BILANTUL CONTABIL SI DUBLA REPREZENTARE

Bilantul este: 1. document legal si registru obligatoriu de gestiune a patrimoniului; 2. instrument de calcul în marimi statice a situatiei patrimoniului la un moment dat; 3. procedeu de verificare cu argument de calcul matematic al relatiilor functionale, structurale si relationale dintre valorile separate patrimonial si sursele de finantare ale acestora; 4. document legal obligatoriu , prin care se certifica, se verifica si se controleaza concordanta cifrica privind situatia patrimoniului. Bilantul reflecta întotdeauna calcule periodice de sinteza. Bilantul este întotdeauna datat. Întocmirea bilantului se face dupa reguli stricte prin care se întelege: a) un mod standardizat de prezentare a structurilor de activ si pasiv; b) un formular tipizat în care se regasesc elementele structurale sub forma posturi bilantiere; c) un algoritm specific de calcul aritmetic al marimilor prin care se concretizeaza posturile de bilant; d) o schema standard pentru corelatii obligatorii între posturile bilantiere evidentiate în activ si pasiv;

e) instructiuni metodologice aprobate prin hotarâre de guvern privind schema, modul de întocmire, corelatiile de control, termenul de depunere si competentele legale de verificare, certificare, audit (verificare contabila) si control. Auditul financiar reprezinta un atribut necesar în regimul institutional de disciplina financiara , prin care , profesionisti care au calitatea de auditori membri ai Camerei Nationale a Auditorilor certifica realitatea, exactitatea, legalitatea si conformitatea cu normele modelului de bilant. CONDITIILE BILANTULUI În bilant se identifica: 1. activul si pasivul; 2. angajamente le de creante si datorii; 3. bunurile, mijloacele si sursele de formare a acestora; 4. disponibiltatile si fondurile; 5. decontarile reciproce privind deschiderea finantarii, utilizarea creditului bugetar, procurarea bunurilor si mijloacelor; 6. cheltuielile si veniturile. În bilant se clasifica si se grupeaza posturi si capitole si se specifica în expresie baneasca (sume certe) toate structurile evidentiate anterior.

Bilant simplificat
Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ACTIVUL SIMPIFICAT Mijloace fixe Terenuri Obiecte de inventar Bunuri Mijlo ace banesti Creante/transferuri Cheltuieli Materiale Deficit/Pierderi TOTAL COD 100 Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PASIVUL SIMPLIFICAT Fonduri Finantare bugetara Venituri extrabugetare Datorii Creditori Furnizori Fonduri speciale Credite bancare Excedent/surplus TOTAL COD 300 310 370 390

110 200 220 260

440 450

(I)

ORDINE STRUCTURALA ACTIVUL SI PASIVUL REFLECTA UN SISTEM UNITAR, ORDONAT, SISTEMATIC RATIONAL – SINTEZA CONTABILA A PATRIMONIULUI

(II)

COMPLETITUDINE CUPRINDE TOATE ELEMENTELE STRUCTURALE PRIVIN EXISTENTA DE SINE STATATOARE, D COMPLETA, A VALORILOR SEMNIFICATIVE DE AVERE SI SURSELE LOR DE FORMARE

(III)

CLARITATE STRUCTURA ASIGURA IDENTITATEA DE CONTINUT PRIN REPREZENTAREA JUSTA A PRAGULUI DE SEMNIFICATIE DE LA ÎNTREG LA PARTE

CONDITIILE BILANTULUI

(IV)

EXACITATE

ECHILIBRU

RAPORTURILE DINTRE VALORILE SEPARATE PATRIMONILA, EXPRIMA SINTETIC STARI DE ECHILIBRU CE POT FI VERIFICATE PRIN CALCULE MATEMATICE SI CORELATII (V) COMPOZITIE, APARTENENTA, FINALITATE DE MOD, LOC SI TIMP SURSELE DE FINANTARE CONDITIONEAZA MIJLOACELE DE ACTIUNE CALITATEA MIJLOACELOR INFLUENTEAZA FINANTAREA ATASAMENT LA MEDIUL REPREZENTATIV DELIMITARE ÎN TIMP

