You are on page 1of 1

Formats de video

En el video, el mode de funcionament s semblant, de manera


que hi ha formats de videp i codecs de compressi de video.
Alguns formats de video admeten diferents cdecs de
compressi. Aquest tipus de formats reben el nom de
contenidors.
Formats de video
avi
mpg

wmv

rm

moc

flv

s un contenidor que emmagatzema la informacin per capes: un per a video i una altra
per a so.
El video es pot desear sense compromis o se li poden aplicar diferents codecs.
s un contenidor, mormalment per a codecs tambe anomenats mpeg, tot i que nadmet
daltres. s el format mes utilitzat en las baixades de pel.licules cinema a travs
dinternet.
s el format de Microsoft usat de manera nativa per Windows Media Player i inte grat als
Codec
sistemes
Es lutiltzat
les XP
cameres
de video.
2 hores
de alta
video
operatius
2000 per
server,
i Vista. digitals
En les ultimes
versions
admet
definici. La versi
DV perde
lemissor
deDVD
videoocupen
en temps
extensi asf.video,
Es creapero
mitjanant
qualitat
15real
GB.t
Comprimeix
no so. un codificador que
Microsoft
Mpeg 1
distribueix gratuitament.
Admet una resolucin mxima de la imatge de
s un dels formats ms usats en la transmissi de video per Internet, propietat de Real
Comprimeix video
320x240 pixels i una amplada de banda d 1,5.
Networks,
i so amb diversos
Mpeg 2
amb codificaci propia. Li cal el seu propi visor (Real Player), el seu servidor per a la
Admet una resolucin mxima de la imatge
nivells de compretransmissi
televisi)
i una
dedels
banda
Mpeg (Real
ssio
segons
Server)
i ellamseu (qualitats
codificadorde
(Real
Producer)
per amplada
a la creacio
fitxers.
Dentre
3 nativa
i 10 Mbits
plada
deutilitzat
banda de
ess el
format
manera
pels sistemes Macintosh. Aplica un cdec Molt
Mpeg 4
efica,
collida
lamplada
de banda
mantenint
unaamb una mida for
anomenat Sorensem, Redueix
que aconsegueix
fitxers
de qualitat
aceptable
Qualitat
del
video
similar
a
mpeg2.
Es
pot
emreduida.
s el format de visdeoMagatzemar
natiu per als fitxers
sCD.
molt utilitzat en els diposits de video
en un flash.
format
perEst basat en lmpeg4, amb una amplada de banda
(llocs on semmagatzemen
videos).
DivX Internet
configurable
en

Xvid

el moment de la compressi. Genera fitxers de video petits amb


una
qualitat aceptable.
s un cdec lliure basat tamb en lestndar mpeg 4-asp,
desenvolupat per programadors voluntaris, amb una gran eficacia de
compressio i una qualitat aceptable.

Compressio de video
Sense el sistemes de compressio i codificaci de video, el fitxers resultants serien
midamolt
tan gran que aquesta nimpediria la distribuci, no nomes per Internet,
DivX esduna
un cdec
sino
fins
i
tot
efica i molt utilitzat enenlaformat DVD o CD.
digitalitzaci de pelicules.
Xvid tambe es un cdec
molt efica similar a
Gerard Pamblanco Garcs
lanterior. Com que es lliure,
no hi ha problemas legals