You are on page 1of 13

SULIT

21/1

1. Apakah faktor yang menyebabkan Syarikat India Timur Inggeris begitu berminat memiliki
Pulau Pinang?
A. Kedudukannya yang strategik
B. Perdagangan rempah di Pulau Pinang
C. Kawasan bekalan beras
D. Ingin mengusir kuasa British
2.

Perjanjian 1786
Francis Light
Sultan Abdullah

Antara yang berikut, manakah syarat-syarat perjanjian di atas?


I SHTI akan membantu Kedah daripada serangan musuh
II SHTI tidak akan melindungi musuh Kedah
III SHTI melantik seorang residen di Kedah
IV SHTI membayar pampasan 30000 dolar Sepanyol setahun
A.I,II dan III
B.I,II dan IV

C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

3. Mengapakah British menubuhkan Negeri-Negeri Selat 1826?


I
Menyenangkan pentadbiran
II
Menjimatkan perbelanjaan
III
Membawa masuk banduan
IV
Menempatkan buruh dari India
A. I dan II
C. III dan IV
D. I dan IV
B. II dan III
4.

Sg Lembing, Pahang
Lukut, Selangor
Kelian Pauh, Perak

Kawasan di atas merupakan kawasan perlombongan yang penting di Tanah Melayu. Apakah
kepentingan hasil ini kepada Britain
A. Untuk perindustrian automobil
B. Untuk tujuan mengetin makanan
C. Untuk pembuatan barangan besi
D. Untuk membina kapal

SULIT

21/1

5. Maklumat berikut berkaitan kemajuan sistem pengangkutan laut.

Pembukaan Terusan Suez


Penciptaan Kapal Wap

Apakah kesan kemajuan tersebut?


I
Mempercepat perjalanan
II
Bebas daripada ancaman lanun
III Pengurangan pencemaran alam
IV Menjimatkan kos pengangkutan
A. I dan II
C. C. II dan III
B. I dan IV
D. D. III dan IV
E.
F. 6. Apakah faktor yang telah mencetuskan Perang Larut di Perak pada kurun ke-19?
G. A. Perebutan takhta kerajaan
I. C. Pergaduhan kongsi gelap
H. B. Pertelingkahan pembesar
J. D. Perebutan kawasan lombong
K.
L. 7. Apakah kelemahan sistem residen?
M. A. Pelaksanaan pentadbiran pusat
O. C. Pelaburan asing merosot
N. B. Peningkatan kadar cukai
P. D. Pengurangan kuasa sultan
Q.
R. 8. Apakah alasan yang digunakan oleh British untuk campur tangan di Selangor?
S. A. Masalah lanun dan serangan di rumah api
T. B. Kekacauan oleh pelombong-pelombong Cina
U. C. Perbalahan untuk merebut kawasan perlombongan
V. D. Serangan daripada Siam dan Burma
W.
X. 9. Apakah fungsi Durbar atau Persidangan Raja-raja Melayu?
Y. A. Membincangkan perkara berkaitan dengan adat, agama Islam dan kebajikan orang Melayu.
Z. B. Tempat meluahkan rasa tidak puas hati terhadap pembesar
AA.
C. Tempat rakyat menyuarakan masalah kepada sultan
AB.
D. Sebagai langkah melonggarkan kuasa Residen Jeneral
AC.
AD.
10. Mengapakah Tanah Melayu dan Siam menjadi rebutan kuasa-kuasa Barat?
AE.
A. Kedudukannya yang
AG.
C. Kestabilan politik
strategik
AH.
D. Kekayaan hasil bumi
AF.B. Kemajuan ekonomi
AI.
AJ. 11. Apakah kepentingan perjanjian tersebut kepada British di Asia Tenggara?
AK.
A. Melicinkan sistem pentadbiran
AL.
B. Mengurangkan kuasa pembesar
AM.
C. Menyekat kemaraan kuasa asing
AN.
D. Mengukuhkan hubungan perdagangan

