You are on page 1of 8

Pierwsza bezpatna gazeta w regionie

od 2006 r.

R E K L A M A

Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy, Radlin, Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Chaupki, Krzanowice, Kdzierzyn-Kole

DWUTYGODNIK

rok X, nr 11 (188)

11 CZERWCA 2015
ISSN: 2080-3664

wodzisaw lski sport

pszw - policja

Co z t Odr?

Znca si
nad dziadkami
Fot. Odra Wodzisaw

Wojna pomidzy Urzdem Miasta a klubem sportowym trwa w najlepsze.


leszek iwulski

W ostatnich dniach przez lokalne media przewijaj si informacje o konflikcie, ktry pojawi
si pomidzy Urzdem Miasta,
a klubem pikarskim APN Odra Wodzisaw. Klub jest spadkobierc piknej tradycji starej
Odry, ktra przez dugie lata
gocia na boiskach ekstraklasy.
Historia druyny siga a 1922
roku. Spadek z ekstraklasy by
jednak pocztkiem problemw
zespou, ktre trwaj do dzisiaj.
Problemy maj swoje rda w
zarzdzaniu klubem, w jego finansowaniu i wreszcie z wynikami sportowymi. Aktualnie Odra
w ogle nie uczestniczy w rozgrywkach sportowych. Powd to
komplikacje wynike z faktu braku porozumienia w sprawie fuzji
z Miejskim Klubem Pikarskim
Odra Centrum. Na chwil obecn klub ma prawo uczestniczy
w rozgrywkach IV ligi, ale ma
problemy ze zdobyciem licencji.
Powd? Brak miejsca, na ktrym
mgby rozgrywa swoje mecze.
Domem Odry zawsze by stadion
przy ulicy Bogumiskiej. To tam
pikarze, kibice, klub i miasto
wicili swoje najwiksze triumfy. To tam Wodzisaw rzuca rkawice najwikszym firmom
polskiego futbolu - Legii, Grnikowi, czy Wile. Dzisiaj Odra ma
zakaz wstpu na Bogumisk.
Wytumaczenie jest prozaiczne
- pienidze. Na linii Urzd Miasta - APN Odra wybuch konflikt
o to, e klub nie uici nalenoci za uytkowanie stadionu za
poprzedni sezon. Prezes klubu
Gostyski tumaczy si, e na-

Na linii Urzd Miasta - APN Odra wybuch konflikt o to,


e klub nie uici nalenoci za uytkowanie stadionu za
poprzedni sezon.
lenoci te miay zosta niejako anulowane w chwili, gdy
doszoby do fuzji APN i MKP.
Tymczasem w opinii prezesa klubu do fuzji nie doszo w wyniku
zaniecha drugiej strony. Kwota
jak zalega kub miastu opiewa
na sum ponad 50 tys. z. Drugim rdem zatargu jest dotacja, ktr otrzyma klub z Urzdu Miasta. Dotacja ta nie zostaa
rozliczona. Klub stoi na stanowisku, e brak rozlicze wynika z
faktu, e zbyt pno dowiedzia
si o terminie kontroli. Stanowisko urzdu jest diametralnie odmienne. Kierownik Biura
Kultury, Sportu i Zdrowia Joanna Stolarska wskazuje, e wielokrotnie podejmowane byy pr-

by kontaktu z klubem APN Odra


Wodzisaw i prezesem Gostyskim osobicie. Prezes kilkakrotnie przekada termin kontroli
dotyczcej rozliczenia dotacji. Do
siedziby APN Odra kilkakrotnie
te wysyane byy pisma z prob o poddanie si kontroli oraz
przedstawienie odpowiednich
dokumentw. Pozostay one bez
echa. Kierownik Stolarska na dowd prawdziwoci swoich sw
przedstawia obszern korespondencj, wrd ktrej rzeczywicie
pozostawione byy tzw. zwrotki
wiadczce o tym, e korespondencja bya odbierana i e klub
mia moliwo si z ni zaznajomi. W opinii Urzdu z uwagi
na to, e nie doszo do rozlicze-

R E K L A M A

Kasy fiskalne
oprogramowanie

wdroenia

nia dotacji, klub bdzie musia


j zwrci. Wysoko dotacji to
niebagatelna suma 64 tys. z. Jeli powysze zobowizania nie
zostan zrealizowane, Urzd nie
tylko nie bdzie bra pod uwag
APN, gdy przydzielane bd dotacje na dziaalno sportow, ale
take nie bdzie myla o wynajciu mu stadionu. Prezydent Mieczysaw Kieca skwitowa spraw
krtko: -na stadionie gra kilka
zespow. Tylko jeden z nich
ma dzisiaj utrudniony dostp do
obiektu. Gra MKP, gra druyna
eska. I tylko Odra nie gra. Nie
gra, bo nie uiszcza swoich zobowiza. Nie gra, bo nie reguluje
swoich rachunkw. Zarzuca mi
si, e jestem stronniczy i e faworyzuj niektre druyny. Jeli bycie stronniczym oznacza,
e pozwalam na gr zespoom,
ktrych kierownictwo pilnuje
swoich rozlicze, ktre rzetelnie
podchodz do publicznych pienidzy, a nie pozwalam na uywanie stadionu ludziom, ktrzy
za niego nie pac, to w tym sensie rzeczywicie jestem stronniczy. Prezes Odry nawizuje do
chlubnej przeszoci Odry, ale
miem wtpi, czy jest to uczciwe
nawizanie. Nie wiem bowiem,
czy na kartach historii Odry Wodzisaw zapisano unikanie kontroli wydatkowania publicznych
pienidzy, brak regulacji swoich
nalenoci i oszukiwanie opinii
publicznej. Na chwil obecn
wojna pomidzy klubem a Miastem trwa. Urzd chce pozwa
Odr do sdu z uwagi na niewywizanie si z umowy o dotacj
oraz brak uregulowania nalenoci za uytkowanie stadionu.
Klub stara si o licencj. I tylko
kibice wierz, e Odra znowu
wrci do domu. Ignorujc konflikt, zgodnie ze star maksym,
e z klubem jest si na dobre i na
ze gono domagaj si gry ukochanej Odry na Bogumiskiej.
Wymownym tego faktem, jest
umieszczenie na facebooku Mieczysawa Kiecy plakatu - apelu:
Panie Prezydencie! Odra = Aleje.

25-letni
mieszkaniec
Pszowa zosta aresztowany.
Policjanci zatrzymali go
3 czerwca podczas interwencji domowej. Okazao si, e
mczyzna od ponad roku
znca si psychicznie i fizycznie nad swoimi dziadkami. Funkcjonariusze interweniowali w tej sprawie ju
kilkanacie razy. Tym razem
25-latek zosta aresztowany.
Szarpa, wyzywa oraz
grozi swojej 74-letniej babci
i 75-letniemu dziadkowi. Bliscy przygarnli mczyzn w
2014 roku, kiedy to zosta bez
dachu nad gow. Od tamtej
pory wnuk, zamiast wdzicznoci, odpaca dziadkom
przemoc. Starsi ludzie, nie
chcc jednak naraa wnuka na konsekwencje prawne, nigdy nie chcieli skada

zezna przeciwko niemu.


Tym razem jednak, po namowie interweniujcych policjantw, zdecydowali si
powiedzie do. Sprawca
przemocy domowej zosta
zatrzymany i trafi do policyjnego aresztu. Oprcz zarzutu zncania si nad rodzin, usysza rwnie zarzut
naruszenia
nietykalnoci
funkcjonariusza, gdy w momencie interwencji 25-latek
przenis swoj agresj na
mundurowych. W pitek Sd
Rejonowy w Wodzisawiu
lskim, przychylajc si do
wniosku ledczych i prokuratora, tymczasowo aresztowa mczyzn. Trafi on ju
do zakadu karnego. Za zncanie si nad bliskimi moe
spdzi tam nawet pi lat.
l

wodzisaw lski - praca

Kiermasz pracy
dla modziey

Jeste uczniem, studentem lub absolwentem i


szukasz pracy na wakacje? Przyjd na Wakacyjny kiermasz pracy.
Powiatowy Urzd Pracy w
Wodzisawiu lskim zaprasza modzie na Wakacyjny
kiermasz pracy. Z ofertami
bdzie mona si zapozna
ju 24 czerwca w godzinach

Terminale patnicze

najtaniej

od 10.00 do 12.00 w siedzibie urzdu (ul. Michalskiego


12, II pitro). Prac dla modziey bd oferowa punkty
porednictwa pracy, agencje
zatrudnienia oraz pracodawcy. Wicej informacji mona
uzyska w Powiatowym Urzdzie Pracy w Wodzisawiu l.
p

szczegy
str. 6

Racibrz, ul. Klasztorna 12, softib.pl, tel. 32 415 98 18


Kdzierzyn-Kole, ul. W. Planetorza 9/2, 77 482 67 47

2 Wiadomoci

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

wodzisaw lski komunikacja

Kolizyjne skrzyowanie

komentarz na gorco

Fot. Aleksander Stanik

Na skrzyowaniu w Syryni czsto dochodzi do gronych wypadkw.


