You are on page 1of 3

Newton's laws of motion

Newton's laws of motion are three physical laws that together laid the
foundation for classical mechanics. They describe the relationship between a
body and the forces acting upon it, and its motion in response to said forces.
They have been expressed in several different ways over nearly three
centuries,[1] and can be summarized as follows:
1. First law: An object at rest remains at rest unless acted upon by a
force. An object in motion remains in motion, and at a constant
velocity, unless acted upon by a force. [2][3]
2. Second law: The acceleration of a body is directly proportional to, and
in the same direction as, the net force acting on the body, and
inversely proportional to its mass. Thus, F = ma, where F is the net
force acting on the object, m is the mass of the object and a is the
acceleration of the object.
3. Third law: When one body exerts a force on a second body, the
second body simultaneously exerts a force equal in magnitude and
opposite in direction to that of the first body.
The three laws of motion were first compiled by Isaac Newton in his
Philosophi Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of
Natural Philosophy), first published in 1687.[4] Newton used them to explain
and investigate the motion of many physical objects and systems.[5] For
example, in the third volume of the text, Newton showed that these laws of
motion, combined with his law of universal gravitation, explained Kepler's
laws of planetary motion.
SALAWIKAIN
Ang mga salawikain[1][2], kawikaan[1], kasabihan[1], wikain[1], o sawikain[1] ay mga
maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa
ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng mga karunungan.
Salawikain:Pagkahaba-haba man ng prusisyon, sa simbahan din ang tuloy.
-Kahulugan: Sa tinagal-tagal man ng samahan ng magkasintahan, sa bandang huli ay
humahantong din ito sa kasalan.
-Salawikain: Ang taong nagigipit, sa patalim man ay kumakapit.
-Kahulugan: Ang taong nagigipit kung minsan ay napipilitang gumawa ng mapangahas na
bagay na maaaring maging dahilan upang lalu lamang siyang magipit. Halimbawa, ang
taong may mabigat na pangangailangan ng pera ay nagagawang mangutang ng patubuan,
tulad ng five-six, na nagiging dahilan upang lalu pa siyang mangailangan ng pera.
KAWIKAAN
Ang kawikaan,kasabihan at salawikain ay mga kasabihan na may malalim na kahuluganat
nagbibigay patnubay at payo sa ating pangaraw-araw na pamumuhay isinasaad sa mga
maiikling pangungusap lamang subalit ang mga ito ay makahulugan at makabuluhan.

1. KAWIKAAN 3:5 " Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang
manalig sa iyong sariling kaunawaan:"
2. KAWIKAAN 3:13 "Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang tao
na nagtatamo ng kaunawaan."

KASABIHAN

Ang kasabihan ay bahagi na ng kulturang Pilipino. Ito ay ipinasa sa atin ng ating


mga ninuno, ang kasabihan ay nagbibigay ng paalala at mabutiing aral sa atin.
Kung ano ang itinanim, siya rin ang aanihin.
Kung ano ang ginawa mo sa kapuwa ay kadalasang ganun din ang
gagawin sa iyo. Halimbawa, kung naging matulungin ka sa kapuwa
mo ay tutulungan ka rin nila.
Kung ano ang puno, siya rin ang bunga.
Ginagamit sa paghahambing ng anak sa kanyang mga magulang.
Sapagkat ang mga magulang ang humuhubog sa pagkatao at paguugali ng anak, ang anak ang nagiging larawan ng pagkatao at paguugali ng kanyang mga magulang. Ang mabuti (o masamang) anak, ay
karaniwang ibinubunga ng mabuti (o masamang) mga magulang.

BULONG
Ang bulong ay isang matandang katawagan sa orasyon ng mga sinaunang tao sa kapuluan
ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang salitang ito ay may iba nang kahulugan sa wikang Tagalog
ng Maynila, subalit nanatili pa rin ang tunay na pakahulugan nito sa ilang mga lalawigan sa
Katagalugan, Kabisayaan at Kabikulan. Isang panalangin ang bulong binuhay dahil sa
pagnanais na makamtan ang isang pangyayari o pagbabago sa hinaharap na mga
pangyayari sa kapalaran. Mga halimbawa ng uri ng bulong na nagtataboy ng masasamang
diwa o maligno ay ang Xristac Ortac Aminatac at " umalayu deketam e pesan a ore ni
kamalotan de tabiang ni makedepat".
1.Tabi, tabi po, Ingkong.
2. Makikiraan po lamang.
BUGTONG
Ang bugtong, pahulaan, o patuturan ay isang pangungusap o tanong na may doble o
nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang
bugtong).[1] May dalawang uri ang bugtong: mga talinghaga (o enigma, bagaman tinatawag
ding enigma ang bugtong), mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o maalegoryang wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para sa
kalutasan, at mga palaisipan (o konumdrum), mga tanong na umaaasa sa dulot ng
patudyong gamit sa tanong o sa sagot.
1. Maikling landasin, di maubos lakarin. ANINO (SHADOW)
2. Hindi hayop, hindi tao, pumupulupot sa tiyan mo. sinturon (belt)
3. Dala mo dala ka, dala ka ng iyong dala. sapatos (shoes)

4. Maliit pa si Kumpare, nakakaakyat na sa tore. langgam (ant)