde duygusalln olmamas ayr, bizim duygusallmz
ayr konular. Duygusal olmayan insan bu yola zaten
giremez. Duygusallk,
hakikati hissetme
potansiyelinin
gstergesidir.
Fakat ilim alndktan ve oturmaya baladktan sonra
duygularmzn akln kontrolnde, mantmz rtmeyecek
ekilde seyredilmesi gerekir.
Rasulullah, kz ldkten sonra 3 gn yas tutmutur? Demek
ki bu kadarna izin verilmi.
Sabr her eye katlanmak mdr? Yoksa gerei gibi yaayp
ona gre nlemlerini almak mdr? Sabr ve kr birbirini
tamamlayan eyler ise kr ettiimiz ey hep olumlu
eylerde olduu gibi olumsuz eylerde de olmal diye
dnyorum.
Katlanmak anlamna gelen sabr gnmzde Trkeye
girmi versiyonudur, fakat Kuranda azmetmek anlamna
kullanlmaktadr.
Egom, karsndakilerinin hakkatini gremez; ona ve
eylemlerine katlanr durur, kr vardr, feda-krlk

Fikre Taklanlar

yapar. Allhn Velsi olduu mahl, kar-lar grmez, her


kar Haktr onun (Gnl) gznde ve Sabreder Haktan
gelenlere.. Sabretmekse, katlanmak deil, Hakkn fiillerini
yerli yerince grp gayret etmektir ki bunu da ancak
haline kreden insanlar yapabilir.
Kuranda hep kyamet gnnden, hesaptan bahsediyor.
Bunu neden peki mecazlarla iletmi. Kyam -et hlbuki bir
ann sonras deil mi? Yapan, eden O ise iyi-kt, dlceza diye bir ey de olmamal aslnda, daha dorusu
karlk olarak karmza kyor diye dnyorum.
Kyamet gn deil de, kyamet sreci diyelim. YEVM
kelimesi SRE, PERYOT anlamna da gelir. Kyamet de
Hakikate DRL demektir.
u
halde, Hakikate
Dirili
srecinden
bahsetmektedir Kuran. Ve bu sreteki hesap
da gene ayetin ifadesi ile kiinin nefsini
tanmas ile nefsi
tarafndan yaplmaktadr. Bu
yolculuun kelimelerle
iletiim
kuran
bilincimize mecazlarla
anlatlma
nedeni, bilinalt ve derin, evrensel alt bilincimizin hal
dili olmasndan kaynaklanyor. Yani ruhun ve nefsin
dili gndelik dildeki en yakn karlk gelen/iz dm
kelimelere tercme ediliyor.
Duada tam olarak anlayacamz ey nedir? DUA senin
halin ise dille istemek yda u ayeti 40 kere 50 kere
tekrarlamann faydas ne? Bir de zikir de anlamn
bilmediimiz szcklerin tekrarnn faydas nedir? Bu konu
da ki yorumunuzu merak ediyorum.

Fikre Taklanlar

Resuln snnetinden, dualarmzda kalplam cmleleri


tekrar etmekten ziyade, iimizden geldii gibi samimiyetle
Allah ile sohbet etmeyi anlyorum.
Duann da katmanlar var.
Birincisi, dil ile ettiimiz niyazlar (gsz bir bilin dzeyi),
ve paralelinde ikincisi, bilinaltmzdaki ebekelerin tmel
yayn, beddua da olabilir. (bilin gsz olunca, gl
bilinalt dzeyi)
ncs ve Kuranda da DUA-ARI olarak
deerli gsterilen, bilinaltn Hakikat bilgisine
gre uyarlayp-temizleyip, kontrol eder hale
geldikten sonraki evrensel alt beyin dzeyinden
Bilin seviyesine yaylan hl (bilinalt evrensel alt
beyinden gelen yayna effaflatndan bilin ARISI
artk gldr).
Kalp olmayan samimi dualarn tekrar edilmesinin faydas
u: Her ne kadar gsz olsa da tekrar tekrar edilmesi
beyni-bilinaltn
dua
edilen
konuda/ynde geribesleyerek programlayacak ve kiinin nihai halini de
deitirecektir.
Zikir ile ilgili olarak da dncelerim
Kiide TEFEKKR (Varlk zerinde derinlemesine dnp
birtakm hissiyatlar uurunda yaamadan) olmadan
yaplan kelime tekrarlar -bu kelimeler, kalplar Kurndan
da olsa (Allh, Rahman vs. veya Arapa dualar, yetler)bir ANLAMa sahip olmadklarndan (yni bu kelimeleri
tekrar eden bilin tarafndan bunlara bir anlam
yklenmediinden) MANTRA
olarak
kalacaktr.
Hatta Mantra gibi fayda verebilmesi iin-anlam bilinmese

Fikre Taklanlar

de- yaplan kelime tekrarlarnda zihnin farkl, gndelik


dncelere srklenmemesi gerekir.
Zihnin tek bir kelimeye odaklanmasyla, d
dnyadan beyne giren veri ak asgariye
indirgenerek zihnin daha sakin bir seviyeye
kartlmas mmkndr (meditasyon ve
trevlerinin genel mant budur). Zihin, d
dnyann grltsnden uzaklatka beynimizde sakl belli
belirsiz duygular, dnceler hzl bir ekilde zihinden gelip
gemeye balar, zihne kar ve su yzeyine kan
baloncuklar gibi patlar gider. Mantralarn faydas budur.
Bu teknie devam edildike, her ne kadar kii daha sakin
bir zihinle yaamn srdryor ve daha derin zihin
seviyelerine ulayor olsa da Mutlak Varln indindeki
hiliin
itirafn
beyan
eden korunma
duas yaplmadan/yaanmadan- egonun ruhsal adan
kendini beenerek imesi gibi cinn bir duygunun zihne
yerleme tehlikesi her zaman vardr.
Daha
detayl
olarak Beyin
Zikir yazlaryla paylamtm.

ve

Zikir ve Hissettiren

Birok kii gryorum evremde orulu, namazl; ama hep


yaplanlar lnce rahat etmek iin gibi. Oysa burada Allah
rzas ne oluyor? Bazen kendim birine yardm ediyorum,
sonra huzurlu oluyorum, acaba yardm huzurlu olmak iin
mi yapyorum diyorum ve kendime kzyorum.
Bir eylemin Allah rzas iin yaplmas, hi bir karlk
beklemeden,
iten
gelecek
ekilde
yapmak
demektir. ten gelmesi, huzur vermesi zaten bizde rzann
aa knn gstergesidir. Her trl bekleyi (Allahtan
bile olsa) tanrsalla, menfaate dntrebilir olay. Bize
den teslimiyettir, O nasl dilerse yle karlk verir.

Fikre Taklanlar

nsan kendi nefsini daha iyi bilir.. Huzur bulmak iin yaplan
amel huzuru kaybettirir zamanla.. inde menfaat/ama
olduu iin Ama hakikaten iinizden gelerek
yapyorsanz RN olarak OTOMATKMAN HUZUR kar.
Cin denilen yap gerekten bizim dmzda olan bir yapsal
canl varlk mdr? rnein kedi kpek gibi bu dnya gz
ile algladmz gibi. Yoksa beynimizin iinde olan bir boyut
mudur?
Cinlerin insan beynindeki bilind/bilinalt yani sakl
kiilikler olduunu, bizden ayr varlklar olmadklarn
dnyorum. Cin
konusu
ile
ilgili
olarak
dncelerimi Gncellenmesi
gereken
Cin
anlay ve Sleymann
cinleri isimli
iki
yazmla
paylamtm.
Neden bizler hep lm tesine merak duyuyoruz. Hep
kendimizi bu beden olarak kabul etmemizden mi
kaynaklanyor? Bazen kendime kzyorum. lm tesini
dnmek egoma hizmet mi diye. Ama dnmeyince de
vurdumduymaz m oluyorum diye.
lm tesi meraknn, daha dorusu snrszlk-ebediyen
yaama isteinin temelleri z-varlmzn BAK oluundan
kaynaklanyor. zn bekas, ego sahibi bizlerde de
sonsuza dek yaama istei igdsn farkl farkl
davranlarla douruyor.
Raslullahn snnetine=hikmetine gre tmden ahirete de
tmden
dnyaya
da
rabet
etmek dengeyi
bozmak olacaktr ve bu egoya hizmet anlamna gelir.
Dnyaya meylin dengenin tesinde art bedensel
zevkleri n plana kartarak egoya hizmet ederken,

Fikre Taklanlar

Ahirete meylin dengenin tesinde art ruhsal zevkleri n


plana kartarak egoya hizmet eder.
Yapan eden O ise. Bize den ne? Geri ben diye bir ey
de yok ama gene de varsak.
Tasavvufla yeni tananlarn oka iine dt
kmazlardan biri de ben var mym yok muyumun
anlalamamas
ben yokum ile kastedilen, kendini belirli vasflarla
tanmlayan, kiilik olan ben, egonun sanal/yalan bir
varlk, bir beyin rn olduudur; ama bizdeki BEN hissi TEK
olan Varla aittir ve egoyu her an (TEKlik veya OKLUK
algs
eklinde)
seyir
halindedir. Dolaysyla ben
yokum demekten ziyade ben bamsz, ayr bir varlk
olarak yokum demek daha anlalr olacaktr.
Bu BEN hissi eer ego ile birleir/rtlr ise, kii
kendini cehennemde hisseder, ilahilikten uzak
yaar.
Bu BEN hissi eer egoyu kontrol eder, ego ile arasna bir
farkndalk mesafesi koyarsa, onunla zdelemez ise, kii
kendini kabre sokar, sonra da cennette hisseder, ilahi
olarak yaar.
Kendini ego olarak hisseden bizlere den, beynimize giren
bilgilere, bizden kan davranlara dikkat etmek. Bu
dikkat geri besleme mekanizmas ile kendiliinden BEN ile
egonun ayrlmasn salayacak ve bizi ilahi alanmza
yaknlatracaktr (perdelerin kalkmas)..
Ahiret
denilen
ortam,
BEN
hissi
ile
ego
arasndaki farkndalk mesafesidir. Ego ayet gerei zaten

Fikre Taklanlar

dnyada
byledir.

da

ahirette

de fanidir/yoktur, u

an

dahi

Ahmed Hulusinin cin-insan kitabn okuyorum, sanrm ikili


bir anlatm sz konusu. Orada cin sanki dsal bir varlk gibi
anlatyor ama baka eserlerinde cin bir boyutsallk gibi
anlatyor her ey beynimizin iinde deil mi zaten?
AH yllar nce o dnemin artlar iinde, belki baz
ezberlere dokunmamak iin belki biraz da resmin
btnn bizlerin grebilmesini istedii iin, Kurandaki
gibi ikili bir dil kullanm olabilir. Bizleri isellie ynlendiren
bir
insann
bu
konuyu
da
artk bizim
zmemizi istemi olabilir, kim bilir :).
Uur Koar adnda bir yazar var, diyor ki: ONUN RYASINI
BR KBUSA DEL, KEND CENNETNE DNTR. Eer
Onun ryas ise Ben neyim? Ne olacam bu rya
bittiinde? Ben ne ie yaryorum? Eer ryay gren zaten
ben isem neden bunu bilmiyorum?
Sen, ben ve O ayrmyla yaadn iin ben-sen-osuz
O
olduunun
farknda
olmayan
Onun
alt
boyutlardaki bir alglama durumusun.
Bu hayat sen-O ayrlnn olmad durumdaki Onun
ryas.
Tekil/AHAD olan O alg durumu, Berkay ad altnda
gzken varlkta, okluk algs ierisinde olduu iin, henz
zahir olmadndan bu ryann kendi ryas olduunun
farknda olmuyor haliyle.
nsan beyni geri besleme sistemiyle devaml geliim
ierisindeyse eer.. Bir insan, mr boyunca cennet ameli

Fikre Taklanlar

iler ve lmne bir arn kala cehenneme gider. Bir insan


mr boyunca cehennem ameli iler ve lmne bir arn
kala
cennete
gider..
Hadisini
nasl
birbiri
ile
badatrabiliriz
Bu sorunun tek cevab MANdr (nan anlamnda deil).
Kiiyi cennete sokacak olan amelleri deil, imandr/emin
olma/Varla gven duyma melekesidir nk.
Kii bir mr cennet amelleri olan rnein bol nafileli
namazlar klsa, ekstral orular tutsa, trilyonlarca zikir ekse
vs.; ama MAN aa kmamsa RKte olduu iin
totalde amelleri BOA gidecektir (yettir).
Amelleri GER BESLEME ile en ince oyunlar kurgulayan
eytanln, egosunu besleyecektir, gizli gizli.
Ben de varm, ben amel ediyorum, ben dinliyorum, ben
mnev olarak ykseliyorum, ben mtevaziyim, bende
aa kt vs. yaynn yapyor ve her an geri besliyor
bilinalt ben, ben, benlii..
Beynin geri besleme mekanizmas insan srekli gelitirmez,
srekli deitirir. Sinir sistemi olan her canlda (bcek,
srngen, memeli, insan) bu mekanizma doal olarak
vardr; uhrev avantaj yoktur, MANLA avantaj olarak
kullanlr.
MAN=EMN OLMAK, ben bamsz-ayr bir yap olarak
hi bir zaman var olmad m urun kaskat, sert bir ekilde
hissetmesidir (DRAK), RKten kurtulmaktr.
Mekke dnemi bu idrak, bu imann oturmas
srecidir (Salt). Cenneti (huzur boyutunu) kiide aa

Fikre Taklanlar

karacak ameller bu idrakla beraber kiiye FARZ olur


(Saltn bedensel amellerle KAMES, ayaa kaldrlmas,
derinletirilmesi, Medne dnemi).
smi stnde, cennet ameli. Cennet kokusunu alp
ergenliine girdiinde bu ameller farz olur sana, otomatik,
hissedersin, mridin (kim veya ne ise) fsldar sana.
Cennete MAN ile girersin; amellerin Cennet katlarnda
dolatrr seni.
Cehennemdesin; daha domamsn bile; ama cennet
ameli ilemektesin, yararlar olabilir; ama MAN olmaz!.
nk ur=drak=Melek Hissedi domamtr.
Cennettesin;
ama
cehennem=dnyalk
ilemektesin, olur! nk ur kalkann vardr.
Cennetlik amellerin
silinmesine vesile olur.

cehennemlik

kk

ameller
amellerin

Sonsuzluk Kulesi

Fikre Denler
10 Temmuz 2012
Fikre Taklanlar paylamnn devam niteliinde, Sonsuzluk
Kulesinin yorum blmlerine eitli konularda (Mrit-VeliTakva-Allha yakn olma kavramlar, reenkarnasyon,
kader-irade, sorumluluumuz, imtihan, cinler, zikir, mecazzahir-batn, dnya ryas vd.) deerli sorular ile katkda
bulunan kimi okurlara vermi olduum ksa cevaplardan
oluturulmu derleme paylam.. Faydal olmas dilei ile
Peygamberlerin dualarna Kuranda yer verilmektedir. Bu
dualar insann bilinci iin ne ifade etmektedir? Baz
peygamberlerin
kavimlerini
terk
etmeleri, beddua
etmeleri gibi bize gre olumsuz durumlardan bahsediliyor.
Sizin bak anzla bu durum nasl yorumlanabilir?
Peygamber dualar, bizlerdeki eit eit ur (sel
Farkndalk) hallerinin kelimelere dklm tercmeleridir.
Peygamberlerin
kavmini
terk
etmesi; gelinilen
ur
boyutunun nefsi
dizginleyecek
yetkinlikte/yeterlilikte
olamamasdr. ur
geniledike
beraberinde nefsin tehlikeleri de daha
incelikli hle brnr ve yeni bir ur
boyutuna geilmesi gerekmektedir (eski kavim helak edilir,
yeni bir Rasl yeni bir kavme gnderilir).
Kavmin helkn istemeleri (dua diyelim) ise, kalplam
eylem ve dncelerimizin kontrol edilebilmeleri ve ruhta
yok (helk) olabilmeleri iin zmze olan irtibatmzn
artrlmasdr.

Fikre Denler

nsan kendi bilin seviyesinin derecesini bilebilir mi?


Evet, olgunlama srelerini geerken fark edebilecei bir
yer olacaktr. Bunu bebekken, kendinizin bebek,
karnzdakinin yetikin insan olduunu fark edemezken,
byyp akllandktan sonra ocuk mu, delikanl m yoksa
yal m olduunuzu bilmenize benzetebiliriz. Bu rnek
bahsettiiniz farkndaln dnya yaamndaki bir misalidir.
Tefekkr, belli bir disiplin olmadan bu bilin seviyelerini
gemeyi salar m?
Tefekkr bal bana disiplin isteyen bir sretir ve
gklerin krallna kanat amann en hzl yoludur.
Vel isminin zel oluu, insann Allha yakn olmas gibi bir
durumun mmkn olmamasndan, yaknln ancak
Ondan olabileceinden mi kaynaklanmaktadr? Bunun
Evliyaullah Allha yakn olanlar tabiri nsanlar arasndaki
derecelendirmeden dolay m bu ekilde ifade edilmitir?
Yani birincisi insann kendi i alemi ile dieri d dnyas ile
mi alakaldr?
nsann Allha yakn, yani derecesinin olmas mmkndr
ve bu yetlerden de anlalabilecei zere ancak i
dnyasna ait takva ile olabilir (Yunus/6263). Fakat yaknlk lt olan takvann salt
kiinin
d
dnyasna
baklarak
anlalabilecek (riyakarlar dnelim) bir
meziyet olmamas dolaysyla, YAKIN OLAN
anlamndaki Veli isminin de kullar iin
kullanlmas
riyakarla,
yozlamaya,
dinsel istismara, kullar PUTlatrmaya kaymamak iin
yasaklanmtr.

