Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

Pensja arcybiskupa Skworca PKN38 PDO139 Zniweczona Rzeczywistosc von

Stefan Kosiewski ZECh CANTO DXXXI
Geschrieben von europäisches magazin (») 13 czerwca 2015 in der Kategorie Der Bischof,
gelesen: 38x
http://shoud.io/17751
patrz: Sląski Fundusz Zadośćuczynienia PKN23 ZR von Stefan
Kosiewski CANTO CDXCIV ANNO DOMINI 2015
...Fundusz Zadośćuczynienia ma we wypadkach grzechu wołającego o
pomstę do Nieba, w którym Katechizm Kościoła św. mówi jasno o
konieczności podjęcia działania naprawczego, pomóc zrealizować obowiązek, leżący na
złoczyńcy, zadośćuczynienia na tej Ziemi, jak wołał obwołany przez Bergoglio świętym Jan
Paweł II na wiecu religijnym we Warszawie: na tej Ziemi, na której TW Dąbrowski, ks.
Arcybiskup Skworc otrzymuje wciąż pensję Arcybiskupa Katowic...
Pensja arcybiskupa Skworca PKN38 PDO139 Zniweczona Rzeczywistosc von Stefan
Kosiewski ZECh CANTO DXXXI Veröffentlicht am 13. Juni 2015

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

Veröffentlicht am 13. Juni 2015

Ryszard Raminiak Taki fundusz jest zbędny. Jest możliwość domagania się
zadośćuczynienia składajac pozew w sądzie. Adwokaci chętnie podejmują się
takich spraw i to bez pobierania opłaty wstępnej za swoje wynagrodzenie. Sumy
zadośćuczynień rosną. 5 godz.

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

Stefan Kosiewski @Ryszard Raminiak – Szanowny Panie, dziękuję za wpis,
którym zasmucił mnie Pan ale i i zmusił do wyjaśnienia, że ja nie jestem
rzecznikiem adwokatów żydowskiego pochodzenia etnicznego w Polsce, do
których kolejki rosną tak samo, jak opłaty za pracę mecenasa Giertycha,
Dubienieckiego, córki po Lechu Kaczyńskim itp., na które to sumy nie stać składać
się osieroconego synka kilkuletniego po Dawidzie zastrzelonym 2 maja 2015 r. na
boisku piłkarskim w Knurowie. Przy czym należy mieć na uwadze, iż klient
adwokata płaci na wejściu do kancelarii z ryzykiem, że adwokat może przegrać
sprawę, którą ma prowadzić przeciwko systemowi państwa, któremu sam
zawdzięcza wiele, łącznie ze swoją pozycją w korporacji.
To jeden aspekt, przejdźmy do
drugiego: jeżeli chodzi o mnie,
to ja w odróżnieniu od ks.
Arcybiskupa Katowic nic nie
zawdzięczam porozumieniu w
Magdalence 1989 r. zawartemu
przez Kościół Rzymskokatolicki,
kierowany naówczas przez
Karola Wojtyłę z Wadowic a
reprezentowany przez
Episkopat w Polsce, kierowany
przez Józefa Glempa, pod
dyktando Wojciecha
Jaruzelskiego (TW Wolski/ KGB)
przez Kiszczaka (nie jest
jeszcze znany pseudonim w
KGB, ani prawdziwe nazwisko
tego oficera kontrwywiadu
Ludowego Wojska Polskiego,
prowadzącego młodego
Jaruzelskiego w swoim czasie).
Ks. Wiktor Skworc prowadzony
był w młodości kleryka jako TW
Dąbrowski, przynajmniej tyle
doczytał się śp. Kazik Switoń w
aktach udostępnionych mu
życzliwie przez Oddział IPN w
Katowicach. Mnie, po krzykach
na miejscu, pismach do
Warszawy, itd. udostępniono
jedynie akta jednej tylko
operacji Służby Bezpieczeństwa
przeciwko mojej
osobie twierdząc, że nie ma
innych materiałów. Ja mam
podstawy, by twierdzić, czy też uważać inaczej.

