You are on page 1of 32

AKtiv

sommersted
40. årgang
Feb. - marts - april - maj 2010
Nr. 1

HUsK!
● Generalforsamling
i sommersted iF,
mandag den 22. februar
● Fest i hallen
lørdag den 13.marts
● Gymnastikopvisning
søndag den 21.marts

Foto: Pigen med negene en april 2009

Kirkebladet - se midtersiderne
Indhold
Side 2: Indholdsfortegnelse, næste deadline mm.
Side 3: Fra redaktionen
Side 4: Forårsfest i Sommersted hallen
Side 5: Julemanden blev vækket . . . . . . . .
Side 5: Krocketfolkene klar til sommersæsonen
Side 6: Nyt fra vennekredsen
Side 7-8: Nyt fra Gymnastikudvalget
Side 13-15: Nyt fra Fodbold ungdom og seniorherrer
Side 16: Revsø og omegns rideklub

Midtersiderne - Kirkebladet
Side 17-19: Nyt fra Sommersted skole Ansvarshavende
Side 25-26: Håndbold – spritholdet beretter redaktør
Side 27: Banehusets forårsprogram Sommersted IF
Side 28-29: Nyt fra SIF’s bestyrelse Stinne P. Carstensen
Side 30: Aktivitetskalenderen Storegade 52
Tlf: 74 50 40 12
Materialer til Aktiv Sommersted modtages E-mail:
gerne. Kontakt mig på sidestående tlf.nr. stc@danskkabeltv.dk
eller skriv et stykke direkte til montering på
A5, skrifttype arial, str.11.
Kirkebladet
Peter Kiel Nielsen
Det skrevne må højst fylde 12X18 cm. pr.
Tlf: 74 50 41 58
side. Vedlæg gerne en diskette eller
send allerhelst pr. E-mail (Word program og E-mail: PKNI@km.dk
fotos, som kan åbnes i Word program). Udgivelse/distribution
Næste blad udkommer uge 19/20, 2010. af Aktiv Sommersted
Sidste frist for aflevering af stof hertil: dækkes af Sommersted
onsdag den 21.april 2010 til: IF – med støtte fra di-
verse foreninger, institu-
Stinne P. Carstensen, Storegade 52.
tioner i byen + andre
Prøv! at overholde tidsfristen. Det frivillige.
skal jeg også overfor trykkeriet og di- For Kirkebladets ved-
stributør, hvis bladet skal ud til tiden. kommende af Sommer-
sted/Oksenvad sogne.
Modtager du ikke Aktiv Sommersted???
- henvend dig til ansvarshavende redaktør. Bladet postomdeles i
postnr. 6560-distriktet

Side 2
2
Fra redaktionen

Hvidt herude!!!
Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, over-
måde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pud-
ret tykt står træ i skoven, som udi min abildgaard.
Blichers vintervise fra 1838

Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske can-
dalarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en
katolsk højtid, som man vedblev med at fejre i Dan-
mark til længe efter reformationen og Struense hav-
de afskaffet dagen som fridag i 1770.
Ved kyndelmisse sagde man dengang, at ”hvis
det blæste så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19.
ved jorden, ville kulden ikke forsvinde før til påske”.
Jeg tror vi skal forlige os med sneen og kulden i lang tid endnu, for
puha hvor det blæste på kyndelmissedagen den 2.februar - - - - - -
Personligt trives jeg fortrinligt med vintervejret i år. Sneen giver et
fantastisk lys, som driver mangen vinterdepression på flugt. Når sne-
en drysser stille ned fra oven nedsætter man automatisk tempoet og
stressfaktoren er ikke nær så højt som ellers.
Synet at snefnug der rammer min rude virker beroligende, og jeg er
den heldige kartoffel der kun ser det flotte landskab – og ikke de be-
skidte ruder! – og så har jeg opdaget, at jeg sparer penge, når kong
vinter gør vejene usikre at færdes på. Jeg har simpelthen ikke lyst til
at begive mig ud i bilen og stresse rundt i staden, for at fylde posen
med udsalgsvarer. Det gør også gemalen i godt humør, og hans be-
kymringsrynke i panden forsvinder helt, når han tjekker bankkontoen.
Den er nemlig stadig i plus, skønt lokkende udsalgsreklamer, der
dumper ind ad brevsprækken.
- Og det med kællingerne skal nok tages med et gran salt. Da jeg den
aften (2.februar) vovede mig ud på den tilisede vej, gled jeg og faldt
pladask til jorden – med blå mærker og ømme led som resultat. Men
tro mig – ikke engang det kunne ødelægge mit gode humør ☺
Stinne Prinds Carstensen
Foto øverst: Vue fra mit kontorvindue – den første sne i december 2009

Side 3
3
forårs-
fEst d H A l l En
2010
sommE r s t E
0 – 01.00 ts kl. 18.3
. mar
lørdag den 13
musik:
sJu-Bbl.i-a.dhalulenos
EftEr vintEr kendt fra
st
25 års jubilæumsfe
kommEr forårsfEst for 3 år siden.

