You are on page 1of 4

1.cilat jana disa ligje te ashtuquajtura me interes vital?

(1) ligjet t cilat ndryshojn kufijt e komunave, themelojn ose shuajn komuna,
prkufizojn shtrirjen e pushteteve t komunave dhe pjesmarrjen e tyre n
marrdhniet ndrkomunale dhe tejkufitare; (2) ligjet t cilat zbatojn t drejtat e
komuniteteve dhe pjestarve t tyre, me prjashtim t atyre t prcaktuara me
Kushtetut; (3) ligjet pr prdorimin e gjuhve; (4) ligjet pr zgjedhjet lokale; (5)
ligjet pr mbrojtjen e trashgimis kulturore; (6) ligjet pr lirit fetare ose pr
marrveshjet me komunitetet fetare; (7) ligjet pr arsimin; (8) ligjet pr prdorimin
e simboleve, prfshir simbolet e komuniteteve dhe pr festat publike.
3. dallimi ne mes kushteutes se forte dhe te bute?
4. kushtetuta e kosoves?
6. elementet e magna kartes?
7. magna karta libertum?
8. cilat jan kopetencat e kryeministrit?
9.parambula?
10. sisitemi parlamentare?
11. sistemi presedincal?
12.imuniteti i deputetit?
13. kopetencat e kuvendit te republikes se kosoves?
14. burimet e kushtetutes ne angli?
15 cilat jan llojet e kushtetutav?
16. qka eshte konfederata?
17. zgjedhja e qeveris?
18. qka jan burimet specifike te drejtes kushtetuse?
19. kryetari i kuvendit?
20 avukati i popullit?
21 kopetencat e presidentit te frances?
22.ankesa individuale e kushtetutes?
23. ndryshimi i amandamentit?

24.permendi amandamentet kushtetuse?

ratikifikimin e marveshjes nderkombtare

Qka jan kushtetutat e buta dhe forta


Kompetencat ekzekutive te presidentit,,

___Procedurat e ndryshimit te kushtetutes,,

Procedura pr ndryshimin e kushtetuts prbhet prej dy fazave dhe zgjat m tepr


se ajo e nxjerrjes s ligjeve. Krkohet shumica si 2/3, 3/5 e votave t t gjith
deputetve. Aktet me t cilat bhet ndryshimi i kushtetuts jan: - Ligji kushtetues Amendamenti kushtetues Ligji kushtetues praktikohet pr nd
Mocioni I mosbesimit te kryeministrei te rpk

qka paraqet pjesa normative e kushtetutes ,


pse kushtetuta e amerikes ka parapar parlamendin dy dhomesh ,
pse kushtetuta e zvicres aplikon parimin e unitetit te pushtetit shtetror

E Drejta Kushtetuese
1)Numro tri sistemet e kontrollit te kushtetutshmeris se ligjeve dhe akteve
tjera juridike?
.Kontrolli dhe mbrojtja e kushtetutshmerise se ligjeve dhe akteve tjera juridike nga ana e organit legjislativ, nga ana e
organit te veante kushtetues ose politik dhe nga ana e organit gjyqesor

3)Cili sistem te qeverisjes shtetrore e percaktone kushtetuta e Belgjikes e


vitit 1831?
Kushtetuta e Belgjikes e vitit 1831 e percaktonte sistemin monarkik kushtetues parlamentar.

4)Theksoni menyrat e nxjerrjes dhe ndryshimit te kushtetutave?

Menyrat e nxjerrjes (miratimit) te kushtetutes jane: miratimi permes referendumit dhe miratimi permes organit
legjislativ. Menyrat e ndryshimit te kushtetutes jane: me ligje kushtetuese dhe me amandamentekushtetuese.

5)Cilat ishin dy eshtjet kontestuse me rastin e miratimit te kushtetutes se


Frances te vitit
1958?
Dy qeshtje kontestuese ishin se projektin e saj e kish pergaditur qeveria e jo parlamenti siq parashikohej me k.e.v
1946

6) C' shte e drejta suspenzive e vetos?


