Panahon ng Aktibismo ‡ ‡ ‡ ‡ Ang panitikan sa panahong ito ay karaniwang Aktibista Sosyal-realista (social realist: sumasalamin sa lipunan) Tumatalakay

sa mga suliraning panlipunan (kawalan ng lupa ng mga magsasaka, mababang sahod ng mga manggagawa, rebelyon sa kanayunan, katiwalian sa pamahalaan atbp.) Mapanghimagsik

‡

Mga Tula ‡ Mga Duguang Plakard [mahabang tulang alay sa mga demonstrador na pinatay sa Mendiola] ni Rogelio Mangahas Ang Burgis sa Kanyang Almusal [pagtuligsa sa kawalang-pakialam/insensitivity ng mga middle class sa karukhaan ng taumbayan] ni Rolando S. Tinio

‡

Mga Tula ‡ ‡ ‡ ‡ Tata Selo [iba pa sa maikling kwento] ni Romulo Sandoval Ang Mga Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz ni Jose Pete Lacaba May Bango Ang Awit ng Rebolusyon ni P.T. Martin Elehiya sa Isang Rebelde ni Virgilio Almario

Mga Nobela ‡ ‡ ‡ ‡ Daluyong ni Lazaro Francisco Luha ng Buwaya ni Amado V. Hernandez Dugo sa Bukang-Liwayway ni Rogelio Sicat Sa Mga Kuko ng Liwanag ni Edgardo Reyes

Mga Maikling Kuwento ‡ ‡ ‡ ‡ Banyaga ni Liwayway Arceo Impeng Negro ni Rogelio Sicat Tata Selo ni Rogelio Sicat Ang Kamatayan ni Tiyo Samuel ni Efren Abueg

‡ ‡

Servando Magdamag ni Ricky Lee Isang Araw sa Buhay ni Lazaro ni Jose Rey Munsayac

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful