You are on page 1of 7

K Thut Nui Ong Phng Tr Bnh

IV. BNH ONG V PHNG PHP IU TR

Vit Nam khng c vn g ln v bnh thi u trng ong. C hai loi


cn xem xt.
1. Bnh thi u trng chu u (Thi u trng tui nh)
Tc nhn gy bnh: Do loi vi khun gy ra, lm thi u trng t 3-5 ngy
tui.
Triu chng: Mu sc ca u trng thay i t mu trng sang mu trng
c, sau my ngy, cng m hn. u trng b dong ra, mm nhn, sau
thi ra. Nu n ong b bnh nng, khi m thng ong ra thy c mi
chua. Ong trong n hu ht l ong gi, en, do u trng b thi nn khng
c lp ong non k tip.
Phng bnh: Lun cho ong n (c mt vt np), lun gi cho n ong
c m p, qun ph kn cu ong.
iu tr: C th s dng 1 trong nhng loi thuc khng sinh sau:

- Pha 1 gam (1 l) Streptomyxin trong 2 lt nc ng cho 20 cu ong/ti,


cho n 3 ti lin tc.
- Pha 1 triu n v Eromyxin trong 2 lt nc ng cho 20 cu ong/ti,
cho n 3 ti lin tc.
- Pha 1 triu n v Kanamyxin trong 2 lt nc ng cho 20 cu ong/ti,
cho n 3 ti lin tc.
- Pha hn hp Streptomyxin (1gam) vi 1 triu n v Penicilin trong 3 lt
nc ng cho 30 cu ong/ti, cho n 3 ti lin tc.
C th dng cch phun dng ht nh. C 2 ngy phun 1 ln trnh gy
xo ng, ong d bc bay. Ch phun cho mt cu ong, phun ln ong th
l chnh. Trc khi iu tr nn loi bt cu bnh th iu tr mi hiu qu.
2. Bnh u trng ti (bnh nhn u)
L bnh ph bin v nguy him nht trn n ong ni nc ta
Tc nhn gy bnh: Do 1 loi vi rt gy ra, gm 2 chng:
- Chng vi rt Thi Lan: gy bnh cho n ong ni pha Nam.
- Chng vi rt Trung Quc: gy bnh cho n ong ni pha Bc
Triu chng:
- Ton b c th u trng b bin dng nh mt ci ti, pha trn nhn, pha
di cha mt cht lng trong sut , c mu hi vng.
- u trng cht khng c mi chua.
Phng bnh: Lun duy tr cha khe, n ong khe, qun bm y cu.
iu tr: Cc thuc khng sinh u khng c hiu lc, ch c th iu tr
bng phng php sinh hc, c th nh sau:

- Thay cha c bng m cha khe hoc nht cha 7-10 ngy, nhm lm
gin on sn sinh u trng ong.
- R bt cu ong bnh, ong ph dy cc mt cu. Nu n ong yu qu,
th nhp cc n yu li vi nhau.
- Cho n lin tc 3-4 ngy, hoc chuyn n ong b bnh n ngun hoa mi.
V.CC PHNG PHP B SUNG THC N

- Mt ong: vo ma ma hoc vng khng c hoa cho mt ta phi b xung


mt bng phng php cho n xir ng. C 1kg ng trn vi 0.8kg
nc ta c hn hp xir ng, b vo mng trn x cu cho ong t b
ln n, cho n vo chiu ti.
- Ta quan st nu rim mt cu b n git gc l cho n cn khng th
bt ng hoc tng thm. D nhin n ma khai thc mt th khng ai cho
n ng.
- Phn nhn to: c hai phng php ph bin cho n phn nhn to.
a. Phng php cho n trong cu: Ly cu khng a hn hp phn nhn
to kh:
- u nnh (rang v xay nhin) 10kg.
- phn hoa kh 2kg.
- ng 10kg.
- Vitamin b xung 0.4kg
Xoa u trn mt cu, v ri nc mt long ln trn cho t ht mt cu.
Sau a cu phn ny vo v tr cu phn.
b. Phng php cho n trn cu: hn hp phn nhn to kh
- u nnh (rang va xay nhin)10kg.

- Phn hoa kh 10kg.


Vitamin b xung 0.4kg.
Nhi hn hp ny trong mt (c thm t nc) c mt hn hp nh bt
bnh m (khng kh qu cng khng nho qu). B trn x cu mi n mt
cc bng ci chn cm, cho ong b ln n.
VI. KHC PHC HIN TNG ONG BC CHY
Khi ong bc bay, ong cha v ton b n ong b t bay n ni mi.
Hin tng ong bc bay lm gim s n ong trong vn, gim sn lng
mt, kch thch n ong khc bay theo lm tri ong mt n nh v lm gim
thu nhp ca ngi nui ong.
phng chng hin tng ong bc bay b con cn nhn bit sm mt s
triu chng in hnh ca n ong sp bc bay nh sau:
Vo bui sng ong i lm km, c rt t hoc khng c ong ly phn trong
khi cc n ong khc i lm tp np. M thng kim tra bn trong thy
hin tng khng c mt, khng phn v khng con. Ong trng thnh
khng bm cu m u vo thnh thng hoc vn ngn cn gi l hin tng
ong treo. Trc khi bay, ong cha gim 10-15 ngy, bng nh li. Ong
thng bc bay vo nhng ngy tnh ro khong 8-16 gi, ch yu vo 9-11
gi. Khi chun b bay, ong chuyn ng m m di tn hiu ca ong trinh
st. Ong th bay ra ngoi qua ca t v cc khe h ca thng. Ong cha bay
ra sau khi 2/3 ong th bay ra.
Sau 2-3 pht ton b n ong bay ra khi t v bay nhng nht trn khng
trung, mt vi pht sau bay thng n ni mi.
Bin php phng hin tng bc bay: Gi cho n ong lun thc n bng
cch, vng mt cui khng quay hoc ch quay ta. Cho n b sung vo thi

VIII. KHNG SINH LOI MI TR BNH NHIM KHUN ONG


MT
Ngi nui ong Hoa K c khng sinh tr bnh cho n ong ca mnh.
Loi thuc mi ny c tn thng mi l TYLAN, c Cc Qun l
Thc phm v Dc phm Hoa K kim nh v cp php lu hnh.
Bnh nhim khun l mt trong s nhng bnh lan trn v tn ph nng n
nht n ong nui, gy ra bi khun Paenibacillus larvae. Loi khun ny
thng tn cng u trng ong, lm u trng b qut li, chuyn thnh mu
en. Hng t bo t n nu ong cha, s l mm mng lan truyn dch
bnh cho c n.
Mc d bnh nhim khun ong mt khng gy nguy hi cho sc kho ca
con ngi, nhng xt v mt kinh t, bnh do khun Paenibacillus larvae
khin cho ngi nui ong b thit hi nng n, v s bng n dch bnh c
th lm n ong b suy yu hoc b cht hng lot, thm ch b cht c n.
Trc y, ngi nui ong ch yu s dng TERRAMYCIN
(oxytetracycline hydrochloride) i ph vi bnh nhim khun, nhng
hiu qu khng cao. TYLAN ra i khng nhng iu tr bnh ong m
cn c th dng iu tr bnh g v ln.
IX. BNH A CHAY ONG
bnh a chy l bnh ca ong trng thnh do mt loi nguyn sinh ng vt
tn khoa hc l Nosema apis gy ra. bnh thng bnh pht sinh ra trong
hoc sau thi k ma rt ko di, thng ong bn, b ng nc trong thng.
1.Triu chng:
Ong b di t gn ni t thng, bng chng. Pht hin nhiu du phn
ong mu vng sm hoc en trc ca t, trn np thng, l cy, quanh

thng ong. c th pht hin chnh xc bnh trong phng th nghim th y


mt cch d dng.
2.Bin php phng tr
Cho ong n thuc fumagilin vi liu lng 10-15mg thuc cho 20 cu/ti
(trong ma khng khai thc mt).
Nu khng c Fumagilin c th cho ong n xiro pha nc gng ti (10 g
gng ti/1 lt xiro cho 10 cu/ti)
Dn v sinh thng, lau kh thng ong v tm cch gi cho thng ong khng
b m t.