You are on page 1of 4

I.

METODIKI SUSTAVI NASTAVE KNJIEVNOSTI

1. NABROJITE METODIKE SUSTAVE.


2. DOGMATSKO -REPRODUKTIVNI SUSTAV: OSNOVE , PREDNOSTI I NEDOSTATCI.
KOJIM JE KNJIEVNIM TEORIJAMA BLIZAK ?
3. REPRODUKTIVNO -EKSPLIKATIVNI SUSTAV: OSNOVE , IZVORI , USTROJ SATA
4. INTERPRETATIVNO -ANALITIKI SUSTAV: OSNOVE , KNJIEVNOTEORIJSKI IZVORI,
USTROJ SATA , METODE
5. PROBLEMSKO -STVARALAKI SUSTAV: OSNOVE , IZVORI , USTROJ SATA
6. KAKO STVORITI PROBLEMSKU SITUACIJU?
7. PROBLEMSKO -RECEPCIJSKI PRISTUP ROMANU: KNJIEVNOTEORIJSKI IZVORI,
HRVATSKI ZNANSTVENICI , PRIMJERI
8. KORELACIJSKO -INTEGRACIJSKI SUSTAV: OSNOVE I LITERATURA (POGLAVITO ZA
ODNOSE GLAZBE I LIKOVNE KULTURE S KNJIEVNOU )
9. TIMSKI SUSTAV
II.

METODE I OBLICI

10.PODJELA METODA
11.METODE PO VANJSKIM I UNUTARNJIM AKTIVNOSTIMA UENIKA
12.PODJELA I OBILJEJA NASTAVNIH OBLIKA
III.

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

13.NABROJITE NAJEA POMAGALA U HRVATSKIM KOLAMA .


14.TO JE SLIKONIZ? TO JE SLIKOKAZ ? TO JE ZBITICA?
15.TO MOEMO INITI POMOU NASTAVNIH LISTIA?
16.TO MOE SADRAVATI NASTAVNI LISTI?
IV.

VRSTE PROGRAMA I VRSTE SATI

17.VRSTE PROGRAMA
18.NASTAVNI SAT
19.TIPOVI SATI PO KNJIEVNOM SADRAJU
20.UVODNI SAT O RENESANSI ; KLJUNI PODATCI
21.DRAMSKI SAT
22.TIPOVI SATI PO DIDAKTIKOM KRITERIJU
23.RAZINE ZNANJA
24.LITERARNE SPOSOBNOSTI
25.SAT PONAVLJANJA, PRIMJER ZA HIPERBOLU I DJELO IZ KOJEGA JE PREUZETA
V.

VRSTE MOTIVACIJE

26.MOTIVACIJA I VRSTE MOTIVACIJA


27.OSOBNA ISKUSTVA UENIKA , VRSTE I PRIMJERI
28.GLAZBENE, LIKOVNE I FILMSKE MOTIVACIJE ; PRIMJERI
29.LITERATURA O KORELACIJAMA
30.FILOZOFSKI, POVIJESNI I RELIGIJSKI SADRAJI ; PRIMJERI
31.OPEKULTURNI SADRAJI ; PRIMJERI ZA OSNOVNU I SREDNJU KOLU , POSEBNO
ZA DRIA
32.KNJIEVNOTEORIJSKE I KNJIEVNOPOVIJESNE MOTIVACIJE; PRIMJERI
33.KNJIGE KAO MOTIVACIJA
34.STILSKA I JEZINA MOTIVACIJA
35.METODIKI POSTUPCI PRI MOTIVACIJAMA

VI.

LOKALIZACIJA KAO DIO USTROJA SATA KNJIEVNOSTI

36.DVIJE VRSTE TEKSTOVA S PRIMJERIMA


37.DVIJE VRSTE LOKALIZACIJA S PRIMJERIMA
38.PROTUMAITE ZATO JE POTREBAN POSEBAN OPREZ S LOKALIZACIJOM U
INTERPRETACIJI LIRIKE

VII.

INTERPRETATIVNO ITANJE

39.JEZINE FUNKCIJE PO JAKOBSONU I PRIMJERI


40.EMOCIONALNI ANROVI TEKSTA: MO
41.EMOCIONALNI ANROVI TEKSTA: MORAL
42.EMOCIONALNI ANROVI TEKSTA: VRIJEME
43.ELEMENTI INTERPRETATIVNOGA ITANJA ILI GOVORNE VRJEDNOTE
44.INTENZITET S PRIMJERIMA
45.STANKA S PRIMJERIMA
46.RITAM S PRIMJERIMA
47.PJESMA S PROMJENOM RITMA ; PROTUMAITE NA PRIMJERU
48.MELODIJA ILI INTONACIJA S PRIMJERIMA
49.MODULACIJA I OSJEAJI MRNJE I BOLI
50.MODULACIJA I OSJEAJI RADOSTI I LJUBAVI
51.IRONIJA, LA I MODULACIJA
52.VJEBE INTERPRETATIVNOGA ITANJA
VIII.