Fikre Denler

Neden yasak olduunu ise zaten gemiten gnmze


nlerinde el-pene durulan putlatrlm kiilere, keramet
rekorlar kran evliya menkbelerine bakarak rahatlkla
anlayabiliriz. Kk dnyalarn byk Mehdileri, Gavslar
ise iin cabas.. arptlm, ii boaltlm bir kavram (Veli)
zerinden kurulmu bir balon/hayal dnyas..
Ksacas Veli Allhtr hkm koyularak u amalanmtr:
Kimin Allha yakn olduunu bilemezsiniz; ama TAKVA
SAHBNE YAKIN OLAN (Takva sahiplerinin Velisi) benim.
Bir mride tabi olmak art m, zira bir mride tabi olmann
farz olduu sylenmektedir.
baz zellikler vardr ki, sadece ismi Allh olan Varla
aittir. El-Vel, El-Raid gibi..
Sizi iRaT etmeye gcm yoktur der Rasl (Cinn-21); ama
biz, bizleri deitirebilecek gleri olduuna inandmz
Mritlere teslim ederiz iradelerimizi (mrit oluruz) !..
(Allhn Velisi olduklar)
Dileyen, talep eden kiiyi zmzdeki El-Reid manas ile
Allh iRaT etmektedir. Darda karmza kan eitici
zne ve nesneler (onlar veli edinmeden, onlara kutsiyet
vermeden), Allh ve Onun Raslundeki Risaletine
teslimiyet/tabiiyet yolculuumuzda sadece bilgilendirici/
hissettirici birer vesile olarak kalmaldr.
Vesile, aranacak, istenecek olandr; teslim ve tabi
olunacak deil.
vebteg ileyhil veslete, Ona doru vesileleri
arayn/isteyin (Mide-35).

Fikre Denler

yebteune
ila
rabbihimul
vesilete
eyyuhum
akrabu, (Rabbine) en yakn olan kimseler (bile)
Rablerine vesile ararlar (sra-57).
Gnmz tarikatlarn neden tekiletirip siyasete bulam,
iyi ahlak dernekleri olarak eletiriyorsunuz?
Nefsani olmayan eletiri Yorumsuz Seyrin bir parasdr.
Gnmz tarikatlarnn -isimlerine takl kalmadan- eletirisi,
onlara olan sevgisizlikten veya teki gibi grmekten
kaynaklanmyor. Bu yola girenler, ilk adm olarak kalbinden
sevgisizlii ve teki kavramn atmaldr. Ama Bilinalt arka
planna bu idrak yerletirdikten sonra Zahir Dnyann
hakkn vermek, kurallarn eriat lsnde uygulamak
gerekir.
Hz. li tekiletirdii veya sevgisizliinden dolay kafir
olarak
suretleneni ldryor
deildi; nefsinden
gelmeyerek (fiy Sebl Allh) bir fiil gerekletiriyordu.
Nefsani olmayan eletiri (emmre) benliine uyanlarn
yarasna dokunur. Kii kardan yorumsuz seyir iinde gelen
cmleyi kendi gibi benlikli zannettiinden de gocunur.
Oshonun yazlarnda reenkarnasyonun var olduuna dair
eyler okumusundur sende. Ama Kuranda bu mmkn
deildir diyor. Muhtemelen Oshonun kastettii Dnyaya
tekrar gelme deil. Bunu aabilir misin bilgin varsa bu
konuda?
Bilin TEK olduundan ve kimliklerimiz/kiiliklerimiz/egomuz
da beynimizin rn, birer alg yanlsamas olduundan
kimliklerimizin reenkarnasyonu, yeniden dirilmesi, farkl bir
bedene gmesi gibi bir ey sz konusu deildir.

Fikre Denler

Reenkarnasyon vakalarnn nedeni; TEK


Bilinteki Tmel bilginin Holografik olarak
her yerde ve her zamanda kaytl
oluundan, kimi hassas veya normalden
farkl
ekilde
zellemi
beyin
blgelerinin bu kaytl bilgiyi alglamas ve
doal olarak alglanan bilginin kendisine aitmi, kendisi
yaam gibi zannedilmesi durumudur.
TEK olan bilin her kimlikten (Koraydan, Berkaydan vs.)
lemi, ilmini alglamaktadr ve btn bu sonsuz-snrsz
alglama
eitleri
zamanszlkta
ayn
anda
olmaktadr/olmutur. u an Berkay ismi ve grnts
altnda u satrlarn yazln alglayan TEK BEN-Bilin, ayn
anda rnein bin yl nce yaam/bin yl sonra yaayacak
olan herhangi bir alglaycnn derinliindeki TEK BENBilintir. OSHOnun zamana tabi zihinlerimizin anlay
seviyesine
gre/anlayabilmesi
iin re-enkarne
oldun eklinde hitap ettii de bizdeki TEK-Ben(e)dir.
Din toplu bilinaltnn eseri olabilir mi? zgr irade yok ise
eer tanrya inanp inanmama seeneine bireysel olarak
sahip olmak nasl sz konusu olabilir? Tanr evrenin toplu
bilinalt olabilir mi?
Evrensel Bilin rn olan Din, kiiyi toplu ve kiisel
bilinaltndan korumak iinEvrensel TEK-TMEL Bilincin
somut bir ekilde yaanld urun (ahirete bakan
Zihinsel yn) Beeriyeti ( dnya hayatna bakan Zihinsel
yn) tarafndan dier beyinlere, kendilerindeki sonsuz ve
snrsz boyutlarn varln bulabilmelerine ( Risletin
kendilerinde de aa kmasna) yardmc olmak
maksadyla tebli edilmitir/davet edilmitir.

Fikre Denler

Tanr alglayan, alglanan ve tm alglayclardaki


alglamann olduu dokudur/ortamdr. Tm bilinalt
eitleri (Evrensel, toplu, insanlk, kiisel vs.) Tek olan
Tanrsal varln farkl katmanlarndaki bilgi ve alg
aamalardr.
Tek olan rade hangi alg aamasnda olursa olsun mutlak
anlamda zgr deildir. Olmas gereken oluyordur. Sonsuz
Devinimdeki BLNEMEZ TEKL OLU/AKI vardr. Tanrnn
iradesi ile kastedilen de merkezi, ba-sonu
olmayan Evrensel oluun-akn kendisidir.
Varlkta zgr olacak bir ego-merkez
yoktur. Ama her alg seviyesinin kendi
ortamnda izafi zgrl olabilir ki bu da
ego yanlsamasndan
kaynaklanmaktadr. Seme
zgrl
egonun
yanlsama olduunun fark edilmedii ortamlarda pratiklik
salamak maksadyla kullanlan bir ifadedir. Halbuki,
egonun bir varl olmad iin ne seebilir ne de sahip
olabilir.
Dikkat edelim, ego kaderi tayin edilmi bir kukla/robot
deildir. Burada dikkat edilmesi gereken ego kendi
kaderini iziyor veya ego kaderini yayor deildir.
Egonun gerek bir varl olmad iin egonun kaderini
izmesinden bahsedilemez; ama ayn ekilde TEK olan
VARLIKta
ncelik-sonralk
olmadndan
ncelik
boyutundan sonrada olan iin yazlm bir kader de yoktur.
Kaderin anlalabilmesi iin kiinin zamanszl idrak/ilham
etmi olmas gerekiyor. Yoksa kaderi haline gelmi
Tanrsallk (Bana takdir bien Allh) ve egosallk (takdir
biilen egom) ikilemi ile kader srr anlalamaz.

Fikre Denler

Her eyin aslnda tek olduunu anlatyorsunuz, benim


merak ettiim insann bu durumdaki ykmll ya da
iradesi var mdr, hayattaki yegane ama farkndalk m
olmaldr, ya da bizim eytan dediimiz ey tek ten ayr
mdr?
Gerekte kimsenin iradesi yoktur. Fakat bu telerden bir
varln
belirledii
yazgy
oynamak anlamna
gelmemektedir. Varlk TEKtir ve TEK, bizim araclmzla
radesini ortaya koymaktadr. TEK, bizim araclmzla
derken bile bir ayrm vardr; fakat anlatabilmek iin
ifadelendirmede zihin
dnyasna ait
kelimeleri
kullanmaktayz. Gerekte, urun
hissediinde ayrm
yoktur.
Benzetme yapmak gerekirse, zihnimizde roller vererek
oynattrdmz bir tiyatro sahnesini dnelim. Rollerini
oynayan herkes ayr ayr varlklar varm gibi grnse de
onlarn her birinin dilemesi gerekte TEK ZHNN dilemesidir.
Bizden aa kan her ey Biz-Ben olan TEKin radesidir.
Bizler TEKin zellikleri ile varz. Bileimimiz nedeniyle, ben
dediimiz varlkta aa kan davranlar, sistemde
karln bularak birimin hak ettikleri olarak gene karsna
kmaktadr. Bu arada Her ey TEKte meydana
gelmektedir.
Ykmllmz vardr; ama bu telerden verilen bir
ykmllk
deil;
bizde
aa
kan
veritabanmzdr. Sistemde duygusalla yer yoktur. Bizler
Evren ierisinde meydana geldik. Bir nevi gnahkr
(atalarmzdan ve evremizden aldmz artlanmalar)
doduk. Tm bu ynlendirici kolektif/toplu bilinalt
dokusuna eytan diyebiliriz.

Fikre Denler

Yapmamz gereken de veritabanmza format atp onu


yeniden kurmak ve gncellemek olacaktr. Buna da
farkndalk
denilmektedir. Farkndaln
getirisi
ise
mtihandr. Gene benzer ekilde imtihan bize kimse
yapmamaktadr. Sistem gerei veritabanmzn karl
olarak karmza kan olaylar bizim imtihanmz
olmaktadr.
Zihnin en derinlerinde sakl kalm cinler dhi
Sleymanca kontrol edilebilmekte ve karncann
sesini duyabilme olarak sembollemektedir. demisiniz bir
yaznzda. Ben bu konuda insan beyninin yayd enerji ile
hayvanlarla konuabilme ve onlar ynlendirebilme
imknn barndrdn dnyorum. Her trn kendine has
dili var zira. Ama varlk tek Olaanst bir simyann kaps
bu bilgi ayn zamanda. Bilmiyorum siz ne dersiniz?
Dier paylamlarma da bakma frsatnz
oldu mu bilmiyorum; ama dncem
Kurnn rislet yetlerinin tm boyutlaryla
nsann
zetini verdii
ynndedir.
Dolaysyla kssalar nsann eitli egotesi, akn boyutlarnn hl dilidir.
Hayvanlarn hl dilini zme ve onlarla iletiime geme
elbette gerekleebilir; fakat yetlerin, yetlerdeki
sembollerin karlklarnn, Her ne ararsan Kendinde ara
anahtar
gerei nsanda
bulunmas
gerektiini ve nsanda olana iret ettiklerini, Karnca ile
konuma, tatan deve kartma gibi anlatmlarn sembolik
olarak alglanp, olduu gibi alnmamas gerektiini
dnyorum.
Resulullah sav. efendimizin bir cini yakalayp sonradan
serbest brakmas ve eytann bir insan suretinde

Fikre Denler

efendimizin yanna gelip sorulan sorulara cevap vermesi


hadislerini Gncellenmesi gereken Cin anlay yaznz
nda nasl deerlendirirsiniz?
Giri ksmn Sevgili Ahmed Bakinin bir yazsnda da belirttii
zere u ekilde aalm..
Dile gelenleri, bir gerei aklayan kesitsel veriler
olarak kabul edebilmek Anlatmda kullanlanlar, birebir
nesneler olarak deil, sadece aklandklar gnn ve
ortamn koullarnda dile gelen kelimeler, gsterilebilen
nesneler, iaret edilebilen semboller, anlamaya
yaklatran benzetmeler olarak kabul edebilmek
Kastedilenlerin, kelimelerin karl olan birebir nesneler
deil, onlarn misal olarak anmsatlmas suretiyle okuyan
bilince kazandrlmaya allan bir hissetme, dnme ve
deerlendirme sistemi olduunu kabul edebilmek
Gerek Kuran ve gerekse Hadislerde anlatlan olaylar,
kelimelere
taklmayp,
somut
ve
birebir
olarak
kabullenmenin tesinde, bunlarn birer iaret olduunu,
benzetmeler olduunu kabul ediyor ve bu dnceden
yola kyor muyuz? lk fark edilmesi gereken nokta bu!
Allh Raslunun cini yakalayp sonra salvermesi,
kendindeki Cinleri (bilinalt etkileri) kontrol
edebilen Sleyman
ur
boyutunun bir
gstergesidir anlayma gre.
Bilinleri arnm olsa da, kmil insanlar da, atalarndan
aldklar genler dorultusunda bedene-zihne-dnya
yaamna ynelik davran kalplar, igd, drt vs.
oluturacak bir bilinaltna sahiptirler. Bizlerden farklar ise
bilinaltlarnn
kontrolnde
olmayp, kendileri
bilinaltlarnn gizli isteklerinin dhi farknda olup urlar ile

Fikre Denler

davranlarn, igdlerini, drtlerini kontrol edebilmeleri,


kendilerine hkim olabilmeleridir.
irk halinin hi kalkmayaca hatta ahit olmada dahi irk
olduu bilirkiilerce sylendii syleniyor?
(Gizli) irk ierisinde olmak u an iin bizi endieye
drecek bir mesele olmamal. Kul, kulluunu hissettii
mddete (gizli) irk iindedir.
Tavsiyem Kendimizi tanma srecimize younlamamz.
ahitlik bu srecin sonunda (Rabbe arif olma) sizde
yaanacak olan hlin addr.
Allhn esmalarn zikrederken o esmaya ynelik
dnmek, rnein vedud ismini zikrediyorsunuz, Allhn
sevgi ile alakal bir ismidir o ismi zikrederken sevdiklerinizi ve
derin bir akn nasl bir ey olduunu da dnrseniz belki
sadece dnmekten ok daha hzl ilerletebilir nk
kelimeler de enerji tarlar dier her ey gibi ve belki bu
kelimeler gerekten kozmik planda kodlanm da olabilir.
Beyin ve Zikir paylamnda da anlatmaya altm gibi
Allh isimlerinin telaffuzlarn tekrar etmemiz ne yetlerle ne
de hadislerde bizlerden istenmektedir. Eer yet ve
hdislerde bir konuda iarette bulunulmamsa bu
durumun Sistemde yerinin olmadn gsterir.
Bizlerden istenen mndr. Mneviyat/Ruhsallk, dnce
ve davranlarda mny yaamaktr, madde dnyaya it
kelime telaffuzlar ise materyalizmdir, madde de kalmaktr.
Elbette herkes istediine belkilerle inanabilir;
ama nemli olan inanlann Sistemde yeri olup
olmaddr. nk
en
gzel
rnek

Fikre Denler

Rasllullahtr ve Sistemi en iyi anlam ve aklam Beyin


de O boyuttur. Gsterdiklerinin haricindeki dn ekstralar
faydasz olup zaman kaybdr kanaatimce.
Zikir konulu paylamlarn zeti u idi (detaylar
yazlarda):Kelimeler tek balarna enerji tamazlar. Onlara
enerjiyi kodlayan kiinin o kelimeye ykledii mn,
dnce ve davranlardr.
Farkl yaklamlarnz dikkat ekiyor, tefekkr ksmn iyi
yapyorsunuz anlalan, emeiniz iin teekkr ederim. Bu
tefekkrler esnasnda olaylarn, ayetlerin batnna inerken
zahirini ihmal ediyorsunuz gibime geliyor. Elbette gnein
cehennem oluu veya olmay bir iman meselesi deildir,
dnen insanlarn yorumlamalaryla alakaldr, fakat
grdm kadaryla bu olay da tamamen isel bir
deneyime balamsnz. Evet, her ey iimizde mevcuttur
ve iimizde biter belki de, ama dta da var olduunu
unutmamalyz bence, teekkrler
Zhir, hakkat katrelerinin alg alanmza dp urda
seyredilmesi ( kiinin bilinaltnn paras olmas); Btn
alg alanmza o hakkatin dmeyen derinlikleridir. Var
varsaylan
dars
ise
Meczdr,
Mecz
lemidir. EGOnun yaam mecazdr ve hakkati olarak,
hakkaten yaratlmas gerekmektedir (bi-izni-hi).
Kiinin kendisinde, meczn iret ettii hakkatin Zhir
olmas iin kullanlabilecek ve (perde olmamas iin) terk
edilmesi gereken bir aratr Mecz (lemi).
Ben cinleri ve insanlar ancak bana kulluk etsinler diye
yarattm buyuruyor Allhu Teala, siz ise yazlarnzn
birinde insan ile ilgilenen yok evrim insana kadar babo

Fikre Denler

geliti gibi ifadeler ediyorsunuz, ya ben yanl anladm ya


da siz bu konu hakknda ok yanl dnyorsunuz.
nsan sistem iinde meydana gelmitir. nsanla (zel
olarak) ilgilenen bir Tanr yoktur cmlesini kullanmtm. 2
aya zerinde yryen, gelimi bir hayvan tr olarak
nsan ile ilgilenen yoktur; ama Halife Hz. NSAN ilahi
muhatap alanndadr.
TEK O kavramna dnyadaki renme sreci bitmeden
kavumay isteyenler; o zaman kimden ne renecekler
merak ediyorum?
Mrid olan Allha yol gstermesi iin samimi bir ekilde
dua eden beyin, muhakkak karsnda Allhn mritliinin
zuhurunu grecektir.
Rya grrken nasl anlamyoruz o anda ryada
olduumuzu? Dnyorum da o anda mesela ben
uyanmasam oray gerek bilip orada yaayacam.
Burada da belki ryadaym, ama buras daha gerek gibi
geliyor, ryamda konutuklarm o anda var gibiler ben
gitsem onlara bu rya siz yoksunuz desem glerler belki.
imdi burada ayn eyi size sylesem?
Aynsn
bize
de
syleyebilmen
iin gerek
dnyaya=ahirete en azndan bir kere uyanm olman
gerekiyor. Ahireti
hisseti/yaad isen, burann
rya
olduunu yaknen fark etmi/tatm olacaksn. Bu tad
sklap beyin yaplanman yeniden dizayn edip kurarsa o
zaman bu dnya hayatnn bir rya gibi olduu uru
sende
tam
oturmu
olacaktr. Tefekkrle
Hilie
yaklatka ahiret ortaya kar.