În activ se identifica, în ordine stricta, urmatoarele elemente:
Nr. rând Denumirea indicatorilor A ACTIV MIJLOACE FIXE, TERENURI, OBIECTE DE INVENTAR SI ALTE BUNURI (COD 101 LA 104) Mijloace fixe si terenuri (ct. 01) Participatii la capitalul social (ct. 03) Obiecte de inventar (ct. 602 + 603 + 604) Bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 (ct. 607 + 608) MIJLOACE BANESTI, DECONTARI, CHELTUIELI SI MATERIALE (COD 140) Bugetele investitiilor (cod 141 + 190 + 200 + 220 + 260) Disponibilitati banesti (cod 142 + 160 + 170) Disponibilitati ale institutiei publice (cod 143 la 159) Disponibil al institutiei publice (ct. 105) Disponibil pentru procurarea valutei la institutiile publice (ct. 105.01) Disponibil pentru sume de mandat si sume de depozit (ct. 110) Disponibil din contributia fina nciara nerambursabila (ct. 112) Disponibil pentru investitii (ct. 115) Disponibil din contravaloarea în lei a sumelor încasate în valuta (ct. 118) Disponibil al institutiei publice finantate din veniturile extrabugetare (ct. 120) Disponibil în valuta din credite externe guvernamentale (ct. 121) Disponibil din împrumuturi de la trezorerie (ct. 122) Disponibil din valorificarea medicamentelor procurate prin credite externe guvernamentale (ct. 123) Disponibil la banci din sumele primite de la buget pe baza Hotarârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 124) Disponibil din veniturile institutiilor de învatamânt conform Legii nr. 84/1995 (ct. 125) Disponibil din activitatea sanitara conform Legii nr. 145/1997 (ct. 127) Cod B

A.

100 101 102 103

104 110 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

B. 3 3.1

Disponibil din f ndul de rezerva constituit conform Legii o nr. 145/1997 (ct. 129) Disponibil pentru finantarea activitatii de baza a institutiilor de învatamânt superior (ct. 191) Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 192) Disponibil al institutiei de învatamânt superior din surse externe pentru finantarea proiectelor de reforma (ct. 193 A Disponibilitati din mijloacele de destinatie speciala (cod 161 la 169.2) Disponibil din fonduri de destinatie speciala si de redistribuire (ct. 119.01) Disponibil din rezervele speciale (ct. 119.05) Disponibil din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 143) Disponibil al fondului special pentru dezvoltarea agriculturii românesti (ct. 170) Disponibil din fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, a dobânzilor si comisioanelor aferente (ct. 175) Disponibil din fondul pentru finantarea cheltuielilor eferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor în perioada 1998- 2000, conform Legii nr. 165/1998 (ct. 177) Disponibil din sume încasate din vânzarea actiunilor detinute de Ministerul Finantelor la societati comerciale pentru stingerea creantelor bugetare conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 (ct. 183) Disponibil din veniturile încasate conform Hotarârii Guvernului nr. 97/2000 (ct. 184) Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 (ct. 171) Disponibil din fonduri speciale (cod 170.1 la 181) Disponibil din fondul national de solidaritate (ct. 140) Disponibil din fondul special pentru sanatate publica (ct. 141) Disponibil din fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului (ct. 144) Disponibil din fondul pentru solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap (ct. 145) Disponibil din fondul special pentru dezvoltare si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale (ct. 146)