SULIT

21/1

AO.
AP.12. Apakah faktor yang membawa kepada persengketaan pembesar berikut pada
AQ.
tahun 1970-an?
AR.
Persengketaan di Sungai Ujong
AS.
Dato
Kelana Syed Abdul Rahman
AT.
Dato
AU. Bandar Kulop Tunggal
AV.
AW.
A. Penubuhan kongsi gelap
AZ.
D. Penguasaan kawasan
AX.
B. Penamatan pajakan tanah
pertanian
AY.C. Perebutan hak mengutip cukai
BA.
BB.
13. Apakah tindakan Sultan Zainal Abidin III untuk memelihara kedaulatan
Terengganu pada kurun ke-19?
BC.
A. Mengambil askar upahan
BE.
C. Menjalin hubungan
BD.
B. Menggubal perlembagaan
dengan Siam
negeri
BF.D. Menyekat pelaburan asing
BG.
BH.
14. Maklumat berikut merujuk kelemahan Sistem Residen.
BI.
BJ.
Pentadbiran
tidak seragam
BK.
Residen tiada panduan yang jelas
BL.
BM.
Bagaimanakah British mengatasi masalah tersebut?
BN.
A. Membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
BO.
B. Menubuhkan Majlis Raja-Raja Melayu
BP.C. Memantapkan pentadbiran tradisional
BQ.
D. Memperkenalkan perlembagaan baru
BR.
BS.15. Desakan berikut dikemukakan oleh Sultan Perak, Sultan Idris dalam Durbar
BT.kedua di Kuala Lumpur pada tahun 1903.
BU.
Kuasa
raja-raja Melayu dikembalikan
BV.
Bilangan
pegawai Melayu dalam perkhidmatan kerajaan ditambah
BW.
BX.
BY.
Apakah kesan daripada desakan tersebut?
BZ.
A. Jemaah Menteri dibentuk
CA.
B. Perlembagaan negeri dipinda
CB.
C. Majlis Mesyuarat Negeri dibubar
CC.
D. Majlis Mesyuarat Persekutuan ditubuh
CD.
CE.
16. Mengapakah British menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada
CF.tahun 1896?
CG.
A. Memulihkan kuasa raja
CH.
B. Mengatasi krisis
kewangan

SULIT

CI. C. Menyekat kemasukan buruh

21/1

CJ. D. Menyeragamkan sistem cukai

CK.
CL.
CM.
CN.
17. Apakah sumbangan utama Dato Muhammad Ibrahim Munsyi?
CO.
A. Membina banyak sekolah di kawasan pedalaman
CP.B. Mewajibkan penggunaan bahasa Melayu
CQ.
C. Mewajibkan pendidikan kepada rakyat Johor
CR.
D. Menggubal undang-undang kerakyatan Johor
CS.
CT.18. Mengapakah Sultan Brunei menghantar Pangeran Indera Mahkota untuk mengambil
alih pentadbiran Sarawak pada kurun ke-19?
CU.
A. Melindungi pelabur asing
CV.
B. Menguasai kekayaan hasil bumi
CW.
C. Memodenkan pentadbiran negeri
CX.
D. Menamatkan pertelingkahan pembesar
CY.
19. kadar cukai hasil keluaran
CZ.
Menaikkan
DA.
Menguasai perdagangan antimoni dan emas

