Konsortium Perikanan Nasional Berhad (KPNB) Pengenalan Di bawah tujahan dasar baru Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3

), Kerajaan telah menetapkan beberapa strategi dan mekanisma untuk menunjukkan keprihatinannya terhadap pembangunan pertanian dan ekonomi secara keseluruhannya. Keprihatinannya kebimbangannya termasuk keselamatan makanan, produktiviti, pelaburan sektor swasta dalam pertanian, penambahan eksporteksport dan pemuliharaan serta penggunaan sumber semula jadi yang berterusan. Dalam menangani keadaan ini, Kerajaan mencadangkan untuk menarik pihak sektor swasta untuk bersama-sama menyertai usaha pembangunan dalam industri perikanan tempatan. Usaha bersama daripada sektor swasta dan awam ini adalah diharapkan untuk memacu pemodenan industri perikanan terutamanya perikanan laut dalam, pemasaran dan pengedaran serta aktiviti-aktiviti pemprosesan ikan. Industri perikanan, terutamanya perikanan laut dalam dan akuakultur telah dikenalpasti sebagai kawasan dengan prospek pertumbuhan yang sangat baik. Pembangunan akan ditumpukan kepada pemuliharaan dan penggunaan sumber-sumber perikanan terhadap asas yang mampan. Ia akan disokong dengan infrastruktur perikanan moden, pemprosesan, rangkaian pemasaran, pembangunan sumber manusia yang komprehensif dan juga program penyelidikan dan pembangunan. Permintaan terhadap ikan dan produk-produk perikanan dijangka akan meningkat, berdasarkan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pendapatan per kapita yang bertambah. Tahap penggunaan semasa adalah 52.5 kilogram setiap kapita meletakkan Malaysia di kalangan negara yang menggunakan makanan laut tertinggi di dunia. Ikan dan produk-produk perikanan adalah makanan ruji tempatan, dan ia merupakan sumber protein haiwan utama untuk hampir kesemua kaum dan golongan pendapatan. Pengimportan ikan adalah berkemungkinan akan berterusan jika bekalan tempatan tidak mampu untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah. Tambahan pula, statistik menunjukkan banyak potensi bagi pelaburan dalam sektor ini. Oleh itu, sebagai satu usaha Kerajaan untuk menarik sektor swasta dalam meneraju pembangunan industri perikanan tempatan, Konsortium Perikanan Nasional Berhad (KPNB) telah ditubuhkan. Objektif Mandat KPNB adalah untuk melaksanakan langkah-langkah yang berkesan ke arah pemodenan kumpulan nelayan, pembangunan dalam pemprosesan ikan dan pemasaran dan aktiviti-aktiviti pengedaran yang baik. KPNB dijangka akan bertindak sebagai satu pemangkin kepada pertumbuhan terhadap peluang-peluang pelaburan dalam aktiviti-aktiviti industri perikanan. Dalam memodenkan sektor perikanan, ia diharapkan agar KPNB akan memenuhi, antara lain, objektifobjektif berikut:1. Membangunkan kaedah-kaedah penangkapan yang lebih baik dan mampan; 2. Meningkat pengeluaran dan kualiti ikan negara; 3. Menjana pulangan yang menarik kepada pengusaha industri perikanan; 4. Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan tempatan; 5. Menggalakkan pembangunan produk-produk baru dan 6. Membangun memajukan kemudahan pelabuhan perikanan untuk menyokong operasi perikanan, merangkumi pembaikan dari segi pengendalian dan kebersihan. Aktiviti Teras KPNB Yang Dicadangkan

Berdasarkan pelbagai spektrum rangkaian aktiviti perikanan luas, tiga aktiviti yang dianggap untuk memiliki potensi pertumbuhan sekaligus menyumbang kepada sinergi adalah : * Perikanan Laut Dalam * Pemasaran & Pengedaran; dan * Pemprosesan ikan Rangkaian Aktiviti-Aktiviti Yang Telah Dicadangkan Adalah:Penangkapan Aktiviti penangkapan laut dalam yang menggunakan kapal-kapal moden hari ini yang berkemampuan untuk meneroka lebih daripada 30 batu nautikal ke luar pesisir sehingga ke Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan perairan antarabangsa. Pembelian Konsortium akan membeli semua ikan-ikan ditangkap daripada kapal-kapalnya sendiri. Pembelian tambahan atau import-import mungkin diperlukan, tertakluk kepada permintaan pasaran. Ikan-ikan yang telah dibeli akan diasingkan dan diagihkan untuk pasaran dan / atau untuk aktiviti pemprosesan. Pemprosesan Aktiviti pemprosesan akan menghasilkan menangkap produk berasaskan ikan yang separa diproses dan / atau diproses. Produk-produk nilai ditambah ini akan dibungkus dan / atau ditinkan untuk agihan pasaran. Pengedaran Produk-produk (ikan segar atau produk berasaskan ikan) akan diangkut ke outlet-outlet tertentu seperti pasar borong, pasaraya, pembeli institusional serta pasaran luar negara. Pemasaran Aktiviti pemasaran adalah sangat penting untuk menjamin rangkaian pengedaran yang lebih meluas. Strategi pemasaran yang inovatif seperti iklan dan promosi boleh digunakan untuk memastikan pengedaran yang lebih berkesan dan menjual produk-produk konsortium.