You are on page 1of 11

Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir

Bucureti
Managementul Afacerilor Internationale

Caiet de practic economic

Bucureti
- 2015-

Caiet de practic economic

Student: Tanase Andrei


Anul de studiu: 2014-2015
Societatea : Meridian Auto Sud

Meridian Auto
Prezentare

Meridian auto este una dintre cele mai moderne concesiuni bimarca DaciaRenault.Fiecare membru al echipei Meridian Auto depune eforturi constante pentru a se
perfectiona,astefel incat compania noastra sa ofere cele mai bune produse si servicii
clientilor sai.
Astfel,entuziasmul,spiritul de munca in echipa,precum si permanenta orientare
catre dezvoltarea profesionala se reflecta in calitatea serviciilor pe care le oferim si in
gradul inalt de satisfactie al clientilor care apeleaza la serviciile grupului MERIDIAN.

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp
900 1000

15.05.2015/
prima zi

1000 -1200
1200 -1500

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp
900 1200

16.05.2015/
a II-a zi

1200 -1300
1300 -1500

Activitatea desfurat
Cunoasterea locatiei
Prezentarea firmei, scurt istoric,
profilul activitii
Prezentarea compartimentului de
marketing,vanzari,receptie.

Activitatea desfurat
Cunoasterea personalului
departament receptie
Cunoasterea personalului
departament vanzari
Cunoasterea personalului
departament service

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea
Andreea Visan

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea
Andreea Visan

Observaii

Observaii

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp

900 1200
18.05.2015/
a III-a zi

Activitatea desfurat

Am inceput lucrul in
receptie.Am asistat la
activitatile care se petrec
in acest departament:
-intampinarea clientilor
-furnizarea de diferite
informatii
-prezentarea firmei
Meridian Auto clientilor

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Irina Ionescu

Preluarea apelurilor
telefonice cu informatii
Invatarea sistemului de
00
00
13 -15
plata prin intermediul
cardurilor de credit
Toat activitatile s-au desfasurat intrun mod ordonat fara probleme
intampinate.
1200 -1300

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp
900 1200

19.05.2015/
a IV-a zi

1200 -1300
1300 -1500

Activitatea desfurat
Prezentarea showroomului
Prezentarea si cunoasterea
produselor oferite spre
vanzare
Invatarea primilor pasi in
vanzarea unui autovehicul

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea
Bogdan Surugiu

Observaii

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp
900 1030

20.05.2015/
a V-a zi

Data/
Ziua de
practic

21.05.2015/
a VI-a zi

1030 -1500

Activitatea desfurat
Intampinerea clientilor in
showroom
Am asistat la incheierea
contractelor de vanzarecumparare a unui
autovehicul nou

Intervalul
de timp

Activitatea desfurat

900 1500

Am luat parte la
activitatile ce se
desfasoara in
departamentul de vanzari
dupa cum urmeaza:
-departamentul de vanzari
are datoria de a promova
produsele spre vanzare
Responsabilitatile
departamentului de
vanzari:
-identificarea
oportunitatilor de vanzare
-solutionarea plangerilor
-cunoasterea utilizarii
brosurilor,preturilor
-intocmirea saptamanala a
unui raport cu activitati de
vanzare
-cunoasterea mediului
competitiv

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Bogdan Surugiu

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Cristina Stefan

Observaii

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp

Activitatea desfurat

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Am asistat la activitatile
ce se desfasoara in cadrul
departamentului de
marketing:
22.05.2015/
-planificarea,conducerea
900 1500
Cristina Stefan
si dezvoltarea
a VII-a zi
programului de
marketing si vanzari
pentru atingereaunui
nivel optim de profit
Toat activitatile s-au desfasurat intr-un mod ordonat fara probleme
intampinate.

Data/
Ziua de
practic

23.05.2015/
a VIII-a zi

Intervalul
de timp

Activitatea desfurat

900 1500

Implicarea in activitati de
secretariat.In acest
departament se desfasoara
activitati precum:
-preluarea apelurilor
telefonice,efectuarea de
rapoarte zilnice destinate
conducerii pentru
analiza,intocmirea agendei
zilnice a directorului
general

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Andreea Visan

Observaii

Data/
Ziua de
practic
24.05.2015/
a IX-a zi

Intervalul
de timp

00

00

9 15

Activitatea desfurat
Am asistat la activitatile
ce se desfasoara in
departamentul de service

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Andreea Visan

Toat activitatile s-au desfasurat intr-un mod ordonat fara probleme


intampinate.

Data/
Ziua de
practic

25.05.2015/
a X-a zi

Intervalul
de timp

Activitatea desfurat

900 1500

Implicarea in activitatile
departamentului de
service,receptie service
Completarea dosarelor de
intrare in service a
autovehiculelor.
Solutionarea apelurilor
telefonice destinate
service-ului

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Andreea Visan

Observaii

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp

900 1000
26.05.2015/
A XI-a zi

1000 -1200
1200 -1500

Data/
Ziua de
practic

27.05.2015/
A XII-a zi

Activitatea desfurat

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Am asistat la activitatile
ce se desfasoara in
Cristina Stefan
departamentul de vanzare
piese
Implicarea in activitatile
departamentului vanzare
piese
Asezare marfa

Intervalul
de timp

Activitatea desfurat

900 1500

La fel ca in ziua
precedenta am asistat si
implicat in activitatile
departamentului de
vanzare cumparare
piese de origine auto

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Data/
Ziua de
practic

Intervalul
de timp
00

00

9 11

28.05.2015/
a XIII-a zi

Data/
Ziua de
practic
29.05.2015/
a XIV-a zi

Data/
Ziua de
practic

1100 -1500

Intervalul
de timp
00

00

9 15

Intervalul
de timp

31.05.2015/
a XV-a zi

00

30

9 10

1030 -1500

Activitatea desfurat
Am asistat la activitatile
departamentului de
resurse umane
Prezenntarea
responsabilitatilor
departamentului de
resurse umane:
-selectia si recrutarea
personalului
-dezvoltarea si
administrarea planului de
salarizare
-pastrarea unei evidente
corecte a informatiilor
legate de membrii
companiei
-dezvoltarea abilitatilor
angajatilor

Activitatea desfurat

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Cristina Stefan

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Persoana din
firm care
ndrum
activitatea

Observaii

Implicarea in activitatile
departamentului de
resurse umane

Activitatea desfurat
Implicarea in activitatile
departamentului de
resurse umane
Am fost delegat in
departamentul resurse

umane si audit:
-preluarea si
directionarea apelurilor
telefonice
- primirea vizitatorilor si
anuntarea persoanelor de
contact din societate
- asigurarea protocolului
in cadrul intalnirilor, in
conformitate cu cerintele
zilnice
- preluarea, inregistrarea,
distribuirea la
compartimentele
implicate, indosariere si
arhivarea corespondentei
si a mesajelor primite din
partea partenerilor,
clientilor si a celorlalti
angajati
- redactarea
corespondentei de afaceri
necesara desfasurarii
activitatii zilnice
- asigurarea transmiterii
documentelor prin posta,
fax, e-mail
- actualizarea bazei de
date documente
- elaborarea si redactarea
documentelor si
situatiilor cerute de
management
- asigurarea suportului
administrativ pentru toate
departamentele firmei