DB.
Apakah kesan tindakan tersebut?
DC.
A. Meletus kebangkitan rakyat
DD.
B. Kemorosotan pelaburan asing
DE.
C. Menjejaskan kemajuan infrastruktur
DF.D. Perpindahan penduduk ke pedalaman
DG.
DH.
20. Apakah kesan pembunuhan beberapa orang peniaga di Sg. Trusan oleh orang
Murut pada tahun 1883?
DI. A. James Brooke menguasai Sg. Rajang
DJ. B. James Brooke membeli Sg. Lawas
DK.
C. Sultan Brunei menyerahkan Sg. Trusan kepada James Brooke
DL.
D. Sultan Brunei menyerahkan Sg. Rajang kepada Brooke
DM.
DN.
21. Apakah kesan perjanjian yang ditandatangani oleh Pangeran Muda Hashim
dengan James Brooke?
DO.
A. Pangeran Muda Hashim mengukuhkan kuasanya di Sarawak
DP.B. James Brooke diberi hak untuk berdagang di Sarawak
DQ.
C. Bermulanya pemerintahan Keluarga Brooke di Sarawak
DR.
D. Sarawak bebas daripada masalah keamanan dan lanun
DS.
DT.
22. Pembesar Melayu berikut dilantik oleh James Brooke dalam membantu
pentadbiran Sarawak. Mengapakah James Brooke bertindak demikian?
DU.
A. Menghargai jasa rakyat
DW.
C. Mengatasi kekurangan
DV.
B. Memberi latihan
pegawai
kepimpinan
DX.
D. Memperoleh sokongan
penduduk

DY.
DZ.
23. Bagaimanakah keluarga Brooke menjaga kepentingan ekonomi mereka di
Sarawak?
EA.
A. Membangunkan pertanian
EC.
C. Menyekat kemasukan
sara diri
pelabur luar
EB.
B. Menghapuskan sistem
ED.
D. Melaksanakan amalan
percukaian
kerahan tenaga
EE.
EF. 24.
Majlis Tertinggi
Majlis Negeri
EG.
EH.
Mengapakah James Brooke menubuhkan institusi-institusi berikut?
EI. A. Melicinkan urusan pentadbiran
EK.
C. Menguruskan kutipan
EJ. B. Melindungi adat istiadat tempatan
hasil negeri
EL.D. Menasihati pentadbiran wilayah
EM.
EN.
25. Mengapakah pentadbiran Brooke membahagikan Sarawak kepada lima
bahagian?
EO.
A. Menguasai sumber hasil bumi
EP. B. Memudahkan pentadbiran
EQ.
C. Mengurangkan tentangan penduduk
ER.
D. Memudahkan penyediaan kemudahan asas
ES.
ET.26. Mengapakah Sabah menjadi tumpuan pedagang Barat pada kurun ke-19?
EU.
I Kestabilan politik
EW.
III Kekayaan hasil bumi
EV.II Kedudukan strategik
EX.
IV Kemajuan infrastruktur
EY.
FB.
EZ.A. I dan II
FC.C. II dan III
FA.B. I dan IV
FD.
D. III dan IV
FE.
FF. 27. Apakah tanaman dagangan yang diusahakan oleh syarikat pelabur asing The
American Trading Company di Sabah?
FG.
I Kopi
FI. III Kelapa
FH.
II Tebu
FJ. IV Tembakau
FK.
FL.A. I dan II
FN.
C. II dan III
FM.
B. I dan IV
FO.
D. III dan IV
FP.
FQ.
28. Di Sabah, Syarikat Borneo Utara British telah melibatkan penduduk tempatan
dalam pentadbiran. Jawatan manakah yang disandang oleh penduduk tempatan?
FR.I Pegawai Daerah
FT. III Ketua Anak Negeri
FS. II Penolong Pegawai Daerah
FU.
IV Orang Tua