156 157 158 159 B 160 161 162 163 164 166

168

169 169.1

169.2 170 170.1 171 172 173

174

3.2

3.3

3.4

Disponibil din fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 147) Disponibil din fondul special al drumurilor publice (ct. 148) Disponibil din fondul special pentru protejarea asiguratilor (ct. 149) Disponibil din fondul special al aviatiei civile (ct. 178) Disponibil din fondul de asigurari sociale de sanatate (ct. 179) Disponibil din fondul special de sustinere a învatamântului de stat (ct. 181) Disponibil din fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale (ct. 182) Mijloace banesti si alte valori (cod 191 la 193) Casa (ct. 13) Acreditive (ct. 150) Alte valori (ct. 159) Decontari si debitori (cod 202 la 214) Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212) Alte decontari (ct. 213) Decontari privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216) A Debitori (ct. 220) Împrumuturi acordate agentilor economici (ct. 223) Clienti (ct. 225) T.V.A. de recuperat (ct. 232.34) T.V.A. neexigibil (ct. 232.35) Sume puse la dispozitia bancilor comerciale din Fondul pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru crestere animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 165/1998 (ct. 239) Credite acordate potrivit legii (ct. 203) Dobânzi de încasat (ct. 226) Clienti pentru produse monopol de stat (ct. 227) Cheltuieli (cod 221 + 240 + 250) Cheltuielile institutiilor publice (cod 222 la 233) Cheltuielile institutiei publice finantate de la buget (ct. 410) Cheltuieli din credite externe (ct. 411) Diferente de curs valutar (ct. 412) Cheltuieli pentru investitii în continuare (ct. 415)

175 176 177 178 179 180

181 190 191 192 193 200 202 203 204 B 205 206 207 208 209

211 212 213 214 220 221 222 223 224 225

Cheltuielile institutiei publice finantate din veniturile extrabugetare (ct. 420) Cheltuielile institutiilor de învatamânt conform Legii nr. 84/1995 (ct. 425) Cheltuielile activitatilor sanitare conform Legii nr. 145/1997 (ct. 427) Cheltuieli din venituri pentru finantarea de baza a institutiilor de învatamânt super ior (ct. 491) Cheltuieli din alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 492) Cheltuieli din surse externe pentru finantarea proiectelor de reforma (ct. 493) Cheltuieli din contributia financiara nerambursabila (ct. 422) Cheltuieli cu comisioanele si spezele bancare (ct. 423) Cheltuieli din mijloace cu destinatie speciala (cod 241 la 246) Cheltuieli din fonduri cu destinatie speciala (ct. 421) Cheltuieli din fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 (ct. 443) Cheltuieli din fondul pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998- 2000, conform Legii nr. 165/1998 (ct. 477) Cheltuieli din venituri încasate conform Hotarârii Guvernului nr. 97/2000 (ct. 484) Cheltuieli din fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românesti (ct. 470) Cheltuieli din fonduri speciale (ct. 250.1 la 259.2) Cheltuieli din fondul national de solidaritate (ct. 440) Cheltuieli din fondul special pentru sanatate publica (ct. 441) Cheltuieli din fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului (ct. 444) Cheltuieli din fondul de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap (ct. 445) Cheltuieli din fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale (ct. 446)

226 227 228 229 230 231 232 233 240 241 242

244 245 246 250 250.1 251 252 253

254

3.5

A Cheltuieli di fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 447) Cheltuieli din fondul special al drumurilor publice (ct. 448) Cheltuieli din fondul special pentru protejarea asiguratilor (ct. 449) Cheltuieli din fondul special al aviatiei civile (ct. 478) Cheltuieli din f ndul de asigurari sociale de sanatate o (ct. 479) Cheltuieli din fondul special de sustinere a învatamânt de stat (ct. 481) Cheltuieli din fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale (ct. 482) Materiale (cod 261 la 274) Medicamente si materiale sanitare (ct. 600.01) Materiale de întretinere si gospodarie (ct. 600.02) Alimente si furaje (ct. 600.03) Materiale cu caracter functional (ct. 600.04) Alte materiale (ct. 600.09) Materiale rezerva de stat si de mobilizare (ct. 600.10) Ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare (ct. 600.11) Materiale si utilaje pentru investitii (ct. 600.15) Materiale în prelucrare (ct. 601) Bunuri în custodie sau consignatie la terti (ct. 608*) Animale si pasari (ct. 610 + 611) Produse (ct. 620) Produse monopol de stat (ct. 621) TOTAL ACTIV (COD 100 + 110)

