You are on page 1of 8

Ci tha xo nm thanh nh ngt

mt a cm
Rau ci tha xo nm s dng du ho l mt mn n chay d ch bin,

hng v thm ngon ngt mt hi ha, va thch hp cho ba cm hng ngy


m cng c th dng cho cc ba tic gip cn bng bi b vitamin cng hay.

Nu n khng h kh, hy cng cc mn n ngon d lm bin tu


vi cch kho tht ngon nht vi mu sc hng v hp dn, mn
tht kho tu v cng n gin nhng khng phi ai cng lm c.

Nguyn liu lm mn ci tha xo nm:

300g ci tha
20g nm
Gia v: 15ml du ho, mui, ng

Cch lm ci tha xo nm:


Bc 1:

Rau ci tha nht b l gi, ra sch. t mt ni nc si vi cht du n, cho


rau ci tha vo luc cho chn. Khi luc bn cho thm cht mui rau c
m .

Bc 2:

Nm ngm n ri ct nh. Cho nm vo 1 ni nc si trn s ri vt ra, ro.

Bc 3:

Lm nng cho, cho du ho vo. Cho nm vo xo chn, nm o u mu du


ho.

B 4:

Nm nm thm vi mt cht t ng, o u ri tt bp.


By ci tha ra a, cho nm vo gia, ri thm nc xt du ho n chung.

Thnh phm:

Ci tha xo nm cch lm kh n gin, hng v thanh ngt hi ha. Mt a


rau ci xo nm s gip cn bng vitamin cho ba cm gia nh bn y.
Chc cc bn thnh cng!