PELAJARAN 7 DAYA SALING TINDAKAN ANTARA KONDUKTOR BERARUS DENGAN MEADAN MAGNET KEKAL (HUKUM TANGAN KIRI

(a) Pendahuluan Suatu konduktor lurus yang membawa arus menghasilkan medan magnet disekelilingnya.Suatu konduktor lurus yang membawa arus diletakkan pula dalam suatu medan magnet kekal akan mengalami suatu daya.Daya ini merupakan saling tindakan medan magnet yang dihasilkan oleh konduktor lurus yang membawa arus dengan medan magnet kekal. Arah daya ini boleh ditentukan oleh Hukum Tangan Kiri Fleming. (b) Hukum Tangan Kiri Fleming Susun jari telunjuk,jari hantu dan ibu jari tangan kiri berserenjang antara satu sama lain.Jika arah jari telunjuk menunjukkan arah medan (U ⇒S),jari hantu menunjukkan arah arus ( + ⇒ -) ,maka ibu jari akan menunjukkan arah daya (gerakan). (c) Eksperimen untuk mentahkik Hukum Tangan Kiri Fleming.

Hidupkan arus. Didapati dawai pendek bergerak ke … ……………….. Dawai pendek bergerak kerana berlaku daya saling tindakan di antara konduktor berarus dengan medan magnet. Disebabkan arah medan dari U ke S,arah arus dari + ke - ke dalam kertas maka arah daya adalah ke…… …….. Oleh itu Hukum Tangan Kiri telah ditahkikkan. (d) Medan lastik Medan lastik ialah medan gabungan samada (i) medan yang dihasilkan oleh konduktor lurus yang berarus dengan medan magnet kekal atau (ii) medan yang dihasilkan oleh dua konduktor lurus yang berasingan dan berarus. Penghasilan medan lastik boleh dijelaskan secara gambarajah berikut:Medan lastik jenis (i) : Sama arah melasik dan bertentangan arah saling membatal.

Jika gegelung yang berarus terletak dalam medan magnet kekal medan lastiknya adalah seperti berikut:-

Medan lastik jenis (ii) : Sama arah mengalami daya tolakan dan bertentangan arah mengalami daya tarikan. Bagi medan lastik yang dihasilkan dua konduktor lurus yang berarus,bentuk medan bergantung samada daya tarikan dan daya tolakan yang dihasilkan.Contoh medan itu adalah seperti berikut:(a)

(d) Aplikasi medan lastk Di antara aplikasi alat yang menggunakan medan lastik ialah motor elektrik dan meter gegelung bergerak.

TUTORI

(b)

1 Berdasarkan rajah di atas apabila suis dihidupkan,ke arah manakah rod loyang akan bergerak. 2 Satu wayar lurus diletak tegak dalam satu medan magnet kuat yang ufuk.Arah medan magnet itu ialah dari barat ke timur.Apabila arus elektrik yang kuat dialirkan

ke bawah melalui wayar itu,wayar itu akan bergerak ke arah A C Utara Timur B D Selatan Barat

daripada kertas.Ke arah manakah dawai kuprum bergerak?

. 5 Suatu arus elektrik mengalir melalui satu dawai lurus yang diletak dalam suatu medan magnet seperti pada rajah di atas.Ke arah manakah dawai itu akan bergerak?

3 Berdasarkan rajah di atas,apabila suis dihidupkan,ke arah manakah rod logam akan bergerak?

6 Rajah(a) menunjukkan medan magnet yang terhasil di sekitar satu konduktor lurus yang mengalirkan arus.Rajah(b) menunjukkan satu medan magnet kekal. Apabila kedua-duanya bertindih,gambar rajah yang menunjukkan medan paduannya adalah

4 Seutas dawai kuprum disambungkan kepada litar dan dawai diletakkan di antara dua bar magnet seperti pada rajah.Apabila suis dihidupkan,arah mengalir keluar

8 Rajah menunjukkan dua dawai selari M dan N menembusi sekeping kadbod yang membawa arus dalam arah yang sama.Antara berikut yang manakah menunjukkan corak medan magnet yang dihasilkan pada kadbod?

