You are on page 1of 6

KONOPLJA LECI KANCER I ZATO JE

ZABRANJENA, JER BI UNISTILA


FARMACEUTSKU MAFIJU Vestinet
U Srbiji godinje od raka oboli 33.000 ljudi, a 22.000 ih umre, to govori o potpunom
neuspehu zvanine medicine da ga izlei. Ali, godinja zarada od prodaje citostatika koji se
koriste u hemoterapiji je 5 milijardi dolara i stalno je u porastu, jer raste i broj
obolelih.Citostatici se i dalje koriste, iako unitavaju i zdrave elije, a ne samo elije
kancera. Re je o farmaceutskoj industriji kao industriji smrti. Farmaceutska mafija
zarauje na bolesti, na smrti, iako se zna da postoje prirodni lekovi koji su
specifini po tome to ubijaju samo kancerogene elije. Ovaj intervju sa Aleksandrom
Mitroviem Metanojom, magistrom psihologije, posveen je lekovitim svojstvima jedne biljke,
konoplje, koja se pokazala kao najefikasniji prirodni lek za kancer i mnoge druge bolesti. U
narednim razgovorima sa Metanojom bie razmotreni i drugi prirodni naini leenja kancera i
jo nekih oboljenja.
* Kada ste se upoznali sa lekovitim svojstvima konoplje?
- Moja tetka, koja ivi u Holandiji, kao strastveni pua obolela je od kancera plua. Jedan od
simptoma bio je i kaalj i iskaljavanje krvi. Srea u nesrei je bila to u Holandiji postoji
Institut koji prouava medicinsku upotrebu konoplje i to je u ovoj zemlji legalizovano
korienje ove biljke (kao i u pojedinim dravama u SAD, poput Kolorada). Po preporuci
prijateljice, poela je sa terapijom, sa pijenjem ulja koje je dobila od cvetnih vrhova i listova
enske biljke konoplje i na svoje i iznenaenje lekara za nekoliko meseci se u potpunosti
izleila! Prilikom ove terapije jedina nus-pojava je bio oseaj pospanosti, ali je taj oseaj bio
samo prirodni deo procesa leenja, prirodan nain da telo prikupi energiju u borbi sa boleu.
To je bio poetak mog interesovanja za medicinska svojstva konoplje. Kako je moje
istraivanje napredovalo, zapanjeno sam zakljuio da su postojali ne medicinski, ve
ekonomski razlozi da se gajenje i upotreba prirodne konoplje zabrani.
* Da li je svaka vrsta konoplje dobra?
- Ne. Postoje dve vrste konoplje: industrijska, sa veoma niskim sadrajem smole i THC
supstance (manje od 3 posto) i ona nije lekovita, i prirodna konoplja sa visokim sadrajem
smole i THC supstance (u cvetnim vrhovima enskih biljaka konoplje nalazi se i do 20-30
posto THC-a) koja upravo zbog toga ima lekovita svojstva. Postoje i dve vrste THC
supstance: industrijska THC dobijena hemijskim putem ne pokazuje lekovita svojstva koja
ima prirodna. THC supstanca dobijena iz enske vrste INDIJSKE KONOPLJE (indica) je
tradicionalni (narodni) lek za oko 600 bolesti. Pomou ulja od cvetnih vrhova i listova enske
biljke konoplje mogue je u potpunosti izleiti kancer koe, kao i druge vrste tumora to je
dokazano i u naunim studijama, a i linim iskustvom Rika Simpsona, Kanaanina koji je tako
sebe izleio od kancera koe konopljom; tu su i njegovi brojni pacijenti koje je besplatno
leio, sve dok mu nisu unitili zasade indijske konoplje.
Rik Simpson je izleio uljem od konoplje oko 1.500 ljudi prema sopstvenoj
evidenciji. Nauno je dokazano da THC suspstanca koja se nalazi u ulju od konoplje