STAIGEROVA TEORIJA RODOVA I KNJIEVNOST U OSNOVNOJ I SREDNJOJ


KOLI

53.STAIGEROVA OBILJEJA LIRSKOGA STILA S PRIMJERIMA


54.OBILJEJA EPSKOGA STILA S PRIMJERIMA
55.OBILJEJA DRAMSKOGA STILA S PRIMJERIMA
56.PRIMJENA STAIGEROVE TEORIJE O STILU KNJIEVNIH RODOVA U PROGRAMIMA
ZA HRVATSKI JEZIK U OSNOVNIM I SREDNJIM KOLAMA

57.HEIDEGGER I STAIGER O ODNOSU PJESME I RAZMILJANJA (DVA PRIMJERA )


58.TEMELJNE MOGUNOSTI LJUDSKOGA POSTOJANJA I LIRSKI , EPSKI I DRAMSKI
STIL ( PREMA TABELARNOM PRIKAZU IZ 6. DIJELA )
IX.

INTERPRETACIJA

59.PISAC I DJELO: ZABLUDE NAMJERE


60.TUMA I DJELO: UIVLJAVANJE, STAPANJE OBZORA
61.STANDARDNI JEZIK I DJELO: PRIMJERI
62.DEFINICIJA TOPOSA
63.ANR I DJELO : PRIMJERI
64.EPOHA I DJELO : PRIMJERI
65.SADRAJ I FORMA; STRUKTURA PO CLEANTHU BROOKSU
66.VRSTE SMISLA PO BIBLIJSKOJ EGZEGEZI; PRIMJENA NA KNJIEVNA DJELA;
TERMINOLOGIJA U PROGRAMIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU KOLU

67.FREUDOVA TEORIJA I KNJIEVNOST : OSNOVE SIMBOLIKE


68.IMENUJTE DVA SVJETSKA NASTAVLJAA FREUDOVA UENJA I DVA HRVATSKA
TUMAA NJEGOVA DJELA BITNA ZA KNJIEVNOST .
69.TO JE VIESMISLENOST PO EMPSONU?
70.HERMENEUTIKI KRUG S PRIMJEROM
71.ELIOT I INTERTEKST
72.BINARNE OPREKE: TEORETIAR I PRIMJER

73.SLOBODNA IGRA I NJEZIN TEORETIAR ; KLJUNI TERMIN I ZNAENJE


74.U EM JEST I U EM NIJE INDIVIDUALNI STIL; TEORETIAR I DJELO U KOJEM
IZNOSI POSTAVKU

75.KLJUNA OBILJEJA KOLSKE INTERPRETACIJE


76.NAJEI METODIKI POSTUPCI U KOLSKOJ INTERPRETACIJI (VALJA ZNATI
KLJUNE PODATKE , A NE IH SAMO NABROJITI ).
77.NAVEDITE NASLOV I AUTORA BITNE KNJIGE O METODIKOM PRISTUPU
LIKOVIMA .
78.VRSTE KARAKTERIZACIJA LIKOVA PO ZVONIMIRU DIKLIU
79.PET OBILJEJA SUVREMENOGA JUNAKA PREMA LYNETTE P ORTER
80.VEA PROMJENA OBILJEJA KNJIEVNIH JUNAKA : NEJUNACI I PROTUJUNACI S
PRIMJERIMA

81.MANJE PROMJENE OBILJEJA KNJIEVNIH JUNAKA: POSLJEDICE I PRIMJERI


X.

METODIKI PRISTUP ELIOTOVOJ "P USTOJ ZEMLJI "

82.OSNOVNI PODATCI O PUSTOJ ZEMLJI (SADRAJ , FORMA, GODINA


OBJAVLJIVANJA ).
83.DIJELOVI POEME KOJI SU INTERPRETIRANI U OVOM POGLAVLJU
84.MOTIVACIJE ZA ELIOTOVU PUSTU ZEMLJU
85.INTERPRETACIJA SCENE S TIPKAICOM I AGENTOM; METODIKI POSTUPCI
86.INTERPRETACIJA SCENE S KRALJICOM I GROFOM (SPOMENITE IMENA);
METODIKI POSTUPCI I ITANJE TEKSTA

87.INTERPRETACIJA SCENE ZA ZAVODNICOM U PUBU; METODIKI POSTUPCI I


PROBLEMI ITANJA TEKSTA

88.TRI ELEMENTA KOLSKE INTERPRETACIJE POEME


89.PRISTUP PJESNIKOJ ZBIRCI
XI.

MODEL KOLSKE INTERPRETACIJE PEJZANOGA PJESNITVA

90.PETRARCA I PEJZANA LIRIKA


91.TO JE PEJZANA PJESMA?
92.KOJE SE PODVRSTE PEJZANIH PJESAMA TUMAE U POGLAVLJU I KOJA SU IM
OBILJEJA?
93.OSNOVNI ELEMENTI INTERPRETACIJE PJESAMA TUMAENIH U POGLAVLJU
94.MOTIVACIJE ZA PEJZANU LIRIKU
95.IZABERITE DVIJE TUMAENE PEJZANE PJESME I IZNESITE OSNOVICE
INTERPRETACIJE

XII.

MODEL KOLSKE INTERPRETACIJE DOMOLJUBNOGA PJESNITVA

96.KOJE SU DOMOLJUBNE PJESME INTERPRETIRANE U OVOM POGLAVLJU?


97.VRSTE DOMOLJUBNIH PJESAMA TUMAENE U POGLAVLJU
98.ELEMENTI INTERPRETACIJE DOMOLJUBNOGA PJESNITVA
99.IMENUJTE PJESNIKA I IRONINU VIEJEZINU PJESMU KOJA GOVORI O GODINI
1671.
100
. IMENUJTE PJESNIKA I PJESMU KOJA SE RUGA MILICAJCIMA, NJIHOVIM
DOUNICIMA I SLUBENICIMA ZA VRIJEME KOMUNIZMA TE RABI ASTEIZAM U
PRIKAZU SAMOGA KAZIVAA
101
. IMENUJTE PJESNIKA I PJESMU KOJA U HUMORNOM TONU HVALI
DOMOVINU I SPOMINJE OTOK U JADRANU
102
. KOJA PJESMA POVEZUJE GRIGORA VITEZA, WIFREDA OWENA I
ANDRIJU MATIJAA PAUKA? KAKO SU TEKST I OSOBE POVEZANE ?

103

. IZABERITE DVIJE DOMOLJUBNE PJESME I IZNESITE OSNOVICE ZA


INTERPRETACIJU

XIII.

MODEL KOLSKE INTERPRETACIJE RELIGIOZNOGA PJESNITVA

104
. KOJA SU TRI OBILJEJA KLASIKA PO ELIOTU?
105
. ELEMENTI INTERPRETACIJE RELIGIOZNE LIRIKE
106
. IZNESITE OSNOVICE INTERPRETACIJE PJESME KUDA BIH VODIO ISUSA
107
. INTERPRETIRAJTE ABRAMOV GOVOR IZ DRAME POSVETILITE
ABRAMOVO
108
. IZABERITE I UKRATKO INTERPRETIRAJTE JEDAN OD TUMAENIH
GUNDULIEVIH ODLOMAKA
109
. LITERATURA O ODNOSU BIBLIJE I KNJIEVNOSTI (DVA HRVATSKA I DVA
STRANA AUTORA; NIJE DOPUTENO NAVODITI IME AUTORA KNJIGE KOJU
UPRAVO ITATE )
110
. NAVEDITE STIHOVE KOJE SU ZAPISALI KIMBERLEY JOYCE ILI S. T.
COLERIDGE
XIV.
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

METODIKI PRISTUP BALADI: "H ASANAGINICA"


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

OSNOVNA OBILJEJA BALADA


MOTIVACIJE ZA HASANAGINICU
TRAGINA KRIVNJA U HASANAGINICI
SUOBRAAJ HASAN -AGE I HASANAGINICE (S PRIMJEROM )
SUOBRAAJ BEGA PINTOROVIA I HASANAGINICE (S PRIMJEROM)
SUOBRAAJ DJECE I HASANAGINICE (S PRIMJEROM )
METODIKE MOGUNOSTI PRISTUPA LIKOVIMA
METODIKE MOGUNOSTI NOVOGA PRIPOVIJEDANJA HASANAGINICE
GLAZBENI ELEMENTI U DJELU
DRAMSKI ELEMENTI U DJELU
OBILJEJA HRVATSKOGA JEZIKA U HASANAGINICI
NAVEDITE UVODNU IZREKU O OVJEKU I DJETETU. KAKO BISTE TO
POVEZALI S HASANAGINICOM ?