7 Rajah menunjukkan garis daya apabila konduktor P dan konduktor Q membawa arus mengalir melaluinya.Yang manakah antara berikut adalah benar mengenai aliran arus konduktor P dan konduktor Y masing-masing. P Masuk ke dalam kertas Masuk ke dalam kertas Keluar daripada kertas Keluar daripada kertas Q Masuk ke dalam kertas Keluar daripada kertas Keluar daripada kertas Masuk ke dalam kertas 9 Rajah menunjukkan dua dawai selari M dan N menembusi sekeping kadbod. Dawai M disambung kepada bekalan arus terus manakala dawai N disambung dengan satu perintang.Antara berikut yang

A B C D

manakah menunjukkan corak medan magnet yang dihasilkan pada kadbod?

11 Rajah menunjukkan dua dawai disambungkan kepada bekalan arus.Antara berikut yang manakah corak medan akan dihasilkan?

10 Rajah menunjukkan arus terus yang mengalir dalam satu gegelung yang terletak dalam satu medan magnet.Apakah terjadi kepada gegelung dawai? A B jam C berputar ikut arah lawan pusingan jam D bergetar terus pegun berputar ikut arah pusingan

12 Seutas dawai membawa arus keluar dari kertas.Corak medan magnet di sekeliling dawai adalah, 14 Antara alat berikut yang manakah beroperasi berdasarkan prinsip medan lastik? A motor elektrik penjana elektrik C transformer elektrik B D loceng

15 Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengkaji kesan medan magnet terhadap rod kuprum yang membawa arus elektrik. (a) Pada rajah,tanda dan labelkan dengan B arah medan magnet (b) Apabila suis dihidupkan,rod kprum itu diperhatikan bergolek di atas landasan kuprum.Pada rajah (i) tanda dan labelkan dengan I arah aliran arus dalam rod kuprum itu (ii) tanda dan label dengan F arah gerakan rod kuprum itu.

13 Sebuah bateri mengalirkan arus melalui dua solenoid seperti pada rajah di atas. Antara berikut yang manakah corak medan magnet terhasil pada P?

(c) Terangkan bagaimana gerakan rod kuprum itu dihasilkan. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (d) Reostat dilaraskan supaya rintangannya dikurangkan.Terangkan perubahan kepada gerakan rod kuprum itu. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (e) Bateri dalam litar itu digantikan dengan satu bekalan arus ulangalik yang mempunyai voltan yang sama. (i) Apabila suis dihidupkan semula, apakah yang diperhatikan pada rod kuprum itu. ................................................. ................... (ii) Nyatakan sebab bagi (e)(i). ................................................. ................... ................................................. ................... (f) Nyatakan dua alat yang beroperasi berdasarkan prinsip seperti pada rajah di atas. ................................................. ...................

................................................. ...................

16 (a) Rajah di atas menunjukkan dua hujung magnet kekal masing-masing berkutub utara dan selatan.Pada rajah di atas lukiskan corak medan magnet di antara kutub utara dan kutub selatan.

(b) Rajah di atas menunjukkan keratan rentas dua konduktor masing-masing mengalirkan arus,I,masuk ke dalam dan keluar dari permukaan kertas. Pada rajah di atas,lukiskan corak medan magnet yang dihasilkan oleh arus,I.

17 (a) Nyatakan Hukum Tangan Kiri Fleming. Seterusnya huraikan satu eksperimen untuk mentahkik Hukum Tangan Kiri Fleming. (b) Apakah yang dimaksudkan dengan medan lastik.Dengan bantuan gambar rajah terangkan bagaimanakah medan lastik terhasil?

Dua konduktor yang menghasilkan arus I diletakkan dalam medan magnet kekal seperti pada rajah di atas.Saling tindakan antara medan magnet kekal dengan medan magnet dari konduktor yang mengalir arus akan menghasilkan medan lastik.Pada rajah di atas, (i) lukiskan corak medan lastik terhasil (ii) tandakan arah daya yang terhasil pada kedua-dua konduktor itu. (d) Nyatakan dua cara yang boleh digunakan untuk menambahkan daya yang terhasil pada kedua-dua konduktor itu. ....................................................... ...................... ....................................................... ...................... (e) Namakan satu kegunaan prinsip saling tindakan antara medan magnet kekal dengan medan magnet dari konduktor yang mengalirkan arus. ....................................................... ......................

(c)