(od vrhova i listova biljke) ubija kancerogene elije i moe u potpunosti da izlei
kancer! Ulje od vrhova i listova konoplje se ne moe nabaviti u Srbiji, izuzev ulja od semenki
konoplje koje ne moe da izlei rak zbog malog sadraja THC supstance, a kao takvo se
koristi kao dodatak prehrani. U Holandiji se ovo ulje moe kupiti po ceni od 2.000 dolara po
litru. Nedavno je Rik Simpson dobio ponudu od jedne farmaceutske kompanije, ali problem je
to farmaceutske firme ne mogu patentirati ma kakvo ulje od konoplje kao lek, jer njega
svako moe proizvoditi u kunoj radinosti i tako samog sebe izleiti od mnogobrojnih bolesti.
Takoe, prirodno ulje od konoplje sa visokim sadrajem THC supstance pokazalo se kao
najbolja krema za zatitu od sunanja. Sve to bi zapravo unitilo farmaceutsku
industriju u svetu. Zbog toga je gajenje konoplje zabranjeno odlukom Ujedinjenih
nacija. Jer, farmaceutskoj industriji nije u interesu da ljudi budu zdravi, budui da
ne zarauje na zdravlju, ve na bolesti. Otuda je farmacetuska industrija, zapravo,
industrija bolesti, a time i industrija smrti.
Napominjem ponovo da lekovito svojstva ima samo prirodni THC dobijen iz indijske konoplje,
a ne industrijske konoplje, a pogotovo lekovita svojstva nema
farmaceutski, hemijski sintetizovani THC.
* Da li postoje i drugi razlozi zbog ega je gajenje ove biljke zabranjeno i zbog
ega je ona kriminalizovana?
- Da, problem je u tome to bi masovno gajenje konoplje unitilo savremenu
industriju uopte.Zbog toga je Konvencijom Ujedinjenih nacija o narkotikim
sredstvima iz 1961. godine konoplja proglaena narkotikom opasnim po zdravlje
poput drugih, stvarnih narkotika kao to je heroin. Da stvar bude smenija, u
svetu umire 4 miliona ljudi godinje zbog posledica puenja, a cigarete nisu
zabranjene, a meni nije poznato da je ma i jedan ovek preminuo zbog korienja
konoplje.
Verovatno se s pravom pitate u kakvom ludom svetu ivimo, jer gde tu ima logike?
Za industriju je najvei problem to se od ove biljke dobija jeftinije i uinkovitije
gorivo za automobile koje ne zagauje atmosferu, kao i bioplastika koja je 10 puta
jaa od elika, iako je za 1/3 laka od elika. Henri Ford je nainio svoj prvi komercijalni
automobil od konoplje. Na Internetu se moe pronai snimak Forda kako ekiem pokuava
da razbije karoseriju od konoplje i u tome ne uspeva.
Zatim, time bi bila ugroena industrija plastike od nafte i toksinih otpadaka, koja
izaziva kancer. To su i razlozi zbog ega su industrijalci, uz podrku bankara koji su
bili pravi vlasnici industrije, zabranili ma kakvo sejanje konoplje u bilo kojoj dravi
sveta (odlukom Ujedinjenih nacija) iako su po zakonu koji je vaio u 17, 18. i 19. veku, a i za
vreme Drugog svetskog rata farmeri severne Amerike bili obavezni da seju konoplju zbog
njene industrijske i farmaceutske primene.
Za bankare i industrijalce problem je bio to svako moe da gaji konoplju, jer ova
biljka moe uspeti i na pustinjskom zemljitu, budui da obnavlja zemlju pa
pesticidi nisu potrebni, tako da bi farmaceutska industrija bila unitena, kao i
industrija nafte i derivata (kojom se danas kontroliu drave).
Isto tako, zabranom proizvodnje konoplje dolo je do planirane eksplozije
narkomanije pod kontrolom istih tih ljudi koji su to zabranili, to je uoljivo i iz injenice da
je proizvodnja opijuma u Avganistanu, od trenutka okupacije Avganistana od strane
Vaingtona, pod potpunom kontrolom CIA i MI5, porasla na 6.900 tona to donosi zaradu od

65 milijardi dolara pri emu njih nije briga to na taj nain unitavaju ivote 15 miliona
heroinskih zavisnika (od kojih se polovina nalazi u Evropi, Rusiji i Iranu, a to su, za divno
udo, drave koje Vaington eli, milom ili silom, da kontrolie i potini svojoj volji).
Ulje konoplje
* Od kada se ova biljka gaji i u koje svrhe?
- ovek od davnina gaji konoplju, a danas je jedini trenutak u istoriji oveanstva kada je to
zabranjeno. U ekoj je pronaeno glineno posue staro 26.000 godina sa otiskom ueta od
konoplje. Jo su stari Kinezi od ove biljke pravili konopce, hartiju i odeu, a spominje se i u
Atharva-Vedi.
Od konoplje je ak mogue proizvesti beton sa odlinim termoizolacionim
svojstvima.
Ona se moe koristiti i za izradu biorazgradive plastike, to bi dodatno ugrozilo
industriju smrti industriju nafte.
Od nje je Levi Straus nainio prve farmerice u XIX veku, koje su pre nekoliko godina na
aukciji prodate za 150.000 dolara. Dok je pamunu odeu lako otrcati i unititi, odea
od konoplje se pokazala neunitivom, to bi u velikoj meri ugrozilo tekstilnu
industriju, ako bi se od pamune preorijentisala na odeu od konoplje. Stare Biblije su bile
pisane na konoplji kao i Deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Drava. Ova biljka ne samo
da moe posluiti za izradu papira, ve i nametaja, ime bi se spreilo
unitavanje uma, a time i prirode od koje zavisimo...
I po tome vidimo koliko oni koji danas vladaju svetom, bankarski lihvari, mrze prirodu. A
zbog ega? Upravo zbog toga to je priroda Boija tvorevina. Prirodu ele zameniti
industrijom smrti i hemikalijama, a od oveka koga je Bog stvorio slobodnim ele
nainiti pokornog i poslunog roba. Otuda i savremena, namerno projektovana
ekonomska kriza koja ima cilj da uniti srednju klasu, izmea vere i rase u svetu
stvarajui tako uslove za Trei svetski rat, a potom i novi svetski poredak sa
jednom verom, i to verom u antihrista i satanu. A tim poretkom smrti, nesree i
neslobode bi upravljala uvek ista bankarska pseudoelita, sa krajnjim ciljem da u novom
vrlom svetu postoje samo pseudoelita i njoj podreeni, kontrolisani i posluni, to u krajnjem
smislu znai zombirani robovi.
* Zbog ega se vladari iz senke toliko plae konoplje?
- Zbog toga to bi nas ona uinila energetski nezavisnim od njihove industrije. Na zemljitu
veliine 60 puta 60 metara mogue je dobiti 1.800 litara etanola, a presovanjem semenki
konoplje (koje se mogu koristiti i kao kvalitetna hrana, jer sadre nezasiene masne
kiseline i esencijalne aminokiseline),uz dejstvo enzima, mogue je proizvesti 6.800
litara biodizel goriva za automobile, traktore, kamione i ostala prevozna sredstva. Godinje
za automobil je potrebno oko 1.800 litara goriva, a oko 3.800 litara je dovoljno za grejanje i
toplu vodu.
Na taj nain bi svako mogao biti ekonomski nezavisan, i to uz ouvanje prirodne
sredine slobodan, a ne rob.
Vie ne bi postajala zavisnost od lihvara i njihove industrije smrti. Ono to ohrabruje je da
Rusija uvia da je gajenje konoplje visoko profitabilno, budui da je mogue razne industrije
zasnivati na njoj. Direktor Federalne slube za kontrolu narkotika u Rusiji, Viktor Ivanov,
izjavio je na sednici Dravnog antinarkotikog komiteta prole godine da e uvoenje sorti

nenarkotike konoplje u proizvodnju u irim razmerama doprineti antinarkotikoj politici u


