You are on page 1of 4

1.

Informatizimi i sistemit bankar


Arsyet e informatizimittsistemitbankarjant shumta,por m kryesore sht se bankat pr nga natyra
jan sisteme t centralizuara dhe bazohen n metoda t besueshme
2.Per qfar arsyeje sht e rndsishm informatizimi I sistemit bankar
sht e rndsishmeq n do moment t disponojn me informatal idhur me gjendjene parave me
t cilat disponojn,pjesne parave t lira pr investime dhe far qarkullimi t parave presin.
3.Bankat elektronike cilat jan
Banka elektronike jan banka virtuale t cilat n emr t klientve kryejn transaksione n interne
tduke prdorur para n elektronike.
4.Nivelet e komunikimit jan
1) prezantimi informataven njdrejtim,
2) prezantimi informataven dy drejtime,
3)interakcioni mes hfrytzuesit,
4)transaksionet bankare.
5. Arsyet e paraqitjes s bankave n internetj an:
1.
Krijimi i imazhit t nj firme inovativeka pr qllim mbledhjen e mjeteve financiare t lira
nga qytetaret dhe plasimi i tyre m tutje.
2.
Mundsite mdha pr interaktivitet q do tthot se banka ka nj kujdes t veqant pr se
cilin klient.
3.
Mundsit e mdha pr racionalizimin e potencialit t banks q ka t bj me zvoglimin e
personelit dhe zvoglimine shpenzimeve.
4.
Mundsit e plasmanit dhe t kreditimit nnkushtet volitshme,pagesat
ejashtme, kshillimet etj.
6. E-Banking fazat e prfitimit
iniciativa,
interaktiviteti,
personalizimi,
virtualizimi
7.Cilat jan Karakteristikat kryesore e shrbimit e-Banking
:individualiteti,afarizmimobil,moskufizimetkohoredhehapsinore,komunikimi
dyanshmdhefleksibiliteti.
8. Mnyrate kryesore t pagesave nprmjet internetit jan:
sistemii parapagesavedhe
sistemii pagesavenmomentineblerjes
9. sistemin e pagesave me shumic dhe ns istemine pagesave me pakic.
-Sistemi i pagesave me shumic nnkupton transfer t madh t parave ndrmjet
Bankave t mdha si institucione financiare,nl logarin e tyre ose n dobi t klientvet tyre

- Nevoja pr zvoglimin e shpenzimeve t transaksioneve bankare ka kushtzuar prdorimin e gjr


t rrjetav ekompjuterike pr automatizimin e transakcioneve,Bankare me pakic.
10 sistemi elektronik te transfereve te parave
Bankomatt ose koncepti ATM,
konceptiPOS,
sistemiE/POS dhe si temiprtransfer elektronik t parave n vendin e shitjes EFT/POS .
11.Bankomatet
Sistemi ATM ose bankomatt nnkuptonnj paisje shum funksionale e cila shte
Lidhur me kompjuterin e banks dhe mundson q njvarg funksionesh t puntorit
N sportel ti kryej vet klienti duke prdorur si mjet identifikimit karteln bankare pr
pages.
12 Rrjeti bankomateve
Rrjeti i bankomatve ATM paraqet nj marrveshje ndrmjet disa bankave pr shfrytzimin e
prbashkt t rrjetit t tyre,n mnyr q t gjitha bankomatet tjera t bankave tndryshmetimund ti
shfrytzojn
14.ka paraqet nnshkrimi digjital?
Nnshkrimi digjital paraqet nj bashks it shenjave n formatin elektronik t krijuara n kompjuter t
cilat kan fuqi juridike t ngjajshme me nnshkrimin me dor.
15.ka paraqet certifikata digjitale?
ertifikata digjitale paraqet nj leje t njoftimit n hapsirn elektronike,dhe sht nj dokument
elektronik pr vertetimin e identitetit t personit fizik ose juridik n rrjet.
16.Kush mund te jete autorizues I certificates digjitale?
Autorizues t ertifikats jan ata t cil te dshmojn identitetin e shfrytzuesit
17.Sa lloje te mekanizmave te pagesave kemi?
Paraja elektronike
Qeku elektronik
Kartelae menqurdhe
Mikro pagesat
18.ka paraqet paraja elektronike?
Paraja elektronike paraqet nj sistemi cilii mundson nj personi q t paguajper produktet ose
shrbimet duke bartur numrat nga nje llogarin tjetrn.

19.Perparesit e paras elektronike jan?