Szanowny Pan jest prowadzony dzisiaj przez ZUS; czy wszyscy Polacy
pokrzywdzeni drastycznie przez ZUS mają za Szanownego Pana radą udać się do
ZUS po zaświadczenia wyrządzenia im krzywdy przez ZUS i po opłaty na
adwokatów jak również po wycenę krzywdy i strat, aby dojść tym sposobem do
określenia wysokości zadośćuczynienia, które ZUS winien zapłacić, żeby osoba
kierująca ZUS mogła stanąć w bramie, w obliczu Sprawiedliwego z podniesioną

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

głową? A jeśli ZUS nie będzie miał interesu w tym, żeby pomóc ofiarom działania
ZUS? Tak samo, jak etnicznego pochodzenia żydoskiego TW Dąbrowski, ks.
Arcybiskup Skworc nie ma interesu w tym, żeby stanąć przed Panam Bogiem z
Polakami pokrzywdzonymi i krzywdzonymi nadal przez żydokratyczny system
apartheidu kryptosyjonistycznego.

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

Proponowany przeze mnie Fundusz Zadośćuczynienia ma we wypadkach grzechu
wołającego o pomstę do Nieba, w którym Katechizm Kościoła św. mówi jasno o
konieczności podjęcia działania naprawczego, pomóc zrealizować obowiązek, leżący na
złoczyńcy, zadośćuczynienia na tej Ziemi, jak wołał obwołany przez Bergoglio świętym Jan
Paweł II na wiecu religijnym we Warszawie: na tej Ziemi, na której TW Dąbrowski, ks.
Arcybiskup Wiktor Skworc otrzymuje wciąż pensję Arcybiskupa Katowic, a być może
jeszcze i dodatki i sorty mundurowe za zasiadanie w Komisjach Episkopatu,
ezoterycznych obediencjach, itd. Na marginesie znajdując się: czy wiadomo może Panu,
ile wynosi w Polsce pensja, lub emerytura arcybiskupa? Informacja na ten temat
potrzebna jest do ustalenia wysokości odszkodowania równoważnego tej bezczynności.
Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://shoudio.com/user/sowa/status/17751
Przed chwilą
15 godz.

Tomasz Sadza Póki co Paweł Kukiz nie daje nikomu żadnych
pełnomocnictw i upoważnień do działania w swoim imieniu. Nawet Pan Piotr
Rybak który ostro działa z Oburzonymi nie dostał (jeszcze ?) takich
upoważnień. Dlatego każdy kto robi, zakłada, organizuje grupy, struktury i inne
zgromadzenia robi to na własną rękę.· 2 godz.

Stefan Kosiewski @Tomasz Sadza –
Kukiz także wysoce nieodpowiedzialnie, po
dyktatorsku, bardziej niż Hitler, czy Stalin,
zapowiada, że tylko on, jednoosobowo
będzie wyznaczał osoby mające prawo
ubiegania się z listy JOW do Sejmu i
Senatu, które mogą się później same
zamknąć na rozkaz Heroda Kukiza
https://www.spreaker.com/…/pieknomasonskie-kukiz…

o
Piekno masonskie Kukiz
PDO122 PKN29 DIX Piekno masonskie oraz
Kukiz ma kiepele do… spreaker.com· Przed
chwilą

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

Stefan Kosiewski udostępnił post na osi czasu użytkownika Lech
Klekot. 16 godz. · Sląski Fundusz Zadośćuczynienia PKN23 ZR von
Stefan Kosiewski CANTO CDXCIV ANNO DOMINI 2015 Czy zastrzelony
przez Policję w Knurowie na Górnym Slasku Polak został już po katolicku
pogrzebany? Czy Arcybiskup Katowic, ks. Skworc odprawił Mszę św. za
spokój duszy zastrzelonego miłośnika lokalnego sportu? Czy