Vota suspenzitive eshte kur kryetari i shtetit ka te drejt te kthej ligjet e kuvendit

7)Cila eshte kushtetuta me e gjate ne bote ?


Kushtetuta me e gjat ne bote eshte kushtetuta e Indis

8)Cili parlament ka pas ne evropen jug- lindore perberje dy- dhomshe ?


parlamenit i France ka pasur perberjen prej dy dhomave nga kuvendi kombetar dhe senatin

12). Numro burimet e s drejts kushtetuese n SHBA ?


14)Numro disa raste t kuzmiti t liris s menduarit?
Disa raste te kufizimit te lirise se te menduarit jane: tutorizmi dhe komandimi me mendimin e individit, imponimi i
organizuar i mendimit, imponimi dhe ndikimi me dhune i arsimimit, mjedisit, ideologjise etj.

l5)Numro detyrat kryesore kushtetuese t shtetasit?


Detyrat kryesore kushtetuese te shtetasit jane: detyra e mbrojtjes se vendit (obligimi ushtarak), detyra e respektimit te
kushtetutes dhe ligjit, detyra e pagimit te tatimit, detyra e ndihmes reciproke etj.

l6)Prkuzoni t drejten e barabart t votes ?


Me te drejten e barabarte te votes nenkuptohet fuqia e njejte e votes se do qytetari.

17). ` sht konfederata ?


Konfederata eshte forme e bashkimit te shteteve, e cila krijohet ne baze te kontrates (marreveshjes) konfederative
midis shteteve sovrane, me qellim te realizimit te interesave te perbashketa ne lemi te caktuara.

20 Procedura dhe menyra e ndryshimit te kushtetutave


Procedura e ndryshimit te kushtetutes quhet proces i Amendamentimit.
Kuvendi eshte organi kompetent per ndryshimin e kushtetutes.Para se amendamenti te dergohen ne Kuvend ,ato
fillimisht dergohen ne GjykatenKushtetuese per te vleresuar nese ndryshimi i kushtetutes cenon ndonje te drejte te
njeriut .Miratimi i amendamentimit kerkon 2/3 e votave te te gjithe deputeteve te Kuvendit,duke perfshire edhe
deputetet qe mbajne ulset e rezervuara dhe te garantuara.
21Mocioni i mosbesimit te qeverise
Mocioni i mosbesimit vihet ne rendin e dites ,jo me vone se 5 dite dhe jo me heret se 2 dite nga dita e parashtrimit te
tij. Nese mocioni i mosbesimit votohet per Qeverine ne teresi ,Qeveria konsiderohet ne doreheqje.Mocioni tjeter mund
te paraqitet pas 90 diteve nga mocioni paraprak.
kushtetuta e ShBA
sistemi kushtetus i KS
Deklarata e Abraham Likolnit
Interpretimi i kushtetutes
,
kushtetuta e forta
,kushtetuta e buta
,kompetencat e kryeministrit

Kompetencat e Kuvendit
(1) miraton ligje, rezoluta dhe akte t tjerat prgjithshme; (2) vendos t ndryshoj Kushtetutn me dy t
tretat (2/3) e votave t tgjith deputetve t tij, prfshir dy t tretat (2/3) e t gjith deputetve q
mbajnvendet e rezervuara dhe t garantuara pr prfaqsuesit e komuniteteve q nuk
janshumic n Kosov; (3) shpall referendum, n pajtim me ligjin; (4) ratifikon traktatetndrkombtare;
(5) miraton Buxhetin e Republiks s Kosovs;(6) zgjedh dheshkarkon Kryetarin dhe nnkryetart e
Kuvendit; (7) zgjedh dhe mund t shkarkojPresidentin e Republiks s Kosovs n pajtim me kt
Kushtetut;
, funksionet e kshillit gjyqsor /
kompetencat e presidentit
,konventa kushtetuese,
si zgjidhet avokati i popullit ne rks,
kushtetuten e vajmarit ,
si zgjidhen antaret e kshillit gjyqesor