leszek iwulski

Skrzyowanie ulicy Bukowskiej oraz ulicy Raciborskiej w Syryni doczekao si ju


niechlubnej nazwy skrzyowania mierci. Rzeczywicie,
przy tym skrzyowaniu zdarzay si ju wypadki miertelne, czego dowodami s krzye wyrastajce przy drodze.
Skrzyowanie zebrao swoje
niwo rwnie w ubiegym tygodniu, gdy zderzyy si fiat i
toyota. Cae szczcie, tym razem obyo si bez ofiar miertelnych, ale 4 osoby (w tym
dwoje dzieci) musiay zosta
przetransportowane do szpitala. Zastosowanie rozwiza
poprawiajcych bezpieczestwo jest utrudnione faktem,
e jedna z tych drg (Bukowska) jest drog wojewdzk
(DW 936), natomiast druga
jest drog powiatow. Problemem jest take ograniczona widoczno na skrzyowaniu, zwaszcza w przypadku,
gdy jedzie si od strony Rogowa do Raciborza. Kierowcy
bardzo czsto w sposb niewaciwy wczaj si w tym
miejscu do ruchu i to pomimo
postawionego w tym miejscu
znaku STOP. Co wicej znak
ten poprzedzony jest ograniczeniem prdkoci naj-

Ostatni wypadek na skrzyowaniu ulicy Bukowskiej oraz


ulicy Raciborskiej w Syryni doszo zaledwie kilkanacie dni
temu. Ucierpiay w nim 4 osoby.
pierw do 70km/h, a nastpnie
do 50km/h oraz informacj o
tym, e zaistnieje konieczno
zatrzymania pojazdu. Rwnie
jadc od strony Lubomi, wielu kierowcw amie przepisy,
co czsto spowodowane jest
faktem braku ostronoci przy
zjedzie z gry. Poczucie bezpieczestwa ogranicza rwnie
tranzyt tirw, ktry odbywa si
zarwno Raciborsk jak i Bukowsk. Olbrzymie pojazdy

czstokro zasaniaj widoczno z jednej strony, z drugiej


natomiast nie dostosowuj si
do przepisw ruchu drogowego. Policja zauwaa, e droga
ta jest bardzo dobrze oznakowana i trudno jest przegapi
informacj o tym, e wystpi
konieczno zatrzymania auta. Niestety zdarza si, e oznakowanie ignoruj osoby, ktre
nie s mieszkacami powiatu
i ktre traktuj je jakby byo

skrzyowaniem dwch drg


rwnorzdnych. Fakt ten potwierdza wanie ostatni wypadek na skrzyowaniu, ktrego sprawczyni przeoczya
oznakowanie. Kierujca pojazdem nie bya mieszkank powiatu. Wydzia Ruchu Drogowego w Wodzisawiu lskim
poinformowa nas, e od czasu wprowadzenia czytelnego
oznakowania skrzyowania nie
dochodzi ju na szczcie do
wypadkw miertelnych, natomiast jak na wikszoci skrzyowa zdarzaj si na nim kolizje. Wbrew panujcej opinii
nie jest to najniebezpieczniejsze skrzyowanie w powiecie.
Na to niechlubne miano zasuyo sobie bowiem skrzyowanie w Poomi. Odmiennego
zdania, co do stopnia bezpieczestwa s wadze gminy
Lubomia, ktra od duszego
czasu stara si, by zastosowa
jakie rozwizania zwikszajce poziom bezpieczestwa na
skrzyowaniu. Urzd Gminy
stoi na stanowisku, e docelowo w tym miejscu powinno
stan rondo lub chocia pojawi si sygnalizacja wietlna.
Na chwil obecn Lubomia
stara si we wasnym zakresie
wykona prace, ktre chociaby poprawi widoczno na feralnym skrzyowaniu.

Bogdan Burek
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarzdzania Kryzysowego
W opinii gminy to skrzyowanie jest niezwykle niebezpieczne. Problem polega
na tym, e patrzy si na nie
przez pryzmat policyjnych
statystyk. Te natomiast bior pod uwag jedynie wypadki ze skutkiem miertelnym lub w ktrych pojawiaj
si osoby ranne, natomiast
w mniejszym stopniu dotycz zdarze drogowych typu
kolizja, a te s na skrzyowaniu Bukowskiej i Raciborskiej bardzo czste. W cigu
kilku ostatnich lat kilkakrotnie interweniowalimy
w celu poprawy bezpieczestwa na skrzyowaniu, ale
Zarzd Drg Wojewdzkich
stoi na stanowisku, e wypadkowo w tym miejscu
znaczco spada. Faktycznie
wiele dobrego zrobio oznakowanie skrzyowania od
strony Rogowa, ale wjazd
na skrzyowanie od strony
Raciborza w dalszym cigu wie si z zagroeniem.
Uytkownicy drogi, jadc z
gry, czsto nie ograniczaj
prdkoci, bo nie wiedz, e
na dole czeka na nich skrzyowanie. Sytuacja robi si
jeszcze gorsza po opadach,

gdy dla wielu kierowcw tu


przed skrzyowaniem zostaje po prostu walka z samochodem. Sytuacj poprawio nieco wybudowanie w
tym miejscu Biedronki, poniewa pojawia si w tym
miejscu ruch, ktry sugeruje innym uytkownikom ruchu drogowego, by bardziej
uwaali. Jako gmina postaralimy si take o wycigniecie istniejcej tam bariery energochonnej bliej
pasa jezdnego, bo nader czsto zdarzao si, e kierowcy
robili sobie w tym miejscu
skrt. Wedug nas jednak
docelowo w tym miejscu powinno powsta rondo, albo
chocia sygnalizacja wietlna. To pierwsze rozwizanie,
chocia drosze utrzymaoby
pynno ruchu i sprawio,
e kierowcy wyhamowaliby prdko. Sprawa jednak
rozbija si o koszty. To inwestycja, ktra prawdopodobnie kosztowaaby kilka milionw z. W dodatku nie do
koca uregulowane s stosunki wasnociowe w pasie jezdnym. Oczywicie, e
chcielibymy partycypowa
w ewentualnej przebudowie
skrzyowania, ale do tego
trzeba kompromisu trzech
stron ZDW, gminy oraz
powiatu.

wodzisaw lski - edukacja

mier w poarze

Przedszkole dla dzieci autystycznych

Kiedy pojawi si ogie w budynku przebyway


trzy osoby. Jednej nie udao si go opuci.
Wodzisawscy policjanci
wyjaniaj okolicznoci
poaru pustostanu przy
ulicy Pszowskiej.
Ogie wybuch 8 czerwca okoo godziny 19:00 w
opuszczonym budynku przy
ul. Pszowskiej w Wodzisawiu lskim. Stra Poarn zaalarmowali ssiedzi.
Wstpne ustalenia wskazuj, i w trakcie poaru w budynku przebyway trzy osoby
bezdomne. Dwie z nich, m-

czyni w wieku 66 i 58-lat samodzielnie opucili pustostan


przed przyjazdem straakw.
Zwoki trzeciej osoby odnaleziono w trakcie akcji ratowniczo-ganiczej. W sprawie
trwa ledztwo prokuratorskie.
Zarzdzono sekcj zwok. W
wyjanieniu dokadnych okolicznoci i przyczyny poaru
bdzie pomaga biegy z zakresu poarnictwa.
p
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk, Krystian Niewrzo,
Anna Zganiacz, Leszek Iwulski, Magdalena Kubina,
Krystyna Stanik, Radosaw Szabliski, Robert Hoszycki,

Redakcja:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
Biura:
44-300 Wodzisaw, ul. Zamkowa 4,
47-200 Kdzierzyn-Kole
ul. W. Planetorza 9/2
W S P P R A C A

Skad: Bartomiej Mielnik


Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl

W Wodzisawiu lskim
edukacja na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym
w coraz wikszym stopniu
zaczyna bra pod uwag potrzeby osb niepenosprawnych. Tworzone s nie tylko klasy integracyjne, ale
rwnie specjalne oddziay
dla dzieci dotknitych autyzmem. Taki oddzia powsta w Przedszkolu nr 19 w
ubiegym roku. Aleksandra
Dbowa, ktra w Wydziale
Edukacji Urzdu Miasta czuwa nad przedszkolami wskazaa, e zajcia w tego typu
oddziaach prowadzone s
w grupach 4 osobowych.
Waciwie cae przedszkole
jest podporzdkowane pracy z tymi dziemi. Te przedszkolaki maj szczeglne
potrzeby. Doradca prezyWydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664
Druk: PolskaPresse.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Marzena Ruczaj: 533 362 362


marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Dominika Szczyrba: 797 593 747
dominika.szczyrba@gazetainformator.pl
Kamila Wolny-Wilczok: 533 355 277
kamila.wolny@gazetainformator.pl

Placwka dysponuje nowoczesnym wyposaeniem oraz wykwalifikowan kadr.

Nakad: 10 000 egz.


Wszystkie prawa autorskie do opracowa
graficznych i reklam zastrzeone.

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

Fot. UM Wodzisaw

Fot. Patrycja Krupiska

wodzisaw lski - bezpieczestwo

Sala dowiadcze, zajcia z nauczycielk pracujc w grupie specjalnej.


denta Mieczysawa Kiecy ds.
edukacji Eugeniusz Ogrodnik powiedzia nam: - zajcia prowadzone s w indywidualnych grupach 4
osobowych. Cz dzieci
natomiast nie moe niestety uczestniczy w zajciach
prowadzonych takim trybem. Dlatego niektre z tych
dzieci uczestnicz w zajciach w grupach integracyjnych. O tym wszystkim decyduj specjalici Aleksandra
Dbowa zauwaya, e Wodzisaw zdecydowa si na
rozwj tego kierunku edukacji, poniewa: - wynika to
z ogromnej potrzeby rodowiska. Niestety dzieci z dysfunkcjami jest coraz wicej.

