You are on page 1of 6

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1

predava Milan Perkui


ELEMENTI STROJEVA 1 (FESC10-d,)
Broj odgovora = 23

Overall indicators
-

Global Index

av.=4,6
dev.=0,9

2. Pitanja o kvaliteti nastavnika

av.=4,7
dev.=0,7

3. Pitanja vana za procjenu kvalitete nastave

av.=4,6
dev.=1

Survey Results

Legend

Relative Frequencies of answers

Question text

Std. Dev.
25%

Mean
0%

50%

0%

25%

Left pole

n=No. of responses
av.=Mean
dev.=Std. Dev.
ab.=Abstention

Right pole

Scale

Histogram

1. Pitanja o studentu
1.1)

1.2)

1.3)

Spol:

10.5%

89.5%

80-100%

100%

ne mogu ocijeniti

11.1%

dovoljan

16.7%

dobar

11.1%

vrlo dobar

38.9%

izvrstan

22.2%

n=19

Ocijenite Vau nazonost na nastavi ovoga nastavnika:


n=21

Iz predmeta oekujem ocjenu:


n=18

2. Pitanja o kvaliteti nastavnika


2.1)

2.2)

Nastavnik je jasno izloio sadraj i program


predmeta te kriterije ocjenjivanja:

Nastavnik je pripremljen za nastavu te jasno i


razumljivo izlae nastavne sadraje:

0%

5%

25%

70%

0%

0%

4,5%

18,2%

77,3%

02.09.2013

0%

EvaSys evaluation

n=20
av.=4,7
dev.=0,6

n=22
av.=4,7
dev.=0,6

Page 1

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1


2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

Nastavnik kroz predmet omoguava stjecanje


predvienih vjetina i kompetencija:

Nastavnik nastavu i konzultacije odrava na vrijeme i


redovito:

Nain provjere znanja je primjeren:

Nastavnik se korektno ponaa u komunikaciji sa


studentima:

0%

0%

14,3%

9,5%

76,2%

0%

0%

9,5%

9,5%

81%

4,8%

0%

4,8%

14,3%

76,2%

0%

4,8%

4,8%

9,5%

81%

5,6%

0%

5,6%

16,7%

72,2%

n=21
av.=4,6
dev.=0,7

n=21
av.=4,7
dev.=0,6

n=21
av.=4,6
dev.=1

n=21
av.=4,7
dev.=0,8

n=18
av.=4,5
dev.=1

n=22
av.=4,5
dev.=1,1

n=20
av.=4,6
dev.=0,9

3. Pitanja vana za procjenu kvalitete nastave


3.1)

3.2)

3.3)

Optereenje na predmetu je u skladu s dodijeljenim


ECTS bodovima:

Ostvarena je usklaenost svih oblika nastave:

Nastavni materijali su razumljivi i dostupni:

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

81,8%

0%

10%

0%

10%

80%

02.09.2013

EvaSys evaluation

Page 2

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1

Profile
Subunit:
Name of the instructor:
Name of the course:
(Name of the survey)

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje


predava Milan Perkui
ELEMENTI STROJEVA 1 (FESC10-d,)

Comparative line:

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, zbirni izvjetaj, 2. semestar 2012-2013

Values used in the profile line: Mean

2. Pitanja o kvaliteti nastavnika

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

2.6)

Nastavnik je jasno izloio sadraj i program


predmeta te kriterije ocjenjivanja:

Nastavnik je pripremljen za nastavu te jasno i


razumljivo izlae nastavne sadraje:

Nastavnik kroz predmet omoguava stjecanje


predvienih vjetina i kompetencija:

Nastavnik nastavu i konzultacije odrava na


vrijeme i redovito:

Nain provjere znanja je primjeren:

Nastavnik se korektno ponaa u komunikaciji


sa studentima:

Optereenje na predmetu je u skladu s


dodijeljenim ECTS bodovima:

Ostvarena je usklaenost svih oblika nastave:

Nastavni materijali su razumljivi i dostupni:

n=20
av.=4,7
n=6330 av.=4,4

md=5,0 dev.=0,6
md=5,0 dev.=1,0

n=22
av.=4,7
n=6293 av.=4,3

md=5,0 dev.=0,6
md=5,0 dev.=1,0

n=21
av.=4,6
n=6164 av.=4,2

md=5,0 dev.=0,7
md=5,0 dev.=1,1

n=21
av.=4,7
n=6051 av.=4,5

md=5,0 dev.=0,6
md=5,0 dev.=1,0

n=21
av.=4,6
n=6075 av.=4,2

md=5,0 dev.=1,0
md=5,0 dev.=1,1

n=21
av.=4,7
n=6119 av.=4,5

md=5,0 dev.=0,8
md=5,0 dev.=1,0

n=18
av.=4,5
n=6042 av.=4,3

md=5,0 dev.=1,0
md=5,0 dev.=1,1

n=22
av.=4,5
n=5990 av.=4,3

md=5,0 dev.=1,1
md=5,0 dev.=1,1

n=20
av.=4,6
n=6144 av.=4,2

md=5,0 dev.=0,9
md=5,0 dev.=1,1

3. Pitanja vana za procjenu kvalitete nastave

3.1)

3.2)

3.3)

02.09.2013

EvaSys evaluation

Page 3

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1

Comments Report

4. Molimo Vas iznesite svoje primjedbe i prijedloge koji se odnose na nastavnikov rad i na predmet:
4.1)

02.09.2013

EvaSys evaluation

Page 4

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1

02.09.2013

EvaSys evaluation

Page 5

predava Milan Perkui, ELEMENTI STROJEVA 1

02.09.2013

EvaSys evaluation

Page 6