Prparsit e paras elektronike n krahsim me paran e zakonshme ka t bj me faktin se paraja
elektronike paraqet nj informatn kompjutere cila mund t programohet, t prcillet dhe t kufizohet
20.Cilat jane llojet e pagesave elektronike?
Sistemet m t njohura onlajnjan:E-Cash dhe NetCash, kurse sistemet m t njohura oflajn jan
Mondex dhe Visa Cash.
21.ka kuptojm me qekun elektronik?
Qeku elektronik bazohet n ide nse dokumenti elektronik mund ta zvendsoj dokumentin e letrs
dhe se nnshkrimi digjital mund ta zavendsoj nnshkrimin me dor.
22.Cilat jan llojet e qeqeve elektronike?
Qeku n emr,qeku me porosi,qekui prursit, qeku personal, qeku i gatshm,
Qeku i bartur etj.
23.ka kuptojm me kulete elektronike?
Kuleta elektronike sht softver pr pagesa dhe tregti onla jdhe prezenton nj
Ekujvalenc elektronike t kulets reale.
24. far lloji t pagesave jan mikro pagesat?
Mikro pagesa jan pagesa elektronike me vlert vogl,t cilat jan t dizajnuara pikrish pr t kryer
transaksionet e shitjes dhe blerjes n internet
25.ka disponon kartela e menur?
Kartela e menqur disponon me nj detal me t cilin dallohen nga kartela e
zakonshme, ky sht ipi i integruar n mikro procesor dhe memor jan t cilat
pr veq t dhnave t prgjithshme ruhet edh eqelsii mshehur.
26.Cilat jan llojet e kartelave?
anonimtet,konzistenc,izolimt e transakcioneve etj.
27.ka kuptojm me kartele debitore?
Kartela debitore sht e njejt me parat e gatshme, vetm s sht m e sigurt,sepse edhe n
qoftse humbet ose vidhet,humbjet nuk jan t mdha.
28.ka kuptojm me kartele kreditore?
Kartela kreditore zakonisht definohet si nj pjes e vogle plastiks e cila prmban
Nj mjet pr identifikim,dhe I muindson personit n emr t secili t sht,t blej
Mallra dhe shrbime duke u paguar nga llogaria e tij.
29.fare lloje te kartelave kemi?
Vista
Master Card
American Express(AMEX)

30.Si behet tejkalimi I problemeve te siguris afariste


Tejkalimii ktyreproblemeven kushte bashkohore t kryrjes safarizmitsht i mundurn sajet
krijimitt rrjetitekonomikdhestandarteve oseprotokoleve prkatse mean t scilaven mnyr t
thjesht dhe efikasemundtzgjidhentgjithaktoproblem
31.cka kuptojmme afarizm
Afarizmibankaronlajnnkuptonkryerjene transaksionevebankare
direktndrmjetklientitdhebanksmendihmnesoftverittspecializuar.
32.dalimi ne mes afarizmit bankar ne mesati onlajin
Dallimikryesor ka t bj meprograminsoftverik speciali ciliekufizonshfrytzuesin
qtkryejshrbimetvetm nga kompjuterin t cilinsht i instaluar softveri
prkats.
33.cka kuptojm Q-Elektronike
Ofrimin e sherbimeve ndaj qytetarveperms internetit

34.Definimii qeverisjeselektronike
prdorimiIinternetitdhet
sistemeveelektronikemeqllimqtthjeshtohetdhetletsohetkomunikimimeshrbimete organeve
qeveritare dhet administratspublike
35. kannkupton me Q-elektronike
lidhjene qytetarvemeqeverinnprmjetbisedavemetadhe
rritjessprgjegjsisstyre,prkrahjeneproceseve demokratikedheprmirsimii shrbimevepublike
36. Modelete afarizmit elektronikejan
A)afarizmielektronikishtetitmeqytetart(G2C)
B)afarizmielektronikiqytetarvemeshtetin(C2G)
C)afarizmielektronikishtetitmendrmarrjen(G2B)
D)afarizmielektronikishtetitmeshtetettjera(G2G)
37.(G2C) sht modelqofronqytetarveshrbimetndryshmeduke
filluarngainformatat,msimindistanc,dhnjae dokumentavedhelejeve,plotsimii
formularve, pagesae tatimitvotimielektroniketj.
38.Perfitimi I aplikimit te qeverisjes elektronike jan te shumta,
Informata dhe sherbimet ,tatimet, llojet e lejeve,shendetsoretregun e punes