You are on page 1of 12

2:

2. 6706(1197
,
3
6708 (1200) 13. , ,

37
37
37 ,
38 ,
, ,
1195
37
38
1158
1157
1111
1112
, ,
, , 2. . ,
(oko 2 meseca),
, .

1158 dosao na vlast pre 25.03 te godine


ne oduzimam 38 vec 37 godina
37 punih godina vlasti I usao u 38 godinu
25.03.1195
08.10.1197
02.11.1197
malo vremena??? Meseci nekoliko ili nedelja
X
1 god I 5 meseci
02.11.1197 +X+1 god I 5 mes
02.04.1199 + X
8 meseci
02.04.1199+X+8 meseci
02.12.1199+X
13.02.1200
, .
8 meseci

,
1 46 , .
2 37 ,

3 3 .

ovo je podatak koji mo

87
ovo je samo zbir, prepisiva
6708 (1200!) ,

Prva pretpostavka je greska u sabiranju samoga Svetoga Save


Druga pretpostavka je greska u prepisivanju sabiraka a da je zbir ispravno prepisan
Trea pretpostavka je greska u prepisivanju zbira

Imamo tri sabirka


Prvi sabirak iznosi 46 i samo se lednom pominje u tekstu.
nema provere
Drugi sabirak iznosi 37 i pominje se jo 3 puta u tekstu i etvrti put kao 38 to je greka prepisivaa ili ak ni to
Trei sabirak se moe lako proveriti jer u dva dokumenta imamo datum smrti stefana nemanje i jedan datum od
datum smrti je oba puta isti tako da je on siguran 13.02.1200
datum zamonaenja 25.03.1195

vreme u monakom obrazu 13.02.1200. - 25.03.1195= ukupno 4 godine 10 me

Tre'I sabirak je gre[ka u prepisivanju, treba da pi[e 4 I onda je sve u redu, a greska je najverovatnije nastala zb
Nemanja je u svetom obrazu proveo nepunih 5 godina, tanije pune 4 godine
Da je poiveo jo 2 meseca onda bi sava rekao da je trei sabirak 5 i da je zbir 88 godina

87 , ali punih godina a umro je u 88 godini, kao to j


1200
88

1112
46
1158
37
1195

6703

5508

U celom savinom zbiru se barata samo sa punim godinama 46 37 4 87


, 25, 6703 (1195)
Na blagovetenje 25 marta 1195 posle 37 punih godina i u 38 godini vlasti se povlaci.

Nemanja je roen 6508 godine


Carski san uzima 6666
Vlada do

1112
1158
1195

6620
6666 od 1 septembar 6666 do 24 mart 6666 a to je po
6703 25 mart
1 septembar 6703 do 31 avgust 6703
1157
6665
1194
6702
jul

1158 [31].
, . 1
.
O nekom drugom boravku cara Manojla u ni{koj oblasti tih godina mo`e se samo pretpostavqati. Zna se da je u vreme kada je dono{

RODJENJE
DOLAZAK NA VLAST
ODLAZAK SA VLASTI

6620 POCETKOM SEPTEMBRA DO KRAJA DECEMBRA


6666 OKTOBAR DO DECEMBAR
VLADA SA 46 GODINA I PAR MESECI Z
6703 25 MARTA
VLADAO PUNIH 37 GODINA I OKO 5 MESECI

UMIRE

6708 13 FEBRUARA

vreme u monakom obrazu 13.02.

RODJENJE
DOLAZAK NA VLAST
ODLAZAK SA VLASTI

6620 FEBRUAR
6666 FEBRUAR
6703 25 MARTA

VLADA SA 46 GODINA I JEDAN MESEC


VLADAO PUNIH 37 GODINA I OKO 1 MESECI

UMIRE

6708 13 FEBRUARA

vreme u monakom obrazu 13.02.

NEMANJA JE NAJVEROVATNIJE RODJEN 1112 GODINE U PERIODU JANUARU FEBRUARU MODA AK I DO AVGUST
DOLAZI NA VLAST NAJVEROVATNIJE U PERIODU 1157 U JESEN SEPTEMBAR OKTOBAR PA DO PROLE'A 1158 DO M
ODLAZI SA VLASI 1195 25 MARTA
POSLE PUNIH 37 GODINA VLASI I ZAPOETOJ 38 GODINI VLASTI TO JE S
UMIRE 1200 13 FEBRUARA
IDEALNO BI BILO DA JE RODJEN U PERIODU 12 FEBRUAR 25 MART 1112
NA VLAST DOLAZI U ISTOM RPERIODU 1158 NA SVOJ RODJENDAN

1 46 , .
NA SVOJ 46 RODJENDAN DO
2 37 ,

3 4 .
87

I SKORO 11 MESECI
PUNIH I UMRO SKORO SA 88 GODINA

II OPCIJA
DA NIJE IPAK GRESKA U PRVOJ GODINI VLADAVINE TJ NIJE 1195 VEC 1196
NAIME ALEKSIJE III ANDJEO VLADA OD 8 APRILA 1195 PA BI NEMANJA TEK POSLE TOGA ABDICIRAO U KORIST ST

, , 8 ,
,

,
, , , 25, 6703 (1195)

, , 8. , 6706 (1197
, , . ,
,
,
.

m 38 vec 37 godina

. , ,

nema provere
ponavlja 37 godina 4 puta a jednom 38 tu onda nema greke

vo je podatak koji moze da se proveri

vo je samo zbir, prepisiva nije sabirao, ve je prepisao brojeve


00!) , 13. .

