You are on page 1of 2

9.

Aktiviti keluarga/di ruang tamu /

menonton televisyen

berehat

//

membaca majalah/surat
khabar/buku

berbual-bual/bersembang
/

menjahit/menyulam
/

menuang/menyajikan
minuman
/

melukis gambar
/
menekan butang alat kawalan
jauh

mengajar adik
/

menekan suis

memberikan makanan
kepada ikan

mendengar radio

mengulang kaji pelajaran

bermain permainan

memasang langsir

menghidangkan
kuih/minuman
/
menggunting kain/kertas
/