FV.A.I,II dan III


FX.
C.I,III dan IV
FW.
B.I,II dan IV
FY.D.II,III dan IV
FZ.
GA.
29. Bidang kuasa Mahkamah Majistret adalah mengendalikan kes-kes berat,
manakala bidang kuasa Mahkamah anak Negeri pula adalah mengendalikan
GB.
A. Hukum Islam dan adat
GC.
B. Pelantikan pemimpin tempatan
GD.
C. Peraturan berniaga dan percukaian
GE.
D. Pantang larang dalam masyarakat
GF.
GG.
30. Sekiranya berlaku kes rompakan dan kes pembunuhan di Sabah, siapakah
yang akan mengendalikan kes tersebut?
GH.
A. Ketua Anak Negeri
GJ. C. Mahkamah Anak Negeri
GI. B. Mahkamah Majistret
GK.
D. Penolong Pegawai Daerah
GL.
GM.
31. Apakah kegiatan ekonomi pelabur asing di kawasan berikut semasa
pentadbiran SBUB?
Silimpopon
GN.
Labuan
GO.
GP.A. Pengeluaran sagu
GR.
C. Penanaman tembakau
GQ.
B. Perlombongan emas
GS.
D. Pelombong arang batu
GT.
GU.
32. Mengapakah Overbeck menjual semua hak konsesi ke atas Sabah kepada
Alfred dan Edward Dent pada tahun 1880?
GV.
A. Desakan kerajaan
GX.
C. Pemberontakan penduduk
GW.
B. Kekurangan modal
GY.
D. Kemorosotan perdagangan
GZ.
HA.
33. Pada tahun 1888, Sabah diletakkan sebagai negeri naungan British. Apakah
bidang kuasa British di Sabah?
HB.
A. Memelihara adat istiadat penduduk
HC.
B. Memajukan sistem pengangkutan
HD.
C. Mentamadunkan penduduk
HE.
D. Mengawal hubungan luar
HF.
HG.
34.
Straits
Steamship
Company
HH.
HI.
HJ. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat di atas?
HK.
A. Menghapuskan kegiatan lanun
HL.
B. Menghubungkanbandar-bandar utama
HM.
C. Memajukan pengangkutan air

HN.
D. Menghubungkan kawasan pedalaman
HO.
HP.
HQ.
35. Apakah fungsi Majlis Penasihat semasa pemerintahan SBUB di Sabah?
HR.
A. Menggubal undangHT.
C. Menasihati Gabenor
undang
HU.
D. Menjalankan pentadbiran
HS.
B. Menetapkan dasar
kewangan
HV.
HW.
HX.
HY.
HZ.
IA.
IB.Sekolah
36.
Latihan bagi anakIC.
anak Ketua Anak Negeri
ID.
IE.
IF. Apakah institusi tersebut?
IG. A. Melatih pegawai rendah kerajaan
IH. B. Menyediakan peluang pendidikan tinggi
II. C. Memodenkan sistem pendidikan tempatan
IJ. D. Meningkatkan taraf sekolah kaum peribumi
IK.
IL. 37. Mengapakah pihak SBUB menggalakkan kemasukan buruh Indonesia dan Filipina
secara beramai-ramai di Sabah?
IM.A. Menjalankan kegiatan pembalakan
IN. B. Menjadi buruh di kilang memproses getah
IO. C. Mengusahakan makanan ringan di Sabah
IP. D. Menjalankan aktiviti perlombongan emas
IQ.
IR. 38. Mengapakah SBUB tidak mementingkan pendidikan kepada rakyat Sabah?
IS. A. Rakyat Sabah tidak gemarkan pembaharuan
IT. B. Rakyat dikenakan bayaran yang tinggi untuk ke sekolah
IU. C. SBUB menganggap pendidikan tidak menguntungkan dan membazir
IV. D. SBUB bimbang rakyat akan menentang mereka apabila berpendidikan
IW.
IX. 39. Senarai di bawah ini ialah nama lama bagi sebuah bandar.
IY.
IZ. Api-api
JA. Diasuka
JB. Singga Mata
JC.
JD. Apakah bandar yang dimaksudkan?
JE. A. Kudat
JG. C. Lahad Datu
JF. B. Kota Kinabalu
JH. D. Jesselton

