You are on page 1of 1

PROGRAMA DACTES

Infantil : Can Si fos ocellet a P3, Tres roses vermelles a P4 i


Que rpid ha passat a P5
1r: Can LEstel
2n: Dansa de Terra i Le Diner des Cons
3r : Can Les Vacances
4t : Lectura Carta a una mestra ( amb acompanyament de saxo a
crrec den Ricard )
5 : Can del Cantnia Van i vnen
6 : Flauta Los pjaros de Faranah i les coreografies:
- 6 A Muerte en Hawai, de Calle 13
- 6 B Caminant, de Macedonia
1r a 5: Can The Bare Necessities (Jungle Book)
Lectura de dos textos de comiat, uns dels alumnes i laltre del
professorat.
Lliurament dels scar i del detall per part dels mestres

Divendres 19 de juny a les 9h, al gimns de lescola.