You are on page 1of 1

Raspored predstava u HNK u Osijeku od 14.06. do 21.06.2015.

Nedjelja,
14.06.
Ponedjeljak,
15.06.

18 sati

Predstava u povodu 5 godina rada BALETNOG


STUDIJA HNK u Osijeku
ASTECI - Koreograf predstave je Laura del Carmen
Velasco Farrera

20 sati

Glazbena ostavtina Bele pl. Adamovicha epinskog


koncert (u sv. foyeru)

19,30sati

Gostovanje u Subotici-SUMNJIVO LICE, komedija


Branislava Nuia
KAZALINA LJETNA PICA
HARMSIJEK, komedija Daniila Harmsa
KAZALINA LJETNA PICA
DON GIOVANNI, opera Wolfganga Amadeusa Mozarta
260 DANA, drama Marijana Gubine (za pretplatnike)
260 DANA, drama Marijana Gubine (za pretplatnike)
260 DANA, drama Marijana Gubine (za pretplatnike)
260 DANA, drama Marijana Gubine (za pretplatnike)
Gostovanje u Virovitici
260 DANA, drama Marijana Gubine
-

Utorak, 16.06.

19,30 sati

Srijeda, 17.06.

19,30sati

etvrtak, 18.06.

19 sati
21 sat
19 sati
21 sat
21 sat

Petak, 19.06.
Subota, 20.06.
Nedjelja, 21.06.

upanijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734
www.hnk-osijek.hr