JI.
JJ. 40. Apakah sumbangan uatama tokoh di bawah ini dalam sejarah Malaysia?
JK.
H.N Ridley
JL.
JM.
JN. A. Menubuhkan pusat penyelidikan getah
JO. B. Membuka banyak lading getah yang baharu
JP. C. Memperkenalkan kaedah tanaman getah
JQ. D. Memperkenalkan kaedah torehan ibedem
JR.
JS. 41. Apakah kaedah yang digunakan oleh orang Melayu untuk melombong bijih timah
semasa kurun ke-19?
JT. A. Mendulang dan melampan
JV. C. Mencedok dan mencangkul
JU. B. Mendulang dan mencangkul
JW.D. Melonggok dan mencedok
JX.
JY. 42. Berikut merupakan kaedah baharu yang telah diperkenalkan oleh orang Cina untuk
melombong bijih timah kecuali
JZ. A. Sistem lobong dedah
KB.
C. Palung
KA.
B. Kapal korek
KC.
D. Pam kelikir
KD.
KE.
43. Rajah berikut menerangkan cara kemasukan buruh asing ke Tanah Melayu.
KF.
KG.
Cara kemasukan
KH.
imigran
KI.
KJ.
Sistem Kontrak (buruh
Sistem Kangani (buruh
KK.
Cina)
India)
KL.
KM.
Apakah persamaan cara kemasukan buruh tersebut?
KN.
A. Memperoleh latihan kemahiran
KO.
B. Bebas memilih pekerjaan
KP.C. Terikat dengan majikan
KQ.
D. Terdiri daripada buruh mahir
KR.
KS.
44. Merujuk jadual di bawah, yang manakah benar tentang ciri-ciri Sistem
Dwiekonomi?
KT.
KU.
KV.
Ekonomi
KW.
Ekonomi
Dagangan
Tradisional
KX. KY.
Bercorak sara diri
KZ.
Berasaskan
A
eksport
LA. LB.
Peralatan moden
LC.
Peralatan
B
tradisional
LD. LE.Modal kecil
LF. Modal besar
C
LG. LH.
Tenaga buruh
LI. Tenaga buruh yang

I.
II.
III.
IV.

D
yang sedikit
ramai
LJ.
LK.
45. Taiping merupakan salah satu Bandar baharu yang wujud berikutan kepesatan
perlombongan bijih timah. Nama asal Taiping ialah Kelian Pauh. Apakah maksud nama
Taiping tersebut?
LL.A. Kota yang indah
LN.
C. Kedamaian yang abadi
LM.
B. Damai yang hilang
LO.
D. Kota yang permai
LP.
LQ.
46. Apakah sukatan pelajaran bagi sekolah melayu semasa pentadbiran British?
Menulis, Membaca dan Mengira
Sedikit ilmu Geografi
Ilmu perkebunan
Ilmu persilatan
LR.
LS.A.I,II dan III
LU.
C.I,III dan IV
LT. B.I,II dan IV
LV.D.II,III dan IV
LW.
LX.
LY.
LZ.
MA.
47. Apakah kesan kemasukan imigran asing menjelang kurun ke-20?
MB.
A. Penduduk pedalaman semakin berkurangan
MC.
B. Sumber makanan semakin berkurangan
MD.
C. Terbentuk perpaduan kaum di Tanah Melayu
ME.
D. Terbentuknya masyarakat majmuk
MF.
MG.
48. Mengapakah pihak British memberi tumpuan terhadap pembinaan hospital
pada
MH.
akhir tahun 1880-an?
MI.A. Taraf kesihatan penduduk semakin meningkat
MJ.
B. Mengawal wabak penyakit seperti taun, beri-beri dan malaria
MK.
C. Memberi keperluan asas untuk penduduk
ML.
D. Meningkatkan imej pentadbiran British
MM.
MN.
49. Mengapakah bilangan sekolah Tamil di Tanah Melayu semakin meningkat?
MO.
A. Pengenalan pendidikan Tamil oleh British
MP.
B. Timbulnya kesedaran terhadap pendidikan
MQ.
C. Pelaksanan Undang-Undang Buruh
MR.
D. Pelaksanaan Akta Pendaftaran Sekolah
MS.
MT.
50. Pada tahun 1823, Tunku Abdullah memimpin 3000 tentera untuk
membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai. Mengapakah serangan
tersebut gagal?

