You are on page 1of 51

Anexa 3

TERMENI SI CONDITII PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI RAIFFEISEN ONLINE

CUPRINS:

Capitolul 1………………………….TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU FURNIZAREA
SERVICIULUI RAIFFEISEN ONLINE
Capitolul 2 - TERMENI SI CONDITII SPECIFICE PENTRU PRODUSELE SI SERVICIILE CONTRACTATE IN
CADRUL SERVICIULUI RAIFFEISEN ONLINE
Sectiunea 1………………………….TERMENI SI CONDITII CONT CURENT SI CONT DE ECONOMII
SUPER ACCES PLUS

Sectiunea 2………………………….TERMENI SI CONDITII SERVICIUL CONFORTABILL
Sectiunea 3………………………….TERMENI SI CONDITII DEPOZITE
Sectiunea 4………………………….TERMENI SI CONDITII CARD DE DEBIT
Sectiunea 5………………………….PLATI RAPIDE DE FACTURI (QUICK PAY)
Sectiunea 6………………………….TERMENI SI CONDITII AFERENTE SERVICIULUI SMARTTEL
Seciunea 7…………………………..TERMENI SI CONDITII WESTERN UNION
Sectiunea 8………………………….TERMENI SI CONDITII SMART MOBILE

Cap 1

Anexa 3 – cod 11.12.5.01-1, ed.9/2

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU FURNIZAREA SERVICIULUI RAIFFEISEN ONLINE

Definitii si interpretari:
Expresiile si termenii scrisi cu initiala majuscula si utilizati fara a fi definiti in alt mod in Contract, au
urmatoarele semnificatii:
„Serviciul Raiffeisen Online” – serviciul electronic oferit de Banca Clientului, prin intermediul caruia
Clientul poate efectua tranzactii bancare la distanta prin Internet;
„Internet” – retea internationala de calculatoare, conectata prin linii publice (linii telefonice, satelit
si/sau radio) prin care se pot trimite sau primi mesaje;
„Client” – persoana fizica care are cont la Banca si care detine un Cod de utilizator si un card-reader
pentru a putea beneficia de Serviciul Raiffeisen Online;

1

Anexa 3 – cod 11.12.5.01-1, ed.9/2

Anexa 3
„Cod de utilizator”– numele de acces confirmat de Banca Clientului pentru utilizarea Serviciului
Raiffeisen Online si care va fi schimbat de catre acesta la prima conectare la Serviciul Raiffeisen
Online (minim 8 si maxim 12 caractere alfanumerice, din care cel putin 1 (un) caracter trebuie sa fie
cifra);
„Cod autentificare” – element de securitate constand in codul generat de catre card reader necesar
pentru accesarea aplicatiei
„Cod autorizare” - element de securitate constand in codul generat de catre card reader necesar
pentru autorizarea tranzactiilor in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online
„Card reader” – element de securitate, constand intr-un dispozitiv folosit de Client , aflat in
proprietatea Bancii, care genereaza parole unice reprezentand coduri de autentificare si de
autorizare tranzactii, cu ajutorul carora Clientul se autentifica in aplicatia Raiffeisen Online si
autorizeaza tranzactiile efectuate prin intermediul acestui serviciu;
„Smart Card” – orice card de debit sau credit cu cip emis de Banca pe numele Clientului ,
„Codul PIN” – element de securitate al Smart Cardului, care permite generarea de parole unice de
catre card reader impreuna cu Smart Cardul
„Abonament lunar de utilizare” – reprezinta comisionul perceput de Banca lunar Clientului pentru
utilizarea Serviciului Raiffeisen Online;
„Cont de suport” – reprezinta contul curent care este indicat de catre Client in formularele specifice
puse la dispozitie de catre Banca si din care Banca va percepe Clientului abonamentul lunar de
utilizare al Serviciului Raiffeisen Online si taxele mentionate in Anexa la Contractul pentru furnizarea
a Serviciului Raiffeisen Online ;
Serviciul Call Center – serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Utilizatorilor Serviciului Raiffeisen
Online la numarul 021 3065555 sau 021 3065556, disponibil 24/7, apelabil si din afara tarii
(numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom)
COT-uri - Intervale orare in functie de care Banca stabileste termenele de executare ale unei
operatiuni de plata .
Contract - Prezentele «Termeni si Conditii pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online » impreuna
cu documentul intitulat"Contractul pentru furnizarea a Serviciului Raiffeisen Online ", „Ghidul de
utilizare a Serviciului Raiffeisen Online”, care se regaseste pe site-ul Bancii www.raiffeisen.ro si
Instructiunile cuprinse in ecranele aplicatiei Raiffeisen Online formeaza impreuna contractul de
furnizare a Serviciului Raiffeisen Online (denumit in cele ce urmeaza si in documentele antementionate “Contractul”). Prezentele Termeni si conditii isi vor produce pe deplin efectele de la data
acceptarii lor in cadrul aplicatiei, prin bifarea campului corespunzator.Prezentele Termeni si conditii
includ si dispozitiile contractuale ale Contractelor specifice ce se pot incheia prin intermediul
Serviciului Raiffeisen Online.
Contract specific = contractul dintre Banca si Client care are ca obiect achizitionarea unui produs sau
serviciu oferit de catre Banca, incheiat prin exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul
aplicatiei de Raiffeisen Online, in format electronic, dupa accesarea acestei aplicatii prin utilizarea
elementelor de autentificare agreate cu Banca, contract; dispozitiile contractuale ale Contractului
specific se regasesc in prezentul document. Exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul aplicatiei
de Raiffeisen Online, in format electronic, cu privire la achizitionarea oricaruia dintre serviciile/
produsele oferite de catre Banca si incheierea Contractului specific corespunzator valoreaza
acceptarea in mod express a termenilor contractuali de derulare a serviciului/produsului solicitat, asa
cum acestia sunt mentionati in prezentul document.
1. Obiectul Contractului
1.1. Banca ofera Clientului Serviciul Raiffeisen Online, in scopul efectuarii oricareia dintre operatiunile
mentionate in Ghidul de utilizare a serviciului, de tipul: operatiuni de plata intra/interbancare,
operatiuni de schimb valutar, constituire/lichidare de depozite ,vizualizarea soldurilor conturilor,
tranzactiilor efectuate si a extraselor de cont, orice alte operatiuni ce nu intra in categoriile mentionate
anterior.

2

Anexa 3
1.2 De asemenea, in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online, Clientul poate solicita emiterea de carduri de
debit atasate conturilor curente deschise la Banca,precum si contractarea altor servicii si produse
bancare oferite de Banca (conturi curente standard, conturi de economii Super Acces Plus,conturi de
depozit, serviciul ConfortaBill, serviciul Smart Mobile ), conform clauzelor contractuale specifice
incluse in prezentul document si postate in aplicatie, in „Conditiile Generale de Derulare a
Operatiunilor Bancare” si in „ Ghidul de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online”; prin accesarea
acestei functionalitati, Clientul devine titular al serviciului/produsului contractat prin intermediul
aplicatiei Raiffeisen Online, accesarea acestor functionalitati avand valoare de consimtamant pentru
incheierea Contractului specific corespunzator. In conformitate cu dispozitiile legale, Clientul are la
dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre
banca si de a decide daca accepta incheierea respectivului contract, clauzele fiecarui tip de Contract
specific fiind incluse in prezentul document si, de asemenea, fiind disponibile in format electronic si in
cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a unui
produs/serviciu reprezinta acceptul express al Clientului cu privire la faptul ca a citit, a inteles si este
de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea Contractului specific.
Prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online Clientul va avea acces numai la conturile la care este
titular. Prin exceptie, in cazul conturilor de depozit pentru minori, reprezentantul legal care are si
calitatea de imputenicit pe acest cont va putea avea acces la aceste conturi prin intermediul Serviciului
Raiffeisen Online, doar pentru vizualizarea soldurilor acestor conturi, vizualizare tranzactii aferente
acestor conturi, cu conditia solicitarii expresse a includerii acestor conturi in cadrul serviciului
Raiffeisen Online.

1.3.Serviciul Raiffeisen Online reprezinta oferirea de catre Banca Clientului a unui serviciu de „Banca
la distanta” (denumit in continuare Serviciu Raiffeisen Online), Serviciu ce va fi disponibil prin
intermediul unui website public (Internet) accesibil doar Clientilor Bancii in scopul efectuarii oricareia
dintre urmatoarele operatiuni:


Anexa 3 – cod 11.12.5.01-1, ed.9/2
Vizualizarea soldurilor conturilor deschise la Banca;
Vizualizarea si tiparirea extraselor intermediare pentru toate operatiunile efectuate pe
conturile curente in decursul aceleiasi zile;
Vizualizarea tranzactiilor efectuate pe conturile proprii deschise la Banca, cu toate detaliile
incluse si setate pentru a fi accesate prin Raiffeisen Online;
Realizarea de transferuri intre conturile proprii ale Clientului deschise la Banca;
Realizarea de plati sau alt gen de operatiuni de trasfer de fonduri din conturile proprii ale
Clientului catre conturile unor terti beneficiari deschise la Raiffeisen Bank SA sau la alta
banca;
Constituirea de depozite ( in lei si valuta) si lichidarea de depozite ( in lei si valuta) in Banca;
Deschiderea de conturi curente si/sau conturi de economii SuperAcces Plus
Solicitarea emiterii de carduri de debit atasate conturilor curente deschise la Banca.
Definirea de transferuri planificate si efectuarea in acest fel de transferuri repetate catre
conturile proprii sau catre conturile unor terti;
Activarea, dezactivarea si modificarea serviciului Confortabill pentru plata facturilor de
utilitati pentru anumiti furnizori
Obtinerea si tiparirea de Confirmari Electronice pentru instructiunile transmise Bancii prin
serviciul Raiffeisen Online
Vizualizarea intregii activitati din ultimele 6 luni legate de serviciul Raiffeisen Online
Transmiterea si receptionarea de mesaje securizate cu Banca
Definirea unor pseudonime pentru conturile proprii
Predefinire beneficiari (atat pentru platile intrabancare , cat si interbancare)
Listarea diverselor documente

3

Anexa 3
Generarea extrasului de cont (fie aferente zilei curente sau unei perioade din istoric)
Definirea de sabloare reutilizabile privind platile intre conturi proprii, plati intrabancare si
interbancare in lei si valuta si schimburi valutare
Transfer din si catre conturile de depozit (lei si valuta) pentru tipurile de depozite care permit
aceste operatiuni
Subscrieri unitati de fond la fondurile de investitii administrate de Raiffeisen Asset
Management
Activarea, dezactivarea si modificarea serviciului Smart Mobile
Activarea/dezactivarea si modificarea serviciului SmartTel
Generare extras de cont (raport de activitate) aferent cardului de credit
Trimitere de bani prin Western Union
Primire de bani prin Western Union

1.4 Banca are dreptul de a limita valoarea operatiunilor efectuate in numele Clientului prin Serviciul
Raiffeisen Online dupa cum urmeaza:

a) limita zilnica pentru schimburi valutare este de 450.000 lei (echivalent);
b) limita pe tranzactie pentru schimburi valutare este de 225.000 lei (echivalent) ;
c) limita zilnica pentru transferuri este de 450.000 lei (echivalent);
d) limita pe tranzactie pentru plati intrabancare/interbancare (lei / valuta) este de 225.000 lei
(echivalent).

Banca poate autoriza la solicitarea Cientului, transmisa prin orice mijloc pus la dispozita sa de catre
Banca pentru aceasta functionalitate, modificarea limitelor pentru utilizarea de catre Client a
Serviciului Raiffeisen Online, in conditiile stabilite in Ghidul de utilizare a serviciului Raiffeisen Online.
Clientul isi asuma cresterea riscului de frauda aferent majorarii limitelor de tranzactionare
recomandate de catre banca.
Limitele valorice pentru utilizarea serviciului Western Union din cadrul serviciului Raiffeisen Online

Anexa 3 – cod 11.12.5.01-1, ed.9/2

sunt:

Trimitere de bani cu transfer predefinit: 13.500 lei (echivalent)

Trimitere de bani cu optiuni avansate: 13.500 lei (echivalent)

Primire de bani: 34.000 lei (echivalent)

2. Conditii de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online
2.1. Conditii generale
2.1.1. Conditiile pe care Clientul trebuie sa le indeplineasca, cumulativ, pentru a utiliza Serviciul
raiffeiesn Online, sunt urmatoarele:
- Clientul trebuie sa detina cel putin un cont curent activ in lei, EUR sau USD, deschis la Banca (contul
de suport indicat de Client bancii prin completarea formularelor specifice puse la dispozitie de catre
banca );
- Clientul trebuie sa detina un Smart Card activ;

4

Anexa 3

Anexa 3 – cod 11.12.5.01-1, ed.9/2

- Contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online trebuie sa fie in vigoare.
.
2.1.2. Mijloace tehnice necesare utilizarii Serviciului de catre Client
Accesul la Serviciul Raiffeisen Online se realizeaza prin Internet si necesita utilizarea:
- Unui calculator conectat la Internet si echipat cu un sistem de operare;
- Soft-uri care sa permita accesarea retelei Internet care sa fie compatibila cu conditiile de securitate
impuse de Banca.
- Smart Card
- Card reader ( Banca va pune la dispozitia Clientului un card reader gratuit; pentru fiecare card
reader suplimentar solicitat de Client si pus la dispozitie de catre banca Clientul va achita o taxa
lunara de gestionare card reader).
In vederea accesarii Serviciului Raiffeisen Online, Clientul trebuie sa utilizeze o conexiune care sa-i
permita accesul la Internet, Banca neavand fata de Client obligatia de a-i pune la dispozitie mijloacele
necesare realizarii conectarii la Serviciu.
In cazul in care Serviciul Raiffeisen Online nu este disponibil Clientului, (fie ca indisponibilitatea este
datorata inactivarii temporare a Serviciului la initiativa Bancii, fie ca indisponibilitatea este datorata
unei probleme tehnice provocata de un tert furnizor de servicii de telecomunicatii, etc), Clientul se
poate adresa oricarei unitati teritoriale a Bancii in timpul normal de lucru sau altor canale puse la
dispozitie de catre aceasta pentru a-si realiza operatiunile.
Banca nu este responsabila de consecintele cauzate de intreruperea Serviciului in cazul in care
Clientul nu se adreseaza acesteia pentru efectuarea operatiunilor.
Conturile Clientului inrolate in Serviciul Raiffeisen Online vor putea face obiectul operatiunilor
efectuate prin Serviciul Raiffeisen Online daca Banca nu a interzis sau suspendat temporar
accesul/conectarea Clientului la functionalitatile solicitate si daca Clientul nu a notificat suspendarea
accesului/conectarii la functionalitatile tranzactionale pe perioada derularii prezentului Contract.

2.1.3.
Gestiunea elementelor de securitate
2.1.3.1 Elementele de securitate ce asigura conectarea Clientului la Serviciul Raiffeisen Online sunt
urmatoarele: (i) codul de autentificare generat cu ajutorul card readerului.
(ii) codul de utilizator
Banca va aloca Clientului, la data semnarii Contractului pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen
Online, un Cod de utilizator, element necesar pentru conectarea la Serviciul Raiffeisen Online.
Accesul/conectarea initial/a al/a Clientului la Serviciul Raiffeisen Online se realizeaza pe baza
urmatoarelor elemente de securitate: i) codul de utilizator, asa cum este acesta confirmat initial de
catre Banca Clientului; ii) codul de autentificare generat cu ajutorul card readerului.
Este obligatoriu ca la prima accesare/conectare la Serviciul Raiffeisen Online Clientul sa-si modifice
Codul de utilizator.
Ulterior acestei modificari, conectarea la Serviciul Raiffeisen Online se va realiza pe baza
urmatoarelor elemente de securitate: i) cod de utilizator, asa cum a fost acesta schimbat de catre
Client la prima conectare la Serviciu si care trebuie sa contina minim 8 si maxim 12 caractere
alfanumerice, din care cel putin 1 (un) caracter trebuie sa fie cifra; ii) codul de autentificare generat cu
ajutorul card readerului;
Ca masura suplimentara de securitate, accesul/conectarea la Serviciul Raiffeisen Online va fi blocat/a
automat de catre Banca dupa introducerea consecutiva in mod eronat de catre presupusul Client,
pentru acelasi Cod de utilizator, de trei ori, a codului de autentificare generat cu ajutorul card
readerului. In aceasta situatie Clientul trebuie sa contacteze Banca accesand Serviciul Call Center
2.2. Conditii specifice executarii operatiunilor bancare

2.2.1. Conditii specifice executarii ordinelor de plata

5

Operatiunile de plata pot fi realizate numai din conturile curente ale Clientului deschise la Banca inrolate in Serviciul Raiffeisen Online si numai daca sunt indeplinite conditiile generale de executare a ordinului de plata prevazute in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. cu respectarea parametrilor indicati. Clientul va completa si depune la Banca Dispozitia/Declaratia de plata externa (DPE) intr-un numar maxim de zile calendaristice de la efectuarea platii.01-1.raiffeisen. in conformitate cu COT-urile mentionate pe site-ul Bancii www. de asemenea. Tranzactiile transmise in intervalul orar 0:00. Clientul mandateaza Banca sa efectueze orice schimb valutar necesar efectuarii operatiunilor dispuse de acesta. Clientul este de acord cu ratele de schimb afisate prin Serviciul Raiffeisen Online. Ora limita pentru receptionarea ordinelor de plata este ora 23:50. precum si pentru ordinele de plata in lei pe teritoriul Romaniei. dispuse de un Client rezident catre un nerezident si avand o anumita valoare. in Ghidul de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online. in caz contrar operatiunea ordonata neputand fi procesata de catre Banca.12.ro. Contul Clientului se debiteaza in ziua bancara in care se considera primita instructiunea de plata. 2. datoreaza Bancii taxa suplimentara pentru regim de urgenta. Pentru tranzactiile a caror data a platii este ulterioara datei la care se completeaza instructiunea de plata. valoare care se regaseste in Ghidul de Utilizare a Serviciului Raiffeisen Online. La momentul primirii ordinului de plata Banca debiteaza contul platitor. Cursul valutar la care se vor efectua ordinele de schimb valutar este accesibil direct pe site-ul Bãncii www. la cursul de cumparare/vanzare al Bancii. In cazul unor modificari legislative cu privire la valoarea mai sus mentionata a ordinelor de plata sau a termenului in care Dispozitia/Declaratia de plata externa (DPE) trebuie depusa la Banca de catre Client.Toate ordinele de plata dispuse de catre Client Bancii trebuie sa fie semnate pe baza codului de autorizare generat de card reader pentru a fi luate in considerare de Banca. respectivele modificari vor fi aduse la cunostinta clientului prin afisare la sediile Bancii si/sau pe site-ul Bancii www.ro.ro – sectiunea „COT-uri pentru procesarea ordinelor de plata in cadrul aplicatiei Raiffeisein Online/ Raiffeisen Smart Mobile” si cu optiunea selectata de Client referitoare la prioritatea platii. Clientul fiind obligat sa verifice in ziua bancara imediat urmatoare inregistrarea corecta a operatiunii de plata. dupa caz. ramanand in sarcina clientului de a se informa cu privire la orice astfel de modificari.raiffeisen. termen care se regaseste. indiferent de tipul acesteia. ed. urmand ca in cadrul ecranului ce afiseaza rezultatul tranzactiilor sa fie afisat un mesaj in acest sens. La solicitarea Clientului exprimata in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Banca va executa ordinele de plata in termenele maxime de executare prevazute in Conditiile Generale de derulare a Operatiunilor Bancare. din ziua efectuarii respectivei operatiuni . ordinele de plata se considera a fi primite de catre Banca in data stabilita pentru efectuarea tranzactiei.raiffeisen.Conditii specifice operatiunilor de schimb valutar Banca isi rezerva dreptul de a modifica ratele de schimb in functie de evolutia de pe piata valutara interbancara.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. daca au foste setate in sistem intr-o zi nelucratoare.2. In cazul in care Clientul opteaza pentru executarea ordinelor de plata in regim de urgenta.5.7:00 vor fi procesate in conturi incepand cu ora 7:00.9/2 Ordinele de plata initiate de Client se considera primite in ziua in care sunt setate in sistem sau in prima zi lucratoare urmatoare. Clientul are obligatia de a asigura in Cont suma necesara efectuarii platii si debitarii comisionului bancar cu cel putin o zi inainte de data stabilita de catre acesta pentru efectuarea tranzactiei.2. precum si in cazul tranzactiilor pentru care se opteaza a fi efectuate in mod repetat. Cursul de schimb valutar este actualizat continuu în funcþie de oferta de cumpãrare si vânzare de valutã a Bãncii. Banca executa ordinele de plata intrabancare /interbancare inainte de implinirea termenului maxim de executare. Pentru ordinele de plata in valuta . 6 . conform legislatiei bancare in vigoare. Prin dispunerea efectuarii acestor tipuri de operatiuni prin Serviciul Raiffeisen Online.

generandu-se astfel o iesire in descoperit de cont.5. Investitorii pot subscrie pentru un numar intreg sau fractionat de unitati de fond. Pentru mai multe informatii clientul poate accesa www. Abonamentul si taxa de gestionare card reader se vor percepe in precedenta zi lucratoare datei respective (exemplu : pentru un Client inrolat in data de 20. obligatiile si raspunderea partilor 4.5. Comisioane si modalitati de plata: 3.Orice neîntelegeri referitoare la neconcordanta între sumele transmise la plata si valorile fondurilor. calculata prin aplicarea unei Rate a Dobanzii de Overdraft Neautorizat egala cu 35% pe an pentru conturile in lei si cu 18% pe an pentru conturile in alte valute. 3.4 Conditiile privind alte operatiuni si/sau functionalitati oferite de Banca Clientiului prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online sunt detaliate in cadrul Ghidului de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online. Abonamentul/taxa de gestionare card reader sunt datorate incepand cu luna urmatoare celei in care a fost semnat Contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online.01-1. indiferent de numarul de zile in care serviciul a fost activ.Conditii specifice operatiunilor de cumpare uniturilor de investitii Raiffeisen Asset Managament (RAM) Pentru a facilita cumpararea de unitati de fond la fondul de investitii Raiffeisen Asset Managament. abonamentul va fi perceput in ziua de 20 a fiecarei luni sau in precedenta zi lucratoare pentru lunile in care data de 20 este nelucratoare ).ro. ce se acumuleaza zilnic pana la achitarea integrala a datoriei fata de Banca.1. prima subscriere fiind de minim o unitate de fond. urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor contractului încheiat între Client/tert si RAM. Daca in urma debitarii contului de suport cu contravaloarea Abonamentului se depaseste limita soldului creditor al contului. 4. doar in conditiile in care incetarea contractului are loc inainte de data perceperii abonamentului/taxei de gestionare card reader. obligatiile si raspunderea Bancii 7 .2. Abonamentul/taxa de gestionare card reader se vor debita din contul de suport utilizand cursul de schimb al Bancii valabil in ziua debitarii contului. Clientul datoreaza Bancii. Clientul se obliga sa restituie Bancii in cel mai scurt timp suma cu care s-a iesit in descoperit de cont.2.4. Abonamentul lunar de utilizare este scadent in ziua (din luna) corespunzatoare datei semnarii Contractului pentru furnizare Serviciului Raiffeisen Online. Drepturile. Clientul mandateaza Banca sa-i debiteze lunar.2.3. Clientul poate alege dintr-o lista derulanta identificatorul IBAN al contului RAM. Daca data scadentei este o zi nelucratoare.1. De asemenea.3. 3. taxa de gestionare card reader ( pentru fiecare card reader suplimentar solicitat de Client si pus la dispozitia sa de catre Banca) a carei valoare este prevazuta in Anexa la Contract.12. Banca nu este responsabila pentru transferurile efectuate de Client in contul predefinit al RAM in cazul in care acesta nu detine calitatea de client RAM. Abonamentul lunar/taxa de gestionare card reader nu se percep in luna in care prezentul contract inceteaza. la sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil.Anexa 3 2. Serviciul Raiffeisen Online este oferit de Banca Clientului pe baza unui abonament lunar de utilizare a carui valoare este de 4 lei. 3.. Drepturile. 3. Anexa 3 – cod 11. Clientul va datora Bancii si orice alt comision specific fiecarei operatiuni/tranzactii pe care o va efectua prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online. acceptand ca datoreaza pentru aceasta o dobanda. Contul de suport cu valoarea abonamentului de utilizare a Serviciului si a taxei de gestionare card reader. lunar.in data de scadenta.raiffeisefonduri. Comisioanele aferente operatiunilor bancare efectuate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online sunt prevazute in Anexa la Contractul de furnizarea Serviciului Raiffeisen Online.9/2 2. 3. ed. In afara de abonamentul lunar. In situatia in care moneda in care se datoreaza Abonamentul/taxa de gestionare card reader este alta decat cea in care acesta se plateste.

