You are on page 1of 3

U23 Vit Nam xut hin trong thi

vo lp 10 mn ng vn
U23 Vit Nam xut hin trong thi vo lp 10 mn ng vn ca S Gio dc o
to Thnh ph H Ch Minh.

thi mn Ng vn vo lp 10 ca S Gio dc & o to (GD&T) TP.HCM nm


nay cp ti hai vn thi s c d lun quan tm trong thi gian gn y.
l vn ha thn tng v vn ha quc ca.
C th, trong cu 2, thi trch dn on vn: C nhng bn tr ch bit mi m
dn hnh thn tng khp ni; ch bit m chm trong s thch ca ring mnh
H u thy rng bn cnh h c nhng ngi ang v h m vt v, lo toan, c
nhng ngi dnh cho h bao nhiu yu thng, tru mn
Nhng bn tr y u bit rng h ang sng v cm ngay trong chnh gia nh
mnh.
thi yu cu th sinh: Vit bi vn ngn (khong 1 trang giy thi) trnh by suy
ngh ca em v vn trn.
Cn cu 1 ca thi trch dn mt on vn ly t mt t bo: lu lm ri ti
v c nh mi li xem U23 Vit Nam thi u bng seagame. Lc i tuyn ra
sn, ti xc ng khi quc ca Vit Nam vang ln. C nh ti cng ht theo d cc

con ti cha tht thuc nhng chng vn buc ba m phi t tay ln ngc cho
ging cc cu th. Lc ht quc ca, ti c mt cm gic tht kh t. Mt iu g
thing ling dnh cho T quc ang dng ln trong lng ti. Ht quc ca lm
cho ta c tinh thn mnh m, truyn cho ta kh th hng hc sn sng bc
vo trn u.

thi tuyn sinh lp 10 ca S GD & T TP.HCM. Cp nht im thi lp 10 nm


2015 ti y.
Khi i hc, ti c ht quc ca mi khi cho c. By gi ht li, trong ti vn
dng tro mt cm xc mnh lit. l nim t ho v tnh yu qu hng, t
nc. Xem xong trn bng , con ti li hi: Khi no Vit Nam na vy ba?
con cng ba m ht quc ca.

Ngoi cu hi u v ng php, cc mc sau, cc cu hi t vn quanh vn


ha quc ca: Tc gi c nhng cm xc g khi ht quc ca Vit Nam? Cho bit
ngha ca s vic c gia nh tc gi cng ht theo khi quc ca Vit Nam vang
ln? Em c nhn xt g v thc trng ht quc ca ca cc bn hc sinh trong nh
trng hin nay?
Sng nay (11/6), 80.000 th sinh ca H Ni v gn 78.000 th sinh ca TP.HCM
bc vo k thi lp 10 vi 3 mn: Ton, Vn v Ngoi ng.
Cc th sinh s d thi mn Ng vn vo sng 11/6; Ngoi ng chiu 11/6 v Ton
vo sng 12/6.
Theo ghi nhn ban u, thi mn Ng vn ca S GD&T TP.HCM v H Ni u
bm st chng trnh hc vi nhiu cu hi ngh lun x hi ph hp la tui th
sinh tham gia tuyn sinh THPT.