vi fejrer at foråret er på vej, med en stor fest i hallen.
En hyggelig aften for det modne publikum, men hvor
ungdommen selvfølgelig også kan være med!
God mad, hyggemusik under spisningen, god danse- mEnu:
musik, festlig pyntet hal.
forrEt:
kort sagt en fest som meget ligner den gode jubi- 6 forskellige
retter at væ
lge imellem
læumsfest vi havde i hallen for 3 år siden.
HovEdrEt:
overskuddet fra festen anvendes til ungdomsarbejdet 4 forskellige
slags kød m
i de 3 foreninger. ed tilbehør
dEssErt:
slaraffenlan
d med tærte
is, kaffe, te r, frugt,
og chokolad
e
Pris:
kr. 195,- pr. person.
Bordbestilling er selvfølgelig mulig.
BillEttEr BEstillEs Hos:
oif: Jan Henriksen, tlf. 78 78 30 24
ArrAnGørEr: øB: uwe Jensen, tlf. 51 37 08 64
ørsted Boldklub
sommersted if: Hanne Holm, tlf. 21 64 61 35
oksenvad if
eller via e-mail sif@sommersted-if.dk
sommersted if
sidste frist for køb af billetter er:
søndag den 7. marts 2010

4
JUL I SOMMERSTED
Første søndag i advent blev julemanden
vækket i Sommersted.
Det foregik traditionen tro på Elmegården, hvor-
fra han blev kørt i kane op til kirken. Her var alle
velkommen til familiegudstjeneste med Peter
Kiel Nielsen.
Efter gudstjenesten bød vi indenfor i hallen til
Juletræsfest. Her blev der danset rundt om det
store juletræ og sunget til Eskilds juletoner.
Sommersted skolekor og skoleorkestret levere-
de musikken resten af eftermiddagen.
Nissefar og nissemor uddelte slikposer (se fo-
to). Desuden kunne der købes lune æbleskiver,
glögg, kaffe, te, øl og vand og dejlig hjemmebagt kage.
Der blev solgt lodder fra tombola og man kunne hygge sig med at lave
sin egen juledekoration.
Vi vil gerne takke alle der bidrog til arrangementets gennemførelse:
Tak for alle sponsor gaverne - tak til alle I frivillige der hjalp til med at
servere, bage, sælge, pynte, stille op og medvirkede ved udførelsen.
Men også en stor tak til alle Jer som havde tid og lyst til at møde op
og deltage i festen.
På støtteudvalgets vegne
Mona B Christensen

Krocket
Opstart
Mandag den 12. april kl. 14
Vi mødes ved hallen
medbringende kop/kaffe og kage.
Nye spillere er meget velkomne.
Med venlig hilsen
Anne Margrethe og Jacob
Tlf. 7450 4975
Side 5
5
Vennekredsen for Sommersted Plejehjem

Vi skriver nu 2010, og vi er i gang med nye aktiviteter på pleje-
hjemmet.
Den 21. januar havde vi de glade musikanter fra Vamdrup til at
spille for os. Det blev til spil på harmonika og violin og masse af
fællessang. En rigtig god eftermiddag.

• Den 18.februar kl. 14:30: Sangeftermiddag. Vi har forud ud-
valgt sange, som vi skal synge sammen, men der bliver også
plads til at ønske nogen, som man godt kan lide. I pausen er
der kaffe.
• Den 4.marts kl. 14:30 vil Birthe vise film på plejehjemmet.
• Den 25.marts kl.19:00 holder vi generalforsamling.
• Den 22.april kl.14:00 skal vi en tur i Føtex.
• Den 20.maj kl.14:00. går turen ud i det grønne - hvorhen er ik-
ke bestemt endnu, men i hvert fald vil vi finde et sted vi kan få
kaffe.

Dem med gyldigt medlemskort opfordres til at møde op til vores
arrangementer.
Bestyrelsen for Vennekredsen
Jens Peter Jensen

Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos ”Bolander, Din Tøjmand” i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste du skal i butikken er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker
idræt i Sommersted IF. Så sponsorerer ”Bolander, Din tøjmand” et
beløb svarende til 5 % - af det du køber for - til Sommersted IF.
Hvis vi alle husker det, kan det blive rigtig mange penge til foreningen.

Side 6
6
Nyt fra gymnastikudvalget
Endnu en gang er gymnastikudvalget blevet begavet med
fondsmidler. Vi har fra Thea Martensens Fond modtaget et
beløb til indkøb af en ny springbuk i størrelse lille. Dette har
været et ønske fra Turbo-drengene (0.–2. klasse), der har haft pro-
blemer med at springe over en stor buk.
Vi har valgt at købe en skumbuk for pengene. Ved indkøb af bukken
var vi så heldige at få et tilbud der var billigere end den oprindelige
katalogpris, og vi har derfor også været i stand til at indkøbe 20 Re-
dondo-bolde til EFFEKT holdene, samt en ny faldskærm til børnehol-
dene.

Vi takker Thea Martensens Fond for støtten!

