You are on page 1of 11

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

WZY:

6.06.2015
Strona:
1
Arkusz:
1

1:100
2

11,860

V=11,860

WZY:
Nr:
1
2

X [m]:
0,000
0,000

Y [m]:
0,000
11,860

P o d a t n o c i

PODPORY:
Wze:

1
2

Rodzaj:

utwierdzenie
przesuwna

Kt:

90,0
90,0

Dx(Do*):
Dy:
[ m / k N ]
0,000E+00
0,000E+00*

0,000E+00

DFi:
[rad/kNm]
0,000E+00

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona:
2
Arkusz:
2

OSIADANIA:
Wze:

Kt:

Wx(Wo*)[m]:

O s i a d a

B r a k

PRTY:

Wy[m]:

1:100

11,860

V=11,860

FIo[grad]:

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona:
3
Arkusz:
3

PRZEKROJE PRTW:

1:100

1 1

11,860

V=11,860

PRTY UKADU:
Typy prtw: 00 - sztyw.-sztyw.;

01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cigno

Prt: Typ: A:
1

00

B:
2

Lx[m]:
0,000

Ly[m]:
11,860

L[m]:
11,860

Red.EJ: Przekrj:
1,000

1 2 L 90x90x7

WIELKOCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]
1

24,4

918

239

59

34

11,0

Materia:
1 Stal St0

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona:
4
Arkusz:
4

STAE MATERIAOWE:
Materia:

Modu E:
[N/mm2]

1 Stal St0

OBCIENIA:

Napr.gr.:
[N/mm2]

205000

175,000

AlfaT:
[1/K]
1,20E-05

1:100
8,9

8,9

OBCIENIA:
Prt:

([kN],[kNm],[kN/m])

Rodzaj:

Kt:

P1(Tg):

Grupa: A ""
1
Liniowe

90,0

8,94

P2(Td):
Zmienne
8,94

a[m]:

b[m]:

f= 1,00
0,00
11,86

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona:
5
Arkusz:
5

==================================================================
W Y N I K I
Teoria I-go rzdu
==================================================================

OBCIENIOWE WSP. BEZPIECZ.:


Grupa:
Ciar w.
A -""

MOMENTY:

d:

Znaczenie:

Zmienne

1:100

88,4

-157,2

1,00

f:

1,10
1,00

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

TNCE:

Sawomir Milczarek
6.06.2015
Strona:
6
Arkusz:
6

1:100
-39,8

66,3

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

NORMALNE:

6.06.2015
Strona:
7
Arkusz:
7

1:100

-2,5

SIY PRZEKROJOWE:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Prt:

x/L:

x[m]:

M[kNm]:

Q[kN]:

N[kN]:

0,00
0,63
1,00

0,000
7,413
11,860

-157,2
88,4*
0,0

66,3
0,0
-39,8

-2,5
-0,9
0,0

* = Wartoci ekstremalne

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

NAPRENIA:

Sawomir Milczarek
6.06.2015
Strona:
8
Arkusz:
8

1:100

NAPRENIA:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Prt:

x/L:

x[m]:

1 Stal St0
1
0,00
1,00

0,000
11,860

SigmaG:
SigmaD:
[MPa]

2676,1
-0,0

-4576,4
0,0

SigmaMax/Ro:

26,151*
0,000

* = Wartoci ekstremalne

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona:
9
Arkusz:
9

REAKCJE PODPOROWE:

1:100
39,8

66,3

1
157,2
2,5

REAKCJE PODPOROWE:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Wze:
1
2

H[kN]:

V[kN]:

-66,3
-39,8

2,5
0,0

Wypadkowa[kN]:
66,3
39,8

M[kNm]:
157,2

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

Sawomir Milczarek
6.06.2015
Strona: 10
Arkusz: 10

PRZEMIESZCZENIA WZW:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Wze:
1
2

Ux[m]:

Uy[m]:

0,00000
0,00000

-0,00000
-0,00003

PRZEMIESZCZENIA:

Wypadkowe[m]:
0,00000
0,00003

Fi[rad]([deg]):
-0,00000 ( -0,000)
0,63443 ( 36,350)

1:100

DEFORMACJE:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Prt:
1

Wa[m]:

Wb[m]:

-0,0000 -0,0000

FIa[deg]: FIb[deg]:
-0,000

36,350

f[m]:
1,9529

L/f:
6,1

RM-Win

Andrzej Frank

Jan Majgier

Sawomir Milczarek

Nazwa : .rmt
Projekt:
Pozycja:

6.06.2015
Strona: 11
Arkusz: 11

DUGOCI WYBOCZENIOWE wg mech.:

T.I rzdu

Obcienia obl.: Ciar w.+A

Prt:
1

EJ/L:
41,294

Ca:

Cb:

Cv:

lo[m]:

0,000

1,000

0,000

11,860

:
0,698

lw[m]:
8,278