You are on page 1of 2

Tm st chua ngt nng hi hp

dn ngon cm
Tm st chua ngt thm mi tm v cc nguyn liu, c v chua ngt va n,

mu nc st c chua ha quyn vi nhng con tm mu hng nht tht ht


mt.

Cng nhau hc cch lam banh kem v lm bnh cc loi khc


nhau tip i c nh.

Nguyn liu lm tm st chua ngt:


Tm to: 500g
C chua: 200g
X lch: 300g
Rau mi: 100g

Hnh kh: 2 c
Ti kh: 1 c
Bt ao: 2 tha
Du n
Gia v: Nc mm, mui, ng, m chnh, dm, ht tiu.

Cch lm tm st chua ngt:


C chua b ht, thi ht lu.
Hnh, ti kh bc v, bm nh.
Tm ti ra sch, bc v, b u, rt ch en. p tm vi mt cht mui,
ht tiu v hnh bm nh.
un nng gi du n ri cho tm vo chao qua, vt ra ro du. Gn bt
du n trong cho ch li mt t, cho ti bm vo phi thm ri c chua vo
xo chn. Cho nc vo un si vi pht c chua thnh bt.
Nm nc mm, mui, m chnh, ng, dm v chua ngt va n. Ha bt
ao vi mt cht nc ri vo, khi nc st hi snh li th bn cho tm vo
un si khong 2-3 pht, tt bp.
Cho tm st chua ngt ra a su lng, rc hnh l thi nh, tiu, rau mi,
n nng km vi rau x lch.
Chc cc bn ngon ming vi mn tm st chua ngt nh!