You are on page 1of 6

Da mt l ni rt nhy cm v cn c nng niu, v th c mt ln da sng p, mn mng, lun

ti tr th bn cn quan tm, chm sc thng xuyn. V chm sc ln da mt cch chu o, bn


cn trang b cho mnh nhng sn phm cn thit, hay massega cho da ti nhng dch v spa n s
gip cho ln da bn lun ti tr theo thi gian.

C v vn sn phm chm sc da cho bn la chn, v th chn ra mt loi m phm ph hp vi bn rt


kh. Nhng bn nn dng nhng sn phm chnh dnh cho da:
- Kem dng m ban ngy
- Kem dng m ban m
- Kem dng mt
Vic s dng u n nhng sn phm trn, hay n cc spa uy tn chm sc da s gip cho ln da lun
gi c nt ti tr, gip gim cc np nhn trn mt, gip chng lo ha ln da bn.

M phm ngy v m c g khc nhau?


Nhiu ngi vn thng thc mc ti sao phi dng hai loi kem khc nhau cho ngy v m, mi loi kem s
c nhng cng dng khc nhau. i vi kem dnh cho ban ngy th gip da trnh khi nhit nng bc ban
ngy, b bn, nhng tc ng ca mi trng xung quanh. Cn loi kem ban m th gip ti to da, kch thch

qu trnh to da mi. Cc chuyn gia khuyn nn dng hai loi kem khc nhau cho ngy v m, v mi loi s
c nhng cng thc ring vi cng dng ring.
Kem dng m ban ngy bn c th dng nh kem lt trang im, gip d hp th cc lp trang im hn.

Mua m phm bo v mt
Vng da di mt mng v rt d nhn. y l khu vc thng b tc ng bi hnh ng nh di mt, trang
im, eo knh p trng,.. Khu vc xung quanh mt l ni d xut hin np nhn nht, v th s dng mt loi
kem tt dng m, chm sc cho mt l cn thit v quan trng m bn nn mua.

Cch chn m phm ng vi tng loi da


iu ny l quan trng, bi khi bn bit da mnh cn g th bt u i tm loi ph hp cho da. C nhiu loi
m phm khc nhau, vi cng dng khc nhau, v th bc u tin bn cn lm l tm ra nhng g ph hp
cho ln da ca mnh.

Cc loi da sau y:
- Da kh: da hay b bong trc, nt n, sn si,kh rp
- Da du: da mt hay bng, trn vng mi, trn,... hay da b mn
- Da hn hp: nhn vng mi, trn, cm v hay b kh vng m.
- Da bnh thng: da khng c bng, trn, hay khng b kh rp. Nhng ngi c ln da ny l nhng
ngi kh may mn.
Trn y l mt s cch bn nhn bit ln da ca mnh. Tuy nhin, nu bn cha yn tm v ln da, th khi
mua m phm hy nh s t vn ca nhn vin bn hng v m phm. iu ny s gip cho bn an tm hn
vi ln da ca mnh.
Da mt l ni rt nhy cm v cn c nng niu, v th c mt ln da sng p, mn mng, lun
ti tr th bn cn quan tm, chm sc thng xuyn. V chm sc ln da mt cch chu o, bn
cn trang b cho mnh nhng sn phm cn thit, hay massega cho da ti nhng dch v spa n s
gip cho ln da bn lun ti tr theo thi gian.

C v vn sn phm chm sc da cho bn la chn, v th chn ra mt loi m phm ph hp vi bn rt


kh. Nhng bn nn dng nhng sn phm chnh dnh cho da:
- Kem dng m ban ngy
- Kem dng m ban m
- Kem dng mt
Vic s dng u n nhng sn phm trn, hay n cc spa uy tn chm sc da s gip cho ln da lun
gi c nt ti tr, gip gim cc np nhn trn mt, gip chng lo ha ln da bn.

M phm ngy v m c g khc nhau?


Nhiu ngi vn thng thc mc ti sao phi dng hai loi kem khc nhau cho ngy v m, mi loi kem s
c nhng cng dng khc nhau. i vi kem dnh cho ban ngy th gip da trnh khi nhit nng bc ban
ngy, b bn, nhng tc ng ca mi trng xung quanh. Cn loi kem ban m th gip ti to da, kch thch
qu trnh to da mi. Cc chuyn gia khuyn nn dng hai loi kem khc nhau cho ngy v m, v mi loi s
c nhng cng thc ring vi cng dng ring.
Kem dng m ban ngy bn c th dng nh kem lt trang im, gip d hp th cc lp trang im hn.

Mua m phm bo v mt
Vng da di mt mng v rt d nhn. y l khu vc thng b tc ng bi hnh ng nh di mt, trang
im, eo knh p trng,.. Khu vc xung quanh mt l ni d xut hin np nhn nht, v th s dng mt loi
kem tt dng m, chm sc cho mt l cn thit v quan trng m bn nn mua.

Cch chn m phm ng vi tng loi da


iu ny l quan trng, bi khi bn bit da mnh cn g th bt u i tm loi ph hp cho da. C nhiu loi
m phm khc nhau, vi cng dng khc nhau, v th bc u tin bn cn lm l tm ra nhng g ph hp
cho ln da ca mnh.

Cc loi da sau y:
- Da kh: da hay b bong trc, nt n, sn si,kh rp
- Da du: da mt hay bng, trn vng mi, trn,... hay da b mn
- Da hn hp: nhn vng mi, trn, cm v hay b kh vng m.
- Da bnh thng: da khng c bng, trn, hay khng b kh rp. Nhng ngi c ln da ny l nhng
ngi kh may mn.
Trn y l mt s cch bn nhn bit ln da ca mnh. Tuy nhin, nu bn cha yn tm v ln da, th khi
mua m phm hy nh s t vn ca nhn vin bn hng v m phm. iu ny s gip cho bn an tm hn
vi ln da ca mnh.
Tin ang c: Mo chn m phm ph hp vi tng loi da