You are on page 1of 8

Balanced scorecard

(balansirana lista merila)


kao novi strategijski
menadment sistem

BSC
Izrada BSC moe pomoi menadmentu da
poveu tekue akcije sa ciljevima u
budunosti
Kaplan, Norton

Prevoenje vizije i strategije:4


perspektive

Upravljanje strategijom: 4
procesa

Strategija kao revolucija

nova menadment
paradigma

Nova menadment
paradigma
Nema nikakvih dilema: heroji i pobednici bie
kompanije koje uivaju u promenama, umesto da ih
se plae
Jack Welch CEO General Electrica
ta god napravili, najbolje to moete da uradite je
da ga spalite do temelja svakih nekoliko godina...
U svetu u kome je neuveno postalo normalno, u
ludom svetu, stabilne, razumne organizacije
nemaju smisla
Tom Peters

Putevi za revoluciju u
industriji(grani)
Ponovno osmiljavanje proizvoda ili usluge:
-Radikalno poboljanje
-Odvajanje funkcije i forme
-Postizanje radosti korienja
Redefinisanje trinog prostora
-Probijanje granica univerzalnosti
-Tenja za individualnou
-Poveanje pristupanosti (dostupnosti)
Ponovo povlaenje(iscrtavanje) industrijskih
granica
-Reskaliranje industrija (grana)
-Sabijanje lanca nabavke
-Upravljanje konvergencijom

Hamel-ovi principi za
kreiranje strategije kao
revolucije
I Strategijsko planiranje nije strategija
II Stvaranje strategije mora da bude subverzivno
III Oni koji usporavaju razvoj su na vrhu
IV Revolucionari postoje u svakoj kompaniji
V Promena nije problem, angaovanje jeste
VI Pravljenje startegije mora biti demokratsko
VII Bilo ko moe biti aktivista strategije
VIII Bez posveenosti nema revolucije
IX Pristupi kreiranju strategije od vrha ka dole
i od dna prema gore nisu alternativni
X Ne moete videti kraj od poetka