Fikre Denler

Peki, sende bu anlattn uyan gerekleti mi? Eer yle


ise neden bu site? Yani sana gre ryanda olan bizlerle
neden paylayorsun bunlar? Ya da buras ortak
bulutuumuz bir yer mi? Ben sana sen benim ryamdasn
dersem sende bana aynsn sylersen bu iin iinden nasl
karz? :)
sen
veya
ben
birer alglama
odadr. TEK olan BEN kendini sen ve
ben eklinde ego filtresiyle/bilinsizlii ile
alglad iin bu dnya hayat gerek
olarak alglanr. Dnya ryasn/dnyann
bir rya olduunu gren/grecek olan
sen veya ben deil; bir alg merkezi
olarak belirmi olan sende/bende ego-ben siz, filtresiz
alglamay tadacak olan TEK Bilintir. Her birimdeki her
trl duygu ve dncelerinin berisindeki BEN hissi ayn,
Tek, Kozmik BENdir ve bu yzden egolarn ortak bir
buluma yeri/alglama tipi olarak dnya hayat vardr.
ego-benliimizde kaldmz mddete burann bir rya
olduu asla tadlmaz, iin felsefesi yaplabilir ve bu iin
iinden nasl kacaz gibi paradoks bir soru kar
karmza doal olarak :) Bu iin iinden kmann
yolu egoyu amak ve gerekte her birimin ayr ayr
ryalarnn olmadn, tek bir ryann olduunu, TEKin
kendi olarak=urda yaamakla mmkn ancak ;)
Bu site niye var? :) (TEK olan BENin) Madde beden algS
(beeriyet) devam ediyor. Acktnda yemek yiyor,
mesleini icra ediyor, glyor, oynuyor, etki-tepki, arztalep

Fikre Denler

Abdulkadir Geylani Hzlerinin eseri var biliyorsunuz


muhakkak Gavsiye adnda. Orada Rabbi ile konuuyor.
Ben daha konuamadm henz. Sizler konutunuz mu?
ve la tecessesu badukum bada, aratrmayn/merak
etmeyin birbirinizin durumlarn/hllerini/mahremiyetini.
Bakalarnn zel hllerini/mahremini bilmenin kiiye bir
faydas yoktur, eytann kyas yaptrmasndan baka!..
Hakkatte/hakkatinde, bakas
hakknda
konumak/dnmek bile dedikodudur.
Safiyane soruunuz bu iin eriat dzeyi asndan gzken
tarafdr. Ama bunun da tesinde tarikat (kiisel
veritabanmzn Evrensel veritabannn yaynna almas
iin dzenlenmesi) ve marifet (alglamas Evrensel
veritabanndan ald yayna gre olan) bak asyla
yaanlacaksa (ki dnce ve eylemlerimizin bilinaltnda
saklanm olan asl nedenleri gzkr) dnce ve yaay
dnyamza daha da dikkat edilmesi gerekir/gerekecektir.
Bulunulan ur durumuna gre (eriattaki) mubahlar bile
(tarikat/marifette) mekruh/gnaha dnr.
Rabbi ile konumak eklinde eserlerde mecazi olarak
ifade
edilen
hl,
kiinin
egosundan
arndka
beliren Evrensel, saf Akl ile dnebilir olmasdr,
kanaatimce.
unu da paylamak istiyorum: Bir insann
bir yerlerden sesler duymas veya
grntler
almas
zor
bir
olay
deildir. Ses ve grnt en alt boyutun
malzemeleridir. Beyindeki ilgili duyusal
korteks blgelerinin aktive edilmesiyle rahatlkla ortaya
kabilirler. Gnmzde bu tipte olan birok psikolojik vaka
vardr.

Fikre Denler

Tasavvufla ilgilenen veya bir tarikata mensup kiilerde de


bu tip anlatmlar oka duyabilirsiniz. Marifetmi gibi
anlatlr; ama ayn kii dedikodudan kendini alamyordur.
Zor olan Nefsin Tezkiyesidir (arndrlmas). Unutulmamas
gereken Hakkatin, urun sretsiz oluudur.
telerdeki melekler/cinler varsa eer- ise ulalamaz
olduklar iin yararsz ve kullanszdr. Bu durumda
telerdeki insanlar diye de dnebiliriz ve telerdeki
tm -canl-cansz- varlklar?
Kurn bizi, nsan, nsandakini anlatmaktadr. Dolaysyla
darda bir melek veya cin aramamay ve inanmamay,
darlardaki cinlerden korunmak iin anlamn dahi
bilmediim dualar okumaktansa, bilinalt sakl kiiliklerimin
(=cinlerimin) beni kontrol eden durumlarm dzeltme
DUAsn ve hissiyatmda Allha yaklatracak arac
kuvvelerimi
(=meleklerimi)
gelitirebilmeyi
(=bizdeki
potansiyel deme secde ettirebilmeyi) tercih etmekte,
gerein kendisi olarak grp Somut bulmaktaym.
Cinleri tanmlar, ne olduklar belirsiz ve bilim tarafndan
kabul grmeyen aura, kirlian beden gibi ifadelerle deil
de
zetle her
insann
farknda
olamad
alt
benlikleri olarak grmekteyim.
Bilinaltmz dalga yapldr. Bu dalga kuantum olaslk
dalgasdr. Bu dalga=enerji yapya gemite En-Nr
denilmitir.
nsanlarn her iki elinin avular iinde Arapa 81 ve 18
rakamlar vardr bunlarn toplam 99 yapar, Allh insan iki
eliyle yarattn belirtmektedir ve biz dua ederken her iki
elimizi ap Allahtan 99 isimliyle isteriz. Bunlar holografik
kaytlar mdr?

Fikre Denler

Kuran ve Hadislerde geen 7, 50, 70, 100, 700, 1000, 50


bin, 1000den 50 eksik, 100den 1 eksik ifadelerinin
gnlk kullanmlarndaki bildiimiz saysal deerlerin bizzat
kendilerinin olmadn, Cennet arabnn bildiimiz arap
olmamas gibi bu saysal deerlerin de dnyamzdan
yaplm birer sembol olduklarn dnmekteyim.
rnein
birok
dilde tam,
kusursuz,
eksiksiz,
dengeli anlamna gelmekte olan yzde yz ifadesi
vardr. Yni yz kelimesi byle bir mkemmellie
iaret etmektedir. Dolaysyla Varlk btn boyutlar ile yz
says ile ifade edilebilir. 100deki 1 bu varln Ztna,
100den 1 eksik ise bu Varln sonsuz saydaki tam,
kusursuz, eksiksiz, dengeli zelliklerine iaret etmektedir
diye alglyorum. Dolaysyla Varln 99la snrl deil, sonsuz
sayda zellii vardr.
kinci husus, avu ilerimizdeki iaretlerin 99a iaret ettiini
akas zorlama buluyorum. nk bu iaretler farkl
anlamlara da ekilebilir. Gemite yaam tm insanlarn
ayalar da benzer ekillerdedir. Raslullahtan nce
yaam Arap olmayanlarn avu ilerinde neden Arapa
ekiller olduu sorulabilir? Neden Trke deil, Arapa
kutsal m? Neden bir tarafta 81 dierinde 18, neden 72ye
27 deil eklinde sorular uzatlabilir.
Gerek dua ancak Onadr; Ondan baka yalvarp
durduklar ise, onlara hibir eyle icabet etmezler. Onlar
ancak azna gelsin diye suya doru iki avucunu aan
kimseye benzer ki, su ona gelmez. Kfirlerin duas hep bir
sapklk iindedir. RAD 14
Yce
KuranKerime bin
tane
elif
eklemesi
yaplmtr demekle ne demek istediniz, yani Kuran- kerim
deimi midir? Ltfen bu konuyu biraz aklarsanz

Fikre Denler

memnun olurum zira anlamadm benim bildiim Kuran


kerim Yce ALLH(C.C) korumas altnda olduu bir
harfinin dahi deimeyecei, belki yaznz yanl anladm.
Kurna deil, mushafa harfler eklenmitir.
Mushafn, yani yazmn/yazm eklinin veya yet
sralamasnn
deil, Zikrin
korunaca bizlere
bildirilmektedir. Zikir ise Mndr, Ruhtur. Mna ise
kelimeler
uzaynn
tesindedir. Unutmayalm, Kurn
zerinde Arapa kelimelerin yazld sayfalar halinde
gkten
dm/inmi
bir
bilgi
kayna
olmad ve Evrensel zmzde SAKLI/KORUNMAKTA (zikri
koruduk
yeti
buraya
iret
eder) olduu
iin
deitirilebilme ihtimalinin dndadr ve bu tartmalarn
muhatab deildir.
Mushaf yazmnda deiimlerin meydana gelmesi ise
makuldr. Kelimelerin anlamlarn deitirmeyecek veya
kelimelerin anlam zenginliini/geniliini koruyacak ekilde
Mushafta deiikliklere gidilmesi ise Mslmanln
geirdii sre gerei gayet normal.
lk dnemlerde ayetlerin yazm tipi sadece o dnemin
Araplarnn kolayca anlayabilecei bir formatta idi.
rnein, be harfi hari hi bir harfte noktalama iaretleri
yoktu (ltfen alttaki resmi inceleyiniz, hatta gnmz
Mushaflar ile karlatrnz), edde-tre-cezm, med
dediimiz kavramlar ise ok sonralar eklenmitir Mushafa.
Dier milletlerin de Mslmanl kabul etmeye
balamalar ile birlikte Mushaf okumada ortak ve doru
telaffuzda buluabilmek, yanl okuma tiplerini elemek
maksadyla bu tip deiikliklere gidilmitir.

Fikre Denler

Resim: Kfi harflerle yazlm Kuran. Araf suresi, 86 ve 87.


ayetler.
Ksacas, Kurn Arapa okunacak ekilde inmitir; ama
bu deiikliklerle birlikte Kurey lehesine (Trke eserlerin
Karadeniz blgesi az ile yazlmayp da stanbul lehesine
dndrlmesi gibi) indirgenmitir. Farkl kraatler/okuma
biimleri ise eliki veya deiiklik rn olmayp anlam
zenginliidir.
rnein; Maliki (mim-elif-lam) yevmid din okunuu da
(din gnnn sahibi) Meliki (mim-lam) yevmid din (din
gnnn meliki) de dorudur.
Kutuplar, Gavslar, ler yediler mecazlar (bunlarda m
mecaz?) neye iaret etmektedir?

Fikre Denler

Bu tanmlamalar yaanlan dnemdeki, beyni ve bilinci en


gelimi kiileri ifade etmek maksadyla kullanlr. Ve bu
kiilerin kimlik mslman olma zorunluluu da yoktur.
Kelimeler dini bir alt yapyla geliyor olsalar bile, kutsal
deildir. Bu sylediinizden yola karsak ayetlerin mana
itibariyle kutsal, lafz olarak kutsal olmadn syleyebilir
miyiz?
Hi bir lafz, hi bir kelime Zihin dnyasna ait olduu iin
kutsal deildir.
Arapa anlamn bilmediimiz kelimeleri kullanlarak
yaptmz dini riteller, zihnimizde istenilen manay
oluturmasa da faydal olur mu?
Spor yapm olursunuz.
nsanda ulvi duygular uyandran, hakikate yneliini
salayan, dn ya da uygulamalar mana yn ile belki
namaza belki oruca karlk gelebilir mi?
Namaz, oru vs. riteldir ve mana olumas iin
yaplmaz bilinenin aksine. Bu riteller idrak edilen, beyinde
oturmu mana veya hakikat hissi sonrasnda melekeleri
kmakta olan beyin/bedenin mirac iin ekil gibi
gzkse de maneviyat ykl eylemlerdir. Maymun veya
domuza dnmler istese de namaz klAmaz, oru
tutamaz; nsana FARZdr bunlar. Yani, bahsettiiniz ulvi
duygular hep bu ritellerin farz olmas iin gerekli. Yani
birbirlerinin yerine koyulan konular deiller.
By- tlsm-muska vs. kltrmzn bir paras ve
neredeyse tamam Arapa harfler, ayetler kullanlarak
yaplmaktadr. Kutsall olmayan bu kelimelerin, anlam

Fikre Denler

bilinmeyen ayetlerin kullanm, insanlarn bunu dini bir klf


ile merulatrmak istemeleri olabilir mi?
Gzel tespit! :) Byy veya duay yapan, ileten kelimeler,
lafzlar deil, beyindeki gtr.
Anlamadm bir nokta var. Kendim iin; gerek benimi
deil, sahte olan asl kabul ederek bir yanlg iindeyim
diyorum, fakat gndelik hayatta ounlukla insanlar sahte
benliini asl varl kabul etmiyor mu? Dolaysyla kendi i
lemimde Tek oluu hissederken, d lemimde karmdaki
sahte benlikleri ve bunlarn otomatik davranlarn nasl
deerlendirmem gerekir?
Tekin, kendini blnmez Tek olarak hissettii bir bilin
durumunda i ve d lem kavram der, her ey ve her
kes ayrmlar kalkar, etiketleri olmayan tek bir ey,
btnlk olur; sahte benlikler erir, grn(e)mez. nk o
sahte benliklere varlk veren zaten bizim sahte
benliimizdir, sahte benlik varken TEK yoktur, cennette
gizlidir.
nsann saflatka kaderini etkilemesinin snr var mdr?
Eer insann kaderini etkilemesi evren iin de bu sz
konusu mudur?
nsan arndka, takdir eden ve edilen ikiliinden kurtulur,
znn belirii (alt boyutun bak asyla) daha zgr bir
ekilde tecelli eder.
Bir paragrafta yle deniyor: Risalet Trke konuan biri
tarafndan ayrntlansa idi acaba Allhu Ekber karl
hangi kelimelerle olacakt? O Trk Resul, Tanr ve Yce
kelimelerini es geip acaba halkn bilmedii yeni Trke
kelimelerle mi ortaya kard?

Fikre Denler

Ama byle bir ey varsaylamaz. nk Risalet (kendini en


iyi ortaya koyacana inand) Arapa ile ayrntlanmtr.
OLUP bitmitir. En iyi seenek bu olmal idi ki bu seenei
deerlendirmitir. Baka bir dil ve resul varsaym, bunun
mmkn grldn gsterir K mmkn grmekle,
baka bir eyi mmkn gren (makam) n daha
mmkn yapmadn iddia etmi oluruz. Byle
dnyorum.
Risalet Arapa ile ayrntlanmamtr; Risalet Arap olan bir
beyinde tezahr ettiinden Arapa olarak dile gelmitir o
beyin yaplanmas tarafndan. Arapa sadece bir
vastadr.
yet gerei birok toplumda Rasul adl Evrensel kiilikler
ortaya km ve kendi toplumlarnn dillerinde insanlara
ilahi retiyi aktarm, teklif etmitir. Arapa, branice,
Ademce, Nuha vs.. Trk, in, Mool peygamberlerin
km olma olaslklar da yksektir. Ve bu dillerde Mutlak
Kudretin ad Allh deildir.