46
37
3
87

Ovo je gotovo nemogue, pa ovo odbacujemo.

ka prepisivaa ili ak ni to ve samo pojanjava da je nemanja vladao punih 37 i zapoeo 38 godinu vlade
nemanje i jedan datum odlaska u manastir studenicu

no 4 godine 10 meseci I 19 dana


najverovatnije nastala zbog toga to je 4 slovo azbuke u stvari broj 3

u 88 godini, kao to je vladao punih 37 godina i napustio vlast u 38 godini vlade.

ne znam da li je greka
nema greke
greka, nije 3 ve 4 godine

6703 (1195)
To znai da je na vlast doao u periodu 01. januar - 24. mart 1158 god. U zimu 1158 godine.

do 24 mart 6666 a to je po dananjem raunanju vremena period od 01 setembra 1157 do 24 marta 1158

NAJVEROVATNIJE SEPTEMBAR DECEMBAR

31 avgust 6703

1111
1111
1111
1111
1112
1112
1112
1112
6619
6620
6620
6620
6620
6620
6620
6620
6620
1157
1157
1157
1157
1157
1158
1158
1158
1158
6665
6666
6666
6666
6666
6666
6666
6666
6666
1194
1194
1194
1194
1194
1195
1195
1195
1195
6702
6703
6703
6703
6703
6703
6703
6703
6703
avgust
septembaoktobar
novembar decembar januar
februar
25 mart april
``
1
2
3
4
5
6
7
8

5508

1199
6708

1199
6708

1199
6708

1199
6708

1200
6708

5509

5509

5509

5509

5508

1200
6708
12-Feb
5508

1112
6620
1158
6666
1195
6703

1112
6620
1158
6666
1195
6703
jun

1112
6620
1158
6666
1195
6703
jul

10

11

1200
6708

1200
6708

1200
6708

1200
6708

1200
6708

5508

5508

5508

5508

5508

[31].
. 1158 [33],

izgleda da je manojlo 1157 i leto do jeseni 1158 proveo u carugradu pa je moguce da je u tom perio
je u vreme kada je dono{ena presuda protiv izvesnih jeretika, car bio u vojnom logoru u Pelagoniji, u zimu 1155/56. godine.74 U jesen 1158. godine oti{a

6 GODINA I PAR MESECI ZIVOTA


DINA I OKO 5 MESECI

46
37 TU YBIR NIJE 83 VEC 83 I MAX 7 ME

kom obrazu 13.02.6708. - 25.03.6703= ukupno 4 godine 10 meseci I 19 dana

4
87

6 GODINA I JEDAN MESEC ZIVOTA


DINA I OKO 1 MESECI

46
37

kom obrazu 13.02.6708. - 25.03.6703= ukupno 4 godine 10 meseci I 19 dana

4
87

MODA AK I DO AVGUSTA ILI POSLE 13 FEBRUARA PA DO SREDINE GODINE


PA DO PROLE'A 1158 DO MARTA
SA PUNIH 46 ILI IPAK SA NEPUNIH 46 GOD TO JE I VEROVATNIJE
38 GODINI VLASTI TO JE SIGURNO

A SVOJ 46 RODJENDAN DOBIJA VLAST

01
01
25
13

MARTA 1112
MARTA 1158
MARTA 1195
FEBRUAR 1200

RECIMO DA JE MANOJLO BIO U NISU U KASNU JESEN 1157 I DAO MU CARSKI SAN A ON SE
NA BLAGOVESTI

A ABDICIRAO U KORIST STEFANA 25 MARTA 1196

6703 (1195)

, ,

li je greka

3 ve 4 godine

46
37
4
87

PTEMBAR DECEMBAR 1157 SASTANAK NEMANJE SA MONOJLOM I PRIMANJE CARSKOG SANA


1112
1112
6620
6621
1158
1158
6666
6667
1195
1195
1195
6703
6704
6704
avgust
septembaroktobar
12
1200
6708

1200

5508

5509

5509

guce da je u tom periodu bio u nisu sa nemanjom


esen 1158. godine oti{ao je u Kilikiju i daqe na Bliski Istok, gde se bavio u narednom periodu, do aprila 1159.75 Tokom slede}ih nekoliko godina nema car

83 VEC 83 I MAX 7 MESECI ZIVOTA A SAVA TO NE ZNA

``

U CARSKI SAN A ON SE TEK NA PROLECE VENCAO SA VLASCU 1158

koliko godina nema careve delatnosti na severozapadnim granicama carstva.