You are on page 1of 1

HB 3337- Henedina Abad- lone Distirct of Batanes

Sec 1 . Sec. 4 Definition of terms


Sa panukalang susog, idinagdag sa depinisyon ng Small Scale Fishing Vessel
-

Provided that in municipal waters that are considered in open or deep sea,
the minimum tonnage of fishing vessel will be 6 GT
Sinasaad sa panukalang susog na maaaring pumasok sa municipal waters
ang small scale na may minimum na 6 GT . Ganito rin ang idinagdag sa
depinisyon ng municipal fishing (Sec 2)

Sec 3. Sec. 18 Users of Municipal Waters


Sa panukalang susog idinagdag ang-

Provided further, that in municipal waters that are considered to be within


open or deep sea, small scale commercial fishing vessel may be allowed to
operate within zero point (0.1) to fifteen km (15) area from the shorelinein
municipal waters as defined herein.

Ilang mga punto hinggil sa panukalang susog


-

Simple lang ang gustong mangyari ng panukalang susog, makapasok ang


commercial fishing sa loob ng municipal waters (0.1),
Kung sa FC, pinapayagang makapasok ang commercial fishing sa loob ng 15
km municipal waters basta ito ay 7 dipa ang lalim, sa susog, basta ito ay nasa
open sea o deep sea maari nang pumasok ang mga komersyal na palakya
mula 6 GT
Hindi din sinasaad sa panukalang susog, kung small scale lang ba ng
papayagan. Basta ang malinaw ang minimum, kapag itinakda na ang isang
pangisdaan ay nasa open sea, pwede nang pumasok ang komersyal na may
minimum na 6 GT
Kung di sinasaad kung ano lamang ang limit ng pwedeng pumasok sa
municipal waters, mangangahulugan ito na papahintulutan nang makalapit
sa municipal waters ang mga malalaking komersyal fishing vessel