Sonsuzluk Kulesi

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram


26 ubat 2013
eitli surelerde geen ok elilik, cariyeler ve
Resullullaha snrsz e seme imkn tannmas gibi ayetler
ok tenkide sebep oluyor. Bu konularda nasl bir yaklam
tarz olmal, yani Resulullahn poligaminin ehvani olarak
telakki edilip gelen ayetleri kendi kafasna gre uydurup
mmin
kzlara
sahip
olmay
amalad
iddia
ediliyor. Poligami ve zellikle cariye konusunda slamn
yaklam tarz hakknda ne dnyorsun? Drt ee kadar
msaade ediliyor; ama snrsz cariye ile mnasebet hususu
serbest braklyor? Bu konuda yorumunu merak ediyorum.
ok elilik (Poligami)
Kuranda erkein kiisel ihtiyalar dorultusunda drde
kadar e alma ruhsat ve snrsz sayda cariyeyle beraber
olmaya msaade bulunmuyor. Rasulun vefatndan
sonraki yllarda, Emevi ynetiminin cahiliye dnemi Arap
adetlerinin hortlatmasyla, Kuran ayetlerine yzlerce
yldan beri getirilen Arabesk bak asndan kaynaklanan
yanl yorumlamalar sz konusu sadece.
Rasul bilinci aa ktnda, onun dneminde ok elilik
(poligami) ve cariyelik sistemi hlihazrda vard malum.
Rasule gelen bundan sonra senin iin [baka] kadn helal
olmaz (Ahzab-52); iinizden ei olmayanlar nikhlayn
(Nr-32) ve ne kadar hrslansanz da kadnlar arasnda
adaletli davranamazsnz. yleyse tamamen birine ynelip
de dierini bolukta brakmayn (Nisa-129) ayetlerinden
sonra, zaten ei olanlarn, bakalaryla da nikhlandrlmas
yerine, bekrlarn evlendirilmesi tevik edilmi; zaruri

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

nedenler olmad mddete poligaminin de nesilden


nesle kaldrlmas hedeflenmitir.
Kadnn deerinin, eski kat-ataerkil alara gre daha
yksek olduunu iddia ettiimiz (!) gnmz koullarnda
dahi, erkeklerin[normalin zerinde seyreden bir takm
alklarn/ihtiyalarn
doyurabilme
adna]keyfince, ok eliliine msaade
olduuna ve uygulanabilirliine kant
olarak ne srlen Nisa suresindeki ilgili
ayetlere baklacak olursa
Dikkatimizi ekecektir: Ayetlerin odak noktas bir erkein
birden fazla kadnla evlenebilme ruhsat deil, yetimlerin
hukukunun korunmas/dzenlenmesi konusudur.
Ey nsanlar! (Nisa-1), yetimlere mallarn verin, temiz
(helal) olan ile pis (haram) olan deitirmeyin, onlarn
mallarn mallarnza dhil ederek yemeyin (Nisa-2). Ve
eer yetimler[in
mallar]
konusunda
uygun
davranamamaktan korktu iseniz; o halde gnlnze ho
gelen o [yetimlerin] kadnlar[n]dan ikier ikier, er er,
drder drder nikhlayn. Bu kez de eer [kadnlar
arasnda] adaletli davranamamaktan korktu iseniz, o
halde bir kiiyi [nikhlayn] veyahut da [hlihazrda]
yeminlerinizin sahip olduu ile [kaln] (Nisa-3). eer
yetimlerin kendilerinde olgunluk yan grrseniz, o
taktirde mallarn onlara teslim edin.
Sava durumu veya baka sebeplerle babalarn
kaybederek
ortada,
yetim
kalm
ocuklarn
mallarnn/miraslarnn korunabilmesi iin onlar gzeten
kadnlarn (anne, teyze vs.) toplum tarafndan ikier, er,
drder nikhlandrlarak yetimlerin evlatlk konumuna
getirilmesinden bahsediliyor. Yani buradaki mesele, ey

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

erkek mminler, bir tek kadn size yetmiyor veya bir tane
ile yetinemiyorsanz(<yetinmek ifadesini kullanan
mealciler var ne yazk ki), ikinci ile nc ile drdnc ile
nikhlann gibi bir emir bulunmamakta.
Sure ey insanlar hitabyla balayarak kadn, erkek tm
topluma hitap ediyor(Nisa-1). Sonrasnda ise yetim kalm
ocuklarn, sahip olduklar mallarn/mirasn mal hrs olan
kiilerce yenmemesi konusunda mminlere uyar
geliyor (Nisa-2). Bir yandan bu grevi yerine getirmeye
alrken, bu ite tam olarak baarl olabileceinizi
dnmyorsanz, bu almalara ek olarak, yetimlerin
vey evlat kapsamna alnp/hukukuna dhil edilip
mallarnn koruma altna alnabilmesi maksadyla yetimleri
[gzetleyen/kollayan] kadnlar, anlam olduu erkeklerin
nikhlamas emrediliyor. Surenin insanlara hitap ederek
balamas erkek, kadn tm toplumun bu konuda yardmc
olmalar maksadyladr. Bu kez de, eler aras adaleti
salayamamaktan korkuluyorsa o zaman hlihazrda
nikhl/yeminli olduunuz kii ile kaln denilmekte (Nisa-3).
Tabi gndem burada bitmiyor ve yetimler bulua
erdiklerinde, mallarnn kendilerine teslim edilmeleri de
ekleniyor(Nisa-6).
Toparlarsak;

ncelikli olarak yetimlerin mallar korunacak. Eer bu


hukuka uygun bir ekilde salanabiliyorsa bir sonraki
nikhlama seeneine gerek kalmayacaktr.
Sknt kabilecei endiesi var ise; bekr veya evli
erkekler gleri nispetince bir veya bir ka yetim annesi
nikhlayacak ve yetimleri hem evlad gibi yetitirecek,
hem de onlarn mallarn olgunluk alarna gelene
kadar korumas altnda tutup saklayacak.

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

Bu durumda da alnan yeni eler arasnda veya eski e


arasnda ayet (Nisa-129) gerei adaletli davranamama
endiesi olanlar var ise, bekr erkekler sadece tek bir
kiiyle nikhlanacak, evli olanlar ise halihazrda nikahl
olduklar ile kalacaklar ve en azndan ncelikli seenek
zerinden yetimlerin mallarn korumaya yardmc
olacaklardr.
Grlecei zere, evli erkeklerin -elerinin rzas olsa bileyeni bir e alma gibi bir duruma ruhsat verilmesi sz konusu
deil. nk evlenilen bayanlarn hepsi bir yetimi
bakmakla mkellef olan bireylerdir. Eer bir ruhsat varsa
ve gnmzde de uygulanmak isteniyorsa [yasalar
asndan resmiyette mmkn deil tabi], bu bir yetime
bakan bayann nikhlandrlmas eklinde olmaldr.
Cariye Kavram
Benzer saptrmalardan birisi de CaRiye kavram zerinde
yaplmtr. Rasulullahtan yzyllar sonra tretilmi Cariye
kelimesi ve tekrardan snrsz sayda cariye alma konsepti
de Kuranda gememekte. CaRiye olarak evrilen
ifadelerin orijinalinde ma MeLeKet eYMaN ibresi vardr.
eYMaN kelimesi, sa el anlamna da gelen
Arapada YeMiN kelimesinin
oulu
olup,
oul
biimiyle
Kuran
boyunca
yeminler/anlamalar
anlamnda kullanlmaktadr (Nisa-33, Maideh-89; Tevbeh12; Nahl-91; Bakara-224, 225; Nahl-92, 94; Rum-28; Tahrim2; Maideh-53; Enam-109). Bu durumda ma MeLeKet
eYMaNu
km, sa
ellerinizin,
yeminlerinizin,
anlamalarnzn sahip olduu anlamna geliyor. Yani,
ortada yemin edilerek yaplm olan bir sahiplenme
bulunuyor ve dikkat edilirse sahiplik kiilere/kiiye deil de
yeminin kendisine yaplarak yemin n planda
tutuluyor.

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

Araplarda eref ve asaleti simgeleyen sa el, dier kimi


toplumlarda da yemin ederken havaya kaldrlmaktadr,
yemin etmek ile zdeletirilen bir beden dili hareketidir.
Kelimesi
kelimesine
evirdiimiz ma
MeLeKet
eYMaN ifadesini, daha anlalr olmas iin yle aalm:
ilgili ayetin balamna gre bu ifade cinsiyet ayrm
yapmadan, yemin edilerek kurulmu bir nikh akdine (>
evlilik) de veya yemin edilerek bir kadn veya erkek ile
yaplm anlamaya/szlemeye (> evin iinde alan
kiralk ii) de, yemin edilerek sahip klan kiilere (>
bakmlar stlenilen ocuklar vs.) de iaret edebilmektedir.
Yani, erkeklerin snrsz sayda alabilecei dnlen ve
Criye diye evrilen, ma MeLeKet eYMaN ifdesi
kadnlar iin de kullanlabilen bir ifade ve zelliktir. Bu
kullanm Kurandan rnek iki ayet ile de destekleyelim:
Mmin kadnlara da syle: Baklaryla cinsel mesaj
vermesinler. Cinsel organlarn korusunlar. Ziynetlerini (cinsel
mesaj veren blgelerini) [kendiliinden] grnen ksmlar
mstesna, belli etmesinler . kendi kadnlar olsa
bile;yeminlerinin/anlamalarnn
sahip
olduu/kt olsa
bile [ma
meleket
eyman](belli
etmesinler) (Nur-31)
Peygamberin hanmlarna; babalar, oullar, kardeleri,
kardelerinin oullar, kz kardelerinin oullar, hizmetindeki
kadnlar
ve yeminlerinin/anlamalarnn
sahip
ktklarndan [ma meleket eyman] tr hibir gnah
yoktur (Ahzap-55)
Dier ayetlerde erkeklere zgymesine Cariye diye
evrilen ma meleket eyman kalbnn birok erkek (!)
mealci tarafndan kafalarndaki ablona uymadndan
bu ayetlerde farkl evrilmesi de dikkate deerdir.

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

Kimi mealcilerce baz ayetlerde bu kalba kle eklinde


de anlam verilmektedir. Fakat bu yanl bir tanmlamadr,
nk kle Kuranda ayr kelime (abd, rakabe)
olarak zaten gemektedir. Ayrca klelikte kiinin rzas
alnarak, ift tarafl yaplm yeminli bir anlama
bulunmadndan ma meleket eyman kavram ile de
rtmeyecektir.
Snrsz sayda cariye ablonuna uydurulmaya allan
ayetlerden bir tanesi de Onlar iffetlerini/cinsel
blgelerini eleri ve cariyeleri haricinde korurlar eklinde
evrilen Muminun-6 (vellezne hum li furcihim hfizn ill
al ezvcihim ev m meleket eymnuhum) ayetidir.
Bu yanl meallendirme, ayetteki hitabn sanki sadece
erkek mminlere yapld ve meal iine yerletirilen ve
balac saptrmasyla nikhl elerin yannda snr olmayan
sayda cariyeler ile de cinsel ilikiye girilebilecei hissini
veriyor. imdi, u dzeltmeleri yapalm:

Sure, ey mmin erkekler olarak deil de, ey mminler


eklinde balayp mminlerin zelliklerini sralad iin,
ayet kadn mminleri de muhatap almaktadr. te
yandan bir bayann snrsz sayda cariye ile ilikiye girmesi
sz konusu olamayacandan cariyeler eklindeki
evirinin bir geerlilii bulunmamakta.
Arapada
birbirinin
ztt
ift
anlamna
gelen zev kelimesi sadece kadn ei deil, kocay da
kasteder.
Ayetin orijinalinde geen ev balacn mealciler,
nedense ve anlamyla Trkeye eviriyorlar. Oysa
Arapa ev; veya, yani, baka bir deyile
anlamlarna gelir.

Kuranda ok elilik ve Cariye kavram

Yukarda da ayrntladm ekilde m meleket


eymn da bu ayet balamnda nikh anlamna
gelmektedir.
Ayeti yeniden meallendirirsek, O mmin erkekler ve
kadnlar iffetlerini/cinsel blgelerini eleri yani nikh ahdi
yapm olduklar haricinde korurlar olacaktr.
Ksaca dncelerim bu ekilde..

Sonsuzluk Kulesi

Yanl Ynde Mistik Sramalar


14 Mart 2013
Bilim ve Din & Tasavvuf bulumasn gerekletirmeye
almak; Tefekkr malzemesinin artmas ve kiisel, ruhsal
geliim asndan nem arz etmekte yenilenme/Mehdiyet
anda. Bu motivasyonumuzun, objektiflii, bilimsel
adan
gvenilirlii
olan
kaynaklarca beslenmesi,
ynlendirilmesi de ehemmiyetli haliyle. zellikle baz
tasavvufi/dini kavramlarn, konularn; anlalmalar zor,
eskimi
kelimelerinin gnmz
insannn
anlayaca
ekilde yenilenerek aklanmas; hayal balonunun iinin
anlalmayan
kelimelerle
iirilip
bir
gn
patlamamas, duygularn deil de akln tatmin olmas iin
gerekli bir sre.
Bu
srete
en
nemli
hususun, yenileyici
bir
bak as getirilme niyeti varsa, bu niyetin bedeli olarak
insanln ortak aklnn rn olan bilimini, gene bilimin
kendi
kaynaklarndan ve
derinlemesine
aratrma
abas olduunu dnyorum. nk nasl ki dini
kavramlarn yerli yerince kullanlmas gerekiyor ise, bilimsel
terimlerin de gvenilir kaynaklar kullanarak doru
anlalmas ve bu minvalde bilim & din birlikteliinin
gerekletirilip insanlarla paylalmas gerekir. Buna dikkat
edilmez ise, ortaya ne eski ne de yeni nesil tarafndan
tannabilen ve anlam olmayan rnlerin kma olasl
yksek.
Bu konuya deinmemin nedeni son dnemlerde, kimi
tasavvuf camiasnda yenilenme namna moda olmaya
balayan ve yanl bulduum bir anlatm tarz Bilim
terminolojisi ile harmanlanan cmleleri kullanarak iin
detaylarn
bilmeden
ve hatta
aratrma
ihtiyac

Yanl Ynde Mistik Sramalar

hissetmeden mantkl gzken aklamalar yaplmas. Bu


noktada dikkat edilmesi gereken nokta, kiinin kendisine
veya karsndakine mantkl gelen bir anlatmn her
zaman Bilimsel ve Gerek olmak zorunda olmaddr.
Belirli bir bilgi birikimine sahip herkes bir konuyu, rnein
kimi evrelerin de -nedense- ska kulland Kuantum,
kozmik, manyetik, enerji, frekans, hologram,
dalga, mutasyon, foton, string vs. gibi bilimsel
kelimeler ile ssleyerek szde-bilim kokulu kelimelerle
insanlar cezbedecek ekilde mantkl klarak ikna
edebilmekte.
Szde-bilim tabiri kmseme niyetli olmayp, bilim
camiasnca zetle, rtlebilir/yanllanabilir/test edilebilir
olmayan, Bilim ve n-bilim kavramlarndan ayrmak
iin yaplm bir bilgi tipi tanmdr.
Bu
anlatmlarda doru
bilimsel
ierikle birlikte, doruluklar henz
ispatlanmam veya bilim camiasnda
yaygnlk kazanmam bilimsel tezlerin
ve
ne
yazk
ki zellikle (!)
spiritalist/yenia
akm
tarz
verilerin, bilimsel
arenada
yeri
olmayan ve yanllklar
kantlanm veya
rtlebilir
olmayan sahte bilim rn bilgilerin i
ie geirilmesinden kaynaklanan
bilinsizse yanl ynlendirilmeler sz
konusu. Ve sonucunda da yenilenebilme heyecanyla
Tasavvufi/dini/mistik bilgi ile karlarak yaplmaya allan iyi
niyetli aklamalar
Halk indinde ve ya popler medyada bilimde yeri varm
gibi zannedilen birok yaygn inan bilimsel adan kritik

Yanl Ynde Mistik Sramalar

eden Yanl
ynde
Kuantum
sramalar kitabndan
esinlenerek, yanl
ynde
Mistik
sramalar olarak
tanmladm
bu
tarzdaki
anlatmlarn
neden
geerliliklerinin
olmadn
ksaca
paylamak
istiyorum. Popler kltrde memetik olarak geni yer
bulmu, yaylm ok sayda szde-bilim hurafesi olmasna
ramen, tasavvuf kltrne d kaynaklardan szmaya
alanlar arasnda u konular ncelikli:
- Arkeolog Alfred Watkins tarafndan
ngilterede tarihi bir takm patikalar olarak
belirlenen; ama daha sonraki yllarda John
Michell ve dier baka fantastik, spiritalist
yazarlarca ne hikmetse dnyann deiik
blgelerinde
de
bir
takm pozitif
enerjilerin kt eklinde tornistan edilen Ley hatlar. Yani
yklenen mana mesnetsiz, tamamen hayal rn..
- Aura kavram ve Auray gsterdiine
inanlan Kirlian
fotorafl. Metal
paralarn bile etrafnda kl grntler
verebilmesi, bu tip grntlerin metafiziksel
aklamalarla yorumlanmasn engelliyor.
Oluan grntler, cisimlerin etrafnda
mikroskobik dzeydeki nemin elektrik dearjyla renkli
olarak
fotoraf
filmine
yansmasndan
ibaret.
Kimi migren vakalarnda da, hastalar aura tarz grntler
grmekte.
Beyindeki benzeri bir
mekanizma,
aura
grdn iddia eden kiilerde de alyor olabilir!
- Varln madde ve ruh denilen iki ayr
tzden
olutuuna
inanan
dalizm
akmnn
nclerinden
Descartes
tarafndan, ruhun bedenle etkiletii yer
olarak dnlm;
daha
sonralar

Yanl Ynde Mistik Sramalar

yenia (new age) akmclar tarafndan -elde hi bir


bilimsel veri olmadan- mistik deneyimlerin tetiklendii,
nc gz olduuna inanla gelen beyindeki Epifiz
bezi veya artistik ismiyle pineal gland! Bilimin ise epifize bu
ekilde ykledii bir grev yok. nternette hakknda
derlenmi mistik kurgular ise Yeni aclarn dnceleri
- Ne halt biliyoruz ki filmiyle poplerlik
kazanan, sonularnn doruluu baka
bilim insanlarnca teyit edilememi, hatta
hatal bulunmu olan Masaru Emotoya
ait niyetlerimizin
su
molekllerini
etkiledii deneyi.
- Morfik alanlar: DNA, genetik, epigenetik gibi kavramlarn
bilinmedii dnemlerde ceninin embriyonik geliimini
ynlendirdii eklinde savlanm, grnmez bir alan. Bu
hipotez daha sonra telepatik fenomenler iin de bir
aklama olarak geniletilmi, sahibince deneyler de
yaplm; ama dier bilim insanlarnn bulgularyla
uyumaynca rafa kaldrlmtr.
- Astrolojinin alma mekanizmasnn yanl
yorumlanmasndan kaynaklanan, gezegen
veya yldz konumlarnn insan dnce ve
davranlarn ynlendirdii inanc.
Gezegenlerin/yldzlarn gerek
ekim
kuvveti gerek elektromanyetik kuvvet anlamda insan
zerinde
kayda
deer
hibir
etkisi
yoktur. rnein, bilgisayarmzdan
yaylan
ekim
ve
elektromanyetik dalgalarn gc bile gezegenlerinkinden
kat kat daha fazladr. Bu nedenle astroloji bilimsel bir
nitelie sahip grnmemektedir. Fakat dier yandan,
gazetelerdeki basit astroloji kelerinin tesinde, kartlan

Yanl Ynde Mistik Sramalar

horoskoplar
zerinde
uzmanlarnca
belirli kalplarn okunabilmesi de istatistiksel
olarak doruluunu gsteriyor. Eer bu
konuya
bilimsel
olarak
yaklalsa nbilim kategorisine girmeye hak kazanabilir
gelecekte.
Fark
edebildiim
kadaryla,astroloji,
gktekilerin
zihne
etkisini deil, zihinde kaytl olanlarn
gkyzne yansmasn anlatr, iaretileri
ileMekanizmas da holografik yansmadr ki detaylarn
baka bir yazda amaya alacam.
- ok sarmall DNA moleklne sahip stn/indigo
ocuklar. Gelmi gemi tm insanlarn DNA molekllerinin
ok ok ok kk bir ksm 3-4 sarmall formlara
girebiliyor, o canlya bir stnlk kazandrmadan. Fakat bir
takm yenia ocuklarnn genomlarnn 12 sarmall
olduu iddias tek kelime ile palavradr.
- Her geen yl sfra yaklatna inanlarak
yanl
yorumlanan
Schumann
Rezonans. Yeryz ile atmosferimizdeki
iyonosfer
tabakas
arasnda
titreen
elektromanyetik alann rezonans hep ayn
kalacaktr.
- Beyinlerimizin ok kk yzdesini kullandmz memi.
1960l yllarda ortaya atlm bir iddia. Sonraki yllarda
beynimizin tamamn kullandmz bilim insanlarnca
belirtilmi olsa da kiisel geliimciler tarafndan hala sklkla
kullanlyor bu eski bilgi.
Bunlarn yannda dinsel ifadelerin beyindeki/bedendeki
zel ilevli baz blgelerle zdeletirilerek srarla yaplan
anlatmlar, yazmlar da sz konusu Kiinin Deccali,

Yanl Ynde Mistik Sramalar

eytan amigdala; sas, uuru Frontal Korteks; Mehdisi,


melek noktas Epifiz bezi; beyindeki eytan, yani
amigdalay kontrol eden blis, yani barsaktaki ikinci
beyin;
beyindeki
melei/epifizi
kontrol
eden
Ruh/Mana kalp nronlar gibi
Dileyen, diledii ekilde anlamlar ykleyip yalnz kendi
cemaati, grubu ierisinde geerlilii olan bir jargon
retebilir elbette [-Haa- Allh kavramn Beyin veya
beynin
bir
blgesi
bile
zannedebilir! (denk
geldim)]. Dileyen kii eletirmelerin doru olup olmamasn
da umursamayarak kendi mahallesindekilerle de iyi bir
ekilde anlaabilir tabi. Ancak, bilim terminolojisine ait bir
kavram ska kullanld halde ieriinin ne olduu tam
anlamyla bilinmiyor ve gdml odaklarca deil
de, bilimsel kaynaklardan aratrma gerei duyulmuyorsa,
bu
kullanmlarda
farkl
bir
drt
yatyor
demektir! Hem ayna nronlarn aktivitesi ile grup ii
etkileimlerin iselletirilip yanstlmasndan kaynakl, hem
de putlatrlm ve dinde otorite olarak grlenleri taklit
etme! (hemen hemen tm cemaatlerin sknts).
Gzel niyetle yaplan anlatmlara ramen ne yazk ki,
ne bin trl p bilgiyi de kendinde barndran entelektel
bilgi birikiminin kaydedildii korteks kiinin sas, uur
boyutudur; ne de duygu repertuarmz amigdala tek
balarna kiideki Deccal, eytan olarak yorumlanabilir.
nk u an bu satrlarda yazacam herhangi bir argo,
kaba
bir
cmle
dahi Kortekste
kaytl
bilgiler
ile olacaktr. O
olumsuz
cmlelere
ykleyeceim
duygunun iddetini, k tipini ayarlayacak olan da
amigdalada bu bilgiye elik edecek olan kaytl duygusal
balantdr.

Yanl Ynde Mistik Sramalar

Bir kiinin geliim dneminde, korteks dzeyinde bu


kelimelere
kzgnlk,
fke,
ehvet,
mutluluk
vb.
duygularndan hangisi yklenmise, amigdala o kaytl
duyguyu da paralel olarak duygusal hafzaya alacak ve o
dorultuda
alacaktr. Amigdala
olmadan
duygularmz
alglayamaz,
iddetini ayarlayamayz.
Bir beyindeki amigdala bykse, yani daha
fazla sinir hcresi varsa, sinir dmleri
daha byk ise, bu duygunun bilin/korteks
dzeyinde kii tarafndan aa k daha
kontroll olacaktr. Amigdala hacminin
kk olmas psikopatla neden olabiliyor
iken,
bykl duygusal
ve
sosyal
zeknn
gelikinliini belirler. Allhn
Velisi olduu bir zt Allahu Ekber dediinde buna elik
eden ilahi hazzn kartlmasna da Amigdalann katks
vardr. Amigdala korkuya da sebep olabilir, sevgiye
de. Korteks blgesinden uurlu davran da kabilir,
uursuz eylem de! Yani ne amigdala her zaman olumsuz,
ne de korteks her zaman olumlu almaktadr.
Zihin/Beyin sistemi btnsel alr. Belirli ilevleri olan organ
veya
dokularn
etkilerinin
toplam
sonucu olarak Zihin/Beyin Btnlnde kiisel Deccaliyet
veya Mehdiyet farkndal oluur. Her bir blgenin totale
katks vardr. Hatta bu katk sadece beyinle de snrl
deildir. Mesela, karacierin yanl almas Zihindeki
Deccaliyeti, Pankreasn dzgn almas da Mehdiyeti
besleyebilir. Bilinmelidir ki, kiideki btn bu deccal, mehdi,
sa,
eytan
vb.
kavramlar beynin
ve
bedenin
btncl/ortak almas/kts sonucu oluan ve her an
deiebilecek potansiyeldeki Zihin seviyeleridir.

Yanl Ynde Mistik Sramalar

Evet, rnekler bu ekilde ve de oaltlabilir. Ama bu


kadar yeterli sanrm.
Yeniada Yenilenmek, szde-bilim kokan kelimeleri
muhabbetlerimize
bulama
etmek
deildir. Yenilenmek ile Tefekkr ehlinin kastettii; bir
kavram, bir mny karlayan ezberlene gelmi kelimenin,
moda olan bir kelime/kalp/form/ekil ile deitirilmesi ve
ezberlenmesi/tekrarlanmas da deildir. O kelime
katalizrlerinin o kelimeden bamsz olarak tetikleyecei
sonu gelmez, snmez yepyeni idrak uzaylarnda kanat
rpmak, yeniden ve yeniden enkarne olmaktr. Buna
iaret edilmektedir, her daim aa gre deien levhalar
kullanlarak.
dnyasndaki reform/slah/mehdiyet hareketine bilimsel
verileri de katmak isteyen; kiilere takl kalmadan, an
insanlk aklnn rn olan bilimini, bilimsel mecmualardan
takip etmelidir; kulaktan dolma, toplama bilgilerle hayal
dnyasn rmemelidir. Bu durumda geree ulama
yolunda da acmaszca herkesin eletirilmesi, geree
ulama asndan kaynaklarn bilim literatrnde kabul
grp grlmediinin sorgulanmas gerekecektir.
El-lim olan Allahtr.

Sonsuzluk Kulesi

Evrenin sembol diliyle Habil ve Kabil


11 Mays 2013
dem ismi ile iaret edilen, kendinde snrsz ur
platformunu hisseden, tadan kii psikolojik olarak dnyaya
dndnde kendisinde bundan sonraki srete iki hl (iki
dem evld Habil ve Kabil -) hsl olur, doal olarak.
dem, Arapada Adem, yani yokluk kelimesi ile
kelimenin ba tarafna gelen Elif harflerinden oluur. Elif,
tasavvufta, ilk, evvel, her eyin balangc, yani Allh
temsil eder. Bu kombinasyonla dem, Allh ile var
olduunun bilincinde olan yokluk eklinde de tevil
edilebilir. Veled, oulu evlad ise, kiiden doan yeni
bilin halleridir.
Habil de, Kabil de yaanr insanda..
Birincisi bu hlin devamlln salamak amacyla, samimi
bir
ekilde,
takva
sahibi
olarak
lemlerin
Rabbine kurban/yaknlama almalar, ki bu Rabb
indinde maKBuL (kurbann kabul) olandr > Habil ile
sembolize edilen..
kurban, KuRB=yakn kelimesi kknden
boazndan kesilecek adak hayvanlar
deildir Arapada. Allha yaknlama
maksatl btn eylemlerimiz birer kurbandr.
kincisi ise demlii, snrszlktan tatmann
nefis ynmze vermi olduu, martc
egosal haz. ounlukla olan da bu
durumdur.
Gnmzde
de
tasavvufla, mistisizm ile
ilgilenen
birok

Evrenin sembol diliyle Habil ve Kabil

insanda
manevi
duygularn,
egosal
hazza
dntrlerek insana vermi olduu kibir ve daha da
fazlasn kazanma hrs grlr. > Kabil ile sembolize edilen..
Artk
bundan
sonras, kiideki
Habil
ile
Kabilin
mcadelesidir. Ve ounlukla Kabil Habili yani,
Nefs urda yaanan manevi halleri egosu iin kullanr,
onlarla yetinir; bizi Allaha yaklatracak dnce ve
davranlarn pratie dklmesi ikincil plana atlr,
nemsenmemeye balar. Daha tatl gelir nefsin markl
ve manevi mertebeler (Habilin kz kardei) iin olan
hrs (Kabilin Habili ldrme istei).
Kabilimizdeki hrs, kargann bas edilmesi (diriltilmesi/
belirginlemesi/
somutlamas) olarak
ayette
ifade
edilmitir.
Carl Jungun da belirttii zere ryalarmzda da belirli
manalar temsilen arada bir gzken insanln toplu
bilinaltna ait evrensel arketipler, evrenin sembol dili
vardr. Bu binlerce yllk bilgi birikimini gemite tasavvuf
ehli de eserlerinde ilemiler. Kuranda da evrenin bu
sembol dili yer yer kullanlmtr.
Kargann topra eeleyerek rnek tekil etmesi, Habilin
cesedinin gmlmesi ise, bizi snrsz farkndala gtrecek
eylemlerimizin, manevi mertebe kazanma (Habilin kz
kardeine gz koyma) hrs yznden beden/zihin
topranda kaybolmas/gmlmesi anlamnadr. Sonu,
kiide aa kan pimanlk..

Sonsuzluk Kulesi

SubhanAllah
15 Mays 2013
SubhanAllah Mutlak Varlk, ayrca varlk vererek hata
ettiimiz sanal kiilik, kimliklerden beridir! Allah (>Mutlak
snrszlk) lemlerden (snrszlklardan) tedir, tenzih
edilmitir.
Allahn Gizli
Hazinesinden bilmek (alglamak)
ve bilinmek (alglanmak) iin aa kan ve ey adn
alan her bir varlk ilahi bir z tar, ilah olan Allah gerei.
Ve O, gkte lhtr ve yerde lhtr (Zuhruf-84)
Ama yaratlan hi bir ey ilah deildir, ilah edinilemez.
ki ilah edinmeyin, O ancak tek bir ilahtr (Nahl-51)
Allah, ismi Muhammed olan veya dier yaratlan manalar,
lemler, eyler ile kaytlanamaz.
Kul, her daim kuldur. Szde muhabbet, szde ak ad
altnda sarho zihinler ile yaratlan hakknda yaplan
mbalaalardan, putlatrmalardan mnezzehtir Allah. Haa- Muhammed eittir Allah, Ben Oyum, Ben
Tanrym denilemez. Bu, gerekten perdelenmek olur
(kfr).
Hallac- Mansurun akl banda Enel Hak deyii, Ben
Hakkm;
Hakikat benim
grnmmde aa
kmaktadr, ilahi zm fark ettim anlamnadr, yoksa
Tanrlk iddias deildir, yanl anlalann aksine.

SubhanAllah

Sarholuun (Sekert) her


yasaklanmtr ftrat dininde.

eidi

bu

nedenle

Kuranda Sevgi geer, tavsiye edilir; Salt Ak kavram


gemez. Ak ancak Hayet iinde, lim ile yerini alr,
almaldr.
Hayet, egonun, snrl ben hissinin parampara olmas ile
Mutlak urda hissedilen derin tevazu hli, hiliinin algs.
Akln, lmin olmad Tasavvuf; akln, ilmin olmad
ak insann akln rter, sarho eder, meczup meczup
dolatrr, ayan yere bastrmaz; ii bo, snp gidecek
abartlara neden olur. limsiz ak hormonaldir nk
bedenin alndan (anneden, babadan, sevgiliden,
eten vs. sevgiyi tam anlamyla bulamamaktan,
doyamamaktan) kaynaklanan vcut tepkisidir.
Kul, her daim kuldur. Hangi bilin halini deneyimlemi
olursa olsun! Kul ve kulu olunulan ikiliinin kalkt tamlk,
birlik, vahdet deneyimlerinde dahi..
Rabbe (Allahn manalarnn bilekesine, terkibe, snrl ben
hissi, kimlik ile) kulluk, sonsuza dek olacaktr; nk beynin,
bilincin okluk lemini, yani benim bedenim hissini,
benden ayr benler olduu gereini, benler aras iletiimi,
ksacas dnya ve ahiret hayatn alglayabilmesi iin arttr.
Fakat bizlerden istenen sadece bu snrl ben hissine
(cehenneme) takl kalmayp, ilahi zmz olan snrsz ben
hissinin de, yani kul ve kulu olunan diye ikilik/ irki haf/
gizli irk yoktur (>Rabbl lemin olan Allaha kulluun
hakikati, Abdullah) deneyiminin de salt bilgi dzeyinin
tesinde de aa karlmasdr.

SubhanAllah

Bu Teklik, snrszlk halinin kiiden srekli sadr olmas ok


fazla ruhsal enerji isteyen bir durumdur ve bedenin, beynin
bunu tamaya gc yetmez, mecburen gizli irk boyutuna
srklenilir; ama bilin fonuna Teklik deneyimi sinmi olarak.
Rasule srekli vahiy gelmezdi (Teklik algs); savalara
katlrd, teblide bulunurdu kiilii, kimlii ile(okluk algs)
vs.
Snrsz
ben
hissinin
almas, Teklik
halinin
yaanmas tasavvufa
sonradan
sokulmu
tabiriyle fenafillah -haaAllah
olmak,
Allahla
btnlemek vs. deildir; Evrensel Ruh (lem) olmak, bu
urda kendini bulmak, Evrensel Ruh uzayna girmek, bu
mekanszlkla
btnlemektir. Kiiliimizin,
kimliimizin
sadece varsaymsal, geici bir grnm, beynin bir
illzyonu olduunun deneyimlenmesidir.
Elbette btne katlan bir para yoktur; kendini para
olarak hissedi yanlgsnn kalkmas ve tmel z-hissediin
fark edilmesidir.
Rasullerin, Hayetin aa kt limlerin, Allahn Velisi
olduu Hanif kullarn deneyimledikleri snrszlk, sonsuzluk,
birlik, teklik hali (Evrensel RUH), nl Zenon paradoksundaki
0 ve 1 says arasnda yaanaduran snrl sonsuz gibi Allah
indinde bir hi niteliinde ve niceliindedir. Allah
alemlerden, snrszlklardan aniydir (zengindir). Snrszlk,
sonsuzluk Allaha e ve zde deildir.

Zenon paradoksunda kahramanmz Ail 0 noktasndan


1 noktasna gitmek iin ilk olarak yolun yarsn kat
etmelidir. Yolun yarsn getikten sonra ise, kalan yolun da
yarsna gitmelidir. Daha sonra ise yeniden kalan yolun

SubhanAllah

yarsna Bu ekilde bu yolculuk Eleal fiolozof Zenona


gre sonsuza kadar srer. 0 ile 1 aras snrl bir mesafe
olmasna ramen bu paradokstaki gibi sonsuz srede
bitirilemeyecek bir mesafeye dnebilmektedir. Zenon
tipi sonsuz, sonsuzumuzun snrlln anlatabilmek iin
verdiim yaklatrc bir misaldir.
Sonsuz tesi matematiinde sonsuz setleri temsil eden
ELF=ALEF ( )says snrsz Ben hissine, Evrensel Ruha
iaret eder.
Sonsuzun sonsuz kez tekrarlanmasyla baka daha byk
sonsuzlar
Bu ekilde ssel (eksponensiyal) sonsuz katlanmayla her
kk sonsuz, byk sonsuz iinde, nihayetsizlikte, mutlak
sonsuz iinde kaybolur. Allah ise matematiksel olarak
(ALEF arp ALEF ) zeri ALEF tesi mutlak sonsuza da Muht
olan El Evveldir. Ekberdir.
SubhanAllah..

Sonsuzluk Kulesi

Tefekkr
18 Haziran 2013
Bilincimizi grltye boan beyindeki dedi-kodunun
krlmasyla kaba arlklarndan kurtulan ve hafifleyen
bilincimizde
kurula
giden ur saraynn ilm
dekoru
Tefekkr ile bir baka koku verir.
Fikri, zihni zorlama ve dncede derinlere inme sreci
anlamna gelir teFeKkR kelimesi. Arapadaki FeKeRe;
yani
fikir,
dnce
sahibi
olmak,
dnmek
eylemine edde iareti
ile iddet,
g,
derinlik kazandrlarak, szck basit, sradan, gndelik bir
dnce trafii olmann tesinde yeni bir derinlie, kimlie
brnr.
Tefekkrn kimlii
Kurnda da yer yer isimleri saylan teZeKkR (gemie
ynelik dnme sreci), teDeBbR (gelecee dnk
dnme sreci), taAKkuL (gemi ile gelecek arasnda
balant
kurma), teFaKkuH (balantlardan
sonu
karma)
ve teFeHhM (anlama,
farknda
varma)
aamalarnn btn olan teFeKkR, akl meleimizin bir
meziyeti
olduundan,
malzemesi
de
faal akln
snrlardr. Akln snrlar ayn zamanda Gklerin ve Yerin
snrlardr (Sidretl Mnteh).
Sidretl Mnteh; demin tatt Nihayete eren Aa,
okluk leminin sonland/balad, meknlarn bittii
yere kadar tm boyutlar.