Dlatego te zdecydowalimy
si na przeksztacenie Przedszkola nr 19 w przedszkole
integracyjne. Mamy znakomitych specjalistw, ktrzy
z trosk i nieprzecitnymi
kwalifikacjami mog zajmowa si dziemi. Wrd naszej kadry znajduj si wyksztaceni surdopedagodzy
(nauczyciele, ktrzy zajmuj
si dziemi guchymi i niedosyszcymi), tyflopedagodzy (pedagodzy opiekujcy
si osobami niewidomymi)
oraz osoby, ktre skoczyy terapi behawioraln, czy
terapi pedagogiczn. Jest z
nami rwnie neurologopeda. Nasi specjalici wsppracuj take z innymi pla-

cwkami. Prowadz tam


zajcia rewalidacyjne z osobami niepenosprawnymi.
Przedszkole jest bardzo dobrze wyposaone. Dysponujemy np. sal dowiadczania wiata. Prowadzona
jest w niej tzw. integracja
sensoryczna. To wszystko
sprawia, e mamy naprawd
szerok ofert pomocy dla
dzieci z dysfunkcjami. Eugeniusz Ogrodnik jest zdania,
e ogromnym plusem funkcjonowania przedszkola jest
fakt, e wsppracuje ono ze
stowarzyszeniami zajmujcymi si dziemi autystycznymi.
l

GazetaInformator.pl >>

region

wodzisaw lski komunikacja

wodzisaw lski - rekreacja

PZU Trasa Zdrowia


w Wodzisawiu

w skrcie

Cae mnstwo zakazw

stalacjami do wicze zawierajcymi propozycje wicze


z podziaem na kategorie wiekowe. Trasa Zdrowia powsta
ma jesieni tego roku na ulicy
Brackiej w Wodzisawiu. Kryteria decydujce o wyborze
zwycizcy to, m.in. frekwencja
na warsztatach, wparcie realizacji programu ze strony organizacji pozarzdowych, wybr
lokalizacji trasy oraz wszelkie
dziaania poza warsztatowe,
czyli relacje zdjciowe i materiay wideo. Rywalizacja w
tegorocznej edycji PZU Trasa Zdrowia bya bardzo wyrwnana. Uczestnicy projektu
mieli wgld do zeszorocznych
projektw, dlatego zasypali komisj ca mas ciekawych propozycji ze zdjciami i filmami z
dziaa dodatkowych. Zgodnie
z zasadami konkursu kilka lokalizacji musiao zosta odrzuconych.
d

powiat wodzisawski - edukacja

Fot. Gimnazjum nr 2

Pikarki z Gimnazjum
nr 2 w finale

Zmiany w organizacji ruchu na Starym Miecie w Wodzisawiu l.


Fot. gazetainformator.pl

cieka bdzie przeznaczona do biegania,


nordicwalking, jazdy na
rowerze, a w zimie bdzie
suy narciarzom biegowym.
W Wodzisawiu powstanie
PZU Trasa Zdrowia. Bdzie to
kompleks rekreacyjno sportowy przystosowana do bezpiecznego uprawiania rnych
dyscyplin sportu. Gwnym
elementem trasy bdzie oznakowana cieka umoliwiajca
bieganie, nordicwalking, jazd
na rowerze, a w zimie suy
bdzie narciarzom biegowym.
PZU Trasa Zdrowia musi zosta wykonana wedug z gry narzuconych standardw.
Przykadowa trasa wytyczona
ma zosta na obszarze leno
parkowym, powinna mie
ksztat ptli i dugo od 2 do
3 km. Caa trasa posiada szczegowe oznakowanie z tablic
startow, na ktrej znajdziemy
regulamin i mapy oraz z 9 in-

Wiadomoci 3

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

leszek iwulski

Wodzisawskie centrum
czekaj zmiany. Pierwsze z
nich dotycz organizacji ruchu na Starym Miecie. To
wanie sposb poruszania si
pojazdw przez bardzo dugi
czas stanowi ko niezgody
pomidzy mieszkacami rynku, przyjezdnymi oraz przedsibiorcami. Interesy wielu z
nich byy po prostu sprzeczne. Przedsibiorcy chcieli, by
klienci sklepw mogli parkowa jak najbliej, co zwikszaoby liczb potencjalnych
kupujcych. Mieszkacy natomiast czsto skaryli si, e
nie maj gdzie parkowa swoich wasnych samochodw.
Ten wze gordyjski postanowio w kocu przeci starostwo, ktre odpowiada za organizacj ruchu. Przez wiele
tygodni trway konsultacje z
rnymi stronami sporu, ktrych celem miao by pogodzenie przynajmniej czci
rnych stanowisk. Czonek
Zarzdu Powiatu Wodzisawskiego Dariusz Prus jest zdania, e nowe zasady organizacji ruchu zwiksz poczucie
bezpieczestwa mieszkacw,
ale take bd wkomponowywa si w strategi budowania dobrych warunkw dla
rozwoju przedsibiorczoci
w miecie. Prus konstatuje: Zmiany maj na celu przede
wszystkim popraw bezpieczestwa uczestnikw ruchu

Nowe zasady organizacji ruchu maj zwikszy poczucie


bezpieczestwa mieszkacw.
drogowego poprzez ograniczenie liczby samochodw
przejedajcych przez centrum oraz zwikszenie liczby miejsc parkingowych dla
klientw sklepw i punktw
usugowych, take dla osb
niepenosprawnych. Zakaz
ruchu bdzie obejmowa ulice: Powstacw lskich, Targow, Krtk, Rynek Styczyskiego, Opolskiego, cz ulicy
Minorytw (od ulicy redniej
do ulicy Waowej) oraz cz
ulicy redniej (od ulicy Sowackiego do ulicy Konstancji).
Zakaz nie bdzie obejmowa
mieszkacw budynkw przy
tych ulicach, takswkarzy,
pojazdw zaopatrzenia oraz
rowerzystw. Rwnolegle do
tych zapisw wprowadzono
zasad ograniczonego postoju, wedug ktrej mieszkacy

i zaopatrzenie bd mogy zatrzymywa si na tych ulicach


maksymalnie na 20 minut.
Jednoczenie Urzd Miasta
zobowiza si do tego, e udostpni mieszkacom tych ulic
parkingi przy ulicach Arendarskiej i Waowej na preferencyjnych warunkach. Na
ulic Sdow, Ks. Konstancji
oraz na cz ulicy redniej
bdzie moliwy wjazd za opat. To rozwizanie byo postulowane przez przedsibiorcw. Dodatkowo dla klientw
placwek usugowych i handlowych bd wyznaczone
dodatkowe miejsca postojowe
na ul. Jana oraz Aptecznej. Na
ulicy Minorytw natomiast
zostan wyznaczone miejsca
dla takswek. Nowe zasady
maj zacz obowizywa do
30 czerwca.

wodzisaw lski - inwestycje

Druyna z Gimnazjum nr 2
jedn z najlepszych w wojewdztwie.
W pfinaach wojewdztwa lskiego wodzisawskie gimnazjalistki poradziy sobie znakomicie.
Teraz przed nimi fina
oglnopolski w rozgrywkach piki nonej.
Druyna z Gimnazjum nr
2 w Wodzisawiu l. w skadzie Maria Cichy, Laura Cichy, Marta Weisman, Wiktoria Grzegorzek, Agnieszka
Sobala, Natalia Cymbor, Jadwiga Kubica, Julia Kubi-

ca, Martyna Jereczek, Lidia


Grzonka jak dotd bezkonkurencyjna w rozgrywkach
piki nonej. Gimnazjalistki wygray zawody na szczeblach powiatowym, rejonowym i wojewdzkim. Dziki
temu s w najlepszej czwrce szk gimnazjalnych wojewdztwa lskiego. Trenerem gimnazjalistek jest
Wojciech Glenc.
j

wodzisaw lski - akcje charytatywne

We udzia w akcji
Czysty Anioek
Zbirka artykuw higienicznych i rodkw czystoci
dla najuboszych dzieci trwa
do koca czerwca.
Organizatorem oglnopolskiej akcji Czysty Anioek jest
Stowarzyszenie Pikne Anioy.
Zbirka artykuw higienicznych
i rodkw czystoci dla najuboszych dzieci, ktre zostan rozdysponowane przez pracownikw
socjalnych odbywa si pod honorowym patronatem Ministra
Pracy i Polityki Spoecznej oraz
Rzecznika Praw Dziecka. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej
w Wodzisawiu lskim zach-

ca do wzicia udziau w akcji. Wszystkie osoby, firmy, hurtownie, sklepy, szkoy, zakady pracy,
ktre chc pomc potrzebujcym
dzieciom mog dostarcza rodki czystoci wraz z kart informacyjn do Miejskiego Orodka
Pomocy Spoecznej w Wodzisawiu lskim ul. Kubsza 28 tel. 32
4556200 w. 23 od poniedziaku
do czwartku w godz. od 8.00 do
14.00, w pitek od 8.00 do 12.00
- informuje magistrat. Akcja bdzie trwaa do 30 czerwca biecego roku.
l