MU.
A. Siam menggunakan tentera bergajah
MV.
B. Tunku Abdullah tidak mendapat sokongan pembesar.
MW.
C. Senjata pihak Siam lebih moden
MX.
D. Siam mendapatkan bantuan British
MY.
MZ.
51. Apakah kesan penting apabila Tengku Daei dihantar ke Bangkok untuk
NA.
berunding?
NB.
A. Siam memberi pampasan kepada Sultan Kedah
NC.
B. Tengku Daei ditahan oleh pihak Siam
ND.
C. Perang antara British-Siam meletus
NE.
D. Takhta Kedah dikembalikan kepada Sultan Kedah
NF.
NG.
52. Apakah punca utama penentangan Dol Said di Naning?
NH.
A. Larangan menyimpan hamba abdi
NI. B. Pengenalan peraturan pembukaan tanah baharu
NJ. C. Mempertahankan kemerdekaan Naning
NK.
D. Pembayaran cukai 50% kepada British di Melaka
NL.
NM.
NN.
NO.
NP.53.Agi Idup Agi Ngelaban
NQ.
NR.
Ungkapan di atas merujuk kepada tokoh tempatan .
NS.
A. Mat Salleh
NU.
C. Mat Kilau
NT.
B. Rentap
NV.
D. Dato Sagor
NW.
NX.
54. Antara berikut, yang manakah kesudahan perjuangan Sharif Masahor di
Sarawak?
NY.
A. Dihukum bunuh
OA.
C. Dibuang ke Singapura
NZ.
B. Dibuang ke Johor
OB.
D. Berundur ke Kuching
OC.
OD.
55. Berikut merupakan sebab Dato Maharaja Lela menentang British di Perak,
kecuali
OE.
A. Beliau diisytihar sebagai
OG.
C. Mencabar ketuanan
penderhaka
Melayu
OF.B. Mengambil hak mengutip cukai
OH.
D. Mencabuli adat resam
OI.
OJ. 56. Mayat tokoh X digantung secara songsang di Padang Balai Besar, Kota Bahru.
Siapakah tokoh X?
OK.
A. Tok Janggut
OM.
C. Mat Salleh
OL.
B. Tunku Kudin
ON.
D. Antanom
OO.

A.
B.

A.
B.
E.

OP.57. Apakah faktor yang menyumbang kepada perkembangan gerakan nasionalisme di


Tanah Melayu pada kurun ke-20?
Kekejaman penjajah asing
C. Kemiskinan penduduk tempatan
D. Kesedaran kebangsaan negara luar
Kemajuan sistem pendidikan
E.
F. 58. Jadual berikut berkaitan perkembangan gerakan nasionalisme di Turki.
G. N
H. Gerakan
e
g
a
r
a
I. T
J. Gerakan Pan-Islam
u
r
k
i
K. Apakah yang diperjuangkan oleh gerakan tersebut?
Perpaduan umat Islam
C. Melaksanakan ekonomi Islam
D. Penyeragaman sistem pendidikan
Menentang sekularisme Barat
F. 59. Apakah peranan akhbar Warta Melayu dan Utusan Melayu sebelum Perang Dunia
Kedua?
Memajukan sekolah Melayu
Mendaulatkan bahasa Melayu
Menyeru perpaduan kebangsaan
Menyemarakkan semangat kebangsaan

A.
B.
C.
D.
G.
H.
60. Antara berikut merupakan tokoh nasionalis yang mendapat pendidikan Inggeris,
kecuali...
I.
J.

A. Raja Chulan
B. Mohammad Eunos Abdullah

K.
L.

C. Harun Aminurrashid
D. Dato Onn Jaafar

M.
N.
O.