Tefekkr

Tefekkrn getirisi
Ruhsal olgunlama kapsamnda kavrama yaklamak
gerekirse,
tefekkrn
beyni
gelitirip
paralelinde,
bilincimizin, aklmzn snrlarn genileten, kiisel-znel beyin
veri
bankasn Evrensel
lim-dokuya
balayan
bir katalizr/hzlandrc olduunu syleyebiliriz.
Beyinde normal-st (para-normal), apraz balantlarn
kurulmasn
salar
Tefekkr.
Zihni odaklanlan
konuda/hissiyatta evrensel alt beynin ltif esintilerine
deecek
ekilde keskinletirir.
Bylece
ezberin,
taklitiliin, sradan dncenin tesine geer beyin; takl
kalnm
gndelik
bilin
mezarndan
kar, ilm
dokusundaki sezgisellie kavuup idrake dayanr, orijinal
kelamyla konuur. Kabirdeki sorgulama melek(e)lerinin
gelmesi diye anlatlan sre!
Beynin yksek enerji kullanlarak yeniden ve salam bir
ekilde yaplandrlma/programlama sreci, idraki (~meleki
hissedii, evrensel bilin dokusunu) artrdndan, egoyu
reten
kk
salm bilind
alt
kiiliklerin gdmn(~cinlerin
etkisini) de azaltmas
ekstras!
urda l olan kiinin salt youn madde beden
hissi ve grltl
zihin algs
nedeniyle
kendisine mezar olan dnya yaam kouturmaca ve
kaptrmacasn, kabir kelimesi
ile
anlatlan,
ileride uursal
diriliin/uyann,
kyametin gerekleebilecei zihinsel bir platforma
dntrr fikirdeki derinlik.
sel (genetik & epigenetik mekanizmalar) ve dsal (~ata
dini, toplumsal veriler)kurgunun ekillendirip arlkl olarak

Tefekkr

ynlendirdii takliti akl; snrlar effaflap ilahilii


hisseden, (Evrensel, Tekil, Tek) RH ile ego arasnda ara yz
olan Gnl dokusunda (~Fuad) eriyerek, bir uydu alcs
misali ilhamlara ak hale gelir. Makbul olan da insann
ilhamlarla, dirilmekte olan evrensel aklyla nceden taklit
yollu ald bilgilerin iaret ettirdii isel/ursal gerekleri
sezip, yerli yerine koyarak sentez etmesidir. Yani, yaamn
ileyi mekanizmasn idrak!
zerinde tefekkr edilmeden zihne kaydedilen her bilgi
hakkate iaret ediyor olsa da taklit ve nakil bilgidir, kiiye
ait deildir.
Bu noktada hatal olan, bize ait olmayan (~tefekkrden
geerek iselletirilmemi), az enerji harcanarak beyne
savrulmu
nakli
bilgilere takl
kalmak,
dn
yaamak (~insanlarn bir ksmnn maymuna dntrlmesi
ayeti). Elbette
yeterli
nrolojik
balantlar
kurulup sentez/idrak/hissiyat elde edilemediinden kii
ruhsal olarak da doyamaz ve ego farkl olabilme
abasyla yeni girdiler ile kendini avutma (geici
doyumlar)
peinde
koar
durur.
Yeni uyuturucu
bilgiler gelse de unutmayalm ki, hakkat bilgisi ile hakkatin
yaam (irfan/ilmi)
arasndaki
fark
mukabilinde
bilinaltnda gerginlik oluur (mnafklk) ve bu durum uzun
vadede kiiyi isel uur katlarn yaayamamann, ayn
bilin dzeyinde kalmann verdii sabitlik hissinin etkisiyle
rahatsz eder(mnafkln azab).
Yaanan idrak patlamalar, yaratc
anlar kalbi
hassaslatrarak bilincin
dnyasn
cilalandrr,
ibadetlerini
tatlandrr,
cenneti
yeryzne~zihne
yaklatrr.

Tefekkr

Hayatmzda tefekkr olmadan, tavsiye edilen ekli


ibadetlerin icras ise, bizlere ilhi alan, mny/mneviyat
hissettirmeyecek,
geriye
ritele/ayin
derekesine
indirgenmi, cansz, ruhsuz ve madde lem yorgunu bir
ceset brakr. Tefekkrle yo()rulmu zihnin fonuna sinmi
hulu lezzetse, eklin tesinden habersiz materyalist dn
anlaynn
zerrelerini
tetikleyerek hayete
yolculuu uyandracaktr.

Sonsuzluk Kulesi

Afaki Tefekkr
28 Haziran 2013
Be
duyumuzun
snrl
bak
as
yerine, Tefekkr gcmzn snrszl kadar lemleri
grebilmemizi salayan ilm dokumuzun besleyicisi ayette
de
vurguland
zere Gklerin
ve
Yerin
Yaratl/Doas konusudur.
nsanln objektif/afaki (~d dnyaya dnk) aklnn
somut temsili ve yeterli dzeyde renilmesi, aratrlmas
gereken bilimsel bilgi; sbjektif, ben-tesi, akn/enfsi (~i
dnyalarna
dnk) aklnn (~gnlnn) enginliinin yer
yer metaforik/alegorik
aktarm
ve inceden
inceye,
tafsilatyla
deerlendirilmesi
gereken ise mistik/dini/tasavvufi bilgidir.
Onlar ayaktayken, otururken, yanlar zere iken
Allh zikrederler(~zlerinde sakl manay bilin dzeyine
karrlar,
bilinlerinde
tutarlar), GKLERN ve YERN
YARATILII/DOASI zerinde TEFEKKR ederler (li mran191).
Ayetlerimizi onlara afakta (ufuklarda)
(nefislerde) gstereceiz (Fussilet-53).

ve

enfste

Gklerin ve yerin doas, yani afaki anlamda, tm uzayzaman katmanlarnn(Makro-, Mikro-kozmos) meydana
geli mekanizmas ve ileyen sreleri zerinde aktif olarak
fikir yrtebilme ve afaki tefekkr kozasna girebilmenin
art, odak noktas ada bilimsel bilgilerden zet
dzeyde bilgi sahibi olmaktan geer (hafzaya alma).

Afaki Tefekkr

Bilimin kefederek insanla sunmu


olduu
an
bilimsel
ayrntlar, Evrensel
(kozmolojik,
psikolojik, genetik vs.) yasalar,
yani Kinat Kitabndan okunan ayetler, Allh-lemnsan (
Elif-Lm-Mm)ilikisini
derinden,
detaylaryla
anlamaya alp idrak~rh retimi gerekletirecek
iman sahibi beyinler iin nemli ve gerekli.
Enfsi tefekkr kiiyi zne, tevhide (birlik), vahdete
(teklik) yaklatracak
derecede salkl
ve derinlikli dzeyde gerekletiriliyor ise, afaka dnk
malumat da detaylandrlabilir. Aksi takdirde, gerekte ze
dndrmesi gereken afaki detay, kiinin kesrette (okluk
alemi) zihinsel olarak dalmasna neden olarak afaki
tefekkrn engelleyebilir (enfsi ve afaki tefekkr
dengesi).
Gnl boyutunun dingin derinliklerinin (Sadr > Kalp > Fuad
> Lbb) domas (Senin Sadrn geniletmedik mi?
ayeti) iin yaplan almalar beraberinde bilimsel bilgi
detay, hayal kavramlardan uzaklatrarak evrenin ileyi
yapsn daha da somut kavratr zihne.
Kalbin
egoya
bakan
Sadr, geniledike Lbbe/ze/RUHa,
Evrensel
bakan yn ise Fuad ismi ile anlr Kurnda.

yn
Akla

Evrensel
sistemden
renilen
bilimin
bulgular,
Kalpten (Gnl=ur=Fuad),
ilhi
sezilerden
nasiplenmemi; ama bilimi iselletirmi, maddeden baka
varlk alann hissetmeyen ve/veya tepkisel alan (=
emmare
nefs) bilin
dzeylerindeki
zihinlerin
elinde=bilincinde egoyu besleyen/iiren malzeme olup
bilgi hamall yaptrabilirken, samimi bir ekilde arnma

Afaki Tefekkr

yolunda devam eden hakkat talibi beyinleri ise,


Evrensel ezel-ebed
mekanizmann
ileyi
biimini
anlamann verdii hayrete-huya ( kiide oluan Evren
iindeki hilik hissi) drr.
Bilimsel bilgiden nasibi olan inan sahibi bireyin, evrensel
konular sistematik/derinlikli dnmekte zorlanma olasl
azalacandan detaylara inebilmesi yorucu olmaz veya
kii sorgulama srecinde tkanp kalmaz. Bu durumun tam
tersine,
bilimsel
bilgiye
nem
vermeyen inan
sahibinin dnyasn, sorgulayan
eletirel
beyinler kurcaladndaysa atlaklar kendini belli eder
hemen. Hatta kimi zaman kii bu durumu fark etse de,
inand retilere kr krne sadk kalmaya da
alabilir.
Bu noktada inan ile iman kavramlar arasndaki fark
ortaya koyalm:
Kii inanm; ama iman aa kmam olabilir.
man, salt, statik inan deildir. Canldr, dinamiktir,
gelitiricidir. Zihni uyuturan, donduran, almaz hale
getiren bir afyon deildir, olmamaldr da. Kurn iman,
iinde akl
olan,
dnce
olandr;
phelerden,
sorulardan, araylardan, sanclardan geerek oluur.
man,
Trkemizdeki
inan
kavramnn
karl
deildir. man edilen varlk veya konu hakknda emin
olmak/ruh almak, gvenmek ve gven verir hale
gelmektir. Mmin kii de, gvenen ve gven verendir. Bu
anlam en basitinden Allhn el-Mmin, yani gven
veren isminden karabiliriz.

Afaki Tefekkr

Salt, dogmatik inanta ise, inanlan dini kaynakl bilginin


zerinde
pek
dnlmemekte, ne
ie
yarad
bilinmemekte ve/veya pratize edilememektedir. Yani bu
bilginin kiinin zihnindeki, davranlarndaki, toplumla
etkileimlerindeki somut
karl/
getirisi/
uygulamas kaybolmakta ve ne yazk ki folklorik-efsanevik
bir ierie dntrlerek (rnein, sohbet ortamlarnda
avunma-uyutma malzemesi olabilecek) hikyeler/anlatlar
derekesine indirgenmektedir.
Bilimsel
verilerin
rehberliinde
dindeki mecazi
anlatmlar yorumlamas gerekirken,
bu
mecazi
verileri mtebih (tebihli/benzetimli) halleriyle, olduklar
gibi ne srerek bilimsel bilgi/bulguyu grmezden gelebilir.
rnein, basit birer misal olarak;
bilim, dnya tarihinde kresel bir
tufan olmad, jeolojik katmanlarda
bunun izleri grlmemektedir der;
ama kii bunu grmezden gelir,
mecaz levhasn sker evinde
saklar, ona inanr, onu anlatr!
Bilim, babasz ocuk doamaz, tatan deve kmaz der,
inan sahibi o mucizevi bir olaydr der, inanr -kimi
zamanda tanr korkusuyla-, bu olaya inanmann ne ie
yaradn bilmeden!
Evrimsel sre der, kii benim atam balk veya maymun
olamaz, cennette amurdan yaratld der, atasnn
veya canllarn gkler tesinden yeryzne nlandna
inanr!
Hlbuki dinin, tefekkr eden iman sahipleri iin iaret
ettiine deil, zihin iin yansm glge kelimelerine,

Afaki Tefekkr

haylindekine, iaret levhasnn kendisine inanmakta ve


argmann ispat iin kolaycla kaarak eklemektedir;
Tanrnn mucizeler yaratmaya gc yeter!
Sana vahyettiimiz bu Kurn ile en gzel kssalar sana
kssa ediyoruz (Yusuf-3).
Genellikle, peygamberlerin gemite balarndan geen
ibretlik
hikyeleri eklinde
evrilen/anlalan KSsa
kelimesi, kendisi ile ayn kkten gelen KSas, taKaS,
maKaS
szcklerindeki
anlam
itibariyle denk
gelen anlatm demektir. Alegorik anlatmlardr.
Holografik ilim-potansiyelimizde (ze doru) kat kat kaytl
ur (~Rasul) boyutlarnn detaylarnn Gndelik veritabanmzdaki denkliklerine kssa demektedir, Kurn.
Ve alem enne f kum Rasl allah > Bilin ki, sizde
Rasllullah var (Hucrat-7)
Dolaysyla Rasullerin, Nebilerin Kssalar, yani denk gelen
anlatmlar da; Arapa
eSaTR/ngilizce
hiSToRy, yani
Evvelkilerin
tarihsel
verileri,
hikyeleri,
masallar
deildir (Nahl-24). Gemiin hikyeleri olarak alglan irk
yaam (~mekn ve zamana yapm ego) nedeni iledir.
Ve o mriklere, Rabbiniz ne indirdi? denildii zaman:
Evvelkilerin tarihini/tarihsel verilerini/Esatirini dediler (Nahl24).
Kendine bamsz bir benlik veren mahal, inzal ile
aktarlanlar gemi tarih olarak zanneder Kurnn
evrenselliini, andaki yaamn tarihe gmer.
Egonun snrl dnyasnn tesinde, snr olmayan ursal
yolculua ait isel farkndalk/yaamsal hllerin egonun

Afaki Tefekkr

dnyasndaki kelimelerle anlatlamayacan, kelimelerin


ancak ve ancak zihin dnyasndan yaplm birer iareti
olduunu dn(e)mez veya dnmek istemez!
Tarihsel Kurn anlayna gre btn bu anlatmlarn,
ayetlerin Zahiri ynleri olduu dnlmekte ve Zahir ile
mecazi aktarm(st boyutun alt boyuta zorunlu MSAL
kelimelerle nakli, izdm)kartrlmaktadr. Kurndaki
Rasl
ve
Neb kssalarnn
Zahiri,
o
anlatmlarn
mecaz/misal/mteabih olan ekil veya hikye gibi
grnen ynleri deil; urdaki yaamlardr, nsanda
aa k ve alglanr oluudur. Zahir, kiinin bilin
alanna den manadr. Batn ise henz alglanmam
ynleridir.
1400 yl nce Muhammed isimli varlk da, Batnnda
sakl olan
bilgiyi (Mantkut-Tayr,
Ku
dilini) zikir
ettiinden/hatrladndan,
yani Zahire
kardndan, Holografik lke gerei bizde de sakl olan
(peygamber kssalar olarak anlatlan) ze ait manalarn,
bilin
dzeyimizde Zahir
klnabilmesi,
tek
bana
olduumuz
Hologrammzdan
yansmas iin
ZMZCE asgari artlar (~farz) bizlere teklif edilmitir.
Bilimsel bir altyap ve zerine kondurulan afaki tefekkr,
hayali kavramlardan arndrarak sistematik, sistemli
dnmeyi salayp bu tarz kmazlar engelleyecek
ve kiiyi gemi-tedeki bir takm arkeolojik peygamber
ve
kavimleri
hikyeleri, tarihsel
Kurn
inancndan; Holografik
lke gerei her
an kiinin
kendisinde (sakl/kaytl olarak) yaanan ve u anda
dahi inmekte
olan Evrensel
Kitap
anlayna, yani
sonuta zne ynlendirecektir.

Afaki Tefekkr

Ortak alglar dnyasnda zihinsel ierie ( Kurnn iret


ettii Arz kelimesinin 3. mns) sahip varlklar Holografik
ilke ile
alg
srekliliklerini
(Hologramlarn)
devam
ettirmektedir. Holo=Btn,
Graf=kayt
etme,
Gram=kaydedilmi anlamlarna
gelen
kelimelerdir.
Yani Holografi Btnn Kayt, Hologram ise kaytl
btnn yeniden oluturulan grntsdr.
Holografik
ilke
ile
kastedilen
st
boyutlarn (
Semavt/Gkler/Sakl
manalar) bilgisinin/dokusunun/
hissediin alt boyutlar(n)a ( 7 = Holografik katl Arz), o alt
boyutun diliyle/kanunlaryla/yap talaryla kaydedildii
ve kayt
edilen
ortamdan/mahlden/zihinden
Tmel/Btncl Simlasyon olarak, yani Sanal gereklik
( Holo-Hlya/Ruya olan DNYa hayat) eklinde
yansd boyutsal yaplanmadr.

Sonsuzluk Kulesi

H/O ki, m'minlerin [(Allah'a) gvenenlerin/(insanlara)


gven
verenlerin]
imanlarn/gvenlerini
imanlaryla
artrmalar iin Kalplerine/urlarna sekneyi, skuneti,
gveni, zihin sakinliini ileyendir/indirendir (FETH - 4).
Gl olan susar, ego ile cevap vermez. Benliine
taklp kalan insanla tartmaya girmez. Zayf insan,
sanal varl (ego) tehdit karsnda lmesin diye tartr
durur. Gerek olan ise tehdit edilemez.
Siz kendinizi unutarak dier insanlara erdemli olmay m
tlyorsunuz -hem de ilahi kelam okuyup durduunuz
halde?- Siz hi aklnz kullanmaz msnz? (2Bakara: 44)
nsan'n snrszlnn, yani Arz'dan Ar'a deene dek
ontolojik ykselme potansiyelinin igds, ayn bilin
seviyesinde kalmay bir sre sonra skc hale getirir; "iki
gn bir olan ziyandadr".
Maslowa gre kendini gerekletirmi insan yaratc,
cesur, azimli, sabrl, tevekkl sahibi, gvende, iradeli,
bakalarn kendinden daha ok dnendir. Piramidin alt
katmanlar tatmin edildikten sonra..
Nefiste gedik olmamal, tatmin edilmeli (bamllklarn deil
> ihtiyalarn tatmini) her alanda, ki her katman asn, Raz
olmu ve olunmu olarak Kaynaa dnsn.
Allah'n Velisi olduu mahl, gelecee de (plan
yapma) gemie de (deneyimden yararlanma)
egosunu "kullanarak"; ama MD'nin iinde bakar.
Gerekten, Allah'n Velisi (koruyucusu, himaye edici, yakn)
olduklarna (imdi'nin sonsuzluunu yaayanlara) korku
(gelecee youn egosal bak) yoktur. Onlar, mahzun
(gemie youn egosal bak) da olmazlar, deil mi?
(Yunus-62)

Sonsuzluk Kulesi

Yapabilecein bir ey varsa, karlatn sorunlarda


zm odakl hareket et; enerjini zntye, endieye
bouna harcama; elden gelen bir ey yoksa da ANn,
imdinin derinliinde kal (enerjin, ruhsal olana
dnsn).
Arapas, ekil; Trkesi, mecz; mny hissedi, Taklit;
mny yaay ise Tahkiktir.
sel huzurun anahtar,
dntrlmesidir.

bamllklarn

tercihe

nsan, insan aklnn yansd evrenin bir yansmasdr.