B 255 256 257 258 259 259.1

259.2 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272 273 274 280

În pasiv se identifica:
A PASIV FONDURI (c 301 la 307) od Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct. 306) Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct. 307) Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatii administrativ - ter itoriale (ct. 308) Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatii administrativ - teritoriale (ct. 309) Fondul mijloacelor fixe si terenurilor (ct. 310) Fondul obiectelor de inventar (ct. 311) Fondul participatiilor la capitalul social (ct. 313) FINANTAREA DE LA BUGET, VENITURI PROPRII, DECONTARI SI ALTE SURSE (cod 340) Bugetele institutiilor (cod 341 + 370 + 390 + 420) Finantarea institutiilor (cod 342 + 343 + 347 + 350 + 359) Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate privind finantarea de la buget (ct. 212) Finantarea de la buget privind anul curent (ct. 700), din care: A Finantarea din bugetul de stat (ct. 700.01) Finantarea din bugetul local (ct. 700.02) Finantarea de la buget privind anii precedenti si alte surse (ct. 702) Finantarea din credite externe guvernamentale (ct. 706) Finantarea din credite eterne cu garantia statului (ct. 707) Finantarea din împrumu turi de la trezorerie (ct. 708) Sume din finantarea de la buget în baza Hotarârii Guvernului nr. 805/1994 (ct. 709) Finantarea din contributia financiara nerambursabila (ct. 705) Finantarea în baza Legii nr. 76/2000 (ct. 703) Finantarea în baza unor acte normative speciale (ct. 701) Finantarea în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2000 (ct. 711) 300 301 302 303 304 305 306 307 310 340 341 342 343 B 344 347 350 351 352 353 354 355 356 357 358

B 3. 3.1

3.2

3.3

3.4

Finantarea din Fondul national de solidaritate (ct. 712) Venituri extrabugetare (cod 371 la 378) Venituri extrabugetare ale institutiei publice (ct. 520) Veniturile institutiilor de învatamânt conform Legii nr. 84/1995 (ct. 525) Venituri din activitatea sanitara (ct. 527) Venituri din anii precedenti si alte surse (ct. 528) Venituri pentru finantarea de baza a institutiilor de învatamânt superior (ct. 591) Venituri bugetare cu destinatie speciala (ct. 592) Venituri din surse externe pentru finantarea proiectelor de reforma (ct. 593) Venituri din dobânzi bancare (ct. 522) Decontari, creditori si alte surse (cod 391 la 405) Alte decontari (ct. 213) Decontari privind gestionarea creditelor externe guvernamentale (ct. 216) Decontari cu salariatii (ct. 230) Creditori (ct. 231) Decontari cu bugetul statului (ct. 232) T.V.A. de plata (ct. 232.33) T.V.A. neexigibila (ct. 232.35) Decontari privind asigurari sociale (ct. 233) Furnizori (ct. 234) Decontari privind contributia la constituirea fondului de somaj (ct. 235) Bursieri si doctoranzi (ct. 236) Diferente de curs valutar (ct. 412) Venituri anticipate (ct. 530) Venituri de realizat (ct. 531) Decontari privind creditele aprobate potrivit legii (ct. 210) Mijloace cu destinatie speciala, fonduri speciale si credite bancare (cod 421 + 440 +450) Mijloace cu destinatie speciala (cod 422 la 433) Fonduri cu destinatie speciala (ct. 337) Fondul bugetar conform Legii 112/1995 (ct. 343) Fondul de rezerva constituit conform Legii nr. 145/1997 (ct. 350) Fondul pentru finantarea blocurilor de locuinte conform Hotarârii Guvernului nr. 391/1993 si Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 (ct. 372)