12. Banca nu este raspunzatoare pentru prejudiciul cauzat de faptul ca Serviciul Raiffeisen Online este folosit de o persoana neautorizata de Client sau ca nu a fost utilizat corespunzator de catre Client conform Ghidului de utilizare al Serviciului Raiffeisen Online afisat pe site-ul Bancii www.1. Banca fiind exonerata de raspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de Client si/sau de beneficiarul platii derivand din refuzul Bancii de efectuare a operatiunii pentru neindeplinirea conditiilor de catre Client.raiffeisen.toate sau o parte .5.2.1. Blocarea accesului la Serviciu va fi comunicata Clientului imediat dupa blocare. Banca nefiind obligata sa efectueze verificari suplimentare cu privire la persoana care a efectuat operatiunea. inclusiv cu costurile aferente cuvenite Bancii. prin orice inregistrare efectuata de sistemele utilizate pentru receptionarea instructiunilor Clientului. erorilor de completare. mentionate pe site-ul Bancii www..3.1. Este recomandata verificarea soldului contului inainte de lansarea oricarei comenzi pentru efectuarea oricarei operatiuni. Toate operatiunile astfel efectuate sunt opozabile Clientului. 4. cu conditia sa se faca dovada ca disfunctionalitatea nu a fost cauzata cu buna stiinta de utilizator. 8 . Banca va putea dovedi.5.1. Pe perioada blocarii accesului la Serviciul Raiffeisen Online Clientul datoreaza Abonamentul lunar. 4. (ii) la initiativa Bancii. Banca îsi rezerva dreptul de a bloca accesul la Serviciu in cazul in care Clientul nu-si respecta oricare dintre obligatiile contractuale asumate prin prezentul Contract si/sau in cazul folosirii necorespunzatoare a Serviciului Raiffeisen Online. în cazul în care pierderea sau executarea necorespunzatoare este atribuita unei disfunctionalitati a Serviciului. Instructiunile vor fi executate de catre Banca in zilele bancare si cu respectarea COT-urilor stabilite pentru fiecare tip de operatiune in parte. Daca in contul specificat de Client nu exista disponibilitati suficiente pentru debitarea integrala a sumei cerute de Client.1. O asemenea suspendare va fi notificata Clientului de catre Banca de indata ce aceasta ia la cunostinta de acest fapt. 4. Orice operatiune/tranzactie care va fi insotita de elementele de securitate va fi considerata de Banca ca fiind efectuata de Client. 4.ro – sectiunea: „COT-uri pentru procesarea ordinelor de plata in cadrul aplicatiei Raiffeisein Online/ Raiffeisen Smart Mobile” 4.4 Banca nu are obligatia de a verifica informatiile transmise Bancii de catre Client si nu este raspunzatoare pentru corectitudinea.ro. In aceasta situatie cererea transmisa va fi anulata iar tranzactia solicitata nu va fi efectuata.raiffeisen.1.01-1.din functionalitatilese se pot accesa prin Serviciul Raiffeisen Online in oricare din urmatoarele situatii: (i) modificarile legislative o impun. prin reproducerea acestor instructiuni/operatiuni/tranzactii pe suport informatic si/sau hartie precum si prin extrasele de cont tiparite de catre Banca. ed. Banca poate suspenda temporar . cat si achitarea taxelor si comisioanelor aferente acestei tranzactii. ilegalitatii operatiunilor.9/2 4. in cadrul aplicatiei Raiffeisen On-line. 4. Banca este raspunzatoare fata de Client pentru valoarea pierduta si pentru executarea necorespunzatoare a tranzactiilor utilizatorului. Banca se obliga sa execute instructiunile de plata transmise electronic de catre Client.1. Banca este exonerata de raspundere pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit de Client si/sau de beneficiarul platii derivand din refuzul Bancii de efectuare a acelor operatiuni ordonate de Client care nu pot fi procesate din cauza lipsei de disponibil in contul Clientului. Banca are dreptul sa refuze efectuarea unei tranzactii ordonate de Client.1. veridicitatea sau acuratetea acestor informatii. cu conditia ca acestea sa respecte conditiile prevazute in prezentul Contract si in Conditiile generale de Derulare a Operatiunilor Bancare.7. din motive tehnice ( inclusiv in cazul unor probleme tehnice provocata de un tert furnizor de servicii de telecomunicatii ) sau de securitate sau cand sunt asigurate serviciile de mentenanta pentru Aplicatia/Aplicatiile care permite/permit utilizarea Serviciului. in situatia in care Clientul contesta orice instructiune dispusa de catre Client si orice tranzactie/operatiune efectuata de Banca in numele acestuia prin Serviciul Raiffeisen Online. in cazul in care disponibilitatile existente in conturile sale nu permit atat efectuarea tranzactiei. dispozitiilor executorii ale organelor jurisidictionale sau a oricaror altor impedimente/constrangeri legale. Clientul va primi mesaj de eroare.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11.6.

Taxa nu este datorata daca se solicita doar inlocuirea card-readerului pierdut/furat/deteriorat inclus in valoarea abonamentului. 4. valoarea acesteia fiind prevazuta in anexa la Contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online .2. Drepturile. timp de 18 luni de la notificarea efectuata conform pct. Introducerea Codului de utilizator si a codului de autentificare reprezinta autorizarea irevocabila a Clientului pentru procesarea operatiunilor transmise Bancii. 4.1 Clientul obligatia de a informa Banca cu privire la orice modificari ale datelor sale sau ale parametrilor Serviciului Raiffeisen Online de tipul: cont suport. La cererea Clientului.4. pentru a se bloca accesul la contul/conturile clientului prin intermediul serviciului Raiffeisen Online pana cand Clientul se poate prezenta la Banca pentru obtinerea unui nou Smart Card si card reader. 4. 2.2.12.2. 4. Clientul se obliga sa isi insuseasca intructiunile de utilizare a serviciului Raiffeisen Online conform Ghidului de utilizare al serviciului Raiffeisen Online.2. in vederea efectuarii/procesarii operatiunilor transmise de acesta si inregistrarii. Banca nu isi asuma riscurile care pot aparea ca urmare a nerespectarii acestei obligatii. In caz contrar. in contul sau a instructiunilor de plata transmise electronic prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online si recunoaste neconditionat aceste inregistrari ca fiindu-i opozabile. Codul de utilizator si codul PIN trebuie sa fie cunoscute exclusiv de catre Client si este interzisa comunicarea acestora unei alte persoane (inclusiv personalului Bancii).8. in cazul in care nu solicita inlocuirea card-readerului. Clientul fiind singurul responsabil de corectitudinea 9 . in momentul denuntarii/rezilierii contractului pentru serviciul Raiffeisen Online. ed. Clientul are obligatia de a pastra in conditii de securitate Codul de utilizator si Codul PIN al Smart Cardului pentru a impiedica accesarea/conectarea neautorizata a Serviciului Raiffeisen Online de alte persoane.1. Clientul se obliga sa schimbe Codul de utilizator in conformitate cu prevederile art.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. acesta este obligat sa anunte imediat Banca telefonic. 4. date personale. acesta va achita la momentul denuntarii/rezilierii contractului o taxa.2.La prima utilizare a Serviciului.6.ro si prevederilor Contractului. transmis Bancii.2. Banca pune la dispozitia acestuia mijloacele de a dovedi.01-1. ca a fost efectuata o astfel de notificare.raiffeisen.5. Banca nu raspunde de nici un prejudiciu suferit de Client datorita nerespectarii ori neaplicarii acestor masuri de catre Client.10 . Banca nu raspunde pentru oportunitatea operatiunilor efectuate de catre Client prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online. pe langa inlocuirea card-readerului pierdut/furat/deteriorat inclus in valoarea abonamentului.5.1.. obligatiile si raspunderea Clientului 4. a carei valoare este prevazuta in anexa 1.1. iar urmarile acestora nu pot fi imputate acesteia. In cazul pierderii/furtului/deteriorarii card readerului. de catre Banca.1.3. Banca va opera aceste modificari in aplicatia utilizata de Client in termen de 24 de ore de la data solicitarii in scris a acestor modificari de catre Client conform prevederilor paragrafului anterior.2. precum si ori de catre ori are suspiciuni ca acestea sau oricare dintre acestea ar putea fi cunoscute de catre o persoana neautorizata. precum si in cazul in care. Clientul este responsabil in totalitate de utilizarea elementelor de securitate si de consecintele divulgarii lor sau de utilizarea acestora de catre terti 4.2. solicita eliberarea unor card-readere suplimentare (caz in care clientul va achita taxa pentru fiecare card reader suplimentar). prin completarea formularelor specifice puse la dispozitie de catre Banca . Clientul are obligatia de a returna toate card readerele detinute de catre acesta.7 Clientul ia la cunostinta si accepta ca orice instructiune primita de catre Banca pe baza elementelor de securitate introduse este considerata o instructiune irevocabila a Clientului insusi si reprezinta acordul irevocabil al Clientului. indiferent de imprejurare. precum si a gradului de securitate a terminalelor de unde se utilizeaza Serviciul Raiffeisen Online.4. In cazul in care Clientul a pierdut sau i-a fost furat card readerul impreuna cu Smart Cardul sau in cazul unor eventuale utilizari ale elementelor de securitate de catre terte persoane neautorizate. conturi neinrolate in serviciu. 4. afisat pe site-ul Bancii www. ci scoaterea din gestiune a acestuia.4. 4.9 Banca nu este obligata sa verifice masurile de securitate luate de Client in vederea asigurarii confidentialitatii elementelor de securitate.2.9/2 4. clientul va achita la momentul declararii unuia dintre evenimentele de mai sus o taxa.2.3. apeland Serviciul Call Center. 4.

12. in caz contrar asumandu-si integral consecintele ce pot decurge din acest fapt.10.14 Clientul se obliga sa asigure conditii minime de securitate cu privire la accesul fizic si/sau conectarea la aplicatia Raiffeisen Online si cu privire la reteaua locala in care este conectat terminalul prin intermediul caruia se acceseaza aplicatia. inclusiv toate riscurile care ar putea fi generate de eventuale erori de completare. recunoscand faptul ca aceste instructiuni sunt irevocabile. Clientul accepta ca concordanta informatiilor furnizate la solicitarea Bancii in scop de identificare cu cele aflate in baza de date a acesteia fac dovada deplina a identitatii Utilizatorului Serviciului Raiffeisen Online. Clientul are obligatia de a plati la timp si in cuantumurile stabilite toate comisioanele si costurile aferente Serviciului ( inclusiv orice comisioane specifice fiecarui tip de operatiune care se proceseaza prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online). asa cum sunt acestea reglementate prin Contract. 4. 4.2.9/2 datelor pe care le introduce in solicitarile/instructiunile pe care le transmite catre Banca prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online. pierderii ori folosirii nejustificate a dispozitivelor de securitate puse la dispozitia Clientului de catre Banca. inclusiv plata de penalitati.01-1. 4. Banca atentioneaza Clientul ca Serviciul Call Center utilizeaza linii telefonice publice.5. In cazul tranzactiilor a caror data a platii este ulterioara datei la care se completeaza instructiunea de plata. Clientul imputerniceste Banca sa semneze in numele si pe seama sa ordinele de plata transmise electronic. Clientul se obliga ca. Clientul este responsabil pentru veridicitatea si corectitudinea datelor furnizate Bancii la incheierea Contractului. sa respecte toate prevederile legale in vigoare aplicabile acestora. 4. instalatiilor.2. Eventuala revocare a unei instructiuni se va face de catre client in conditiile precizate in Contract si/sau in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. Clientul poate revoca ordinul de plata setat in sistem cel tarziu pana la sfarsitul zilei lucratoare care preceda ziua setata in sistem pentru debitarea contului platitor si executarea operatiunii de plata de catre Banca.2.2. indiferent daca utilizeaza sau nu acest Serviciu. Clientul are obligatia de a plati abonamentul lunar de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online si taxa de gestionare card reader. sistemelor de operare.2.12. Clientul este obligat sa verifice corectitudinea datelor introduse de el in campurile predefinite ale instructiunii transmise catre Banca prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online (spre exemplu: suma introdusa pentru plati facturi sau pentru transferuri/plati. 4. se va solicita furnizarea Parolei de securitate in relatie cu Banca a Clientului si a codului de Utilizator al solicitantului.2.13. precum si in cazul tranzactiilor pentru care se opteaza a fi efectuate in mod repetat. cu respectarea parametrilor indicati. 4.15 Clientul accepta ca pentru identificarea de catre operatorii Serviciului de Call Center in cazul furtului. cat si a vointei Utilizatorului in legatura cu continutul acestor convorbiri 10 . Banca are dreptul sa inregistreze convorbirile telefonice in care se efectueaza identificarea Utilizatorilor.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. etc utilizate pentru accesul acestuia la Serviciul Raiffeisen Online. 4. codurile IBAN corecte ale conturilor din/in care dispune efectuarea operatiunilor/tranzactiilor) inainte de a o finaliza si a o transmite Bancii. 4. In acest scop. la utilizarea serviciilor Bancii prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online.2.8. Banca nu va putea fi raspunzatoare in nicio situatie pentru orice prejudicii suferite de client ca urmare a nerespectarii conditiilor de securitate ale echipamentelor. in scopul constituirii de probe ce fac dovada deplina a identitatii.2. retei locale in care este conectat terminalul prin intermediul caruia se acceseaza aplicatia.11. ce pot sa nu asigure un nivel corespunzator de protectie a informatiilor. cat si pe perioada de derulare a acestuia asumandu-si integral consecintele ce pot decurge din nerespectarea acestei obligatii.9. Clientul se obliga sa pastreze deschis la Banca cel putin un cont curent activ pe durata de valabilitate a Contractului. Clientul va mentine in conturile sale disponibilitati suficiente pentru acoperirea acestora. asa cum acesta este setat in aplicatia Raiffeisen Online inainte de primirea apelului telefonic. ed.

prin acordul partilor. prin retragerea produsului de catre Banca. e. partile agreand ca autentificarea in aplicatie valoreaza acord scris al acestuia cu privire la Termenii si Conditiile contractuale afisate in format electronic in cadrul paginii de autentificare.(1). acesta are urmatoarele obligatii: a) de a transmite Bancii.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. Serviciul Raiffeisen Online devine activ la data semnarii Contractului pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online . de la Banca. contractul pe suport hartie ( impreuna cu Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru persoane fizice si Ghidul de utilizare) va fi comunicat Clientului prin posta. (1) Contractul va fi valabil pe perioada nedeterminata. in cazul contractului incheiat in cadrul unui sistem de vanzare la distanta Clientul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice calculat de la data incheierii contractului. deschis la Banca sau un Smart Card activ . denuntarea devine efectiva la data expirarii unui termen de 2 luni de la data notificarii Clientului.01-1. Clientul inceteaza sa mai detina cel putin un cont curent activ denominat in Lei.2 pe suport hartie si a card-reader-ului.conditionat de semnarea Contractului pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online si de de primirea de catre acesta. d. Prin reziliere.3. acesta are obligatia completarii unei cereri scrise de incetare a furnizarii Serviciului Raiffeisen Online denuntarea devenind efectiva in termen de o zi lucratoare de la data depunerii cererii la banca. precum si confirmare a primirii documentelor mentionate la art. Oricand.12. cu exceptia situatiei in care acesta poate inceta prin una din modalitatile prevazute la art. 5.5. prin denuntarea unilaterala de catre oricare din parti. Serviciului Raiffeisen Online devine operational pentru Client doar in momentul in care Clientul se va autentifica pentru prima data in aplicatia de Raiffeisen Online si va accepta prezentele Termeni si Conditii pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online. 6. f. ed. 5. 5. inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice definit mai sus. cel putin a unui card-reader si a unui Smartcard. b. 11 . contractul se considera incheiat si intra in vigoare in momentul in care Clientul se va autentifica pentru prima data in aplicatia Raiffeisen Online. Contractul va fi valabil pe perioada nedeterminata.3. Rezilierea opereaza de plin drept.2. exprimat in scris. In caz de forta majora conform art. (2) In completare fata de cazurile de incetare mentionate la alin. Contractul poate inceta in una din urmatoarele situatii: a.1. cel putin a unui card-reader si a unui Smartcard. in cazul contractelor incheiate in cadrul unui sistem de vanzare la distanta.1.9/2 . in cazul in care contractul este denuntat de catre Client. Serviciului Raiffeisen Online devine operational pentru Client dupa incheierea Contractului si primirea de catre acesta. impreuna cu card reader-ul . o notificare privind decizia sa de denuntare unilaterala a Contractului. fara punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. a Codului de utilizator. In cazul incheierii contractului in cadrul unui sistem de vanzarela distanta. cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 2 luni de zile. a Codului de utilizator. fara penalitati si fara a fi necesara invocarea vreunui motiv . prin bifarea campului corespunzator din cadrul aplicatiei. Durata si incetarea Contractului: 5. În cazul în care Clientul îsi exercita dreptul de denuntare unilaterala in conditiile prezentei clauze . c. prin simpla notificare prealabila a celeilalte parti cu privire la interventia rezilierii. 5. 5. in cazul in care contractul este denuntat de catre Banca. documentele contractuale astfel furnizate de Banca au valabilitate de o luna de zile de la data trimiterii. termen in care poate denunta unilateral contractul. in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator. de la Banca. cand evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice. EUR sau USD. partile agreand ca acest accept valoreaza acord scris al Clientului.

Notificarea prin care se exercita dreptul de denuntare unilaterala se va face in scris si se va depune la sediul oricarei unitati a Bancii. In caz de forta majora. Banca are obligatia de a notifica Clientul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 2 luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. Partile agreaza ca accesarea functionalitatillor suplimentare valoreaza acord scris al Clientului pentru utilizarea acestora in conditiile mentionate de Banca in cadrul aplicatiei. acesta va putea solicita incetarea prezentului Contract in conformitate cu dispozitiile art. inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor. oricare din partile contractante poate decide incetarea Contractului. In situatia in care evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile calendaristice. Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul. In acest caz Banca va afisa in aplicatia Raiffeisen Online functionalitatile suplimentare.2. partea afectata. prin bifarea campului corespunzator din cadrul aplicatiei.4 Lista operatiunilor ce pot fi efectuate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online poate sa fie completata cu functionalitati suplimentare de catre Banca.d). Contractele specifice incheiate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online raman in vigoare pe durata pentru care au fost incheiate . Daca Clientul apreciaza ca noile functionalitati contravin intereselor sale. fara a mai fi necesara incheierea unui Act Aditional la prezentul Contract. Exercitarea dreptului de denunatre unilaterala îsi produce efecte de la data de la data depunerii la Banca a notificarii privind decizia de denuntare a Contractului. 5. independent de vointa partilor. precum si comisioanele aferente utilizarii acestor functionalitati.(1). 6.1 lit. Modificarile clauzelor din Contract ( inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor prevazute in Anexa la Contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online) se efectueaza pe baza acordului comun de vointa al partilor. care intarzie sau impiedica total/partial indeplinirea obligatiilor contractuale. conform dispozitiilor din Codul civil. valoreaza acord scris al acestuia. In cazul in care Clientul notifica banca cu respectarea conditiilor de la 6. (1) lit. 6. cu exceptia situatiei in care incetarea Contractului de furnizare a Serviciului Raiffeisen Online reprezinta un caz de incetare si a contractului specific incheiat prin intermediul acestui serviciu.d). daca au fost efectuate astfel de operatiuni.1. Partile convin ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective.2. Clientul are obligatia de a comunica optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior. notificare transmisa de catre Client in termenul si conform modalitatilor mentionate mai sus. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Clientul nu notifica bancii in scris la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii. contractul ramane in vigoare pana la aparitia oricaruia dintre cazurile de incetare prevazute la art.3.3 alin. 5. de la aceasta data inceteaza Contractul pentru viitor. 6.3 alin.9/2 Anexa 3 b) de a plati Bancii comisioanele aferente operatiunilor de plata efectuate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online. 6. In cazul neexercitarii de catre Client a dreptului de denunatre unilaterala prevazut de prezenta clauza. neacceptarea modificarilor. nefiind insa afectata valabilitatea operatiunilor de plata efectuate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online anterior acestei date. Partea care invoca forta majora va anunta imediat cealalta parte si va comunica acesteia actele doveditoare pentru inceperea si incetarea evenimentului de forta majora certificate de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in termen de 5 zile de la data emiterii acestora. in masura in care legislatia aplicabila in vigoare permite acest lucru. Dispozitii finale: 6.12.5.Anexa 3 – cod 11. conform listei de taxe si comisioane prevazute in Anexa la contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online. ed. va fi exonerata de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire este impiedicata sau intarziata de cazul de forta majora. 12 .01-1. Partile agreeaza ca transmiterea on-line de catre Client a acceptului cu privire la modificarea propusa de Banca.3 alin. ca nu accepta modificarile propuse de Banca. 5. in conditiile prevazute la art. imediat si gratuit. Prin forta majora se intelege un eveniment neprevazut si de neinlaturat.