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

zadośćuczyniono po katolicku za grzech odebrania życia człowiekowi?
Gdyby Kandydat Kukiz chciał Arcybiskupa Katowic zainteresować
zgłoszonym przed kilku laty przeze mnie na piśmie Wojewodzie Sląskiemu
(byliśmy w tej sprawie m.in. ze śp. Kazikiem Switoniem w gabinecie
Dyrektor Wojewody Pietrzykowskiego; relacja i dokumentacja w internecie),
to Arcybiskup Skworc, prowadzony przez SB jako TW Dąbrowski i obecny
Wojewoda Sląski mogliby przecież wrócić do mojej propozycji utworzenia
Sląskiego Funduszu Zadośćuczynienia; Rodziny ofiar nieludzkiej
działalności państwa mają prawo oczekiwać odpowiedzialności od
złoczyńcy. Kościół z Narodem na złe i dobre, nie zaś tylko w dniu wyborów
politycznych, które nie sprzyjają wszak jedności Narodu z Kościołem.
To nie jest apelowanie o wlączenie do kampanii wyborczej bolesnego
tematu smierci czlowieka. O wiele więcej, jest to pytanie na czasie: czy
potrafimy, jako Polacy i Katolicy zgodnie i ze zasadami cywilizacji
chrześcijańskiej odpowiadac w Europie XXI w. godnie na wyzwania
polityczne dużego wymiaru? Czy Miłosierdzie jest zadaniem moralnym
Człowieka na Tej Ziemi, czy uznajemy je za domenę transcendentnego
Pana Boga?
Pozdrawiam serdecznie: Szczęść Boże dobrej pracy, Glück auf!
Z Panem Bogiem
https://shoudio.com/user/sowa/status/17612
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2015/05/06/
Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
http://sowa.quicksnake.es/…/Na-chetnego-PDO112-Ogrod-Frasze…

https://de.scribd.com/…/Piersi-Kukiza-rejestr-wplat-KWW-Bez…
Stefan Kosiewski lubi link. Sląski Fundusz Zadośćuczynienia PKN23 ZR
von Stefan Kosiewski CANTO CDXCIV ANNO DOMINI 2015
Czy zastrzelony przez Policję w Knurowie na Górnym Slasku Polak zost…
Zobacz więcej
rejestr wplat KWW Bezpartyjni Samorzadowcy PDO138 HERODY/ Herodenspiel
von Stefan Kosiewski Akt… sowa.quicksnake.at
Veröffentlicht am 13. Juni 2015
Stefan Kosiewski c/o: OSWIATA Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main
An: Bischöfliches Offizialat Limburg,
K1312
Frankfurt am Main, 21.05.2015
Widerspruch
Sehr geehrter Herr Dr. Jansen,
in den Bemerkungen vom 7.Mai 2015
gibt es keine „zitierte Partei- und/oder
Zeugenaussage”, weshalb ihre
Belehrung unzutreffend und falsch ist.
Die Bemerkungen vom 7. Mai sind in

