You are on page 1of 3

Ngy 4/6 va qua, B Ti nguyn v Mi trng t chc L trao gii thng Mi

trng Vit Nam nm 2015 cho cc t chc v c nhn xut sc. Nng l mt trong 27
t chc c nhiu thnh tch trong cng tc bo v mi trng v vinh d nhn c gii
thng trong dp ny.
Trong hai nm gn y, 2013-2014 thnh ph Nng tp trung lnh o, ch o quyt lit
v c trng tm, trng im trn cc lnh vc, trin khai nhiu bin php khc phc kh khn,
thc y sn xut, kinh doanh, tp trung pht trin cc ngnh kinh t mi nhn, tng cng thu
ht u t, huy ng ngun vn, qun l cng tc u t xy dng c bn bo v, kim sot, n
nh th trng, m bo an ninh x hi v kp thi khc phc hu qu thin tai, ch trng cng
tc bo v mi trng, gii quyt nhiu vn ln v mi trng.

Ra qun dn v sinh bi bin ngy ch nht


ng Nguyn iu, Gim c S TN&MT nhn nhn C th thy nhng ch trng, chnh sch
bo v mi trng trong thi gian qua p ng c thc tin ca thnh ph, s quan tm
ca nhn dn v nhm hng n mc tiu xy dng Thnh ph mi trng. Nhng ch
trng y ng thi im, hp lng dn, c ng h nn to sc lan ta ln, mang li nhiu
thnh tu ng k.
>>> Nng tm cch gi v tr PCI
>>> M rng qung b du lch ti Hn Quc
S n lc ca cc ngnh v ton dn Nng trong cng tc bo v mi trng c th hin
ch tp trung x l cc im nng mi trng. C th ni, trong 2 nm 2013 2014, v c
bn, thnh ph gii quyt cc im nng mi trng ng l trnh ra.
Ton thnh ph c 5 khu cng nghip c h thng x l nc thi tp trung, t l u ni t
98%, nc thi sau x l c bn t yu cu. i vi vic qun l cht thi rn, UBND thnh
ph ban hnh quy nh Thu gom rc thi theo gi , n nay trin khai ti 41/41 tuyn ng
chnh, 3 khu dn c v c tuyn thu gom theo gi bng xe cun p. ngoi ra, trong iu kin
thiu nhiu yu t php l, UBND thnh ph cng ch o r sot v thng k c 1.800 l
t trng gy nhim mi trng, huy ng ngun lc thu dn v sinh, bn giao qun, huyn
qun l.
Cng vi , cng tc tuyn truyn, nng cao nhn thc, duy tr Phong tro Ngy ch nht
xanh sch p lun c thnh ph coi trng. Thng qua phong tro, cc vn mi

trng c gii quyt, v sinh mi trng sau bo, l c cng ng tham gia, gp phn to
dn thoi quan cho cng ng trong vic thc trch nhim vi mi trng.
T nhng n lc v kt qu , t nm 2011 n nay, Nng lin tc c quc t ghi nhn
cc danh hiu v bo v mi trng v ng ph bin i kh hu: Gii thng thnh ph bn
vng v mi trng Asean (2011), Thnh ph pht thi carbon thp (2012), gii thng phong
cnh thnh ph chu (2013), o th xut sc trong phong tro thi ua thnh ph xanh sch
p(2013), Nng tr thnh thnh vin ca chng trnh 100 thnh ph c kh nng chng
chu (2014). Nm 2015, thnh ph Nng ln u tin vinh d c B TN&MT trao tng
Gii thng Mi Trng Vit Nam. l du mc quan trng trong nm cui k ca giai on 2
(2011 2015) ca n Xy dng Nng Thnh ph mi trng.
ng Nguyn iu cng cho bit thm: Gii thng ln ny cng s lm tin cho giai on 3
(2016 -2020) trong tin trnh thc hin n Thnh ph mi trng. y l giai on thnh
ph tip tc xy dng thng hiu thc hin hiu qu cc m hnh pht trin th bn vng,
a hot ng nng nghip, du lch, dch v pht trin theo hng thn thin mi trng
Chnh nhng m hnh s gp phn gip Nng xy dng v gi vng thng hiu Thnh
ph mi trng trong tng lai.
Cng trong ngy 4/6, UBND qun Cm L t chc Hi thi truyn thng bo v mi trng trn
a bn qun nhm hng ng Tun l bin v Hi o Vit Nam nm 2015. Hi thi thu ht
ng o cn b chuyn trch mi trng, cn b t chc dn ph ca 6 phng trn a bn
qun tham gia vi cc phn thi: cho hi, trc nghim, tr li ch, thi ti nng, Ni dung
xoay quanh vn nhim mi trng ti cc khu dn c, php lut bo v mi trng, bin
i kh hu, nc sch v sinh mi trng, tiu dng c trch nhim vi mi trng, hn ch s
dng ti nilon, an ton thc phm,
Tin ang c: Hng ti mt thnh ph v mi trng