You are on page 1of 40

II.

VRIJEME TUMANIZMA

Ipak Hrvatska
Uruavanjem komunistikog sustava Srednje i Istone Europe, kao i
rasklapanjem Varavskog ugovora, vie ni samoupravni komunistiki
reim Jugoslavije nije imao smisla. Komitet 300 imao je vrlo preciznu
strategiju za Jugoslaviju. Pogurati preko svog podanika Ante Markovia
urnu privatizaciju po Friedmanovom receptu u kojoj e Chicago boys
nametanjem ok terapije slobodnog trita pograbiti sve to je imalo
vrijedno. Osim toga. Ante Markovi je kao Hrvat na mjestu predsjednika
Saveznog

izvrnog vijea trebao

posluiti kao

vjeti trik, stvoriti

percepciju kod proganjanog i tlaenog hrvatskog naroda u komunistikoj


Jugoslaviji kako je konano doao na svoje, kako ima svog elnog ovjeka
u Jugoslaviji koji ga zasigurno nee iznevjeriti pa stoga nee posezati za
vjenom tlapnjom o slobodi i nezavisnosti. Da bi angloameriko
masonstvo

osiguralo

cjelovitost

Jugoslavije,

za

drugog

ovjeka

tranzicijske Jugoslavije infiltriralo je jo jednog Hrvata. Budimira Lonara


(kasnije poznatog kao gurua predsjednika drave Mesia). na mjesto
ministra vanjskih poslova, poznatog po svojoj slavnoj izjavi: Za mene
postoji samo Jugoslavija, a ne Hrvatska.
Anemina politika Ante Markovia, iako potpomognuta financijskim
injekcijama, nije urodila plodom. Hrvatski narod je vrlo brzo uoio
podvalu jer prolo je vrijeme za bilo kakve isprazne dogovore. Na prvim
viestranakim izborima tijekom travnja i svibnja 1990. godine, stranka
hrvatskog disidenta dr. Franje Tumana, HDZ, premono pobjeuje na
izborima osvojivi 205 od 351 zastupnikih mjesta u Saboru. Tuman je u
masonskom svijetu doekan kao nona mora, avet prolosti, stjegonoa
hrvatstva. Bio je to znak za uzbunu u Komitetu 300. Jugoslavija se
morala zadrati pod svaku cijenu, britanska ila kucavica prema Srednjem

istoku nije smjela biti ugroena. Osim toga, trinaesto pleme Izraela
oslobaao je i put svile, gdje je osvajanje strateke toke, Afganistana,
bilo samo pitanje vremena. Ta druga britanska transverzala, koja prolazi
preteito islamskim svijetom, takoer ni u kom sluaju nije smjela biti
omeena dvjema katolikim dravama, Hrvatskom na zapadu i Filipinima
na istoku.
Okrugli stol je preko britanske tajne slube MI6, uz pomo Velike
loe Jugoslavije, vrlo brzo vidio rjeenje u svom izabraniku Slobodanu
Miloeviu. Miloevi, iako nije bio mason, kao sebeljubiva, podatna i
shizofrena osoba s izrazitom karizmom populistikog despotizma, bio je
idealan izbor za ouvanje Jugoslavije. Jasno, uporabom sile. Prema
naputcima MI6. Miloevi je blokirao (osvajanjem Vojvodine. Kosova i
Crne Gore) konfederalni sporazum etiriju jugoslavenskih republika i
nametanje modeme federacije (jedan ovjek, jedan glas) moglo je
poeti.
Da bi Miloevi uspostavio vojnu kontrolu nad itavom Jugoslavijom
(Slovenija nije bila bitna poto se britansko masonstvo duboko ukorijenilo
u njen politiki vrli), nuno je trebalo uvesti embargo na uvoz oruja, koje
li ironije, za itavu Jugoslaviju. Forma bi se ispunila, na jednoj strani bi
bila etvrta vojna sila svijeta, a na drugoj nita. Na scenu je stupio
nezaobilazni Budimir Lonar koji je zatraio od Vijea sigurnosti pri UN-u
uvoenje embarga na uvoz oruja. Osim toga. Lonar nalae Miloevievu
ovjeku u UN-u. Vladislavu Jovanoviu, da takoer pismeno zatrai od
Vijea sigurnosti uvoenje embarga. Normalno da je odluka o embargu,
kao i itava farsa oko njega, bila pitanje formalnosti, poto jo uvijek
jedina slubeno priznata drava u UN-u. Jugoslavija, za sebe samu trai
uvoenje embarga na uvoz oruja. Meutim, uvidjevi u toj odluci
podmuklu obmanu, samoubilaku akciju protiv ugroenog hrvatskog
naroda, usprotivila se stalna lanica VS-a. Kina. Ali tada dolazi na vidjelo
sva mo masonskog Okruglog stola, Kina pritisnuta ucjenama brzo
poputa pred britanskim masonstvom.
Zahvaljujui upornosti i lucidnosti hrvatskog predsjednika dr. Franje

Tumana nije ba sve ilo po planu vladara svijeta. No, oni su se vjeto
prilagoavali novim neplaniranim situacijama. esto se moglo uoiti i
odleeno

neslaganje

izmeu

anglosaksonskog,

judeoamerikog

romanskog masonstva glede pojedinih politikih stavova u Hrvatskoj i


Bosni i Hercegovini, ali to nimalo nisu bile dogmatske razlike izmeu njih,
ve, vie bi se moglo rei. svaa lopova oko ratnog plijena. Koristei
tajne slube, preko svojih filijala -vodeih svjetskih medija, kao i
svesrdnom pomou hrvatskih herostrata, svjetska nadvlast je nametala
svoja rjeenja za Hrvatsku. Praktiki nisu ostvarili svoj prvobitni plan o
ouvanju Jugoslavije i nisu uspjeli pokoriti Hrvatsku izvana, ali su je
postupno pokorili iznutra. Uinak je gotovo identian. Moda i gori, jer
hrvatski prostoduni puk vie ne vidi svog novog zlokobnog gospodara,
kako ga je nekad jasno vidio u velikosrpskom hegemonizmu.
Proglaenje

samostalnosti

Republike

Hrvatske

doekano

je

masonskom svijetu kao najcrnji ir na zdravom tijelu kojega nuno


treba ukloniti. Poela je prava salva napada u zapadnim medijima na
hrvatsku faistoidnu dravu, na genocidan hrvatski narod, na njenog
autokratskog predsjednika itd. Najomiljenija je bila tema o hrvatskom
ustakom barjaku (zbog bjesomunih napada Hrvatska je morala
izmijeniti svoj povijesni gib s prvim bijelim poljem) pod kojemu su Hrvati
klali idove i Srbe. Washington Post objavljuje veliki lanak pod
naslovom: Danas je ponovo podignuta ustaka zastava''; New York
Times komentira: Odluka gospodina Tumana da zastava bude po
modelu kojega su imale i ustae samo pogorava postojee stanje..., itd.
Osim

toga

inenjeri

rata

obmana

reiraju

putem

medija

nevjerojatne gnusobe i podvale. Jednu od podmuklijih podvala uoi


samog rata reirala je britanska televizija na internacionalnom kanalu
BBC. Televizija je izvjeivala o balvan revoluciji u Kninu s puno
dubokog razumijevanja prema ugroenom srpskom puanstvu. Nita
neobino, da tijekom izvjea nisu prikazivane snimke s Kosova u kojima
srpska policija bezono mlati civilno puanstvo. Ili, tijekom najee
opsade Vukovara, britanska informativna postaja Channel Four News
prikazuje dokumentarni film Ratlines u kojemu se Hrvati prikazuju kao

klerofaisti, suradnici nacistikog genocida, koji su u dingom svjetskom


ratu pobili oko milijun Srba, a u ovom graanskom ratu nose kukaste
krieve

na

svojim

kacigama,

SS-odore,

pozdravljaju

nacistikim

pozdravom, a u Bosni nemilice ubijaju Muslimane i Srbe, itd.123


Nisu

samo

Hrvati

bili

stigmatizirani

raznim

podvalama

podmetanjima. Bili su to isto i Bonjaci, ali samo u sluajevima ako su bili


izravno u sukobu sa Srbima (ako su bili u sukobu s Hrvatima tada su
nosili etiketu pravednika). Tako je ugledni novinar BBC-a. John Simpson
permanentno optuivao bonjaku vladu kako sama puca po stanovnitvu
Sarajeva te iskljuuje struju u gradu, samo zato da bi privukla
meunarodne simpatije i sl. ak je izrazio sumnju da je krvavi masakr na
sarajevskoj trnici Markale u veljai 1994. godine izvrila bonjaka
strana. Vrhunac ogavnih nebuloza takoer je objavio britanski BBC nakon
to je televizijska ekipa ITN-a snimila ive kosture logora Omarska u
kolovozu 1992. godine. Obrazloenje se svodilo na to da su ti mravci
ustvari slobodni Muslimani koji se nalaze s dinge strane ice, a da su u
logom Srbi. Njihovu neuhranjenost pravdalo se opom nestaicom hrane
u BiH, a za najpoznatijeg kostura. Fikreta Alia, reeno je kako je jako
bolestan i da zato tako loe izgleda.124
Vjeni i jedini hrvatski saveznik, Sveta Stolica, pokvarila je planove
masonskih grabeljivaca. Ona ne samo da je u Hrvatskoj vidjela Predzie
kranstva (Antemurale Christianitatis), kako je Hrvatsku nazvao papa
Lav X. 1517. godine, ve i obespravljeni vjerniki narod koji se na
vjetrometini ratnih zbivanja, na klizitu vjera i civilizacija, othrvao svim
osvajaima i odolio svim kunjama te ostao vjeran Katolikoj crkvi. Sveta
Stolica je s jakom tajnom diplomacijom uspjela pridobiti dravnike iz
konzervativnih stranaka Njemake i Austrije (Helmut Kohl, Hans-Dietrich
Genscher, Alojz Mock i dr.) koje su, sreom za Hrvatsku, tada bili na
vlasti. Meunarodnim priznanjem Hrvatske, 3. listopada 1991. godine od
Svete Stolice, 18. prosinca 1991. godine od Njemake, izbezumljeno
svjetsko masonstvo stavljeno je pred gotov in.
Njemaka je priznanjem Hrvatske i svrstavanjem uz Vatikan

zapeatila svoju sudbinu. Bio je to samo dobar razlog da se Njemaka u


potpunosti politiki eutanazira da vie nikada ne postane remetilaki
faktor svjetske nadvlade, a Genscher je, kao najvei pobornik hrvatskog
priznanja, morao podnijeti ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova.
Za Hrvatsku, s obzirom na nove okolnosti, izvaene su iz ladica stare
zemljopisne mape Okruglog stola, koje je Milnerova grupa iitala
poetkom 20. stoljea i nudila Nikoli Paiu. Bio je to potez ViroviticaKarlovac-Karlobag. granica Velike Srbije.
Meutim, hrvatski vojnici su drugaije razmiljali. Bili su to hrvatski
domoljubi s krunicom oko vrata, koji su itekako politiki mislili i imali
sveti razlog za borbu, za razliku od zapadnjakih NATO-ovih vojnika,
potpuno apolitinih profesionalaca koji ratuju samo za novac. A ako se
ratuje za novac, jedini motiv toga vojnika je ostati iv, jer zato ratovati
tako da se dovede svoj ivot u opasnost i zbog ega poginuti? To je
svemirski velika razlika ratovanja izmeu ta dva vojnika, to nisu shvatili
gospodari svijeta. Nisu ni shvatili da je vojnik s kriem i krunicom kao
simbolom hrvatskog nacionalnog i katolikog identiteta neunitiv u
odnosu na bezbone horde zla na suprotnoj strani, s demonskim
simbolima petokrake i lubanje s kostima. Stoga niti Milnerova granica vie
nije bila osvojiva, dapae i trenutno okupirane granice srpskoetnikog
agresora dolazile su u pitanje.
Komitet 300 osmiljavao je novu podvalu. Uvjet za priznanje
Hrvatske od strane zemalja Europske Zajednice, kao i od ostalih
podanikih zemalja svjetskog masonstva, bio je da Hrvatska prihvati tri
poniavajua ultimatuma. Hitno je morala obustaviti oslobaajue vojne
operacije u zapadnoj Slavoniji, promijeniti Ustav tako da titi prava
nacionalnih manjina na nain koji ne postoji nigdje u zemljama zapadnog
svijeta,

dozvoliti

mirovnim

snagama

nazvanim

UNPROFOR

da

zacementiraju postojee stanje na otprilike treini ukupne povrine


Hrvatske. Osim zatite srpskih osvojenih steevina, plan je omoguio
povlaenje JNA u Bosnu i Hercegovinu, a time i nova srpska osvajanja i
nova etnika ienja. Arhitekt tog podmuklog plana bio je nezaobilazni
masonski hrvatofob Gianni De Michelis.

