You are on page 1of 2

Thng k soi cu x s Min Bc th 5 ngy 1106

Trc khi n vi du doan xsmb chiu nay chng ta c thng k kt qu x s nh sau cho cc
bn tham kho trc khi a ra cp s may mn:

Tip theo c cc thng k soi cau xo so mien bac chiu nay.

THNG K KT QU C BIT

Th 2

Th 3

Th 4

49813
38066
53429
56983
00620
20906
47246
02178

11164
39768
48571
44820
68375
44920
16856
17132

85815
19460
80669
84075
20310
76663
83155
40740

Th 5
49175
38673
21551
07844
64210
44195
52200
16661
41878

Th 6
35615
34848
95378
46431
30191
14199
23026
45518
23184

Th 7
08712
89316
38176
92947
32907
93043
41469
18637
08420

CN
72096
90672
14493
85415
58268
08062
47944
16739
53295

86884

62027

80802

Thng k kt qu x s Min Bc 10 ngy


10 cp s v nhiu nht:
Cp s
87
18
58
52
50

Xut hin
6 ln
6 ln
5 ln
5 ln
5 ln

Cp s
39
35
99
93
88

Xut hin
5 ln
5 ln
5 ln
5 ln
5 ln

Cp s
72
91
92
94
96

Xut hin
0 ln
0 ln
0 ln
0 ln
0 ln

10 cp s t xut hin nht:


Cp s
09
14
34
51
59

Xut hin
0 ln
0 ln
0 ln
0 ln
0 ln

THNG K VIP X S MIN BC


c bit:
Cu Loto VIP:
Loto Xin:
Loto v nhiu:
Loto lu khng v:
Cu p nht trong ngy:

u 2 , ui 8
14-33
(38-42)(75-85)(14-33)(50-78)
17-26-35-08
92-94-98-09
Son DK TKMB gi 8985

Xem thm: Kt qu xsvt m thng th 3 hng tun.