6.5. Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre Banca si de a decide 13 . 6. in valuta selectata. Clientul poate deschide conturi curente standard. Clientul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende. Contractul pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Online anterior se va actualiza/modifica cu noile date/informatii fara a se mai incheia un act aditional intre parti in acest sens si isi va produce efectele de la data semnarii acestei noi cereri de catre reprezentantii desemnati in acest sens de catre Parti. accesarea functionalitatii avand valoare de consimtamant pentru incheierea contractului de cont curent. datarea si semnarea de catre Parti a formularelor specifice puse la dispozitie de catre Banca in care se vor mentiona toate datele/informatiile necesare pentru setarea Serviciului Raiffeisen Online valabile la data respectiva. Modificarea. celelalte clauze sau partile neafectate ale respectivei clauze isi vor pastra valabilitatea si vor continua sa-si produca efectele. 6.9. Capitolul 2 . conform legislatiei romane în vigoare si Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. 6. In situatia in care o clauza din Contract va deveni nula sau inaplicabila. prin accesarea acestei functionalitati. orice notificare/corespondenta/cerere sau comunicare rezultata din sau in legatura cu prezentul Contract. Clientul devine Titular al contului curent deschis in cadrul aplicatiei. ed. completarea. adresata de o parte celeilalte parti.5.Anexa 3 6. Orice diferend aparut între Banca si Client în legatura cu încheierea si executarea Contractului va fi solutionata pe cale amiabila sau. Intarzierea sau neindeplinirea de catre Banca a oricarui drept contractual nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va fi considerata ca reprezentand un acord cu privire la neindeplinirea la timp a obligatiilor contractuale de catre Client. actualizarea oricaror informatii care se regasesc in Contractul pentru furnizarea/modificarea Serviciului Raiffeisen Online se va realiza prin redactarea. In acceptiunea partilor contractante. de catre instantele judecatoresti competente.8.11 Partile agreeaza ca prezentul document inlocuieste orice intelegere sau conventie anterioara existenta intre parti cu privire la conditiile de derulare a operatiunilor bancare efectuate prin intermediul Serviciului Raiffeisen Online. In caz de divergenta intre Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si prezentele Termeni si conditii si/sau Ghidului de utilizare. având în vedere adeziunea neconditionata a Clientului la prevederile acestor Conditii. 6.9/2 6.TERMENI SI CONDITII SPECIFICE PENTRU PRODUSELE SI SERVICIILE CONTRACTATE IN CADRUL SERVICIULUI RAIFFEISEN ONLINE Sectiunea 1 TERMENI SI CONDITII AFERENTE CONTULUI CURENT SI CONTULUI DE ECONOMII SUPER ACCES PLUS Sectiunea 1a) TERMENI SI CONDITII AFERENTE CONTULUI CURENT In cadrul aplicatiei Raiffeisen Online.6. Dispozitiile Contractului se completeaza corespunzator cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. se va efectua in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si/sau prin mesaj postat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Contractul este guvernat de legea romana. in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor.10.12.7. cu Ghidul de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online si cu prevederile legislatiei in vigoare privind platile pe suport electronic. Anexa 3 – cod 11. in cazul in care acest lucru nu este posibil.01-1. vor prevala prevederile Termenilor si conditiilor. In conformitate cu dispozitiile legale. cu conditiile specifice produselor Bancii.

diminuand corespunzator disponibilul sau.5. 1. prin introducerea in aplicatie a codului numeric personal al persoanelor desemnate. formuland in acest sens o cerere scrisa.9/2 daca accepta incheierea contractelor de cont curent. Banca poate modifica unilateral clauzele privind contul curent in conditiile legii. a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea contractului de cont curent. Contractul de deschidere cont curent inceteaza conform prevederilor prevazute in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pentru Persoane Fizice (CGB-PF). aceasta opereaza de plin drept. majorand suma ce excede soldului creditor al contului. Titularul de cont va putea numi imputerniciti pe conturile deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online in momentul deschiderii contului curent. 14 . 5. notificarea putand fi remisa personal si/ sau transmisa prin posta si/ sau prin fax si/ sau prin e-email si/ sau prin SMS-mesaj text. Banca poate elibera Imputernicitului in agentie doar informatii privind operatiunile de plata ordonate de acesta pe contul curent al Titularului. iar valoarea acumulata se inregistreaza in debitul contului in ultima zi lucratoare a lunii. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a unui cont curent reprezinta acceptul express al Clientului cu privire la faptul ca a citit. Banca va putea decide blocarea sau inchiderea contului curent in conditiile prevazute in CGB-PF. cu conditia ca Banca sa detina despre acestia date/ informatii in evidentele sale in conformitate cu reglementarile legale de cunoastere a clientelei. ed. asa cum sunt acestea indicate de catre Titular in cuprinsul documentelor standard puse de Banca la dispozitia Titularului de cont in acest scop sau prin mesaj postat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. la adresa (postala si/ sau de e-mail). 2. Titularul de cont nu va putea efectua operatiuni la ghiseele Bancii in conturile deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online decat dupa depunerea specimenului de semnatura la orice unitate teritoriala a Bancii. Imputernicitul pe cont desemnat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online va putea efectua operatiuni la ghiseele Bancii daca s-a depus la Banca specimenul de semnatura al acestuia. a. 3. Dobânda datorata de Titular pentru sumele care au generat iesiri neautorizate in descoperit al contului curent se calculeaza zilnic cu o Rata a dobanzii de 35% pe an pentru conturile in Lei si 18% pe an pentru conturile in alte valute (dobanda de overdraft neautorizat). Contractul de cont curent este incheiat pe durata nedeterminata. 6. in cazul in care Titularul nu notifica Bancii in scris neacceptarea modificarilor respective inainte de intrarea in vigoare a acestora. numirea acestora se va putea efectua prin completarea formularelor specifice puse la dispozitie in cadrul unitatilor teritoriale ale Bancii.01-1. dupa caz. utilizand formularul pus de Banca la dispozitia sa in acest scop. punere in intârziere si fara interventia instantelor judecatoresti. 7.12. Partile convin ca tacerea Titularului de cont valoreaza acceptarea tacita a modificarilor. 4. Titularul accepta sa fie informat in scris. Clientul este obligat la plata taxelor si comisioanelor aferente operatiunilor efectuate pâna la data incetarii. Cand Banca decide rezilierea contractului de cont curent. respectiv la numerele de contact (fax sau telefon mobil). disponibile in format electronic in cadrul prezentei pagini. In cazul incetarii acestuia.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. Inchiderea contului curent cu card de debit atasat (card principal si/ sau suplimentare) se va efectua dupa 30 de zile calendaristice de la data la care Titularul a solicitat Bancii in scris incetarea contractului de card de debit. Titularul de cont va solicita inchiderea contului in orice agentie a Bancii. Imputernicitul nu poate sa inchida contul curent si nu poate solicita Bancii eliberarea extrasului de cont. fara somatie. Contul curent poate fi inchis doar daca la data cererii de inchidere nu exista in derulare produse si/ sau servicii oferite de Banca care necesita mentinerea in continuare a contului curent deschis. In cazul in care Banca nu detine date suficiente pentru persoanele pe care Titularul de cont doreste sa le numeasca imputerniciti pe cont. In cazul modificarii costurilor aferente contului curent sau in cazul in care contul este inchis din initiativa Bancii (daca in acest caz exista obligatia Bancii de notificare a Titularului).

respectiv de persoana juridica Platitoare.5.c. este in vigoare un contract ce reglementeaza virarea salariilor/ altor drepturi banesti sau orice alta conventie/ intelegere incheiata intre Raiffeisen Bank S. Dobanda debitoare se determina utilizand formula de calcul din CGB-PF. pentru luna in cursul careia este scadenta plata acesteia.A. pentru Titularul salariat. Valoarea modificata a taxelor/ comisioanelor si conditiile in care beneficiaza de aceasta sunt.01-1. la cererea titularului de cont. dupa caz. formeaza contractul partilor (denumit in cele ce urmeaza si in documentele ante-mentionate “Contractul specific”). 10. 11. de cresterea valorii ratei dobanzii creditoare fata de valorile standard ale acestora. pe care le va pune la dispozitia clientilor prin afisare la unitatile Bancii si/ sau pe pagina de Internet www. 15 . Termenul maxim de executare a Ordinelor de plata (in lei sau in valuta) prezentate pe suport hartie sau cu cod de bare la ghiseul Bancii este prevazut in CGB-PF. In cazul conflictului intre prezentele clauze si prevederile CGB-PF. Termenele de executare a operatiunilor bancare cu sume din conturi curente Ora limita pentru receptionarea Ordinului de plata este sfarsitul programului de lucru al unitatii teritoriale a Bancii. La cererea Clientului. ed. caz in care Clientul datoreaza Bancii taxa suplimentara pentru regim de urgenta. gratuit. Titularul datoreza Bancii pentru operatiunile ce se deruleaza cu sumele din Contul curent. afisate la orice unitate a Bancii. incaseza in contul curent in lei sume reprezentand drepturi salariale si/ sau de natura salariala acordate de un Angajator. in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. c. are calitatea de salariat sau persoana indreptatita sa primeasca drepturi banesti acordate in temeiul legii sau pe baza contractuala. Titularul contului poate beneficia de diminuarea valorii unora dintre taxele/ comisioanele prevazute in aceasta anexa. prezentele vor prevala. b. impreuna cu datele si declaratiile din formularele utilizate pentru definire si actualizare date personale Client/ pentru mentenanta contului curent pentru numire-revocare Imputerniciti pe cont. Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile tuturor conturilor curente pentru persoane fizice deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online..b. in care sunt prevazute diminuari fata de valorile standard ale unora dintre taxele/ comisioanele datorate de Titular. 14. 9.b. dupa caz majorari ale ratei dobanzilor creditoare acordate de Banca. cele negociate cu Banca de Angajator. in continutul careia in cazul dobanzii debitoare „n” este 30 si „N” este 360.raiffeisenbank.12.Anexa 3 – cod 11. un card principal si maximum patru carduri suplimentare de acelasi tip. taxele si comisioanele mentionate in Anexa din cadrul prezentei sectiuni. va putea sa-si exprime aceasta optiune in orice unitate teritoriala a Bancii. atunci cand aceste valori sunt prevazute express in cuprinsul contractelor/ conventiilor/ intelegerilor mentionate la lit. si/ sau in cuprinsul altui document contractual cu referire la beneficiile acordate de Banca. Banca poate atasa la orice cont curent deschis intr-una dintre urmatoarele monede: LEI. Disponibilitatile Titularului inregistrate in contul curent sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr 39/1996. prin completarea formularelor specifice puse la dispozitie de catre Banca. In zilele lucratoare dinaintea zilelor declarate ca sarbatori legale in Romania. In cazul in care Titularul doreste sa opteze pentru o alta modalitate gratuita de comunicare a extrasului de cont dintre cele puse la dispozitie de catre Banca. Taxa de administrare a contului curent se datoreaza lunar in ultima zi lucratoare a lunii. EUR sau USD. si platitorii sumelor virate mentionate la lit.9/2 Anexa 3 7. daca si doar in perioada in care indeplineste cumulativ conditiile: a. 8. Banca executa Ordinele de plata intrabancare (intre conturi deschise la Raiffeisen Bank)/ interbancare (intre conturi deschise la Raiffeisen Bank si conturi deschise la alte banci) inainte de implinirea termenului maxim de executare. 13. Prezentele clauze se completeaza corespunzator cu “Conditiile generale de derulare a operatiunilor bancare pentru persoane fizice” (“CGB-PF”) si. Pentru toate conturile curente deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online Banca va comunica extrasele de cont aferente lunar. sau pentru alt Titular indreptatit. Banca isi rezerva dreptul de a stabili alte Ore limita.ro. 12.

000 (care nu au fost programate de catre clienti cu cel putin o zi inainte) Lei sau 5.5 Lei/ luna 4. 2.9 Lei/ luna 0 Lei/ luna vezi Anexa nr. 4.Anexa 3 TAXE SI COMISIOANE AFERENTE CONTURILOR IN LEI SI VALUTA IN VIGOARE LA DATA PREZENTEI 1.A.000 Lei 8 lei Retrageri de numerar in Lei 0.9/2 6.4 1 EUR/ luna vezi Anexa nr.99 Lei 4 Lei Valori intre 500 Lei si 49.01-1.20 EUR/ pagina sau echivalent in Lei OPERATIUNI CU NUMERAR LA GHISEUL BANCII Depuneri de numerar in Lei/valuta in cont persoana fizica sau in 0 Lei conturi de consemnare “Executor” Depuneri de numerar in Lei in cont persoana juridica fara contract de colectare numerar incheiat cu Banca Valori mai mici de 499.5.f(ii) EXTRASE DE CONT Transmis prin posta La ghiseul bancii (o data pe luna) Extras Electronic (in perioada in care este activ serviciul) Duplicate documente (inclusiv extrase de cont) Anexa 3 – cod 11.4 vezi Anexa nr. Nume comision Deschidere de cont curent persoane fizice Taxa inchidere cont curent personae fizice Taxa Administrare Cont Curent Cont Curent Standard in Lei Optiune Dinamic Cont Curent in Lei Optiunea Salariat Cont curent in Lei Optiune Supliment Cont Curent in Lei Optiune Eficient Cont Curent in Lei Optiune Suprem Cont Curent in Lei Optiunea Student in Lei Optiunea Premium in Lei Optiunea FWR in Lei Conturi Curente in alte valute Echivalent Taxa modificare Optiune .12.50% minim 5 Lei Retrageri de numerar in valuta 0. ed.000 EUR (si alte valute in echivalent) OPERATIUNI PRIN ORDIN DE PLATA LA GHISEUL BANCII Plati in Lei Plati in Lei intre conturile aceluiasi client 0 Lei Plati intrabancare 2 Valori mai mici de 499.999.99 Lei 7 Lei 16 . 5. 3.9 Lei/ luna 9.4 pct. Valoare comision 0 Lei 0 Lei 2.3.0 EUR sau echivalentul in Lei peste 10 pagini/document – suplimentar 0.4 3 Lei/ cont (si alte valute in echivalent1) (o data pe luna) 0 Lei 0 Lei pana la 10 pagini/document – 2.9 Lei/ Luna 4.50% minim 3 EUR Retrageri de numerar in Lei sau valuta neanuntate 1% aplicat la sume mai mari de 15.datorata conform Anexa nr.9 Lei/ luna 4.99 Lei 5 Lei Valori peste 50. 7.9 Lei/ luna 6.

000 Lei Plati in Valuta Plati intrabancare 1 Leu 0.efectuata la extern 20 EUR . minim 20 EUR.999.99 Lei 10 Lei 1 Leu Valori peste 50.99 Lei 6 Lei Valori peste 50.Anexa 3 peste 500 Lei Comision procesare ordin de plata in regim de urgenta Plati interbancare 2 Valori mai mici de 499.5.999.00 Lei .9/2 8. ed.49.neefectuata la extern 5 EUR Reparatii cod IBAN plati 10 EUR Incasari in valuta 0 Lei OPERATIUNI PRIN INSTRUMENTE DE DEBIT (cecuri. maxim 800 EUR.neefectuata la extern 5 EUR Modificarea instructiunii de plata .01-1.20%.15%.12.49. 9 Lei 12 Lei 10 Lei 0 Lei 3 Lei 4 Lei 7 Lei 1 EUR (sau echivalent in moneda contului la cursul BNR din ziua efectuarii platii) 0. cambii si bilete la ordin) Plati in Lei prin instrumente de debit Plati intrabancare 2 Lei Plati interbancare (compensare pe suport electronic) comisioanele TransFond sunt incluse Valori mai mici de 500 Lei 4 Lei Valori intre 500. min 50 Lei. max 1.efectuata la extern 25 EUR .999.99 Lei Valori peste 50.99 Lei4 peste 500 Lei 4 Comision procesare in regim de urgenta Valori pana la 49.000 Lei 21 Lei Plati interbancare (compensare pe suport hârtie) 8 Lei Instrumente de debit refuzate la plata 25 Lei/instrument de debit refuzat Incasari in Lei prin instrumente de debit Prezentare spre incasare 5 Lei/instrument Incasari intrabancare 0 Lei Incasari interbancare: Compensare pe suport electronic Se incaseaza comisionul TransFond 17 .00 Lei .000 lei 10 Lei pe operatiune Plati interbancare Anexa 3 – cod 11. plus Speze SWIFT 10 EUR/ mesaj 20 EUR sau echivalent \n valuta platii 50 EUR Speze SWIFT Comision extern standard (pentru plati cu optiunea “OUR-OUR”) Taxa suplimentara pentru regim de urgenta (executarea inainte de implinirea termenului maxim) Comision investigatii 25 EUR Anularea platii in valuta .000 Lei Plati externe in Lei Reclamarea neprimirii de catre beneficiar a sumei dispuse pentru plati interbancare in lei Incasari in Lei Incasari intrabancare Incasari interbancare 3 Valori mai mici de 500 Lei Valori intre 500.

5 lei. accesarea functionalitatii avand valoare de consimtamant pentru incheierea contractului de cont de economii “Super Acces Plus”. In cadrul aplicatiei Raiffeisen Online Clientul poate deschide conturi de economii “Super Acces Plus”.000 lei):6 lei Anexa 3 – cod 11. min. plata cu valoare mai mare de 100 lei. in valuta selectata. plus Speze SWIFT 10 EUR/mesaj 15 EUR *) 1) Pentru conturile in valuta. Pe lânga costurile aferente contului curent Clientul va plati si costurile aferente altor servicii (dupa caz). prin accesarea acestei functionalitati. circuit interbancar Alte servicii: Consultarea bazei de date CIP la eliberarea de cecuri barate Consultarea bazei de date CIP la cererea clientului ORDINE DE PLATA DOCUMENTARE Emitere Avizare Speze SWIFT Modificari 4 Lei 1. 75 EUR. comunicata Bancii de un organ de executie (judecatoresc/fiscal) Banca va percepe pentru fiecare astfel de plata efectuata urmatoarele comisioane: plata cu valoare mai mica sau egala cu 100 lei – comision de 2. Aceasta lista se completeaza corespunzator cu costurile serviciilor noi oferite de Banca. In conformitate cu dispozitiile legale. in vigoare la data prestarii serviciului de catre Banca.Anexa 3 9.9/2 Costurile prevazute mai sus sunt datorate la data efectuarii operatiunii aferente. Sectiunea 1 b TERMENI SI CONDITII AFERENTE CONTULUI DE ECONOMII <SUPER ACCES PLUS> 1.01-1. operatiuni de plata de mare valoare (>=50. se va debita echivalentul in valuta contului la cursul BNR din ultima zi lucratoare a lunii pentru care se transmite extrasul. 4) plus comisioanele percepute de BNR/TransFonD per operatiune de plata. Clientul devine Titular al contului de economii deschis in cadrul aplicatiei. Compensare pe suport hârtie Pastrare.12.10%. 18 .000 lei):0.5. 2)In cazul platilor efectuate ca urmare a executarii unei instructiuni de poprire. circuit intrabancar/interbancar Anulare.51 lei.5 Lei/instrument 10 Lei/instrument 10 Lei 10 Lei (TVA inclus)/solicitare 5 Eur (Speze Swift incluse) 0. cu exceptia taxei administrare cont curent si taxei pentru extrasul de cont transmis prin posta care sunt datorate la scadenta prevazuta in Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor bancare pentru persoane fizice.comision de 20 lei 3) Comisionul nu se percepe clientilor Titulari de conturi curente tip “Optiune”. ed. Clientul are obligatia de a se informa cu privire la valoarea in vigoare a costurilor aferente altor servicii bancare solicitate la momentul la care efectueaza o asemenea solicitare. ale caror valori actuale sunt: operatiuni de plata de mica valoare (<50. incepând cu data la care Banca va promova astfel de servicii.