Husk
Gymnastikopvis-
ningen
Den 21.marts
I hallen

Foto: EFFEKT holdet med Redondo-bolde

Side 7
7
Nyt fra Gymnastikudvalget
Så lakker gymnastiksæsonen mod enden for denne
gang, og de forskellige hold er i gang med at øve sig til
opvisning.
Det har været en forrygende sæson med over 100 aktive gymnaster.
Denne fremgang skyldes ikke mindst senior-idræt og EFFEKT. De
første EFFEKT hold sluttede umiddelbart før jul, men der er i januar
startet 2 nye hold op. Dejligt er det at se, at der blandt deltagerne er
en del gengangere fra efterårssæsonen. Men der er også kommet
nye til, så begge hold nu er fuldt tegnede med 20 deltagere på hvert
hold - og jeg har hørt rygter om at de planlægger at oprette endnu en
sæson, med opstart i april, når de nuværende hold slutter ☺

Herfra skal lyde en stor tak til Alle foreningens gymnaster, trænere,
hjælpetrænere og forældre, der alle har ydet en stor indsats gennem
sæsonen.
På udvalgets vegne
Anne Lise Silberbauer

Forårsopvisning 2010
Søndag den 21.marts kl. 14:00
afholder SIF gymnastikudvalget Forårsopvisning
i Sommersted hallen.
Entre 40 kr. incl. kaffe og kage.
(Vi opfordrer til at man medbringer aftalte penge)

Foreningen har 4 hold der stiller til opvisning, og desuden har vi i år
den glæde at præsentere et gæstehold i form af
Agerskov Ungdomsskole
der afslutter eftermiddagen med deres opvisningsprogram,
inden der serveres kaffe og kage.

Side 8
8
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
v/Annalise FOLK MØDES
Ringgade 16 DINNER TRANSPORTABLE
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99

9
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440

Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Ledig rubrik.
Kan købes for 500 kr.
for de næste 4 numre af
Aktiv Sommersted
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Henvendelse
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
7450
Tlf. +45 7454 4012
2850 Mobil
Fax +45 7454 2856
+45 40461193
E-mail: sas@pc.dk

Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen

Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245

Bogholderi tlf. 74504224 / 2032 7742

10
gør
til
Connie Jørgensen
HC SPORT - HADERSLEV
Kærvej 8 * 6560 Sommersted
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00 det
jp@hc-sport.dk Tlf. 74 50 44 09
6100 HADERSLEV M
· TELEFON
I D T P Å73G52
ÅG61A00
D E· N
WWW.FUGLSANG.DK
Alt i malerarbejde udføres
Annonce, 2 spalter (86x70 mm), 4-farver/cmyk

Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård
V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk

Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
WWW.FUGLSANG.DK
SANG.DK WWW.FUGLSANG.DK eller efter nærmere aftale
Annonce, 1 spalte (41x45 mm), 4-farver/cmyk
Gårdmejeri
Annonce, 1 spalte (41x40 mm), 4-farver/cmyk indsæt
Realm
logo fr
Når det gælder KØREKORT diskett
så ring til Reparation af traktorer og
din
landbrugsmaskiner o.m.m.

KØRESKOLEN v/ Jens Hannesbo Pedersen
Tovskovvej 26, Mølby pr. 6560
Stats
S
74 50 61 05 Sommersted

Finn Thomasen Tlf. 7450 4245 - Fax 7450 4249
Tovskovvej26@mail.tele.dk Privat:
www.styrekort.dk

11
Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TORBEN RAFN & CO. A/S
TornboSvejs
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
Sommersted

Hotel
Tlf. 74 50 44 48 DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
SOMMERSTED HOTEL OG GRIL
v/Anna Thodsen
Ledig rubrik.
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Kan
for de
købes for 500 kr.
• Højttaleranlæg
næste 4alle
• Forhandler
Sommersted Hotel
numre
kendteaf Tlf. 74 50 48 33
Aktiv Sommersted
fabrikater
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
MØDER
Henvendelse · FESTER · VÆRELSE
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 744012
7450 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

TØMRERMESTER

Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69

ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted

12
Fodbold – ungdom
Oksenvad IF og Sommersted IF tilbyder i år fodbold i
fællesskab – alle hold træner og spiller kamp på ba-
nerne i Sommersted.
Hvor mange hold vi tilbyder, afhænger primært af hvor mange
trænere vi har til rådighed og selvfølgelig, hvor mange børn og
unge der har lyst til at spille fodbold.
Ingen fodbold uden træner/ledere . . . . . . . . . . . . . .
Så synes du, at der skal være fodbold i vores område – så kræ-
ver det, at der er voksne trænere/ledere til at hjælpe. For at bli-
ve træner, kræves der ingen andre forudsætning end at du har
lyst til at have med børn og unge mennesker at gøre – og må-
ske ved, at en fodbold er rund ☺
Vil du være en del af en succes, så kontakt Randi Nielsen,
tlf. 74504949.

