You are on page 1of 1

Kaedah Kajian

Dalam kajian, kumpulan kami telah mengunakan perpustakaan, internet dan soal selidik untuk
menyokong maklumat kami yang dapat.
Pada masa rehat, kumpulan kami akan berbincang tugasan di perpustakaan Tunku Abdul Rahman
University College. Perpustakaan menpunyai maklumat yang lengkap dan segenap, supaya kami
mendapat banyak maklumat tentang Tamadun Melayu. Kami juga meminjam buku-buku untuk rujukan
semasa membuat tugasan kami.
Selain itu, kumpulan kami juga merujukan internat untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Kami
telah melayari laman web untuk memungut maklumat yang kami perlu. Dalam internat menpuyai banyak
maklumat yang salah, untuk mendapat maklumat yang betul, kami akan meneliti pelbagai maklumat dan
memilih makulumat yang sepatutnya.
Akhirnya, kami akses borang soal selidik kepada 20 responden. Kumpulan kami berbincang soal yang
ditanyakan selepas membaca Tamdun Melayu. Kami akan memberi borang soal selidik kepada orang
yang seperti pelajar, pekerja, pengangguran dan sebagainya. Soal selidik boleh membantu kami lebih
mengetahui tentang Tamadun Melayu dari orang yang berbeza.