5.000 euro. daca nu vor fi anuntate (programate) de catre clienti cu cel putin o zi inainte. Imputernicitul pe cont desemnat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online va putea efectua operatiuni la ghiseele Bancii daca s-a depus la Banca specimenul de semnatura al acestuia.12.01-1. Titularul trebuie sa detina la Banca un cont curent denominat in valuta contului de economii. 9. Termenul pentru care se deschide contul de economii “Super Acces Plus” este nelimitat. pentru contul in euro sau 1. cu conditia ca Banca sa detina despre acestia date/informatii in evidentele sale in conformitate cu reglementarile legale de cunoastere a clientelei. Titularul de cont nu va putea efectua operatiuni la ghiseele Bancii in conturile Super Acces Plus deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online decat dupa depunerea specimenului de semnatura la orice unitate teritoriala a Bancii.Anexa 3 – cod 11. pentru conturile in usd. valoarea ce depaseste plafonul de 15.000 euro sau echivalentul sumei de 5. dupa caz. doar in momentul deschiderii contului. 6. numirea acestora se va putea efectua prin completarea formularelor specifice puse la dispozitie in cadrul unitatilor teritoriale ale Bancii.5 usd pentru conturile in usd. a contului de economii “Super Acces Plus”. ”. 3.000 lei. 2. titularul autorizeaza Banca sa incaseze. fara restrictii si fara penalizare. minim 5 lei (pentru conturile in lei) si minim 3 euro (pentru conturile in euro) si echivalentul in USD a sumei de 3 euro calculat cu trecere prin lei folosindu-se cursurile EUR-RON si USD-RON publicate de BNR si valabile la data tranzactiei (pentru conturile in USD). Sunt permise doar transferuri ocazionale din contul de economii “Super Acces Plus” catre alte conturi ale titularului (daca transferul este efectuat de catre Titular) sau. Alimentarea contului de economii “Super Acces Plus” se poate face oricand prin depuneri de numerar sau prin transferuri de sume planificate/automate sau ocazionale din alte conturi (personale sau ale tertilor) deschise la Raiffeisen Bank. Banca acorda o diminuare a valorii comisionului lunar de administrare in cazul in care. pentru contul in lei. calculat cu trecere prin lei folosindu-se cursurile EURRON si USD-RON publicate de BNR si valabile la data tranzactiei. 2. pentru contul in euro.500 usd.1 euro. la scadente.000 lei sau 5. fara acordul sau prealabil. pentru contul in euro. a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea contractului de cont cont de economii „Super Acces Plus”. ed. 8. De asemenea. pentru contul in usd caz in care valoarea comisionului lunar de administrare va fi diminuata la 2 lei.000 EUR in USD. pe toata perioada derularii prezentului Contract 10. pentru contul in lei. In scopul achitarii comisionului. Pentru administrarea contului de economii “Super Acces Plus” titularul datoreaza lunar Bancii un comision de administrare in valoare de 4 lei.9/2 Anexa 3 Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre Banca si de a decide daca accepta incheierea contractelor de cont de economii Super Acces Plus. catre alte conturi ale Titularului/Imputernicitului (daca transferul este efectuat de catre Imputernicit) deschise la Raiffeisen Bank. orice sume datorate de acesta in baza prezentului Contract. prin debitarea automata. 2. Retragerile de numerar sunt permise direct din cont. la sfarsitul fiecarei zile bancare din luna considerata. 7. pentru administrarea contului curent 19 .000 euro se va comisiona cu 1% . In cazul in care Banca nu detine date suficiente pentru persoanele pe care Titularul de cont doreste sa le numeasca imputerniciti pe cont.000 lei sau 5. In vederea derularii prezentului Contract. scadent in ultima zi lucratoare a lunii. In cazul retragerilor de numerar de la casierie care depasesc plafonul de 15. 4. Titularul de cont va putea numi imputerniciti pe conturile deschise in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Sunt permise retrageri partiale/integrale.5% aplicat la valoarea sumei retrase.000 euro sau echivalentul USD a sumei de 5. Imputernicitul va avea drepturi depline asupra conturilor “Super Acces Plus” pe care este imputernicit. 5. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a unui cont de economii reprezinta acceptul express al Clientului cu privire la faptul ca a citit. pentru contul in lei. 2 euro. disponibile in format electronic in cadrul prezentei pagini. oricand. prin introducerea in aplicatie a codului numeric personal al persoanelor desemnate. sau 3 usd. soldul contului este mai mare sau egal cu 3. Comisionul de retragere numerar la casierie este de 0.

se vor aduce la cunostinta clientului prin afisare la sediile Bancii si pe site-ul www. precum si modificarea valorii transelor. corespunzator facturilor emise periodic de catre acesta pe numele Clientului sau al Tertului abonat al Furnizorului. Valoarea ratelor de dobanda. Pentru suma depusa in contul de economii “Super Acces Plus” nu se aplica o rata unica a dobanzii. Clientul poate activa serviciul ConfortaBill. poate fi modificata de Banca in conditiile legii.ro.raiffeisenbank. sectiunea Dobanzi depozite. 12.5. 14. la sediile unitatilor sale.ro. la cerere.9/2 Sectiunea 2 TERMENI SI CONDITII AFERENTE SERVICIULUI CONFORTABILL In cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. 11.5 lei pentru contul curent in lei. Valoarea transelor. asigurari. in functie de care se calculeaza dobanda. Utilizatorul isi exprima consimtamantul pentru contractarea Serviciului ConfortaBill si mandateaza Banca ca.01-1. sa efectueze plata automata a sumelor solicitate de catre Furnizor.Anexa 3 Titularul datoreaza Bancii taxa lunara de administrare cont curent de 2. incepand cu luna deschiderii contului. Dobanda se calculeaza pentru luna si anul calendaristic si se va plati lunar. Ratele anuale de dobanda pot fi modificate de catre Banca in functie de evolutia ratelor de dobanda pe piata financiar bancara. capitalizandu-se in contul deschis prin prezentul Contract. Pentru operatiunile efectuate in contul de economii al clientului Banca elibereaza extras de cont lunar. 13. ci rate diferentiate. etc. In conformitate cu dispozitiile legale. mentionate in prezenta sectiune. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a serviciului Confortabill 20 . Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre Banca si de a decide daca accepta incheierea Contractului pentru furnizarea Serviciului ConfortaBill. Pentru conturile de economii “Super Acces Plus” deschise in zilele nebancare. Disponibilitatile Titularului inregistrate in contul de economii “Super Acces Plus” sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr 39/1996. Plata dobanzii se efectueaza numai dupa retinerea impozitului pe veniturile din dobanzi. 15. afisate la orice unitate a Bancii. gratuit. Dispozitiile contractuale incluse in prezenta sectiune impreuna cu "CONDITIILE GENERALE DE DERULARE A OPERATIUNILOR BANCARE – PERSOANE FIZICE” au valoare de contract si reglementeaza raporturile juridice dintre titular si Banca. in vigoare la data deschiderii contului de economii “Super Acces Plus” sunt afisate la sediile Bancii si pe site-ul www. 16. Anexa 3 – cod 11. 1 euro pentru contul curent in euro sau 1 usd pentru contul curent in usd.raiffeisenbank. disponibil in format electronic in cadrul prezentei pagini.. sectiunea Dobanzi depozite. poate fi modificata de catre Banca. aplicandu-se rata dobanzii aferenta respectivei transe valorice. conform prevederilor legale in vigoare. prin accesarea acestei functionalitati. precum si cea a transelor valorice. pentru fiecare fractiune din suma depusa care se incadreaza intr-o transa valorica. Modificarea ratei dobanzii. data deschiderii contului va fi ziua bancara imediat urmatoarea. urmand a se aplica acestuia ratele de dobanda in vigoare la aceasta data. in baza instructiunilor sale specificate prin serviciul Raiffeisen Online. Valoarea comisioanelor percepute de Banca. ed. in ultima zi a fiecarei luni. Rata dobanzii este fluctuanta si este diferentiata pe transe valorice. Dobanda se calculeaza zilnic pentru soldul existent la sfarsitul zilei bancare.12. in vederea platilor de facturi.

Clientul fiind obligat sa 21 . luand in calcul profilul cheltuielilor anterioare si conditiile din Contractul incheiat cu furnizorul. 1.Societate Comerciala-Furnizor de servicii.ConfortaBill.  Mandat – imputernicire data de Platitor Bancii in vederea efectuarii platilor catre Furnizorul mentionat in mandat. plata automata a sumelor solicitate de catre un Furnizor.  Platitor . Banca nu va opera plata niciunei facturi ce depaseste Limita maxima setata de Client. luand in calcul profilul cheltuielilor anterioare si conditiile din contractul incheiat cu Furnizorul. dupa caz.5. conform instructiunilor de plata transmise Bancii.  Anexa 3 – cod 11. plata nu se va face de catre Banca.  Tert abonat .Client al Furnizorului. pentru care Platitorul accepta sa faca plati din contul sau curent. pe numele sau ori al Tertului abonat al Furnizorului. conform Mandatului acordat prin prezentul contract.  Data platii – data scadentei comunicata Platitorului/tertului abonat de catre Furnizor sau. data la care se efectueaza debitarea contului Platitorului cu contravaloarea operatiunii de plata initiata de Furnizor si a comisionului aferent. ziua lucratoare anterioara datei scadentei. reprezentand suma maxima a contravalorii unei facturi la care se poate astepta in mod rezonabil Clientul. in baza facturilor emise pe numele Platitorului sau al Tertului abonat. cu conditia ca operatiunea de plata sa fi fost initiata de catre Furnizor. Banca stabileste o valoare maxima din oficiu ce va aparea in ecranul Constituire plati directe furizori. corespunzator facturilor emise periodic de catre acesta. care emite periodic facturi pe numele Platitorului sau al unui tert abonat. in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare. 2. cu care Banca a incheiat o conventie de direct debit in vederea derularii acestui serviciu. la Data platii se considera primit de catre Banca ordinul de plata. Banca debiteaza contul Platitorului la Data platii.persoana fizica detinatoare a unui cont curent ce a aderat la serviciul ConfortaBill.12.  Instructiuni de plata – reprezinta operatiuni de plata autorizate prin prezentul contract de catre Platitor si initiate de Furnizor cu privire la care acesta trimite Bancii periodic ordine de plata. disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea facturilor. in conditiile Ghidului de utilizare a serviciului Raiffeisen Online.Anexa 3 reprezinta acceptul expres al Clientului cu privire la faptul ca a citit. In cazul in care Clientul nu introduce o valoare maxima a facturii.  Limita maxima . pentru care Clientul accepta sa faca plati în temeiul serviciului ConfortaBill. in vederea incasarii contravalorii acestora. prin debitarea automata a contului clientului Platitor. si al carei cont curent urmeaza sa fie creditat cu contravaloarea facturilor emise acestora. la Data platii. inclusiv comisioanele aferente serviciului.9/2 Atentie! În cazul în care. Platitorul mandateaza Banca sa efectueze in temeiul unor instructiuni comunicate Bancii. Definirea termenilor utiliza]i:  Furnizor .suma maxima a contravalorii unei facturi la care se poate astepta in mod rezonabil Platitorul. Platitorul se obliga sa asigure în Cont suma necesara efectuarii platii si debitarii comisionului bancar cu cel putin o zi inainte de Data platii. Clientul trebuie sa completeze in cadrul aplicatiei Raiffeisn Online Limita maxima.01-1. in caz contrar operatiunea ordonata neputand fi procesata de catre Banca. fiecare Mandat va fi individualizat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online ca instruciune de plata automata distincta si va fi evidentiat in sistemul Bancii cu un identificator distinct. ed. a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea contractului de furnizare a serviciului Confortabill.

la sumele debitate sau la sumele refuzate la plata din lipsa de disponibil sau la cererea expressa a furnizorului de servicii. Platitorul este de acord sa nu aiba dreptul la rambursare daca informatiile privind operatiunile de plata viitoare (facturi. Modificarile vor fi operate de catre Banca in conformitate cu informatiile completate in aplicatia Raiffeisen Online.12. plata se va efectua doar in conditiile in care contul Platitor nu este blocat ca urmare a unei masuri de indisponibilizare luata de Banca sau dispusa de un organ avand asemenea competente/atributii. 6. de la momentul revocarii orice operatiune de plata automata viitoare aferenta respectivului Mandat va fi considerata neautorizata. disponibilul din Contul Platitorului nu acopera integral contravaloarea facturilor. datorita neanuntarii modificarii instructiunilor initiale. Platitorul poate modifica unilateral instructiunile date Bancii cu privire la fiecare Mandat. si are obligatia de a transmite modificarile catre banca conform prevederilor mentionate in Ghidul de utilizare a serviciului Raiffeisen Online. Platitorul poate revoca o operatiune de plata automata. De asemenea. Termenul de executare a ordinelor de plata dispuse in temeiul serviciului ConfortaBill este de o zi lucratoare. sunt opozabile acesteia numai dupa notificarea notificarea Bancii de catre Platitor prin serviciul Raiffeisen Online. prin Raiffeisen Direct sau prin Raiffeisen Online). Limita maxima si/sau identificatorii pentru titularul de factura. Modificarile aduse Instructiunilor de plata aferente Mandatelor ce fac obiectul serviciului ConfortaBill. in forma convenita intre acestia. la concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele solicitate la plata de catre furnizorul de servicii. la necomunicarea sau comunicarea defectuoasa de catre furnizor catre Banca a cuantumului si/sau scadentei facturilor. pe perioada de valabilitate a conventiilor ce stipuleaza aceste reduceri. comunicate initial de client Bancii.5 RON. in baza unor contracte incheiate intre acestia. referitor la Contul din care face platile. modifica sau sterge instructiunile ConfortaBill indiferent de modul in care a contractat acest serviciu de la Banca (prin semnare contract la unitatile teritoriale ale Bancii.01-1. ed. prin depunerea unei cereri scrise la orice unitate a Bancii. 7. Banca poate excepta Platitorul de la plata comisionului sau poate percepe un nivel diminuat al acestuia in cazul in care au fost agreate cu Furnizorii reduceri de costuri pentru Platitori. Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Furnizorul de servicii Platitorului sau tertului abonat. Platitorul acceptand prin prezenta clauza ca cererea de inactivare valoreaza cerere de suspendare a Serviciului ConfortaBill pentru respectivul tip de plata automata. cel tarziu la sfarsitul zilei lucratoare care precede Data platii. plata nu se va face de catre Banca. Platitorul autorizeaza Banca sa comunice Furnizorului de servicii orice informatii necesare in legatura cu executarea contractului ConfortaBill. in maxim 8 saptamani de la data debitarii contului. prin inactivarea acesteia in cadrul aplicatiei. 3. pana atunci Banca utilizand exclusiv instructiunile initiale.9/2 verifice in ziua bancara imediat urmatoare inregistrarea corecta a acestora. In cadrul serviciului Raiffeisen Online Platitorul poate vizualiza. Orice neîntelegeri referitoare la cuantumul facturilor. 8. instiintari de plata. Pentru plata fiecarei facturi Banca percepe un comision in valoare de 1. În cazul în care. inclusiv comisioanele aferente serviciului. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor/Tert abonat si/sau Furnizor. incheiate intre Furnizori si Banca sau daca au fost agreate reduceri de costuri intre Banca si Platitor. o data cu plata facturii. urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor Contractului încheiat între Platitor/tert abonat si Furnizor.5. 22 . conform Mandatului acordat prin prezentul contract. Platitorul autorizeaza Banca sa retina automat acest comision din contul sau. la Data platii. pentru reluarea platilor automate trebuie activata din nou aceasta optiune. etc. 4. daca valoarea operatiunii de plata depaseste suma la care s-ar fi asteptat in mod rezonabil luand in calcul profilul cheltuielilor sale anterioare si circumstantele relevante pentru cazul respectiv. cu cel putin 4 saptamani inainte de data scadentei . pe perioada de valabilitate a acestor contracte.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. restituirea sumei platite la ordinul Furnizor.) au fost transmise sau puse la dispozitia Platitorului de catre Furnizor. 5. Platitorul are dreptul sa solicite.

e) in caz de forta majora conform articolului 9. Banca nu poate fi tinuta in nici un fel raspunzatoare pentru situatiile de incetare/denuntare unilaterala si/sau suspendare Mandat si/sau contract intervenite conform dispozitiilor de mai sus. Renuntarea la Serviciul Raiffeisen Online nu atrage in mod automat si anularea instructiunilor de ConfortaBill transmise Bancii prin acest canal.01-1.9/2 9.(1). 14. ed. g) in orice alte cazuri prevazute de lege. Platitorul este obligat sa anuleze optiunea ConfortaBill accesand Serviciul Raiffeisen Online daca are loc incetarea raportului juridic dintre el sau tertul abonat si furnizorul de servicii. fara somatie. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca. Mandatul acordat de catre Platitor va fi executat de catre Banca incepand cu prima factura care va fi emisa de Furnizor dupa “Data de Inceput a Serviciului”.12. 15. punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti. in cazul in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale sau le executa in mod necorespunzator.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Platitor si/sau Furnizor. în conditiile legii. 11. în termen de 15 zile. astfel:  Platitorul poate denunta Contractul privind serviciul ConfortaBill in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. cu un preaviz de minim doua luni de zile. Platitorul fiind obligat la plata comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data incetarii: a) prin acordul partilor. (1) Contractul privind furnizarea Serviciului Confortabill se încheie pe perioada nedeterminata.5. Partea care dispune masura rezilierii va notifica cealalta parte despre masura dispusa in aceeasi zi in care masura a fost luata. plata facturilor emise de Furnizor in raport cu care opereaza suspendarea se va face de catre Platitor/Tert abonat catre Furnizor conform contractului dintre acestia. Partea care invoca forta majora va înstiinta cealalta parte în termen maxim de 5 zile de la aparitie si va transmite documentele doveditoare. Mandatul ce face obiectul serviciului Confortabill va inceta si in urmatoarele situatii: a) in cazul incetarii din orice motiv a contractului incheiat intre Banca si Furnizorul aferent respectivului Mandat. dupa înstiintarea celeilalte parti. Pe perioada suspendarii. Oricare din parti poate denunta unilateral prezentul contract. b) prin denuntare unilaterala de catre una din parti. În aceleasi conditii se va comunica si încetarea cazului de forta majora. Rezilierea opereaza de plin drept. certificate de Camera de Comert si Industrie a României conform legii. 12. 16. Contractul inceteaza in una din urmatoarele situatii. cu un preaviz de minim doua luni de zile. pentru gestionarea acestui serviciu Clientul urmand a se adresa in mod direct Bancii. astfel cum aceasta este completata de Platitor in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. 10. d) prin reziliere. f) prin retragerea produsului de catre Banca. 23 . c)in situatia in care Platitorul solicita inchiderea Contului aferent Mandatului sau daca acesta este inchis sau blocat din alte motive. b)in cazul incetarii din orice motiv a contractului aferent Mandatului incheiat intre Platitor/tert abonat si Furnizor. 13. datorate neanuntarii acestui fapt. suspendarea va fi comunicata Platitorului in scris. prin anularea optiunii ConfortaBill. fara ca Platitorul sa indice Bancii un alt cont din care se vor face plati. exprimat in scris. c) in cazul decesului Platitorului. acesta avand obligatia de plata a tarifelor si comisionanelor aferente operatiunilor efectuate pana la data denuntarii. Banca va supenda executarea Mandatului acordat de client pe durata si in conditiile in care contractul incheiat cu Furnizorul aferent respectivului Mandat se suspenda.  Banca poate denunta unilateral Contractul privind serviciul ConfortaBill. (2) Suplimentar fata de cazurile de incetare contract mentionate la alin. fara acordarea unui preaviz.

Partile convin ca tacerea Platitorului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective. Platitorul are dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare a serviciului Confortabill. având în vedere adeziunea neconditionata a Platitorului la prevederile acestor Conditii. in conditiile prevazute la art. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende( inclusiv a adiferendelor privind dreptul la rambursare prevazut la art. cu modificarile ulterioare.12. reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta.5. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Platitorul nu notifica bancii. . in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor. Banca are obligatia de a notifica Platitorul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin doua luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. 19.01-1. In cazul in care Platitorul notifica banca ca nu accepta modificarile propuse de Banca. inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor. in cazul in care acest lucru nu este posibil.b).(1) lit. in scris.Anexa 3 17. imediat si gratuit. neacceptarea modificarilor. de catre instantele judecatoresti competente. Modificarile clauzelor incluse in prezenta sectiune (inclusiv a valorii taxelor si comisioanelor) se efectueaza pe baza acordului comun de vointa al partilor. la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii. Orice diferend aparut între Banca si Platitor în legatura cu încheierea si executarea Contractului de furnizare a serviciului Confortabill va fi solutionata pe cale amiabila sau.9/2 Denumire Depozit Descriere Flexidepozit FLEXIDEPOZIT – depozit la termen de 4 luni in RON cu rata fixa de dobanda. În caz de divergenta între prevederile celor doua documente contractuale vor prevala dispozitiile din prezentul document.8). Contractul privind furnizarea Serviciului ConfortaBill se completeaza cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare pe care Platitorul le-a primit la momentul inrolarii sale ca si client al Bancii. 18. depozit non-transa FLEXIDEPOZIT 4 L RON*RON FLEXIDEPOZIT 4 L EUR*EUR 24 . ed. Sectiunea 3 TERMENI SI CONDITII AFERENTE DEPOZITELOR Aplicatia Raiffeisen Online utilizeaza denumiri simplificate pentru depozite pe care le gasesti in tabelul atasat impreuna cu descrierea acestora: Anexa 3 – cod 11. depozit non-transa FLEXIDEPOZIT – depozit la termen de 4 luni in EUR cu rata fixa de dobanda. Platitorul are obligatia de a comunica in scris optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior. Platitorul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei. conform legislatiei romane în vigoare si Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. 10 alin. reinnoire automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta.

virarea capitalului si a dobanzii la scadenta in cont curent. fara reinnoire automata Depozit pe transe valorice in EUR pe 18 luni cu dobanda fixa. virarea capitalului si a dobanzii la scadenta in cont curent.12.5. fara reinnoire automata DEP 18 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON DEP 18 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR Depozite pe transe valorice pe 24 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 24 luni cu dobanda fixa.Anexa 3 Depozite pe transe valorice pe 3 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 3 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta DEP 3 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON Depozit pe transe valorice in EURO pe 3 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta Depozit pe transe valorice in DOLARI pe 3 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta DEP 3 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR DEP 3 L PF DOB FIXA CAPIT USD*USD Depozite pe transe valorice pe 6 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 6 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta Depozit pe transe valorice in EURO pe 6 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta Depozit pe transe valorice in DOLARI pe 6 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta DEP 6 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON DEP 6 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR DEP 6 L PF DOB FIXA CAPIT USD*USD Depozite pe transe valorice pe 12 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 12 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta Depozit pe transe valorice in EURO pe 12 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta Depozit pe transe valorice in DOLARI pe 12 luni cu dobanda fixa si capitalizarea dobanzii la scadenta DEP 12 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON DEP 12 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR Anexa 3 – cod 11.01-1. ed.9/2 DEP 12 L PF DOB FIXA CAPIT USD*USD Depozite pe transe valorice pe 18 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 18 luni cu dobanda fixa. virarea capitalului si a dobanzii la DEP 24 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON 25 .

fara reinnoire automata DEP 24 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR Depozite pe transe valorice pe 36 luni Depozit pe transe valorice in RON pe 36 luni cu dobanda fixa. depozit nontransa*. Flexidepozitul 2. Depozite pe transe valorice pe 18.01-1.12. fara reinnoire automata Depozit pe transe valorice in EUR pe 24 luni cu dobanda fixa. fara reinnoire automata Depozit pe transe valorice in EUR pe 36 luni cu dobanda fixa. Depozite pe transe valorice pe 3. virarea capitalului si a dobanzii la scadenta in cont curent. fata de suma initiala de constituire a 26 .5. virarea capitalului si a dobanzii la scadenta in cont curent. 6 si 12 luni 3. FLEXIDEPOZITUL Depozit la termen de 4 luni in RON si EUR cu rata fixa de dobanda.9/2 automata si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta.000 20% EUR 200 3. virarea capitalului si a dobanzii la scadenta in cont curent. care pot fi constituite si lichidate prin intermediul serviciului Raiffeisen Online sunt: 1. Sunt permise oricand depuneri ulterioare. reinnoire Anexa 3 – cod 11. ed.000 20% 1. 24 si 36 luni 1. fara reinnoire automata DEP 36 L PF DOB FIXA CAPIT RON*RON DEP 36 L PF DOB FIXA CAPIT EUR*EUR Depozitele oferite de Raiffeisen Bank. *pentru tot soldul depozitului se aplica acelasi nivel al dobanzii.Anexa 3 scadenta in cont curent. fara restrictii. FLEXIDEPOZIT Suma minima de deschidere Suma maxima la care se aplica bonusul Procentul maxim pentru retragerea partiala (%) RON 150 5.