Ingen fodbold uden børn og unge
For at vi kan få et overblik over, hvor mange der har lyst til at
spille fodbold, årgang 1993 til årgang 2005, så er der

Tilmelding til fodbold
lørdag den 6.marts kl. 10-12
i Sommerstedhallen

Se mere på www.oksenvad.dk og www.sommersted-if.dk

Randi Nielsen

Side 13
13
Fodbold - seniorherrer
Efter endnu en succesfuld efterårsturnering er
førsteholdet tilbage i serie 3.
JBU valgte fra sommerferien kun at køre med halvårs turneringer,
hvilket vil sige at der er op- og nedrykninger efter hver halvsæson. Så
er der 6 hold i puljen som møder hinanden 2 gange. Nr. 1 rykker op
og 5. og 6.pladserne rykker ned. Det blev hurtigt klart at vi ville være
med i toppen - og med 8 sejre og 2 uafgjorte var oprykningen sikret.
2.holdet klarede sig også rigtig godt - et hold med mange unge spille-
re som er villige til at træne og give den en skalle til kampe, selvom de
møder spillere der næsten dobbelt så store som dem selv. Virkelig en
fornøjelse at arbejde med.
Sommersted IF´s seniorfodbold er rigtig godt kørende med rigtig
mange spillere og med godt humør i truppen. Vi er godt med i forhold
til resten af kommunen. Med hold i serie 3 og serie 5 er det rigtig godt
klaret, at vi uden problemer kan stille 2 hold hver weekend. I Vojens
har man serie 2 og serie 6 og her var der 10 mand til opstarten i 2010,
i Hammelev har man et serie 5 hold og i Haderslev FK spiller 1.holdet
i serie 3 mens man i Gram ikke havde noget hold i 2009.
Den 30.januar star-
tede vi så op på et
nyt år, med en let
gang træning på en
snehvid bane og
høj solskin. Vi var
19 spillere der trod-
sede sneen og der-
iblandt flere nye -
både unge spillere
og nogle udefra.
Så er vi så heldige
at vi har kunnet
låne Sommersted Efterskoles hal i opstarten da det ikke har været
muligt at træne på græs/sne.

Tusind tak til Sommersted Efterskole!
Nu glæder vi os rigtig meget til at komme i gang med kampene og

Side 14
14
træningen, der er hver tirsdag og torsdag kl.19. Det ser rigtigt lovende
ud for denne kommende sæson, og det skyldes ikke mindst de lokale
erhvervsdrivende som endnu en gang har valgt at sponso-
rer seniorherrefodbolden i Sommersted.
Dem skal der lyde en stor tak til:
Elektriker Svend Petersen ApS - Postgården Bodega
Mekaniker Karl Hansen - Sørens Bilhandel
Blomstertanken - HM Byg Stepping - Tribunen Haderslev
Sommersted Maskinstation - Boulund´s Opformering,
www.grisogko.dk - Niels Nielsens efterfølger
På udvalgets vegne
Søren Nehlsen

En Hyggelig Havefest den13.maj fra kl.14-ca. 24
Igen i år afholdes En Hyggelig Havefest på legepladsen i Mølby.
En Hyggelig Havefest er hyggedag med musik og aktiviteter for alle.
For børnene vil der være musik som man kan synge med på,
lige fra "De små synger" til "Åhh Abe" sangene.
Der vil være ansigtsmaling, hoppeborg, gynger, karrusel og gøgl.
For de voksne er hyggebaren ved den store terrasse
hvorfra der er mulighed for at holde øje med børnene og de 2 scener.
Her vil være musik for alle. Bl.a andet Bruce Springsteen kopi-band
og et Abba-Show, for de lidt yngre kommer Rusty fra Gram og spiller
nyere hit fra bl.a. Nephew og Volbeat.
Vi støtter aktiviteter for børn og unge i vores område.
Fra sidste års overskud fik 4 Fede feriedage 7000 kr.
En succes bliver lettest en tradition!
Se mere på www.enhyggelighavefest.dk

Side 15
15
Revsø og Omegns Rideklub
Aktivitetskalender for 2010
- 23-24. januar - C-Stævne Dressur Hest
- 13. februar - C-Stævne Spring Pony
- 14. februar - D-stævne Spring pony/hest
- 23. februar - Generalforsamling
- 7. marts - Indendørs kørestævne
- 10-11. april - Fjordheste/Haflinger Stævne
- 18. april - Udendørs kørestævne, SKS
- 28-30. maj - Landsstævne i Kørsel
- 28. juni - 8. august - SOMMERFERIE
- 7. august -TOP-Cup, kørsel
- 4-5. september - Fjordheste Stævne Syd
- 18. september - Den Jydske Hest

Handicapridning Bryllupskørsel

Daglig leder af rideskolen * Peter Christian Jespersen
Telefon 74551258 eller 21747258

Brev til ”Aktiv Sommersted”
Jeg har modtaget følgende fra Agnete Schwee:
”Tak fordi du satte min efterlysning i bladet.
Jeg har fået flere henvendelser, og den bedste fik jeg nok af
Jørgen Andersen. Jeg fik adressen til Agnete Petersens søn. Det re-
sulterede i at jeg nu ved, at Agnete P og min far var fætter og kusine,
og det bedste af det hele er, at jeg fik kopier af en slægtsbog med
billeder.
Jeg vedlægger et beløb til hjælp til bladet og ønsker glædelig jul.
Mange hilsener fra Nete”
Det var da noget af en solstrålehistorie – her i den kolde vintertid!
Red.
Side 16
16
Sommersted skole februar 2010
Af Skolebestyrelsesformand: Anders Mølbak Jensen