359 370 371 372 373 374 375 376 377 378 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 420 421 422 423 424

425

Fonduri primite pentru înfiintarea Corpului gardienilor publici (ct. 374) Fondul pentru garantarea împrumuturilor externe, dobânzilor si comisioanelor aferente (ct. 375) Fond pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor agricole din sectorul vegetal si a celor pentru cresterea animalelor, în perioada 1998-2000, conform Legii nr. 185/1998 (ct. 377) Sume primite pentru înfiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri extrabugetare (ct. 371) Fondul special pentru dezvoltarea agriculturii românesti (ct. 370) Venituri încasate conform Hotarârii Guvernului nr. 97/2000 (ct. 384) Fonduri speciale (cod 440.1 la 449.2) Fondul national de solidaritate (ct. 340) Fondul sp ecial pentru sanatate publica (ct. 341) Fondul special pentru dezvoltarea si promovarea turismului (ct. 344) Fondul special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap (ct. 345) Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale (ct. 346) Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic (ct. 347) Fondul special al drumurilor publice (ct. 348) Fondul special pentru protejarea asiguratilor (ct. 349) Fondul aviatiei civile (ct. 378) Fondul de asigurari sociale de sanatate (ct. 379) Fondul special de sustinere a învatamântului de stat (ct. 381) Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente si instalatii industriale (ct. 382) Credite bancare (ct. 704) TOTAL PASIV (cod 300 + 310)

427 428

430

431 432 433 440 440.1 441 442 443

444 445 446 447 448 449 449.1

449.2 450 460

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Pornind de la egalitatea fundamentala ACTIV – PASIV se structureaza modificari patrimoniale de crestere sau scadere care pot fi grupate în mod logic astfel:
• •

fiecare termen al egalitatii poate sa creasca sau sa scada; exista 2 posibilitati = 4 posibilitati (22 = 4): tipul 1 : activul si pasivul cresc simultan cu aceeasi valoare; tipul 2 : activul si pasivul scad simultan cu aceeasi valoare; tipul 3 : modificarile corelate opuse ca semn afecteaza numai activul, creste si scade cu aceeasi suma activul patrimonial, iar pasivul ramâne neschimbat; tipul 4 : modificarile afecteaza numai pasivul concomitent cu aceeasi suma, dar de sens contrar creste si scade pasivul patrimonial, activul ramâne neschimbat. Pornind de la egalitatea fundamentala: Avere – Datorii = Situatie administrativa neta (patrimoniul administativ)

deoarece exista trie termeni de comparatie, iar fiecare poate sa creasca sau sa scada, exista 32 = 9 posibilitati:
A (+) A (– ) D (+) SN (+) A (+) A (–) D (–) A (+) SN (– ) A (+) D (– ) A (– ) D (–) D (– ) D (+) D (– ) SN (+) SN (– ) SN (– ) A (–) SN (– ) D (+) SN (–) SN (+)

Pornind de la legalitatea fundamentala:
Bunuri + Disponibil + Creante = Fonduri + Finantari + Datorii

(B) (T) (Cr) (F) (CB) (D) deoarece exista termeni de comparatie, iar fiecare poate sa creasca sau sa scada, exista 62 = 36 posibilitati:

B(–) B(+) T(– ) Cr(– ) F(– ) CB(–) D(– ) B(+)B(– ) B(– )T(–) B(–)CR(–) F(– )B(–) CB(–)B(–) D(– )B(–)

T(+) B(+)T(+) T(+)T(–) T(+)Cr(– ) T(+)F(–) T(+)CB(–) T(+)D(– )

Cr(+) B(+)Cr(+) Cr(+)T(–) Cr(+)Cr(–) Cr( +)F(–) Cr(+)CB(–) Cr( +)D(–)

F(+) B(+)F(+) T(– )F(+) Cr(–)F(+) F(– )F(+) CB(–)F(+) D(– )F(+)