Rusiji. Ne treba zaboraviti da je na vrhuncu svoje proizvodnje ove biljke, SSSR proizvodio oko
80 posto konoplje u svetu.
Kada bi konoplja bila u slobodnoj upotrebi ovaj biznis sa fotosa ne bi postojao
To je jo jedan vaan razlog zbog ega su vladari iz senke odluili da u potpunosti
zabrane i kriminalizuju konoplju iako ona nije narkotik, niti se ak ni rekreativnim
uzimanjem moe ugroziti na ma kakav nain zdravlje, ak nasuprot konoplja je
lek za oko 600 bolesti.
To pokazuju brojne medicinske studije o njenoj lekovitosti. Ja sam dosad sakupio preko 800
medicinskih referentnih studija koje pokazuju tu izuzetnu lekovitost, po emu se moe
zakljuiti da jekonoplja panaceja (udotvorni, univerzalni lek) i da je to jedan od
razloga zbog ega je kriminalizovana.
Medicinskim studijama dokazano je da ak i uzimanje kanabisa dovodi do
povlaenja tumora, a da ne govorimo o efektu ulja od prirodne konoplje.
Prirodna konoplja sa visokim sadrajem THC-a uspeno moe izleiti i poboljati
stanje kod sledeih bolesti: multipla skleroze, kancera, hipertenzije,
ateroskleroze, dijabetesa, AIDS-a, glaukoma, depresije, epilepsije, migrene,
glavobolje, astme, svraba, skleroderma, jakih bolova, distonije, nesanice,
herpesa, munine i povraanja, ADHD poremeaja, narkotike zavisnosti,
Alchajmerove bolesti, bipolarnog poremeaja, opekotina, cistine fibroze,
hronine opstruktivne plune bolesti, ekcema, fibromijalgije, upalne bolesti creva,
Parkinsonove bolesti itd.
Dakle, prirodna konoplja sa visokim sadrajem THC-a nije nakrotik, ve ona lei narkotiku
zavisnost.
To je jedan od razloga zbog ega u vremenima kad se masovno gajila konoplja nije bilo
narkomanije kao masovne bolesti.
A to je i razlog zbog ega su oni koji danas vladaju zapadnjakim svetom, a koji
znatne prihode ubiraju od narkotikog trita koje kontroliu, odluili da zabrane
konoplju ne bi li napravili mesta za heroin, njihov omiljeni narkotik za masovno
sejanje smrti i smanjenje populacije.
Zato ova biljka nikako nije dobra za njihove ciljeve smanjenje populacije na zlatnu
milijardu, jer konoplja produava ivotni vek i jedan je od malobrojnih lekova od tekih
bolesti koje oni seju po svetu.
* Da li svako moe da pomogne sebi u bolesti i sam napravi lekovito ulje?
- Da, moe. Sledei recept za spravljanje ulja od prirodne konoplje sa visokim sadrajem
THC-a bi trebalo zapisati. ULJE OD CVETNIH VRHOVA I LISTOVA ENSKE BILJKE PRIRODNE
KONOPLJE, NAJBOLJE INDIJSKE KONOPLJE, SORTE INDICA, KORISTI SE NA SLEDEI NAIN:
Za kona oboljenja, kao i kancer koe, preporuuje se mazanje obolelog mesta prirodnim
uljem od konoplje sa visokim sadrajem smole i THC supstance. Potom se zavije namazano
mesto i tako ostavi 3 dana, a zatim treba skinuti zavoj, ponovo namazati i zaviti sledea 3
dana.
Na ovaj nain moe se u potpunosti izleiti kancer koe, a konzumiranjem ovakvog ulja od
cvetnih vrhova i listova enske biljke indijske konoplje (vrsta indica) i ostale bolesti, kao i