Den 28 januar 2010 skulle Skolebestyrelsens frem-
lægge årsberetningen for 2009, ligesom der var
møde med alle kontaktforældre…
dvs. alle de kontaktforældre der ikke så på håndbold i fjernsynet ☺
Når man som skolebestyrelsesformand laver årsberetningen, går man
hele 2009 igennem og alle de ting, som skolebestyrelsen har lavet, og
det er faktisk temmelig meget.
Se http://www.sommerstedskole.skoleintra.dk
Skolebestyrelsen på Sommersted skole har nu siddet i næsten fire år,
og den 1.august kommer der ny skolebestyrelse. Vi er flere fra den
nuværende skolebestyrelse, som gerne vil fortsætte, hvis ellers der er
folk nok, der vil stemme på os – men vi har også brug for nye skole-
bestyrelsesmedlemmer, der kan fortsætte om 4 år således, at der altid
er erfarne medlemmer i skolebestyrelsen.
En velfungerende skolebestyrelse er et kæmpe plus for en skole og
skoleledelse.
Skolebestyrelsens arbejdsopgaver
Skolebestyrelsen skal fastsætte principper for skolens virksomhed,
herunder undervisningens organisering.
Det indebærer at fastlægge elevernes
undervisningstimetal på hvert klassetrin,
skoledagens længde, udbud af valgfag,
specialundervisning på skolen og ele-
vernes placering i klasser, samarbejde
mellem skole og hjem, underretning af
hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, arbejdets forde-
ling mellem lærerne og fælles arrangementer.
Endelig er Trivsel – Trivselsråd og Trivselsambassadører det helt sto-
re fokusområde.
Der foregår mindre mobning på Sommersted skole end landsgen-
nemsnittet af skoler – men selv på skoler, hvor graden af mobning er
meget lille, er det stadig det område, hvor forældre vil have mest fo-
kus på – simpelthen fordi det har så store konsekvenser for de elever,

Side 17
17
det går ud over. I Charlotte Strandgaard’s bog, ”Tænk hvis det var dig
- 21 beretninger om mobning”, var noget
af det værste mobbeofre tænkte tilbage
på som voksne: de Skoleledere og lærer
som ikke greb ind og ikke bortviste ele-
ver, der mobbede.
Jeg bemærkede mig også en større elev
sagde, at hvis elever fra de små klasser
kommer og smider snebolde mod de æl-
dre elever, hvor de ikke må, så er de selv
ude om, at de får en ”vasker”. Eller sagt med andre ord – hvis ikke
skolen kan sørge for at ballademagerne opfører sig ordentligt, så skal
eleverne nok selv ordne denne sag.
Hvad der sker, når forældre begår selvtægt, kunne man også læse
om i Jyske Vestkysten, hvor en mor efter mobning mod sin søn op-
søgte mobberen og gav ham en lussing. Efterfølgende lægeundersø-
gelse viste, at eleven var hævet på den ene side af hovedet, og sam-
fundets reaktion kom prompte: 20 dages ubetinget fængsel til den
mor, der slog et andet barn. En helt sikkert lige så strafbar metode
over for mobbere – men meget effektiv, fik jeg fortalt af min farfar.
Vi er i tiden før første verdenskrig, og lille Peder Christian kommer
flere gange ked af det hjem fra skole – Han er blevet mobbet af nogle
af de store elever. Se nu var det er jo ikke kun Peder Christians pro-
blem – det var et anliggende for hele gården, og 3–4 karle lagde sig
næste dag på lur og fangede lømlerne. Selvom 26 køer ikke lyder af
meget i dag, så var det mange dengang og rigtig mange for de dren-
ge, der blev tvunget ind i stalden og fik presset ansigtet op i rumpen
på alle 26 køer, hvorefter de helt bogstaveligt talt grønne i hovedet
måtte løbe hjem og efterfølgende blev godt og grundigt til grin i hele
sognet.
I et retssamfund er det selvfølgelig ikke acceptabelt, at tingene fore-
går på den måde. Ligesom det ude i samfundet er konfliktmæglere,
politi og domstole, der tager sig af problemerne, så er det på en skole
klasselærere, skoleledelse, trivselsråd/trivselsambassadører, kontakt-
forældre samt skolebestyrelse, der sørger for, at problemerne bliver
løst i samarbejde med forældre og elever.
Det er jo både børn og voksne, der påvirkes ved mobning i skolen,
men det er langt fra altid, at forældre er tilfredse med skolens indsats.