Miasto zamawia do Rodzinnego Parku Rozrywki


setki ton materiaw budowlanych.
Na stronach Urzdu Miasta
Wodzisaw lski pojawiy si
ogoszenia o zakupach. Cz
mieszkacw mieje si, e miasto chce zosta potentatem na
rynku budowlanym, bo zakupy
obejmuj: upek przywglowy
(185 ton), kruszywo dolomitowe (268 ton), wysiewka dolomitowa (29 ton), uel wielkopiecowy (606 ton), piasek (161
m3), obrzea (270 sztuk), kostka betonowa (200 m2), cement
portlandzki (358,3 ton). Dostawa ma by zrealizowana do 15
czerwca w partiach nieprzekraczajcych 100 ton. Na teren rodzinnego parku rozrywki maj
j dostarczy samochody o masie nieprzekraczajcej 12 ton.
Na stronie urzdu pojawio si
rwnie zaproszenie do skadania ofert na dostaw murw
oporowych typu L (termin do-

stawy ustawiono rwnie na 15


czerwca). Niektrzy mieszkacy
obawiali si, e dostawy te przeznaczone s dla firm pracujcych w Rodzinnym Parku Rozrywki. Prezydent Mieczysaw
Kieca rozwiewa jednak wtpliwoci, wskazujc, e odbiorc
dostaw maj by Suby Komunalne Miasta, ktre bd wykonywa roboty wykoczeniowe
na najwikszej w miecie inwestycji. Roboty bd si odbywa
w procedurze in house niejako
polegajcej na przeprowadzeniu prac wasnym sumptem. W
ramach tej procedury miasto
zapewnia pracownikw i sprzt,
ale materiay budowlane musz
by zakupione w ramach ustawy
Prawo Zamwie Publicznych.
Na zastosowanie tej procedury
zgod wyrazi Urzd Marszakowski w Katowicach. Suby
bd musiay si bardzo spieszy z prowadzonymi robotami,
poniewa ostateczny termin inwestycji upywa 30 czerwca. W

Fot. Leszek Iwulski

Dostawy jak do Castoramy

Na plac budowy trafiaj


setki ton materiaw budowlanych, ktre zamwio
miasto.
przypadku braku ukoczenia jej
w terminie Wodzisaw moe by
naraony na oddanie ponad 10
milionw z. dotacji.
l

Konkurs Domu Ksiki


Gdzie w Wodzisawiu mieci si obelisk wyznaczajcy 50 rwnolenik szerokoci geograficznej?
Nagrod ksika Upadek!
Odpowiedzi mona przesya na adres
konkurs@raciborz.com.pl

facebook.com/raciborzcompl
facebook.com/gazetainformator

Rozbudowa tni
Otwarta w zeszym roku tnia
solankowa w Radlinie okazaa
si strzaem w dziesitk. Do
miasta zjedaj teraz mieszkacy caego regionu. Planowana jest rozbudowa terenu
znajdujcego si wok tni.
Wkrtce stanie tam plac zabaw,
otwarty punkt wykorzystujcy wod z pobliskiego rda, a
take suche cieki do masau
stp.
Prezydent
szuka asystenta
Prezydent Wodzisawia poszukuje osoby chtnej do pracy na
stanowisku asystenta prezydenta miasta. Stanowisko to bdzie
wolne od 1 lipca br. Asystent
bdzie prowadzi sprawy zwizane z organizacj i przebiegiem kontaktw prezydenta z
gminami, organizacjami. Bdzie
towarzyszy prezydentowi podczas narad, spotka oraz konferencji. Dokumenty aplikacyjne
mona skada do 12 czerwca.
Rozmowy kwalifikacyjne zostan przeprowadzone w dniach
16-26 czerwca br.
Firma z jakoci
Podczas XXII Wielkiej Gali
Izby Rzemielniczej oraz Maej
i redniej Przedsibiorczoci w
Katowicach wyrniona zostaa
jedna z wodzisawskich firm. To
Zakad Produkcyjno Usugowo
Handlowy Instalator. Nagrod z rk Ministra Gospodarki
Janusza Piechociskiego odebra prezes Tomasz Kwietniewski.
Przyjaciele szk
Trzy szkoy z wojewdztwa
lskiego znalazy si wrd
najlepszych w oglnopolskim
konkursie organizowanym w
ramach 5 edycji programu Z
Kujawskim pomagamy pszczoom. Wrd szk, ktre zasuyy na wyrnienie znalaza si
m.in. Szkoa Podstawowa im.
M. Reja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzycach.
Zwoki w lesie
2 czerwca rano, po kilkudniowych poszukiwaniach, w ktre
zaangaowani byli policjanci
na terenie lasu w miejscowoci
Czerwicice odnalezione zostay
zwoki mczyzny, ktre na polecenie prokuratora zostay zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwok. Policjanci
ustalaj okolicznoci i przyczyny
mierci mczyzny.
Wpad do studni
1 czerwca okoo godz. 17.00
dwuletni chopczyk wpad do
studni w miejscowoci Turze
przy ul. Raciborskiej. Na miejsce wezwano stra poarn, policj i pogotowie. Dziecko stao
w wodzie po kolana w studni o
gbokoci 4 metrw. Straacy
zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Za pomoc trjnogu ratowniczego opucili straaka ratownika, ktry wycign dziecko
ze studni.
Zarzuty
dla biznesmenw
Policjanci Wydziau do Walki
z Przestpczoci Gospodarcz
raciborskiej policji zebrali materia dowodowy, pozwalajcy
na przedstawienie 96 zarzutw
40-letniemu mieszkacowi powiatu wodzisawskiego i 48-letniemu mieszkacowi powiatu
gubczyckiego. Ustalono, e
mczyni w okresie od lipca do
padziernika 2014 roku kilkadziesit razy wyudzili towar z
hurtowni spoywczej na kwot
ponad 622 tysicy zotych.

4 Edukacja

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

RACIBRZ PRACA

RACIBRZ - EDUKACJA

Rok szkoy zawodowcw

Zaspokajanie potrzeb
lokalnego rynku pracy
Obecnie na rynku pracy
szans na zatrudnienie maj osoby z konkretnym wyksztaceniem. Zesp Szk
Zawodowych
dopasowuje
swoj ofert do aktualnych
potrzeb rynku. W porozumieniu ze Spdzielni Krawieck Jedno w Pietrowicach Wielkich uruchomiony
zosta nabr do klasy ksztaccej w zawodzie krawiec.
Pracodawca gwarantuje organizacj praktycznej nauki
zawodu wraz z pokryciem
kosztw dojazdu uczniw z
Raciborza do Pietrowic oraz
zatrudnienie po ukoczeniu
szkoy. Kolejnymi zawodami
z gwarancj zatrudnienia jest
sprzedawca i wdliniarz. Siec
sklepw Wdzarnia oraz
rma Janeta gwarantuj
praktyki uczniowskie i zatrudnienie dla absolwentw
tych zawodw. Ponadto waciciel rmy Janeta ufunduje stypendia uczniowskie dla

najlepszych uczniw.
Zawody przyszoci
Ziemia raciborska to obszar pooony geogracznie
bardzo blisko intensywnie rozwijajcej si lskiej strefy ekonomicznej. Nowe technologie
wdraane w rnorodnych gaziach przemysu wymagaj
wieloletnich specjalistycznych
bada m. in. w laboratoriach
chemicznych. Ksztacenie w
zawodzie technik analityk w
ZSZ jest dobrym pocztkiem
kariery dla absolwenta gimnazjum, ktry przyszo wie
z przedmiotami chemicznymi
i biologicznymi. ZSZ od wielu
lat ksztaci take specjalistw w
brany gastronomiczno - hotelarsko-turystycznej.
Mocne strony ksztacenia
zawodowego
Wprowadzona w 2013 roku reforma szkolnictwa zawodowego bardzo uatwia przysz karier zawodow ucznia
technikum i zasadniczej szkoy
zawodowej poprzez moliwo
zdawania podczas nauki egzaminw kwalikacyjnych. Zdany
egzamin umoliwia otrzymanie certykatu z danej kwalikacji. Certykaty te pozwalaj
uczniom penoletnim, jeszcze
podczas nauki w szkole podj
np. wakacyjn prac w swoim
zawodzie. W ostatnim roku nauki uczniowie zdaj drug kwalikacj, ktra pozwala im uzyska tytu technika w danym
zawodzie oraz wiadectwo tzw.

Fot. Grzegorz Nowak

CIEKAWI CI PRACA
W REKLAMIE I HANDLU?

Szansa na lepszy start na rynku pracy.


Rok 2015 zosta ogoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Szkoy
Zawodowcw. Na stronach
MEN umieszczona zostaa
mapa, na ktrej zaznaczono
wszystkie szkoy zawodowe
i technika. Wybr waciwej
szkoy
ponadgimnazjalnej
niewtpliwie ma wpyw na
karier zawodow kadego
czowieka.

<< GazetaInformator.pl

EUROPASS w jzyku angielskim lub niemieckim, ktry honorowany jest w krajach Unii
Europejskiej.
Fundusze unijne dla szkolnictwa zawodowego
W nowej perspektywie nansowej Unii Europejskiej
zagwarantowane s rodki nansowe na modernizacj
szkolnictwa zawodowego. Ze
rodkw tych skorzysta rwnie
powiat raciborski. Utworzone
zostanie Centrum Ksztacenia
Praktycznego, w ktrym powstan nowoczesne specjalistyczne pracownie chemiczne,
gastronomiczne, hotelarsko
turystyczne.

Zesp Szk Zawodowych


ul. Wileska 8,
47-400 Racibrz,
tel. 32 415 29 63
e-mail:
zespolrac@poczta.onet.pl
www.zespolrac.republika.pl
Artyku sponsorowany

Technicy organizacji reklamy z ZSE organizuj wasne


wystawy. Ostatnia miaa miejsce w marcu. Prace uczniw
mona byo oglda w zamkowych murach.

A moe chcesz pracowa


jako przedstawiciel handlowy? Drug propozycj szkoy jest kierunek: technik
handlowiec. To propozycja
dla tych, ktrzy interesuj
si sprzeda. Ucze opanowuje wiedz gwnie z ekonomii, zarzdzania, prawa
i negocjacji. Nabywa umiejtnoci obsugi kasy skalnej, programw magazynowo- hurtowych. Dziki temu
absolwenci zdobywaj moliwo pracy wszdzie tam,
gdzie potrzebna jest fachowa wiedza handlowa z zakresu sprzeday i negocjacji
np. znajd zatrudnienie jako
sprzedawcy, przedstawiciele
handlowi, dystrybutorzy lub
kierownicy dziaw sprzeday oraz mog prowadzi wasn dziaalno handlow.