CB(+) B(+)CB(+) T(–)CB(+) Cr(–)CB(+) F(–)CB(+) CB( –)CB(+) D(–)CB(+)

D(+) B(+)D(+) T(– )D(+) Cr(– )D(+) F(– )D(+) CB(–)D(+) D(– )D(+)

Logic, rational si metodologic putem considera ca oricare ar fi structura si compozitia bilantului ca model structural de echilibru, orice operatie patrimoniala produce modificari corelative care afecteaza simultan si cu valoare cel putin doua elemente distincte, astfel încât relatia fundamentala A = P ramâne totdeauna verificata. Orice operatie patrimoniala prin care se procura bunuri si valori, se obtin mijloace disponibile, se deschi finantari implica simultan si cu aceeasi suma o obligatie, recunoasterea sursei de finantare, identitatea fondului din care s-au procurat acestea.

OPERATIA 1. Se procura bunuri si valori prin cumparare 2. Deschidere, finantare, conform bugetului aprobat 3. Se pune în functiune un mijloc fix în stare noua 4. Înregistrarea salariilor cuvenite angajatilor 5. Încasare taxe si contributii de la contribuabili 6. Împrumut public cu certificate de trezorerie 7. Consum de utilitati, servicii si resurse, contracte de la terti

MODIFICARI ÎN ACTIV Receptie inventar activ pentru bunuri si valori identificabile Alimentare disponibil de trezorerie Majorare în inventarul activ de mijloace Angajament activ pentru cheltuieli bugetare, cheltuieli cu salariile Majorare existent activ de trezorerie din încasari Creante si bani atrase din subscriere la împrumut Angajament activ pentru cheltuieli materiale

MODIFICARI ÎN PASIV Tr ansfer de proprietate angajament pasiv de datorii fata de terti furnizori Origine pasiva pentru sursa de acoperire financiara, finantare bugetara Acoperire financiara în fonduri proprii, fondul mijloacelor fixe Obligatie pasiva pentru plata salariilor la termen fata de angajati Recunoasterea pasiva finantare din veniturile bugetare încasate Obligatii scadente pentru originea de finantare a împrumuturilor Angajament pasiv pentru datorii de plata la terti furnizori

Exemple: Tipul 1 Exemplul 1 • achizitie stocuri de materiale 1.000.000 lei; • la receptia primirii bunurilor achizitionate se identifica realitatea concret materiala a stocurilor (majorare în inventarul activ de stocuri cu 1.000.000 lei); • simultan si cu aceeasi suma se recunoaste obligatia fata de furnizorul de stocuri de unde acestea au fost procurate (se majoreaza pasivul cu 1.000.000 lei în structura “datorii furnizori”);

rezulta ca se poate scrie: A A +X Activ + stocuri materiale = = = P P+X Pasiv + Datorii comerciale furnizori

Exemplul 2 • se deschide finantare 5.000.000 lei pentru aprobarea procurarii unui fond de carte; • deschiderea finantarii implica recunoasterea dreptului real de utilizare a sumei de bani disponibile într-un cont distinct la trezoreria publica (se alimenteaza contul cu disponibil, se constituie dreptul de utilizare a banilor potrivit clasificatiei bugetare); • simultan se recunoaste sursa de provenienta a finantarii, creditul bugetar aprobat cu scop determinat pentru procurarea fondului de carte; • se poate scrie: A = P A+X = P+X Activ + disponibilul Pasiv + finantare bugetara = institutiei anul curent Tipul 2 Exemplul 1 • presupunem ca am cumparat colectia de carte si suntem datori fata de compania de librarii “Cultura Nationala” sa achitam valoarea titlurilor de carte cumparate; • vom face plata catre furnizori; prin plata disponibilului de trezorerie utilizat se va micsora (scade disponibilul);

simultan plata se face cu destinatie pentru lichidarea datoriei catre furnizori (datoria fata de furnizor se va micsora; • se poate scrie: A A-X Activ – disponibil trezorerie A – 5.000.000 = = = = P P-X Pasiv – furnizori de carte P – 5.000.000

