You are on page 1of 2

Nhn nh kt qu x s Min Bc hm nay th 6

ngy 12-06
Kt thc phin m thng chiu qua chng ta c cc cp loto c thng k nh sau. Cng
xem li trc khi n vi du doan xsmb chiu nay.

u s loto cha nhiu cp loto nht l 2, 4, 5, 7, 9. u 9 cha nhiu cp loto nht vi 5


cp loto. Trong c cp 90 v 2 nhy. Cp s gii x s c bit l 66. Kt thc phin m
thng chiu qua bn c phi l thnh may mn? c ci nhn khi qut hn v kt qu
xsmb chiu nay l mt s thng k soi cau xo so mien bac nh sau:

THNG K KT QU C BIT
Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Th 6

Th 7

CN

35615

08712

72096

49813

11164

85815

38673

34848

89316

90672

38066

39768

19460

21551

95378

38176

14493

53429

48571

80669

07844

46431

92947

85415

56983

44820

84075

64210

30191

32907

58268

00620

68375

20310

44195

14199

93043

08062

20906

44920

76663

52200

23026

41469

47944

47246

16856

83155

16661

45518

18637

16739

02178

17132

40740

41878

23184

08420

53295

86884

62027

80802

19566

Thng k cp loto v nhiu nht v t nht

Thng k kt qu x s Min Bc 10 ngy


10 cp s v nhiu nht:
Cp s

Xut hin

Cp s

Xut hin

52

6 ln

50

5 ln

23

6 ln

47

5 ln

87

6 ln

39

5 ln

21

6 ln

35

5 ln

58

5 ln

99

5 ln

10 cp s t xut hin nht:


Cp s

Xut hin

Cp s

Xut hin

14

0 ln

59

1 ln

34

0 ln

57

1 ln

72

0 ln

53

1 ln

96

0 ln

51

1 ln

98

0 ln

49

1 ln

THNG K VIP X S MIN BC


c bit:

u 6 , ui 1

Cu Loto VIP:

00-43

Loto Xin:

(00-43)(72-31)(43-40)(72-95)

Loto v nhiu:

18-17-41-21

Loto lu khng v:

34-96-72-98

Cu p nht trong ngy:

Son DK TKMB gi 8985

Chc cc bn may mn.


Xem thm: Kt qu xo so An Giang m thng th 5 hng tun.