kanceri telesnih organa. Kod telesnih, organskih kancera treba popiti najmanje 60 mililitra
ulja u toku 90 dana. Posle ovog vremenskog perioda i najtei oblici kancera bivaju izleeni,
prema iskustvu Rika Simpsona.
LEKOVITO ULJE OD CVETNIH VRHOVA I LISTOVA ENSKE BILJKE PRIRODNE INDIJSKE
KONOPLJE se dobija na sledei nain, a prema recepturi Rika Simpsona. Poetni materijal:
500 grama kvalitetnih vrhova konoplje. Vi moete koristiti i samo oko 30g, a ova gramaa e
proizvesti oko 3 4 grama ulja. Koliina proizvedenog ulja varirae od vrste do vrste, ali sva
imaju neverovatan efekt u leenju.
1. Stavite potpuno osueni biljni materijal u plastinu posudu.
2. Natopite materijal rastvaraem. Mogu se koristiti razni rastvarai: 99procentni izopropilni
alkohol koji moete nai u lokalnim apotekama. Alkohol apsorbuje vie hlorofila iz biljnog
materijala, pa ulje napravljeno pomou alkohola ima tamniju boju, ali to ne smanjuje njegovu
potenciju za neki znaajniji postotak. Eter, nafta, butan i mnogi drugi rastvarai mogu
proizvesti uto ili prozirno ulje koje moda izgleda bolje, ali tamno ulje moe biti jednako
potentno. Ako je postupak izveden pravilno, u ulju nee biti ostataka rastvaraa, ili e ga biti
vrlo malo. Rik Simpson je konzumirao ulja proizvedena korienjem raznih rastvaraa tokom
8 godina bez tetnih posledica. Treba vam oko 8 litara rastvaraa da biste odvojili THC od
pola kilograma biljnog materijala; 500ml rastvaraa bi trebalo biti vie nego dovoljno za
odvajanje THC-a od 30g biljnog materijala.
3. Izgnjeite biljni materijal koristei isti (bez hemikalija) drveni tap ili neki slini alat.
4. Dodajte rastvara dok biljni materijal ne bude potpuno potopljen. Biljni materijal gnjeite
tapom. Dok to radite THC se odvaja od biljnog materijala u rastvara.
5. Radite to oko 3 minuta.
6. Prelijte meavinu ulja/rastvaraa bez biljnog materijala u drugu posudu. Upravo ste izvukli
oko 80 procenata THC-a iz biljnog materijala.
7. Drugo ispiranje Ponovo dodajte rastvara u biljni materijal i gnjeite ga jo 3 minuta da
izvadite preostalih 20 posto THC-a.
8. Prelijte meavinu ulja/rastvaraa u posudu koja ve sadri prvu meavinu
koju ste prethodno napravili.
9. Bacite biljni materijal iz kojeg ste upravo izdvojili THC.
10. Prelijte meavinu ulja/rastvaraa kroz filter za kafu u istu posudu.
11. Isparite rastvara (kuvanjem). Rik Simpson je primetio da iz posude za pirina
vrlo dobro isparava rastvor.
12. Dodajte meavinu u posudu do 3/4 zapremine. Dobro pazite da prostorija u kojoj se
nalazite bude izuzetno provetrena i ukljuite ventilator da oduvava pare rastvora. Pare su
vrlo zapaljive. Dobro se osigurajte da se nalazite podalje od areih elementa, grejalice,
iskre, cigarete, otvorenog plamena itd. To moe prouzrokovati poar.
13. Ukljuite grejno telo i namestite da se posuda jako greje.
14. Dodajte meavinu u posudu kako se nivo sputa, sve dok sva meavina ne
zavri u posudi.
Iza ratova stoji i farmaceutska mafija
15. Kada je sav rastvor gotovo ispario, dodajte par kapi vode u meavinu. Koliina vode koju
ete dodati zavisi od toga koliko ste imali biljnog materijala na poetku. Ako se proizvodi ulje
od pola kilograma dobrog biljnog materijala, obino se doda oko 10 kapi vode.

16. Kada je u posudi ostalo oko 25mm meavine ulja/rastvora, stavite


rukavice i lagano vrtite posudu (da se promea rastvor).
17. Vrtite posudu dok rastvor ne ispari. Par kapi vode pomae kod isparavanja ostatka
rastvora i donekle uva ulje od prejakog zagrejavanja. Temperatura ulja nikada ne bi smela
prei 140 stepeni C.
18. Stavite rukavice i uklonite ulje iz posude.
19. Oprezno prelijte ulje u manju istu metalnu posudu.
20. Stavite tu posudu na dehidrator ili na neki ureaj koji lagano greje, kao greja za kafu.
Moe potrajati nekoliko sati, ali e voda i rastvor ispariti iz ulja. Kada vie nama nikakve
aktivnosti na povrini ulja, lek je spreman za upotrebu.
21. Prelijte vrue ulje u bocu. Kada se ulje ohladi, postaje kao gusta mast. Neke vrste
konoplje proizvee vrlo gusto ulje. Za sve vas koji ete poeti da koristite ulje od konoplje
kao lek, evo par jednostavnih injenica: Ulje e sniziti krvni pritisak, i ako uzimate lekove
protiv visokog pritiska moda ete otkriti da vam oni vie nisu potrebni. Isto vai i za
dijabetiare. Rik Simpson je uoio da ulje od konoplje lei dijabetiare do tog nivoa da im
insulin vie nije potreban. U stvari, veina farmaceutskih lekova vie nije potrebna kada
osoba jednom pone koristiti ulje od konoplje. ini se takoe da kombinovanje ulja od
konoplje i veine ostalih prirodnih lekova ide vrlo dobro. Rik Simpson je dobio nekoliko
pisama od ljudi koji su probali da uzimaju ulje zajedno sa farmaceutskim lekovima i koji su
iskusili bol u stomaku i slino. Svi njihovi problemi su nestali kad su prestali da uzimaju
propisane lekove.
Prenela tekst preko vestinet http://www.vestinet.rs/pogledi/konoplja-leci-kancer-i-zato-jezabranjena-jer-bi-unistila-farmaceutsku-mafiju
VIDEO Bekstvo Od Leka Pria Ricka Simpsona
http://www.youtube.com/watch?v=cudiHYX5OhM
About these ads