You are on page 1of 1

URBANIZAM, OSNOVE URBANIZMA

Sistem bodovanja i ocenjivanja


drumski-saobraajni, drumski-transportni i logistika
Kriterijum
Prisustvo predavanjima
Angazovanost na vezbama
Ocena semestralnog rada
Ocena na ispitu
UKUPNO

Procenat ucesca u oceni


10
20
40
30
100

OBRAZLOENJE I BODOVI
1. Prisustvo predavanjima
prisustvo i kvalitet odgovora reakcija na predavanje ine broj bodova (od 0 - 10)
2. Angaovanost na vebama
Procena asistenta (od 10 do 20)
3. Ocena semestralnog rada
Broj bodova usaglasen sa ocenom (od 6 do 10) u iznosu od 21 do 40 bodova (videti na
prilozenoj tabeli)
4. Ocena na ispitu
Broj bodova usaglasen sa ocenom (od 6 do 10) u iznosu od 15 do 30 bodova (videti na
prilozenoj tabeli)
ZAKLJUNA OCENA
broj bodova
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

ocena
6
7
8
9
10

NAPOMENA:
USLOV ZA DOBIJANJE ZAKLJUNE OCENE JE
POZITIVNO OCENJEN ISPIT

USLOVI:
Angaovanost na vezbama:
Obavezno prisustvo vebama (uz dva dozvoljena minusa) i procena asistenta o angaovanju
Semestrali rad:
Obavezna predaja semestralnog rada u zakazanom roku; samo pozitivno ocenjen rad
obezbedjuje pravo izlaska na ispit
Ispit:
Obavezno polaganje ispita za sve kandidate bez obzira na broj osvojenih poena
(osim za, od strane asistenta predloene studente koji se odbranom rada oslobode polaganja
ispita: ovi studenti treba da imaju minimalno 8 poena za prisustvo predavanjima)