Sende aa kan iradenin gc/zgrl
nisbetinde karya da irade zgrl tanrsn; iradenin
zayfl lsnde karndakini kstlarsn/kontrol
etmeye alrsn.
nsanlarn ounluuna BLNEN ve BLMSEL OLAN hakknda
kafa yormak ZOR gelir ama FANTASTK DNCELER ve
FANTASTK GRNTLER zerinde dedikodu etmek ok
kolay gelir. Kemal Gkdoan
Bir insan Kuran tansn da, neesiz ve mitsiz olsun
pehhh, hi mmkn m? (Muhammed kbal)
Bilim ile uraan her bir kii ilgi alannn mfessiridir nk
inceledii Allahn ayetidir. Din ile bilim arasnda Ara
yoktur, brisi Allahn ayetlerinin yazl br grsel halidir.
nsanlar DN HKMLER KOYAMAZLAR. Mezhepler
milyonlarca dini hkm koyup mmetin tevhid algsn
bozmutur.

Sonsuzluk Kulesi

Bedenin, nefsin ve kalbin RUH btnlnde tatmin edilerek


dengelendii, zihnin bayram srecinin hakikatine ulat
hallerde bulumak dilei ile..
Hakkatimize dair bilgi ne kadar st dzeyden geliyor
olursa olsun, kiinin bilinci o bilgiye hazr deilse bunu
hl diliyle reddedecektir zamanla (=yaamna
dkemeyecektir). ok yksek ENERJ/KUDRET ister
nk..
Yeryzndeki tm farkllklar kalbine sdrabilen, hakikatte
tm yeryznn hkimi olur. Yeryzn byle fetheden
herkes MEHDdir (Kemal Gkdoan).
Akll, akln kullanlmad ortamda susmasn bilendir.
AH
stersen zamann en iyi limi ol. Bil ki lemin zaman yoktur.
(Mevlana)
Kandiller dinin deil gelenein rndr. badet deil
dettir. Mustafa slamolu
ok okuyan, ok bilen, ok konuan deil, derin dinginlikte,
sakinlikte, iddiaszlkta olan hilafetine yaklaacaktr!
Ey sofilere mahsus elbiselere brnm kii! O elbiseyi
nce zne, sonra kalbine, sonra nefsine, en sonra da
bedenine giydir. Zhd ve takva zden balar,
btndan balar, iten balar. Zahire doru gider.
Zahirden balayp btna doru gitmez. ABDLKADR
GEYLAN
zel biri hayatnza girdiinde artk kendinizi tamamlanm
hissettiinizi sylemek romantiktir. Fakat ilikinin amac,

Sonsuzluk Kulesi

birinin sizi tamamlamas deil, biriyle kendi btnlnz


paylamaktr. Neale Donald WALSCH, Tanr Ile Sohbet
Allah (~Mutlak snrszlk) lemlerden (snrszlklardan)
tedir, tenzih edilmitir.
Yeri geldiinde konumak, en gzel bir haslet olduu gibi,
zamannda susmasn bilmek de erdemli insanlarn zelliidir
(Kueyr).
badet etmek, abd=kul=kle=alan ile ayn kkten
almak, retmek anlamna gelir. Ve mutlak
anlamda kleliin, retimin, hizmetin BTN adna,
ALLAH adna yaplmas gerektii anlatlmak istenir.
Allah adna yapmak da, ancak kendin dahil, tm
varl kapsayacak ekilde hizmet (infak, yardm,
tebessm, zekat, sadaka, yetimi korumak, mal stne
mal biriktirmemek, bilgi paylam vs.) etmekle
mmkn.
BTNe, **benlii kaybolacak ekilde** hizmet eden
mi KENDLNDEN cenneti yaar hale gelir; yoksa
bencilce kendine ve karsndakine klelik=kulluk
eden mi?
Duann katmanlar..
Birincisi, dil ile ettiimiz niyazlar (gsz bir bilin dzeyi), ve
paralelinde ikincisi, bilinaltmzdaki ebekelerin tmel
yayn, beddua da olabilir (bilin gsz olunca, gl
bilinalt dzeyi). ncs ve Kuranda da DUA-ARI
olarak deerli gsterilen, bilinaltn Hakikat bilgisine gre
uyarlayp-temizleyip, kontrol eder hale geldikten sonraki
evrensel alt beyin dzeyinden Bilin seviyesine yaylan hl

Sonsuzluk Kulesi

(bilinalt evrensel alt beyinden gelen


effaflatndan bilin ARISI artk gldr).

yayna

ayp/irkin
yerler/edep
blgeleri
olarak
mellendirilen SEVAt kelimesi gerekte canll
olmayan/ruhsuz beden anlamna gelir.
Ey pasakl Nefs, var-sandn kimliine Tevz yerleip egon
inceltilmeden, Sensizliinde Kibriy aa kmaz,
(kibrinle) kandrma, Kibriydr diye avutma kendini!. Ve sen..
Tevazda mukm Ego! Bil ki, Tevzuda taklrsan inceldiin
yerden kopup Snrszla=kimliksizliinin verdii GEREK
TEVZUya eremezsin. Hisset, karsnda mtevzi
olacan bir bakas m var?
Her tanmlama snrszla getirilmi bir snrlamadr.
nsan, ne kadar Ana odakl yaarsa o derece ur
boyutlarnn derinliklerine srar ve zaman algs kalkar,
dnya rya olur.
Saat yaklat, Ay yarld [Hakikat ortaya kt]. Onlar
herhangi bir yeti grseler, yz evirirler ve eskiden beri
gelen sihirdir [incelikli, etkileyici szlerdir] derler (Kamer1,2).
Slogan, deer retmekle vnme imkn bulamayan
benliklerin, deer retenleri vme veya svme hedefi
yaparak tatmin bulmalarnn aracdr.
brahim Rasul, bana lleri nasl dirilttiini gster
diyebiliyor tatminlik iin; biz dinden karm korkusuyla
sorgulamaktan ekiniyoruz.

Sonsuzluk Kulesi

Baka bir Ruhun yolculuunu yarglamak sana dmez. Seni


ilgilendiren, bir bakasnn ne olduu veya olmay
baaramad deil, Senin kim olduunu anlamandr
Klli irade yokmu gibi yaa; irade-i czn yokmu gibi
dn!. (Ahmed Hulusi)
Altn, gm biriktirip Allah yolunda infak etmeyenler
(ihtiya fazlasndan gnlden paylamayanlar). Onlara ac
bir azab mjdele.
Hi bir Rasul yok ki; trelere, geleneklere, atalara kar
kmakla sulanmam olsun..
man, zihni uyuturan, donduran, almaz hale getiren
afyon olmamal Kuran iman, iinde akl olan, dnce
olan, phelerden, sorulardan, araylardan, sanclardan
geerek oluur. Canldr, dinamiktir.
Peygamber Kssalar, eSaTR/hiSToRy, Evvelkilerin
tarihsel verileri, hikyeleri deildir. Holografik ilim
tabanmzdaki ur boyutlarnn detaylarnn delik Bilgi
tabanmzdaki denkliklerine kssa demektedir, Kuran.
Bakasnn ayb ile megul olmay terk edene, nefsinin
ayplarn slah etme hli bahedilir. Hz. mer
Dars mecaz, darda grnenler de mecaz. Mecaz,
ayna olmak, ara olmak iin var. Dardan ieri
gidebilme arac..
Gerek u ki, dinlerini para para edip gruplaanlar, sen
hi bir eyde onlardan deilsin. Onlarn ii ancak Allaha
kalmtr.

Sonsuzluk Kulesi

Kinat Holografik olmasa idi, Rasl


bulduunu
bizlere
teklif
edemez
(potansiyeldekini hatrlama) de olmazd.

kendinde
ve
Din

Snrsz olduu(n) iin snrll(n) hissetmekte(sin).


Kiiye namazdan yazlacak ecir, kalp huzurundan
bakas deildir.
Hi bir lafz, hi bir kelime snrl zihin dnyamza ait olduu
iin kutsal deildir, iaret levhalar olmalarndan baka.
nsan ypratr ikna abas ve dsalln artrr..
Gitmeden buradaysan, grnen tamamyla hayvani
yaam, gidersen gelmezsen, melek; gidip gelir de tekrar
yaarsan NSAN oluyorsun (Ekim Bey).
Nefsi mardiye = akn zihin [Aknlk, srf ur olarak isel
ve dsal farkndaln farkndal hli.]
Nefsi mlhime = aktif zihin [Aktivite, igd ve drtleri
ur ile etkin bir ekilde kontrol edebilme yetenei.
urlu yaam.]
Nefsi levvame = pro-aktif zihin [Proaktivite, darda
sulu aramayp, kiinin sorumluluu kendi zerine
almas durumudur].
Nefsi emmare = re-aktif zihin [Reaktivite, igd ve i
drtlerden kaynaklanan tepkiselliktir. urlu davran
yok denecek kadar azdr.]
Kurana yaplacak zulmlerin en by, onun kt ve
klflarn kutsayp hkmlerini hayatn dna itmektir. slam
dnyas bunu yapyor.

Sonsuzluk Kulesi

Kurann sava, irk iledir, ateizm veya teki dinlerle


deil. irkin olmad yerde Kuran din savana girmez.
Din(i)darlk, dini daraltmak ve hayatn pek ok alanndan
karmaktr. Dindarlk, dini hayatn her alanna tamak, onu
hayata okutmaktr.
yi, kt, gzel, irkin vs. kii yoktur. Sadece sizin onlara
verdiiniz anlamlar vardr. Anlamlar onlarla deil,
tamamen sizinle ilgilidir.
Rasul dedi ki: Rabbim, gerekten benim kavmim, bu
Kuran terk edilmi/uzaklalm/ayrlm olarak braktlar
(Furkan-).
Bakasnn
odaklandn
glendirirsin..

ynn,

kendinde

Mrid
olan
Allh,
dileyeni,
FARKINDALIKLI
YAYININA=DUAsna icabet ederek, RAT eder, VESLELER
ile..
Yeryzndeki tek gerek mutluluk, kendi sahte
kimliimizin zindanndan kaabilmektir (V for
Vendetta).
nsan lmszdr, Zamana tbi olduunda ise lmldr.
Mslmanlara den gaflet uykusundan uyanarak
Kuran rehber edinmek ve slam dini hakkndaki tm
ezberleri Kuran ile dzeltmektir.
Bilgelik.. Dingin olma yetenei..

Sonsuzluk Kulesi

Nefsinden
(znden-ztndan)
gelen
hitab
anlayabilmen iindir ki, fkndan kitap gelmitir
sana! (AH)
Kuran hatmedenler deil duyanlar ve akledenler anlar.
Papaanlar mesajdan habersizdir. D badanal mezarlara
benzerler.
Hibir nebi yoktur ki din adamlar ve gelenekiler
tarafndan tekfir (kafirlik, dinden kma sulamas)
yaplmam olsun.
Zan genellendiinde bir grubun nce gr, sonra
mezhebi oluverir. Zandan sanr; zehabdan mezhep
atklar doar (Hans Aiberg).
Konumak bilgelik deildir, bilgelik Yapmaktr (Dingin
Sava Filminden)
Yeryzndekilerin ezici ounluuna itaat edersen,
seni Allh yolundan saptrrlar, onlar ancak zanna
(deneyimlenmemi bilgiye) tb olurlar.
Hint kltrnn etkisi ile yl nce uydurulmu, Tasavvuf
kltrne yamanm bir kavram: Rabt..
Derin boyutlarmza ykselmenin temel art vericiliktir
(infak etmek).
Nefesinizi bir dakika boyunca belli bir ritimde tutabilirseniz,
bilincin olduu ancak dncelerin olmad akn bilin
durumu ortaya kar.
Muhteem sarayn en alt katnda hayat geirmek!??

Sonsuzluk Kulesi

Derinlere doru aray, insan olmann kanlmaz boyutu..


znde iyi niyet tamayan eletiriler, gerekte bir
bakasnda kendi bastrlm, karanlk ynlerimizi fark
edip reddetmemizden ibaret..
Bilin gndelik, da dnk farkndal ifade eder iken,
ur daha isel, ze dnk bir farkndalk anlamnadr.
Kinat ilimden ibaret, onun dnda bir varl yok
Problem nerden kyor, biliyor musun? u bilincin derinlii
var ya, gnln derinlii, oras ile irtibat kurulamadndan
karyor iler.
AHAD olan Varlk -varlkta kavram oluturan
varsaymsal/geici benlik tarafndan, varsaymsal
olarak (dnullhtan)- blnm gzkr.
Duygularn ve dncelerini kontrol edemeyen kii;
ncelikle dnceyi nefese odaklayarak nefesini kontrol
etmeyi renmelidir.
Gizli bir HAZNE (idi). di mi, yoksa u anda da yle mi,
ZTen? Bilinmek iin lem, bilmek iin dem meydana
gel(di).
nsann mr doduu an deil, Allah bulduu an balar
(Mehmet Rasim Mutlu).
Raslullhtan fetva istedikleri halde, Raslullh bile
fetva vermemi, mF T lii Allh yapmtr [Fetvay
Allah verir (4:27, 4:127) ].

Sonsuzluk Kulesi

Bi-smi Allh Mutlak Varlkn mnlar ile oluan,


hareket edenim!
L ilhe ill Allh Beyin veritabanmn oluturduu Sanal
Kimliim yoktur, sadece Mutlak Varlk!
Subhn Allah Mutlak Varlk, varlk vererek hata
ettiim sanal kimliimden beridir!
Nefsi Vahide (kuantum potansiyel/dalga yn) ve zevci (zt
elenii, madde alem/madde beden, parack yn) ile
insanlk oluur.
Sofi olacaz ama softa asla! Sofi olacaz ama Sfyani
asla. Sofi olacaz ama BLMN izin vermesi artyla
(Hans Aiberg)
teZeKkR + teDeBbR + taAKkuL + teFaKkuH + teFeHhM =
teFeKkR atlam, mevzu edilmemi teLaFfuzda takl
kalmz.
slamn Son Nebisininin elbisesini, sakaln din yaptk
ama gzel ahlak olan Kuran din yapamadk.
Yzkler, mcevherler armaan deildir. Gerek armaan
veremediin iin dilenen zrdr. Gerek armaan,
kendinden bir paray verebilmektir.
ah damarna bakmay akl edemeyenler Allah hep
gkte aradlar (Necip Fazl Ksakrek).
Kuran TEDEBBR etmek, satr arasn grmek, sylenmek
isteneni fark etmek, ayetlerin kklerine inmek, kefetmek ve
TEDBR almaktr.

Sonsuzluk Kulesi

nmemitir Kuran bunu hakkyla bilin! Ne Mezarlkta


okunmak, ne de Fal Bakmak iin (Mehmed Akif Ersoy).
Birilerini yceltirsen kendini, kendini yceltirsen de birilerini
aalarsn. Yargsz olmak ne gzel
irk, Allaha inandm diyen; ama Ona gveni
olmayanlarn dinidir.
Kurnn hibir yetinde habibullah=Allhn Sevgilisi
ifadesi gememektedir.
Ben kendim karar verdim dediiniz anda bile,
bilinaltnzn etkisi altnda olabileceinizi biliyor
musunuz?
Ayn olaanst hli peygamber gsterirse mucize, eyh
gsterirse keramet, mrit gsterirse feraset, fask gsterirse
istidra oluyor !??
Yumuak bal isem, kim dedi uysal koyunum? Kesilir
belki, fakat ekmeye gelmez boyunum (Mehmet Akif
Ersoy).
Dnyaya uyuyanlar, Kinta UYANIRlar.
Kurn llere okunmak iin [sen kabilerdekilere
iittiremezsin (Fatr-22)] deil, diri olan kimseleri
uyarmak [Y Sn-70] iin inmitir.
Peygamber torunu olmak [Muhammed hi bir erkeinizin
babas/atas olmad? (Ahzab-40)], peygamber atas olmak
dinde ayrcalk getirmez.

Sonsuzluk Kulesi

Vcut enerijsi, vucut ss ve nefes kapasitesi dk


olanlar her sabah souk du alrlarsa doku dzeyinde
kanlanma ve oksijenlenme salarlar.
Susmak mn eksikliinden
derinliindendir Mevlana

deil,

belki

mnnn

man edip, teslim olmak nemlidir. Ancak neye teslim


olmay setiin daha nemlidir. Snrl bir dnceye
mi, sonsuz potansiyellere mi?
Allhn dnunden (altndan/berisinden = bamsz varlklar
varm gibi) Evliya m edindiler?
Kiideki saflama, farkndalk sahibi olma isteinin de
kalkmas
lsnde
kii
daha
derinden
saflaacak/farkndalk kazanacaktr.
Tanr ve Tanrlk kavramna imann Kurnda karl,
kalpte iki ilah edinmektir. Yani bir ben varm bir de O".
Allah bir ilahtr ve ilah da TEKtir. ki ilah edinmeyin, O ancak
bir ilahtr (Nahl-51) diye bizi uyaryor.
Kymet, varl zaten hlya/Hologram olan d
dnyada deil, dnyaM hologramMn a kt
NSANn Zihin ieriinde.
Ve huvellez fs semi ilhun ve fl ard ilh / Ve O, gkte
lhtr ve yerde lhtr (Zuhruf-84)
Yaama arzusu basklanmadnda eski ar ve
gerginliklerin arkasndaki bastrlm duygular, onlar
grp zmeniz iin ortaya kyorlar.

Sonsuzluk Kulesi

Benin
farkndal
ile
yapaca
en
byk
zeletiri/muhasebe, kendisinin bamsz bir varlk
olarak hibir zaman var olmad gereidir.
Kurann en byk ve en gl yorumcusu zaman olmutur
ve olacaktr.
Allah ve melekleri peygambere salat (yusalluna ala)
eder (33:56). Allah ve melekleri tm mminlere de salat
(yusalluna ala) eder (33:43) !!?
Siz karmaa iindesiniz, nk dnyann iinde olduunuza
inanyorsunuz, dnyann sizin iinizde olduuna deil.
(Maharaj)
Perde; varsandn benliindir.! (Ahmed Hulsi)
Fikir eletirilerini, fikren cevaplamak yerine tepkisel
davranmak, kiiye dayatlan hapishanenin duvarlarnn
kalnlna iaret eder.
O olmadktan sonra saltlarmz (namaz, dua, zikir)
hep mecaz; ama Onunla her mecazmz Salt!
lm siz olmayan her eyin soyulup gitmesidir. Yaamn srr
lmeden lmek ve lm diye bir eyin olmadn
grmektir.- (E.Tolle)
Kalp ve nefes hznn aamal yavalatlmas ile ulalan
saf tanklk seviyesi kltr, dnya gr ve inanlardan
bamszlama durumudur.
Saf tanklk deneyimi uyanklk niteliklerinin azalmas ile
tanmlanabilen benliin olmasna karn nesnel dnya
algsnn olmama durumudur.

Sonsuzluk Kulesi

E = m.c^2, Beyin (madde=m), Zihin (dalga=c), RH


(c^2)
Riyazat orta yolu bulmaktr. Gerektii kadar yemek, imek,
uyumak, konumak Nefsin, bedenin temel, asgari
ihtiyalarn ona salamak.
Kendini madde beden olarak hisseden antroposentrik
beynin nefsi kibirlenirken, mn olarak bulan tevzyu
yaamaktadr.
Rasller, gemi zaman(lar)da gelmi olan deil, alemi
algyamz
dzeldike
nefislerimizden
kan
ur
boyutlardr.
Hakl olmana ramen hakszl kabul etmen EGO nu
ldrr. OLan OL duu gibi kabul ettike saflap,
berraklarsn.
Allhn yaknndan, kymet gnne kadar kendisine
cevap veremeyecek kimseleri arandan daha sapm
kimdir? (Ahkaf-5)
Yanl dhi olsa farkl dnebilme zgrl,
insanda ilhamlarla yaama orijinalliini ortaya
kartr.
Kiinin
bana
isabet
edenlere/
kaderine
teslimiyeti/yorumsuz seyri/rzas lsnde kendisinde rade
aa kar (Murad etme, Mrid ol..).
Hakikat Bilgisi ile yaam (irfan/ilmi) arasndaki fark
mukabilinde Bilinaltnda gerginlik oluur ve kiiyi
rahatsz eder.

Sonsuzluk Kulesi

Geleneki-muhafazakr putuluun btn meselesi,


atalarndan
grp
renmediklerini,
yani
yeniyi
tepelemektir.
Fark et, kendindeki o Sakl Dervii..
Seni dierlerinden farksz yapmaya alan bu dnyada
kendin olarak kalmak dnyann en zor savan vermek
demektir (E. E. Cummings).
Bilinaltnn z-grce programlanmas, evrene farkl
frekansta yayn yapacandan bir bakma da toplu
bilinaltna kar korunma duasdr.
Bilincimiz gelimeden, o (gelimi) bilince uygun olan
fenomenleri alglayamayz. (Doan Ccelolu)
Gerek olan tehdit edilemez.
Varln en yksek boyuttan OKUnup teblii Nebliin
Mhrlenmesi, HTEMidir. Neblerin Sonuncusu
zamansal deil, boyutsaldr.
Senin doum tarihin hi domam olmak,, senin lm
tarihin hi lmeyecek olmak,, senin yaam sren hi
yaamam olmak..K.G
Kendini BEN sand Firavun, BZi bilmeden.
Kendine nem ver; ama buna TAKILMA, bunun tesine
ge; yoksa yol kapanr.
zerinde tefekkr edilmeden alnan her bilgi hakkate
iret ediyor olsa da taklit ve nakil bilgidir, kiiye ait
ol(a)mamtr.

Sonsuzluk Kulesi

Hi kimse, Kelimei ehadeti ezberlemekle iman erefinin


doruuna oturduunu sanmasn.
Sinirlenip
ani
konumak
yerine
konumaya
balamadan nce 3 kez derin nefes alp konuun..
Kimseyi krmadnza ahit olacaksnz..
MAN (Allhtan emin olan, Ona her durumda gvenen)
sahipleri ki Saltlarnda hudadrlar, kurtulua erdiler
(Muminn 1-2).
Ayn yarlmas ifadesi gerein ortaya kt
anlamna gelmektedir, ki bu aa k da
Raslullahn hakikatini tebli etmesidir.
Hayetin takldi, hayetten bir para olan hu, Allah
ilmininilhi alan/olan hissediin, Kurn msallerini
zebiliin balangcdr.
Akln snrlar Gklerin ve Yerin snrlardr (Sidretl
Mnteh Meknlarn bittii yere- kadar tm boyutlar).
Tefekkr, akl melekesinin bir meziyeti
malzemesi de faal akln snrlardr.

olduundan,

Sevmek iftlemek deil, teklemektir.


Atalar taklit,
doyurmuyor.

toplumu

taklit,

nderleri

taklit

Akl

Srekli illzyonunda yayorsan, kldn ekilsel namaz


da bu illzyonun parasdr.

Sonsuzluk Kulesi

Namazda okunan yetler birer hatrlatc, tetikleyici olmalar


iin vardr; papaan gibi tekrarlamak iin deil.
Allh aknn balangc, hangi gaye iin yaratlm
olursa olsun, hi bir ayrm yapmadan varl
NEDENSZce, TEN sevmektir. Allh aknn sonu ise
varlktan ayr hissedilen kiiliimizin yok olup RHun tam
olarak aa kmas ve SEVGNN KENDS olmasdr.
Dolu bir mide ile yaplan egzersizde kan miktarmzn yarya
yakn sindirim iin mide etrafna toplanarak, kalbe byk
yk bindirir!
eker, damar eperini kt biimde tahrip eder. Bu
yzden kola ve benzeri bol ekerli iecekler damar
sal asndan da sakncaldrlar. Bir kutu kolada
yaklak 13 kp eker vardr. Souk iildii ve gazl bir
iecek olduu iin bu eker miktar hissedilmez.
Susama hissi olutuunda vcudumuzdaki suyun en az
%1ini kaybetmiiz demektir. Bu da konsantrasyon
bozukluu ve ba arsna neden olur.
Zaman m?
mesafelerdir.

Deil

zaman.

Akan

zaman

deil

Hakikat Bilgisi ile Yaam (irfan/ilmi) arasndaki fark


mukabilinde Bilinalt gerginlii oluur ve kiiyi rahatsz eder.
Suretten geip de asla yol bulamayan yol yorgunu.
Rya ile vakit kaybedip tabire ulaamayan yalanc
khin.
Snneti Kuranda deil de Arap rflerinde arayanlar
asrlardr hsran gayyasnda debelenmekteler.

Sonsuzluk Kulesi

Bir EY tm eyler ile (Klli eyin) HOLOGRAM


olutururlar, bir ey her eyi temsil eder, her ey bir eydir
ayn zamanda
Kalbin ve akln uyum iinde deilse, dncelerin ve
duygularn
birbirini
desteklemiyor
hibir
hayalin
gerekleemez.
Hanif ATE yakar. Ate Glistan olur.
Tefekkrn ilk basama, varsandn
yokluunu idrak etmektir. Ahmed Hulusi

benliinin

Ezberlerin bittii yerde Dnce balar!..


Astroloji, gktekilerin zihne etkisini deil, zihinde olanlarn
gkyzne yansmasn anlatr, iaretileri ile
nsann tekml ve kurtuluu sndan, hr iradeye
dayal gnahlar, bask ve zorlama rn ibadetlerden
daha deerlidir.
Tabulatrma, emir ve yasa gaye haline getirmektedir.
Oysaki emir ve yasaklar vastadr; gaye, hayatn devam ve
insann mutluluudur.
Beeri zaaflarn kemalat olduunu olduunu fark
edemeyenin ilimden mahrumiyeti mukadderdir!. AH
ok konumak Kalb yorar, Kalbi ldrr.
Gnl mabetlerini ihya edemeyenler, gsteri adna
duvar ve minare dikseler de, kitleye sunacaklar, yalnz
hayal krkl olacaktr.

Sonsuzluk Kulesi

Hz. Muhammed Btn yeryz bana ibadethane


yaplmtr diyor. nsan ruhunun, duvarlar arasna
hapsedilmesine son veritir bu.
Kendini bilmek (dem), bilinmek (lem) iin AYNA
gerekti, (kendinden ayr olmayan) AYNAya dem(ler)
olarak bakt, demlik boyutunu yaratt.
Bilinaltnn yeniden programlanmas, evrene farkl
frekansta yayn yapacandan bir bakma da toplu
bilinaltna kar korunma duasdr.
Bat kalbi, dou akl ldrd Muhammed kbal
Allah gibi seyredemeyip yorum katarak seyreden gafildir.
AH
Darda ayr bir dnya m var? Dars m var? Yoksa Her
ey Bilincimizin ierii mi?
BEYN ismiyle grnen varlnn rettii, 21.yy olarak dekore
edilmi Hologram DnyaNda unuttuun Gereklie
UYANMAK iin snanmaktasn.
Bilgili ALM kiiler sadece Allahtan korktuklar iin kalan
her eye kar inanlmaz korkusuzlardr.
Biz Allahmzn bile klesi deilken, u eyhin, bu cemaat
liderinin mi KLES olacam!
man dediimiz o esrarl mn, sadece slam
mistiklerine gre deil, hemen hemen tm slam
dnrlerine gre, bir ak alakasdr.

Sonsuzluk Kulesi

Muvahhit filozof bn Snaya sorsanz Ak esas, kurallar ve


ibadetler uyarc (mnebbiht)dr. Mnebbiht esas
deildir, esas olan aktr.
Fni Akn zehrini tatmam bir kalp, BK AKn
lezzetini alamayacaktr.
nsanolunun ounluu merak duygusunu neden arlkl
olarak yaratc alanlara evirmek yerine basit olana
krmaktadr?
Holografik Evrende st boyutlarn bilgisi bir alt boyuta
kodlanr. Bu nedenle bir alt boyut st boyutun misal
lemidir, misallendirilmesidir.
Hak Rabbinden gelendir (l-i mran-) yeti uyarnca Hak
mezhepler kavram ne kadar dorudur?
Sahabeye Nebiye Salt edin emri geldiinde
Allahumme
salli..
cmlesini
tekrar
etmeye
balamamlar, Nebiye fiilen destek=salt olmulardr.
Bakn tarihe! Kuran herkes tarafndan okunmasn, ne
dediini herkes anlamasn diye ne oyunlar tezghlanmtr.
(YN)
Kalplatrlm cmleler samimiyetten alkoyar, dua
olmaktan kar, ezberlenegelmi tekrarlar beyni skar,
hissizletirir.
ok saydaki Peygamber duas bizlere rnek tekil etmesi
iindir, aynlarnn tekrarlanmas iin deil. in mant, ruhu
budur anlamnda.

Sonsuzluk Kulesi

Allh Zikir, srtmzda, kalbimizde meydana gelen


rpertinin, gnl yumuaklnn addr.
Riyazat orta yolu bulmaktr. Gerektii kadar yemek, imek,
uyumak, konumak Nefsin, bedenin temel, asgari
ihtiyalarn ona salamaktr.
Kurn ismi ile, dnyaNdaki Mushafta TEK olan SANA
iret edilenler, Evvelkilerin Masallar deildir.
dem bilin de insan beyninde dier canl trleri gibi yz
milyonlarca yllk evrim ile son hlini almtr.
Ne hayvansal drtlerimiz, ne de akl melekelerimiz
Tanrnn gemi bir zamanda amurdan yaratt
deme gkten dmemitir.
Din, Allah ile aldatan kahpeliin elinden kurtarlp onu gnderen kudretin kitabna teslim edilmedike smr durmayacak..
Dnyor muyuz yoksa dnce miyiz?
nsan akl evrenden de genitir. Evrenden daha ivmeli
genilemektedir.
Dervilik buyruk dinlemektir. nk her olan Allahn
buyruudur.
kra, kra, Fikra bir FADIR. Zikra ise BLMDR. kra+Fikra
= LM, ALEMdir. Yani Allah her vesileyle anmak, en az
BLM.
Eer ille de bir eyci olacaksak, neden aklc ve
Kuranc olmayalm?

Sonsuzluk Kulesi

Her sarldnzda kendinizin de sarldnz kiinin de


salna olumlu katkda bulunuyorsunuz.
Vahyin dili sesi sedas olmayan Gnl dilidir.
AK, tefsir kabul etmez.
Kitap apak, OKUmaya al Kendini.. ki saati bir olan
ziyandadr, bu Bilgi anda.. OKUmaya bala ki,
lem sana OKUNAN=Kurn olsun. yetler uruna,
NSAN ( Kalb bilin)lna insin. ns ( gndelik bilin)
veya cin ( bilinalt kiilik) olarak kaldn mddete,
dier ins ve cinleri de yardma arsan, bir yetin
benzeri bile OKUman iin getiril(e)mez/indiril(e)mez!.
Sembolik bulmaca-bilmeceleri zecek olan, mantksal,
entellektel bilgi tabanl alan, doum sonras gelitirilen
ve sahip olunan st deil; doumdan nce gelien, yz
milyonlarca yllk tarihin birikimine sahip, doayla uyumlu,
sezgisel Alt beyin olacaktr. Ama kiinin Alt beyninden gelen
ilhamlar alabilmesi iin, Arnma dediimiz st beynindeki ve
Bilinaltndaki takntlarn, artlanma perdelerini kaldrmas
gerekmektedir.
AYNAdaki YANSIMA.. Kimi AYNAya bakar, kimi
grmeden krar-dker geer, kimi de AYNAda SIR olur,
kendisine
bakana
KENDN
gsterir.
AYNAy
kefedenlerin de ok az SIRra erer, AYNAdaki
HAYALe daldklarndan
Kullu men aleyh fn. Ve yebk vechu rabbike zl celli
vel ikrm. Orada bulunan her kimse yoktur/fnidir, ancak
azamet ve ikram sahibi Rabbinin zt bkidir.
Yok olacaktr deil, yoktur. Bki kalacaktr deil, Bkidir.

Sonsuzluk Kulesi

Ahmet, Mehmet, Berkay vs.. Ego olarak zten


yanlsamadr, sanaldr, yoktur ki gelecekte de yok olsun. Her
birimden zten alglayan Bki olan BENdir. O kadar
sanaldr, yanlsamadr ki Ego, 5-6 snlik Bilin akndan
kaynaklanan btnsellikten alr o tm sanal varln,
benliini. Ald m bir darbe ensesine, girdi mi bir kere
komaya, dald m ryasz derin uykuya, BEN keser ben
algsn aleyh. Bu kadardr ite varl
Deccliyet, TEKin KENDsinin, -alt boyutun bak ile- bir
takm LHAMlar ile ruhsall yaatt -sanal- mahlde
bir mddet sonra, ruhsalln verdii GEREK REALTE
hissi-hazz-gcnn bedensel ve zihinsel isteklerde
kullanlma yanlgsna -o snrl varln kendi olarakdmesi durumudur. Duygular-drtleri reddetmemek
gerekir. Reddetmek, o an iin onlar gz ard edip
Bilinalt halsnn altna bastrmak/sprmek demektir;
ki mutlaka sonunda zmlenmek/deneyimlenmek
iin patlamak/tamak zorunda kalacaklardr. Onlar
doamzn birer parasdr; ama RESMN BTNN
gremeyen, anlk zevkleri tevik eden; insanlarn
geleceklerini karartan, Szde-Modernist Bak asnn
SZDE-ZGRLK adna empoze ettii zgr(!)hayvansal yaay tercih etmek yerine KONTROL,
FARKINDALII, SABRI seerek YAAMSAL BTNLKte
mutluluk ve mutsuzluun tesindeki HUZURa ERebiliriz.
Greni snrladn m, grlen de snrl olur. Gz msn, ur
mu?
Modernist bak zgrl, drtleri serbest brakmak
olarak tanmlarken; Duygusal Zeknn kefiyle, gerek
zgrln drtlerden zgr olmak olduu kabul
grmeye baland. (Nevzat Tarhan)

Sonsuzluk Kulesi

Beynin alma mekanizmas bellidir. Asln bilmiyorsan, taklit


yaptrdn srece Hakkatten uzaklarsn. Bir de bakmsn
din de kalmam, insanlk da. Maymun olmusun!..
Allh yaratt her mahlukun iine kendi mridini
de koymutur.. Sizler sakn kimseye mrid olmaya
kalkmayn.. Yapabiliyorsanz her insann iinde
mevcut mridine ulatracak bilgiyi ona sadece
teklif edin (Hac Ahmed Kayhan Dede)