You are on page 1of 2

Nhn nh kt qu x s Min Nam

hm nay th 6 ngy 12-06


kt thc phin m thng kt qu xo so Mien Nam chiu qua chng ta c cc cp loto
c thng k nh sau:

Hm qua tip tc vi cc tnh sau c phin quay thng l xo so an giang, x s Bnh


Thun, v x s Ty Ninh. Xem li kt qu theo cc cp loto nh sau:

AN GIANG

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

8,
7,
8
9,
3,
6,

6
6, 5
9
9, 0
6, 8, 7

3
7
6

BNH THUN

TY NINH
9, 2, 8, 8

2, 9
8, 8, 8
5, 0, 3, 2

5, 2, 2, 0
5
3, 4

2, 0

7
3
0, 8
0, 0, 8

7, 7, 2, 7, 9
2, 9

Thng k soi cu kt qu chiu nay th 6 ngy 12-06

THNG K VIP X S VNH LONG


c bit:
Cu Loto VIP:
Loto Xin:
Loto v nhiu:
Loto lu khng v:
Kt qu x s Min Nam siu tc:

u 8 , ui 0
30-62
(30-62)(12-98)(64-25)(19-24)
34-21-75-19
25-50-46-77
Son DK XSMN gi 8985

THNG K VIP X S TR VINH


c bit:
Cu Loto VIP:
Loto Xin:
Loto v nhiu:
Loto lu khng v:
Kt qu x s Min Nam siu tc:

u 6 , ui 9
42-40
(42-40)(77-61)(01-25)(32-49)
97-76-91-01
71-86-99-59
Son DK XSMN gi 8985

THNG K VIP X S BNH DNG (xo


c bit:
Cu Loto VIP:
Loto Xin:
Loto v nhiu:
Loto lu khng v:
Kt qu x s Min Nam siu tc:

so binh duong)

u 1 , ui 9
83-91
(83-91)(22-52)(59-71)(85-87)
24-41-08-14
05-94-63-72
Son DK XSMN gi 8985