Side 18
18
En ting er, hvordan skolen takler mobning, og hvor hårdt man slår
ned, når der sker mobning – men som skole kan man ikke ændre det
enkelte barns placering i hierarkiet i en klasse. Skolen kan altså ikke
pludselig gøre et barn meget populært – men skolen og forældrene
kan gøre sit til, at eleverne opfører sig ordentligt over for hverandre.
Hvis der er enkelte elever, der ikke opfører sig ordentligt, så ser jeg
som skolebestyrelsesformand ingen problemer i, at skoleledelsen
bortviser flere elever i en kort periode, for at de kan få en tænkepause
- og hvis en tænkepause ikke er nok, så må der flere tænke pauser til!
Hvis der er forældre, der har holdninger til dette, kan jeg kun opfordre
til, at man kommer og stemmer, når der skal være skolebestyrelses
valg, og evt. selv stiller op som kandidat til skolebestyrelsen. Der kun-
ne jo være ting, man vil forbedre eller have indflydelse på– Ellers kan
man stille op til valget og blive suppleant til skolebestyrelsen om ikke
andet.
Skolebestyrelsesformand
Anders Mølbak

Side 19
19
Jeg bruger produkter fra Schwarzkopf fordi de konstant pro-
duktudvikler. Deres nyeste farver, Essensity er de absolut re-
neste farver på markedet. De indeholder ikke kunstige duftstof-
fer, silikone, paraffin, mineralolier og parabener.

Jeg er løbende på efteruddannelse:
Den 01.02: Aftenkursus i farve
Den 02.03: Aftenkursus i blonde farver
Den 21.04: ”Fra ok til lækker” ved coats og stylist Tinni o Wild
Den 08.03: Dagskursus i nye klippestile
Den 5.–8.november tager jeg med Schwarzkopf til London på
Trendseminar

Åbningstider: Man-, tirs- og onsdag 09.00 - 17.00, fredag
09.00 - 15.00, Lørdag efter aftale.

TIDSBESTILLING PÅ 7450 5919

Alle har ret til et fedt hår!
Klip og farve Permanent og klip
Kort hår 550,- Kort hår 599,-
Mellem langt hår 650,- Mellem langt hår 699,-
Langt hår 750,- Langt hår 799,
X-tra længde 850,- X-tra længde 899,-
Hair Style, Hyldevænget 19, Sommersted

Side 20
20
Støt vore annoncører - de støtter os

Connie Jørgensen
KÆRVEJ 8 · 6500 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 09
ALT I MALERARBEJDE UDFØRES

Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62

Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.

Lilian Vollstedt
73 54 35 81

21
KVIK
LEVERING

Christiansfeld Haderslev Høruphav Rødekro Toftlund Vojens
74 56 14 30 73 52 11 00 74 41 52 24 73 66 66 99 74 83 14 12 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as

22
”Brød der smager
kommer fra din bager”

Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.

Konsultation efter aftale mandag – fredag kl.
kl 88-17
17.

SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk

23
Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk E-mail: blik@os.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk
 
 

Din Graske Totalleverandør
- til tiden

Vi tilbyder alt i
(Indsæt logo
sendt med post) print, kopi og offsettryk

Tlf. 70 26 93 33
kopiservice.dk
Dybdalsvej 2, Styding
6500 Vojens
E-mail: www.styding-blomster.dk
Alt i binderi til begravelser,
bryllupper mm. Industrivej 18 • 7000 Fredericia | Flegmade 13 B • 7100 Vejle

Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201 www.vingrotten.dk

24
Håndbold:
Senior herrer serie 2 ”Spritholdet”:
Vi måtte i sidste sæson ud og spille for at undgå
nedrykning og selvom vi stod til nedrykning efter disse kampe, blev
holdet alligevel tilbudt en plads i serie 2. Dette takkede vi ja til og star-
tede turneringen midt i september 2009. Modstanderen var Hamme-
lev og de første 2 point var i hus med en 28-18 sejr.
Siden har det været svingende resultater med tætte kampe der ofte
først er afgjort i de sidste 10 min. Om det skyldes at vi ikke træner
eller at de andre bare træner meget, vil vi ikke komme nærmere ind
på… Pr. 31.01.10. er det blevet til 4 sejre og 7 nederlag og dermed 8
point på kontoen. Et hold har trukket sig fra vores pulje, så umiddel-
bart er der ingen nedrykkere. Vi vil da også gerne blive i serie 2. Vi
har pt. 8 point ned til sidstepladsen, som Hammelev indtager.
Vi har været hårdt ramt af skader i denne sæson, med to overrevne
akillessener og én knæskade, der alle tre har resulteret i at spillerne
ikke spiller mere i denne sæson. Vi håber at de er klar til efteråret
igen. Heldigvis er der mange gode håndboldspillere omkring Som-
mersted der gerne træder til, når vi mangler spillere.

På billedet ses:
Bagerst fra venstre: Tom H, Hans Henrik C, Flemming H, Allan K, Thomas J, Åge J,
Poul Erik C og Michael T.
Forrest fra venstre: Jacob F, René T, Kjeld H, Søren C, Henrik H. Gert M og Lars L.
På billedet mangler Jan L.

Side 25
25
På tøjfronten var det blevet nødvendigt at spørge vores gode sponso-
rer om støtte til et nyt spillesæt. Heldigvis findes der firmaer der vil
støtte os og vi vil derfor gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til:
Lampe, Haderslev - Sommersted Maskinstation
Svend Petersen ApS, Sommersted – www.grisogko.dk
Postgården, Sommersted.
Tusind tak for støtten til alle fem sponsorer!

