You are on page 1of 2

Erotick biznis o bvalej eskej pornohereke

Paule Wild
Ke vm ivot ned na vber, muste sa rozhodn. Ke je vaou vou nahota, je to ovea
jednoduchie. Hovor Bra, ktor fot akty a vbec sa za svoju prcu nehanb.
Najskr to zaalo ako nevinn stvka, neskr sa to prehuplo do serizneho fotografovania.
Chcela iba pr fotiek pre priatea do skromnej zbierky, dnes fot s amatrskymi ale aj
profesionlnymi fotografmi. Erotick priemysel jej vonia, no nikdy by netoila porno ani
neponkala svoje telo v rznych inzertoch. Bav ju len fotografovanie, pretoe je to o umen
zachyti realitu vo svojej holej podstate.

S frajerom uzavreli na vke stvku, ktor u ani nevie, o om bola. Prehrala a preto ju
poiadal o nafotenie erotickch fotiek na dlh zimn veery. Foti ju mala kamoka, avak
nemohla, preto si prizvala fotografa,ale plne cudzieho. Vraj sa tak lepie uvon. Za jedno
popoludnie nafotili zopr zberov, mono troku hanblivejch, avak vkusnch a frajerovi sa
tie pili. Po pr mesiacoch sa jej ozval ten ist fotograf sex bratislava, vraj by s ou chcel
nafoti ete pr zberov, pretoe sa mu pil jej vraz a vyarovanie. Stretli, v doprovode jej
frajera, a nafotili slun editoril na dmske luxusn spodn bielize. S erotickmi fotkami to
zatia ni nemalo, avak sexapeal z nej sral. S danm fotografom zaala spolupracova a
dostva prv honorre. Nadenie jej vydralo, vzah ani tak nie. Zaalo ju bavi na chvu
by niekm inm, by zahalen rkom tajomstva, no na druhej strane by odhalen ako
nikdy predtm.
Ponuky na spoluprcu sa hrnuli, peniaze tie, aj ke to bola viac zbava ako prca. Na ist
as musela opusti prcu, ktor po kole zaala robi, ale nikdy sa na prcu pornohereky

nedala. Sex biznis ju nelkal. Prila vak jedna vemi neprofesionlna ponuka, ktor sa ah
dodnes a preto s tm Bra aj sekla. Proste nevyla zkazka, ktor mala a fotky boli pouit na
plne in el. Prejavila sa tu temn strnka erotickho priemyslu, kedy aj dobre mienen
pomoc skon predajom fotografi niekomu plne inmu.

Neskonila s pzovanm, dva vak lep pozor nato, s km do ateliru vkro. Je ostraitejia
a stle trv na tom, e temn vody erotickho biznisu sa mu zvrhn v okamihu. Pomha
mladm dievatm presadi sa, pretoe si zaloila vlastn agentru, ktor sa zamerieva na
hostesing a fotografovanie glamour tlu. Nikdy svoje dievat nenti do nioho, na druhej
strane vybudovan kontakty nie s na zahodenie a Bra vie, e fotografie sa daj robi aj
slune a nemus vdy s o prvoplnov nahotu a vulgrnos.