Exemplul 2 • se scoate din folosinta un mijloc fix (dulap arhiva) cu valoare de inventar 300.000; • prin scoaterea din folosinta se reduce inventarul activ de mijloace fixe; • simultan si cu aceeasi suma se rectifica prin scadere sursa proprie de finantare fondul mijloacelor fixe; • putem scrie: A A-X Activ – mijloace fixe Tipul 3

= = =

P P-X Pasiv – fondul mijloacelor fixe

casieria centrala ASE a colectat în numerar taxe de la candidatii la examenul de admitere – monetar, foa ie de varsamânt cu chitanta – depunând numerar 15.000.000 lei la trezoreria publica; • prin alimentarea contului de disponibil se majoreaza existentul de trezorerie; • pe baza monetarului se diminueaza numerarul din casierie;

putem scrie: A A+X -X = = P P = Pasiv

Activ + disponibil – casa în lei Tipul 4

Activ = Pasiv + X - X În aceasta situatie se încadreaza toate operatiile patrimoniale de constituire si utilizare a fondurilor de finantare, precum si transferurile de fonduri prin rectificarea bugetara, alimentarea si consumarea fondurilor extrabugetare; dupa caz alimentarea si utilizarea fondurilor speciale provenite din donatii, sponsorizari si contracte pentru activitatile autofinantate. Exemple de operatii: 1. transfer de active fixe corporale între institutii publice care depind administrativ de acelasi minister (transfer de mobilier scolar între universitati, transfer de tehnica de calcul între scoli, licee si universitati); 2. transfer de fonduri de finantare la Ministerul Educatiei Nationale pentru acoperirea financiara a cheltuielilor de transport la Metrorex si RATB; 3. transfer de fonduri calculate si retinute din datoriile fata de salariati catre bugetele de asigurari sociale, protectie speciala pentru somaj si asigurari prin Casa Nationala de Sanatate; 4. transfer de valori din fondul de finantare a mijloacelor fixe în fonduri pentru obiecte de inventar în situatia schimbarii destinatiei de folosinta a acestora , sau pentru bunuri si valori rezultate în urma dezmembrarii activelor fixe.

Specifica pentru institutiile publice este finantarea prin executia bugetului, în care se detaliaza destinatiile pentru cheltuieli si sursele financiare de acoperire a veniturilor dupa natura lor printr-o clasificatie bugetara unica. Bilantul ca model de echilibru a situatiei patrimoniului poate fi folosit ca procedeu de calcul si fundamentare a principiilor pe care se bazeaza sistemul de contabilitate. Considerând o situatie de patrimoniu la un moment dat, vom ilustra natura, sensul si valoarea operatiilor patrimoniale, cu titlu de exemplu, pentru o perioada de gestiune determinata. Analiza permanenta urmareste relatia cauzala dintre: a) natura operatiilor; b) elementele patrimoniale care se modifica; c) sensul de modificare patrimoniala (crestere sau scadere); d) încadrarea modificarilor patrimoniale prin raporturile cantitative si valorice de structura sau de volum din masa patrimoniului. Pornind de la relatia fundamentala: A=P justificam cu argumente de calcul ca oricare ar fi expresia statica a structurilor de patrimoniu, pe baza operatiilor economice si financiare – acestea produc modificari patrimoniale de volum sau de structura antren ând totdeauna un echilibru stabil, în asa fel încât, în orice conditii, relatia fundamentala A = P ramâne totdeauna verificata. Argumentele de justificare a operatiilor patrimoniale a temei prin calcule matematice. Pentru fiecare element patrimonial din bilant vom verifica relatia de echilibru stabil: Existent initial + Cresteri = Existent final + Micsorari