Valoarea Procentuala Anuala a Bonusului si Valoarea Maxima a Cresterii Nete de Sold mediu la care se aplica bonusul procentual se pot modifica de catre Banca. Soldul Mediu al unei Perioade reprezinta media soldurilor zilnice a acelei Perioade. pentru luna de 30 de zile si anul de 360 zile. 9. in cazul in care acestea nu au fost ridicate la data scadentei. Titularul va lua la cunostinta despre modificarile ratelor anuale de dobânda prin intermediul listelor afisate in toate unitatile Bancii. numai dupa retinerea impozitului pe venituri din dobânzi conform prevederilor legale in vigoare. Prin exceptie. 6.in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare . In situatia in care titularul Contractului sau imputernicitul mentionat in prezentul Contract se prezinta la Banca in ziua scadentei (pâna la sfârsitul zilei bancare) sau in prima zi lucratoare urmatoare . dobânda si bonusul nete aferente numai perioadei care tocmai a expirat (pe perioada de la ultima reinnoire). Valoarea Cresterii Nete de Sold Mediu reprezinta diferenta dintre Soldurile Medii calculate pentru doua Perioade consecutive. pentru calculul primului bonus se vor aplica valoarea procentuala a bonusului si valoarea maxima a cresterii nete de sold mediu in vigoare la data constituirii depozitului. Rata anuala a dobânzii poate fi modificata de catre Banca in functie de evolutia ratelor de dobânda pe piata financiar-bancara.9/2 7. Aceste valori sunt fixe pe perioada dintre reinnoiri. total sau partial. la expirarea termenului. la fiecare scadenta a depozitului. 2. 8. mentionate in prezentul contract.Anexa 3 depozitului. Perioada reprezinta intervalul dintre data constituirii si prima reinnoire a depozitului sau intervalul dintre doua reinnoiri. Incepand cu a doua scadenta a depozitului. ► Capitalul depozitului plus diferenta de dobânda si/sau bonus ramase dupa ridicarea 27 . In cazul in care.poate ridica. Modificarea devine efectiva la data primei reinnoiri de dupa efectuarea modificarii (dobanda este fixa pe perioada dintre reinnoiri). 3.12. Plata dobânzii si a bonusului (daca este cazul) se efectueaza la scadenta. titularul nu a solicitat lichidarea depozitului. contractul de depozit se considera reinnoit pentru o suma egala cu: ► Capitalul depozitului. Pentru Perioada cuprinsa intre data constituirii depozitului si data primei reinnoiri a Depozitului nu se calculeaza si nu se acorda bonus. ed. 4. Dobanda si bonusul capitalizate la scadenta nu se iau in considerare in calculul Cresterii Nete de Sold Mediu. Anexa 3 – cod 11.5. in situatiile in care la scadenta se solicita plata intregii dobânzi si intregului bonus aferente perioadei expirate. Dobânda se calculeaza si se acumuleaza zilnic. prin intermediul listelor afisate in toate unitatile Bancii. Bonusul se va calcula luand in considerare valoarea procentuala anuala a bonusului si valoarea maxima a cresterii nete de sold mediu in vigoare la data reinnoirii anterioare a depozitului. ► Capitalul depozitului plus dobânda si bonusul aferente.01-1. 5. pentru Cresterea Neta de Sold Mediu de la o Perioada la alta se aplica un bonus procentual anual. Alimentarea ulterioara a contului de depozit Flexi Depozit se poate face prin depuneri de numerar sau prin transfer bancar. Titularul va lua cunostinta despre modificarile valorii procentuale anuale a bonusului si valorii maxime a cresterii nete de sold mediu la care se aplica bonusul.

5 lei pentru contul curent in lei sau 1 euro pentru contul curent in euro. Valoarea comisioanelor percepute de Banca. 30. In cazul lichidarii depozitului inainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit/reinnoit. data constituirii/reinnoirii depozitului va fi ziua bancara imediat urmatoare. Banca acorda Titularului o dobanda. 13. mentionate in prezentul Contract.000 lei sau de 5. deschis la Banca pe numele Titularului. Prin exceptie. pe toata perioada derularii prezentului Contract. 31 ale lunii si care au data scadentei intr-o luna cu un numar mai mic de zile decat luna in care s-a constitui depozitul.000 euro daca nu vor fi anuntate (programate) de catre clienti cu cel putin o zi inainte.000 lei sau de 5.Anexa 3 partiala a dobânzii si/sau bonusului (in cazul in care la scadenta se solicita o plata partiala a dobânzii si/sau bonusului). 15. Anexa 3 – cod 11.9/2 12. Banca poate modifica nivelul acestei rate de dobanda afisand noile valori pe site-ul www. Pentru contractele de depozit incheiate/reinnoite in zilele nebancare. ed. valoarea procentuala anuala a bonusului si valoarea maxima a cresterii nete de Sold mediu la care se aplica bonusul procentual in vigoare la aceasta data. Depozitul poate fi lichidat si de catre Imputernicit. Comisionul de retragere numerar la casierie este de 0. 5. 14. ce se calculeaza folosind rata de dobanda pentru depozitele lichidate inainte de maturitate in vigoare la momentul lichidarii depozitului. In cazul acestei retrageri nu se aplica penalitati. Lichidarea depozitului de catre Titular se va face in contul curent denominat in moneda depozitului. pentru acelasi termen si cu aceleasi caracteristici. Durata de viata a depozitului este perioada cuprinsa intre data constituirii si data lichidarii depozitului.raiffeisen. 10. Orice alta retragere cu exceptia celei mentionate anterior si a retragerilor partiale sau integrale a valorii dobanzii si/sau bonusului efectuate in ziua scadentei echivaleaza cu lichidarea integrala a depozitului. in vigoare la data reinnoirii anterioare a depozitului.5% aplicat la valoarea sumei retrase. minim 5 lei (pentru sumele in lei) sau minim 3 euro (pentru sumele in euro). poate fi modificata de Banca in conditiile legii. data scadentei va fi ultima zi lucratoare a lunii respective. Prin exceptie. valorii procentuale a bonusului si valorii maxime a cresterii nete de sold mediu la care se aplica bonusul procentual. urmand a se aplica acestuia ratele de dobanda. 5. la data primei reinnoiri raman valabile valoarea bonusului procentual anual si a Cresterii nete de sold mediu in vigoare la data constituirii depozitului. pentru sumele existente in cont. detinut de acesta la Banca. 11. conform art. fie in contul curent denominat in moneda depozitului. Pe toata durata de viata a depozitului este permisa o singura retragere partiala a carei valoare nu poate depasi 20% din soldul contului la momentul efectuarii acestei retrageri.12.ro.000 euro se va comisiona cu 1% .01-1. la data primei reinnoiri raman valabile valoarea bonusului procentual 28 . Pentru conturile de depozit constituite in zilele de 29. indicat in Cererea de inchidere depozit la termen. De asemenea. Titularul trebuie sa detina la Banca un cont curent denominat in valuta contului de depozit. deschis la Banca pe numele Imputernicitului.5. cu exceptia ratei anuale de dobânda. fie in contul curent denominat in moneda depozitului. indiferent de numarul reinnoirilor care au avut loc. care vor fi cele stabilite de Banca. conform art. pentru intreaga perioada cuprinsa intre Data constituirii/ultimei reinnoiri si data lichidarii anticipate a depozitului. valoarea ce depaseste plafonul de 15. pentru administrarea contului curent Titularul datoreaza Bancii taxa lunara de administrare de 2. In cazul retragerilor de numerar de la casierie care depasesc plafonul de 15. In vederea derularii prezentului Contract.

la cerere. 6 si 12 luni Depozitele pe transe valorice pe 3. gratuit. la sediile unitatilor sale.9/2 Depozite pe transe valorice cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la 150 Lei scadenta Depozite in valuta Depozite pe transe valorice cu rata fixa de 200 USD/EUR dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la 29 . afisate la orice unitate a Bancii. Limita minima de deschidere a unui cont de depozit este reglementata de catre Banca si va fi disponibila pe site-ul bancii accesand www. 6 si 12 luni care pot fi oferite prin intermediul serviciului Raiffeisen Online sunt urmatoarele: i.raiffeisen.ro. 16. Depozite cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta in lei pe 3.6 si 12 luni.5. Caracteristici generale 1. 2. Depozite pe transe valorice pe 3. Depozite cu rata fixa de dobanda si plata sau capitalizarea dobanzii la scadenta in EUR si USD pe 3. In prezent sumele sunt urmatoarele: Depozite . Disponibilitatiile Titularului inregistrate in contul de depozit sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr 39/1996.01-1.Anexa 3 anual si valoarea cresterii nete de sold mediu in vigoare la data constituirii depozitului. ed. ii. 17.12. Pentru operatiunile efectuate in contul de depozit al clientului Banca elibereaza extras de cont lunar. 6 si 12 luni.Persoane Fizice Limita minima Depozite in lei Anexa 3 – cod 11.

ed. In vederea derularii prezentului Contract. 5. pe toata perioada derularii prezentului Contract. In cazul lichidarii depozitului inainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit/reinnoit.5. Titularul trebuie sa detina la Banca un cont curent denominat in valuta contului de depozit. pentru o suma egala cu:  Capitalul depozitului o pentru depozitul cu capitalizarea dobanzii.in cazul in care data scadentei este o zi nelucratoare ridica. total sau partial.Anexa 3 scadenta Nu sunt permise depuneri ulterioare peste limita initiala de constituire a depozitului. In cazul in care. Rata dobanzii se acorda diferentiat in functie de nivelul capitalului depus. numai prin prezentarea la una dintre unitatile Raiffeisen Bank. titularul sau imputernicitul nu a solicitat lichidarea depozitului. pentru intreaga perioada cuprinsa intre Data constituirii/ultimei reinnoiri si data lichidarii anticipate a depozitului. in ziua scadentei (pana la sfarsitul zilei bancare) sau in prima zi lucratoare .ro. Banca acorda Titularului o dobanda.01-1.  Capitalul depozitului plus dobanda aferenta (in cazul in care aceasta nu a fost ridicata la data scadentei) o pentru depozitul cu capitalizarea dobanzii  Capitalul depozitului plus diferenta de dobanda ramasa dupa ridicarea partiala a dobanzii (in cazul in care la scadenta se solicita o plata partiala a dobanzii ) o pentru depozitul cu capitalizarea dobanzii. In cazul depozitelor cu capitalizare. Capitalul depozitului nu poate fi retras decat prin lichidarea depozitului.9/2 4. 6. Banca poate modifica nivelul acestei rate de dobanda afisand noile valori pe site-ul www.raiffeisen. contractul de depozit se considera reinnoit pentru acelasi termen si cu aceleasi caracteristici. Plata dobanzii se efectueaza la scadenta numai dupa retinerea impozitului pe venituri din dobanzi. Valoarea transelor. 3. Pentru depozite cu dobanda fixa. 2. in functie de care se calculeaza dobanda poate fi modificata de catre banca. Dobanda se calculeaza si se acumuleaza zilnic. pentru sumele existente in cont. Anexa 3 – cod 11. la expirarea termenului. Titularul va lua la cunostinta de modificarile ratelor anuale de dobanda si despre nivelul transelor valorice acesand site-ul www. conform prevederilor legale in vigoare. 7. Rata anuala a dobanzii poate fi modificata de catre Banca in functie de evolutia ratelor de dobanda pe piata financiar-bancara.12. Lichidarea depozitului de catre Titular se va face in contul curent denominat in moneda 30 . titularul Contractului sau Imputernicitul poate. cu exceptia ratei anuale de dobanda care va fi cea practicata de catre banca la data reinnoirii. ce se calculeaza folosind rata de dobanda pentru depozitele lichidate inainte de maturitate in vigoare la momentul lichidarii depozitului. dobanda neta aferenta numai perioadei care tocmai a expirat (pe perioada de la ultima reinnoire).raiffeisen. in situatiile in care la scadenta se solicita plata intregii dobanzi aferenta perioadei expirate. modificarea ratei de dobanda devine efectiva la data primei reinnoiri de dupa efectuarea modificarii (dobanda este fixa pe perioada dintre reinnoiri). pentru luna calendaristica de 30 zile si anul de 360 zile.ro.

10.5. Banca elibereaza extras de cont lunar. ed. mentionate in prezentul Contract. Pentru depozitele constituite in zilele de 29. plata dobanzii la scadenta prin transfer in cont curent.01-1. 1 euro pentru contul curent in euro sau 1 usd pentru contul curent in usd. daca nu vor fi anuntate(programate) de catre clientii persoane fizice cu cel putin o zi inainte vor fi comisionate cu 1% aplicat sumei retrase ce depaseste plafonul de 15.000 euro sau echivalentul in alte valute. Depozite pe transe valorice pe 18. gratuit. fara reinnoire automata in lei pe 18. Anexa 3 – cod 11. Valoarea comisionului de retragere numerar poate fi modificata de catre Banca in conditiile legii. afisate la orice unitate a Bancii. 31 ale lunii si care au data scadentei intr-o luna cu un numar mai mic de zile decat luna in care s-a constituit depozitul. la cerere.5 lei pentru contul curent in lei. indicat in Cererea de inchidere depozit la termen. data constituirii depozitului va fi ziua bancara imediat urmatoare. Depozitul poate fi lichidat si de catre Imputernicit. fie in contul curent denominat in moneda depozitului. Valoarea comisioanelor percepute de Banca. pentru administrarea contului curent Titularul datoreaza Bancii taxa lunara de administrare de 2.000 lei sau 5. 24 si 36 luni care pot fi oferite prin intermediul serviciului Raiffeisen Online sunt urmatoarele: a. plata dobanzii la scadenta prin transfer in cont curent. 31 .5% aplicat la valoarea sumei retrase.9/2 3. De asemenea.000 euro sau echivalentul in alte valute. deschis la Banca pe numele Titularului. detinut de acesta la Banca. fara reinnoire automata in euro pe 18. 11. Disponibilitatile Titularului inregistrate in contul de depozit sunt garantate in România prin Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr 39/1996. 24 si 36 luni. 24 si 36 luni Depozitele pe transe valorice pe 18. Comisionul de retragere numerar la casierie este de 0. minim 5 lei (pentru conturile in lei) si minim 3 euro (pentru conturile in valuta). b. 8. 12.Anexa 3 depozitului. 13. urmand a se aplica acestuia rata de dobanda in vigoare la aceasta din urma data. la sediile unitatilor sale.000 lei sau 5. Pentru contractele de depozite incheiate in zilele nebancare. Depozite cu rata fixa de dobanda. Pentru operatiunile efectuate in contul clientului. Depozite cu rata fixa de dobanda. 9. fie in contul curent denominat in moneda depozitului.12. atunci aceasta va fi ultima zi lucratoare a lunii respective. 30. Retragerile de numerar la casierie care depasesc plafonul de 15. 24 si 36 luni. deschis la Banca pe numele Imputernicitului. poate fi modificata de Banca in conditiile legii.

pentru sumele existente in cont. Plata dobânzii se efectueaza la scadenta in contul curent indicat de client. capitalul depozitului si dobanda acumulata urmand a se vira automat in contul curent indicat de client. Nu sunt permise depuneri ulterioare peste limita initiala de constituire a depozitului. Capitalul depozitului nu poate fi retras decat prin lichidarea depozitului. Banca poate modifica nivelul acestei rate de dobanda afisand noile valori pe site-ul www.5. Rata anuala a dobânzii pentru perioada cuprinsa intre Data constituirii si Data scadentei finale este fixa. numai dupa retinerea impozitului pe venituri din dobânzi conform prevederilor legale in vigoare.Persoane Fizice Limita minima Depozite in lei Depozite pe transe valorice cu rata fixa de dobanda. 6.raiffeisen.12. In cazul lichidarii depozitului inainte de expirarea termenului pentru care a fost constituit. Anexa 3 – cod 11. ce se calculeaza folosind rata de dobanda pentru depozitele lichidate inainte de maturitate in vigoare la momentul lichidarii depozitului. fara reinnoire automata Depozite in euro Depozite pe transe valorice cu rata fixa de dobanda. Dobânda se calculeaza si se acumuleaza zilnic.ro. fara reinnoire automata 1. pentru intreaga perioada cuprinsa intre Data constituirii si data lichidarii anticipate a depozitului.9/2 2. plata dobanzii la scadenta prin 150 Lei transfer in cont curent. Rata dobanzii se acorda diferentiat in functie de nivelul capitalului depus. Banca acorda Titularului o dobanda. pentru luna de 30 de zile si anul de 360 zile.ro. Depozitul nu se considera reinnoit automat la scadenta.Anexa 3 Caracteristici generale Limita minima de deschidere a unui cont de depozit este reglementata de catre Banca si va fi disponibila pe site-ul bancii accesand www. In vederea derularii prezentului Contract. Titularul trebuie sa detina la Banca un cont curent 32 .01-1. 3. 4. in ziua scadentei. ed. cu conditia ca depozitul sa nu fie lichidat anticipat. plata dobanzii la scadenta prin 200 EUR transfer in cont curent. 5. In prezent sumele sunt urmatoarele: Depozite .raiffeisen.

prin beneficiar real se întelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza în cele din urma clientul si/sau persoana fizica în numele ori în interesul caruia/careia se realizeaza. In cazul in care Clientul nu detine calitatea de beneficiar real al depozitului. 7. În sensul legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor. Notiunea de «beneficiar real» va include cel putin: a) în cazul societatilor comerciale: 1. la sediile unitatilor sale. urmand a se aplica acestuia rata de dobanda in vigoare la aceasta data. Anexa 3 – cod 11. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza în cele din urma o persoana juridica prin detinerea.000 euro daca nu vor fi anuntate (programate) de catre clienti cu cel putin o zi inainte.12. detinut de acesta la Banca.000 lei sau de 5. Lichidarea anticipata a depozitului de catre Titular se va face in contul curent denominat in moneda depozitului. deschis la Banca pe numele Titularului. 31 ale lunii si care au data scadentei intr-o luna cu un numar mai mic de zile decat luna in care s-a constituit depozitul. afisate la orice unitate a Bancii. 9. pentru administrarea contului curent Titularul datoreaza Bancii taxa lunara de administrare de 2. direct sau indirect. data scadentei va fi ultima zi lucratoare a lunii respective. ATENTIE! Constituirea oricarui tip de depozit in cadrul aplicatiei Raiffeisen valoreaza declaratie pe propria raspundere a Clientului titular de depozit cu privire la calitatea acestuia de beneficiar real al acestei operatiuni.9/2 12. data constituirii depozitului va fi ziua bancara imediat urmatoare. fie in contul curent denominat in moneda depozitului. fie in contul curent denominat in moneda depozitului. Disponibilitatiile Titularului inregistrate in contul de depozit sunt garantate in Romania prin Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar in limitele si cu exceptiile prevazute in Ordonanta Guvernului nr 39/1996. 8.Anexa 3 denominat in valuta contului de depozit. De asemenea. deschis la Banca pe numele Imputernicitului.5. ed. Pentru conturile de depozit constituite in zilele de 29. la cerere. Valoarea comisioanelor percepute de Banca.5% aplicat la valoarea sumei retrase. acxesta are obligatia de a se adresa celei mai apropiate agentii Raiffeisen Bank SA pentru constituirea depozitului. o tranzactie sau o operatiune. 30. valoarea ce depaseste plafonul de 15.000 euro se va comisiona cu 1% . Comisionul de retragere numerar la casierie este de 0. mentionate in prezentul Contract. Pentru contractele de depozit incheiate in zilele nebancare. inclusiv actiuni la purtator. indicat in Cererea de inchidere depozit la termen. poate fi modificata de Banca in conditiile legii. a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul. 33 . 11. Depozitul poate fi lichidat anticipat si de catre Imputernicit.5 lei pentru contul curent in lei sau 1 euro pentru contul curent in euro. Pentru operatiunile efectuate in contul de depozit al clientului Banca elibereaza extras de cont. precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. In cazul retragerilor de numerar de la casierie care depasesc plafonul de 15. pe toata perioada derularii prezentului Contract.000 lei sau de 5. 10. în mod direct sau indirect.01-1. minim 5 lei (pentru sumele in lei) sau minim 3 euro (pentru sumele in euro).

respectiv la momentul predarii cardului catre Utilizatorul suplimentar desemnat de Client in cadrul aplicatiei si semnarii de catre acesta a Cererii de emitere card de debit suplimentar. Acest criteriu este considerat a fi îndeplinit în cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune. Sectiunea 4 Anexa 3 – cod 11. 3.12. disponibil in format electronic in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. persoana sau persoanele fizice care exercita în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice. dupa caz.9/2 TERMENTI SI CONDITII AFERENTE CARDULUI DE DEBIT In cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. ale „Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare”(denumite in continuare „CGB”) si conform „ Ghidului de utilizare a Serviciului Raiffeisen Online”. Banca avand dreptul sa refuze predarea cardurilor de debit suplimentare daca datele din actele de identitate prezentate de persoanele desemnate nu corespund cu cele completate in cadrul aplicatiei. sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri: 1. In conformitate cu dispozitiile legale. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a unui card de debit reprezinta acceptul expres al Clientului cu privire la faptul ca a citit. b) în cazul persoanelor juridice. altele decât cele prevazute la lit. conform prezentelor clauze contractuale. Clientul isi exprima consimtamantul pentru incheierea contractului de emitere card de debit principal/suplimentar. in valuta contului selectat. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice. Contractul de emitere a cardului de debit va intra in vigoare la momentul predarii cardului catre Client in calitate de Utilizator principal de card (Titularul contului curent). dupa caz. respectiv cu emiterea unui card de debit suplimentar. facand dovada deplina a identitatii Clientului alaturi de eventuale alte informatii cunoscute doar de Banca si de catre Client in calitate de Utilizator de card de debit. 2. pusa la dispozitie in unitatea Bancii de unde se ridica cardul. în cazul în care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost înca identificate. 34 . in conditiile prevazute in prezenta sectiune.Anexa 3 persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate în acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international.01-1. ed. Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre banca si de a decide daca acceptati incheierea contractului de emitere card de debit principal/suplimentar.5. reprezinta acordul express al Clientului ca Parola de securitate completata de acesta in cadrul aplicatiei sa fie utilizata ca element de identificare de catre operatorii serviciului telefonic Call Center al Bancii. 2. prin accesarea acestei functionalitati. a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu emiterea unui card de debit principal. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice. a). grupul de persoane în al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica. Completarea de catre Client a datelor de identificare solicitate de catre Banca in cadrul aplicatiei cu privire la Utilizatorii suplimentari are valoare de consimtamant cu privire la desemnarea persoanelor identificate in aplicatie in aceasta calitate. de asemenea. Clientul poate solicita emiterea unui card de debit principal sau suplimentar. fiind interzisa divulgarea Parolei de securitate catre terte persoane. în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificati.

la data cererii de modificare a contului.5. Prezentele taxe si comisioane ( incluse in Anexa la prezenta Sectiune) sunt aplicabile cardurilor de debit principale/suplimentare a caror emitere este solicitata in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online.A sunt inrolate in serviciul Comert electronic 3–D Secure. Anexa 3 – cod 11. nu va putea solicita decat emiterea unor carduri suplimentare de acelasi tip cu cel principal. dupa caz doar contului curent Optiune Premium sau Optiune FWR detinut de Titular la data cererii. ed. La data modificarii tipului de cont la care este atasat acest card intr-un tip de cont necompatibil cu respectivul card. de asemenea. ce pot fi atasate.Anexa 3 ATENTIE! Clientul este singurul responsabil cu privire la corectitudinea datelor de identificare ale Utilizatorilor suplimentari completate in cadrul aplicatiei.01-1.TAXE SI COMISIOANE AFERENTE CARDURILOR DE DEBIT IN VIGOARE LA DATA PREZENTEI Definirea taxei/ comisionului 1 Taxa initiala de emitere card* MasterCard USD 5 usd 35 MasterCard EUR 5 eur MasterCard LEI 15 lei MasterCard Gold/ Premium/FWR 0 lei .3) Pentru acest tip de card se pot solicita doar carduri sulimentare.12. indiferent de optiunile de cont curent contractate de catre Utilizator anterior solicitarii. Anexa . Cardul poate fi atasat oricarui tip de cont curent in lei.Partea I . Tipuri de Carduri de Debit LEI: Maestro Visa Electron MasterCard Lei MasterCard SMURD 1 MasterCard Premium 2 MasterCard FWR 3 VALUTA MasterCard EUR MasterCard USD Nota: 1) Cardul MasterCard SMURD – este un card de debit co-brand emis de Banca impreuna cu partenerul acesteia Fundatia pentru SMURD. Clientul putand utiliza oricand doreste acest serviciu in conditiile din prezentul Contract. Prin prezenta va informam ca toate cardurile de debit emise de Raiffeisen Bank S. acesta nu va putea solicita decat emiterea unor carduri principale de alt tip decat al celui pe care le detine. Titularul are obligatia sa depuna la Banca. In cazul in care Clientul detine un card principal atasat unui cont curent. cardul de debit si o cerere scrisa de incetare a contractului de emitere a respectivului card. Nota:2.9/2 Dispozitiile privind utilizarea cardului si a Serviciului 3D Secure sunt incluse in CGB ( document atasat prezentelor Termeni si conditii). Banca nefiind raspunzatoare pentru nici un prejudiciu care ar rezulta din predarea acestor carduri catre persoane care au prezentat acte de identitate conforme cu datele de identificare completate de catre Client in cadrul aplicatiei.

1.5% min 1 eur (se elib. exclusiv lei) 0. exclusiv lei) 1. min 1 USD (se elib.10 usd Bank) Taxa interogare sold prin intermediul EPOS (Raiffeisen 0.000 Lei sau 5.A.000 EUR (si alte valute in echivalent) 1% aplicat la sume mai mari de 15.5%.Anexa 3 2 3 4 5 6 Anexa 3 – cod 11.10 usd Bank) Taxa interogare sold prin intermediul ATM-urilor altor N/A banci Depunere initiala minima in cont pentru fiecare card de debit 50 usd/ cont atasat Comision pentru plati la comerciantii acceptanti Operatiuni in strainatate 0% Operatiuni in Romania 0% Comision pentru operatiuni de eliberare numerar 10 eur 20 lei 0 lei 5 eur 0 lei 0 lei 0.5 eur (se percepe in lei) La ghiseele bancilor acceptatoare din strainatate 1% plus 4 usd 1% plus 4 eur 1% plus 4 eur La ATM-urile bancilor acceptatoare din strainatate 1% plus 2. min 1 eur (se elib. optional eur/ lei) 0.000 EUR (si alte valute in echivalent) La ATM Raiffeisen Bank S.5% min.000 EUR (si alte valute in echivalent) 1% aplicat la sume mai mari de 15.5%.9/2 7 8 9 Taxa anuala de administrare 10 usd card** Taxa inlocuire card la expirare* 5 usd Taxa interogare sold prin intermediul ATM (Raiffeisen 0. min 0. exclusiv LEI) 1.000 Lei sau 5. min 5 lei La ghiseele bancare ale Raiffeisen Bank SA.2 lei 0 lei La ghiseele si in retele ATM ale altor banci romanesti acceptatoare de card 1. 1. retrageri de numerar in Lei sau valuta neanuntate (care nu au fost programate de catre clienti cu cel putin o zi inainte) 1% aplicat la sume mai mari de 15.000 EUR (si alte valute in echivalent) 1% aplicat la sume mai mari de 15. ed. min 5 lei 0. 1 USD (se elib.3 lei 0 lei N/A 2 lei 2 lei 50 eur/ cont 35 lei 0 lei 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% plus 4 eur (se percepe in lei) 1% plus 2.5%.01-1.12.5%. excusiv lei) 1% plus 3 lei 1% plus 3lei Taxa de regenerare PIN 0USD 0 eur 0 lei 0 lei Taxa de blocare card 0 usd 0 eur Taxa de inlocuire card in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/ furat) 0 eur 0 lei In strainatate 120 eur 150 eur/ 0 lei pentru FWR 120 usd 120 eur Taxa de eliberare numerar in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/ furat) In strainatate 80 usd 80 eur 36 80 eur 95 eur/ 0 lei pentru FWR .000 Lei sau 5.5 USD 1% plus 2.A.5 Eur 1% plus 2. optional USD/ LEI) 1.3 lei 0 lei 0.000 Lei sau 5.10 eur 0.5.5 eur La ghiseele bancare ale Raiffeisen Bank S.10 eur 0.2%.5% plus 1 USD (se elib.5% plus 1 eur (se elib.

in luna corespunzatoare lunii in care a fost emis cardul. In cazul in care Utilizatorul principal/suplimentar de card nu se mai prezinta sa-si ridice cardul/cardurile solicitate (in cazul emiterii sau inlocuirii acestora la expirare) taxa de emitere/inlocuire card va fi retinuta de catre banca cu titlu de despagubire pentru costurile operationale generate de emiterea/inlocuirea cardului. 10 usd 10 eur 10 eur 40 lei Plata facturi 0 usd 0 eur 0 eur 0 lei Listare miniextras (ultimele 10 tranzactii) 0 usd 0 eur 0 eur 0 lei Modificare PIN 0 usd 0 eur 0 eur 0 lei Reincarcare cartele 0 usd 0 eur 0 eur 0 lei telefonice pre-platite Aceste taxe sunt scadente la data emiterii/ inlocuirii cardului. ed.Partea II .9/2 Anexa .Anexa 3 10 Taxa pentru initiere nejustificata de refuziri la plata 11 Operatiuni efectuate la ATM-urile Raiffeisen Bank S.5.01-1.TAXE SI COMISIOANE AFERENTE CARDURILOR DE DEBIT IN VIGOARE LA DATA PREZENTEI 37 . este scadenta anual.12.A. **Aceasta taxa este datorata pentru fiecare card de debit solicitat. Toate celelalte taxe sunt scadente la momentul efectuarii operatiunilor aferente Anexa 3 – cod 11.

Operatiuni efectuate la ATM-uri Raiffeisen Bank S.3 lei 0. In strainatate seviciu neaplicabil seviciu neaplicabil seviciu neaplicabil Taxa pentru initiere nejustificata de refuzuri la plata 3 lei 3 lei 3 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 11.000 lei 1% aplicat la sume mai mari de 15. 4. Taxa de eliberare numerar in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/ furat) 10. Maestro/ VISA ELECTRON / MasterCard Salariu (LEI) 0 lei 10 lei 0 lei 1% plus 3.A.A.2 lei 0% 0.5.5 eur (se percepe in lei) 1% plus 2. retrageri de numerar in lei sau valta neanuntate (care nu au fost programate de catre clienti cu cel putin o zi inainte) 1% aplicat la sume mai mari de 15.5 eur (se percepe in lei) La ATM-urile bancilor acceptatoare din strainatate 1% plus 2.3 lei 0.2%. 6.. neaplicabil Serv. Plata facuri 0 lei Listare miniextras (ultimele 10 tranzactii) 0 lei Modificare PIN 0 lei 0 lei 0 lei Reincarcare cartele telefonice preplatite 0 lei 0 lei 0 lei 38 .3 lei 2 lei*** 2 lei 2 lei 5 lei/card 0 lei/card 25 lei/card 0% 0% 0% 0% 0% 0% Comision pentru operatiuni de eliberare numerar 1% plus 3. min 5 lei 0. Taxa initiala de emitere card* Taxa anuala de administrare card** Taxa inlocuire card la expirare* Taxa interogare sold prin intermediul ATM (Raiffeisen Bank) Taxa interogare sold prin intermediul EPOS (Raiffeisen Bank) Taxa interogare sold prin intermediul ATM-urilor altor banci Depunere initiala minima in cont pentru fiecare card de debit atasat Anexa 3 – cod 11. min 0.5%. 2.5 eur (se percepe in lei) La ghiseele bancilor acceptatoare din strainatate 1% plus 3.5 eur (se percepe in lei) 1% plus 2. min 0. 3. VISA Contactless/ MasterCard Salariu Contactless (LEI) 10 lei 20 lei 10 lei Comision pentru plati la comerciantii acceptanti Operatiuni in strainatate Operatiuni in Romania 7.2%. neaplicabil La ghiseele si in retele ATM ale altor banci romanesti acceptatoare de card Taxa de regenerare PIN Taxa de blocare card 8.Anexa 3 Definirea taxei/ comisionului 1.01-1.5 eur (se percepe in lei) Taxa de inlocuire card in regim de urgenta (pentru card declarat pierdut/ furat) In strainatate Serv. min 5 lei La ghiseele bancare ale Raiffeisen Bank S.3 lei 0 lei 0.5%.000 lei La ATM Raiffeisen Bank S.12.A.5%. min 5 lei 0.3 lei 0. ed.000 lei 1% aplicat la sume mai mari de 15. 0.2 lei 1% plus 3 lei 1% plus 3 lei 1% plus 3 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei 0 lei Serv.9/2 MasterCard Student (LEI) MasterCard SMURD (LEI) 0 lei 0 lei 0 lei 5 lei 20 lei 5 lei 0. neaplicabil 9. 5.5 eur (se percepe in lei) La ghiseele bancare ale Raiffeisen Bank SA 0.

9/2 PLATI RAPIDE DE FACTURI (QUICK PAY) In cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Prin setarea functionalitatii Quick Pay. Clientul declara ca in prealabil activarii Quick Pay a obtinut acordul abonatulului Furnizorului pentru solicitarea si primirea informatiilor de la Furnizor. 39 . daca are loc incetarea raportului juridic dintre el sau tertul abonat si Furnizor. Prin intermediul functionalitatii Quick Pay. Pentru situatia in care functionalitatea Quick Pay este activata pentru un cod de abonat atribuit de catre Furnizor unei alte persoane decat Clientul. in cazul in care acest lucru nu este posibil. Banca nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru prejudiciile cauzate de catre Furnizor Clientului sau tertului abonat. Orice neîntelegeri referitoare la cuantumul facturilor. Banca va solicita Furnizorului si va comunica Clientului informatiile primite de la Furnizor in cadrul functionalitatii Quick Pay. se va apasa butonul “Manage RO” unde clientul poate modifica parametrii aplicatiei sau chiar anula.Anexa 3 * Aceste taxe sunt scadente la data emiterii/ inlocuirii cardului. Clientul are posibilitatea de a vizualiza informatiile privind detaliile de plata cuprinse in facturile emise de catre Furnizor pentru codul de abonat pentru care este activat Quick Pay si de a efectua plata acestora cu detaliile de plata comunicate de catre Furnizor sau prin modificarea acestora. conform legislatiei romane în vigoare . la necomunicarea sau comunicarea defectuoasa de catre Furnizor catre Banca a cuantumului si/sau scadentei facturilor. este scadenta anual. **Aceasta taxa este datorata pentru fiecare card de debit solicitat. ed. in vederea platilor rapide de facturi emise de acesta din urma . ***Nu se aplica pentru cardul Visa Electron si Visa Contactless Toate celelalte taxe sunt scadente la momentul efectuarii operatiunilor aferente. in conditiile si termenii mentionate in cele ce urmeaza. Sectiunea 5 Anexa 3 – cod 11. de catre instantele judecatoresti competente.5. in luna corespunzatoare lunii in care a fost emis cardul. Functionalitatea Quick Pay permite si achitarea sumei minime catre Furnizor.01-1. Valoarea comisionului de plata prin aceasta functionalitate este identic cu cel aferent unei plati standard de facturi in cadrul Raiffeisen Online si anume 1 leu. prin intermediul sectiunii Plata Minima. Orice plata a facturilor catre Furnizor se va autoriza de catre Utilizator in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online prin apasarea butonului”Pay”. in scopul reconectarii de cate Furnizor a codului de abonat pentru care este setat Quick Pay (acolo unde furnizorul permite acest lucru) In cazul in care se doreste dezactivarea acestei functionalitati. In cazul in care Utilizatorul principal/suplimentar de card nu se mai prezinta sa-si ridice cardul/cardurile solicitate (in cazul emiterii sau inlocuirii acestora la expirare) taxa de emitere/inlocuire card va fi retinuta de catre banca cu titlu de despagubire pentru costurile operationale generate de emiterea/inlocuirea cardului. datorate neanuntarii acestui fapt. pentru furnizorul de servicii (Furnizorul). urmeaza sa fie rezolvate conform prevederilor Contractului încheiat între Utilizator/tert abonat si Furnizor Clientul se obliga sa anuleze in cadrul Serviciului Raiffeisen Online functionalitatea Quick Pay. Orice diferend aparut între Banca si Client în legatura cu utilizarea functionalitatii Quick Pay va fi solutionata pe cale amiabila sau. Clientul poate activa functionalitatea Quick Pay.12. la concordanta între sumele prevazute în facturi si sumele comunicate la plata de catre Furnizor Bancii. Clientul imputerniceste Banca sa solicite de la Furnizor informatii privind detaliile de plata cuprinse in facturile ulterioare emise de catre Furnizor pentru codul de abonat pentru care este activat Quick Pay . Banca nu va fi tinuta raspunzatoare pentru nici un fel de prejudicii suferite de Client si/sau Furnizor.

prin activarea acestui serviciu Clientul accepta Termenii si conditiile de utilizare a serviciului. 1. Pentru cardurile de credit: Emitere card de credit. Bifarea in cadrul aplicatiei a acordului Clientului cu privire la Termenii si conditiile de oferire a Serviciului Raiffeisen SmartTel prezentate de Banca reprezinta acceptul expres al Clientului cu privire la faptul ca a citit.3 Clientul isi poate activa Serviciul SmartTel in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. suma pentru ultima dobanda creditoare platita de catre Banca. acest numar va fi afisat automat in aplicatia Raiffeisen Online la momentul la care Clientul doreste activarea serviciului SmartTel. a inteles si este de acord cu aceste prevederi. urmatoarea suma de plata(rata+dobanda). soldul contului.diferite in functie de tipul contului(curent. Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza prezentele informatii prealabile puse la dispozitie de catre Banca si de a decide daca accepta activarea Serviciului Raiffeisen SmartTel. b) informatii private referitoare la lista ultimelor “n” tranzactii (maxim5) dintr-un anumit cont: Toate tranzactiile. Clientul trebuie sa-si actualizeze datele in orice agentie a Bancii si sa declare un numar de telefon actualizat. data acordarii urmatoarei dobanzi. 1. soldul contului.12.01-1.5 In conformitate cu dispozitiile legale. pentru alerta de emitere raport de activitate card de credit si alerta informare disponibil la atingerea unui grad de utilizare de 90%. ed. Orange si Telekom. Pentru conturile de credit: aliasul. 40 . reinnoire card de credit. In cazul in care numarul de telefon afisat nu mai este actual. Conditia esentiala pentru ca un client al bancii sa se poata abona la acest serviciu este ca acesta sa detina un telefon mobil activ in oricare din retelele de telefonie mobila din Romania: Vodafone. a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea Contractului specific. 1. Se pot abona si utilizatorii serviciilor de telefonie pre-platite.Serviciul SmartTel permite clientilor bancii (persoane fizice si juridice) accesarea informatiilor bancare prin intermediul telefonului mobil. scadenta raport de activitate card de credit Alerte pachet tranzactional card de credit: alerta emitere raport de activitate. care este inregistrat in evidentele bancii. clientul trebuie sa solicite dezactivarea doar prin Call Center sau intr-o unitate Raiffeisen Bank.9/2 Sectiunea 6 TERMENI SI CONDITII AFERENTE SERVICIULUI SMARTTEL 1. Pentru conturile de depozit: aliasul contului. de depozit sau de credit): Pentru conturile curente si de economii: aliasul contului.4 Optiunea de activarea a Serviciului SmartTel nu este disponibila clientilor care au deja activ acest serviciu. 1.5. data de plata a urmatoarei dobanzi debitoare.2 Serviciul SmartTel poate fi activat doar pentru numarul de telefon declarat de Client la momentul inrolarii/actualizarii datelor cu caracter personal.1.Anexa 3 Anexa 3 – cod 11. aceasta va fi posibila doar pentru alerta de tranzactionare peste o anumita valoare. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online a serviciului SmartTel reprezinta acceptul express al Clientului cu privire la faptul ca a citit.Informatii ce pot fi obtinute prin serviciul SmartTel a) Informatii financiar-bancare personale. postate in cadrul aplicatiei. suma pentru urmatoarea dobanda creditoare ce se va plati (in conditiile in care dobanda nu sufera modificari pe parcurs) si data scadentei depozitului. alerta informare disponibil la atingerea unui grad de utilizare de 90% (Activarea acestui pachet se face exclusiv in cadrul serviciului Raiffeisen Online si presupune un cost suplimentar) In cazul in care se doreste dezactivarea acestui pachet. contractat in agentiile Bancii. prin selectarea acestei optiuni si setarea unei parole de identificare. economii. 2. alerta tranzactionare peste o anumita valoare. dobanda creditoare lunara sau dobanda creditoare lunara acumulata pana la data actualizarii. soldul si rulajul creditor al contului la data ultimei actualizari (data efectuarii ultimei tranzactii in cont).Prevederi Generale 1.