Den 28.november afholdt vi en kombineret opstartsfest/julefrokost,
hvor vi også havde inviteret vores påhæng med. Vi var 24 deltagere
ud af 30 mulige, så der var rigtig flot opbakning i en tid hvor der var
mange andre arrangementer. Det var sammenskudsgilde hvor René
Tarp (med fornem hjælp fra Annika Tarp, Erik Tarp og Lars Lass) stod
for den gode mad. Festen blev holdt hos Gert Madsen og alle havde
en hyggelig aften – både spiller og deres påhæng. En aften vi helt
sikkert vil gentage…
Mvh.
Herresenior (”Spritholdet)
Gert Madsen

Side 26
26
Julen er for længst forbi, men imens jeg skriver dette stykke og samti-
dig kigger ud af vinduet, så kan jeg konstatere, at kong vinter stadig
har et godt tag i lille Danmark. Mange går og håber på forår, og med
forår kommer der som altid også et nyt program i Banehuset:

Queen Jam 6. marts
Dette band skulle ha spillet sidste år, men grundet manglende bestil-
linger, måtte vi desværre aflyse. Vi prøver igen og håber, at rigtig
mange denne gang støtter op om arrangementet. Som navnet anty-
der, er der denne aften lagt op til en omgang Queen kopi-band, så der
skulle være rig mulighed for at skråle med på de kendte ørehængere.

Dirty Guns 1. april
Dette band er velkendt og nærmest blevet vores husorkester. De har
spillet i Banehuset et par gange før, og sidste år skulle de have haft
vinderen af Talent 09 Kalle Pimp med, men han måtte desværre mel-
de afbud. Vi krydser fingre for at det lykkes til skærtordagsrock.

Billetbestilling finder som sædvanligt sted på www.banehuset.dk - og
det er også her, samt i dagspressen og på plakatopslag, du skal holde
øje med kommende arrangementer, som vi stadig arbejder på at fast-
lægge.

Hvor intet andet er anført åbnes dørene kl.20.30. Show time kl.21.30.
Ret til ændringer forbeholdes

Vi ses i Banehuset!
På bestyrelsens vegne
Malene Reinhardt

Side 27

27
Nyt fra bestyrelsen i Sommersted IF
Generalforsamling:
Når du læser denne udgave af Aktiv Sommersted er det lige omkring
tidspunktet for den årlige generalforsamling i Sommersted IF, som er
den 22. februar. Derfor kan vi af gode grunde ikke nå at skrive noget
fra generalforsamlingen, men vi kan dog afsløre at 2009 var et godt år
for Sommersted IF. Vi øgede vores medlemstal med 49 medlemmer
således at vi nu er oppe på 498 aktive medlemmer i foreningen. En
stigning på lidt over 10 % som vi er stolte over. Den største del af
stigningen ligger på seniormedlemmer over 25 år. Vi vil gøre alt for at
fastholde denne fremgang i 2010.
Økonomisk set blev det også et godt år. Foreningen kom ud med et
mindre overskud. Det er dejligt med et lille overskud så vi kan vise at
der er styr på økonomien, men endnu mere vigtigt er det at stort set
alle de penge vi kan skrabe sammen bliver anvendt til foreningens
aktiviteter så vi kan have de bedst mulige materialer, redskaber, trøjer
og så videre til foreningens medlemmer.
I 2009 fik vi en god respons på vores søgning af tilskud fra diverse
fonde. I alt fik vi af den vej tilskud til indkøb af gymnastikredskaber
med videre for i alt 33.000kr. Tak til Dorthea Martensen fond, Tu-
borgfondet og Sønderjylland Øst fonden for tilskuddene.
Fodboldskole:
Også i 2010 arrangerer Sommersted IF og DGI fodboldskole. Det
kommer til at foregå i uge 27 (Den 5. - 9.juli 2010), som er den anden
uge i folkeskolens sommerferie. Tilmeldingen til fodboldskolen åbner
snart på DGI´s hjemmeside. Du kan se mere om tilmeldingen, fod-
boldskolen, priser etc. på Sommersted IF´s hjemmeside.
Husk at fodboldskolen er en DGI fodboldskole, hvor der er plads til
alle, uanset hvilket niveau man spiller fodbold på. Denne fodboldskole
kombinerer interessen for boldspil med det sociale.
Det nye stadion:
Arbejdet med det nye stadion ved hallen fortsætter når det bliver forår.
Vi forventer at banen er klar til at tage i brug i foråret 2011. Ligeledes
fortsætter arbejdet med renoveringen af den eksisterende bane ved
hallen og kommunen har nogle uafklarede punkter med hensyn til
opstilling af lysmasterne - så vi afventer og ser hvad den endelige

Side 28

28
tidsplan bliver. I dette forår starter kommunen ligeledes på arbejdet
med at afklare hvad der skal ske med det ”gamle” stadion og det
”gamle” klubhus.
Lørdag den 19.juni arrangerer støtteudvalget
Sommersjov i Sommersted
- en endags byfest ved hallen baseret på de gode ting fra dette
arrangement i 2009 kombineret med nye og udvidede tiltag her i
2010. Mere herom i næste nummer af Aktiv Sommersted.

