You are on page 1of 3

Tc bob khng h kh to kiu.

Bn ch cn mt cht 'tiu xo' c c nhng kiu tc


xinh xn, d thng ngy cui tun. Hy cng hc toc tet dep

Kiu buc na phi tt


Kiu tc buc na u s bt nhm chn nu bn tt mt bn tc. Hy
to phng chn tc nh u c kiu tc p hn.
Xem thm thoi trang cong so

Kiu tc vn
Buc thp tng ln tc nh ri ln ngc ui tc vo trong. To 3 ln tc
nh vy l bn c c kiu tc vn sau gy rt n tng.