la finalul lunii se va percepe contravaloarea SMS-urilor primite in luna respective. In cazul in care clientul detine doar card de credit. c)Informatii publice: cursul de schimb valutar al Bancii si cursurile BNR din data curenta sau orice data anterioara pentru urmatoarele: USD.3. numai in zilele lucratoare de Luni pana Vineri.1. Clientul autorizeaza Banca sa debiteze lunar. daca in luna respectiva. Costurile sunt scadente lunar. cu sumele datorate pentru serviciul SmartTel.4. 4. ed. la scadenta. -pentru periodicitate saptamanala (S) se indica ziua din saptamana (orice valoare intre 1-7) si ora (orice valoare intre 1-24) -pentru periodicitate zilnica (Z) exista 3 alternative. saptamanala sau lunara)-conform periodicitatii stabilite de Client prin completarea acestei informatii in cadrul aplicatiei. Sub forma de alarme la actualizarea diverselor atribute ale contului(modificarea soldului cu o suma prestabilita. 4.4. in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. s-a primit cel putin un SMS. Abonamentul lunar se plateste incepand cu luna calendaristica in care se incheie contractul. 41 . indiferent de numarul de mesaje primite. 3. cu exceptia pachetului tranzactional pentru cardul de credit . GBP. conturile sale in lei. Contravaloarea pachetului tranzactional pentru card de credit se incaseaza in data de 7 a urmatoarei luni. La activarea serviciului se ataseaza automat tipul de abonament normal (SmartTel fara abonament lunar). De asemenea. EUR.9/2 Anexa 3 Tranzactiile de debit.Anexa 3 – cod 11. In cadrul aplicatiei se poate opta la modificarea tipului de abonament (SmartTel cu abonament lunar) In momentul in care se doreste inactivarea serviciului SmartTel din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. se indica ora (orice valoare intre 1-24). pana la reziliere. CHF si HUF. astfel cum aceasta este stabilita de Client prin completarea in cadrul aplicatiei . Tarife 4. Contravaloarea pachetului tranzactional pentru card de credit va fi platita prin retinerea sumei din contul cardului de credit in data de 7 a urmatoarei luni. dupa cum urmeaza: -pentru periodicitate lunara (L) se indica ziua din luna (orice valoare intre 1-31) si ora (orice valoare intre 1-24). contravaloarea abonamentului va fi platita Bancii prin retinerea din contul cardului de credit in ultima zi bancara a lunii in curs. modificarea ratelor de dobanda practicate de banca pentru conturile de depozit sau de credit. Data anterioara nu poate fi mai veche de un an de la data solicitarii informatiei. Prin activarea Serviciului SmartTel si acceptarea prezentelor Termeni si conditii.12. numai in zilele nelucratoare sai in fiecare zi. Mesajele a caror periodicitate este stabilita in data de 31 ale lunii se vor transmite numai in lunile cu 31 de zile. pana la data inactivarii/rezilierii din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online.15 EUR SmartTel fara abonament lunar 0 EUR 0. din prezentul contract. avertizare rate credit cu o zi inainte de data platii). a carui scadenta este definita la art 4. Variantele de tarifare sunt urmatoarele: Varianta tarifare Valoare Abonament Valoare SMS receptionat(*) SmartTel cu abonament lunar 0.2. 4.01-1.Tip de transmitere a informatiilor La cerere.26 EUR 0.20 EUR Pachet Tranzactional Card de Credit 5 LEI 0 LEI *Valoare SMS receptionat pentru informatii sold/Mini extras cont/ Interogare curs valutar/ avertizare rata/alerte legate de sold 4. prin apel la numarul 1881 ( in cazul abonatilor Orange si Vodafone) sau la numarul 1681 ( in cazul abonatilor Telekom) sau prin comanda SMS transmis la 1881( in cazul abonatilor Orange si Vodafone) sau la numarul 1681 ( in cazul abonatilor Telekom) Periodic (cu periodicitate zilnica. Tranzactiile de credit.5. acesta avand un pret fix. Costurile datorate de Client aferente utilizarii Serviciului SmartTel se achita in lei la cursul de schimb RON/EUR al BNR valabil la data scadentei.

1. 5. Serviciul va fi disponibil pentru Client in maxim 10 minute dupa ce clientul a finalizat activarea acestuia in Raiffeisen Online. -“E”: data scadentei depozitului (pentru conturile de depozit). Serviciul SmartTel presupune obtinerea de informatii prin apelarea numarului 1881 sau 1681. contravaloarea Abonamentului se va retine din contul in lei. Tranzactiile efectuate prin intermediul cardului in afara orelor de program al bancii si in zilele nelucratoare. 5. -“+”: dobanda creditoare lunara acumulata pana la data actualizarii (in aczul conturilor curente). Lista ultimelor 5 tranzactii nu este disponibila in afara orelor de program al bancii si in zilele nelucratoare. dupa caz. asupra situatiei conturilor pentru care s-a incheiat prezentul contract sau asupra altor informatii financiar-bancare. 5.12. 5. 7 zile pe saptamana. mesajul va contine informatii referitoare la un singur cont. -“U”: data urmatoarei plati de dobanda (in cazul conturilor de deposit si de credit).9/2 Anexa 3 In cazul in care in conturile curente in lei nu sunt fonduri suficiente pentru acoperirea integrala a sumelor datorate de Client pentru acest serviciu.3. 5. se obtin informatii referitoare la toate conturile selectate de un client pentru serviciul SmartTel. -“S”: soldul contului (pentru toate tipurile de conturi). Conditii de utilizare a serviciului SmartTel 5. In cazul in care sumele datorate pentru serviciul SmartTel se vor plati prin incasarea din conturile in valuta ale Clientului. Prin apel la 1881 sau 1681.Anexa 3 – cod 11. -“C”: simbolul/aliasul contului (pentru toate tipurile de conturi). 24 de ore din 24.MM: Raiffeisen Bank SA. ora si minutul ultimei actualizaria contului. -“D”: suma pentru ultima dobanda platita (in cazul conturilor de deposit). Campurile din mesajele receptionate de Client au urmatoarele semnificatii: -RAIFFEISEN BANK ZZ. ziua. Telefonul nu se afla in zona de acoperire. anul. calculata prin aplicarea unei rate a Dobanzii de Overdraft Neautorizat egala cu 35% pe an pentru conturile in RON si cu 18% pe an pentru conturile in alte valute.LL. -“P”: suma pentru urmatoarea dobanda ce se va plati (pentru conturile de depozit) sau urmatoarea suma de plata-rata plus dobanda (pentru conturile de credit). in nici unul din conturile curente nu exista disponibilitati suficiente pentru plata integrala a tarifelor. ed. conform listei de conturi definite in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online). Soldurile conturilor se actualizeaza dupa orice tranzactie efectuata in cont. dupa caz. acestea se vor incasa automat din conturile curente deschise in EUR sau orice alt tip de valuta. 5.01-1. vor influenta soldul contului vizualizat prin serviciul SmartTel in urmatoarea zi lucratoare. luna. Apelarea se face de la un alt telefon decat cel indicat in cadrul aplicatiei. Pentru a se putea activa serviciul SmartTel. Fiecare mesaj de tip SMS va contine informatii pentru maxim doua conturi (grupate cate doua. 5.5. ce se acumuleaza zilnic pana la achitarea integrala a datoriei fata de Banca. -“R”: rulajul creditor (in cazul conturilor curente). Nu se poate utilize serviciul SmartTel daca: Telefonul mobil nu are active serviciul de prezentare a identitatii apelantului (restrictie valabila numai pentru solicitare de informatii prin apel la 1681).6 . In cazul in care sumele sunt mari si ocupa mult spatiu.4.7. Clientul este obligat sa detina cel putin un cont curent in RON sau EUR active. Acest serviciu ofera Clientului posibilitatea de a fi informat in orice moment. Clientul se obliga sa restituie Bancii in cel mai scurt timp suma cu care s-a iesit in descoperit de cont.AA HH. -“-“: dobanda debitoare lunara acumulata pana la data actualizarii (in cazul conturilor curente). din valuta respective in lei. prin utilizarea cursului comunicat de BNR pentru data platii.2.5. 42 . sau prin alarme presetate. Daca. fara a se putea face o selectie de conturi. acceptand ca datoreaza pentru aceasta o dobanda. acesta mandateaza Banca in vederea efectuarii schimbului valutar. depasindu-se astfel limita soldului creditor al contului si generandu-se o iesire in descoperit de cont.

5. 5. cealalta parte poate dispune rezilierea prezentului contract.16. In cazul pierderii/furtului telefonului. Partile convin ca tacerea Clientului valoreaza acceptare tacita a modificarile respective.Costul mesajelor SMS generate de Client este cel practicat de operatorii de telefonie mobile asi se retine direct de operator prin facturarea lunara sau prin debitarea din creditul cartelei telefonice (in cazul cartelelor pre-platite). cu respectarea conditiilor din prezentul articol. orice notificare/corespondenta/cerere sau comunicare rezultata din sau in legatura cu prezentul Contract. Clientul are obligatia sa informeze Banca de orice modificare a datelor cuprinse in prezentul contract. caz in care apelurile la cerere snt inregistrate. In cazul in care Clientul notifica banca.neacceptarea modificarilor. In aceste situatii. 5. fara somatie. Banca nu percepe tarife pentru serviciul de furnizare a informatiilor privind cursul valutar anuntat de BNR pentru cele 5 valute.20. 5. dar nu mai mult de 3 zile calculate in ziua solicitarii.15. Tariful stabilit de Banca pentru mesajele SMS ce contin informatiile de curs valutar este perceput pentru cursurile de schimb practicate de Banca la propria casa de schimb valutar. in cazul in care acest lucru nu este posibil.14. 5. de catre instantele judecatoresti competente. Modificarile prezentelor clauze (inclusiv a valorii tarifelor prevazute in prezentul document) se efectueaza pe baza acordului comun de vointa al partilor. In situatia in care una din parti nu-si executa obligatiile contractuale. Rezilierea opereaza de plin drept. 5.13.5. Clientul poate apela la unitatea bancara cu care s-a incheiat prezentul contract. Prezentul Contract este guvernat de legea romana.8. Pana la data anuntarii acestui eveniment.9/2 Anexa 3 5. Banca va transmite informatiile solicitate de Client doar la numarul de telefon declarat la Banca.mesaj text la numarul de telefon indicat in cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. ed. Orice diferend aparut între Banca si Client în legatura cu încheierea si executarea prezentului Contract va fi solutionata pe cale amiabila sau. 5. Banca va bloca apelurile catre numarul respective in maximum 24 ore de la data anuntarii. In cazul in care Clientul are telefonul inchis.12. inainte de data propusa pentru aplicarea modificarilor. afara de cazul in care acestea se datoreaza exclusiv Bancii. Pentru obtinerea de informatii suplimentare sau rezolvarea unor probleme aparute in exploatarea serviciului. Banca va continua sa furnizeze informatiile solicitate conform contractului. imediat si gratuit. In cazul in care pana la data propusa pentru aplicare Clientul nu notifica bancii in scris la oricare dintre unitatile teritoriale ale Bancii.19. Banca asigura confidentialitatea informatiilor care fac obiectul transmiterii prin serviciul SmartTel.Anexa 3 – cod 11. fara a putea fi facuta raspunzatoare pentru eventuale daune suferite de Client. Clientul are dreptul de a denunta unilateral contractul. clientii sunt atentionati sa nu repete apelurile.9.18. Banca nu-si asuma nici o raspundere pentru erorile de transmitere care pot aparea. 5. Clientul are obligatia de a comunica optiunea de acceptare sau neacceptare a noilor conditii in termenul de doua luni mentionat anterior.17. dar nu pot fi onorate in timpul standard. ca nu accepta modificarile propuse de Banca.01-1. numar care este afisat in ecranul de setare alerte din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. Exista perioade in care traficul de mesaje la operatorii de telefonie mobile este foarte intens. adresata de o parte celeilalte parti. 5. In cazul in care se doreste modificarea acestuia se vor urma pasii descrisi in cadrul ecranului de activare alerte din cadrul aplicatiei Raiffeisen Online. 5. conform 43 . In acceptiunea partilor contractante. mesajele SMS netransmise se pot stoca in vederea transmiterii lor ulterioare. adeoarece aceasta poate atrage dupa sine primirea unui numar de mesaje egal cu nuraul de apeluri si taxarea corespunzatoare a acestora. Banca neasumandu-si riscurile care pot aparea ca urmare a nerespectarii acestei obligatii.11. Banca isi rezerva dreptul de a bloca accesul la acest serviciu in cazul in care Clientul nu-si respecta obligatiile contractuale si/sau in cazul folosirii necorespunzatoare a serviciului. fara punere in intarziere si fara a mai fi necesara interventia instantei judecatoresti.10.12. in baza cererii scrise a Clientului. Banca are obligatia de a notifica Clientul cu privire la modificarea clauzelor contractuale cu cel putin 2 luni inainte de data propusa pentru aplicarea acesteia. 5. se va efectua in conformitate cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare si/sau prin SMS. 5.

Prin completarea formularului electronic “Pentru a Trimite Bani”. trebuie să fiți major(ă). 5.21 Dispozitiile prezentului Contract se completeaza corespunzator cu prevederile Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. Clienții pot apela numărul listat mai jos pentru a afla adresa și programul de lucru ale Agentului și sediilor reprezentative. sau destinatarul poate alege. ed. In situatia in care o clauza din prezentul Contract va deveni nula sau inaplicabila. Expeditorii pot trimite. Clonskeagh. având în vedere adeziunea neconditionata a Clientului la prevederile acestor Conditii. metode alternative de primire a fondurilor. Fiecare transfer de bani va primi un număr unic de identificare. Clientul confirma că a citit. Dvs.22. Pentru a utiliza Serviciul. prin intermediul unei rețele de Agenți autorizați din Zona Economică Europeană și din întreaga lume. In caz de divergenta vor prevala prevederile prezentului Contract. Dublin 2.ie. WUPSIL este supravegheată de Banca Centrală Irlandeză (“Banca Centrală”). Numărul de Control al Transferului de Bani sau “MTCN” (Money Transfer Control Number). De asemenea. nici Agenții săi nu sunt(este) obligați(tă) să proceseze transferul de bani. Richview Office Park. WUPSIL este o societate irlandeză cu sediul social în Unit 9. Intarzierea sau neindeplinirea de catre Banca a oricarui drept contractual. în mod obișnuit. Dublin 14. sau prin internet la adresa www. furnizarea fondurilor de expediat și prezentarea elementelor de identificare cerute și acceptarea formularului. tranzacții pe bază de cont doar către și din conturile deschise în numele acestora la Agent. expeditorul își exprimă consimțământul cu privire la executarea transferului de bani.23. a înțeles și a acceptat termenii și condițiile de față privind Serviciul Western Union® Money TransferSM (Transfer de Bani prin Western Union) TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE SERVICIULUI WESTERN UNION® MONEY TRANSFERSM (TRANSFER DE BANI PRIN WESTERN UNION (“SERVICIUL”) Serviciul este oferit de către Western Union Payment Services Ireland Limited (“WUPSIL” sau “Western Union”). 5.5. 5. Expeditorul autorizeză Western Unions să onoreze opțiunea destinatarului. Dame Street.centralbank.9/2 Sectiunea 6 TERMENI SI CONDITII WESTERN UNION Prin accesarea prezentului serviciu. Banca Centrală poate fi contactată prin poștă la adresa PO Box No 559. expeditorul (pentru a trimite bani) sau destinatarul (pentru a primi bani) trebuie să fie titularul unui cont bancar deschis la Agent. Clientul poate sesiza in conditiile legii Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului si/sau Banca Nationala a Romaniei. nici Western Union. celelalte clauze sau partile neafectate ale respectivei clauze isi vor pastra valabilitatea si vor continua sa-si produca efectele.12. Western Union nu-și asumă nicio răspundere în situația în care fondurile sunt creditate în alt cont decât contul destinatarului indicat de expeditor 44 . chiar dacă aceasta este diferită de metoda de plată specificată de către expeditor.Anexa 3 legislatiei romane în vigoare si Conditiilor Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare. WUPSIL poate fi contactată la numărul de telefon fărăt taxă +800 2643 8750*. nu va impiedica Banca sa isi exercite acest drept si nu va fi considerata ca reprezentand un acord cu privire la neindeplinirea la timp a obligatiilor contractuale de catre Client. în numerar. Transferurile de bani vor fi achitate. În scopul utilizării acestui serviciu. În cazul în care contul expeditorului nu conține fonduri suficiente.01-1. Western Union oferă servicii de transfer de bani pe plan local. dar unii Agenți pot oferi. In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende. Anexa 3 – cod 11. Expeditorul are obligația de a informa destinatarul despre transferul de bani. Irlanda. Irlanda. in vederea aplicarii procedurilor extrajudiciare de solutionare a disputelor. pe teritoriul Romaniei și internațional. iar destinatarii pot primi.

expeditorul va suporta toate comisioanele aferente transferului de bani. vă rugăm să apelați numărul de mai jos. respectiv 48 de ore de la momentul trimiterii banilor. Aceasta reprezintă o cerință legală cu privire la toate tranzacțiile procesate de către Western Union (inclusiv transferuri provenite din. pentru ridicare în câteva minute. disponibilitatea monedei. Western Union calculează ratele sale de 45 . SCHIMBUL VALUTAR – Plățile aferente transferului de bani vor fi efectuate.5.9/2 Anexa 3 Agentului. ed.Anexa 3 – cod 11. clienții sunt solicitați să furnizeze documente de identitate suplimentare și alte informații. programul sediului Agentului. inclusive suma trimisă. numărul MTCN. Legea aplicabilă interzice expeditorilor de bani să efectueze tranzacții cu anumite persoane fizice și anumite țări. În cazul identificării unei potriviri de nume. fondurile vor fi disponibile pentru a fi colectate de către destinatar în termen de 24 de ore. cu excepția cazului în care restricțiile de schimb valutar impun altfel. Sub rezerva cerințelor statutare și de reglementare. Întrebările test nu constituie o trăsătură de securitate suplimentară și nu pot fi utilizate pentru a stabili data plății sau pentru a întârzia plata unei tranzacții. și finalizate în afara. inclusiv numele expeditorului. răspunsul la o întrebare test sau ambele în vederea primirii fondurilor în numerar. acest termen limită se prelungește cu încă o zi lucrătoare. Se pot aplica Restricții Suplimentare. Western Union trebuie să studieze tranzacția. Transferurile de bani obișnuite sunt disponibile. numele destinatarului. În cazul transferurilor de bani emise pe formular de hârtie. pentru a stabili dacă persoana fizică cu privire la care a fost identificată potrivirea este în fapt persoana fizică de pe lista relevantă. fie prezentate expeditorului înainte de completarea ordinului de plată. în scopul verificării adresei indicate a destinatarului.01-1. fondurile vor fi disponibile pentru a fi colectate de către destinatar cel mai târziu până la sfârșitul celei de-a patra zi lucrătoare după Data Primirii. În anumite situații. în mod obișnuit. În anumite localități de destinație. Plata în numerar se poate efectua chiar și atunci când formularul completat de către destinatar conține erori. destinatarii trebuie să prezinte dovezi documentare privind identitatea acestora și să furnizeze toate detaliile privind transferul de bani solicitate de către Western Union.12. nici Agenții săi nu efectuează vreo comparație între formularul “Pentru a Trimite Bani” și formularul “Pentru a Primi Bani”. în mod obișnuit. În situația în care este disponibil Serviciul “Next Day” (”Ziua Următoare”) sau “2 Day” (”2 Zile”). Pentru mai multe informații. fondurile vor fi disponibile pentru a fi colectate de către destinatar cel mai târziu la sfârșitul zilei lucrătoare ce urmează după ziua în care suma principală a tranzacției și comisioanele aferente au fost primite de către Western Union (“Data Primirii”). sau (iii) în cazul unui transfer de bani transfrontalier posibil ce nu are loc în euro. inclusiv Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) și Uniunea Europeană. în urma examinării documentelor de identitate. Fondurile pot fi întârziate. În anumite jurisdicții. diferențele dintre zonele orare sau selectarea opțiunilor de întârziere. Western Union este obligată să filtreze toate tranzacțiile în raport cu listele de nume furnizate de către guvernele țărilor și teritoriilor în care ne desfășurăm activitatea. Nici Western Union. destinatarul poate fi solicitat să furnizeze documentul de identitate. plata unui transfer de bani poate fi supusă unor impozite locale și taxe de serviciu. Plata în numerar se va efectua către persoana considerată de către Western Union sau Agenții săi îndreptățită să primească transferul de bani. în moneda țării de destinație (în anumite țări plata este disponibilă doar într-o monedă alternativă). sau serviciile pot fi indisponibile. cerințe de identificare. în funcție de anumite condiții ale tranzacției. țara de destinație. suma aproximativă și orice alte condiții sau cerințe aplicabile la locația Agentului Western Union. iar în anumite țări sunt interzise. În scopul colectării fondurilor în numerar. În cazul (i) transferurilor de bani efectuate în afara ZEE sau (ii) în cazul transferurilor de bani ce implică mai mult de o conversie valutară între euro și moneda unuia dintre Statele Membre ale zonei non-euro a Uniunii Europene ori ZEE. COMISIOANE DE TRANSFER – Informații scrise ce explică modalitatea de taxare a expeditorului de către Western Union pentru efectuarea unui transfer de bani vor fi fie afișate în mod vizibil in incinta locatiei Agentului Western Union. Toate sumele vor fi convertite la cursul de schimb al Western Union valabil la data respectivă. țara de origine. SUA). Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă din țara de destinație impune altfel. aspecte de reglementare.

ed.com. mesajul SMS va fi trimis către numărul de telefon mobil al expeditorului și/sau destinatarului furnizat pe acest formular electronic. actele sau omisiunile furnizorilor de servicii financiare de la destinație sau celor intermediari. în cazul în care transferul de bani nu este pus la dispoziția destinatarului în termen de trei zile lucrătoare. Convenția destinatarului cu furnizorul său de servicii de telefonie mobilă. Western Union va trimite mesaje SMS către un gateway în vederea livrării. TRANSFERUL DE BANI PE BAZĂ DE CONTURI – TRANSFERUL DE BANI MOBIL – Atunci când serviciile respective sunt disponibile. Agenții Western Union pot oferi destinatarilor opțiunea primirii fondurilor într-o monedă diferită de cea selectată de către expeditor. cursuri de schimb utilizate pentru conversia în moneda nelocală. sau de pe website-ul nostru. pentru a indica faptul că tranzacția a fost colectată de către destinatar (expeditorului) sau că fondurile sunt disponibile pentru colectare (destinatarului). Transferurile trebuie efectuate către un cont în moneda locală (al destinatarului). conturi mWallet sau alte conturi guvernează contul și stabilește drepturile. COMISION DE RAMBURSARE ȘI ADMINISTRARE – Western Union va rambursa suma principală a unui transfer de bani la solicitarea scrisă a expeditorului transmisă la adresa de mai sus prin scrisoare sau email. reglementările locale din anumite țări impun efectuarea conversiei transferului de bani doar în momentul achitării banilor. la care adaugă o marjă. disponibilitatea fondurilor și limitările contului. În caz de discrepanță între numărul contului (inclusiv numerele de telefon mobil în cazul conturilor mobile) și numele destinatarului. Orice diferență dintre cursul de schimb valutar oferit clienților și cursul de schimb valutar primit de Western Union va fi păstrată de către Western Union (iar în anumite cazuri de către Agenții săi. Dacă legislația aplicabilă permite. Western Union nu răspunde pentru defecțiunile tehnice care se pot ivi în afara sistemelor proprietatea sa. Western Union nu răspunde pentru niciun fel de taxe aferente mesajelor SMS. Western Union (sau Agenții săi. Cu toate acestea. onorariile. sau poate să nu fie disponibilă în unități monetare suficient de mici pentru a achita integral transferul de bani. în plus față de comisioanele de transfer. moneda de plată selectată poate să nu fie disponibilă la toate locațiile de plată din țara respectivă. Informații suplimentare privind cursurile de schimb din țările de destinație particulare pot fi obținute prin apelarea numărului de mai sus. cursul de schimb indicat mai sus reprezintă doar o estimare. În aceste cazuri. iar destinatarul va primi suma în valută indicată pe acest formular electronic. sub rezerva ivirii unor circumstanțe insurmontabile 46 . Western Union nu-și asumă nicio răspundere față de expeditor sau orice titular de conturi pentru niciun fel de comisioane. transferul va fi creditat în contul cu numărul furnizat de către expeditor. Western Union poate obține un câștig din comisioanele aferente utilizării unui cont. În aceste cazuri.Anexa 3 – cod 11. SMS – Western Union oferă notificări SMS gratuite în anumite țări. destinatarul poate suporta comisioane suplimentare pentru primirea fondurilor expeditorului prin intermediul unui telefon mobil sau într-un cont. obligațiile.5. în raport cu rata de închidere relevantă a piețelor financiare la nivel global. Moneda va fi convertită la momentul transferului. furnizorul de telefonie mobilă sau furnizorul de conturi mWallet) poate(pot) câștiga sume suplimentare de bani cu ocazia conversiei fondurilor expeditorului în moneda selectată de către destinatar.12.01-1. utilizate în tranzacțiile dintre bănci și alte instituții financiare. iar cursul de schimb efectiv va fi stabilit la momentul plății. Majoritatea ratelor de schimb sunt ajustate de mai multe ori pe zi. Dacă expeditorul trimite bani către una dintre aceste țări. În situația în care expeditorul alege o monedă de plată diferită de moneda națională a țării de destinație.westernunion. Cursul de schimb al Western Union poate fi mai puțin favorabil decât unele cursuri de schimb comerciale raportate.9/2 Anexa 3 schimb în baza ratelor interbancare disponibile comercial. Agentul plătitor poate achita integral sau parțial transferul expeditorului în moneda națională. www. furnizorul de telefonie mobilă sau furnizorul de conturi mWallet). Taxele aplicate de furnizorul de servicii relevant constituie responsabilitatea exclusivă a expeditorului sau destinatarului. în caz contrar instituția primitoare poate converti fondurile la propriul său curs de schimb ori poate refuza tranzacția. cu toate acestea livrarea mesajelor constituie responsabilitatea unor terțe părți și nu poate fi garantată. în cazul în care plata către destinatar nu este efectuată în termen de 45 de zile. Western Union va rambursa comisionul de transfer la solicitarea scrisă a expeditorului transmisă la adresa de mai sus prin scrisoare sau email.

istoricul utilizării anterioare a serviciilor noastre și opțiuni de marketing. Western Union își rezervă dreptul de a modifica Serviciul fără înștiințare.5. finanțării actelor de terorism sau respectării unei legi aplicabile. WESTERN UNION SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE ÎN NICI O SITUAȚIE PENTRU PREJUDICII CAUZATE CA URMARE A ÎNTÂRZIERII. debitele și furturile. Western Union poate deduce un comision administrativ din transferurile de bani care nu sunt ridicate în termen de un an de la data trimiterii. unei hotărâri a unei instanțe sau unei cerințe a unei autorități de reglementare ori guvernamentale. sub rezerva opțiunilor Dvs. în vederea executării tranzacției. Pentru reclamații puteți contacta. de asemenea. pentru a preveni și să detecta fraudele.01-1. validarea detaliilor Dvs. DATELE TRANZACȚIEI EXPEDITORULUI SUNT CONFIDENȚIALE ȘI NU TREBUIE COMUNICATE NICIUNEI ALTE PERSOANE CU EXCEPȚIA DESTINATARULUI.. Western Union poate utiliza.europa. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă furniza serviciile pe care le-ați solicitat și pentru activități precum administrare. prevenirea spălării banilor. și schimba cu. poștă. colecta de la. telefon. INCIDENTE SAU SECUNDARE. SPECIALE. DENEGAREA DE RĂSPUNDERE DE MAI SUS NU VA LIMITA RĂSPUNDEREA WESTERN UNION PENTRU PREJUDICII CAUZATE PRIN NEGLIJENȚA GRAVĂ SAU CONDUITA ILICITĂ INTENȚIONATĂ DIN PARTEA WESTERN UNION ÎN JURISDICȚIILE ÎN CARE O ASTFEL DE LIMITARE A RĂSPUNDERII ESTE NULĂ. pentru a ne ajuta să înțelegem consumatorii prin efectuarea de analize și studii privind informațiile pe care le deținem. Furnizarea acestor informații este opțională.eu/internal_market/payments/docs/framework/transposition/complaints_en. NEPLĂȚII SAU PLĂȚII PARȚIALE A ACESTUI TRANSFER DE BANI SAU PENTRU NETRANSMITEREA VREUNUI MESAJ SUPLIMENTAR. aveți obligația de a notifica și de a obține de la cealaltă persoană autorizarea utilizării de către noi a informațiilor prevăzute de prezenta secțiune. ed.9/2 Anexa 3 pentru Western Union (sau Agenții săi). WESTERN UNION NU GARANTEAZĂ LIVRAREA SAU CARACTERUL ADECVAT AL BUNURILOR ORI SERVICIILOR ACHITATE PRINTR-UN TRANSFER DE BANI WESTERN UNION.pdf Informațiile Dvs.Anexa 3 – cod 11. Plata unor transferuri de bani poate fi întârziată ca urmare a aplicării legislației Statelor Unite sau altei legislații aplicabile. pentru a vă transmite comunicări comerciale prin email. DINCOLO DE O SUMĂ ECHIVALENTĂ CU 500EUR (ÎN PLUS FAȚĂ DE RAMBURSAREA SUMEI PRINCIPALE A TRANSFERULUI DE BANI ȘI A COMISIONULUI DE TRANSFER). detalii privind programele de fidelitate sau de abonare. spălării de bani. Western Union și Agenții săi pot refuza să furnizeze Serviciul către orice persoană fără a indica vreun motiv. dar aceste informații sunt necesare în vederea executării tranzacției și prestării serviciilor 47 . Aceste informații pot fi utilizate pentru orice alte scopuri din această secțiune. Noi vom păstra și reține informațiile pe care ni le oferiți despre altă persoană. Noi utilizăm informațiile personale pe care ni le furnizați cu ocazia folosirii produselor ori serviciilor noastre. alte societăți care lucrează cu noi informații aferente altor produse și servicii și programe de facilități și/sau recompense la care v-ați înregistrat. SMS și orice alt canal relevant.. pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim produsele. SE ATRAGE ATENȚIA EXPEDITORULUI SĂ NU TRIMITĂ BANI CĂTRE PERSOANE NECUNOSCUTE. Acestea includ informații provenite din alte servicii precum transferuri de bani. WESTERN UNION SAU AGENȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIO SITUAȚIE ÎN CARE EXPEDITORUL COMUNICĂ DATELE TRANZACȚIONALE ALTEI PERSOANE DECÂT DESTINATARUL. precum cerințe de reglementare. servicii către clienți. biroul guvernamental local. Înainte de furnizarea acestor informații Dvs. Detaliile de contact ale acestor birouri sunt disponibile la adresa http://ec. personale sunt prelucrate în conformitate cu legea aplicabilă și controlate de către Western Union Payment Services Ireland Limited. În măsura permisă de lege. plăți de facturi. în particular în scopul prevenirii fraudei. CAUZATĂ DE NEGLIJENȚA ANGAJAȚILOR SAU AGENȚILOR SĂI ORI ALTFEL. serviciile și operațiunile și.12. De asemenea. inclusiv detaliile destinatarului serviciilor noastre. vreme nefavorabilă sau nefuncționarea sistemelor de telecomunicații. precum și alte informații colectate sau generate pe durata relației noastre cu Dvs. WESTERN UNION SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE ÎN NICIO SITUAȚIE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE. obligații de conformitate și legale.

Western Union International Limited și Western Union Financial Services.22:00.precum si www. Totodată. aveți dreptul de a ne solicita să vizualizați și să obțineți o copie a informațiilor Dvs. Noi putem adăuga la informațiile pe care ni le furnizați informații provenite de la alte persoane juridice sau fizice. pentru orice alte motive prevăzute de prezenta secțiune sau pentru alte scopuri consimțite de către Dvs. Noi putem furniza informațiile pe care le deținem unor părți situate în afara Zonei Economice Europene... inclusiv informații pentru validarea exactității informațiilor furnizate de către Dvs.Anexa 3 respective către dvs. În cazul apelurilor de pe telefoanele mobile se pot aplica anumite taxe de rețea standard. Inc. inclusiv dar fără limitare la Western Union Payment Services Ireland Ltd. în scopul securității naționale și în alte scopuri legale.raiffeisen. luni-vineri 08:00 . Informațiile pe care le deținem pot fi accesate de Western Union și afiliații noștri. pentru care noi putem impune un mic comision. Toate drepturile rezervate. Categoriile de date transmise sunt informații de identificare personală. detalii de contact și informații privind transferul de bani. INC. Dvs. în cazul în care există o cerință rezonabilă în acest sens. utilizarea informațiilor Dvs. au urmatoarele semnificatii: „Serviciul Raiffeisen Smart Mobile” – serviciul de tip mobile banking oferit de Banca Clientului. între 9 am CET și 8pm CET. Western Union poate oferi informații unor terțe părți. desfășura activitățile de facilități sau presta alte servicii solicitate.ro .9/2 TERMENI SI CONDITII SMART MOBILE Definitii si interpretari: Expressiile si termenii scrisi cu initiala majuscula si utilizati fara a fi definiti in alt mod in Contract. vă rugăm să luați legătura cu Western Union prin apelarea (Centrul Western Union al Raiffeisen Bank (CSC):+40 21) 319 84 18. număr apelabil gratuit. pentru a efectua sau facilita transferul de bani. prin intermediul caruia Clientul poate efectua tranzactii bancare la distanta prin telefon cu acces la Internet. luni-vineri 09:00 .01-1. inclusiv celor care ne ajută să ne desfășurăm activitatea de afaceri. Liniile sunt disponibile de luni până vineri. De asemenea. Drept de autor © 2013 WESTERN UNION HOLDINGS. ed. aveți dreptul de a corecta. în cazul în care există o cerință rezonabilă.18:30.12. conectata prin linii publice (linii telefonice.5. Serviciul Call Center Raiffeisen: 0800 802 02 02. atunci când prelucrarea nu este necesară pentru executarea serviciului sau cerută prin lege ori regulament. inexacte sau expirate.ro. În absența acestora. istoricul tranzacțiilor și orice alte informații furnizate de către Dvs.westernunion. în mod alternativ. noi putem furniza informațiile altor organizații. puteți contesta în orice moment. Western Union nu poate efectua transferul de bani. De asemenea. pentru motive legitime.. Versiunea Ianuarie 2013 Sectiunea 7 Anexa 3 – cod 11. satelit si/sau radio) prin care se pot trimite sau primi mesaje. În cazul în care doriți să exercitați aceste drepturi sau să nu mai primiți comunicări comerciale din partea Western Union. „Internet” – retea internationala de calculatoare. Dvs. șterge sau limita utilizarea de către noi a informațiilor incomplete. sâmbătă: 09:00 . fără prefix. *Apeluri gratuite de pe liniile fixe sau de la telefoanele publice. „Cod de utilizator”– numele de acces confirmat de Banca Clientului pentru utilizarea Serviciului Raiffeisen Smart Mobile si care va fi schimbat de catre acesta la prima conectare la Serviciul Raiffeisen 48 . „Client” – persoana fizica care are cont la Banca si care detine un Cod de utilizator si un card-reader pentru a putea beneficia de Serviciul Raiffeisen Smart Mobile. pentru a urmării în justiție făptuitorii. pentru a preveni și detecta infracțiuni. din reteaua Telekom. inclusiv Statele Unite ale Americii. Western Union International Bank GmbH. serviciile viitoare sau pentru orice alte motive ori utilizări prevăzute în această secțiune. prin contactarea noastră prin intermediul website-ului nostru ww. Totodată. în scopul indicat în prezenta declarație.17:30 sau.

tranzactiilor efectuate si a extraselor de cont. in cazul in care Clientul a achizitionat Serviciul Raiffeisen Smart Mobile electronic. Banca ofera Clientului Serviciul Raiffeisen Smart Mobile.vizualizarea soldurilor conturilor. care se regaseste pe site-ul Bancii www. cu ajutorul carora Clientul se autentifica in aplicatia Raiffeisen Smart Mobile si autorizeaza tranzactiile efectuate prin intermediul acestui serviciu. 1. in scopul efectuarii oricareia dintre operatiunile mentionate in Ghidul de utilizare a serviciului. disponibil 24/7. dupa accesarea acestei aplicatii prin utilizarea elementelor de autentificare agreate cu Banca. care genereaza parole unice reprezentand coduri de autentificare si de autorizare tranzactii.Prezentele «Termeni si Conditii pentru furnizarea Serviciului Raiffeisen Smart Mobile » impreuna cu documentul intitulat "Contractul pentru furnizarea a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile "( in cazul in care Serviciul Raiffeisen Smart Mobile este contractat intr-o agentie a Bancii). 49 .raiffeisen.ro si Instructiunile cuprinse in ecranele aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile formeaza impreuna contractul de furnizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile (denumit in cele ce urmeaza si in documentele antementionate “Contractul”). de tipul: operatiuni de plata intra/interbancare.01-1. Prezentele Termeni si conditii isi vor produce pe deplin efectele de la data acceptarii lor in cadrul aplicatiei. din care cel putin 1 (un) caracter trebuie sa fie cifra). prin bifarea campului corespunzator. „Codul PIN” – element de securitate al Smart Cardului. Obiectul Contractului 1. in format electronic.element de securitate constand in codul generat de catre card reader necesar pentru autorizarea tranzactiilor in cadrul aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile „Card reader” – element de securitate.Prezentele Termeni si conditii includ si dispozitiile contractuale ale Contractelor specifice ce se pot incheia prin intermediul Serviciului Raiffeisen Smart Mobile. orice alte operatiuni ce nu intra in categoriile mentionate anterior. care permite generarea de parole unice de catre card reader impreuna cu Smart Cardul Anexa 3 – cod 11. Serviciul Call Center – serviciu telefonic pus de Banca la dispozitia Utilizatorilor Serviciului Raiffeisen Smart Mobile la numarul 021 3065555 sau 021 3065556. in format electronic. Contract . Exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul aplicatiei de Raiffeisen Smart Mobile. asa cum acestia sunt mentionati in prezentul document. dispozitiile contractuale ale Contractului specific se regasesc in prezentul document. constand intr-un dispozitiv folosit de Client .9/2 „Cont de suport” – reprezinta contul curent care este indicat de catre Client in formularele specifice puse la dispozitie de catre Banca si din care Banca va percepe Clientului taxele mentionate in Anexa la Contractul pentru furnizarea a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile. „Cod autentificare” – element de securitate constand in parola definite de client „Cod autorizare” .5.12.Intervale orare in functie de care Banca stabileste termenele de executare ale unei operatiuni de plata . prin intermediul aplicatiei Raifeisen Online. apelabil si din afara tarii (numar cu tarif normal in reteaua Romtelecom) COT-uri . operatiuni de schimb valutar. cu privire la achizitionarea oricaruia dintre serviciile/ produsele oferite de catre Banca si incheierea Contractului specific corespunzator valoreaza acceptarea in mod express a termenilor contractuali de derulare a serviciului/produsului solicitat.1. incheiat prin exprimarea consimtamântului Clientului in cadrul aplicatiei de Raiffeisen Smart Mobile. ed. „Smart Card” – orice card de debit sau credit cu cip emis de Banca pe numele Clientului . Contract specific = contractul dintre Banca si Client care are ca obiect achizitionarea unui produs sau serviciu oferit de catre Banca.Anexa 3 Smart Mobile (minim 8 si maxim 12 caractere alfanumerice. „Ghidul de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile”. constituire/lichidare de depozite .Contul de suport este cel indicat in cadrul documentatiei de furnizare a Serviciului Raiffeisen Online . aflat in proprietatea Bancii.

2 De asemenea. In conformitate cu dispozitiile legale. Realizarea de plati sau alt gen de operatiuni de trasfer de fonduri din conturile proprii ale Clientului catre conturile unor terti beneficiari deschise la Raiffeisen Bank SA sau la alta banca. in cazul conturilor de depozit pentru minori. vizualizare tranzactii aferente acestor conturi. accesarea acestor functionalitati avand valoare de consimtamant pentru incheierea Contractului specific corespunzator. Clientul are la dispozitie un termen de 15 zile pentru a analiza informatiile prealabile puse la dispozitie de catre banca si de a decide daca accepta incheierea respectivului contract. Vizualizarea tranzactiilor efectuate pe conturile proprii deschise la Banca.01-1. plati intrabancare si interbancare in lei si valuta si schimburi valutare cat si administrarea acestora Transfer din si catre conturile de depozit (lei si valuta) pentru tipurile de depozite care permit aceste operatiuni Subscrieri unitati de fond la fondurile de investitii administrate de Raiffeisen Asset Management Plati facturi 1. Prin exceptie. prin accesarea acestei functionalitati. Clientul poate solicita contractarea altor servicii si produse bancare oferite de Banca (conturi curente standard.Anexa 3 1. serviciu ce va fi accesibil doar Clientilor Bancii in scopul efectuarii oricareia dintre urmatoarele operatiuni:   Anexa 3 – cod 11. Clientul devine titular al serviciului/produsului contractat prin intermediul aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile. Contractarea in cadrul aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile a unui produs/serviciu reprezinta acceptul expres al Clientului cu privire la faptul ca a citit. conturi de economii Super Acces Plus. Realizarea de transferuri intre conturile proprii ale Clientului deschise la Banca.conturi de depozit. fiind disponibile in format electronic si in cadrul aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile.9/2              Vizualizarea soldurilor conturilor deschise la Banca. 1.12. Constituirea de depozite ( in lei si valuta) si lichidarea de depozite ( in lei si valuta) in Banca.). reprezentantul legal care are si calitatea de imputenicit pe acest cont va putea avea acces la aceste conturi prin intermediul Serviciului Raiffeisen Smart Mobile. conform clauzelor contractuale specifice incluse in prezentul document si postate in aplicatie. ed. Prin intermediul Serviciului Raiffeisen Smart Mobile Clientul va avea acces numai la conturile la care este titular. Deschiderea de conturi curente si/sau conturi de economii SuperAcces Plus Vizualizarea intregii activitati din ultimele 6 luni legate de serviciul Raiffeisen Smart Mobile Transmiterea si receptionarea de mesaje securizate cu Banca Definirea unor pseudonime pentru conturile proprii Listarea diverselor documente Generarea extrasului de cont (fie aferente zilei curente sau unei perioade din istoric) Definirea de sabloare reutilizabile privind platile intre conturi proprii. de asemenea. cu conditia solicitarii expresse a includerii acestor conturi in cadrul serviciului Raiffeisen Smart Mobile. in cadrul aplicatiei Raiffeisen Smart Mobile.Serviciul Raiffeisen Smart Mobile reprezinta oferirea de catre Banca Clientului a unui serviciu de tip mobile banking (denumit in continuare Serviciu Raiffeisen Smart Mobile). a inteles si este de acord cu clauzele contractuale puse la dispozitie de Banca si cu incheierea Contractului specific. clauzele fiecarui tip de Contract specific fiind incluse in prezentul document si. doar pentru vizualizarea soldurilor acestor conturi.3. in „Conditiile Generale de Derulare a Operatiunilor Bancare” si in „ Ghidul de utilizare a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile”.4 Banca are dreptul de a limita valoarea operatiunilor efectuate in numele Clientului prin Serviciul Raiffeisen Smart Mobile dupa cum urmeaza: 50 . cu toate detaliile incluse si setate pentru a fi accesate prin Raiffeisen Smart Mobile.5.

12. ed.01-1. d) limita pe tranzactie pentru plati intrabancare/interbancare (lei / valuta) este de 225.000 lei (echivalent) . c) limita zilnica pentru transferuri este de 450.000 lei (echivalent).9/2 Banca poate autoriza la solicitarea Cientului. in conditiile stabilite in Ghidul de utilizare a serviciului Raiffeisen Smart Mobile.000 lei (echivalent). modificarea limitelor pentru utilizarea de catre Client a Serviciului Raiffeisen Smart Mobile. Clientul isi asuma cresterea riscului de frauda aferent majorarii limitelor de tranzactionare recomandate de catre banca.000 lei (echivalent). b) limita pe tranzactie pentru schimburi valutare este de 225.5. Anexa 3 – cod 11. 51 .Anexa 3 a) limita zilnica pentru schimburi valutare este de 450. transmisa prin orice mijloc pus la dispozita sa de catre Banca pentru aceasta functionalitate.