Forårsfest:
Lørdag den 13. marts 2010 er der forårsfest i Sommersted Hallen. Se
omtale heraf på side 4 i dette blad. Vi beder om stor tilslutning til ar-
rangementet – efter denne lange vinter trænger vi til en god og hygge-
lig fest hvor vi kan samles til god mad og musik og fejre at foråret er
på vej.

Lidt af hvert:
En stor tak til menighedsrådet og Peter Kiel Nielsen fordi I årligt sør-
ger for en god fastelavnsfest til glæde for alle sognets børn og voks-
ne. Det er vigtigt at vi alle foreninger og organisationer ”herude” bi-
drager med til at holde et så højt aktivitetsniveau som muligt med en
vifte af forskellige tilbud hen over året.
Ligeledes en tak til Hans Chr. Carstensen
og hans team af hjælpere for årligt at stå
for julebelysningen igennem Sommer-
sted. I 2009 med ny belysning, således at
julebelysningen i Sommersted synes frem-
tidssikret. Alle gør de et stykke arbejde til
gavn og glæde for os alle i Sommersted.
I fællesskab har vi her i Sommersted også
en ny opgave. 2009 blev året hvor der intet
Sankt Hans bål var i Sommersted. Der
mangler nogen som vil overtage denne
opgave efter brandværnet, og sørge for at
der hvert år bliver Sankt Hans bål i Som-
mersted!
På bestyrelsens vegne
Hanne Holm og Peter Henningsen
Side 29
29
Aktivitetskalender
Dato Kl. Forening Aktivitet Sted
Sangeftermiddag
18.02. 14:30 Vennekredsen Aktivitetscentret
m. kaffebord
Foredrag *
Klokkemuseet
23.02. 10:30 Klokkemuseet Fhv. kriminalkommisær
Over Lerte
Børge Bogø Hansen
02.03. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
04.03: 14:30 Vennekredsen Birthe Holm viser film Aktivitetscentret
Queen Jam
06.03. 20:30 Banehuset Banehuset
Et Queen kopiband
13.03. 18:30
Oksenvad IF – Forårsfest Sommersted
ØB -SIF Stor buffet – musik v Sju-biduo hallen
16.03. 14:00 Brugerrådet
Modeopvisning Aktivitetscentret
Seniorshoppen viser modetøj
Gymnastikopvisning Sommersted
21.03. 14:00 SIF 4 lokale hold + Agerskov
Hallen
efterskole
Foredrag * Klokkemuseet
23.03. 10:30 Klokkemuseet
Arkitekt Jørgen T Jessen Over Lerte
25.03. 19:00 Vennekredsen Generalforsamling Aktivitetscentret
Helligaftensgudstjeneste
27.03. 19:30 Klokkemuseet Over Lerte Kirke
v. Jehøj Madsen, Vojens
31.03. 19:30 Efterskolen
Påskepassion Sommersted
Efterskole
Dirty Guns
01.04. 20:30 Banehuset Banehuset
Med >måske< Kalle Pimp
06.04. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
20.04. 14:00 Brugerrådet
Underholdning Aktivitetscentret
Sang og musik v. ”så´n da”
Fra
22.04. 14:00 Vennekredsen Indkøbstur til Føtex Aktivitetscentret
04.05. 14:00 Brugerrådet Lotto Aktivitetscentret
Besøg på Sønderborg slot
18.05. 09:00 Brugerrådet Aktivitetscentret
Tilmeld til Ulla senest 10.05.
Fra
20.05. 14:00 Vennekredsen Tur ud i det grønne Aktivitetscentret
* Foredragene er fra kl.10:30. Der serveres et lettere traktement efter fore-
draget. Pris 50 kr. Tilmelding nødvendig senest 4 dage for foredraget til
tlf.74542144 eller 74528530.

Side 30
30
MOSEHOLM
v/ Tom Gildhoff
Revsøgårdvej 13 • 6560 Sommersted
TLF. 4059 0499

420CM BRED TIL IVECO

Endnu et skud fra Moseholm... Tlf. 4059 0499

Farveboks
Jels Afdeling Afdeling
Logo Jels Søndergade 5b
5b[ad:postnr]
Tekstboks [ad:by] Rødding
6630
Streg
Telefon 45121780
45121780
Endnu et skud fra Moseholm... Tlf. 4059 0499

Grundomat

31
Bowling · Restaurant · Pub · Spillehal

Lad os
holde din fest!
Vi afholder gerne dit arrangement,
hvad enten det er en privat fest eller
en firmabegivenhed.

Vojens Bowling Center
Tingv ejen 42 B · 6500 Voj ens

Tlf. 74 54 15 00
www.v ojens bowlingcenter.dk

SOMMERSTED
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG Kl. 8.00 - 20.00
- OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG

Blomstertanken
v/Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på

Tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk

Blomstertanken