Zesp Szk Ekonomicznych proponuje nauk


na kierunkach: technik
organizacji reklamy i
technik handlowiec.
Rynek reklamy w Polsce wci si rozwija. Cigle powstaj nowe agencje
reklamowe, za te istniejce poszerzaj krg swoich
klientw. To brana, w ktrej
stale poszukuje si specjalistw zwizanych z organizacj i tworzeniem reklamy.
Praca w tej dziedzinie jest
kreatywna i ciekawa, stwarza
nieustannie nowe wyzwania.
Wychodzc naprzeciw
zapotrzebowaniu,
Zesp
Szk Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 proponuje kierunek
ksztacenia: technika organizacji reklamy, gdzie nauka trwa cztery lata. Szkoa proponuje ksztacenie na

poziomie rednim z tytuem technika oraz matur.


Nauka w tym zawodzie jest
wielopaszczyznowa, czy w
sobie umiejtnoci psychologiczne, ekonomiczne, plastyczne oraz informatyczne.
Absolwent
przygotowany
jest do wykonywania usug
reklamowych, prowadzenia
lub uczestniczenia w projektach promocyjnych rnych
instytucji i rm, organizowania wystaw, sesji fotogracznych, pokazw, public relations oraz projektowania
gracznego, obsugi programw: PowerPoint, Ilustrator, Photoshop, CorelDraw.
Absolwenci s zatrudniani
w agencjach reklamowych,
mediach, studiach gracznych i drukarniach, rodkach masowego przekazu
lub mog prowadzi wasn
dziaalno gospodarcz.

ta klimatyzacji, ktre podnosz


komfort ycia i pracy. Zamontowane urzdzenia i instalacje
chodnicze, czy klimatyzacyjne
wymagaj cigej obsugi w zakresie napraw i konserwacji.
Brana chodnicza intensywnie
rozwija si, tworzc nowoczesne i ekologiczne rozwizania,
co skania klientw, do podejmowania decyzji o modernizacji istniejcych ju instalacji. Zapotrzebowanie na przysowiowy
chd systematycznie bdzie
wzrasta, dlatego zawd ten daje
due moliwoci rozwoju i oparty jest na wielozadaniowoci. W
brany tej potrzebny jest mechanik, elektryk, automatyk,
elektronik, informatyk Ukoczenie klasy ksztaccej w zawodzie: technik chodnictwa i klimatyzacji daje wyksztacenie na
poziomie umoliwiajcym pod-

jcie studiw, a z drugiej strony


daje szans na ciekaw prac.
Patronat nad ksztaceniem obja rma Pol-Eko Aparatura z
Wodzisawia l - podkrela ZSZ.Chodnictwo i klimatyzacja to
jedna z najprniej rozwijajcych
si dziedzin, majca zastosowanie w wielu gaziach przemysu:
od spoywczego, przez farmaceutyczny po samochodowy. Umiejtnoci zdobyte na tym kierunku
s wykorzystywane take w pracy przy odnawialnych rdach
energii, takich jak choby pompy ciepa. Nie ma wic w tym
przypadku obaw, e po zdobyciu
zawodu bd problemy ze znalezieniem zatrudnienia mwi Sebastian Kowalski, dyrektor Pol-Eko Aparatura. Podczas nauki
uczniowie zdobd praktyczne
umiejtnoci zwizane z montaem i uruchamianiem urzdze

i instalacji chodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepa. Pomog w tym nie tylko wyposaone w specjalistyczny sprzt
pracownie, ale take praktyki zawodowe. Ich realizacj zapewni
wsppracujce z Technikum nr
1 (wchodzi w skad ZSZ) rmy ze
lska: JBG2, Centrum Chodnictwa i Klimatyzacji, Avicold
czy Pol-Eko Aparatura. Wszystkie przedsibiorstwa zaoferoway
wodzisawskiej placwce wsparcie merytoryczne - podkrela
Izba Gospodarcza w Wodzisawiu l.

zaoenia zgranej druyny e-sportowej. Nie udz si jednak, e ze wszystkich naszych


podopiecznych zrobimy orw
e-sportu, dlatego chcemy by
mieli konkretny tytu technika
informatyki, a e-sport ma by
dla nich dodatkow umiejtnoci, ktra da im przygotowanie do profesjonalnego grania,
czy tworzenia gier - podkrela
Bugiel.
Za zawodowym e-sportem
id konkretne, due pienidze
i prestiowe turnieje. Zanim
jednak to nastpi uczniowie

bd mogli szlifowa swoje umiejtnoci i uczy si od


profesjonalnych graczy i trenerw, bo z takimi ZSTiO pragnie
nawiza wspprac. - Cigle
wypracowujemy sobie kontakty z organizacjami e-sportowymi, zaley nam bowiem na
odpowiednim poziomie merytorycznym. Szukamy osb,
ktre obejm patronat nad
szko i bd mogy nas wesprze swoim dowiadczeniem
- mwi Adam Bugiel.

Zesp Szk
Ekonomicznych
ul. Gimnazjalna 3
Racibrz
tel. 32 415 48 90
mail: zse-raciborz@alpha.pl
www.zse-raciborz.alpha.pl
Artyku sponsorowany

WODZISAW LSKI - EDUKACJA

Wodzisawski Zesp Szk


Zawodowych we wsppracy z lokalnymi przedsibiorcami postanowi uruchomi
nowy kierunek ksztacenia
- technik chodnictwa i klimatyzacji.
Tegoroczni
absolwenci
gimnazjw decyduj o wyborze szkoy ponadgimnazjalnej.
Placwki owiatowe, wychodzc naprzeciw oczekiwaniom
uczniw i rynku pracy, przygotowuj nowe kierunki ksztacenia. Zesp Szk Zawodowych
w Wodzisawiu l. uruchomi w
nadchodzcym roku szkolnym
kierunek - technik chodnictwa i
klimatyzacji. - Rynek odnotowuje z kadym rokiem coraz wiksze zapotrzebowanie na mon-

Fot. Wodzisawska Izba Gospodarcza

SZANSA NA DOBR PRAC

Lokalne rmy zaangaoway si w otwarcie nowego


kierunku ksztacenia - technik chodnictwa i klimatyzacji.

KDZIERZYN KOLE - EDUKACJA

PIERWSZA W POLSCE KLASA E-SPORTOWA


W Zespole Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
w Kdzierzynie-Kolu rusza klasa dla e-graczy.
Wiadomo o tym, e w
Kdzierzynie-Kolu powstaje pierwsza w Polsce klasa e-sportowa byskawicznie obiega media branowe. Jednym
z pierwszych, ktry poda do
wiadomoci t informacj by
serwis All Play, ktrego redaktorem jest wsppomysodawca i absolwent Zespou Szk
Technicznych i Oglnoksztaccych, Patryk Nieso.

- Klasa zapowiada si naprawd fajnie dziki ludziom


odwanym. Wierz w ten prol i tych ludzi, i mam ogromny szacunek do dyrekcji, i caej
kadry - pisze na fejsbukowym
prolu Zespou Szk Technicznych i Oglnoksztaccych
- Nieso. Drugim pomysodawc jest Adam Bugiel - nauczyciel informatyki w teje
szkole. - Nie ukrywam, e korzystalimy z wiedzy uczniw,
bo to w ich gowach kiekowao marzenie o takim kierunku
wyznaje Bugiel. - Niewiele te

zdziaalibymy bez wsparcia


Patryka Niesonia, ktry wskaza nam kontakty w rodowisku e-sportowym, dlatego
podkrelam, e 50 % udziau
w realizacji pomysu naley do
niego - dodaje Bugiel.
Kdzierzysko-Kozielska
ZSTiO jest pierwsz w Polsce
szko redni i jedn z nielicznych w Europie, w ktrej
gry legalnie wejd do programu nauczania, a chtnych
nie brakuje, bo prol szkoy to
na razie ziemia niczyja. Nowa
klasa ma posiada trzy 5-cio

osobowe druyny e-sportowe:


tzw. turniejow i dwie duyny rezerwowe, a w przypadku
braku rokujcych zawodnikw, moliwe bdzie wyonienie druyn z caego kierunku
przy uwzgldnieniu klas starszych. Treningi oraz zajcia
teoretyczne e-sportowe bd
odbyway si w ramach godzin
dodatkowych, na ktre szkoa
chce przeznaczy 5 godzin w
tygodniu. - Zakadamy, e uda
si nam utworzy 30 osobow
klas, w ktrej znajdzie si, co
najmniej 15 osb chtnych do

GazetaInformator.pl >>

Reklama 25

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

wodzisaw lski rozrywka

46. Dni Wodzisawia lskiego


Trzy dni niezapomnianych, muzycznych wrae.
Tysice ludzi na stadionie,
niepowtarzalna
atmosfera, za ktr idzie
wieloletnie dowiadczenie
i jedyna taka trasa tak
pokrtce scharakteryzowa mona zbliajce si
46. Dni Miasta Wodzisawia lskiego.
Ju teraz warto zarezerwowa sobie wolny
czas na 19, 20 i 21 czerwca. W tych dniach Wodzisaw lski ponow-

nie stanie si muzycznym


centrum regionu. Na brak
emocji z pewnoci nie bdziemy narzeka. Po raz
trzeci organizowane z tak
wielkim rozmachem wito miasta, sygnowane bdzie nazw rozpoznawalnej i popularnej imprezy
rozrywkowej Letni
Scen ESKI. To gwarancja
niezapomnianej trzydniowej zabawy.
Niepowtarzalnych do-

zna muzycznych dostarcza nam bd czoowi


artyci polskiej sceny. W
pierwszym dniu krlowa
bdzie muzyka rockowa, w
drugim przeniesiemy si w
lata 80. Trzeci dzie stanie si uczt dla mionikw popowych brzmie.
Aren tych wydarze ponownie bdzie stadion
Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji Centrum.
Wrd tegorocznych

gwiazd, ktre goci bd


w Wodzisawiu lskim,
znajd si: Luxtorpeda,
ki an, Papa D, Magorzata Ostrowska, Najlepszy Przekaz w Miecie,
Liber i Natalia Szroeder
oraz Agnieszka Chyliska.
To gwne punkty programu 46. Dni Miasta, ale
poza koncertami zaplanowalimy mnstwo innych atrakcji. Szczegowymi informacjami na ich

temat podzielimy si ju
niebawem mwi Marek
Sobota, kierownik impresariatu Wodzisawskiego
Centrum Kultury.
Gwnymi organizatorami tego wydarzenia s:
MIASTO
WODZISAW
LSKI oraz agencja Promotor. Wsporganizatorami s: Wodzisawskie
Centrum Kultury oraz
Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Centrum.

