Romanii îi

numeau
daci.

Grecii
îi
numeau
geţi.

 appulii
 burii
 carpii
 dacii mari
 sucii s.a.

“Dacii erau cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci”
Herodot

Stindardul de luptă al dacilor era unul mai puţin
obişnuit: un balaur cu cap de lup, cu gura deschisă.
Printr-un ingenios sistem interior, sub acţiunea
curenţilor de aer, stindardul dac făcea să se audă un
şuierat puternic. Zgomotul produs îmbărbăta oştenii
proprii şi îi panica pe inamici!

„iată în ce chip se socot ei
nemuritori: credinţa lor este că
ei nu mor, şi că cel care piere se
duce la Zalmoxis. Tot în al
cincilea an aruncă sorţii şi
întotdeauna pe cel care cade
sorţul îl trimit cu solie la
Zalmoxis, încredinţându-i toate
nevoile lor.”
„câţiva dintre ei, aşezându-se la
rând, ţin cu vârful în sus trei
suliţe, iar alţii, apucându-l de
mâini şi de picioare pe cel trimis
la Zalmoxis îl leagănă de câteva
ori şi apoi făcându-i vânt, îl
aruncă în sus peste suliţe. Dacă
în cădere, omul moare-zeul este
binevoitor; dacă nu moare,
atunci îl învinovăţesc pe sol şi
trimit pe un altul. Tot ce au cerut
îi spun solului cât mai este în
viaţă”.
Herodot, Istorii

„…cel dintâi şi cel
mai mare dintre regii
din Thracia”
(Inscripţia din Dionysopolis)

Burebista,
bărbat get, luând
Burebista
conducerea neamului său, prin
abstinenţă şi ascultare de porunci ,a
ridicat pe oamenii aceştia, aşa încât,
în numai câţiva ani, a intemeiat o
mare împărăţie şi a supus geţilor pe
aproape toţi vecinii; ba a ajuns să fie
temut chiar şi de romani pentru că
trecea Istrul fără frica, pradând
Tracia până în Macedonia şi Iliria,
iar pe celţii cei ce se amestecaseră cu
tracii si ilirii i- a pustiit cu totul, iar
pe boii de sub conducerea lui
Cristasiro, precum şi pe taurisci i-a
nimicit cu desăvârşire“
STRABON

„… acesta a pierit din pricina unor răsculaţi […] Cei
care i-au urmat au îmbucăţit întinderea stăpânită de
el, în mai multe părţi. Acum, de curând, când Caesar
Augustus şi-a trimis armata împotriva lor, această
stăpânire era împărţită în cinci părţi, însă atunci
[imediat după asasinarea lui Burebista] era în patru,
căci asemenea împărţiri sunt vremelnice (…)”.
STRABON

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful