You are on page 1of 16

COCOIX

INDEX
1-Creaci de una cooperativa
2-Candidatures per l'equip directiu
3-Logotips i carnets
4-Estatuts i altres documents
5-Beneficis per a una O.N.G
6-Fitxes tcniques
7-Imatges
8-Creaci i selecci dels productes
9-Visita ayuntament
10-Producci
11-Etiquetatge i decoraci
12-Enquestes de qualitats
13-Activitat conjunta
14-Agraments

CREACI DE L'EMPRESA : UNA


COOPERATIVA
Els professors ens proposen que si volem fer una
cooperativa i vrem dir que si volem fer-la.
I vrem elegir presidents, tresorers, secretaris i
encarregats de fotografia.

CANDIDATURES PER L'EQUIP


DIRECTIU
Els alumnes que volien formar part de l'equip
directiu,varen fer presentacions.

LOGOTIPS I CARNETS
Cuan varem comenar la cooperativa varen
crear els logotips i carnets ms guais del mn.

ESTATUTS I ALTRES
DOCUMENTS

Durant tot aquest curs que hem estat fent


cooperativa,hem fet uns documents amb molta
informaci per a Cocoix la cooperativa . Entre
tots aquestos documents hem fet els estatuts,
els documents ms importants.

Beneficis per una O.N.G


Els beneficis per la O.N.G ( metges
del mn) es la de un 10%

Fitxes tcniques
Va ser molt agobiant els productes per.
Molt divertit fer els productes per a la seva
recompensa

CREACI i SELECCI DELS


PRODUCTES
En la creaci,va haver grans problemes,per al
final va sortir b.

Visita ayuntament

L' equip directiu vrem anar a recollir el


perms de venta, vrem respondre a les
preguntes de una entrevista

Producci.
Ens va costar molt per al final ho vrem fer molt b .

ETIQUETATGE I DECORACI

El dia del etiquetatge i decoraci va anar malament


perqu no hi havia organitzaci a la aula.Per al final
ho vrem fer b.

Enquestes de qualitat
Quan varem fer les enquestes de qualitat ens
varem divertir molt. Ens va agradar tenir que
preguntar-li a gent.

ACTIVITAT CONJUNTA
Amb els beneficis que hem guanyat hem elegit una activitat
conjunta, i hem elegit Aguamar. Ens ha agradat moltssim.
Ens ho hem passat en granz!

GRCIEEEES