Sponsorzy wiodcy: firma


Handlobud oraz marka
Tyskie. Sponsorzy: Toyota
Konsek Rybnik, Bank BPH
oddzia w Wodzisawiu
lskim, Restauracja Pilsner Pub, Autoryzowany
Punkt Sprzeday Cyfrowego Polsatu, firma Adamonet, firma Waldam, Biuro
Podry Medtur prestiowy Agent Neckermann-a,
Wesoe Miasteczko Happy-Park.

Program 26. Dni Wodzisawia lskiego


Stadion Miejski
19.06
godz. 18.00 - Whatever
godz. 19.00 - Opozycja
godz. 20.30 - ki an
godz. 21.30 - Luxtorpeda
20.06
godz. 14.30 - zabawy z Markusi
godz. 15.15 - zabawy z Wodzisawsk Placwk Wsparcia Dziennego Dziupla
godz. 18.00 - Region
godz. 19.00 - Jinx
godz. 20.30 - Magorzata Ostrowska
godz. 21.30 - Papa D.
21.06
godz. 16.00 - EDA
godz. 17.00 - prezentacja wodzisawskich
klubw sportowych
godz. 17.30 - Najlepszy Przekaz w Miecie
godz. 19.00 - Liber i Natalia Szroeder
godz. 20.30 - Agnieszka Chyliska
godz. 22.30 - pokaz sztucznych ogni

Rynek
20.06
godz. 13.30 - koncert Wodzisawskiej Orkiestry Rozrywkowej
21.06
godz. 12.30 - wystp zespou wokalnego Sinestima
godz. 13.30 - wystp zespou Po prostu
Muzeum
20.06
godz. 11.00 - 22.00 - wybijanie monetygodz.
11.00 - 19.00 - pokaz tatuowania
- studio tatuau Speak In Colour
godz. 17.00 - wykad tatuatora Tomasza Gacy
- Pocztki lskiego tatuau w Wodzisawiu
i Rybniku
21.06
godz. 12.00 - 17.00 - pokaz tatuowania Japoskiego - Piotr Wojciechowski
godz. 15.00 - 19.00 - prezentacja wyposaenia GRH Milicji Obywatelskiej
godz. 12.00 - 17.00 - Banana-Ink - tatuowanie na bananach

Miejska i Powiatowa
Biblioteka Publiczna
19.06
Czerwony kapturek- spektakl dla dzieci Teatr
Art-Re z Krakowa
godz. 9.30 - Biblioteka Gwna
godz. 10.45 - Filia nr 13 Os. XXX-lecia
godz. 12.00 - Filia nr 15 Jedownik
Wystawy:
19.06 - 21.06
- Wodzisaw lski - Moje Miasto
/Galeria Warto Filia nr 13 Os. XXX-lecia/
- U progu lata- wystawa malarstwa Joanny
Szczepaskiej/ Galeria pod Fikusem/
- Wodzisaw lski- Moje Miasto
/Galeria Warto Filia nr 13 Os. XXX-lecia/
- Rodzina i Ja - Dom rodzinny - dom gocinny/Wypoyczalnia dla Dzieci i Modziey/
Szachta:
21.06.
godz. 7.00 - zawody wdkarskie o Puchar Prezydenta Miasta

26 Ogoszenia

rmo
a
d
a
z
j
a
z
c
z
s
zamie
w internecie
OGOSZENIA

GazetaInformator.pl

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

CENNIK OGOSZE w gazecie:


drobne:
- tekstowe - 6,- w ramce - 10,-

- na tle kolorowym -

moduowe:

14,-

- tekstowe - 20,- graficzne - 35,ceny brutto (z VAT)

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz, tel. 504 18 18 27, 32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl

FINANSE

nieruchomoci

Nie masz ju zdolnoci kredytowej a potrzebujesz gotwki?


Przyjd! Oferujemy najwikszy
wybr ratalnych poyczek pozabankowych! Strefa Biznes Biuro
Kredytowe Racibrz tel.606-860772oraz Pszw tel. 696-233-611.
Zapraszamy!!!

Super okazja do sprzedania dziaka na ulicy Mickiewicza w Mszanie. Brak szkd grniczych, media w granicy. Cicha i spokojna
okolica. Cena 47000 tys. Kontakt
607/175/770

Szukasz kredytu gotwkowego


lub chcesz skonsolidowa dotychczasowe kredyty i obniy rat?
Zgo si do Nas! Posiadamy ofert wszystkich bankw. Strefa Biznes, Biuro Kredytowe Racibrz,
tel. 606-860-772 oraz Pszw, tel.
696-233-611.
Potrzebujesz szybkiej gotwki!
Minimum formalnoci szybka realizacja. We ze sob dowd osobisty i wycig z konta i przyjd po
poyczk!Strefa Biznes Biuro Kredytowe Racibrz, tel. 606-860772 oraz Pszw, tel. 696-233-611.
CHWILWKI
Nowo na rynku!!!
Od 100 z do 500 z z dojazdem
do klienta. Szybka decyzja, akceptujemy komornika. Wniosek mona zoy przez telefon.
Radlin, Rydutowy, Pszw i okolice. Tel. 510-346-187
Kredyty dla kadego! Posiadamy ofert wielu bankw
w
jednym
miejscu.
Zgo si do nas a my Ci pomoemy uzyska kredyt najlepszy dla
Ciebie Wodzisaw lski, tel. 505
403 206
Szybka chwilwka!!! Zadzwo do
nas a my sprawdzimy Ci ofert
chwilwki ju podczas rozmowy
telefonicznej. Tel. 324 412 129
Tani, szybki kredyt gotwkowy
na dowolny cel, bez zabezpiecze
i porczycieli. Jeeli brakuje Ci
niewielkiej gotwki, ta oferta jest
stworzona wanie dla Ciebie!
Czyowice tel. 535 955 474

KREDYT
100 tys.

RATA 689 z
32 700 72 11
792 115 113

Sprzedam gara blaszany wym. 4


x 6 m. stan oglny dobry. Rydutowy cena 550z, tel. 503 972 553
DO WYNAJCIA MIESZKANIE!
Pooone w Rydutowach na O.
Orowiec. 2 pokoje, kuchnia, azienka, balkon, II pitro. Mieszkanie jest w peni umeblowane i wyposaone, soneczne. Cena 700z
odstpnego + media. 603 810 312
Wynajm pomieszczenie na magazyn, cena za 1m wynosi 20 z,
moliwo wynajcia dowolnej
powierzchni, magazyn znajduje
si w centrum Wodzisawia lskiego tel. 791 511 124
Sprzedam nowy dom w cichej i
zielonej okolicy w Skrzyszowie.
Dom wybudowany z wysokiej jakoci materiaw z osobnym garaem na dwa auta oraz narzdziownie. Ogromna dziaka ponad 0,5
ha graniczca z lasem. Cena 750
000z, tel. 601 343 411
Pomieszczenia, budki do wynajcia w Radlinie. Budka z oknami
ma 7m. Budka z aluzjami 14m.
Cena 350z. Wicej informacji pod
numerem 324568753
Wynajm pomieszczenia w centrum wierklan o powierzchni
uytkowej 80 m lub dwa razy
po 40 m. Lokale mieszcz si na
ulicy Kociuszki na wprost sklepu
ABC, cena 2500z. 602 754 201
Do wynajcia lokal handlowo
- usugowy pooony w Rydutowach na rynku. Powierzchnia
120m2. Czynsz 1200z brutto. Zapraszam 601 775 616
Do wynajcia mieszkanie dla jednej osoby w centrum Wodzisawia lskiego. Duy pokj, WC,
prysznic, aneks kuchenny. Czciowo umeblowane(lodwka,
piec). Koszty wynajmu to: 900z
+ kaucja zwrotna + media. Tel.
609 636 168
Do wynajcia mieszkanie w Pszowie na 1 pitrze, mieszkanie nie
umeblowane, azienka posiada
wann, umywalk i WC. 2 pokoje
przejciowe, cena 600z. Wynajm od 1 sierpnia. 601 844 702
Do wynajcia lokal uytkowy
(50m) na usugi handlowe lub
biurowe. Gorzyczki ul. Raciborska, lokal posiada wszystkie media (prd , woda , internet WIFI,
ogrzewanie w cenie wynajmu ), w
lokalu obok znajduje si kwiaciarnia. Cena 990z. Zapraszam 721
737 773

KREDYT
50 tys.