Hrvatska vojska, pod vrhovnitvom dr. Tumana, stasala je u


respektabilnu vojnu silu i pitanje osloboenja Hrvatske postalo je samo
pitanje vremena. Zadnji masonski pokuaji famoznim planom Z-4 da se
od Hrvatske stvori konfederacija hrvatske i sipske republike nisu urodili
plodom. Tada se hitro judeoameriko masonstvo toboe svrstava na
hrvatsku stranu pa SAD logistiki pomae hrvatske oruane snage u
oslobodilakoj akciji Oluja. Poinje era tzv. prijateljstva SAD-a i Hrvatske.
Williama Perryja i Gojka uka, i nitko vie ni ne spominje ubojstvo 35
hrvatskih vojnika pred Banja Lukom od strane amerikih zrakoplova.
Jasno da se radilo o najveoj obmani. Hrvatski vojnici kao osobit ratniki
soj vrlo brzo e trebati trinaestom plemenu Izraela kao topovsko meso u
sastavu okupacijskih snaga NATO-saveza.

Hrvatska kroz masonske ucjene


Hrvatsku je nakon velebne akcije Oluja intenzivno ucjenjivao komitet
300

mirnom

reintegracijom

istone

Slavonije,

kao

ekonomskim

sankcijama. Zato? Trebalo je u potpunosti ukloniti hrvatski utjecaj u


politikom rjeenju Bosne i Hercegovine, budui da se moralo neto
kompenzirati vjernim masonskim sluganima Srbima zbog propasti tzv.
Krajine. Drugi razlog bio je jo vaniji za Komitet 300. a taj je da ako se
ve ne moe smijeniti nacionalistiko vodstvo u Hrvatskoj onda mu se
mora nametnuti bezuvjetno Friedmanovo slobodno trite te ga prisiliti da
pivo sve banke, a poslije i druge uspjene dravne korporacije budu
privatizirane.
Meutim, najvanije je pivo bilo osvojiti medije. Upravo kako su
proroki Protokoli sionskih mudraca jo 1897. godine predvidjeli vanost
informacije, informacija je s vremenom postala najubojitije oruje
osvajanja svijeta. Jer tko je vlasnik medija, taj raspolae istinom. Tko
raspolae istinom, taj ima mo i vladat e ljudskim umom i naumom.
Osvajanjem medija vrlo lako e se prodavati floskule kako kapital nema
nacionalnost, kako je drava lo gospodar, kako su svi domai tajkuni
banda lopovska za razliku od stranih uspjenih ulagaa i sl. Isto tako

lako e se vjeto lansirati nebuloze o hrvatskoj agresiji na Bosnu i


Hercegovinu, o Tumanovom dijeljenju Bosne, o Oluji kao zloinakom
pothvatu, kriminalizirat e se hrvatski branitelji, itd. Mediji su padali jedan
za drugim u kande masonskih grabeljivaca ili njihovih zombiziranih
poslunika. Neki nespretni pokuaji tom odupiranju (Veernji list,
Slobodna Dalmacija itd.) neslavno su zavrili. Tzv. Katedralu duha, HTV,
predsjednik Tuman je nastojao obraniti od demokratiziranja, ali bio je
to uzavreli lonac najgueg neoliberalno-masonskog taloga koji je
Tumanovom smru eksplodirao.
Iako se dr. Tuman ilavo odupirao, hrvatske banke su nakon
izvrenih sanacija otile u vlasnitvo masonskih elitista. One koje su
ostale u vlasnitvu hrvatskih poslodavaca kasnije e biti unitene
(Glumina banka unitena je famoznim aferama, Hercegovaka banka
tenkovima itd.). Nametanjem nerealnog fiksnog teaja od MMF-a.
najavljen je skori sumrak hrvatskog gospodarstva. Budui da vie nita
nije bilo isplativo proizvoditi u ratom razorenom hrvatskom gospodarstvu,
likovali su svakojaki uvoznici i verceri. Poelo je doba prouzroenih
steajeva, gdje strani grabeljiva za bescjenje postaju vlasnici hrvatskih
tvrtki. Meutim hrvatsko srebro, najvrednije kompanije u dravnom
vlasnitvu,

predsjednik

Tuman

je

uspio

sauvati

od

svjetskih

grabeljivaca. To mu nikada nisu oprostili. Zato su i stigle godine politike


izolacije pred Hrvatsku, ali jo uvijek ponosnu i slobodnu Hrvatsku!
Komitet

300

je

Dejtonskim

sporazumom

podijelio

Bosnu

Hercegovinu na dva dijela, srpski i bonjako-hrvatski. Dogodilo se


upravo ono to su godinama osmiljavali Miloevievi i Izetbegovievi
poklisari paralelno s mnogim europskim misionarima (Cutillierov, VenceOwenov, Owen-Stoltenbergov plan podjele BiH). Zanimljivo je da je
krimen podjele Bosne i Hercegovine ostao samo na hrvatskoj strani meu
mnogim hrvatskim masonskim podanicima, zaslijepljenim svjetskom
globalistikom diktaturom. Nevjerojatna je ta podvala, da oni koji su
jedini eljeli sauvati cjelovitost Bosne i Hercegovine (jasno da je hrvatsko
vrhovnitvo vidjevi razne planove o podjeli Bosne i Hercegovine imalo
takoer priuvni plan o podijeli), ne samo zbog najmalobrojnijeg

hrvatskog naroda koji je raspren po itavom teritoriju, ve i zbog


stratekih razloga s obzirom na dugu granicu Hrvatske s Bosnom i
Hercegovinom, postaju krivci za podjelu. Danas bar bi istina svakomu
trebala biti jasna, kada se Hrvati grevito, ali bezuspjeno, kao i
poetkom rata bore za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu, ali ravnopravnu
dravu s tri konstitutivna naroda.
Moda je nekome izgledalo logino da Srbi poput Kurda u Iraku
trebaju biti zasebno, dok Bonjaci i Hrvati poput muslimanskih ijita i
sunita mogu nai zajedniki jezik u istoj dravi. Stvarnost je sasvim neto
drugo. Ciljano je Komitet 300 iao na marginaliziranje najstarijeg naroda
Bosne i Hercegovine. Hrvata, kako bi se s vremenom zbog majorizacije
bonjakog puanstva intenzivno iseljavao. Danas imamo apsolutnu
potvrdu te zlokobne slutnje. estim promjenama Ustava Bosne i
Hercegovine, kao i najnovijim prijedlozima za konano politiko rjeenje.
Hrvati kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini vie praktiki ne
postoje. Drava sve vie dobiva svoj zavrni oblik kao drava dva naroda.
Srba i Bonjaka, s dvije republike. Kompromis e se u svakom sluaju
nametnuti, neto izmeu Dodikove labave konfederacije i Silajdieve
unitarne drave.
Iako se u javnosti stie dojam o golemim konceptualnim razlikama
bonjakih i srpskih dunosnika glede konanog ustrojstva Bosne i
Hercegovine, istina je neto drugo. Te goleme razlike samo su igra
percepcije kojom voe zabavljaju svoje narode. Pod paskom Komiteta
300. o zavrnom politikom ustrojstvu BiH dogovoriti e se u Velikoj loi
Bosne i Hercegovine. Uz pomo Velike loe Slovenije, 2005. godine su tri
nacionalne masonske loe, Lux Bosnia (bonjaka), Ivo Andri (hrvatska)
i Veritas (srpska) osnovali svoju veliku lou. Budui da nas povijest ui o
uroenom velikosrpstvu srpskih masona i kozmopolitizmu hrvatskih
masona rezultat je unaprijed poznat. Osim toga mora se uzeti u obzir i
sve snaniji utjecaj bonjakih masona u svijetu, predvoenih, navodno,
bosanskim emigrantom Adilom Zulafikarpaiem. Tako je Nacionalni
Kongres Republike BiH iznio neka nagaanja kako je Senat Bonjakog
instituta Adila Zulafikarpaia. kao i Klub Bonjakog instituta (institut je

namijenjen bonjakoj eliti u kojoj su Haris Silajdi. Sulejman Tihi.


Zlatko Lagumija itd.) postao mjesto novaenja bosanskohercegovakih
masona.

Masonstvo u Republici Hrvatskoj


Nisu samo ucjene krasile politiku vladara svijeta prema Hrvatskoj.
Hrvatsku je bilo nuno razoriti, ne samo gospodarski i materijalno, ve i
duhovno. Trebalo je unititi dostojanstvo hrvatskog ovjeka, hrvatsko
domoljublje i bogoljublje. To se nije moglo iskorijeniti izvana, sankcijama,
ucjenama i prijetnjama, ve jedino iznutra. Jo prije poetka krvavog rata
u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini masonstvo se vrlo brzo organiziralo. Ne
samo da je izravno djelovalo, kako na ouvanju Jugoslavije prije i tijekom
rata. tako i na sistematskom uruavanju hrvatskog nacionalnog bia. ve
se ono izravno ili neizravno infiltriralo u tisue raznorodnih humanitarnih
drutava, nevladinih udruga, najraznovrsnijih filantropskih odbora, te
bezbrojnih

nadolazeih

vjerskih

sekta

kultova.

Svom

tom

najraznovrsnijom kompilacijom bljutavosti i nakaznosti dirigirao

je

Komitet 300 putem britanskog MI6 i amerike CLA-e.


Nakon prvih viestranakih izbora, u lipnju 1990. godine u Beogradu
je obnovljena Velika loa Jugoslavije koja je imala jedini zadatak da
sauva cjelovitost Jugoslavije. U jednom intervjuu za beogradski Nedeljni
telegraf, poznati srpski mason Zoran Nenezi je izjavio: Iz Hrvatske su
nai lanovi bili, primjerice, odvjetnik Silvije Degen i lijenik Asim
Kurjak... pa i hrvatski premjer Zlatko Matea. Usporedo je u Hrvatskoj
Alojz Presiek, lan amerike masonske loe Misson od 1965. godine
(poznat po svojim izjavama kako su u bivoj Jugoslaviji za rat podjednako
krivi Srbi i Hrvati, ali i po navodnoj vatrenoj podrci i financiranju
Dobroslava Parage), pokuavao obnoviti masonsku lou Libertas koja bi
okupila prvake svih oporbenih stranaka.

125

Budui da klima u Hrvatskoj nije bila naklonjena slobodnim zidarima,


hrvatski slobodni zidari ukljuuju se ponajee u masonske loe u Beu,
Klagenfurtu, Grazu i Budimpeti. Naime, iako se predsjednik dr. Tuman

zanimao za utjecaj masonstva na politiku, poglavito na stranku HDZ. on


nije shvaao pravu narav i mo masonstva. Iako je smatrao masonstvo
vie kao pripomono udruenje u britanskoj i francuskoj tajnoj diplomaciji
vanjske politike, a ne kao velevlast te politike, bio je odluan borac protiv
masonstva (to je bio najvei razlog izolacionistike politike masonskih
velesila

protiv

Hrvatske).

Na

inicijativu

austrijskog

masona

ede

Kirchnera, roenog i odraslog u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Velike loe


Austrije osnovala se u Beu 21. oujka 1992. godine Deputacijska loa
Ilirija. U lou je primljeno osamnaest traitelja, trinaest iz Hrvatske i pet
iz Slovenije. Nakon smrti duhovnog oca i Starjeine Deputacijske loe
Ilirija Cede Kirchnera, 27. listopada 1993. godine zastupnik Starjeine za
Hrvatsku postaje Branimir Horvat.
Konano se rjeenjem Ministarstva uprave Republike Hrvatske 21.
rujna 1994. godine odobrio upis Velike loe starih i prihvaenih slobodnih
zidara Hrvatske u Registar udruenja graana. List je potpisalo deset
slobodnih zidara na Osnivakoj skuptini u Zagrebu u Vidoevievoj ulici
br. 9 ija su se imena uskoro pojavila u dnevnom tisku: Branimir Horvat,
Zvonimir Tomi, Nenad Porges, Slobodan Kuvalja, Radovan Horvat,
Nikola Wirth, Dragutin Dumani, Hrvoje Ragu. Zlatko Bourek i Zvonimir
epi. To je ujedno bio poetak uzleta masonstva u Hrvatskoj iji se broj
uskoro penje na sedamdeset lanova, od kojih su trideset i dva uzdignuta
na stupanj majstora.
U

listopadu

1995. godine

tridesetoro

brae

trae

dopust

Deputacijskoj loi Ilirija radi osnivanja tri masonske loe u Zagrebu. Poto
su osnovane tri masonske loe u Zagrebu, Hrvatska vila, Grof Ivan
Drakovi i Tri svjetla, Velika loa Austrije 14. rujna 1996. godine na
sveanoj ceremoniji u Trakoanu unosi svjetlo u sve tri loe. Time su
ostvareni uvjeti da ponovo oivi Orijent Zagreb te je omogueno i
osnivanje prve hrvatske samostalne Velike loe. To je ujedno znailo i
kraj procesa u kojemu se masonstvo umreilo u sve politike stranke,
medije, sveuilita, kulturna i portska drutva, civilne udruge itd. Danas
se pretpostavlja da je u Hrvatskoj vie od stotinu masonske brae, na
elu s velikim majstorom Draganom Kukavicom, biznismenom i elnikom

Hrvatsko-amerikog drutva, koja djeluju kroz masonske loe u Zagrebu,


Rijeci, Varadinu, Osijeku, Splitu itd. Meutim njihovi regrutni centri su
mnogobrojne masonske filijale zakukuljene filantropskim nakanama,
poput Rotary i Lions klubova, izniklih diljem Hrvatske, priznata je od
mnogih velikih loa sa svih pet kontinenata (8. prosinca 1999. godine
priznata je od Velike loe Engleske), a moda je najvee priznanje dobila
8. prosinca 2007. godine (na blagdan Bezgrenog zaea Blaene Djevice
Marija) kada su se u Zagrebu okupili masoni itavog svijeta na proslavi
230. obljetnice prve Velike loe Hrvatske, odnosno desete obljetnice
obnovljene velike loe.
Ne samo da je masonstvo uruilo slojeviti i mastodontski pokret
HDZ. ono je ozbiljno uzdrmalo dostojanstvenu i pomirbenu Tumanovu
Hrvatsku. Nije se na subverziji Hrvatske radilo samo putem osvojenih
novina, radija i televizije u kojima su se isticali potomci jugounitaristikih
predaka,

ve

se

masonstvo

uvuklo

samu

stranku

pokojnog

predsjednika. Svi ti masoni i masonski kandidati unutar HDZ-a tajno su se


sastajali u loama s masonima iz drugih stranaka meu kojima je bilo i
onih kojima Hrvatska nije bila nimalo blizu srca. Osim to je poznat
kozmopolitizam

nehrvatstvo

hrvatskih

masona,

poznat

je strogi

hijerarhijski ustroj masonskog sustava. Stoga je potpuno jasno koga e


HDZ-ov mason slijediti u svom politikom svjetonazoru i djelovanju: ne
svoju stranku i dr. Tumana, ve velikog majstora. ak se je i unutar
samog HDZ-a osjealo rivalstvo dviju masonskih struja, u javnosti
gledano kao rivalstvo naklonosti Francuske i SAD-a, kao rivalstvo Hrvoja
arinia i Gojka uka, a u stvarnosti rivalstvo francuskog Velikog
Orijenta i kotskog masonskog reda.
Na kraju krakova masonske hobotnice masonstvo je stvorilo
eskadrile sitnih glodavaca koji uvjereni da ine vanu stvar u stvari
nagrizaju i razaraju hrvatsko nacionalno bie. Registriralo se u Hrvatskoj
oko trideset tisua svakojakih udruga i zadruga, odbora i drutava, tko
zna sve za kakva prava. Ako se izuzmu sva portska, braniteljska, ista
filantropska i druga opravdana drutva, ostaje oko est tisua nevladinih
udruga koje imaju posebno poslanje. Te udruge se financiraju izvana

(jedno

od

najpoznatijih

je

Otvoreno

drutvo

Hrvatska

svjetskog

manipulatora i kriminalca Georga Sorosa, lana CFR-a i Bilderberga), a


elnici tih dragovoljnih udruga su jako dobro plaeni zaposlenici.
Normalno je da nitko ne poklanja novac nekomu ako ne trai neto za
uzvrat, poglavito ne strane tajne slube koje ih financiraju. Stoga je i
zadatak tih nedodirljivih i ekskluzivnih, gotovo elitnih klubova da, toboe
borei se za demokratizaciju drutva, iskljuivo blate i pljuju po svojoj
dravi, po svemu onom to je za njih malo vie desno, nacionalno,
katoliko, tradicionalno, obiteljsko itd. Pored toga nisu rijetki meu tim
veleizdajnikim udrugama oni koji iskaljuju i neskrivenu mrnju prema
Domovinskom ratu i ljudima koji su stvorili hrvatsku dravu. Ti pilei
mozgovi, sitni samodopadni konformisti, esto nisu ni svjesni svog
iskonskog poslanja, kao i nepobitne injenice da niti jedan stranac ne
moe nanijeti toliko zla svojoj dravi kao strani plaenik.
Doao je kraj tumanizma. Zavrnoj razgradnji Hrvatske su se irom
otvorila

vrata.

Zakucan

je

avao

lijes

hrvatskog

ponosa,

samopotovanja i samosvojnosti. Hrvatska e uskoro postati zemlja puna


kompleksa

malodunosti

beznaajnosti

kojoj

se

sustavno

dezintegrirati hrvatsko nacionalno bie i zamjenjivati teze o zloincima i


optuenima. Hrvatska e postati mediokritetska, sluganska i podatna
zemlja kroz koju e nesmetano prolaziti protuboja ila kucavica
Ujedinjenog Kraljevstva.
Nije bolju najavu jedne druge Hrvatske mogao dati grad Zagreb
podizanjem crnog obeliska (masonske piramide) u ast devetstote
obljetnice grada 1995. godine. Na trgu Stjepana Radia u ulici Hrvatske
bratske zajednice u reiji Lions Cluba Kaptol otkriven je velebni spomenik
zagrebakim masonima. Teko da se takvo arhitektonsko rjeenje
dogodilo sluajno. Zar tadanji ministar kulture Bozo Bikupi nije bio
upuen u pravo znaenje te graevine? Ilije ipak dobro upuen?

Arhitekti podvala i opsjena


Glavnim epigonima okultnog Okruglog stola u ratu u Hrvatskoj i

Bosni i Hercegovini, meu itavom plejadom duobrinika za Jugoslaviju,


moemo smatrati lorda Petera Carringtona i lorda Davida Owena. Kao
istaknuti lanovi Komiteta 300 i Trilateralne komisije ne samo da su
upravljali ratnom krizom, ve su je i produbljivali kako bi nizom smiljenih
poteza produivali rat, a time vrili odreena testiranja koja e posluiti u
konanom globaliziranju svijeta uspostavom Novog svjetskog poretka.
Lord Carrington je poznati velemajstor prijevara (Argentina, Juna Afrika,
Rodezija itd.), rodbinski je vezan na najbogatiju obitelj svijeta, Rothschild.
a

svoj

svjetonazor

je

neskriveno

dokazao

izgradnjom

poganskog

boanstva ispred svoje kue. Carrington je elnik NATO-saveza, lan


RIIA-e i Bilderberg grupe, poznat po provoenju smjene bive britanske
premijerke Margaret Thatcher (jedne od rijetkih britanskih politiara
naklonjenih
ujedinjene

Hrvatskoj),
Europe,

predsjedatelj

poto

prvoj

Mirovne

fazi

se

premijerka

jednosvjetske

konferencije

Europske

odupirala
drave.
Zajednice

stvaranju

On
za

je

bio
bivu

Jugoslaviju, neskriveno naklonjen Slobodanu Miloeviu. Zanimljivo je da


su tijekom mirovne konferencije, dok je Carrington govorio o nekom
tobonjem neodreenom miru, na njegov mig srpske okupacijske snage
zauzimale nova podruja Hrvatske.
Imenovanjem Carringtona za predsjedavajueg Konferencije o
Jugoslaviji klonirala se situacija iz doba Drugog svjetskog rata. Ba kao
to su onda Churchillovi odanici Fitzroy MacClean, Randolph Churchill i
William Deakin stigli meu Titove partizane kako bi dali potporu
jugoslavenskom jedinstvu, ta je misija ovaj puta namijenjena lordu
Peteru Carringtonu. Umjesto Titovih partizana sada su tu bili Miloevievi
partizani.
Lord David Owen, ministar vanjskih poslova Velike Britanije i lan
RIIA-e, imenovan bio je za mirovnog posrednika u bivoj Jugoslaviji.
Owen e ostati obiljeen svojim zloinakim zahtjevima hrvatskom
vodstvu u korist Srbije, primjerice poput insistiranja da Hrvatska prepusti
Baranju Srbiji, da Republika Srpska dobije izlaz na Jadran od Motovuna do
Prevlake, da se Hrvatska odrekne 20 kilometara svog teritorija juno od
upanje za srpski koridor izmeu Republike Srpske i Srbije, da istona

Slavonija bude kondominij (zajednika uprava Hrvatske i Srbije) i si.


Svakako je lord Owen najzasluniji za inscenirani rat izmeu Hrvata i
Muslimana-Bonjaka. Njegovim planom (Owen-Vanceovim) politikog
rjeenja u Bosni i Hercegovini, prema kojemu je smiljeno Muslimanima
namijenjeno svega 32,3% teritorija. Muslimane se izazvalo za njihovo
intenzivno naseljavanje svojih izbjeglica protjeranih sa srpskih podruja
na hrvatski teritorij. Hrvatima je kao kukavije jaje podvaljeno pravo na
25,4% povrine Bosne i Hercegovine, to objektivno nisu mogli zadrati
zbog viestruko manjeg puanstva od Bonjaka. Pokoljem u Ahmiima.
koji su izvrili engleski vojnici, a o kojem je prvi pisao Marko Barii u
tjedniku Danas, 16. srpnja 1993. godine, rat izmeu prirodnih saveznika
postao je neizbjean.
Lorda Owena je posebice krasilo veliko prijateljstvo s Radovanom
Karadiem i Jovanom Rakoviem. Svakako nije jedini razlog tog
prijateljstva bio to su sva trojica bili psihijatri po profesiji, niti to su svi
bili veliki mrzitelji hrvatskog naroda, ve i neto sasvim drugo. Svi su oni
bili masonski okultisti koji su sanjali jednosvjetsko kraljevstvo Antikrista.
Nakon Rakovieve smrti, u njegovoj vikendici kod Primotena pronaena
je izuzetno opirna okultno-magijska biblioteka visoke kolekcionarske
vrijednosti. Osim toga, prema nekim tvrdnjama, Rakovi je, kada je
pronaen mrtav kraj Dunava u Beogradu, u ruci drao knjigu magije. To
dovoljno govori i o ostaloj dvojici!126
U itavom britanskom Donjem domu osjeao se iskljuivi prosrpski
naboj potpomognut izrazitim utjecajem srpskog

lobija,

uglednih,,

britanskih graana potomaka srpskih etnikih izbjeglica u Veliku Britaniju


nakon Drugog svjetskog rata. elni ovjek Donjeg doma sir Bernard
Braine je 1992. godine u britanskom parlamentu izjavio: Tijekom dva
svjetska rata Srbi su od samog poetka bili nai odvani saveznici... Ne
moemo ne suosjeati sa Srbima. Moramo se prisjetiti da su Hrvati u
nacistikim odorama poubijali golem broj Srba. U srpskim umovima
sjeanje na to jo uvijek ivi. Drugi prvak Donjeg doma Julijan Amery
meu ostalim izjavljuje: Srbi su izvanredan narod... sjajna zemlja sjajnih
ljudi, a odluke koje moramo donijeti mogle bi nas odvesti na njima

suprotnu stranu. U isti koloplet su se uklopili i zastupnik Laburistike


stranke

Robert

Wareing,

predsjedatelj

svestranake

Britansko-

jugoslavenske skupine, zatim ekipa koja je esto posjeivala bivu


Jugoslaviju na troak Srbije: John Reid. ministar oruanih snaga, David
Clark, David Faber, Eric Martlew, Robert Wareing, Andrew Robathan,
Tony Benn, Edward Leigh, Don Foster i mnogi drugi.
Britansko masonstvo konstantno je kroz Donji dom guralo tezu o
teoriji

urote,

odnosno

skrivenim

namjerama

Njemake

glede

preuranjenog priznanja Hrvatske. Ta teza je postala najobljubljenija u


javnom mnijenju Velike Britanije, poglavito kad se provodila rasprava o
odgovornosti za rat u bivoj Jugoslaviji. Takva je insinuacija samo jo vie
podgrijavala naklonost javnosti prema saveznicima Srbima, odnosno
osudu prema Hrvatima kao saveznicima Njemake. Glavni demonstratori
te teze bili su mnogi bilivaligni Srbi, posebice John Kennedv (Radoje
Gvozdanovi) i John (Jovan) Zametica. Kennedy se rodio u Beogradu, a
1993. godine zaposlio se kao osobni tajnik princa Michaela od Kenta.
Postao je zastupniki kandidat konzervativaca za Barking te je radio kao
autant ministra Jolina Moora. Kenedy je djelovao samostalno i bio glavni
organizator estih putovanja britanskih parlamentaraca u Srbiju, kao i na
podruja BiH pod kontrolom Srba. Jasno da je zbog svog lobiranja esto i
izdano nagraivan. John Zametica, zaposlenik Meunarodnog instituta za
strateka istraivanja, bio je prvi komentator na britanskoj televiziji glede
graanskog rata u bivoj Jugoslaviji. Zbog svoje objektivne upuenosti
imao je izravan upliv u sve britanske medije kojima je davao besplatne
komentare i upute. Cjelokupnu srpsku politiku i novinarsku svitu
doekivao je u Londonu te im osiguravao pristup britanskim medijima.
Danas je ugledni predava europske sigurnosti na Westminsterskom
sveuilitu.127
Svakako je nuno spomenuti i tzv. akademsku Zakladu lorda Byrona
za balkanska istraivanja. Ta lobistika zaklada, iji su elni ljudi bili sir
Alfred Sherman (predsjedatelj zaklade i savjetnik Radovana Karadia),
dr. Sra Trifkovi, roen u Beogradu, a kolovan u V. Britaniji (izvrni
ravnatelj zaklade i savjetnik Biljane Plavi), Michael Stenton i Ronald

Hatchael, imala je iskljuivi cilj da kao struna skupina osigura pristup


britanskim medijima kako bi se o graanskom ratu na tlu bive
Jugoslavije objektivno informiralo. Stoga je posve razumljivo da su
tijekom itavih ratnih dogaanja u bivoj Jugoslaviji britanski i srpski tisak
bili dva brata blizanca. Sline ekstremne zaklade u kojima dominira srpski
lobi postoje u SAD-u: Juna liga, Rockford institute (inozemni urednik
asopisa Chronicles koji izdaje Rockford institute je Sra Tripkovi) i
Kongres srpskog jedinstva; u Italiji: Sjeverna liga, koja je koalicijski
partner u Berluskonijevoj vladi; itd.
Drugi krak masonske hobotnice Komiteta 300, ameriko masonstvo,
takoer je rezolutno branilo cjelovitost Jugoslavije. George Bush stariji
osobno je dao zeleno svijetlo Miloeviu da urno pokori itavu
Jugoslaviju. Za njega je zloinako osvajanje Hrvatske i Bosne i
Hercegovine bio samo krvavi graanski rat. Meutim, glavni kormilar rata
i mira na prostorima bive Jugoslavije bio je veliki majstor Henry
Kissinger, laureat Nobelove nagrade za mir (da nije odve tragino bilo bi
itekako smijeno) i najuplivaniji ovjek svih elitistikih masonskih
organizacija. Preko svog kluba Kissinger Associates, Kissinger je diktirao
redoslijed dogaaja u Hrvatskoj i BiH koji su se tek trebali dogoditi. Za
provoenje planiranih strategija bili su zadueni njegovi doglavnici,
Lawrence Eagleburger, pomonik ministra vanjskih poslova SAD-a,
zaduen za Balkan, i Cyrus Vance, bivi dravnik tajnik SAD-a, lan
Bilderberga, CFR-a i Trilateralne komisije. Poznato je da su obojica, meu
ostalim, estoko zaprijetili Njemakoj ekonomskim mjerama ukoliko bude
priznala Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.
Ne smije se izostaviti jo jedan mrzitelj Hrvata, a to je dananji
vedski ministar vanjskih poslova Carl Bildt. Zanimljiv je bio njegov
vrtoglavi uspon u nevidljivoj svjetskoj vladi Bilderbergu. Kada je
financijski manipulator Georg Soros planski napao vedsku valutu krunu,
kod veine veana se pojavio strah od financijske i ekonomske izolacije.
Tada stvar u svoje ruke preuzima lider liberalno konzervativne stranke
Carl Bildt i vedska preko noi zaboravlja svoju nezavisnost te se 1995.
godine nala u Europskoj Uniji. Upravo Bildt postaje jedan od kljunih

mirovnjaka za bivu Jugoslaviju. Dok je na jednoj strani imao puno


razumijevanja za srpske zloine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovim te bio
pun hvale za bosanske Srbe, poglavito za Biljanu Plavi (vidljivo i po
sramno malo godina provedenih u zatvoru, i to sluajno ba u vedskoj),
nakon oslobodilakih akcija Bljesak i Oluja od NATO-a je traio vojnu
intervenciju na Hrvatsku kako bi se ouvala tzv. SAO Krajina. Za njega su
hrvatske oslobodilake akcije bile Tumanov odabir ratne opcije kojima
hrvatska vojska okupira podruja naseljena Srbima. Stoga predsjednik
Tuman, kao i svi odgovorni za te zloinake pothvate moraju biti
najstroe osueni. Upravo taj Bildt, koji sa neskrivenim prezirom gleda na
Hrvate, dogovora konano politiko rjeenje za Bosnu i Hercegovinu. Dok
u Butmiru pokuava smanjiti jaz izmeu Srbina Dodika i Bonjaka
Silajdia, onog treeg nita ni ne pita. Hrvatski narod za njega ne
postoji.
Meu mnogim masonskim misionarima koji su vrljali Hrvatskom i
Bosnom i Hercegovinom tijekom rata spomenimo jo neke: Norveanina
Thorvalda Stoltenberga, biveg poslanika UN-a za bivu Jugoslaviju
(Bilderberg i Trilateralna komisija); Amerikance, nezavisnog pregovaraa
Jimmyja artera (Trilateralna komisija i CFR), amerikog diplomata i
bankara Richarda Holbrooka (CFR. Trilateralna komisija i Bilderberg),
dravnog tajnika Warena Christophera (CFR, Trilateralna komisija),
amerikog

ambasadora

Beogradu

Warrena

Zimmermana (CFR),

tadanjeg predsjednika Billa Clintona (CFR, Trilateralna komisija i


Bilderberg), itd.

128

Romansko masonstvo nije nimalo zaostajalo za anglosaksonskim i


amerikim masonstvom u nastojanju ouvanja cjelovite Jugoslavije, kao i
u pritiscima na Njemaku i Austriju glede priznanja Hrvatske. Najvei
protivnik bilo kakve hrvatske samostalnosti bio je jedan od najveih
masona

ezoterika

20.

stoljea,

francuski

predsjednik

Francois

Mitterrand. Mitterrand je sustavno isticao u europskoj diplomaciji kako


Hrvati ne smiju dobiti svoju dravu jer su bili saveznici centralnih sila u
Prvom svjetskom ratu, kao i nacistike Njemake u Drugom svjetskom
ratu. Istodobno je naglaavao kako su Srbi u oba svjetska rata bili

saveznici Francuske i Velike Britanije te da stoga moraju i dalje imati


vodeu ulogu u Jugoslaviji. Hrvatska je bila saveznica nacista, a ne
Srbija, cinine su rijei francuskog predsjednika pred sam pad Vukovara
koje e trajno zacementirati ulogu podanikog Hakog suda u nebuloznim
i nakaznim slojevitim kriterijima pri suenjima za ratne zloine. Za
Mitterranda je znakovita njegova posjeta Sarajevu 28. lipnja 1992.
godine. Mnogi nisu na taj datum obraali pozornost, no njegov posjet
isplanirano se dogodio tono na obljetnicu masonske zavjere u izvrenom
atentatu na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferninanda 1914.
godine. To je i ovaj puta znakovito trebalo pokazati da Srbima pripada
Bosna i Hercegovina. Trebalo je samo pogurati rat izmeu Hrvata i
Bonjaka.
Svakako se nuno podsjetiti i na ve spomenutog gnusnog mrzitelja
Hrvatske, talijanskog ministra vanjskih poslova, visokopozicioniranog
masona Gianni De Michellisa koji je uoi samog rata u bivoj Jugoslaviji
imenovan efom ministara vanjskih poslova EU. Ne samo da je De
Michellis itavo vrijeme rata podupirao srpsku agresiju te izravno radio u
korist Miloevievog zloinakog reima, on sije dao pravo da i estoko
kritizira Svetog Oca radi presedana u diplomaciji Svete Stolice kojim je
Vatikan prvi priznao Hrvatsku kao suverenu dravu. De Micchellis se ni
jednog trenutka nije mirio s priznanjem Hrvatske. On jo i danas
zagovara proirenje Europske Unije istovremeno na itavu balkansku
regiju, odnosno sve prihvatljiviji tzv. Zapadni Balkan, u kojoj e nestati ne
samo kopnene granice bive Jugoslavije, ve i morske, ime e Jadran
postati europsko more na koje e jednako pravo imati sve lanice
balkanske regije.

Dravnik dr. Franjo Tuman


U najodlunijem trenutku hrvatske povijesti pojavio se ovjek koji je
jedini mogao ostvariti vjekovni san hrvatskog naroda, Hrvatsku suverenu
i samostalnu, dr. Franjo Tuman. Da nije bilo njega nekakva bi Hrvatska
moda i postojala, ali zasigurno sa srpskom dravom u njoj. U svoju

stranku

HDZ

okupio

je

areno

drutvo

politikih

protivnika,

od

emigrantske desnice do udbake ljevice koja je u pravilu bila posluni


podanik svjetskog masonstva. U javnosti je ak fascinantno djelovala
pomirdbena harmonija ustaa i partizana koja je imala presudni
znaaj u najkritinijim trenucima hrvatske povijesti. Bio je to samo privid
jer uskoro stara garda (Manoli, Boljkovac, Degoricija itd.) preuzima
najznaajnije funkcije u stranci, nastojei ju usmjeriti jednim drugim
kursom. Osim toga taj sklad nije dugo trajao i iz jo jednog razloga, jer je
u pobjedniki pokret nekontrolirano nahrlila raznorodna svita konformista,
sebeljubaca i trgovaca koji u rat nisu ili s pukom i torbicom, ve s
pukicom i torbetinom.
Tumana

moemo

smatrati

ocem

Domovine,

jednako

kao

Starevia, s tom razlikom to ju je on i stvorio. Moemo ga smatrati


jedinim dravnikom nove Hrvatske, jer svi oni u njegovo vrijeme, a tako i
poslije, ipak su samo politiari. On je jo trideset i pet godina prije
Domovinskog rata prorekao u svojoj knjizi Velike ideje i mali narodi
sumrak vienacionalnih drava, ukazujui da mali narodi nisu manje
vrijedni od onih drugih i zbog toga im je nuno sauvati vlastiti identitet.
Upravo su mu te spoznaje pomogle da lukavstvom nadmudri zloinca
Miloevia i njegove pomagae u meunarodnoj zajednici. Pritisnut
raznim sumanutim ucjenama izvana, razdorom u vlastitim redovima
(poznati pu Mesi-Manoli), esto je morao potpisivati i sramne
kompromise koje su mnogi smatrali nacionalnom izdajom. Davao je
neprincipijelne ustupke u raznim pregovorima i naoko sklapao tetne
sporazume to je stavljalo u sumnju hrvatski narod. Ali sve je to bio
odlian manevar, kupovanje vremena i taktiziranje dok ne osnai hrvatska
vojska. Kod svih tih zbunjujuih ustupaka u pokerakoj igri, dr. Tuman
je duboko bio svjestan da se samostalnost i cjelovitost Hrvatske moe
ostvariti samo vojnom pobjedom. Upravo je u tome njegova veliina i
zato je on jedini hrvatski dravnik.

129

Znakovito je da su dr. Tumana neskriveno mrzili, kako hrvatski


idovi (klan obitelji Goldstein, Mirjana Gross, Dunja Richtman, Ljubo R.
Weiss, Slavko najder i dr.). tako i europske i amerike idovske

zajednice, kao i izraelsko politiko vodstvo. Nije se tu samo radilo o


navodnom antisemitizmu, odnosno o istini koja najvie boli, glede
Tumanove knjige Bespua povijesne zbiljnosti, ve i o neem drugom. U
spornoj knjizi Tuman je iznosio neoborive dokaze marksista i
antifaista Ante Cilige. zatoenika jasenovakog logora, u kojima je Ciliga
tvrdio da su idovi bili dio represivnog aparata u logoru, odnosno da su
suraivali s uvarima i upravom logora na tetu drugih logoraa. Pored
toga, Tuman u knjizi praktiki dokazuje kako je idovski univerzalizam
neprirodan i da je stoga kroz povijest esto bio ekskomuniciran i
proganjan. Osnovni razlog negativnog stava idova prema Tumanu, kao
i

krajnje

rezerviranog

prema

suverenoj

Hrvatskoj

zloinima

srboetnikog reima nad Hrvatima, bio je svakako puno dublji.


idovskom masonstvu B'nai B'rith, jednako kao i britanskom masonstvu,
bilo koji dravotvorni hrvatski dravnik i samosvojna suverena Hrvatska
ugroavali su masonsku transverzalu London-Jeruzalem. Osim toga
poznata je u idova uroena simpatija prema Jugoslaviji, odnosno prema
komunizmu i staljinizmu ije zloine nisu nikada realno osudili.
Iako su se poetkom rata u Hrvatskoj idovske zajednice diljem
svijeta trudile ne opredjeljivati, jasno se osjeala naklonost prema srpskoj
strani, to se moe pripisati doktrinarnom vjerovanju kako su za vrijeme
Drugog svjetskog rata Srbi titili idove, a Hrvati ih ubijali. Uzaludne su
bile Tumanove isprike idovima (21. sijenja 1992. godine Kongresu
SAD-a, 14. veljae 1994. godine krovnoj masonskoj loi B'nai B'rith, itd.).
kao i imenovanje mnogih ministara i visokih dunosnika idova u vladama
republike Hrvatske. Prolo je vrijeme dvorskih idova, poglavito za
Hrvatsku. ak i Tumanov ispravak Bespua povijesne zbiljnosti nije
urodio plodom. Iako su se poetkom rujna 1997. godine uspostavili
diplomatski odnosi izmeu Hrvatske i Izraela, ljubav izmeu te dvije
zemlje je procvjetala tek poslije smrti dr. Tumana, u jednoj sasvim
drugoj Hrvatskoj.
Ono to se dr. Tumanu najvie zamjera, osim izmiljenog dijeljenja
Bosne i Hercegovine, fantomska je kriminalna pretvorba i privatizacija u
Hrvatskoj. Zanimljivo je da su upravo oni koji danas zbog nje najvie

kritiziraju predsjednika Tumana i HDZ, najglasnije traili da se ona urno


provede. Jasno je da je Tuman bio i pritisnut ikakom kolom, hitnom
preobrazbom hrvatskog gospodarstva, no je li imao alternative liberalnom
kapitalizmu i kolonijalnoj globalizaciji? Svakako je na Tumana utjecao
boravak u SAD-u 1966. godine, kada je kao direktor Instituta za historiju
radnikog pokreta Hrvatske (IHRPH) boravio na Harvardu. Tu se pod
pokroviteljstvom International Seminar oj Harvard University odravao
meunarodni seminar na kojemu su sudjelovali znanstvenici iz itavog
svijeta. Ne treba posebice ni naglaavati da se tada Tuman susreo i s
velikim majstorom Henryjem Kissingerom, koji je na njega ostavio snaan
dojam. Upravo je taj posjet SAD-u kljuan za njegovu preobrazbu,
vjerujui od tada da Hrvatska nema alternative izuzev ukljuenja u
liberalni kapitalizam i sveopu globalizaciju. Oduevljen Kissingerovim
zlokobnim vizijama. Tuman se vrativi se u Zagreb usudio rei svom
tajniku: Sve ovo kod nas je glupost. Jedini pravi drutveno-ekonomski
sistem je kapitalizam!
Upravo zbog njegovog nepoznavanja prave naravi kozmopolitizma
masonstva, koje nije nita drugo od sveope globalizacije slobodnog
trita, itav koncept preuranjene preobrazbe hrvatskog gospodarstva
neslavno je zavrio. Tumanova krilatica o dvjesto hrvatskih obitelji kao
stupu hrvatskog gospodarstva doekana je krajnje podozrivo i ope
neprihvaeno. No Tuman zasigurno nije mislio na nezakonit dolazak do
imovine tih dvjesto eminentnih gospodarstvenika, ve je naivno vjerovao
da e hrvatsko gospodarstvo u hrvatskim rukama moi sauvati hrvatski
suverenitet i integritet u predstojeim integracijama. Mislio je da Hrvatska
kao suverena i samosvojna zemlja moe stupiti u meunarodne
integracijske procese, NATO, EU (u Tumanovo vrijeme Europska Unija je
jo bila ekonomska zajednica suverenih drava, a ne politika naddrava,
ime se lake shvaa Tumanova tenja prema EU), odnosno u Novi
svjetski poredak. Zaslijepljen svojim oduevljenjem iz Harvarda nije
shvatio da je nespojivo ono to je nemogue. Da bi ijedna tranzicijska
drava, a poglavito Hrvatska, zala u integracijsku obitelj, nuno ju je
rasprodati masonskim konglomeratima. Danas je Tumanova iluzija o

dvjesto obitelji koje e vladati Hrvatskom postala stvarnost. Meutim,


meu tih dvjesto niti deset nije hrvatskih. I nema nikog tko to ne
prihvaa!
Kako je vrijeme odmicalo Tuman je sve vie shvaao zabludu
neoliberalnog kapitalizma i pokuavao se odupirati totalnoj hrvatskoj
rasprodaji. to se vie odupirao, izolacionistiki prsten se sve vie stezao
oko Hrvatske. Istodobno se poeo puno vie zanimati za masonstvo u
njegovoj stranci i u oporbi, povezujui ga s inozemnim masonstvom za
koje je uvidio da je najvei neprijatelj hrvatske drave. Tako je meu
osobama od povjerenja sve vie poeo napadati masonstvo, smatrajui
da je za masonstvo samosvojna Hrvatska lo primjer drugim dravama.
Da je elio to vie saznati o hrvatskim masonima moda zorno govori i
njegov posjet Splitu 1998. godine, prigodom Papina posjeta, kada je
zapitao splitskog upana Branimira Lukia je li mu poznato je li Vlatko
Pavleti mason.130
Za upitati se to je Tuman naslijedio, a to ostavio iza sebe.
Naslijedio je urueno gospodarstvo. Hrvatsku u sastavu Jugoslavije,
Hrvatsku bez oruja dok je osvajaki velikosrpski rat bio pred vratima.
Usprkos golemim izdatcima za stvaranje Hrvatske vojske koja e
pobijediti u velianstvenom ratu, zbrinjavanju gotovo milijun prognanika i
izbjeglica,

ratnim

gospodarskim

fantomskim

profiterima,

obnovi

razruene Hrvatske, ostavio je Hrvatsku sa svega osam milijardi dolara


vanjskog duga. od ega je oko etiri milijarde naslijedio. U takvoj, od
strane hrvatskih europejaca obino kritiziranoj Hrvatskoj, Hrvatska nije ni
dana osjetila oskudicu bilo kojeg proizvoda, a kamoli nestaicu. Inflacija
je zaustavljena na razini od 2 do 4%, to je bio rekord u Europi, a
graanima je vraena stara zaleena devizna tednja. Devizni depoziti su
s nitice porasli na vie od 3,5 milijarde dolara, a bruto proizvod Hrvatske
rastao je rekordnom stopom od 14% godinje (s 8 milijardi dolara 1992.
na 40 milijardi dolara 1999. godine). Vrijedna pozornosti je usporedba
prosjene plae s drugim zemljama u tranziciji. Dok je u Hrvatskoj
prosjena plaa krajem 1999. godine iznosila 610 dolara, u Poljskoj je bila
380, ekoj 370. Maarskoj 340, Estoniji 300. Slovakoj 270, Rumunjskoj

120, Bugarskoj 110, a u Rusiji 60 dolara.131


Spoznajom zablude u neoliberalni kapitalizam i itavu nadolazeu
globalizaciju, promijenio se Tumanov odnos i prema Katolikoj crkvi. Dr.
Franjo Tuman, doavi na mjesto predsjednika drave, odmah je shvatio
vanu ulogu Katolike crkve u Hrvatskoj, koja je doivljena kao primarni
politiki subjekt, no isprva nije u potpunosti spoznao istinu vjere, kao ni
shvatio Crkvin iskonski mistini karakter. Kako se predsjednik oslobaao
zabluda masonskog neoliberalizma, rasla je u njemu spoznaja o pravom
poslanju Crkve. Neizbjenim utrnuem svijee njegova ivota u njemu se
dogodilo istinsko unutarnje prosvjetljenje i spoznaja o vjenosti u koju
odlazi.

132

Otiao je Tuman, ponosno i zadovoljno, iako poput Mojsija nije


doivio da Hrvatsku uvede u obeanu zemlju. Dravnitvo i jednog i
drugog iscrpilo se izlaskom svog naroda iz ropstva. Za ostalo vie nije bilo
snage. Tuman nije svoju dravu uspio uiniti dugotrajno opstojnom.
Okruen je bio ulizicama i podanicima Komiteta 300. koji su, jedva
doekavi njegovu smrt, urno pristupili rashrvaenju hrvatskog naroda,
hrvatske svetinje pretvarajui u najveu sramotu, a Domovinski rat u
zloinaki pothvat. Proces gnusne i radikalne detumanizacije mogao je
poeti, ime Hrvatska postaje zemlja povijesnih apsurda. Kulminirao je
neukus, ljudska zluradost, a povampirene horde poraenih snaga
Domovinskog rata dolaze na svoje. Ocrnie ga masonski podanici kao
diktatora, a za njegovo vrijeme niti jedan lanak ili novine nisu bile
zabranjene iako su ga pojedini veleizdajniki plaenici permanentno
ismijavali i krstili pogrdnim epitetima, za razliku od danas kada se
novinari uhiuju ili proglaavaju ovinistima, a voditelji smjenjuju, jer su
se usudili taknuti u posttumanove demokrate na vlasti. Proglaavali su
ga smetnjom ulaska Hrvatske u Europsku Uniju samo zato to je htio
samosvojnu Hrvatsku, a usprkos svemu to ti isti danas ine kako bi se
dodvorili toj istoj EU - a tko zna to e jo morati rtvovati, ega se sve
odrei, kako se jo poniziti, kako jo pokorniki puzati - od Unije jo nita.
Ne zbunjuje ponaanje svih tih hrvatskih masona, masonskih

kandidata i masonskih poslunika u posttumanovoj Hrvatskoj, bilo da su


na vlasti ili u oporbi (u Hrvatskoj vie ne postoji niti jedna desna
demokranska

parlamentarna

stranka),

koji

papagajski

ponavljaju

najveu podvalu hrvatskom narodu, onu o ulasku u EU kao o krajnjem


civilizacijskom dostignuu Hrvatske, gdje e isti svoje izdane saborske
plae zamijeniti jo mnogostruko veim u Europskom parlamentu, a da
moda ni sami nisu svjesni da Hrvatsku umjesto u obeanu zemlju vode u
babilonsko suanjstvo. Zbunjuje neto drugo. Pasivnost hrvatskog puka,
koji se zombiziran medijskom istinom i samljeven u rvnju neoliberalnog
surovog

ropskog

sustava

uljuljao

svojoj

nemoi,

ponienosti,

depresivnosti i malodunosti. Valjda je Tuman prelako doao do


hrvatske drave, jer ono to se lako dostigne, izgleda da niti nije isuvie
vrijedno. Moda se i sam Tuman prerano dogodio? Meutim, ako ne
prije, ulaskom u zlokobnu EU poeljet e hrvatski narod ponovo svog
Tumana. A hoe li on doi?

III. RASHRVAENA HRVATSKA

Hrvatski kralj Herod


Amerika cionistkinja Madeleine Albright jo je 1998. godine primila
u Washingtonu uvenu oporbenu petorku i obeala im sigurnu pobjedu na
slijedeim izborima. Mediji, koji su ve dobrano bili pod kontrolom CIA-e i
MI6, odradili su svoje te na vlast 2000. godine dolaze oni koji su u
najmanju ruku na nezavisnu Hrvatsku gledali s figom u depu. Da bi se
upotpunio koloplet hrvatskog suanjstva i dodvoratva, na predsjednikim
izborima na ope iznenaenje pobjeuje politiki mrtvac, kontroverzni
Stjepan Mesi. Upravo je takav ovjek trebao svjetskoj nadvladi, vic
maher koji e svojim armom privui prostoduni hrvatski puk,
eutanazirati ga od svih nacionalnih i kranskih vrjednota te ga usmjeriti
prema jedinoj alternativi, Zapadu. Mesiev izbor za predsjednika
Hrvatske vjerna je preslika izbora amerikog predsjednika Billa Clintona.
zastraujui dokaz moi manipulacije, kako se moe utjecati na javno
mnijenje, usaditi ovjeku eljeni izbor kao njegov izbor te od autsajdera
stvoriti predsjednika.
Proces rashrvaenja Hrvatske uz sveopi ushit detumanizacijom
urno je krenuo prema preciznim naputcima Komiteta 300. Prvo je bilo
nuno obezglaviti hrvatsku vojsku kao najjau utvrdu tumanizma, kao
uvaricu hrvatskog grala. Taj podmukli plan vrlo uspjeno je poeo
odraivati Mesi, smijenivi dvanaest najuspjenijih i najsposobnijih
hrvatskih generala. Zastraujue je kako je ta smjena, koja se izvrila pod
izlikom da se vojska ne smije baviti politikom, blagonaklono doekana i
kod onog dijela hrvatskog puka koji je donedavno slavio te iste generale
zbog velebnih pobjeda u Domovinskom ratu. Jer i smisao ove najgnusnije
podvale je u tome da se stvori hrvatska vojska koja politiki ne misli, koja

e se odgajati na liberalnom i anacionalnom svjetonazoru NATO-saveza,


to je u potpunoj suprotnosti od hrvatske vojske u Domovinskom ratu.
koja se odgojila na kranskom i nacionalnom idealizmu i vjeri u Boga te
itekako politiki mislila. Da nije bilo tako, nikada ne bi slavno pobijedila
mnogostruko jaeg neprijatelja. Depolitizirana i obezglavljena vojska, bez
negdanjih najsvetijih ideala, vie nije kadra boriti se za svoju domovinu,
ve postaje stroj okupacijskih snaga NATO-a.
Doavi na Pantovak, pod budnom paskom Velike Britanije, Stjepan
Mesi je postao poput biblijskog kralja Heroda koji je dao odsjei glavu
Ivanu Krstitelju i pobiti nevinu djeicu. Mesi ima slinu ulogu. Poto je
uklonio jedne generale, nakon to je treesijeanjska vlast iz 2000.
godine presramnom saborskom rezolucijom dala pravo Haakom sudu
nadlenost nad cijelim Domovinskim ratom, Mesi ima glavnu ulogu u
slanju drugih generala u Haag ili na strogo kontrolirana hrvatska sudita.
Mesi ide ak i dalje od toga pa na politikom masonskom Haakom sudu.
kao svjedok optube na suenju Tihomiru Blakiu, zapravo optuuje dr.
Franju

Tumana.

Jednostavno,

Mesi

tijekom

itavog

svog

predsjednikovanja nije uspio izai iz sjene prvog hrvatskog predsjednika.


Proganjan i optereen svojom nitavnou, glavni mu je cilj bio
korumpirati i kriminalizirati dr. Tumana.
Dvije svetinje Hrvatske koje je dr. Franjo Tuman uspio ugraditi u
hrvatski ustav, Stjepan Mesi je odmah pogazio. Prva je ne ulaziti u
nikakve integracijske procese s Europskom Zajednicom ili NATO savezom
ako hrvatski narod time gubi svoju suverenost i samostalnost. Poznata
nam

je

uliznika

Mesieva

politika

prema

^dinom

Zapadu,

od

veleizdajnikog dijeljenja transkripata pod oznakom tajnosti, i onih koje


su traili i onih koje nisu traili, do njegovog sustavnog idealizirani a
zapadnih standarda koje mi svi moramo dostii (valjda nije mislio na
koncentracioni vojni logor u Guantanamu). Tom podanikom politikom
Hrvatska je u potpunosti izgubila svoj suverenitet puno prije nego to je
zala u Europsku Uniju. Ono jedino ime se moglo trgovati pri ulasku u
europske integracije, gubljenje djelominog suvereniteta, umjesto da se
pri samom ulasku obilato naplatilo, olako se prepustilo. Ostaje samo

ekati kada e britansko masonstvo predvoeno RIIA-om i MI6, zavisno


od spremnosti ulaska Srbije u EU, pripustiti i Hrvatsku.
Druga svetinja je Tumanov stav prema Srbiji, nemogunost
udruivanja u bilo kakve balkanske asocijacije. Tuman je tu bio odrijeit.
On je htio trajno rijeiti odnose sa srpskim narodom na naelima
ravnopravnosti i dobrosusjedskih odnosa. Meutim, bez krivotvorenja
istine, amnestiranja velikosrpske agresije i floskula o podjeli krivnje.
Stoga je program britanskog masonstva, koje ve 1993. godine pri
britanskoj vladi osniva Odjel za Zapadni Balkan, za vrijeme tumanizma,
nakon nepobitne injenice da su Hrvati de facto stvorili svoju dravu,
ostao mrtvo slovo na papiru. Mesi je irom otvorio vrata Zapadnom
Balkanu. Ta asocijacija postala je danas realitet, poglavito ako znamo da
e po usvojenom Lisabonskom ugovoru, radi lakeg politikog djelovanja,
manje zemlje koje su lanice EU-e biti administrativno spojene u
jedinstvene zemljopisne asocijacije.
Mesi je bio zaduen unititi jo neto za to se dr. Tuman
svesrdno borio. Prekinuti svaku politiku komunikaciju izmeu Hrvata u
Hrvatskoj i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Tijekom predizborne kampanje
poeli su s Mesiem gnusni antihercegovaki histerini objedi. Taj neukus
doskoica i licemjerstva, kao i neskrivene mrnje prema Hrvatima u
susjednoj dravi, prouzroio je sveopi hrvatski antagonizam prema
Hercegovcima, ali i ostalim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine. Stvorila se
percepcija kako su ti Hrvati sveopi neradnici, nametnici koji izvrsno ive
zbog izdane pomoi poreznih obveznika Republike Hrvatske. Postali su
nepoeljni poput tifusara koje treba hitno izolirati i drati ih to dalje od
Hrvatske. Stravini su rezultati potpune odbaenosti Hrvata u Bosni i
Hercegovini i njihovog guranja prema Sarajevu, gdje bi se valjda trebali
izboriti za neka svoja prava. Dok je sve tjenja suradnja Republike Srpske
sa

Srbijom

pod

budnom

koordinacijom

britanskog

masonstva,

bonjakog naroda s islamskim dravama koje su u sastavu Trilateralne


komisije, malobrojni preivjeli Hrvati u Bosni i Hercegovini vie politiki ne
postoje. Arkadijeva linija dvaju svjetova sa granice na Drini nezaustavno
se pomakla na granicu na Uni.

Pomalo je bilo ironino sluati Mesievo javno zalaganje za cjelovitu


Bosnu i Hercegovinu, kao i papagajske kritike upuene Miloradu Dodiku.
Ustvari, radi se o najveoj podvali i obmani hrvatskog naroda. Njegovo
prijateljstvo s velikobonjakim unitaristom Harisom Silajdiem, kao i
njegove este posjete gradovima u BiH s bonjakom veinom, poglavito
imaju za cilj dati potporu bonjakim politiarima da od Federacije stvore
dravu po Miloevievom receptu, jedan ovjek jedan glas, ime bi se
zacementirao proces nestanka Hrvata iz Federacije. Na taj e nain
bonjaki unitaristi biti zadovoljeni, dobit e polovinu drave, dok e
drugu drati Srbi. Mesievo negiranje Republike Srpske je ista floskula
jer o toj neprirodnoj tvorevini Mesia nitko nee sluati. Ona e biti
onakva kakvom je odredi Komitet 300. Meutim, fingiranim negiranjem
Republike Srpske, Mesi ustvari posredno negira (za to je i zaduen) bilo
kakvu primisao o stvaranju hrvatske republike u Bosni i Hercegovini. U
tome je smisao bonjako-mesievog prijateljstva. Ali sve je to ve davno
zacrtano u Velikoj loi Bosne i Hercegovine koja radi pod patronatom
Velike loe Engleske.
Prigodom Mesievog spektakularnog dolaska na mjesto predsjednika
Republike Hrvatske bilo

je

raznih

glasina

financiranju njegove

kampanje. Meu onim najzanimljivijim, govorilo se da mu kampanju


financira poznati zatvorenik Hrvoje Petra, zatim neki bogati Bonjaci iz
Bea o emu je pisao i sarajevski tisak. No. ako su istinite tvrdnje i o
povezanosti Hrvoje Petraa s Harisom Silajdiem glede isporuke oruja iz
arapskih zemalja, onda sve postaje puno jasnije. Stoga je jo jasnija
prekonona smjena urednice HTV-ove emisije Dossier Ane Jelini nakon
to je 10. studenog 2009. godine ugostila ekonomskog analitiara Darka
Petriia. Ne samo da je fascinirajua injenica da je jedino predsjednik
Mesi ostao nedodirljiv od svih kritika i bilo kakvih javnih sumnji do
samog kraja svog predsjednikovanja, pa i onda kada isplivavanjem
mnogih afera u Hrvatskoj vie nitko nije bio nedodirljiv, ve i njegova
pregolema prikrivena mo. Dok se neki najvii dravni dunosnici, koji
nisu miljenici vladara svijeta, medijski pljuju i blate kao najgori lopovi i
kriminalci, iako nikakvih dokaza za takvo to nema, na Mesievu glavu

zakovala se aureola pravednika.


Da ironija bude potpuna, iz predsjednikog ureda stigla je kritika na
ovinista Petriia. uz pismeno uvjeravanje o potpuno transparentnoj
Mesievoj kampanji tijekom zadnjih predsjednikih izbora, to je hrvatska
javna dalekovidnica bila duna vie puta ponoviti. Meutim, ponovo se
radi o jo jednoj podvali. Koliko su gledatelji mogli shvatiti, Petrii nije
govorio o sumnjivoj Mesievoj kampanji kod drugih predsjednikih izbora,
ve o onoj prvoj. Jasno daje druga Mesieva predsjednika kampanja bila,
kako to voli politiko-medijski svijet rei. transparentna. Kod druge
Mesieve predsjednike kampanje, budui da se unaprijed nazirao
pobjednik, mnogi su se naguravali da daju svoj financijski obol Mesiu,
tako daje Mesi vjerojatno ak vrio pomni odabir svojih pokrovitelja. Ali
problem je ostao kod prve predsjednike kampanje. O tome je Petrii
govorio. Pa zar Mesi misli da je nad itavim hrvatskim narodom, osim
degutantne detumanizacije, izvrena i lobotomija?

Hrvatska preputena suditu Pilata


Nakon dr. Franje Tumana na vlast u Hrvatskoj dolaze njeni
tamniari predvoeni pulenom britanskog premijera i lana Bilderberga.
Tonyja Blaira. Ivicom Raanom. Kako rashrvaenje Hrvatske Mesi
provodi na ideolokom planu. Raan. uz izniklu kohortu hrvatskih
herostrata, to ini konkretnim mjerama. Po hitnom postupku se
smjenjuju svi Tumanovi ljudi, ne samo u ministarstvima i dravnim
slubama, ve i u svim javnim poduzeima, ustanovama, sveuilitima,
prosvjeti, a poglavito u policiji i medijima. U Hrvatsku su na velika vrata
umarirali sljedbenici Buddhe, ali onog zloglasnog hrvatskog, Vladimira
Bakaria. Kukaviki se skrivajui iza antifaizma. reciklirani komunisti, kao
i

njihovi

bioloki

nasljednici,

Hrvatskoj

su

ponovno

nametnuli

komunistiki mentalitet nihilizma i iskljuivosti po principu crno-bijelo. Iz


trezora su izvaeni i ponovo zaleprali stari barjaci: I poslije Tita, Tito!
Preko noi se osuda svih zloinakih ideologija potpuno izvitoperila.
Osuda komunistikih zlodjela naglo je utihnula ili se poela pravdati kao

sporadina osveta za nacistike, faistike i ustake zloine. ovjek bi


mogao i shvatiti te ojaene stare revolucionare koji su, vjerujui da e
spasiti ovjeanstvo, rtvovali sebe ideologiji koja je pobila, osudila i
deportirala stotine milijuna ljudi. Mogao bi shvatiti osobnu dramu u
duama tih pakosnika koji, itav ivot unitavajui i ubijajui, naposljetku
dolaze do saznanja da je sve bila stravina iluzija. Meutim, teko bi
shvatio histeriju antitumanizma i uzlet uskrslog titoizma da nije upuen
kako je upravo to ciljani projekt Komiteta 300. pomou kojega se
detumanizirala i ropski pokorila Hrvatska. Pitanje je hoe li Hrvatska na
zavretku tog procesa, kada ponizno i sluganski pristupi Europskoj Uniji,
kao i sve postkomunistike zemlje nuno morati osuditi sve komunistike
zloine? Ipak masonski silnik Tito vrsto povezuje Veliku Britaniju i
Hrvatsku.
Teze

su

se

izokrenule.

Tumana

se

proglasilo

autokratom,

destruktivcem, rigidnim desniarom, pa ak i zloincem. Doba njegove


vladavine proglaavaju se za deset mranih godina, deset godina
faistoidnosti i govora mrnje, deset godina diktature i lopovluka. Meu
mnogim umnim povjesnicima, sociolozima, filozofima, izdvojimo zadnjih
godina nadahnutog eksperta za ideoloko zastranjenje. izokretanje
injenica i krivotvorenje povijesti, patuljastog dr. Tvrtka Jakovinu. Pridjev
patuljsti ne odnosi se na njegov sitni rast, radi ega je uvaeni doktor
vjerojatno pun kompleksa, zluradosti i ogorenja prema svim veliinama,
ve zbog njegovog moebitno patuljastog mozga. Jer drugaije se ne
mogu tumaiti njegove gnusne usporedbe Tumana i Tita u kojima krvnik
Tito pobjeuje (u Slobodnoj Dalmaciji od 16. veljae 2008. godine
patuljasti doktor kae: Tito je jedini svjetski znaajan Hrvat), njegova
mrnja prema prosvjednicima Kruga za trg koje naziva deklariranim
nacistima, njegovo ogorenje to on zbog Tumana mora ii u poseban
red kada ulazi u Europsku Uniju, itd.
U tom se ozraju ikaniraju hrvatski branitelji, obezvreuje se
Domovinski rat, zanemaruje se i gotovo ismijava hrvatski barjak, a sve
nacionalno, kransko i tradicionalno proglaava se desnim. Desno
pridaje zastraujuu i ksenofobinu konotaciju svemu onome to nije na

tragu pozivistikog neoliberalnog globalizma. Biti desniar, to je postalo


neto najsramnije, kao da desna politika opcija vie nije legitimna. To je
gotovo tono, ako znamo da se desna politika opcija zalae za
suverenost svoje drave i koncentraciju dravne izvrne vlasti. Stoga nije
udo da danas u Hrvatskoj vie ne postoji niti jedna politika desna
parlamentarna stranka. Praktiki je dolo vrijeme kada se u Hrvatskoj
krvavo osvojena sloboda iskoritava kako bi Hrvatska ponovo bila
neslobodna.
Tko kontrolira prolost kontrolira budunost! Lucidna Orwelova
konstatacija iz 1984. najzornije se potvrdila u posttumanovoj Hrvatskoj.
Ne samo da zloinac Tito poput plaila lebdi nad Hrvatskom, gdje nova
demokratska vlast po hitnom postupku Trgu hrvatskih velikana u
Zagrebu vraa ime u Trg rtava faizma, ve titoizam postaje eljeni
brend u Hrvatskoj. Iz crvenih lijesova oivljavaju pomahnitale sablasti te
se obnavlja bal vampira u uskrsloj Titovoj tafeti uz sjeanje na udoredni
Dan mladosti. Bilo bi suvie komino da nije prestrailo. Dok se Titova
obitelj i njegovi partijski slijednici epure po Brijunima, dokazujui samo
kako je svo to najelitnije drutveno vlasnitvo Titova reima ustvari
njihova privatna svojina, krivotvorinama nikad kraja. Ponovo svi zloini
nisu jednaki zloini, jedni su genocidni zloini, a drugi zloini osvete. A
ako je zloin izvren iz osvete onda to i nije neki pravi zloin! Ponovno se
manipulira i s mnogostrukim smanjenjem broja stradalih na Bleiburgu i
Krinom putu (ojaeni i prestraeni Ivan Fumi tvrdi da je obiao
Bleiburko polje i da je tamo zakopano dvadeset ustaa koji su se sami
ubili, da je kod Maribora jo ubijeno 1500 ustaa uvara jasenovakog i
drugih logora te da je putem stradalo jo 12.000 do 14.000 osoba), dok
se Jasenovake rtve uviestruuju.
Detumanizirana nehrvatska Hrvatska prepustila se masonskim
sreditima moi, suditima i Pilatima koji e dokazati da pravo i
pravednost nisu istoznani pojmovi. Psihologiju Poncija Pilata moemo
jasno uoiti nakon to mu je Krist rekao da je doao svjedoiti za istinu,
na to je Pilat upitao: to je istina?' U tom pitanju Pilat nije pokazao
zanimanje i e za istinom, ve lukavi cinizam, poto i nije vjerovao u

istinu, ve u pragmatinost. Pragmatika je traila da osudi nevinog


ukoliko ne eli izgubiti posao rimskog namjesnika. Pilat jo neto ini,
nagodbenjatvo i kompromis izmeu pravde i pragmatike. Predaje Krista
na bievanje da bi pokuao zadovoljiti one koji trae osudu i krv
nevinoga. Zar se upravo Pilati u Haakom tribunalu ne opredjeljuju za
politiki pragmatizam umjesto istine? Zato su toliko razliiti arini za
granatiranje Vukovara i Knina? Zato su primjerice generali Veljko
Kadijevi i Blagoje Adi, koji su sravnili Vukovar sa zemljom, ne samo
slobodni, ve i vojni savjetnici u SAD-u i Kanadi, a generali Ante Gotovina,
Mladen Marka i Ivan ermak u hakom zatvoru? Odgovor je poznat za
Pilate svih vremena. Manje je zlo osuditi nevinoga nego se zamjeriti
monim gospodarima. Stoga i za post-tumanovsku Hrvatsku slobodno
moemo rei: Muena pod Poncijem Pilatom!

133

Pripomone poluge masonstva u Hrvatskoj


Za upitati se, tko su glavni epigoni u Hrvatskoj koji su pripomogli
porobljavanju Hrvatske, a sada ju kao takvu guraju u provaliju Europske
Unije. Neformalna vlast su strane tajne slube koje su nakon smrti
predsjednika Tumana itavu Hrvatsku izmreile svojim podanicima. One
putem itave vojske stranih i domaih pijuna nezaustavljivo rukovode
procesom

duhovnog

materijalnog

unitenja

Hrvatske.

Strane

obavjetajne slube, poglavito MI6 i CIA, samo su krajnja i vidljiva


instanca masonsko-judejskog okultnog vladajueg aparata. Jer ako ve
jest Hrvatska, kao faktika dravna injenica nastala usprkos neslaganju
tog opskurnog aparata, ona ni u kom sluaju ne smije biti suverena i
slobodna.
Prvi dodavai stranih obavjetajnih slubi su politiari kao najvei
hrvatski herostrati, bilo oni na vlasti ili u oporbi. udovino je ve sluati
njihove floskule dodvoravanja EU, kako za Hrvatsku ne postoji druga
alternativa, kako Hrvatska pod svaku cijenu im prije mora ui u tu
najviu civilizacijsku zajednicu itd. Zasigurno nije razlog takve iskljuivosti
naih podanikih politiara samo pusto neznanje ili udnja za dobro

plaenom foteljom u Europskom parlamentu, kao i u nekom od komisija


ili odbora, ve i neto drugo. Pripadnost okultnom masonskom redu.
Prema tvrdnji velikog majstora Velike loe panjolske Josepa Corominasa
iz oujka 2006. godine, meu europskim parlamentarcima bilo je 60%
masona. Stoga treba sa zanimanjem gledati hrvatske politiare koji esto
obitavaju na Zapadu i obratiti pozornost na njihovo rukovanje sa svojim
kolegama. Mnoge emo tako otkriti!
Kako je svjetsko masonstvo omoguilo da u velikom stilu na vlast u
Hrvatskoj dou Mesi i Raanova estorka. slino je uinilo i u sluaju dr.
Ive Sanadera. Poto je Ivica Raan posmjenjivao sve domoljube i
bogoljube

iz

cjelokupnog

politiko-drutvenog

ivota,

obezvrijedio

Domovinski rat i ponizio hrvatskog branitelja, presnaan nacionalni otpor


bio je smetnja da se proces privede kraju. Za kraj politikog procesa
nuno je trebalo poslati hrvatske generale Pilarima u Haag, dovriti
kriminalizaciju Domovinskog rata, izjednaiti velianstvene akcije Oluja i
Bljesak sa srpskom agresijom te uiniti odreene politiko-ekonomske
ustupke zemljama u okruenju. Za to je bio idealan izbor Ivo Sanader,
predsjednik navodno desne politike opcije. Dolaskom Sanadera proces je
glatko iao svom kraju jer buntovnih domoljuba i branitelja vie nije bilo
(kako da prosvjeduju protiv svojih). Najstranije je bilo to to je
Raanova ljudska infrastruktura ostala neokrnjena. Svi oni smijenjeni
tumanovci iz Raanovog vremena i dalje su ostali u ropotarnici, a
bioloki

potomci

jugounitaristikih

snaga,

raznorodni

antifaisti,

neoliberali, globalisti i internacionalisti, ostali su servisirati, kako slubenu


Sanaderovu vlast, tako i neformalnu nadvlast (strane obavjetajne
slube) u Hrvatskoj.
Meutim, kada se Sanader odtrangao, postao bahati autokrat,
isuvie paunast, oslanjajui se uporno na romansko masonstvo te
tvrdoglavo se borei za hrvatsku teritorijalnu cjelovitost nepoputanjem
slovenskim ucjenama u Savudrijskoj vali, doao je nalog iz puno
snanijeg britanskog masonstva. MI6 jednostavno je naredila da odstupi
u roku dvadeset i etiri sata. Pored toga to MI6 pronalazi poslunije
politike podanike koji e Hrvatsku kao dravu svesti na smijenu satiru,

odbaeni Sanader posluiti e kao pedro. Naime MI6 naredio je


hrvatskom pravosuu da je upravo sada zgodan trenutak da mnoge
(davno poznate) gospodarske afere izau na svjetlo dana. Nije to samo
kazna Sanaderu, ve i opomena svim drugim hrvatskim dunosnicima
kako zavravaju oni neposluni. A Hrvatska e se i dalje lagano uljati
prema zlokobnoj EU, dok ne izgubi i zadnju kap ponosa i dostojanstva.
Kako su lanano dolazili sve nakazniji uvjeti za ulazak Hrvatske u EU, od
uhienja Gotovine, ZERP-a, Savudrijske vale, topnikih dnevnika, doi e
na red i jelovnici Hrvatske vojske...
Apsolutno najveu odgovornost za suanjski poloaj hrvatske
drave, kao i za hrvatski kukaviluk i utnju, ima hrvatska inteligencija.
Mnogi su hrvatski intelektualci postali rtve svojih nezrelih emocija,
nesvjesne i svjesne zlonamjernosti, tragine nesposobnosti, tragikomine
tatine i povijesne dokazane naivnosti. Stoga se s pravom upitati koliko je
to uope hrvatska inteligencija, a koliko su tuinski sluge i hrvatski
izdajnici koji odgajaju hrvatski narod. Pa zar je uope mogue daje meu
tom inteligencijom toliko Hrvata koji tako strastveno mrze svoj narod?
Upravo takva inteligencija usadila je Hrvatima da trebaju utjeti, trpjeti i
moliti Boga da nam titi tue zakone. Nakon trenutka heroizma u
Domovinskom ratu. Hrvati, potomci najhrabrijih ratnika u Europi, sada
izvravaju volju tuih politiara, ulaguju se masonskim vlastodrcima i
bez pravog narodnog ponosa doputaju najveu hrvatsku sramotu na
haakom suditu. Bog osuuje ropstvo, a Hrvati ute na svoje ropstvo.
Dok ta utnja postaje sve vei grijeh, pitajmo se ima li jo Hrvata koji su
spremni boriti se i poginuti za ovakvu Hrvatsku?

134

Dok hrvatska izdajnika inteligencija odgaja i zombizira hrvatski


narod, a ona duga pokorno u zapeku uti, najubojitije oruje Komiteta
300 su knjievnici i farizeji. To je ona umjetnika svita unutarnjih i
vanjskih emigranata koja je u vrijeme Tumanovog reima morala
napustiti Hrvatsku, ili je vegetirala u raznim inaicama marginalnosti i
ekscentara u Hrvatskoj. Osjeajui gorinu u eludcu na bilo kakav
spomen hrvatskog domoljublja, najvei hrvatski herostrati, ne skrivajui
al za Jugoslavijom, za jednim srpskohrvatskim jezikom, za jednom

kulturnom batinom, za jednom umjetnikom pozornicom, opredijelili su


se iskljuivo za jedinstvenu tematsku muzu, pljuvanje po Hrvatskoj.
Procesom

detumanizacije

su

se

proganjani

hrvatski

disidenti

slavodobitno vratili na hrvatski kulturni pijedestal, brkajui se po


Brijunima ili se razmeui svojim kozmopolitizmom po raznim forumima,
festivalima, sajmovima i tribinama (od tefice Cvek do Bijele vrane). Onih
drugih kulturnjaka koji su se borili za suverenu Hrvatsku, danas Hrvatska
vie ne treba.
Meu masovne jurinike masonskih stranih tajnih slubi (preteito
CIA i MI6) spadaju tri poluge drutva o kojima je ve bilo govora, gdje
veina sebeljubivih lanova nije obino niti svjesna svog poslanja. To su
novoosnovane vjerske sekte, sljedbe i kultovi, milozvuna civilna drutva i
udruge, te sve vrste javnih medija. Teko je razluiti koji je segment
masovnog

upliva

masonstva

najrazorniji

na

hrvatskog

kranskog

ovjeka. Prva poluga, bljutave mjeavine poganizma. istonjakih religija,


gnosticizma i ezoterije s abrahamovim religijama, u vidu esto i nakaznih
vjerskih vrsta, svojom taktikom obilaziti od vrata do vrata najvea je
opasnost za trajni gubitak due kranskog ovjeka. Teko da za takvog
ovjeka ima anse za povratak na Boji put spasenja. Druga poluga,
nevladine udruge i civilna drutva, koja su pod kontrolom i na platnom
popisu stranih obavjetajnih slubi, imaju malo drugaiju zadau. One e
skrenuti pozornost hrvatskog puka na esto i marginalne i devijantne
skupine i dogaaje, veliajui hedonizam, kvazidemokraciju, ljudska
prava, a istovremeno poniavati i ismijavati domoljublje, tradiciju,
kranske vrjednote, nacionalne

junake i si. ovjek

zaraen

tim

demokratskim pobudama izgubit e svaki osjeaj za kranske i


nacionalne osjeaje te ili upasti u glib zapadnjakih vrjednota ili se,
razoaran u nepopravljivo i kriminalno hrvatsko drutvo, uukati u
svoju malodunost i hrvatsku utnju.
Mediji kao glavna masonska poluga imaju najveu mo. Oni ne samo
da e poticati, favorizirati i propagirati prve dvije poluge, ve e sustavno
zombizirati itatelje, sluatelje i gledatelje svojom istinom, istinom
Antikrista. Do eksplozije istine Antikrista po pravilu dolazi prigodom

najveih kranskih blagdana, kad hrvatske medije zapljusnu valovi


magije, ezoterije, parapsihologije, pa sve do najdevijantnijih hedonistikih
predstava i emisija. Stvarne kranske i domoljubne istine tako je sve
manje i manje. Ona je zabranjena, zatirana i najstroe cenzurirana. Istina
je postala govor mrnje, a najgrublja obmana istine govor ljubavi.
Strane tajne slube umreile su sve vanije hrvatske medije, od
europejskih i nezavisnih novinara nainili intelektualne prostitutke, a
svaki nacionalni i kranski glas naroda stavljen je u izolirani zakutak.
Ljudska prava i sloboda medija postali su fikcija, podrugljiva potapalica i
floskula. Fenomenologija jednosmjernih ljudskih prava i jednosmjerne
slobode medija je prestrana. Taj najgrublji despotizam i medijsko
mranjatvo

koje

zatire

svaku

klicu

drugaijeg

miljenja,

onog

nacionalnog i kranskog, i dalje se meu zombiziranim hrvatskim pukom


percipira kao jedina istina. Kao demokracija koju nam je kao najveu
civilizacijsku

tekovinu

darovao

ponosni

Zapad.

O,

blaene

li

prostodunosti!
Kada je proces duhovne i materijalne kolonizacije u svakoj zemlji
zahvaenoj doktrinarnim promjenama zavren, izabranici vie ne moraju
putem tajnih slubi financirati i potpomagati sve te domae izdajnike
pripomone poluge. Oito je i Hrvatska na kraju tog procesa. Mnoge
svjetske filantropske zaklade, nakon to su mnogobrojne udruge i drutva
zavrile prljavi posao, povukle su se iz Hrvatske. Te udruge, ili bolje rei
nedodirljiva elitna drutva, koja su nakon rashrvaenja Hrvatske postale
sami sebi svrha, pronale se novog financijera. Logino je, da je to sada
podanika vlada Republike Hrvatske, koja ima dunost da ih financira
(samo od igara na sreu godinje poklanja preko 300 milijuna kuna), a
nema pravo ni pitati kuda idu poklonjeni novci.
U medijima se takoer opaa znakovita promjena jer su i medijski
janjiari odradili posao. Sada vie ne mogu pisati i izvjetavati o zatucanoj
i nacionalistikoj Tumanovoj Hrvatskoj, o nedemokratskoj vlasti, o
neeuropskim politiarima, o koniarima slobodnog trita, o buntu
hrvatskih branitelja itd., jer svega toga nema. Ostale su jo jedino kritike
hrvatskih

biskupa

te

Thompsonovi

koncerti

na

kojima

uzaludno

mikroskopski pokuavaju pronai crnu koulju ili kapu, to je sve skupa


oskudno u hranidbenom lancu tih strvinara. A kada toga nema, nema
vie ni zanimljivih tiva ni priloga, a onda nema niti posla za sve. Tim
vie postaje problem ako se zbog pomanjkanja zanimljivih tema posee
za izvjeima o neemu to nije dozvoljeno. Odjedanput se pila okrenula
naopako, novinari poinju trajkati i boriti se za ljudska prava.
Zanimljivo

je

bilo

gledati

te

oajnike

kako

psalmodiraju

ispred

Novinarskog doma 10. prosinca 2009. godine, na Meunarodni dan


ljudskih prava, odnosno na obljetnicu UN-ove Ope deklaracije o Ijudslam
pravima. Protiv koga oni trajkaju? Protiv onih kojima su dva desetljea
poput pasa lizali noge. Za koja ljudska prava? Za ona koja su gnusno i
bezobzirno zatirali, bezono laui i kleveui sve ono to je nacionalno i
kransko.
Kao odbaene stare prostitutke iskoriteni su, izvrili su odlino
posao i sada mogu otii. Teko da e veina njih uope shvatiti da kada
se u potpunosti demokratizira i globalizira drutvo, drugim rijeima kada
sva vlast, sva materijalna dobra i sve kulturne i javne institucije budu u
rukama Komiteta 300. da e tada jedinstvena svjetska drava pokazati
svu svoju mo. Kada se u tranziciji pojam marksizma zamijenio
liberalizmom, demokracija otvorenim tritem i globalizacijom (odnosno
Novim svjetskim poretkom), a oslobaanje od komunistikog terora
vojnom okupacijom NATO saveza, tada na kraju procesa, ba kako je to
opisao i John Coleman, slijedi apsolutna kontrola svakog pojedinca,
najgrublja despotska hegemonija jaeg nad slabijim,
masonske

transverzale

odnosno nadvlast

Washington- London-Jeruzalem nad itavim

svijetom. Sluaj hrvatskih novinara samo je jedna mala meufaza, ali


jasni znak da se pribliava kraljevstvo Antikrista.

Ropska Hrvatska
Detumanizacija se najrazornije pokazala u kolonizaciji hrvatske
ekonomije. Rigidnim Friedmanovim modelom slobodnog trita u kojemu
nije bilo milosti ni ikakve tolerancije za hrvatskog proizvoaa, slabano

hrvatsko gospodarstvo upustilo se u utakmicu s globalnim svjetskim


igraima u kojoj je unaprijed poznat pobjednik. Beskoncepcijska hrvatska
ekonomija oslonila se jedino na nametnutu pogubnu orijentaciju, odnosno
na uvoz svega i svaega od onih koji su, ako ni zbog ega drugoga onda
zbog

nasljednog

politikog

sustava,

bolje

proizvodili

od

hrvatskih

proizvoaa. Nita se vie nije isplatilo proizvoditi u Hrvatskoj te se


vanjski dug nakon Tumana s cca osam milijardi dolara popeo na
vrtoglavih gotovo pedeset milijardi dolara. Pored enormnog vanjskog
duga i stotine tisua nezaposlenih, strani bankarski klasteri za manje od
dvanaest

milijardi

dolara

postaju

vlasnici

obezvrijeenih

hrvatskih

banaka.
Lakovjerni sluganski hrvatski politiari koji Zapad doivljavaju kao
ideal njihovog ivotnog bitka, zaslijepljeni demokratskim standardima
toga svijeta, irom su otvorili vrata svjetskim grabeljivcima i ispruili
ruku. To su isti oni politiari, ili njihovi bioloki slijednici, koji su pred
etrdesetak godina uguili slobodarsko Hrvatsko proljee, oni koji su pred
dvadeset

godina

napustili

sabornicu

kada

se

izglasavala hrvatska

neovisnost i sloboda, oni koji su zagovarali reformu neke nove


Jugoslavije, oni koji su poraeni u Domovinskom ratu, oni kojima nije
mrska politika asocijacija Zapadnog Balkana, oni koji im prije ele
hrvatski suverenitet zamijeniti onime u Brusselu, odnosno u Washingtonu
i Londonu.
Kako je napredni Zapad reagirao na ispruenu i moleivu ruku?
Posprdno, poto se on ve davno odrekao svojeg kranskog bitka i
prigrlio civilizaciju smrti i mrnje. Iako taj Zapadnjak duboko u sebi
moda i zavidi Hrvatima, zaostalim primitivcima koji jo donekle idu u
Crkvu na Svetu misu i stoga jo imaju Boje milosti zbog koje se i dalje
naglaavaju obiteljske i tradicijske vrjednote, on ba zato eli Hrvatsku
podrediti svojim standardima. Stoga je imao i dodatni motiv da se
pomou lakomislenih hrvatskih politiara Hrvatska pokori u dravu
dunikog ropstva. Upravo kao to su napredni Zapadnjaci na banalan
nain prevarili Indijance bljetavim ogledalcima, staklenim nakitom i
vatrenom vodom, na isti nain su prevarili i hrvatski narod. Ameriki

domorodci prodali su svoju zemlju za triarije, a kada su uvidjeli da su


prevareni i da su ostali bez iega bilo je ve prekasno. Bioloki su
istrijebljeni. Zar ista sudbina eka i Hrvate?135
U tom nemilosrdnom konceptu neoliberalnog trita nuno dolazi do
dobitnika i gubitnika. Dobitnici su strane multinacionalne kompanije, a
gubitnici

domai

gospodarstvenici.

Pored

toga

neoliberalni

model

slobodnog trita opravdava nejednakost meu ljudima jer potie


ekonomski rast. Ekonomski rast i bogaenje svjetskih oligarha vie ne
prati socijalna prava zaposlenika pa jaz izmeu ekonomskog i socijalnog
postaje sve dublji. Sve je manje bezobzirno bogatih, a sve vie
osiromaenog sloja drutva, to samo opravdava tvrdnju o ubrzanom
hodu prema jedinstvenoj svjetskoj dravi pod vodstvom masonskojudejskih oligarha. Na samom vrhu te hijerarhijske piramide upravlja
najui krug prosvijetljenih okultista, Sotoninih sveenika.
Zavrna faza tog procesa svakako je i inscenirana svjetska
ekonomska kriza 2009. godine. Svjesno se uruio sustav kontrole
bankarskog sustava da se izazove kaos. Prva zadaa tog kaosa je u
potpunosti slomiti domau ekonomiju svake drave. Druga faza je ne
dozvoliti dravama da putem protekcionizma ili drugim metodama
reagiraju i tako pokuaju spasiti gospodarstvo. U treoj fazi, kada vlade
drava

vie

nita

ne

mogu

uiniti,

stupa

na

scenu

restauracija

gospodarstva u reiji svjetskih masonskih oligarha. Za Hrvatsku to


konkretno znai izuzeti iz dravnog ili privatnog domaeg vlasnitva sav
strateki gospodarski potencijal. Naftna industrija je ve u stranom
vlasnitvu, slijede poljoprivredni potencijali, prehrambena industrija (npr.
Podravka),

energetika,

zrakoplovna

kompanija,

turistike

tvrtke,

brodogradnja, eljeznice, trgovinski lanci (npr. Pevec) te poglavito


preostale farmaceutske industrije. Na kraju e doi na red ono to je i
najvrjednije, ekoloki potencijali Hrvatske kakve nema niti jedna zemlja
Europe: tisue otoka, bogate zalihe pitke vode, kraka polja, jezera i
rijeke, ekoloki iste ume, plodno i nezagaeno zemljite na ijim
prostorima ivi dvadeset i devet biljnih i ivotinjskih endema itd.

Biljeke

123

Emil i: Povijest hrvatskih neprijatelja. Vlastita autorska naklada, Zagreb,

2002., str. 421. i Davor Domazet Loo: Klonovi nastupaju, Detecta, Zagreb,
2007., str. 312. i 412.
124

Carole Hodge: Srpski lobi u Velikoj Britaniji, Naklada Stih, Zagreb, 2006., str.

65.
125

Ivan Mui: Masonstvo u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 620.- 622.

126

Marko Francikovi: Hrvatska knjiga opstanka, Biblioteka Dva Srca, Zagreb,

2006., str. 726.


127

Carole Hodge: Srpski lobi u Velikoj Britaniji, Naklada Stih, Zagreb, 2006., str.

17., 25., 28., 34., 81. i 105.


128

Semir Osmanagi: Piramida moi na Planeti, Kissinger i lanovi, Inc,

http://www.altemativnahistorija.com/ah3.html
129

Zdravko Tomac: Tumanizam i mesiizam, Nominativ, Zagreb, 2007., str.

18., 117. i 234.


130

Ivan Mui: Masonsko u Hrvata, Knjigotisak, Split, 2001., str. 626.

131

Dubravko Jeli: 100 krvavih godina, P. I. P. Pavii, Zagreb, 2005., str. 316.

i 322.
132

Marko Francikovi: Hrvatska knjiga opstanka, Biblioteka Dva Srca, Zagreb,

2006., str. 132. i 142.


133

Branimir Luki: Uskrsna refleksija - Jesu li Piloti besmrtni?,

http://hakave.org/index.php?option
134

Vjekoslav Lasi: Hrvatski Boii i Uskrsi u tuini, Grafika kola u Zagrebu,

Zagreb, 1998. i Dubravko Jeli: 100 krvavih godina, P. I. P. Pavii, Zagreb,


2005., str. 252.
135

Marko Francikovi: Hrvatska knjiga opstanka, Biblioteka Dva Srca, Zagreb,

2006., str. 259.