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

zwei unleserlichen Sätzen auf zwei Seiten als ein Bewusstseinsstrom, oft fälschlich mit
dem inneren Monolog gleichgesetzt, gefasst; als ein Magister der polnischen Philologie,
Lehrer, Journalist und Schriftsteller befürworte ich einen ordentlichen und sachlichen Still
im amtlichen Schriftverkehr.
Dr. Majewski ist kein Arzt, er schreibt aber von „Geisteskrankheiten und psychischen
Erkrankungen“ (Z. 19), „strukturellen psychischen Fehlhaltungen” (Z. 20) und „seelische
Fehlentwicklungen“ (Z. 21).
Er macht sich strafbar mit der diffamierenden Bewertung meiner Antworten im Sinne d.
CC an das Offizialat, als Attacken eines psychisch kranken Menschen; „…drangsalierte er
das Gerichtwährend des ganzen Verfahrensmit Schriftstücken, die man als große
Verwirrung bezeichnen muss, da sie tatsächlich außer Wirrwarr und Drohungen nicht
Konkretes und inhaltliches in Bezug auf die Klagegründe enthalten…”.
Herr Majewski will scheinbar nicht verstehen, dass jeder meiner Briefe nur eine Antwort
auf erhaltenes Schreiben des Bischöflichen Offizialats war, der meine Person nicht
„drangsalierte“, sondern verfolgt.
Der Eheverteidiger (Dr. Majewski) verfolgte mich auch, in dem er absichtlich Fakten
unterschlägt, wie z.B. dass die Klägerin in ihrem Klageschreiben nicht nennen konnte,
wann und wo Sie geheiratet hat.
Sie hat zwei verschiedene Städte genannt: Sosnowiec oder Czeladz.
Das ist ein Beweis für schweren Mangel an Urteilvermögen auf Seite der Frau, sowie auf
der Seite des Eheverteidigers, Pfarrers Majewski, der kein Eheverteidiger ist, sondern ein
Verfolger meiner Person, genauso wie der Vater der Klägerin, katholische Priester und
Mitarbeiter der geheimen Polizei Sluzba Bezpieczenstwa (Sicherheitsdienst, poln. STASI),
die u.a. auch Spionage in Deutschland betrieb.
Ich werde von einem falschen Eheverteidiger, Herrn Dr. Majewski verfolgt, obwohl ich den
Ort der Eheschließung nennen konnte und habe.
Dazu habe ich auch gesagt, dass die Ehe ungültig war, was ich mit Beweisen unterlegt
habe, die das Offizialat und der Bischof in die Sache K1312 nicht aufnehmen wollen.
Ich war immer höflich, sachlich und korrekt.
Die Verfolgung meiner Person durch falsche Priester aus Polen, die eigene Kinder haben,
bzw. Kinder von anderen Priestern, die diese bei der Verfolgung meiner Person
unterstützen, soll endlich aufhören.
Ich bin ein Katholik, mein 17-jähriger Sohn ist seit 9 Jahren ein Messdiener. Ich bin eine
ehrliche Person, kein Raucher, kein Alkoholtrinker. Das verdanke ich der Hilfe der
Muttergottes und der Mutter meines Kindes.
Ich werde für Sie alle beten. Hören Sie, bitte mit der Verfolgung auf.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Kosiewski, Journalist,
Magister der polnischen Philologie/ Universität in Katowice
Stefan Kosiewski 21 05 2015
http://www.spreaker.com/user/mysowa/pensja-abpa-skworca-pkn38-pdo139-c-dxxxi
Von: Sowa Frankfurt [mailto:sowa-frankfurt@t-online.de]
Gesendet: Freitag, 22. Mai 2015 15:31
An: staendigervertreter@bistumlimburg.de; offizialat@bistumlimburg.de;
verwaltung@sta-frankfurt.justiz.hessen.de; offizialat@erzbistum-koeln.de
Cc: listy@prezydent.pl; kontakt@kprm.gov.pl; info@aferyibezprawie.org; info@raviesel.de; kuria@archidiecezja.wroc.pl; kanclerz@archidiecezja.wroc.pl;

Europäisches Magazin SOWA

13.Juni 2015

sekretarz@archidiecezja.wroc.pl; sekretariat@archidiecezja.katowice.pl
Betreff: Verfolgung meiner Person durch Pfarrer Andrzej Majewski u.a.,
Bistum Limburg

"Dramatyczny błąd" Polski? "To decyzja Jarosława Kaczyńskiego" - Historyczną
odpowiedzialność za decyzję dotyczącą Traktatu Lizbońskiego ponosi prezes PiS Jarosław
Kaczyński - mówi w rozmowie z Onetem Arkadiusz...
wiadomosci.onet.pl

Stefan Kosiewski 17.04.2003 Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Stefan Kosiewski, Leiter des Polnischen Kulturzentrums in Frankfurt:
Natürlich bin ich für Integration, aber das ist ein langwieriger Prozeß, das viele Jahre
dauern wird, und ich weiß nicht, ob der Beitritt zur EU für Polen der richtige Weg dahin ist.
Vielleicht ist dieser Schritt jetzt noch zu groß. Am meisten stört mich bei den laufenden
Verhandlungen, daß die neuen Beitrittsländer nicht als Partner, sondern als Bewerber
oder Kandidaten angesehen werden"

Naturalnie, że jestem za integracją, ale to jest długotrwały
proces, który będzie się ciągnął przez wiele lat i nie wiem, czy
przystąpienie Polski do EU jest właściwym krokiem w tym
kierunku. Może jest teraz ten krok za duży. Najbardziej nie
podoba mi się, że w trwających rokowaniach państwa
przystępujące do Unii nie są postrzegane jako partnerzy, lecz
jako kandydaci, czy zabiegający o przyjęcie.
Przed chwilą http://sowa.blogg.de/2015/06/13/pensja-arcybiskupa-skworca-pkn38-p
do139-zniweczona-rzeczywistosc-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dxxxi/

http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof/Pensja-arcybiskupa-Skworca-PKN38-PDO139Zniweczona-Rzeczywistosc-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DXXXI