You are on page 1of 1

Recipis

Despre recepionarea sumei mprumutate


locul i data emiterii recipisei, cu litere
Subsemnatul

(a)

(mprumutatul)

_________________________________

contractului de mprumut nr. _____din _______________ 200 _,

am

primit

conform
de

la

(mprumuttor)__________________________________________________________ lei (cu cifre i


litere) (sau USD/EURO, echivalentul a ______________________________________ lei (cu cifre i
litere).
Suma dat m oblig s-o restitui n termenele prevzute n contract.
mprumutatul _____________________
data i semntura
Recipis
Despre recepionarea sumei datorate de la mprumutat
locul i data emiterii recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) (mprumuttorul) _______________________________________ conform


contractului de mprumut nr. _____din ______________________ 200_, am primit de la
(mprumutat)__________________________________________________________ lei (cu cifre i
litere) (sau USD/EURO, echivalentul a ______________________________________ lei (cu cifre i
litere).
Pretenii n legtur cu executarea contractului de mprumut nr. ____ din ______ nu am.
mprumuttorul _____________________
data i semntura