RATA 549 z
32 700 70 40
790 501 503

ESD Personalservice
Polska Sp. z o.o.

Praca Niemcy, Austria dla:


elektrykw, lusarzy, spawaczy,
monterw, operatorw CNC,
mechanikw, i innych.
Wymagana znajomo niemieckiego.
ESD Personalservice Polska Sp. z o.o
- 47-400 Racibrz, ul. Kozielska 18,
tel. 503 854 464
- 47-460 Chaupki, ul. Raciborska 83,
tel. 512 690 910
rekrutacja@esd.de
>>> www.esd.info.pl <<<
Nr. certyfikatu 7373

Dziaka (900m) przy ulicy Polnej


w Jankowicach Rybnickich pod
budow domu jednorodzinnego.
I najnisza kategoria szkd grniczych. Zapraszam do prezentacji i kontaktu. Cena 54 000z, 503
511 012
Do wynajcia pomieszczenie,
pomieszczenia (parter i pitro)
usugowo-handlowe (moliwo
wynajcia ogrdka o pow. 50
m2). Moliwo podzielenia powierzchni na 2 odrbne lokale. Lokal znajduje si midzy Rynkiem a
Kocioem przy ulicy Styczyskiego i Kocielnej. Cena wynajmu za
m2 30z. Tel. 793-916-279

usugi
Wykonujemy przycza kanalizacyjne na posesjach prywatnych
do gbokoci 2.2m, ceny ustalane
indywidualnie. Radlin. Zadzwo,
zapytaj 605 441 664
Oferuj tanie usugi porzdkowe
w zakresie sprztania mieszka,
domw, firm oraz oferuj pomoc
domow. Jestem osob prywatn,
zaufan ktra posiada dowiadczenie w tym zawodzie. Rydutowy tel.782 002 270
Drobne usugi hydrauliczne!
Hydraulik z dugoletnim dowiadczeniem podejmie si naprawy instalacji grzewczych i wod-kan, solidnie i szybko. Okolice Wodzisaw
l. 797 564 145
Wykonam prace przy domowe:
rbanie drewna, cinanie drzew
owocowych, zrzucanie opau, koszenie traw, mycie okien, grabienie lici, plewienie i czyszczenie
kostki brukowej itp. Wodzisaw
lski tel. 784 194 271

praca
Zatrudnimy kelnera / kelnerk do
pracy w lokalu w aziskach. Stawka godzinowa od 7 do 9 z/netto
w zalenoci od posiadanego dowiadczenia i umiejtnoci. Praca
dorywcza w weekendy.
Wymagane prawo jazdy kat B.
Tel. 506 085 041
Poszukuje osb z Wodzisawia
lskiego i okolic, na stanowisko: ROZNOSICIEL GAZET REKLAMOWYCH. Zatrudnimy osoby powyej 16 roku ycia. Jest to
dodatkowe zajcie (4-6 godzin w
kad rod, umowa-zlecenie),
polegajce na roznoszeniu gazet
reklamowych firmy Kaufland. 32
242 21 39
OSK SZWAGIER poszukuje dowiadczonych instruktorw nauki
jazdy kat. B. Wymagane: uprawnienia, dowiadczenie prowadzenia wykadw. Praca min. 160
- 200 godzin miesicznie. Praca
Rybnik, Wodzisaw, Jastrzbie,
ory, Rogw 794 028 668
Pizzeria & Restauracja w Wodzisawiu lskim (dzielnica Zawada) zatrudni kucharza, kuchark
z dowiadczeniem oraz z aktualn ksieczk sanitarnoepidem.
Stawka godzinowa 8-15z netto w zalenoci od posiadanego dowiadczenia. 506 131 243
Firma instalacyjna z Wodzisawia l. poszukuje pracownika na
stanowisko Kierownika budowy z
uprawnieniami w zakresie instalacji wod-kan. Warunek konieczny:
uprawnienia w zakresie instalacji
wod-kan. 324 515 452

Oferuj masae: relaksacyjny,


klasyczny, rozluniajcy karku i
barkw, izometryczny, sportowy
Zabiegi wykonywane s w domu
klienta tel. 795 261 725

Centrum Wellness Balane poszukuje do pracy osoby wyksztacone w kierunku kosmetycznym


do pracy na stanowisku konsultanta ds. pielgnacji cery. Teren
pracy: Wodzisaw lski 660 40
52 68

Oferujemy profesjonalne usugi


wycinki drzew, zrbkowania gazi, przycinki karczowania, pielgnacji drzew, oczyszczania placw
pod zabudow. Rybnik Wodzisaw
Rydutowy
607-277-740

Pilnie poszukiwani pracownicy z


dowiadczeniem do: wykoczenia wntrz, elewacji, glazurnictwa.
Prosz o kontakt. Wicej informacji pod nr telefonu 794 198 282

ZOMOWANIE
wszelkich POJAZDW

Poszukuj pracownikw z dowiadczeniem pracujcych na


elewacjach oraz pracownikw
zajmujcych si wykoczeniami.
Wodzisaw lski, praca od zaraz.
Wicej informacji pod numerem
telefonu 607 791 920

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
www.hamaro.pl
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

Zatrudni pracownikw fizycznych do obsugi Maszyny myjcej


pojemniki. Wymagana ksieczka
do celw epidemiologiczno-sanitarnych. Zainteresowanych prosz
o kontakt telefoniczny pod numerem 510 014 906 w godzinach od
08.00-16.00. Radlin.
Sklep Pogotowie Alkoholowe w
Radlinie/Biertutowy poszukuje
osoby uczcej si do 26 roku ycia do pracy na stanowisku kasjer/
sprzedawca na umow zlecenie
3/4 etatu. Tel. 792 229 924
Witam! Przyjm do pracy lakiernika. Wszystkie osoby zainteresowane prosz o kontakt 505 326
408 Radlin

Firma transportowa z Wodzisawia lskiego pilnie zatrudni


kierowcw kat. C na trasy midzynarodowe. Mile widziane dowiadczenie oraz Karta Kierowcy.
695 887 309
Potrzebna wokalistka do zespou
weselnego z regionu Wodzisaw
lski, do staej wsppracy w zespole. Ogarnita w starym jak i w
nowym repertuarze. Wymagana
umiejtno piewania na gosy,
znajomo jzyka obcego, oraz
mia prezencja. 691 599 150
Zatrudni spawacza, lusarza z
dowiadczeniem, cay etat. Marklowice 605 558 108
Poszukuj pracownika do wykocze. Wodzisaw lski. 506 104
480
Przyjm do pracy pani z II grup
inwalidzk do sprztania w Urzdzie skarbowym w Wodzisawiu
lskiem 501 925 466

motoryzacja
Wodzisaw lski: Volkswagen
Golf IV. Samochd kupiony w
1998 roku w polskim salonie.
Bezwypadkowy. Serwisowane
na bieco. Do poprawki lakierniczej tylna klapa. Dodatkowo
dodaj komplet opon zimowych.
Przegld wany do 09.2015.
Przebieg 236000km. Cena
5500z 32 4566132

Sprzedam uywane felgi 15 aluminiowe z Opla Frontery. Turza


lska, cena 250z, tel. 509 769
977
Volkswagen Passat, rok produkcji 2001, Diesel, moc silnika 150km, przebieg 221000km.
Cena 9000z. Wszystkich zainteresowanych moj ofert prosz
o kontakt telefoniczny 506 832
616. Syrynia
koda Superb Navi, DSG, pierwszy waciciel, pena dokumentacja serwisowa, automatyczna
skrzynia biegw, podgrzewane
siedzenia, hak holowniczy, felgi
aluminiowe, komplet k zimowych . Przebieg 170000km. Rok
produkcji 2010. Cena 43900z,
Radlin 509 143 170
Sprzedam w bardzo dobrym stanie Audi A3. Auto nie wymaga
totalnie adnego wkadu finansowego. Waciciel niepalcy. Samochd garaowany. Na bieco
wymieniane filtry, oleje. Cena
36 500z, przebieg 108000km,
2009 rok. Serdecznie zapraszam
na jazd prbn.
Pranie TAPICERKI samochodw
ciarowych, busw, autobusw
Profesjonalnie wypierzemy twj
samochd, profesjonalny sprzt
oraz chemia, bogate dowiadczenie oraz dojazd na terenie caego
lska 500 193 952

GazetaInformator.pl >>

11 czerwca 2015, nr 11 (188)


R E K L A M A

Szkolenia
dla biznesu

WODZISAW LSKI - MOSIR CENTRUM - 28 CZERWCA

RAJD ROWEROWY
Koniec czerwca, to nie
tylko rozpoczcie dugo wyczekiwanych wakacji, ale
take doskonaa okazja do
tego, aby wsplnie z innymi
mionikami turystyki rowerowej pokona tras powiatowego rajdu rowerowego i
pozna pikno ziemi wodzisawskiej. Zblia si kolejna,
siedemnasta edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego,
ktry w tym roku odbdzie
si w niedziel, 28 czerwca.
Tegoroczna trasa prowadzi
bdzie z Wodzisawia lskiego przez Jedownik, Kokoszyce, Czyowice, Gorzyce,
Koloni Fryderyk, aziska,
Podbucze, Olszyny do mety w Godowie. cznie dugo trasy wyniesie 28,8 km.
Uroczyste rozpoczcie oraz
wsplny start: godz. 10:30

Wodzisaw lski, plac przy


MOSiR CENTRUM, ul.
Bogumiska 8 (rejestracja
uczestnikw: 08:30-10:00
Biuro Rajdu). Meta: ok.
godz. 14:00 Godw, Kompleks Sportowo-Rekreacyjny, ul. 1 Maja. Podobnie jak
w poprzednich latach rajd
nie bdzie mie charakteru
wycigu sportowego, ale wycznie wymiar rekreacyjny.
Na czele grupy rowerzystw
przez cay czas znajdowa
si bdzie koordynator rajdu, ktry kontrolowa bdzie
prdko i kierunek jazdy
caej kolumny uczestnikw.
Zgoszenia przyjmowane s
do 22 czerwca: telefonicznie pod numerami tel. 32
412 09 49 oraz 32 412 09 49
w godzinach pracy urzdu.
Ilo miejsc ograniczona!

