PELAJARAN 9 MOTOR DAN PENJANA ELEKTRIK

(a)Motor Elektrik: Motor elektrik berfungsi menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Motor elektrik bekerja berdasarkan prinsip medan lastik dan menggunakan Hukum Tangan Kiri Fleming. Motor elektrik terbahagi kepada dua jenis iaitu motor a.t dan motor a.u. (i)Stuktur motor a.t:

magnet kekal menghasilkan medan lastik dan sepasang daya bertentangan arah. Arah daya ditentukan oleh Hukum Tangan Kiri Fleming. Akibatnya angker berputar. Apabila angker dalam keadaan menegak,tiada arus mengalir melalui angker,walau bagaimanapun kerana momentum atau inersia angker membolehkannya berputar terus. Apabila angker dalam keadaan mengufuk semula,sisi angker bertukar tempat.Walau bagaimana pun dengan bantuan komutator arah arus dalam angker disongsangkan menyebabkan angker masih berputar dalam arah yang sama.

Komutator: Menukar arah arus dalam angker supaya putaran angker dalam satu arah sahaja. Berus karbon: Untuk membuat sentuhan dengan komutator semasa komutator dan angker berputar bersamasama. Spring: Untuk menolak berus supaya sentiasa menyentuh komutator (ii)Prinsip operasi motor a.t. Apabila a.t. mengalir melalui angker yang berada Dalam keadaan mengufuk,medan magnet terhasil di sekelilingnya. Medan magnet ini bersaling tindak dengan medan

(iii)Struktur motor a.u:

Akibatnya angker berputar. Apabila angker dalam keadaan menegak,tiada arus mengalir melalui angker,walau bagaimanapun kerana momentum atau inersia angker membolehkannya berputar terus. Apabila angker dalam keadaan mengufuk semula,arah pengaliran a.u.berubah, tetapi sentuhan antara hujung angker dan berus bertukar tempat. Oleh itu arah putaran angker masih pada arah yang sama. Gelang gelincir: Menukarkan kedudukan sentuhan antara berus dan hujung angker serentak dengan perubahan arah pengaliran a.u. dengan itu angker berputar dalam satu arah sahaja

Berus karbon: Untuk membuat sentuhan dengan komutator semasa komutator dan angker berputar bersamasama. Spring: Untuk menolak berus supaya sentiasa menyentuh komutator (iv)Prinsip operasi motor a.u. Apabila a.u. mengalir melalui angker yang berada dalam keadaan mengufuk,medan magnet terhasil di sekelilingnya. Medan magnet ini bersaling tindak dengan medan magnet kekal menghasilkan medan lastik dan sepasang daya bertentangan arah. Arah daya ditentukan oleh Hukum Tangan Kiri Fleming.

(v)Faktor-faktor mempengaruhi kelajuan motor
(a) Magnitud arus :Jika magnitud arus

bertambah kelajuan bertambah (b) Bilangan lilitan gegelung:Jika bilangan lilitan gegelung bertambah kelajuan bertambah

(c) Kekuatan magnet kekal:Jika

(i)Struktur penjana a.t:

kekuatan magnet kekal bertambah kelajuan bertambah (d) Jenis teras gegelung:Teras besi lembut akan menghasilkan kelajuan yang tinggi (vi)Perbandingan Prinsip operasi motor a.t. dan a.u. 1 2 Motor a.t. Menggunakan bekalan a.t. Menggunakan komutator gelang terbelah Komutator menukarkan arah pengaliran arus dalam angker Laju bergantung kepada bilangan lilitan,kekuata n medan magnet,luas angker dan magnitud arus Kurang cekap kerana geseran antara komutator dan berus Motor a.u. Menggunakan bekalan a.u. Menggunakan dua gelang gelincir a.u. sendiri yang bertukar arah dalam angker Frekuensi putarannya sama dengan frekuensi bekalan a.u. (ii)Prinsip operasi penjana a.t. Apabila angker berputar pada keadaan mengufuk(0o) , sisi-sisi angker memotong garis-garis magnet.Perubahan fluks menjadi maksimum dan d.g.e aruhan terhasil.Arah arus terhasil dalam angker dientukan oleh Hukum Tangan Kanan Fleming. Semasa angker dalam keadaan menegak(90o),sisi angker selari dengan urat daya magnet.Perubahan fluks magnet tidak berlaku dan arus aruhan sifar. Semasa angker dalam keadaan menegak semula(180o) Perubahan fluks magnet maksimum semula dan arus aruhan adalah maksimum.Dengan bantuan komutator arah arus yang mengalir dalam galvanometer masih sama. Semasa angker dalam keadaan menegak semula(270o),perubahan fluks magnet tidak berlaku dan arus aruhan adalah sifar. Jika graf arus @ d.g.e lawan sudut putaran angker bagi penjana a.u. bentuknya adalah seperti berikut:-

3

4

5

Lebih cekap kerana tiada geseran antara gelang gelincir dan berus

(b) Penjana Elektrik: Penjana elektrik berfungsi menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Penjana elektrik bekerja berdasarkan prinsip aruhan elektromagnet dan menggunakan Hukum Tangan Kanan Fleming. Penjana elektrik terbahagi kepada dua jenis iaitu Penjana a.t dan Penjana a.u.

fluks magnet tidak berlaku dan arus aruhan sifar. Semasa angker dalam keadaan menegak semula(180o) Perubahan fluks magnet maksimum semula dan arus aruhan adalah maksimum.Disebabkan sentuhan antara berus dan hujung angker bertukar kedudukan arah arus yang mengalir dalam galvanometer pada arah yang bertentangan. Semasa angker dalam keadaan menegak semula(270o),perubahan fluks magnet tidak berlaku dan arus aruhan adalah sifar. Jika graf arus @ d.g.e lawan sudut putaran angker bagi penjana a.u. bentuknya adalah seperti berikut:-

(iii)Struktur penjana a.u.

(ii)Prinsip operasi penjana a.u. Apabila angker berputar pada keadaan mengufuk(0o) , sisi-sisi angker memotong garis-garis magnet.Perubahan fluks menjadi maksimum dan d.g.e aruhan terhasil.Arah arus terhasil dalam angker dientukan oleh Hukum Tangan Kanan Fleming. Semasa angker dalam keadaan menegak(90o),sisi angker selari dengan urat daya magnet.Perubahan

TUTORIAL 9
1 Motor elektrik ialah alat untuk menukarkan A tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik B tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal C arus ulangalik kepada arus terus D arus terus kepada arus ulangalik

3 Rajah menunjukkan sebuah penjana arus terus.Bahagian XY angker berputar mengikut arah jam.Antara rajah berikut yang manakah kedudukan XY,gegelung tidak menghasilkan arus aruhan?

4 Fungsi komutator dalam sebuah penjana elektrik a.t. adalah A menambahkan kecekapan penjana B menguatkan medan magnet yang terhasil C menyongsangkan pengaliran arus dalam angker D mengurangkan arus pusar yang terhasil

2 Rajah di atas menunjukkan sebuah motor arus terus.Pernyataaan yang manakah adalah benar kecuali A B C D lastik Angker berputar pada arah lawan pusingan jam Tiada arus mengalir ketika angker berada pada satah menegak Tenaga mekanikal bertukar menjadi tenaga elektrik Menggunakan prinsip medan

Fleming D Berdasarkan prinsip medan lastik

Kanan Fleming Berdasarka n prinsip aruhan elektromag net

7

Prinsip kerja sebuah penjana elektrik adalah sama dengan A B C D transformer motor elektrik loceng elektrik meter gegelung bergerak

5 Rajah di atas menunjukkan sebuah penjana elektrik.Graf d.g.e lawan masa bagi penjana di atas adalah,

6

A

B

C

Berdasarkan jadual di bawah,pernyataan yang manakah benar? Penjana a.t. Penjana a.u. Menggunak Menggunak an 2 gelang an 1 gelincir komutator terbelah dua Menghasilka Menghasilk n arus yang an arus tetap yang arahnya sentiasa bertukar arah Menggunak Menggunak anan Hukum an Hukum Tangan Kiri Tangan

8 Gegelung angker pejana elektrik pada rajah di atas diputar ikut arah jam.Terminal-terminal penjana disambung kepada sebuah galvanometer.Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai arus aruhan yang terhasil? A B C D Arus aruhan bertambah apabila laju putaran bertambah Arus aruhan dalam gegelung angker bertukar arah setiap satu putaran Arus aruhan yang mengalir dalam galvanometer sentiasa dalam arah yang sama Arus aruhan adalah minimum ketika satah gegelung angker dalam keadaan mengufuk

………………………………………… ………… (b) Apakah fungsi motor ini. ………………………………………… ………… (c) Berdasarkan rajah di atas nyatakan arah putaran gegelung angker dan Hukum yang terlibat untuk menentukan arah putaran itu. ………………………………………… ………….. (d) Nyatakan dua kaedah untuk menambahkan laju putaran motor itu ………………………………………… ………… ………………………………………… ………… (e) Nyatakan perubahan yang perlu dilakukan untuk mengubahsuai motor ini menjadi (i) motor arus ulang alik ………………………………………… ………… ………………………………………… ………… ………………………………………… ………… (ii) penjana aru terus ………………………………………… ………… ………………………………………… ………… (f) Nyatakan satu alat yang lain berfungsi dengan menggunakan prinsip yang sama dengan motor ini.

9 Di antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang alat yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A B C D Ia adalah motor arus terus Ia bekerja berdasarkan prinsip medan lastik Alat ini mempunyai prinsip kerja sama dengan dinamo basikal Jika mentol digantikan dengan bateri ia berfungsi sebagai penjana arus terus

10 Rajah menunjukkan sebuah motor arus terus. (a) Pada rajah label dan nyatakan fungsi (i) Berus karbon ………………………………………… ………… ………………………………………… ………… (ii) komutator ………………………………………… …………

………………………………………… ………… ………………………………………… ………… 11

………………………………………… ………… ………………………………………… ………… (d) Lakarkan graf arus lawan sudut putaran angker sehingga angker kembali kepada kedudukan asal.

Rajah di atas menunjukkan struktur sebuah penjana arus ulangalik.Sisi AB angker disesarkan ke bawah.

(e) Nyatakan dua perubahan yang terjadi jika kelajuan putaran angker ditambah. ………………………………………… ………… ………………………………………… …………

(a) (i) Tandakan arah pengaliran arus dalam dawai AB dan PQ (ii) Nyatakan petua yang dipakai semasa menentukan arah arus tersebut. ………………………………………… ………… (b) Nyatakan prinsip yang digunakan dalam penjana itu. ………………………………………… ………… (c) Jika angker dalam satah menegak apakah yang terjadi kepada bacaan galvanometer dan jelaskan jawapan anda ………………………………………… …………

12 (a) Huraikan struktur dan prinsip operasi sebuah motor arus terus. (b) Berikan perbezaan antara motor arus terus dan motor arus ulangalik. (c) Huraikan struktur dan prinsip operasi sebuah penjana arus ulangalik.

(d) Nyatakan perbezaan antara sebuah penjana arus ulangalik dengan sebuah motor arus ulangalik.