You are on page 1of 1

Ibigay ang mga bansang kanluranin na

sumakop sa Asya?
Ilan sa mga ito ay ang mga bansang Portugal, Espanya, Estados Unidos, Netherlands,
France at Great Britain.
Bakit hindi nasakop ang bansang THAILAND ng mga kanluranin?

Ang kapangyarihang Europeo ay nagsimulang dumating noong ika-16 na siglo. Kahit na


malakas ang mga Europeo, ang Thailand ay nag-iisang bansa na hindi nasakop sa Timog
Silangang Asya. Ang dalawang pangunahing dahilan nito ay dahil ang Thailand ay may
matagal na pagpapasa ng mga mahuhusay na pinuno noong 1800 na nakayang gamitin ang
tensyon sa pagitan ng Pranses at mga Briton.
Noong 1932, isang mapayapang himagsikan ang nagresulta sa isang bagong monarkiyang
konstitusyunal. Noong digmaan, ang Thailand ay kakampi ng Hapon. Ngunit pagkatapos
ng digmaan, naging kakampi naman ito ng Estados Unidos. Ang Thailand ay nagkaroon ng
walang katiyakang pamahalaan, kaya't dumaan ito sa mga sunod sunod na kudeta, ngunit
natuloy din ito sa demokrasya noong 1980.
Mga unang ruta ng kalakalan sa Asya?
hilagang ruta-ay nagsisimula sa peking(ngayon ay beyjing).binabagtas ang
disyerto ng gitng asya,dumaraan sa mga lungsod ng sumarkand at
bokhara.
pangitlang ruta-ay pinaghalong pandagat at panlupang paglakbay.
timog ruta-ay paglalakbay pandagat sa simula hanggang katapusan.