...gwarancj
Twojego sukcesu!

Szkolenia dedykowane dla wacicieli firm,


kadry zarzdzajcej, handlowcw i doradcw klienta:

Techniki sprzeday i negocjacji


wykorzystywane w celu podniesienia sprzeday

etapy rozmowy handlowej,


kierowanie rozmow sprzedaow
badanie potrzeb, prezentacja korzyci,
radzenie sobie z obiekcjami,
finalizowanie sprzeday
techniki negocjacyjne.
cena: 700 z 450 z*

Standardy obsugi Klienta - wizerunek firmy

RADLIN - PLAC OLIMPIJCZYKW- 13 CZERWCA

WODZISAW - WCK - 13 CZERWCA

POWITANIE LATA

CZERWONY KAPTUREK

13-14 czerwca na Placu


Radliskich Olimpijczykw w Radlinie odbdzie
si festyn z okazji powitania lata. Na scenie zobaczymy grup artystyczn
Przytup, zesp taneczny
TEP, modzieowy zesp
taneczny Wenus. O godz.
17.30 wystapi Leszek Filec
z zespoem. O godz. 19.00
publiczno bdzie miaa
okazj pobawi si w rytm
muzyki Costa Latino. Na
koniec pierwszego dnia
bdzie mona obejrze wystp zespou Duo Vocal.
W niedziel zabawa rozpocznie si o godz. 16.00
koncertem zespou Tata
Sawek. O godz. 17.30 odbdzie si koncert zespou

Wodzisawskie Centrum
Kultury wraz z Amatorskim
Zespoem Teatralnym Kabaret Wodzisawski zapraszaj
na bajk dla dorosych o kochliwym wilku i niezbyt cnotliwym kapturku Czerwony
Kapturek. Spektakl bdzie
mona obejrze 13 czerwca o
godz. 17.00. Amatorski zesp
teatralny Kabaret funkcjonuje od 2011 roku. Przez rok
dziaa w ramach Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, dajc spektakle: Wesoe jest ycie staruszka, Mio w jesieni ycia,
Piosenki z naszej modoci.
Od stycznia 2013 roku Kabaret dziaa przy Wodzisawskim
Centrum Kultury. Grupa ma
na swoim koncie wiele spektakli kabaretowych. Pierwszym

Vena Valley. O godz. 19.00


na scenie zobaczymy Walfad, a na zakoczenie wystpi Mr. Pollack.

przedstawieniem zrealizowanym przy WCK bya wesoa bajeczka dla dorosych Krlewna
nieka wystawiona 23 marca
2013 roku.

Repertuar imprez
KULTURA ROZRYWKA
12 CZERWCA - WCK - WODZISAW L.
W pitek, 12 czerwca, w Wodzisawskim Centrum Kultury o
godz. 16.00 i 18.30 odbdzie si seans specalny lmu Bogowie.
14 czerwca o godz. 20.00. Bilety w cenie 10 z. Film o pierwszym
udanym polskim przeszczepie serca dokonanym przez prof. Relig w Zabrzu.
12 CZERWCA - RCK - RACIBRZ
12 czerwca o godz. 17.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbd si obchody jubileuszu 25-lecia samorzdu terytorialnego.
11 CZERWCA - RCK - RYDUTOWY
11 czerwca o godz. 18.00 w Rydutowskim Centrum Kultury
odbdzie si koncert Symfonia czterech miast w wykonaniu
uczniw Gimnazjum nr 2 w Rydutowach.
13 CZERWCA - WCK - WODZISAW L.
W sobot, 13 czerwca, w Wodzisawskim Centrum Kultury o
godz. 17.00 Amatorski Zespo Teatralny Kabaret Wodzisawski
zaprezentuje Bajk dla dorosych o kochwilym wilku i niezbyt
cnotliwym kapturku Czerwony Kapturek. Bilety w cenie 5 z.
13 CZERWCA - WCK - WODZISAW L.
w sobot, 13 czerwca, w Wodzisawskim Centrum Kultury o godz.
19.30 wystpi Klub Taca Towarzyskiego SPIN w ramach Koncertu galowego formacji SPIN. Premierowe pokazy najnowszych
choreograi, przepikne stroje, wspaniae umiejtnoci taneczne
oraz porywajca muzyka to wszystko zawadnie scen. Bilety w
cenie 15 z.
14 CZERWCA - WCK - WODZISAW L.
W niedziel, 14 czerwca, w Wodzisawskim Centrum Kultury o
godz. 16.00 odbdzie si koncert Zespou Pieni i Taca Vladislavia pt. Tacz gry, tacz lasy.... Tancerze Vladislavii
poka wesoo i skromno polskich grali, ywioowo i
dum Krakowiakw oraz urokliwe Podlasie. Bilety w cenie 10
z.

Zapowiedzi 27

25 CZERWCA - RCK - RYDUTOWY


25 czerwca o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum Kultury odbdzie si koncert w wykonaniu uczniw Szkoy Muzycznej im.
Pawa witego w Rydutowach.
27 CZERWCA - WCK - WODZISAW L.
W sobot, 27 czerwca, w Wodzisawskim Centrum Kultury o
godz. 15.00 i 18.00 odbdzie si XXIII Koncert Galowy Zespou
Mira. W programie jazz, modern, show, ukady solo, w duecie,
miniformacje i formacje. Bilety w cenie 15 z.
20 CZERWCA - NAUTICA - GORZYCE
W sobot, 20 czerwca, w GOTSiR NAUTICA w Gorzycach przy
ul. Bogumiskiej odbd si Mistrzostwa Gminy Gorzyce w Pywaniu Masters. W zawodach mog wzi udzia wszyscy chccy
sprawdzi swoje umiejtnoci. Szczegowe informacje (komunikat organizacyjny) s dostpne na stronie http://megatiming.pl/
zawody/mistrzostwa-gminy-gorzyce-w-plywaniu.
27 CZERWCA - MOK - RADLIN
27 czerwca o godz. 17.00 w Miejskim Orodku Kultury w Radlinie odbdzie si uroczysty koncert z okazji 95-lecia chru mieszanego im. Juliusza Sowackiego.
27 CZERWCA - ORODEK WYPOCZ. - OLZA
W sobot, 27 czerwca, w godz. od 18.00 do 24.00 w orodku wypoczynkowym Las-Pol w Olzie (dawny orodek KWK 1 Maja) odbd si obrzdy Nocy witojaskiej. Organizatorami s Zesp
Czyowianki oraz Wiejski Dom Kultury w Czyowicach.
27 CZERWCA - RCK - RYDUTOWY
27 czerwca przy Rydutowskim Centrum Kultury bdzie mona
obejrze dwa seanse w ramach kina plenerowego. O godz. 21.00
wywietlony zostanie lm Kochankowie z ksiyca, a tu po
nim Incepcja.

potrzeby Klientw,
skuteczna komunikacja z Klientem,
typologia Klientw.
cena: 400 z 275 z*

Zarzdzanie zorientowane na rezultat

rola i zadania menedera,


komunikowanie si z zespoem,
techniki i formy oddziaywania na zesp.
cena: 700 z 450 z*
Uczestnicy szkolenia otrzymuj:
materiay szkoleniowe,
poczstunek kawowy i obiadowy,
certyfikat ukoczenia szkolenia.

W ofercie Firmy znajduj si rwnie szkolenia


dla kadry samorzdowej i osb indywidualnych.
Wrd tematyki m.in.:

Rola lidera,
Prezentacja i wystpienia publiczne,
Komunikacja interpersonalna,
Budowanie wsppracy w zespole,
Wywieranie wpywu na ludzi.
Szerzej na www.raciborskiemedia.pl

Szkolenia odbywaj si w multimedialnej


sali szkoleniowej Media Room
w Raciborzu przy ul. Klasztornej 12
Organizator: Raciborskie Media
Trener:

Ryszard Kamaa

Trener i Coach z duym dowiadczeniem


biznesowym. Prowadzi szkolenia dla wielu
firm, instytucji i organizacji. Specjalizuje
si
w szkoleniach sprzedaowych i
menederskich - szczeglnie tych bran
gdzie wystpuje czsty bezporedni
kontakt z Klientem. Szkolenia prowadzi w dynamiczny
bardzo praktyczny sposb.
Twj rozwj zmienia wiat na lepsze.
Oferta promocyjna obowizuje do dnia 30.06.2015 r.
Podana cena jest cen netto, naley doliczy 23% podatku VAT.

Kontakt i informacje o terminach:


47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
Tel. 5333 55 277 przyjmowanie zgosze
mail: biuro@raciborskiemedia.pl

LOKAL
do wynajcia!
w Raciborzu.
Rne opcje:
samodzielne biuro,
sala szkoleniowa,
stoisko sprzeday.
e- mail: biuro@softib.pl
tel. 502 21 31 22

28 Reklama

11 czerwca 2015, nr 11 (188)

<< GazetaInformator.pl

You might also like