Pentru fiecare operatie vom afecta separat sensurile de modificare (crestere sau scadere). La nivel sintetic, concordanta si valoarea modificarilor pe baza de bilant se verifica prin totalizare.
CONTINUTUL MODELULUI OPERATIONAL DE ANALIZA PATRIMONIALA
TIPUL DE MODIFICARE RELATIA DE ECHILIBRU STABIL A+X=P+X +A A + Cheltuieli = P + Datorii fata de salariati +P 10.000.00 0 lei

NATURA OPERATIEI PATRIMONIALE 1 Conform ) clasificatiei bugetare, înregistrarea salarii, brut 10.000.000 lei conform state si acte justificative.

ELEMENTELE PATRIMONIALE CARE SE MODIFICA a) angajarea salariatilor reprezinta cheltuiel i bugetare, conform clasificatiei bugetare, majorare de cheltuieli; prin contract se recunoaste obligatia institutiei de a plati; se majoreaza datoriile fata de salariati Se rectifica prin scadere sursa proprie de finantare, fondul mijloacelor fixe Inventarul activ al mijloacelor fixe, aflate la dispozitia institutiei se reduce majorare disponibil la trezorerie, disponibil al institutiilor publice inventarul activ de numerar din casierie se reduce cu valoarea depunerii pe baza de monetar cu retinerile pentru impozit datoriilor fata de angajati se diminueaza se constituie obligatii de plata pentru impozit pe salarii

SENS

SUMA

b)

a) 2) Se scoate din folosinta un mijloc fix la valoarea de inventar de 8.000.000 lei 3 Cu foaie de ) varsamânt si chitanta se depune la Trezoreria publica numerar din casierie, 5.000.000 lei 4 Se calculeaza si ) se înregistreaza impozit pe salariile datorate angajatilor 2.500.000 lei

-P

b)

P– X=A – X P – fondul mijloacelor fixe = A – mijloace fixe

8.000.000 lei

-A

a)

+A A+X –X=P A + Disponibil – Casa în lei = P 5.000.000 lei

b)

-A

a)

-P

A=P –X+X A = P – Datorii fata de salariati + impozit pe salarii 2.500.000 lei

b)

+P

MODIFICARI PATRIMONIALE / BILANT MOBIL STARE INITIALA MODIFICARE I A +X = P + X + MIJLOACE FIXE DISPONIBIL CHELTUIELI CU SALARII CASA ÎN LEI TOTAL ACTIV FONDUL MIJLOA-CELOR FIXE FINANTARE BUGET PENTRU ANUL CURENT SALARII DE PLATIT IMPOZIT PE SALARII TOTAL PASIV 200.000.000 10.000.000 8.000.000 5.000.000 200.000.000 45.000.000 10.000.000 8.000.000 8.000.000 5.000.000 45.000.000 150.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 + MODIFICARE II A– X = P- X 8.000.000 5.000.000 MODIFICARE III A+X –X = P + MODIFICARE IV A=P –X + X + 37.000.000 155.000.000 10.000.000 ? 202.000.000 37.000.000 STARE FINALA

ELEMENT DE BILANT

155.000.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

155.000.000 7.500.000 2.500.000 202.000.000

CONCLUZII: (1) Oricare ar fi structura patrimoniului, în bilant se reflecta prin dubla reprezentare un echilibru stabil care verifica totdeauna relatia fundamentala. În orice conditii, modificarile patrimoniale afectea za simultan cel putin doua elemente structurale distincte din bilant. Sensul, valoarea si finalitatea modificarilor patrimoniale pe baza de bilant au totdeauna justificare, prin relatia de echilibru stabil, care conserva principiul fundamental al dublei reprezentari. Totdeauna, raporturile de schimb patrimonial sunt verificate cu argumente de calcul matematic, ceea ce justifica egalitati, corelatii, dar si stabilitatea reprezentarilor adecvate despre existenta si starea valorilor pentru un moment de timp determinat.

(2)

(3)

(4)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful