You are on page 1of 1

Autorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere

n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului snt?ii nr. 1030/2009, cu modificr


ile ?i completrile ulterioare, documentele necesare
pentru ob?inerea autorizaiei sanitare de funcionare n baza declaraiei pe propria rspu
ndere sunt:Cererea de autorizare, Declara?ia pe propria rspundere semnat,
dup caz, de managerul unit?ii/administrator ?i/sau titularul activit?ii
Autorizatia sanitara de functionare in baza referatului de evaluare
n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului snt?ii nr. 1030/2009, cu modificr
ile ?i completrile ulterioare, documentele necesare pentru ob?inerea autorizaiei s
anitare de funcionare n baza referatului de evaluare sunt:
Cerere semnat de titularul activitatii /administrator, conform modelului prevzut n
anexa nr. 3, din Ordinului ministrului snt?ii nr.1030/2009, cu modificrile ?i comple
trile ulterioare.
Dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, n vigoare (memoriu desc
riptiv al instala?iilor, schi? amplasare n zon, schi? n detaliu).
Dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara n valoare de 300 lei.
Act de?inere spa?iu.
n funcie de specificul activit?ii se pot solicita ?i alte documente care sa ateste n
deplinirea cerin?elor legale incidente domeniului.
Notificare privind asistenta de specialitate de sanatate publica
Nortificare pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate p
ublica
Autorizatie de libera practica pentru biochimisti, biologi, biofizicieni, medici
stomatologi