You are on page 1of 1

CISZA NOCNA

obowizuje w budynku w godz.

22.30 6.30
Telefony interwencyjny:
Stra miejska: 986

Policja: 997